Page 1

ANNONSEBILAG

YRKESMESSE 2017 Velkommen til Aure arena, onsdag 18. januar


Lykke til! Tradisjonen tro arrangerer Aure barne- og ungdomsskole, sammen med Aure næringsforum, yrkesmesse for avgangselevene ved skolen. I tillegg er også elevene ved Sør-Tustna skole, samt Aure voksenopplæring invitert til årets messe.

RÅDGIVER ABUS: Cathrine Baglo

Fortsatt god plass Aure barne- og ungdomsskole ved 10. klassetrinn og rådgiver og Aure Næringsforum arrangerer yrkesmesse i Aure arena onsdag 18. januar. Vi vil med dette invitere til en åpen og gratis messe denne kvelden. Flere bedrifter har takket ja til å stille på stand, men vi har fortsatt god plass til flere bedrifter. Elevene håper på å treffe et bredt spekter av kommunens næringsliv, og som dekker mange av de retningene de kan velge mellom på første året på videregående. Fristen for å søke er 1. mars, så det er viktig for ungdommen at bedriftene tar seg tid til å være på stand disse to timene en onsdagskveld. Det kan være den informasjonen de får på yrkesmessa som gjør at valgene blir tatt. Spesielt inviterte til messa er 9. og 10. trinn ved Abus og SørTustna skole og elever ved Avoks (Aure voksenopplæring). Foreldre til elevene på 10. trinn er oppfordra til å bli med ungdommene sine. Messa er en del av den utdannings -og yrkesveiledningen som foregår ved skolen. Elevene har i løpet av høsten hospitert ved videregående skole i to dager, vært på fylket sin karrieredag og hatt oppgave i utdanningsvalg som omhandlet «fra 10. trinn til yrke». Det er samtidig ei fin anledning for bedriftene å få markedsført både si bedrift og de yrkene som de representerer. Flere næringer i kommunen sliter med rekruttering, og mange ungdommer ønsker å gå lærlingtida si her i Aure. Kanskje kan messa være en arena for rekruttering framtidig arbeidskraft for si bedrift slik at ungdommen kommer tilbake til kommunen etter endt utdanning.

Cathrine Baglo Rådgiver Abus

Avgangselevene står snart foran et av de viktigste valgene i livet, nemlig valg av yrkeskarriere. Noe som vil ha stor innvirkning på resten av livet for den enkelte. Å ta et så viktig valg i en alder av 16-17 år er ikke så enkelt. Yrkesmessa er derfor et arrangement som skal bidra til å gi ungdommene et innblikk i hva som finnes av ulike muligheter og karriereveier, samt hva som kreves for å nå dit man vil. Lokalt og regionalt næringsliv, videregående skoler, samt andre institusjoner knyttet til opplæring og yrkesvalg, vil være til stede på messen for å gi elevene best mulig informasjon før den store beslutningen skal tas. Rekruttering av arbeidskraft, med riktig kompetanse, er viktig for alle bedrifter, også i distriktene. Kampen om de dyktige medarbeiderne tilspisser seg. Flyttingen inn mot byene, hvor mulighetene er mye større, gjør at distriktene tappes. Det er derfor utrolig viktig at lokalt næringsliv stiller opp på slike arrangementer, for å presentere sin bedrift, og hvilke muligheter som også finnes lokalt. Til dere elever: Bruk denne muligheten som yrkesmessa gir til å gjøre deg kjent med lokale bedrifter. De er der for deg, så ikke vær redd for å stille spørsmål. Det er da du får svar på det du lurer på. Så selv om dere som ønsker å ta videregående skole, høyskole eller universitetsutdanning tvinges ut av kommunen for en periode, håper vi at noen vender tilbake for å slå seg ned her igjen. Aure trenger flere bedrifter og Aure trenger dere! Aure Næringsforum ønsker alle sammen lykke til videre!

Anders Ulfsnes Daglig leder Anf


Velkommen til Yrkesmesse i Aure arena - onsdag 18. januar Klokka 16:00 - 18:00

Messe som hangler litt

GRÜNDERCAMP: Flinke elever gjennomførte like før jul en fantastisk grüdercamp. Her ser vi alle deltakerne, med de tre vinnergruppene i front, som innen 1. mars må sende inn sin søknad om plass på vidergående skole.

Deltakelsen på yrkesmessa er på langt nær slik som arrangørene hadde håpa på. Næringslivet i Aure ser ikke verdien i å vise seg fram overfor elever som kan bli kommende gode arbeidstakere. Søknadsfristen til videregående skole er så tidlig som 1. mars. Før den tid må den enkelte elev i 10. klasse peile ut hva de har lyst til. I skolen er det hvert eneste år et eget program som følges. Som egentlig starter året før i 9. klasse via den tradisjonelle uka med utplassering. Under siste året på ungdomsskolen er det karrieredag, gründercamp og eget opplegg med hospitering.

