Page 1

Magnus Poslovni Sistem d.o.o. Milana Predića 6 Z 11000 Beograd Tel/fax: 011.412.4631 011.3471.373 office@magnus.co.rs www.magnus.co.rs

peći na pelet za centralno grejanje

Iside Idro


Chapter 2

Iside Idro, peć na pelet za centralno grejanje, opremljena sa cirkulacionom pumpom i ekspanzionim sudom lako se povezuje na postojeći sistem centralnog grejanja, bez menjanja instalacija i zagreva površine do 200m2. Pomoću ugrađenog digitalnog kontrolnog panela obavlja se programiranje rada peći sa dnevnim i nedeljnim postavkama. Isade Idro poseduje ugrađeni sistem za izduvavanje toplog vazduha u prostoriji gde se nalazi, koji se po potrebi može isključiti. Dostupna je u dva keramikom obložena modela u bordo i krem beloj boji. U peć se može ugraditi dodatni kit preko koga se može dobiti potrošna topla voda za bojlere i kuhinje. Standardna oprema obuhvata daljinski upravljač, opciono priključak za sobni termostat, preko koga radi u pasivnom modu, tj. kada postigne zadatu temperaturu peć se ugasi i kada temperatura padne za 3 stepena peć se automatski ponovo automatski uključuje, što donosi manju potrošnju goriva, osim ostalog na peći je ostavljena mogućnost opciono priključka za GSM modul kojim se sa peći upravlja uz pomoć mobilnog telefona.


Chapter 2

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE Naziv Težina Visina Širina Dubina Dimovodni odvod * cev * Dovod za vazduh * cev * Maksimalna snaga Maksimalna snaga nominalna - snaga zagrevanja vazduha - snaga zagrevanja vode Minimalna snaga Minimalna snaga nominalna - snaga zagrevanja vazduha - snaga zagrevanja vode Maksimalna potrošnja goriva Minimalna potrošnja goriva Veličina rezervoara Priključci za vodu Automatski odvod pepela Maksimalni pritisak vode u sistemu

J.M. kg mm mm mm mm mm kW kW kW kW kW kW kW kW kg/h kg/h kg " " bar

Isade Idro 255 1197 690 627 80 50 20.1 18.4 3 15.4 5.5 5.3 1.4 3.9 4.2 1.2 35 1 1/2 2.5

Podaci iz tabele dobijeni su korišćenjem drvenog peleta koji je u skladu sa normom ONORM M7135 DIN PLUS.


Chapter 2

DIMENZIJE ISIDE IDRO

A = CEV ZA USISAVANJE VAZDUHA Ø 60 mm B = CEV ODVODA DIMA Ø 120 mm T2 = PRIKLJUČAK ZA VODU 1 “ DOVODNI VOD T3 = PRIKLJUČAK ZA VODU 1 “ POVRATNI VOD T1 = 3 BAR 1/2 “ SIGURNOSNI VENTIL

Iside Idro 20,1kW c.g.  
Iside Idro 20,1kW c.g.  

Iside Idro, pec na pelet za centralno grejanje " Nordica-Extraflame "

Advertisement