Page 1

ANNONSEBILAG

Forskning og utvikling med ny vri Polytec:

Petromaritim fremtid Arena Bil

02/10

Klynger ET MAGASIN SOM GIR INNSIKT I KLYNGER


Tema Klynger er et bilag i Teknisk Ukeblad, produsert av Magnet Media AS. Magnet Media er et medieselskap som produserer og leverer kvalitetsbilag fra ide til ferdig produkt i nært samarbeid med våre kunder og oppdragsgivere. Vi har også flere distribusjonskanaler gjennom flere magasin og aviser i Norge og Norden.

Buskerud og Oppland

Magnet Media satser stort i år med nye prosjekter og samarbeidspartnere. Vi skifter nå profil og skal utgi vårt første magasin i den nye serien ”Innsikt” som kommer i Teknisk Ukeblad nr 6.

Innhold

Nancy Bundt/Innovasjon Norge

4

Vestfold er en fremtidsrettet teknologiregion i spennende utvikling

6

Forskning og utvikling med ny vri

7

Petromaritim fremtid

8

Arena bil

9

Oppdrettsteknologi

Fordi klynger er så verdifulle er det viktig å vite noe om hvordan de kan utvikles.

10

En kreativ virkemiddelaktør

12

Utvikler ideer og nye produkter for kommersialisering

12

Fullskala testing av ny teknologi

13

Bredt engasjement i det regionale partnerskapet

15

Lokale nettverk med globalt potensial

16

Smart innovasjonsarena for morgendagens vekstvinnere

17

Sikrer din bedrifts fremtid

Prosjektleder: Roy Terje Lind Furnes, tlf: 56 90 11 31 roy@magnetmedia.no Tema 02/10 er et annonsebilag utgitt av Magnet Media AS Tlf: 56 90 11 20 www.magnetmedia.no Grafisk produksjon: Alf Gundersen AS Trykk: 5VY.YHÄZR(: Opplag: 117 500

Hvordan utvikle klynger?

Prosjektleder: Annette Sem Ringel tlf: 56 90 11 20 annette@magnetmedia.no Annonseansvarlige: Christian Olowo, tlf: 56 90 11 36 christian@magnetmedia.no Christoffer Kobbeltvedt, tlf: 56 90 11 37 christoffer@magnetmedia.no

Klynger består av like og relaterte bedrifter i samme region som er knyttet sammen gjennom lokalt samarbeid og konkurranse. Klynger stimulerer innovasjons- og konkurranseevnen gjennom innovasjonspress, komplementaritet og kunnskapsutvikling. BUSINESSEUROPE (Europeiske NHO) mener utvikling av klynger er essensielt for den økonomiske endringen fremover og oppfordrer til en ambisiøs klyngestrategi for å sikre vekst og jobbskaping.

sessene bør ledes på en måte som gir en samarbeidende kommunikasjon der deltakerne oppfordres til å reflektere (stille tenking), dele tanker og ideer og finne løsninger sammen, kombinert med en fast struktur. Dette gjør vi i praksis i VRI Vestfold, og resultatene kan du lese om på side 4 og 5.

Hvordan kan man bidra til klyngeutvikling? Mine erfaringer viser at utvikling av relasjoner og tillit mellom mennesker og bedrifter er den mest sentrale faktoren. Videre må man ha kobling til globale verdikjeder og sette bedriftene og deres behov og kompetanse i sentrum. Stimulering til kunnskapsutvikling, gjennom forprosjekter og FoU, samt bevegelse og energi er også viktige faktorer. Min forskning viser at relasjoner og tillit utvikles når mennesker møtes ansikt-til-ansikt på ulike steder, gjerne hos bedriftene, for å jobbe sammen med temaer av felles interesse. Videre anbefales en veksling mellom klyngemøter og jobbing i små grupper under tidspress. Pro-

Anne Haugen Gausdal Førsteamanuensis Høgskolen i Vestfold, PhD Prosjektleder VRI Vestfold Anne Haugen Gausdal har doktorgrad i klyngeutvikling og 10 års praktisk erfaring med klyngeutvikling i Electronic Coast og Vannklyngen.


Nå kan utstyret komme til pasienten og ikke omvendt! Vscan, en lommeultralydmaskin ”Made in Horten” av GE Vingmed Ultrasound og kåret til Årets Ingeniørbragd 2009.

FoU leder Terje Kirkeng og prosjektleder Kristin MacBeath er strålende fornøyd med resultatet av klyngesamarbeidet i forprosjektet som ga nye forretningsmuligheter for vannrenseanlegget til NOAH AS.

Fredrik Johannesen, Business Development Manager i GL Noble Denton.

GE Vingmed Ultrasounds Vivid E9 som gir 3dimensjonale avbildninger ved f.eks. hjerteovervåking.