Yrkesmessa var tidligere noe som ble arrangert hvert eneste år, men i de siste åra har den vært avvikla annen hvert år. En tendens som elevene opplever, er at det er mindre aktører fra næringslivet å knytte kontakter mot. Arrangør av messa er Abus, sammen med ANf (Aure næringsforum)

elevene ikke evner å stille de riktige spørsmåla, men her er det vel heller snakk om at den enkelte bedrift må vise fram hva de holder på med. En elev på 15 år er ikke så dreven når det gjelder å stille relevante spørsmål til noe de ikke har kunnskaper om, sier rådgiver ved Abus, Cathrine Baglo.

Noe som også er en tendens blant de kommende studenter i dag, og som også kan sees på i en sammenheng med en dreining nasjonalt, er at det er flere som interesserer seg for praktiske fag. Det er samtidig en meldt nedgang innen oljesektoren. Ved Abus har flere elever sagt at de kan se for seg en framtid innen bygg og anlegg. Da er det mer enn merkelig at bedrifter som har problemer med å rekruttere fagfolk, ikke vil bruke to timer av sin tid ved en yrkesmesse en onsdag ettermiddag. — Vi kan ikke tvinge noen hit, men det viser seg at det er vanskeligheter med å folk til å stille opp. Vi får høre meldinger om at det ikke er vits, på grunn av at

Hvert eneste år er det gründercamp, og også her har det vært vanskeligheter med å få folk til å stille som mentorer. Aure kommune presterte til og med å ikke stille med sin oppsatte mentor til en av elevgruppene under fjorårets gründercamp. — Vet ikke hva det er, men det er vanskelig å få med bedrifter. I utgangspunktet så burde være enkelt å få til å stille opp to timer i Aure arena, for å støtte opp om våre ungdommer som skal ta sitt framtidige yrkesvalg. Enda er det ikke for sent å melde seg på. Yrkesmessa er på onsdag, og det er bare å ta kontakt hvis det er noen som kan bidra, sier Anders Ulfsnes, som er daglig leder i Aure næringsforum.


Oppsving ved MBH

MYE Å GJØRE: Sveiseren fra Gresset, Geir Magne Vaag, i aksjon under produksjon av spesiallaga utstyr ved Mjosundet båt & hydraulikk. Nederst ser vi til venstre Klaus Ås ved en av kranene som skal leveres til det norske forsvaret. I midten Fredrik Sundsby som er nyutdanna med fagbrev, og som opererer datafresen med kyndig hånd. Ned til høyre kontrollererer Klaus ÅS ferdige deler produsert av Odd Arne Valaas.

Etter en litt tynn høst, begynner ordrebøkene å fylles opp ved Mjosundet båt og hydraulikk AS. Selskapet som har en stabil arbeidsstokk, og som er god på rekruttering og å ta inn lærlinger. Innervervet i Mjosundet har både mange og lange tradisjoner innen verftsindustrien. Nå er det lenge siden det er laga båter, noe som betyr at MBH har klart å være omstillingsdyktig og ikke minst innovativ. Egne produkt er utvikla. Ikke minst gjelder dette produksjon av egne kraner og vinsjer, og det unike systemet som har fått navnet LARS (Launch And Re-

covery System) I alt er det 40 ansatte ved Mjosundet båt og hydraulikk. En arbeidsstokk som består av både unge og gamle. — Vi har en fin miks, og en stabil stab som er dedikert og dyktige i jobben sin, sier Klaus Ås ved MBH i Mjosundet. Ulike yrkesgrupper er å finne ved vervet, som i takt med egen utvikling har sørga for å investere i moderne utstyr. Blant annet finnes nå avanserte datafreser, som kan takle store dimensjoner. — For det aller meste så er det innen faget industrimekaniker vi rekrutterer folk, men også innen automatikk, elektronikk og teknisk tegning. Vi har tatt inn mange lærlinger, og mange av disse forblir hos oss etter endt fagbrev, sier Klaus Ås, som villig viser fram hva som foregår ved bedrifta. Det sveises, og det monteres og testes. En stor vinsj

som straks er ferdig skal leveres til Kina. — I Kina er det faktisk slik at de har strengere kvalifikasjonskrav enn vi har i Norge. Vi er nå sertifisert i forhold til å levere til Kina, og dette er et spennende marked for oss, sier Klaus ÅS, som trekker fram oppdrettsnæringa som den viktigste kundegruppa akkurat nå. — Vi leverer kraner til Forsvaret, og vi jobber opp mot ulike kunder og marked, men først og fremst er det oppturen i oppdrettsnæringa som gjør at vi nå har mange oppdrag i vår produksjon. Blant annet så nyter vi godt av at det lages båter hos naboen Sletta verft. MBH blir å finne på yrkesmessa, og svarer mer enn gjerne på spørsmål som måtte dukke opp. — Tar med meg et par ansatte, og vil presentere litt av hva vi holder på med. Viktig å være på banen i forhold til de som skal til med sitt utdanningsløp, og vi har helt sikkert bruk for dyktige folk også i framtida, sier Klaus Ås.


