Page 1

Kulturnatt Stockholm 21/4 2018

i adolf fredriks kyrka

18.00-24.00 Fri entrĂŠ


18.00 - 24.00 Konstutställning med glaskonstnär Gunilla Kihlgren och textil- och smyckeskonstnär Pamela Wilson 19.00 Visning av kyrkan Lena Olsson Fogelberg, präst Presentation av utställande konstnärer 20.00 Orgelmusik av Johann Sebastian Bach Per-Ove Larsson, orgel 21.00 Musik för kör och orgel Mikaeli kammarkör Anders Eby, dirigent Per-Ove Larsson, orgel Musik av Francis Poulenc, Zoltán Kodály och Arvo Pärt 22.00 ’Stilla sköna aftontimma’ – musik för sång och orgel Ulla-Carin Börjesdotter, sopran Per-Ove Larsson, orgel 23.00 Cellosviter av Johann Sebastian Bach Svit nr 1 och 5 för solovioloncell Chrichan Larson, violoncell Ett bidrag till musikverksamheten i Adolf Fredriks kyrka kan lämnas i kollektbössa vid utgången. Det går också bra att swisha till nummer: 123 568 5441, meddelande ”Kulturnatt”. 2


18.00 - 24.00 Konstutställning Gunilla Kihlgren Glaskonstnär

”Oberoende av religion så handlar tro om att överleva. Tron hjälper oss att klara livet. Livet som vi som människor vet är ändligt. Det är en promenad mellan födsel och död. Men människans förmåga att minnas och att ha ett medvetande gör denna promenad helt unik. Vi vet att det fanns en tid före oss och att vi vet att det kommer en tid efter oss. I detta medvetande finns ett lugn – vi är inte ensamma. Andliga parker och kyrkorum är som bäst en plats var denna insikt kan uppstå och varigenom man kan uppnå ro och lycka för att njuta av livet..” Gunilla Kihlgren

Pamela Wilson

Textil- och smyckeskonstnär ”Vävytans renodlade form, lyster och reliefverkan är bländande skön och kraftfull. Pamela Wilsons verk vittnar om drivet nytänkande och hon dammar av textilkonstens begränsningar”. Yvonne Rittvall Mina textilier har ofta en ceremoniell närvaro som betonas av färg och förhöjs av formens finess. Mitt verk ”Under ytan” är gjord av konstsilke, plast och bladguld. Den rör sig och kan fånga ljus och skuggor och kan både hängas och draperas på olika sätt. Jag arbetar i gränslandet mellan konst och konsthantverk och experimenterar med metall, textil och andra material i kombination, t ex silver, aluminium, järn, koppar och plast. Dessa kombinationer och konvergerande influenser har lett till nya sätt att arbeta med traditionella material och tekniker som väv, stickning och sömnad. Jag gillar att forma mina unika textilier när de lämnat vävstolen för att på så sätt skapa en tredimensionell effekt ofta med hjälp av metall som ger djup och struktur.

3


19.00 Visning av kyrkan Lena Olsson Fogelberg Präst

”En fristad mitt i oron, för sanningen ett värn” (ur sv. psalm 57). Komminister Lena Olsson Fogelberg visar och berättar om Adolf Fredriks kyrka. Kyrkans rum är inte bara stenar och årtal utan framför allt ett rum som är bärare av ett budskap. Genom konst, arkitektur, ord och musik uttrycks teologi och livstolkning. Lena Olsson Fogelberg har under ett par år tjänstgjort i Adolf Fredriks församling. Tidigare har hon utbildat präster på dåvarande Svenska kyrkans Pastoralinstitut i Uppsala. Som församlingspräst har hon tjänstgjort både i Stockholms stift och i Växjö stift på Öland.

Presentation av utställande konstnärer Glaskonstnär Gunilla Kihlgren och textil- och smyckeskonstnär Pamela Wilson. (se sid. 3)

4


20.00 Orgelmusik av Johann Sebastian Bach (1685-1750) Per-Ove Larsson Orgel

Toccata, Adagio och Fuga, C-dur BWV 564

Partita: “O Gott, du frommer Gott” (koral och 8 variationer) BWV 767

Fantasi och Fuga, g-moll BWV 542

Per-Ove Larsson utbildades vid Musikhögskolan i Stockholm; kyrkomusikerexamen 1982, diplom i solistiskt orgelspel 1985. Därefter följde orgelstudier i London och Paris. Han är sedan år 1988 kyrkomusiker i Adolf Fredriks kyrka, Stockholm, verksam som organist och ackompanjatör vid såväl gudstjänster som konserter. P-O konserterar regelbundet i landets kyrkor, som soloorganist, kammarmusiker och ackompanjatör. På hans omfattande repertoarlista står bl.a. J. S. Bachs samtliga orgelverk, samt en betydande del av den europeiska orgelrepertoaren. Han har deltagit i otaliga framföranden av oratorier, verk för kör med orgel samt kammarmusik. Ulla-Carin Börjesdotter har efter avslutade studier vid Musikhögskolan i Stockholm valt att röra sig i ett brett musikaliskt arbetsfält. Förutom den traditionella kyrkomusikaliska repertoaren rör hon sig ledigt bland jazz, visa och folkmusik. Ulla-Carin har medverkat vid ett flertal radio- och tv-inspelningar och är en flitigt anlitad konsertsångerska. Att jobba med rösten som ett flexibelt instrument är Ulla-Carins drivkraft. Rösten som unikt kommunikationsmedel har blivit hennes signum. - Konsert kl.22.00. (Konsertprogram, se sid. 7)

