Page 1

ll ti f an äf ud tr bj nd i n ku

nytt från information för företagskunder och fastighetsägare

| nr 1 | oktober 2010

Nytt nyhetsbrev för företagskunder och fastighetsägare

!

Inom NAV vill vi förbättra kontakten med våra viktiga företagskunder och ägare till flerfamiljsbostäder. Därför satsar vi nu på att göra ett nyhetsbrev med information riktad till just dig. Vi kommer bland annat att belysa fjärrvärmemarknaden men även våra övriga verksamheter, hur vi jobbar med miljöfrågor och vad du som kund kan göra för att påverka din förbrukning. Vad vill du läsa om i nyhetsbrevet? Vad engagerar dig när det gäller energi och miljöfrågor? Hör gärna av dig till oss. Kontaktuppgifter hittar du på sista sidan.

20 år med klimatsmart värme

Välkommen till kundmöte på kraftvärmeverket

Program för kundträffen

29

Oktober

Kl 08.00 – 10.00

Fjärrvärme 20 år i Nässjö • Marknad • Prisutveckling • Fjärrvärmelagen

I år firar vi att kraftvärmeverket under 20 års tid har levererat klimatsmart värme till Nässjö stads industrier, näringsidkare och privatkunder. Med anledning av detta hälsar vi dig välkommen till oss och vår fina anläggning kl 08.00–10.00 den 29 oktober. Träffa oss som jobbar med fjärrvärme och lyssna till information om prisutveckling och vår verksamhet. Samtidigt vill vi naturligtvis passa på att visa vår fina anläggning, såväl det gamla kraftvärmeverket som vår

nya fliseldade panna. Tillsammans producerar dessa båda pannor klimatsmart värme till ca 1300 kunder i Nässjö stad men också miljövänlig el. 20% av Nässjö stads elbehov täcks från vårt kraftvärmeverk.

• Avtal och villkor • Dina Sidor

Priser 2011 • Fjärrvärme, Elnät, VA och Renhållning

Klimatsmart avfallshantering Anmäl dig senast 21 oktober Välkommen med din anmälan per telefon 0380-51 70 00 senast den 21 oktober. Du kan också mejla din anmälan till info@nav.se.

JSC & Citynätet i Nässjö • Johan Schelin och Greger Phalén

Visning av kraftvärmeverket Kaffe och fralla

Priset på fjärrvärme i Nässjö är 12 procent lägre än medelpriset i Sverige.

>>


”Ladda” bilen i Nässjö I början av september invigdes Nässjös första laddstolpe för elfordon av kommunalrådet Bo Zander. Laddstolpen är en del i Bixias satsning på infrastrukturen för elfordon i Sverige. I Nässjö står NAV och Bixia för de två laddstolparna som nu finns vid Stadshusets parkering och utanför Kulturhuset Pigalle. Bo Zander invigde stolpen genom att plugga in den eldrivna cykeln han använde som transportmedel för dagen.

Magnus Wahlström tog över som energichef i november 2009. Han efterträdde Håkan Mattelin (till vänster).

Magnus tar över efter Håkan Sedan november 2009 är Magnus Wahlström energichef på NAV. Han tog över efter Håkan Mattelin som med över 40 år inom NAV upplevt både avreglering, milleniumskifte, utbyggnaden av bredbandsnätet och skapandet av ett stabilt elnät. Den 9 september invigdes de första laddstolparna för elfordon i Nässjö.

Hitta energitjuvar! Vi erbjuder våra kunder möjlighet att se så kallade timvärden på sin elförbrukning. Du beställer tjänsten kostnadsfritt hos oss. Därefter kan du under ”Dina Sidor” se din förbrukning varje timme på dygnet. Kontakta Kundtjänst om du vill veta mer, tel 0380-51 70 40.

Vill du ha nyheter som e-post istället? Praktiskt och bekvämt - tillsammans sparar vi på vår miljö Gå in på vår hemsida, under ”Företag”, så kommer nästa tidning elektroniskt.

www.nav.se

Håkan Mattelin har under de senaste 15 åren varit elnätschef (och sedan 2005 energichef) på NAV. Resan beskriver han som rolig och stimulerande trots att han upplevt kraftiga förändringar i branschen. — Åren efter avregleringen av elmarknaden var ganska turbulenta och milleniumskiftet innebar ju också en extra anspänning. Men i stora drag har vi ett stabilt elnät med ovanligt få avbrott. Det gynnar våra kunder, konstaterar Håkan Mattelin. Magnus Wahlström tillträdde som energichef för snart ett år sedan. Håkan har funnits med i bakgrun-

den som stöd, men framförallt för att avsluta ett antal större projekt. — Jag vill tacka för det goda samarbetet jag haft med företagen i kommunen. Nu ser jag fram emot att ägna mig åt skogsbruk och snickerier, säger Håkan. Som energichef är Magnus ansvarig för både elnätet och fjärrvärmen. — Vi har en bra verksamhet idag men självklart står vi inför en del utmaningar. Dels gör vi en fortsatt satsning på att bygga ut fjärrvärmen. Inom elnät har vi bytt ut alla elmätare så att kunderna får betala för faktisk förbrukning, det är positivt, säger Magnus.

Nässjö Affärsverk Elnät AB Nässjö Affärsverk Elnät AB, en del av NAV-koncernen, ser till att energin du köper av något elhandelsföretag kommer fram till dig. Vårt nätområde omfattar Nässjö tätort och vi har ca 9 500 kunder. På uppdrag av Tekniska Serviceförvaltningen ansvarar NAV Elnät också för drift och underhåll av kommunens belysningsanläggningar, vilket omfattar ungefär 9 300 armaturer.


