Page 1

Rachunek nr 001/11/2012 z dnia 25.11.2012r. za wykonanie prac zgodnie z umową o dzieło na kwotę EUR /brutto/

2 091,90 EUR

kurs euro na dzień 23.11.2012 (najnowszy)

4,12 PLN/EUR

za wykonanie prac zgodnie z umową o dzieło na kwotę PLN /brutto/ wystawiony przez: Sylwię Rzepską

8 624,69 PLN

dla: "MLINGUA" Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP 7781435103 Wykonane w umowie dzieło wykonałam ososbiście. Oświadczenie dotyczące mojej osoby dla celów ZUS stanowi załącznik do niniejszego rachunku Wyliczenie należności: 1. Kwota brutto:

8 624,69 PLN

2. Koszty uzyskania przychodu (50%)

4 312,35 PLN

3. Podatek (18%)

776,22 PLN

4. Kwota netto - do wypłaty 5. Kwota netto - do wypłaty, słownie

7 848,47 PLN siedem tysięcy osiemset czterdzieści osiem zł 47/100

nr konta: BZ WBK 00 000 000 0000 0000 0000 0000

Dokument szkoleniowy …………………………………………………..

………………………………………………………..

Rachunek do umowy o dzieło  
Rachunek do umowy o dzieło  

Rachunek w ramach nauki wystawiania dokumentów księgowych

Advertisement