5


21.00 Musik för kör och orgel Mikaeli kammarkör Per-Ove Larsson orgel

Anders Eby Dirigent

Francis Poulenc: (1899-1963)

Litanies à la Vierge Noire för damkör och orgel

Francis Poulenc: Quatre petites Prières de Saint François d’Assise för manskör Zoltán Kodály: (1882-1967)

Jesus und die Krämer

Arvo Pärt: 7 Magnificat-Antiphonen (f. 1935) 1. O Weisheit 2. O Adonai 3. O Sproß aus Isais Wurzel 4. O Schlüssel Davids 5. O Morgenstern 6. O König aller Völker 7. O Immanuel Mikaeli kammarkör bildades 1970. Grundare är Anders Eby, som alltsedan starten varit körens dirigent och konstnärlige ledare. Det musikaliska målet har alltid varit att pröva det som känns musikaliskt spännande, vilket har gjort körens verksamhetsfält brett. Repertoaren är till lika delar profan och sakral. Den omfattar såväl de stora verken för kör och orkester som musikdramatiska verk, folkmusik och svensk körlyrik. Tyngdpunkten har dock kommit att ligga på de stora nutida a cappella-verken. Kören är från 2002 verksam inom Adolf Fredriks församling. För mer info: www.mikaeli.se – samt information vid utgången. 6


22.00 ’Stilla sköna aftontimma’ Ulla-Carin Börjesdotter Sopran

Per-Ove Larsson Orgel

Oskar Lindberg: (1887-1955)

Stilla, sköna aftontimma (”Torn Eriks visa”)

Georg Friedrich Händel: Tune the soft melodious lute (1685-1759) ur Jephta Duke Ellington: (1899-1974)

Is God a three letter word for love? ur Sacred Concerts

Joseph Haydn: (1732-1809)

Nun beut die Flur aria ur Skapelsen

Henry Purcell: (1659-1695)

The Blessed Virgin’s Expostulation

Jehan Alain (1911-1940)

Dorisk Choral (orgel)

Duke Ellington:

Heaven - ur Sacred Concerts

Georg Friedrich Händel: Welcome, as the cheerful light ur Jephta Johann Sebastian Bach: (1685-1750)

Seufzer, Tränen, Kummer, Not aria ur Kantat 21

Georg Friedrich Händel:

Eternal Source of Light Divine

Duke Ellington:

Come Sunday – ur Sacred Concerts

Ivar Widéen: Det ringer till vila (sv.ps.512) (1871-1951) (text: J.O.Wallin) Text om Ulla-Carin Börjesdotter, se sid. 5 7


23.00 Johann Sebastian Bach (1685-1750): ur 6 suites a Violoncello Solo senza Basso

Chrichan Larson Violoncell

Suite nr 1, G-dur

Suite nr 5, c-moll

Prélude Prélude Allemande Allemande Courante Courante Sarabande Sarabande Menuets Gavottes Gigue Gigue Chrichan Larson är verksam som cellist och tonsättare. Larson spelar – utöver cellons romantiska repertoar – såväl den tidiga 16- och 1700-talsrepertoaren som den nya experimentella konstmusiken. Han är medlem av flera ensembler med säte i Stockholm, där han är bosatt. Några av dessa ensembler har inriktning på äldre musik framförd på tidstrogna instrument medan andra har fokus på den nya musiken. Larson är flitigt anlitad som gästande solocellist vid ett flertal symfoniorkestrar i Skandinavien men har sin huvudsakliga verksamhet inom kammarmusiken. Som tonsättare är han förankrad i en estetik vars referensramar till största delen är kontinentala. Larson är utbildad i Stockholm men också i Basel, Schweiz och i Paris där han senare kom att bli medlem av Ensemble InterContemporain (EIC). Kontakten med Pierre Boulez och EIC har haft stor betydelse för Larsons konstnärliga utveckling, både som musiker och tonsättare. Merparten av Larsons produktion utgörs av kammarmusik för blandade ensembler. I verklistan finns dock även orkestermusik, med eller utan solist, samt filmmusik. Senaste uruppförandet av ett verk av honom ägde rum i februari 2014 i Reaktorhallen vid Tekniska Högskolan då verket ”Czarne Latawce” framfördes av Ensemble Lipparella. www.bellamusik.se www.kammarensemblen.com

Kulturnatt 2018  

Korrektur1

Kulturnatt 2018  

Korrektur1

Advertisement