Vestfold er en fremtidsrettet teknologiregion i spennende utvikling Dette gjelder ikke bare innen elektronikk, men også innen maritim engineering og vannrensing. Dette skyldes både at regionen har Norges eldste ingeniørhøgskole og at samarbeidet mellom teknologibedriftene og Høgskolen har utviklet seg kraftig innenfor både forskning, utviklingsprosjekter og utdanning. - For å øke innovasjon og verdiskapingen i disse teknologinæringene ytterligere, har vi gjennom VRI Vestfold satset på klyngeutvikling i disse næringene. Jeg anser dette allerede som en betydelig suksess, sier Einar Røsås, regiondirektør i NHO. www.vri-vestfold.no

Omstilling fra marinebase til elektronikkklynge Elektronikkbedriftene i Vestfold har med sin kompetansetyngde en verdensledende rolle innen markeder som maritim elektronikk, forsvarssystemer, sikkerhetssystemer, medisin, fly, romfart, telekommunikasjon og bilelektronikk. Elektronikkeventyret i Horten startet med krisen som oppstod da marinen flyttet sin virksomhet fra Horten til Bergen tidlig på 1960-tallet. Horten ble ”reddet” av fire pionérbedrifter: Vingtor Radio Elektro, Simrad, Norcontrol og Akers 4

TEMA Klynger 02/2010

Electronics. De fleste av dagens bedrifter i elektronikkklyngen har forbindelse til en av disse bedriftene.

Mikroelektronikkbedrifter i NCE innen Mikro- og nanoteknologi NCE-MNT jobber i tett samarbeid med Høgskolen i Vestfold mot miniatyrisering av IKT-systemer, mikrosystemer og anvendelse av MNT. Høgskolen har etter sterkt påtrykk fra bedriftene utviklet forskningsmiljø og utdanningstilbud på bachelor og masternivå innen MNT. Forskningsmiljøet teller i dag over 50 forskere. Nettverksforeningen Electronic Coast (EC) har røtter tilbake til 80-tallet og Horten Ingeniørhøgskole. Bedrifter i EC dannet sitt eget opplæringskontor i 2001og nettverket har utdannet ca 150 fagarbeidere.

VRI programmet Fra 2007 har VRI programmet stimulert til flere

nye samhandlingsprosjekter i klyngen forteller delprosjektleder Lill-Kristin Gundersen. Hovedaktivitetene i 2008 -2009 var tre-trinnsmodellen 1) Foresight Asia 2) Sounding Board 3) Look to Asia. Det siste et program initiert av Innovasjon Norge. - I 2010 legger vi etter ønske fra bedriftene hovedvekt på Kompetansekartlegging, e-læringskurs og prosjektlederutdanning for aktive bedrifter som vil være med på mer ressursdeling og kompetanseutvikling, sier Gundersen. Dette gjøres i samarbeid med de andre teknologiklyngene i VRI Vestfold, Vannklyngen og Engineering Coast, www.electronic-coast.no

Vannklyngen Vestfold har Norges tyngste industrielle base innenfor vannrenseteknologi. Gjennom VRI har

disse bedriftene utviklet Vannklyngen, som på 2 år har blitt en tillitsbasert møteplass som gir innsikt i hverandres kunnskap, forretningsmessig samarbeid, ideutvikling, samarbeid med Høgskolen i Vestfold og Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB), og et uformelt faglig nettverk, sier Flemming Wessman, daglig leder i Krüger Kaldnes og styreleder i Vannklyngen.

Engineering Coast

Fra problemløsning til nye forretningsmuligheter

- I 2008 sysselsatte bedrifter innen engineering-sektoren i Vestfold rundt 2600 personer, og i tillegg kommer alle de ansatte i den maritime sektoren. Det er viktig for oss å få synliggjort kompetansen innen disse markedsområdene i Vestfold, det er fordelaktig for kunder å kunne besøke flere leverandører innen liten radius, og positivt for arbeidstagere å kunne bytte jobb uten at ektefellen må finne ny arbeidsgiver og barna bytte barnehage og skole. I tillegg får vi arbeidssøkere fra Høgskolen i Vestfold som er mer rettet mot den type jobb vi gjør, fordi vi har mulighet til å påvirke innholdet i undervisningen, sier Fredrik Johannesen, Business Development Manager i GL Noble Denton. – Det er spennende at HVE hjelper oss å øke innovasjonstakten, de besitter mye kompetanse som normalt ikke finnes i bedrifter. Vi samarbeider godt, og høgskolen er en viktig møteplass for nettverksbygging. Uten HVE og midler fra VRI hadde bedriftene stått alene, i Engineering Coast står vi sterkere, sier Johannesen.

For å stimulere til samarbeid om utviklingsprosjekter arrangerer VRI tenketanker og støtter forprosjekter. Målet med et av disse var å øke vannrensekapasiteten på Langøya, forteller prosjektleder Kristin MacBeath fra NOAH. I løpet av få måneder har det dukket opp spennende muligheter som en følge av samarbeidet med Krüger Kaldnes, UMB og Asplan Viak. - Våre samarbeidspartnere besitter et nettverk og en slags ”verktøykasse” av teknologi og metoder for vannrensing som vi ikke hadde fra før. Vi kan mye om kjemi og behandling av avfall, men gjennom Vannklyngen har vi fått kontakt med en ekspertise på vannrensing som er helt unik. Forprosjektet har resultert i teknikk-er og metoder som NOAH ikke kjente til fra før. Det å sitte med disse bedriftene, fremme ideer og tanker og hva bedriftene kan klare å skape av nye ting i fellesskap er gull verdt. Før renset vi vann på grunn av egne behov, nå ser vi nye forretningsmuligheter ved å ta imot forurenset vann fra diverse aktører i industrien, sier MacBeath. www.vannklyngen.no