SALG!

LYKKE TIL MED YRKESVALGET!

Fredag 13.januar

LYKKE TIL MED

YRKESMESSA!

,ĂƌĚƵůčƌůŝŶŐ͍ TŶƐŬĞƌĚƵ ůčƌĞƉůĂƐƐ͍ 

   dĂŬŽŶƚĂŬƚŵĞĚdK<,͊  ǁǁǁ͘ƚŽŬŚĂ͘ŶŽ

  /ŶŐĞďŽƌŐ͗ϰϲϵϲϬϯϳϭ ŝŶŐĞďŽƌŐΛƚŽŬŚĂ͘ŶŽ  ,ĊǀĂƌĚ͗ϰϳϮϲϯϴϬϮ ŚĂǀĂƌĚΛƚŽŬŚĂ͘ŶŽ

TRANSPORT & SPEDISJON RENOVASJON & CONTAINERUTLEIE BILVERKSTED MASKINENTREPRENØR

www.brbakk.no


To skoler deltar To videregående skoler vil være til stede under årets yrkesmesse i Aure arena. Hemne videregående skole, og Guri Kunna fra Hitra og Frøya. Sistnevnte er et produkt av et grep som ble tatt 1. august i fjor. Da ble det bestemt å slå sammen de videregående skolene på Hitra og Frøya. — Da sier det seg selv at navnet på skolen ikke kunne inneholde ordene Hitra, eller Frøya, sier rektor ved skolen, Espen Arntsberg, som forteller at Guri Kunna er en gammel sagnfigur, som oppsto lenge før kristendommen, og som tok vare på både natur og folk. For de som bor i Aure er det linjene innen naturbruk inkludert aqvakultur, havbruk og fiske og fangst som er aktuelle. — Vi har hatt elever ved skolen fra Aure her de siste åra, hvor vi i forbindelse med inntaket har fått garanti fra Møre og Romsdal fylkeskommune om dekking av kostnadene, sier rektor Arntsberg. Den blå linja innen havbruk ligger på Frøya, ved skolen på Sistranda. — I år har vi 36 elever som går vg 1, mens vi har 25 ved vg 2 aquakultur og 13 vg 2 fiske og fangst. Vi tar

I HEMNE: Aurgjeldingen Ole Ledahl er rektor ved Hemne videregående skole, og han mener at det så absolutt må være en fordel for elever fra Aure, å søke et videregående skoletilbud på Kyrksæterøra.

gjerne mot flere elever fra Aure. I alt er det cirka 60 elever som har hybel på Frøya, og vi har et flott miljø blant disse elevene. Som kanskje får det litt annerledes her, enn hva som er tilfelle i Trondheim eller en annen by. Ved Hemne videregående er det i år ingen som starta opp på første året sist høst. Årets avgangskull i Aure melder imidlertid om at det igjen er større interesse for Hemne. — Går nok litt i trender, og hva kompisene velger.

Mener vi har et rikt og godt utvikla videregående tilbud i Hemne. Hvor vi blant annet samarbeider godt med næringslivet. Vi har også tilbud med idrettstilbud knytta opp mot yrkesfag. Vi har gode resultat å vise til når det gjelder å få elever videre til en lærlingekontrakt, og det er også gode muligheter å knytte opp studiekompetanse etter å først ha tatt yrkesfag. Vi har elever på hospitering, og vi kommer på yrkesmessa, for å kunne svare på alle spørsmål som måtte gjelde Hemne videregående skole, sier rektor Ole Ledahl.


BYGGMANN - BYGGE BOLIG - HYTTE Kontakt oss for informasjon

BYGG-COMPAGNIET AS Meieribygget, 6690 AURE - Telefon: 916 68 506 http://byggcompagniet.byggmann.no/


AURE NÆRINGSFORUM ØNSKER ALLE LYKKE TIL MED ÅRETS YRKESMESSE I AURE ARENA! MØT OSS PÅ STAND!

MØT LOKALAVISA

PÅ STAND UNDER ÅRETS YRKSMESSE I AURE ARENA VELKOMMEN!

AURE KJØPESENTER

KJØRSVIKBUGEN

– EN DEL AV COOP

Yrkesmesse i Aure 2017  

Annonsebilag fra Nordvestnytt AS

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you