Page 18

Okazali się nadspodziewanie skuteczni. I ja po wielokroć słyszałem narzekania na gimnazja. A obrońcy gimnazjów siedzieli cicho, myśląc pewnie, że i tak zostanie jak jest, bez zmian. No to teraz mają. A jednak permanentna polska edukacyjna reformacja przybrała na sile po ostatniej zmianie u steru władzy. Dziś już nikt nie musi cicho w domu szeptać o „patologicznej gimbazie”, szukać archi­ walnych artykułów potwierdzających kryminalny rys gimnazjów. Zmiana ta oznacza jednak powrót na stare śmieci. „Niech będzie tak jak było przedtem: szkoła podstawowa i liceum!” – usłysza­ łem ostatnio z ust dużo starszego ode mnie członka rodziny. Tak, pytanie, czy otrzymamy coś nowego, czy wręcz prze­ ciwnie – cofniemy się do tego, co było? O minionym i zarazem przyszłym sys­ temie łatwo mówić z nostalgią starszym pokoleniom. Co z pokoleniem uczniów, których zadaniem będzie przecierać szlaki innym? Bo skoro osiem klas podstawówki i cztery lata szkoły średniej nie było złe, powstaje pytanie: komu to przeszkadzało?

18

Zapewne komuś, kto postanowił to zmien­ ić. I teraz wydaje się być podobnie. Zatem do końca nie wiemy dlaczego jeden system miałby być lepszy od drugiego. Wiemy za to komu przeszkadza likwidacja gimnazjów. Protestuje przede wszystkim Związek Nauczycielstwa Polskiego. Broni on, rzecz jasna, miejsc pracy w oświacie, co jest w pełni uzasadnione – wszak od tego są związki zawodowe. Zwolnienia nauczy­ cieli, mimo zapewnień władzy, wydają się nieuniknione. Nauczyciele skarżą się też na tryb przeprowadzanej reformy. Czują się niedoinformowani, zszokowani jej tempem (tak duża zmiana w tak krótkim czasie?). Niezadowoleni są też z formy konsultacji społecznych, które w zasadzie sprowadzały się do poinformowania ich przez decydentów o założeniach reformy. Czyli jak zawsze mamy władzę, która, owszem, słucha obywateli, ale chyba brzuchem, bo na pewno nie uchem. I nawet szumna konferencja prasowa pani minister Zalewskiej, pełna ogólników i za­ pewnień o słusznym kierunku zmian,

Magnifier 6/2016  

Oto kolejny numer Magnifier, a w nim jeszcze więcej wiadomości ze świata kultury i ciekawych zagadnień społecznych!

Magnifier 6/2016  

Oto kolejny numer Magnifier, a w nim jeszcze więcej wiadomości ze świata kultury i ciekawych zagadnień społecznych!

Advertisement