Engineering Coast er en klynge som med støtte fra VRI-programmet er utviklet for Vestfoldregionens betydelige miljø innen engineering for energi og maritim sektor. Klyngen består av Det Norske Veritas, HVE, GL Noble Denton, Grenland Group, Kongsberg Maritime Engineering, NLI og Rambøll Oil & Gas.

www.engineeringcoast.com

Einar Røsås, regiondirektør i NHO og leder av styringsgruppen for VRI Vestfold, Lill-Kristin Gundersen, delprosjektleder for mikroteknologi/elektronikk og webredaktør og Stein Erik Fjeldstad, rådgiver i =LZ[MVSKM`SRLZRVTT\UL]LKKLUVÄZPLSSLrWUPUNLU av nettstedet www.vri.vestfold.no

Flemming G. Wessman, daglig leder i Krüger Kaldnes og styreleder i Vannklyngen.

TEMA Klynger 02/2010

5


�

Flere studenter og fagansatte ved høgskolene ved Volda, Ålesund og Molde für nü verdifull praksis i regionale kunnskapsbedrifter takket vÌre VRI-programmet.

Rett med krĂĽkebollerogn, et produkt som det er testet frysemetoder for, med støtte fra VRI-midler. Bedrift Can Aqua og MMC kulde â&#x20AC;&#x201C; FoU-partner Møreforsking Marin. 2SPWWĂ&#x201E;ZRWYVK\ZLY[Wr:\UUTÂĽYLKLYLUĂ&#x201E;UULY landets fremste og største produsenter. VRI delĂ&#x201E;UHUZPLYLYLUYLRRL-V<WYVZQLR[LYPU¤YPUNLU

Prosjektgruppen som arbeidet med industrielle muligheter innenfor vindkraftindustrien i 2009. Fra venstre: Thorvald F. Gundersen, Dag Abel Sveen, Kjersti V. Meland, Tony Oosterkamp og Ă&#x2DC;ystein Sørhaug. Foto: Gunnar W. Birkeland Skipet designet av Ulstein Design â&#x20AC;&#x201C; sjefdesigner er engasjert som Prof II ved høgskolen i Ă&#x2026;lesund med støtte fra VRI.

Forskning og utvikling med ny vri 0MVYZRUPUNVN\[]PRSPUNOHUKSLYKL[VTrKLSLR\UUZRHWTLSSVTHR[ÂĽYLULLU[LUKLĂ&#x201E;UULZPHRHKLTPH eller i bedriftene. Kunnskapsbasert utvikling og innovasjon er en stadig viktigere ingrediens for et levedyktig nĂŚringsliv. Fremskaffelse av nye, forbedrede produkter og evnen til ĂĽ finne smartere metoder ĂĽ arbeide pĂĽ, krever høy kompetanse pĂĽ ulike felt. Kunnskapsflyt mellom bedrifter og ulike kunnskapsaktører er en forutsetning for ĂĽpne innovasjonsprosesser og verdiskaping.

Virkemidler for regional FoU Programmet virkemidler for regional forskning og innovasjon (VRI), mobiliserer bedrifter til ü gjøre bruk av forsknings- og utviklingskompetanse. Gjennom VRI-programmet stilles det til rüdighet büde økonomiske virkemidler og faglig kompetanse for ü drive nÌringsrettet forsknings- og utviklingsarbeid (FoU).

Maritim og marin innovasjon I Møre og Romsdal er innsatsen rettet mot maritimt og marint nĂŚringsliv. Disse er de to viktigste bransjene i fylket mĂĽlt etter sysselsetting og verdiskaping, og blant de som i stor grad kan nyttiggjøre seg av FoU. Arbeidet samordnes med Norwegian Centre of Expertise Maritime og Arenaprogrammet â&#x20AC;?Omegalandâ&#x20AC;?. Møreforsking koordinerer den daglige bruken av virke6

TEMA Klynger 02/2010

midlene, og utfører selv en del av forskningsarbeidet sammen med de tre høgskolene i fylket. FoU-miljø utenfor regionen trekkes med nür det er behov for sÌrskilt kompetanse som ikke finnes i regionalt.

Møreforsking og høgskolene som kompetansemeglere Ansatte ved Møreforsking og høgskolene, oppsøker bedrifter i Møre og Romsdal for ü kartlegge bedriftsspesifikke FoU-utfordringer som kan løses gjennom større eller mindre forskningsprosjekter. Slik kompetansemegling har siden høsten 2007 avstedkommet nytt FoU-arbeid (forprosjekter) i over 60 bedrifter som für støtte fra VRI-programmet. Eksempler pü tema i disse prosjektene er uttesting av ny fryseteknologi for bedre bevaring av sjømat, stimulering av system for demping av rulle-/stampebevegelser for skip og integrering av utenlandsk arbeidskraft i industribedrifter.

Pü kort og lang sikt VRI-programmet har büde en kortsiktig og langsiktig innretning. Pü kort sikt bidrar det til ü løse bedrifters umiddelbare innovasjonsutfordringer. Pü lenger sikt vil undervisnings- og forsknings-

institusjonenes samhandling med bedriftene sørge for at nÌringsmiljøene holder tritt med utviklingen og sikrer fremtidig verdiskaping.

