Page 1

FÖRSLAG PÅ UPPLÄGG AV DOKUMENTATIONEN VERSION2.0


UTSATTA BARN OCH FORSKNING

VARFÖR SKA MAN FORSKA OM UTSATTA BARN?


FORSKNING SOM EN DEL I BEHANDLING

VAD SKA MAN DÅ FÖRSÖKA TA REDA PÅ?


SATSAR VI RESURSERNA PÅ RÄTT SÄTT?

UNIK OCH SÅRBAR UTVECKLING AV HJÄRNAN


ATT TÄNKA PÅ NÄR DET GÄLLER ATT TILLVARATA BARNPERSPEKTIVET


FORSKNINGEN OCH BARNPERSPEKTIVEN

MÅNGAS ANSVAR = INGENS ANSVAR


BOSTADSOMRÅDE AVGÖR ANMÄLNINGSGRAD

SKOLAN VIKTIG LIVSMILJÖ FÖR UNGDOMAR


GENUSPERSPEKTIVET ÄR VIKTIGT

ETT PROBLEM HAR OLIKA SIDOR - BÅDE PRAKTIKER OCH FORSKARE BEHÖVS


AVSLUTANDE FRÅGESTUND


BOJEN - FÖR BARN, UNGDOMAR OCH MAMMOR

MÅLGRUPP

ENKELT OCH ANONYMT

INDIVIDUELLT OCH I GRUPP STÖD I SIN FÖRÄLDRAROLL


BAKGRUND

PSYKOLOGISKA INSTITIUTIONEN

KARTLÄGGNING INITIERADES

BEHOV AV NÅGOT SOM BOJEN


IDÉ KRING SAMVERKAN

INDIVIDUELL TERAPI FÖR BARNEN

INDIVIDUELLT ÄVEN FÖR KVINNORNA

UTBREDD RÄDSLA

SCOUTRÖRELSEN


BOJENS SAMVERKANSMODELL


AVSLUTANDE FRÅGESTUND


BARNET SOM BROTTSDRABBAD

VAD ÄR ETT OFFER?

ARBETE MED BROTTSDRABBADE BARN FRIVILLIGORGANISATIONER

VIKTIGT ATT DOKUMENTERA


DET BROTTSUTSATTA BARNET - VEM KAN DET VARA?

LOJALA BARN


ATT FUNDERA ÖVER...

...HUR SKA MAN FIXA FÖRÄLDRASKAPET MED DE HÄR FÖRUTSÄTTNINGARNA? ...MER VÄRT ATT FUNDERA ÖVER:


NÅGRA VERKLIGHETSANKNUTNA FALL VEMS VAR ANSVARET?

GODA IDROTTSFÖRÄLDRAR?

DRABBAS BARN AV INBROTT OCH RÅN?

ANMÄLA PAPPA

NÄR MAMMA ÄR UTSATT


AVSLUTANDE FRÅGESTUND

...OCH SÅ VAR DET DAGS FÖR LUNCH!


KONFERENSEN BJÖD PÅ MINGEL, NYA KONTAKTER, LÄRDOMARR MINGEL, FRUKT OCH GOTT VÄDER


EN OCH ANNAN INTRESSANT DISKUSSION...OCH GOD MAT! PÅ KLOTTERPLANKET sexuella buet kring ta r ö g ig l Syn e utsatta . Våga se d övergrepp enserna. mt konsekv barnen, sa SAmver kan m

Genere lla insa tser är Tidiga in vikt sa illa, mör tser för barn igt. kertale s t är sto om far rt.

ellan f örening ar! Ge förä ldrarn a utbildn möjligh ner ing et organisatio stans i Ge frivillig sin situa för att bättr till m ra re issin va e klara tion. t t a t e h möjlig och unga m rör barn frågor so


DEL 2 SEX VALBARA SEMINARIER SOLROSEN - DET ÄR INTE MITT FEL ATT MAMMA ELLER PAPPA SITTER I FÄNGELSE.

SKULD, SKAM OCH SJÄLVKÄNSLA

"Vi kan inte få ut föräldrarna ut fängelset och vi kan inte heller ta bort känslan av saknad som barnen har, men vi kan hjälpa till att stärka barnens självkänsla för att få bort den skuld och skam som de känner inför det här."


BONA VIAS FÖRÄLDRAR - BARNPERSPEKTIV ÄR ATT VÄLJA ATT TA RISKER.


KVINNOJOUREN I GBG - VI HANN ALDRIG TA MED OSS NÅGRA LEKSAKER.

VILKA REGELVERK STYR KVINNOJOURERNAS ARBETE MED BARN?

Våld är varje handling som genom att den skrämmer, tillfogar smärta, skadar eller kränker tvingar andra att göra något mot sin vilja eller att upphöra att göra det de vill.

95 procent av barnen har någon gång befunnit sig hemma vid misshandelstillfälle av mamma. 77 procent av barnen har någon gång varit i rummet där misshandel skedde. 45 procent hade varit i direkt fysisk kontakt under misshandeln, försökt skydda eller förhindra. 28 procent hade fått slag med öppen hand. 27 procent hade hotats av pappa, som sagt sig vilja skada eller döda dem. 24 procent hade utsatts för verbala kränkning. 18 procent hade utsatts för fysiskt tvång, ex inlåsta, utelåsta. 10 procent barn hade blivit misshandlat med knytnävslag eller tillhyggen.


SVÅRT ATT SE

BEHOV AV SAMVERKAN

VI BORDE HA...

200 000 BARN VARJE ÅR

'DET MÄRKTES VÄL KANSKE INTE UTANPÅ, MEN INUTI KÄNDE JAG MIG LITE RUTTEN" SOFIE, 8 ÅR

'...VI HANN ALDRIG TA MED NÅGRA LEKSAKER..." MAX, 8 ÅR


FRÄLSNINGSARMÉN - FASCINERANDE MÖTEN I VARDAGEN DÄR FÖRÄLDRASKPET STÄRKS OCH BARNET BLIR SYNLIGGJORT.

SOPPA, TVÅL, FRÄLSNING

FINANSIERING


GYLLINGEN - ATT SYNLIGGÖRA DE OSYNLGA BARNEN


FÖRENINGEN AUTISM, DISTRIKT GBG - URSÄKTA, MEN FÅR JAG VARA DEN JAG ÄR?

Frivilligorganisationerna och barnperspektivet  

Utkast på dokumentation

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you