Page 1

Linjärsystem Transmission

Ställdon för bygg och ventilation. Täcker alla behov av ställdon, både storleksmässigt och spänningsmässigt

Kundanpassade och standardiserade ställdon för lyft, tryck eller drag.

Ställdon är ett enkelt alternativ till pneumatiska

Vi arbetar till stor del mot bygg- och ventilations-

och hydrauliska cylindrar och kan i många fall

sidan där ställdon till exempel används för att

kundanpassas redan vid små antal. Har du

öppna och stänga takfönster och brandluckor.

något som skall lyftas, tryckas eller dras kan du

De finns även i handikappapplikationer för bilar

med fördel använda ett elektriskt ställdon.

och i industriella applikationer.

» AC-ställdon 200 - 2000N » AC-ställdon >6000 N » DC-ställdon 50–12000 N » Reglage www.aratron.se/stalldon

» Styrboxar » Tillbehör » Sängramarr » Sängmotorer

» Handreglage » Massagemotorer » Värmefilt » Kataloger 08 - 404 16 00


Vi hjälper dig att göra rätt ifrån början så det blir bättre och billigare i slutet Från idé till färdig lösning

Eget lager & smart logistik

På Aratron har vi inte mindre än 11 applikationsspecialister, med en genomsnittlig anställningstid på över 10 år. Detta gör att vi har en oöverträffad kunskap inom vårt kompetensområde Transmissioner och Linjärsystem. Vi kan därför hjälpa våra kunder hela vägen från idé till färdig lösning. Involvera oss i ett tidigt konstruktionsskede så kan vi hjälpa er både att skapa en bättre slutprodukt och samtidigt spara kostnader. Vi skapar långsiktigt hållbara kundrelationer genom att öka våra kunders konkurrenskraft.

Flytten till Solna Business park ger ännu högre servicegrad. Utökat höglager och dubbel personalstyrka för in- och utleveranser. Vi jobbar ständigt med att styra och minska ledtider för att uppnå bästa möjliga resultat. Aratron kan packa alla reservtillbehör som ska ut till slutkunder direkt i kundens egna kartonger och med kundens artikelnummer. På så sätt blir leveransrutiner smidigare. Genom moderna strategier för att använda alla parter inom affären, skapas just det optimala förhållandet för leverans. Din leverans.

Passar inte galoscherna så

byter vi ut dem. Vi arbetar med branchledande leverantörer och partners i tre världsdelar med fokus på dig.

Egen tillverkning och förädling

Allt i från en källa

I vår mekaniska verkstad i Solna har vi egen tillverkning och anpassning. Våra skickliga verkstadsarbetare tillverkar kuggremshjul enligt kundritningar hela vägen från rundstång. Vi tillverkar även linjärenheter i aluminiumprofil, drivna antingen av kuggrem eller kulskruv, och lagrade antingen av rullar eller skenstyrning. Vidare förädlar vi produkter i form av skenkapning, ändbearbetning av kulskruvar, skärning av kuggremmar, gasfjäderpåfyllnad samt olika delmontage. Vi anpassar våra produkter efter kundens behov, inte tvärtom.

Med vårt breda utbud av komponenter och moduler för transmissioner och linjärsystem kan du få det mesta från en källa. Vi företräder ett tjugotal välkända tillverkare från Europa och Asien, och har dessutom tillverkning och förädling i egen regi.

http://www.aratron.se/stalldon


Ställdon 200 - 2000N Våra AC-ställdon inom detta kraftområde kännetecknas av inbyggda ändlägesbrytare, termovakter i motorn och ett kompakt utförande samt enkel installation. Väl mellan kuggstång-, kolvstång eller kedjemotor. Typiska användningsområden är fönster, byggnation, ventilation, brandluckor, kupoler och möbler samt ind-ustri. Flertalet typer ur detta sortiment lagerförs av Aratron och skulle dessa inte passa, kan vi modifiera utifrån din specifikation.

Ställdon med unik kombination

Flertalet av våra 24VDC-ställdon är RWA-godkända vilket innebär att de kan motstå 300°C under 30 minuter, då i kedje- eller kuggstångsutförande.

Öppna och stänga automatiskt för ventilation och brandsäkerhet. I World Trade Center i Stockholm finns ca 500 st av Aratrons ställdon som sköter ventilationen i takfönstren. Det hela sköts med automatik, där ett reglersystem för fastigheten styr när fönstren ska öppnas eller stängas. Om en brand skulle uppstå påverkas också regleringen av fönstren. Det är brandröken som är farlig och måste ventileras ut. Rökavkännare sänder signaler till ställdonen som öppnar fönstren. När en brand uppstår och ett släckningsarbete ska inledas måste all växelström stängas av, så att inte elsystemet tar skada. För att ställdonen ändå ska fungera måste man då använda likströmsmatad utrustning. Aratron har ställdon både för växelström och likström. Detta är unikt på marknaden. Aratrons ställdon finns i många anpassade utformningar och används vid en mängd olika applikationer, inom byggsektorn främst för fönster och dörrar.

08 - 404 16 00


Euro1+

D16

S0

Kraft: 450N

Kraft: 1000N

Kraft: 500N

Slaglängd: 200/300mm

Slaglängd: 300/500mm

Slaglängd:

Hastighet: 12mm/s

Hastighet: 24mm/s

180/230/350/550/750/1000mm

Spänning: 230V/50Hz, även 24vdc

Spänning: 230V/50Hz

Hastighet: 13mm/s

Kapslingsklass: IP55

Kapslingsklass: IP55

Spänning: 230V/50Hz Kapslingsklass: IP55

D4

D20

S1

Kraft: 200N

Kraft: 600N

Kraft: 300/800 N

Slaglängd: 105/180/300mm

Slaglängd: 180/225/300/500mm

Slaglängd:

Hastighet: 37mm/s

Hastighet: 24mm/s

180/230/350/550/750/1000 mm

Spänning: 230V/50Hz

Spänning: 230V/50Hz

Hastighet: 22/12 mm/s

Kapslingsklass: IP44

Kapslingsklass: IP44

Spänning: 230V/50Hz, även 24vdc Kapslingsklass: IP55

D8

D31

Micro 02

Kraft: 500N

Kraft: 2000N

Kraft: 150/300N

Slaglängd: 200/300/400mm

Slaglängd: 180/300/400/500mm

Slaglängd: 250/380mm

Hastighet: 22mm/s

Hastighet: 19mm/s

Hastighet: 38mm/s

Spänning: 230V/50Hz

Spänning: 230V/50Hz

Spänning: 230V/50Hz, även 24vdc

Kapslingsklass: IP55

Kapslingsklass: IP40

Kapslingsklass: IP20

Aratron AB bildades 1971 och ingår idag i Addtech, en teknikhandels-koncern som utvecklar och säljer högteknologiska komponenter och system till industriföretag och servicenäring i Nordeuropa. Koncernen har cirka 1 500 medarbetare, försäljning till ett 30 tal länder och en årsomsättning om ca 4,5 miljarder SEK (2011).

Smidesvägen 4-8 171 41 SOLNA, Sweden www.aratron.se Telefon +46 8 40 41 600

Aratron: Ställdon för bygg och ventilation  
Aratron: Ställdon för bygg och ventilation  

Täcker alla behov av ställdon, både storleksmässigt och spänningsmässigt. Kundanpassade och standardiserade ställdon för lyft, tryck eller d...

Advertisement