VRI: Â&#x2039;=90LY-VYZRUPUNZ YrKL[ZOV]LKZH[ZUPUN WrMVYZRUPUNVNPUUV]H ZQVUPUVYZRLYLNPVULY Â&#x2039;=90LYL[UHZQVUHS[WYVNYHTZVTZRHS ]HYLPrY Â&#x2039;04ÂĽYLVN9VTZKHSOHYKL[YLOÂĽN ZRVSLULVN4ÂĽYLMVYZRPUNKL[VWLYH[P]L HUZ]HYL[MVYHR[P]P[L[LUPWYVNYHTTL[ PZHTHYILPKTLKILKYPM[LYVNHUKYL -V<TPSQÂĽ Â&#x2039;=90SLNNLY[PSYL[[LMVYR\UUZRHWZKLSPUN TLSSVTILKYPM[LYVN-V<TPSQÂĽVN TLSSVT\SPRL-V<TPSQÂĽ

www.vrimr.no

Petromaritim fremtid Forskningsstiftelsen Polytec i Haugesund utarbeidet i 2009 en klyngeanalyse over den petromaritime klyngen i Haugaland- og Sunnhordlandsregionen. Analysen hadde til formĂĽl ĂĽ avdekke forutsetninger for selvforsterkende vekst. Det er den moderne nĂŚringspolitikkens Utopia. En utfordring i dette arbeidet er at bedriftene som er en del av klyngen ikke kjenner fundamentet for denne typen nettverksteori. - Vi antar at ved ĂĽ kjenne klyngens vesen, er det lettere ĂĽ utnytte fordelene ved ĂĽ vĂŚre en del av en klynge, sier forskningsleder i Polytec, Thorvald F. Gundersen. Forutsetningene for selvforsterkende vekst omtales som oppgraderingsmekanismer og bør utnyttes bevisst gjennom en felles â&#x20AC;?klyngestrategiâ&#x20AC;?. For denne spesifikke regionale klyngen vil et felles strategiarbeid naturlig nedfelles i partnerskapet bak Arena Offshorefartøy. Det er ikke før de enkelte bedriftene som utgjør klyngen har nedfelt oppgraderingsmekanismer i sine strategier, at man kan oppnĂĽ felles mĂĽl for individuell økonomisk vekst. Som en konsekvens av denne refleksjonen vil Polytec sin forskningsinnsats fremskaffe ny kunnskap om hvordan man skal kunne utarbeide klyngestrategier. - PĂĽ denne mĂĽten mener vi at Polytec oppfyller vĂĽrt formĂĽl om ĂĽ bidra til økt verdiskaping i vĂĽr region, avslutter Gundersen.

Polytec: Industrielle muligheter innen vindkraft Det er mye som tyder pĂĽ sterk vekst innenfor vindkraftindustrien de neste tiĂĽrene. Norsk leverandørindustri er naturlig nok sterkt knyttet til petroleumsindustrien. En undersøkelse som Polytec i Haugesund har gjennomført i 2009 viser at det finnes norske leverandører som har kompetansemessig potensial til ĂĽ betjene hele vindkraftverdikjeden. - Per i dag er dette potensialet ikke utløst, men jobber den norske industrien mĂĽlrettet sammen om ĂĽ penetrere vindkraftmarkedet, er det gode odds for ĂĽ kunne bli en del av fremtidens vindkraftindustri, sier forsker Ă&#x2DC;ystein Sørhaug i Polytec. Den langsiktige verdiskapingen ligger nok mest i ĂĽ kunne levere varer og tjenester inn i den eksisterende verdikjeden. Mulighetenes vindu som vi opplever det i dag vil lukkes i god tid før nasjonale rammebetingelser og samfunnsmessig aksept for utbygging av vindkraft i Norge. Vi har per definisjon ingen vindkraftklynge i Norge i dag. Gjennom planmessig arbeid med de 4 offentlig delfinansierte initiativene; to forskningssentre for miljøvennlig energi med fokus pĂĽ offshore vindkraft og to Arena-prosjekt for klyngeutvikling innenfor vindkraftindustrien, ligger forholdene til rette for en samlet innsats for ĂĽ kunne levere inn til den eksisterende vindkraftindustrien.

Â&#x2039; 7VS`[LJLYLUMVYZRUPUNZ Z[PM[LSZLSVRHSPZLY[P /H\NLZ\UK Â&#x2039; :[PM[LSZLUOHY[PSMVYTrSr\[]PRSL U`WYHR[PZRYL[[L[R\UUZRHWMVY ÂĽR[]LYKPZRHWUPUNP/H\NLZ\UKZ YLNPVULU Â&#x2039; -VYRS`UNLYHWWVY[VTTHYP[PTL U¤YPUNLYLSSLYRHY[SLNNPUNLUH] PUK\Z[YPLSSLT\SPNOL[LY www.polytec.no Â&#x2039; /H\NHSHUK2\UUZRHWZWHYRZ ZH[ZPUNWrTHYP[PTU¤YPUNZRS`UNL Wr/H\NHSHUKL[VNP:\UUOVYK SHUKPUUNPRRMYHQHU\HY  P5¤YPUNZKLWHY[LTLU[L[Z  (9,5(WYVNYHT www.hkpark.no