Bixia Energieffektivisering

Spara pengar åt ditt företag. Nu lanserar vi Bixia Energieffektivisering som kan minska ditt företags elförbrukning med upp till 20 procent. Låt våra experter se över din energiförbrukning och få snabbt råd om hur du kan förbättra din elanvändning. Välj Energi­rådgivning per telefon eller en mer omfattande Energikartläggning.

Hör av dig till din kontaktperson eller ring 0771-12 12 00 idag. Det lönar sig!

Fler orter sorterar matavfall i höst Ungefär hälften av hushållens avfall utgörs av matavfall. Därför fortsätter arbetet med att införa Klimatsmart avfallshantering i Bodafors, Forserum och Äng under hösten 2010. Nästa år påbörjas införandet i Nässjö stad. Bostadsrättsföreningar och fastighetsägare till flerfamiljshus har många frågor om hur det praktiskt kan lösas. NAV kommer att hjälpa till med information till de hyresgäster hos fastighetsägare som väljer det miljövänliga alternativet. De fastighetsägare som väljer Klimatsmart avfallshantering behåller nuvarande avgift, medan en prishöjning väntar de som vill fortsätta som tidigare. Det brännbara avfallet blir klimatsmart fjärrvärme i Eksjö. Matavfallet transporteras till Jönköping kommuns anläggning för biogasproduktion.

Full gas med biobil I november ska det första tankstället för biogas stå färdigt i Nässjö. Där kan du tanka gas gjord på resterna från ditt eget matavfall. — I teorin kan Nässjö bli självförsörjande på biogas, säger Hans Johansson, Chef Entreprenad på NAV. Biogas är ett miljövänligt drivmedel som produceras av bland annat matavfall. Sedan ett år tillbaka jobbar NAV med att införa klimatsmart avfallshantering som innebär att de kunder som väljer att sortera ut matavfallet gör en god miljöinsats.

ett samband mellan antalet sålda biogasbilar och antalet tankstationer.

— Biogasstationen gör det väldigt tydligt att allt hänger ihop. Sorterar du ut matavfallet blir det till bränsle som du kan köra din bil på, konstaterar Hans Johansson, Chef Entreprenad på NAV.

— Där det finns tankstationer för biogas Greger Phalén, VD NAV, Frida Persson, Nässjö kommun, Bo Ramberg, säljer vi många bilar. VD Fordonsgas Sverige AB och Bo Zander, kommunalråd tog det första Så enkelt är det. Så för spadtaget för Nässjös första tankstation för biogas. Bilen är en VW oss är det viktigt att Touran, biogasbil, från Atteviks. det blir fler tankstationer för då kan vi också påverka tillverkarna att ett kraftigt reducerat förmånsvärde, ta fram fler biogasbilar, säger Leif. så det sparar pengar också, avslutar

Leif Augustsson, försäljningschef för Jönköpings län på Atteviks ser också

—Som företag sparar du inte bara på miljön med en biogasbil, du får också

Leif Augustsson.


oberoende undersökning visar

Prisvärd fjärrvärme i Nässjö Prisutvecklingen på fjärrvärme varierar kraftigt från kommun till kommun. I Nässjö har priset ökat under de senaste åren men trots detta ligger priset 12 procent under genomsnittet. – Nässjö ligger bland de 30 kommuner som har lägst fjärrvärmepris i landet, konstaterar Greger Phalén, VD för NAV. – Det finns många förklaringar till varför vi lyckas hålla en bra prisnivå. Men den främsta anledningen är att vårt kraftvärmeverk har produktion av både miljövänlig el och värme, säger Greger Phalén.

Varje år genomförs en nationell undersökning av fjärrvärmepriserna i alla svenska kommuner. Undersökningen som går under namnet ”Nils Holgerssonstudien” visar att priset på fjärrvärme är konkurrenskraftigt i Nässjö.

Biopannan i Bodafors förser 150 kunder med klimatsmart fjärrvärme.

Det är allmänt känt att kommuner med kraftvärme kan hålla bättre fjärr-

För två år sedan investerade NAV i en ny kompletterande biopanna för att minska oljeinslaget i bränslemixen från 18% till 5%.

– Trots att vi höjde priset på fjärrvärme 2010 så ligger vi riktigt bra till i jämförelse med andra kommuner. Nässjö ligger bland de 30 kommuner som har lägst fjärrvärmepris i landet, säger Greger Phalén.

Förutom minskad miljöpåverkan bidrar den nya pannan också till att hålla priserna på en bra nivå.

Fjärrvärmepriserna beror på många olika faktorer. Det kan handla om statlig energipolitik, lokala förutsättningar och naturligtvis priser på bränsle.

– Det är allmänt känt att kommuner med kraftvärme kan hålla bättre fjärrvärmepriser än andra, avslutar Greger Phalén.

värmepriser än andra.

Källor: www.svenskfjarrvarme.se www.nilsholgersson.nu

571 80 Nässjö [Tullgatan 2] Tel. 0380-51 70 00, fax: 0380-51 70 02 www.nav.se info@nav.se •

www.fempunkter.se

nässjö affärsverk ab | elnät fjärrvärme vatten & avlopp renhållning gata & park

Nytt från NAV  

Nyhetsbrev för Nässjö Affärsverks företagskunder.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you