Page 1

Magnus Poslovni Sistem d.o.o. Milana Predića 6 Z 11000 Beograd Tel/fax: 011.412.4631 011.3471.373 office@magnus.co.rs www.magnus.co.rs

kotlovi na pelet za centralno grejanje

TERMOPELLET LP30


Kotao na pelet TERMOPELLET LP 30 poseduje karakteristike najvećih i najnaprednijih kotlova na pelet, zbog njegovih dimenzija moguće ga je instalirati na malom prostoru. TERMOPELLET LP 30 ima ugrađen digitalni kontrolni panel preko kog se obavlja programiranje rada peći sa dnevnim i nedeljnim postavkama, automatsko čišćenje gorionika i cevi . Standardna oprema kotla je cirkulaciona pumpa i ekspanzioni sud. Veoma jednostavan za instalaciju i na već postojeće sisteme grejanja


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Naziv Težina Visina Širina Dubina Dimovodni odvod * cev * Dovod za vazduh * cev * Maksimalna snaga Maksimalna snaga nominalna - snaga zagrevanja vode Minimalna snaga Minimalna snaga nominalna - snaga zagrevanja vode Maksimalna potrošnja goriva Minimalna potrošnja goriva Veličina rezervoara Priključci za vodu Automatski odvod pepela Maksimalni pritisak vode u sistemu

J.M. kg mm mm mm mm mm kW kW kW kW kW kW kg/h kg/h kg " " bar

LP 30 343 1406 875 772 120 60 33.8 31.1 31.1 10 8.6 8.6 7 2.0 85 1 1/2 2.5

Podaci iz tabele dobijeni su korišćenjem drvenog peleta koji je u skladu sa normom ONORM M7135 DIN PLUS.


Chapter 2

DIMENZIJE TERMOPELLET LP 30

A = CEV ZA USISAVANJE VAZDUHA Ø 60 mm B = CEV ODVODA DIMA Ø 120 mm T2 = PRIKLJUČAK ZA VODU 1 “ DOVODNI VOD T3 = PRIKLJUČAK ZA VODU 1 “ POVRATNI VOD T1 = 3 BAR 1/2 “ SIGURNOSNI VENTIL

Kotao Termopellet LP 30 33.8kW " Nordica-Extraflame "  
Kotao Termopellet LP 30 33.8kW " Nordica-Extraflame "  

Kotao na pelet TERMOPELLET LP 30

Advertisement