TEMA Klynger 02/2010

7


akvARENA s %TABLERT I s MEDLEMMER s 0ROSJEKTEIER ER .Â?RINGS foreningen i Trondheim. s 0ROSJEKTLEDER 4RUDE /LAFSEN

SINTEF Fiskeri og havbruk, trude.olafsen@sintef.no

5VYZRLR`Z[LUOHYL[Z[VY[WV[LUZPHSMVYI¤YLRYHM[PNWYVK\RZQVUH]Z\UUTH[ Teknologi i verdensklasse er en forutsetning for ü lykkes. Foto: Midt Norsk Havbruk

Oppdrettsteknologi - en nøkkel for økt verdiskaping langs kysten 05VYNLOHYVWWKYL[[ZU¤YPUNLUL[HISLY[ZLNZVTLU]PR[PNU¤YPUNSHUNZR`Z[LUKLYVWWKYL[[LYLVN leverandører i samspill bidrar til en betydelig verdiskaping.

Arena Bil Norske bedrifter selger avanserte produkter og systemer til den internasjonale bilindustrien. Dette har bransjen klart fordi vi har evne til ü hele tiden finne nye smartere løsninger og kontinuerlig tenke forbedring for ü hevde oss i den globale konkurransen. Arena Bil er et nettverksprosjekt initiert av bransjefellesskapet for norske underleverandører til bilindustrien - Norpart. Prosjektet startet opp i 2007 og ble finansiert av Innovasjon Norge og bedriftene i felleskap. Prosjektet har pügütt i tre ür og det jobbes nü for en videreføring. Bedrifter som er underleverandører til internasjonal bilindustri og en rekke andre bedrifter med spesialiserte produkter og tjenester til verdikjede bil har vÌrt deltakere. Bilindustrien regnes som en av verdens mest utfordrende, krevende og konkurranseutsatte bransjer. Norske bedrifter har over lang tid etablert seg som anerkjente underleverandører og vi har kunder som Volvo, Audi, BMW, Saab og Toyota. Arena Bil er en kunnskapsrik klynge med bred kompetanse, og omsetter i dag for flere milliarder kroner i Norge. Det ønsker vi ü gjøre i fremtiden ogsü. 8

TEMA Klynger 02/2010

Dette oppnüdde Arena Bil: Arena Bil-nettverket ble ett av de viktigste verktøyene for ü fü samlet norsk bildelsindustri mot felles mül og økt samhandling. Arena Bil fungerer som et senter for videreutvikling som sikrer økt kompetanse og innovasjonstakt gjennom samarbeid mellom nÌringsliv, F&U-institusjoner og offentlige aktører. Ved hjelp av et godt nettverkssamarbeid ble informasjon og kompetanse spredt til flere bedrifter og dette styrket klyngens totale konkurransekraft. Samlinger og spissede workshops har ledet til økt innsikt og kompetanse hos deltakerne innen temaer som BIA-programmet til Norges Forskningsrüd, internasjonalisering, gjennomføring av F&U-prosjekter og innovasjon. Arena Bil har bidratt til at norsk bildelsindustri forsatt er en av fastlands-norges viktigste innovative og eksportrettede industriomrüder med høy verdiskapning. Nettverkssamarbeidet har vÌrt viktig for ü synliggjøre og samle bransjen i krisetiden som kom som en følge av den økonomiske situasjonen i verden.

Norsk bildelsproduksjon fokuserer pĂĽ internasjonalt samarbeid, leveranser og bedriftsetableringer bĂĽde i Europa, Amerika og Asia. I løpet av 2009 har nye initiativ mot bil og annen vareproduserende industri i EU vĂŚrt viktige. Arena Bil har deltatt i EU- fokusert posisjonering rundt initiativene â&#x20AC;?Green Carâ&#x20AC;? og â&#x20AC;?Factory for the Futureâ&#x20AC;?. Dette er forskningsprogrammer som inngĂĽr i EU sitt syvende rammeprogram og tar sikte pĂĽ ĂĽ styrke Europas konkurransekraft ved hjelp av forskning og utvikling.

Omdømmeprosjektet NORWEGIAN MOTION ble startet for ü synliggjøre bilbransjen og bidra til økt rekruttering. Prosjektleder: odd.myklebust@sintef.no

www.norwegianmotion.no

En analyse gjennomført av Burson-Marsteller pü oppdrag fra Teknologi akvARENA og NCE Aquaculture viser at norsk oppdrettsteknologi blir oppfattet som verdensledende innen industrielt oppdrett i mange viktige markeder. Analysen peker ogsü pü viktige forbedringsomrüder for norske leverandører. Pü hjemmebane har nÌringen uløste utfordringer og de største er knyttet til miljøproblemstillinger som rømming av fisk og bekjempelse av lakselus. Nye løsninger Ny teknologi, nye prosesser og nye samarbeidsløsninger er nødvendig for ü løse nÌringens utfordringer og dette er ogsü kjernen i arenaprosjektet Teknologi akvARENA i Midt-Norge. Den sterke tilstedevÌrelsen av utstyrsleverandører, oppdrettsselskap, forskningsinstitusjoner og utdanningsinstitusjoner gjør samarbeid om utfordringene i nÌringen langt enklere. Det er derfor naturlig at nÌringen velger denne regionen for dannelsen av en havbruksklynge med teknologifokus. Handlingsorienterte akvARENA ønsker ü vÌre handlingsorientert og gjennom felles prosjekter, samlinger og workshops knyttes klyngens medlemmer tettere sammen. Gjennom prosjekter für bedrifter og kunnskapsleverandører muligheten til ü løse

bestemte problemstillinger sammen, mens pĂĽ samlinger og workshops utfordres â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;vedtatte sannheterâ&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; og nettverk bygges. Konkrete innovasjonsprosjekter Prosjektene er initiert av bedriftene og de innebĂŚrer et samarbeid mellom en eller flere bedrifter og FoU institusjoner, eksempler: s )NNSAMLING OG GJENVINNING AV UTRANGERT UTSTYR fra oppdrettsnĂŚringen s -EKANISK FJERNING AV LAKSELUS FRA PUMPEVANN s &RAMTIDAS MÂ&#x2019;NSTERANLEGG FOR PRODUKSJON AV laksesmolt s +ARTLEGGING AV HAVBRUKSLOKALITETERS AUTOMA sjonssystemer og grensesnitt s +ONSEKVENSER AV FEILESTIMERING AV BIOMASSE Ă&#x2DC;kt internasjonalisering Flere av aktørene i akvARENA er allerede internasjonale, men det er fortsatt et stort uløst potensial for norsk oppdrettsteknologi, eksempelvis i Asia der det nĂĽ bygges opp marint oppdrett av en rekke arter. BĂĽde studieturer og markedsanalyser av spesielt interessante markeder er aktuelt, samt felles markedsfremstøt. Noen av bedriftene i akvARENA har gjennomført et prosjekt der de har undersøkt markedsmulighetene i Midt-Ă&#x2DC;sten og Gulf-omrĂĽdet.

Klyngens medlemmer: Access Mid-Norway AKVA group Aqua Optima AquaCulture Engineering Aqualine Aquastructures Bjørøya Fiskeoppdrett Botngürd Containerservice Ottersøy CREATE (SFI) EIVA- SAFEX Erling Haug FHL Midt-Norsk Havbrukslag Folla Maritime Flatsetsund Engineering. Havbrukstjenesten Høgskolen i SørTrøndelag IMH - Internasjonalt Miljø for havbrukskompetanse Infront-X

Inventas Produktdesign ITT Norge Lerøy Hydrotech Lerøy Midnor Marine Harvest Matiq Midt-Norsk Havbruk Nidaros Elektro Norbit Norske Sjømatbedrifters Landsforening Norsk Fiskeriretur NTNU Marin Kystutvikling Rambøll Norge Salsnes Filter SalMar Farming SINTEF Fiskeri og havbruk Strandplast TelCage Thelma Biotel Vikna Sjøfarm Ă&#x2026;sen Settefisk

TEMA Klynger 02/2010

9


Foto: Åge Hojem

SIVA – en kreativ virkemiddelaktør - Bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne trenger gode støttespillere. De trenger fysisk infrastruktur, tilgang på risikovillig kapital, møteplasser, nettverk og rådgivning, sier administrerende direktør Harald Kjelstad. SIVA har utviklet et nettverk av slike tilbud gjennom sitt eierskap i et omfattende innovasjonssystem. I dette innovasjonssystemet beveger det seg hele tiden impulser som fremmer innovasjon, og det skapes betydelige resultater. - Anslagsvis snakker vi om rundt 200 nye og framtidsrettede kunnskapsbedrifter pr. år. I tillegg vet vi at en rekke bedrifter knytter seg opp

mot disse miljøene, for å utnytte de fordelene slike næringsklynger representerer, sier Kjelstad.

gjør et nasjonalt verktøy for nyskaping og innovasjon. SIVA jobber hele tiden for å videreutvikle og gjøre dette verktøyet bedre.

- Nettverk mellom utviklingsfokuserte miljøer er avgjørende viktig for et lands innovasjonsevne. Det bidrar til økt omstillingsevne, styrket lønnsomhet, flere nyetableringer og arbeidsplasser. Hver på sitt sted bidrar de ulike aktørene til økt verdiskaping og innovasjon.

Målrettede investeringer, eiendomsutvikling og tilrettelegging for innovasjon er viktige arbeidsmetoder i SIVA. Aktivt eierskap er også et sentralt stikkord.

SIVA er et nasjonalt verktøy for nyskaping og innovasjon, og har spesielt fokus på vekst og utvikling av næringslivet i distriktene. Selskapet utgjør en viktig del av det offentlige virkemiddelapparatet som arbeider med dette for øyet. SIVA tilbyr kompetanse, nettverk og kapital. Gjennom våre investeringer reduseres risikoen ved nyetableringer, både for tradisjonell industri og moderne kunnskapsbedrifter. SIVA samarbeider bredt og tett med en mengde ulike aktører, offentlige og private, bedrifter og organisasjoner, med Innovasjon Norge, fylkeskommunene, Norges forskningsråd, osv. SIVA legger vekt på å investere sammen med privat næringsvirksomhet. Harald Kjelstad Administrerende direktør i SIVA Foto: Åge Hojem

10

TEMA Klynger 02/2010

SIVA bygger og virker gjennom et omfattende nettverk av verdiskapingsmiljø. Nettverket ut-

SIVA – Selskapet for industrivekst SF s s s

s s s s s s

STATSFORETAK EID AV Nærings- og handelsdepartementet EIER OG DRIVER NRINGSPARKER MEDEIER I FORSKNINGS OG kunnskapsparker, 56 næringshager og 18 industri-inkubatorer EIERKAPITAL I SELSKAP OPPF’LGINGSANSVAR FOR INKU batorer og 12 NCE TOTAL BALANSE  MILLIARDER kroner EGENKAPITAL MILLIONER KRONER HOVEDKONTOR I 4RONDHEIM MEDARBEIDERE

<e\i^`c`^X\e$m`cjgXi\ *'gifj\ekg‚\kk‚i Ki\e^\i[lbleejbXgfd_mfi[Xe[`em`ibjfd_\kbXeYc`cµeejfd^a\eefd\e\i^`\]]\bk`m`j\i`e^6 <e\i^`c`^X\ebXem`j\[\^_mfi[Xe%M`XiiXe^\i\idµk\gcXjj\i[\im`j\kk\i\e\i^`\]]\bk`m`j\i`e^ g‚[X^jfi[\e% <e\i^`c`^X\e\i\e[\cXm@ek\ii\^$gifja\bk\k=<D#f^Y\jk‚iXm\ke\kkm\ibXmY\[i`]k\i#]fijbe`e^j`ejk`klkk\i# lk[Xee`e^j`ejk`kljafe\i#bfddle\if^f]]\ekc`^\m`ibjfd_\k\i`Efi^\f^Jm\i`^\%<e\i^`c`^X\e \ii\kk\kdfk[\jfd\`\i\cc\i]fimXck\iYp^e`e^\iYfc`^bfdgc\bj\i#e´i`e^jYp^^f^f]]\ekc`^\Yp^^ # c\m\iXe[µi\i#j\im`Z\]fi\kXb#i‚[^`m\i\f^Xe[i\d\[`ek\i\jj\]fi\e\i^`\]]\bk`m`j\i`e^jk`ckXb% 8dY`j`µj\d‚c @c`^X\ej<c`k\[`m`jafejbXc[\ckXb\ie\i\[lj\i\\e\i^`]fiYilb\kd\[d`e`dld*'`ee\elk^Xe^\eXm)'('% ;\ckXb\ie\jk`cc\id\[\kkYp^^_m\i%JXdd\ed\[]X^\bjg\ik`j\^aµi\j[\k\ej`klXjafejmli[\i`e^Xm Yp^^\kd\[_\ejpek`cgfk\ej`Xc\k]fi\e\i^`\]]\bk`m`j\i`e^%;\klkXiY\`[\j\ek`ckXbjgcXe]fiYp^^\k#f^ Yp^^\`\im\c^\ij‚_m`cb\k`ckXbdXem`c^a\eefd]µi\]fi‚e‚d‚c\e\%<]]\bk\eXmk`ckXb\e\d‚c\j]fikcµg\e[\# f^`jclkk\eXm)'('m`cm`ee\i\eÆ[\ejfd_Xifgge‚[[jkµijki\[lbjafeXm\e\i^`]fiYilbg\id)Æb‚i\j% @<c`k\[`m`jafe\edµk\jXbkµi\e\d\[a\me\d\ccfdifd]fi‚lkm\bjc\\i]Xi`e^f^bleejbXgf^fgg[Xk\i\ _m\iXe[i\g‚XiY\`[\kjfd^aµi\j`[\\eb\ck\Yp^^%K`ckXb\e\f^i\jlckXk\e\]fid`[c\jk`cf^j‚k`c[\ Xe[i\[\ckXb\ie\`<e\i^`c`^X\e%G‚[\ee\d‚k\ejbXc[\ckXb\ie\`e\kkm\ib\k`ejg`i\i\_m\iXe[i\% 9cXek[\ckXb\ie\`<c`k\[`m`jafe\e\iFdjfi^jYp^^FjcfB=#9iµ[i\e\;X_c8J#>a\i[ildbfddle\# wje\jbfddle\#<`[jmfccbfddle\#<`[jbf^bfddle\f^>il\E´i`e^j_X^\% M`µejb\i]c\i\[\ckXb\i\m\cbfdd\e

=<D1 =<Djk‚i]fi=fiepYXi\e\i^`# <e\i^`\]]\bk`m`j\i`e^f^D`caµf^\i\k jXdXiY\`[jgifja\bkd\ccfdEfi^\f^ Jm\i`^\%D‚c^ilgg\e\im`ibjfd_\k\i jfdXiY\`[\i`ee\e]fiepYXi\e\i^`# \e\i^`\]]\bk`m`j\i`e^f^d`caµ#jXdk c\m\iXe[µi\ik`c[`jj\%>a\eefd jXdXiY\`[d\[]fijbe`e^j`ejk`klkk\i# lk[Xee`e^j`ejk`kljafe\i#bfddle\i f^f]]\ekc`^m`ibjfd_\kjbXcgifja\bk\k f^j‚Y`[iXk`cµbkbfdg\kXej\f^ lkm`bc`e^Xm`eefmXk`m\gif[lbk\i f^ka\e\jk\i% BleejbXgjYp\eC`cc\jkiµd\igifja\bk$ c\[\i]fi=<D#jfd\i\kgifja\bk `ee\egif^iXdd\k@ek\ii\^Jm\i`^\$ Efi^\%

BfekXbkgifja\bkc\[\i]fi=<D1 AXe:Xijk\e>a\icµn# BleejbXgjYp\eC`cc\jkiµd aXe7bleejbXgjYp\e%ef

JXdXiY\`[jgXike\i\f^]`eXej`µi\i1

magnor

næringshage www.magnorhagen.no

<LIFG<@JB< I<>@FE8C< LKM@BC@E>J=FE;


Utvikler ideer og nye produkter for kommersialisering Prekubator TTO (technology transfer office) samarbeider med forskningsmiljøene i Rogaland og industrien i Norge om å utvikle ny teknologi. Prekubator bistår i innovasjonsprosessen med å fange ideen når den oppstår, vurderer og evaluerer, før en går mot en prototypeutvikling, verifisering og videre industrialisering. Prekubator støtter opp om nye cluster-dannelser gjennom aktivt å gå inn i teknologiutvikling og innovasjonsprosesser. Historisk har utvikling av petroleumsteknologi vært dominerende. Nye spennende teknologiområder fra Rogaland som bioteknologi, helse, mat, IKT og fornybar energi vises allerede gjennom industri og forskningsprosjekter med stort potensiale. Innomed programmet (Behovsdrevet Innovasjon i helsesektoren) og FORNY programmet (Forskningsbasert Innovasjon) ivaretas av Prekubator TTO i Rogaland i nært samarbeid med industri og forskningsmiljøene. Samarbeidende forskningsmiljø er Universitetet i Stavanger, Stavanger Universitetssjukehus, International Research Institute of Stavanger (IRIS), Nofima Norconserv, Bioforsk Vest, Norges Veterinærhøgskole avd. Sandnes, Misjonshøgskolen, Polytec, Høgskolen Stord/Haugesund og Helse Fonna.

FOTO: ELISABETH TØNNESSEN

Prekubator er en del av innovasjonsmiljøet på Ullandhaug og er lokalisert i Ipark Inkubator på universitetsområdet i Stavanger. Les mer: www.prekubator.no Kilde: Typhonix AS

Bredt engasjement i det regionale partnerskapet

Fullskala testing av ny teknologi

VRI Buskerud, som er en del av Forskningsrådets nasjonale satsing på økt innovasjon og forskning i regionene, er et godt forankret samarbeide mellom Høgskolen i Buskerud, Buskerud fylkeskomT\UL5/6VN360UUV]HZQVU5VYNLVNU¤YPUNZSP]ZHR[¥YLYPM`SRL[

Det er for tiden ingen fasiliteter i Norge for fullskala testing av ny teknologi innen fornybar marin energi. Målet til METSenter (Marin Energi Test Senter) er å tilby optimale forhold for uttesting av ny teknologi innen marin energiproduksjon. Testfeltet skal tilrettelegge for fullskala testing av ulike type marine energiteknologier under ulike dybde- og bølgeforhold. Nye former for marin energi teknologi må testes i flere år før de kan lanseres kommersielt. Tekniske løsninger som strømtilkobling, produksjonsstabilitet og ytelse, valg av materialer og teknologi, må testes ut. Det er både dyrt og

tidkrevende å utvikle denne typen testfasiliteter for et enkelt prosjekt.

De viktigste elementene vil være: s $ElNERT GEOGRAlSK OMRÍDE SOM ER GODT egnet og ferdig kartlagt ift. dybde-, vind-, bølge og grunnforhold. s !NLEDNING FOR Í KOBLE SEG PÍ EN ETABLERT infrastruktur som gir mulighet for å levere produsert strøm inn på kraftnettet på land. s +OMPETANSE FOR OVERVÍKING DRIFT OG TESTING

med mulighet for modifisering og vedlike-

holdstjenester. s 4ILGANG TIL KAPITALMILJ’ER OG KOMMERSIALISE ringsmuligheter. s .ETTVERK AV KUNDER PRODUSENTER TEKNOLOGI utviklere og FOU-miljø i innland og utland. s $RIFTS FORSKNINGS OG BES’KSSENTER PÍ land, hvor aktørene kan drifte sine testprosjekter og benytte seg av overvåknings- og testutstyr. www.metsenter.no

VRI Buskerud har følgende tre innsatsområder; s )NDUSTRI MED FOKUS PÍ INNOVASJON I LEVER andørnettverkene knyttet til industrilokomotivene i Kongsbergregionen og prosessutvikling i verdikjeden for å øke kvaliteten i samhandlingen mellom kunde og leverandør. s 2EISELIV OG OPPLEVELSESNRINGENE MED FOKUS bærekraftig næringsvirksomhet i og i umiddelbar nærhet til verna områder og sammenhengen mellom lokal mat og stedsidentitet i reiselivsproduktene. s (ELSE MED FOKUS PÍ INNOVASJON TEKNOLOGI OG eldre. Forskingsaktiviteten i VRI er knyttet tett opp mot utfordringene i innsatsområdene og tar utgangspunkt i følgende spørsmål: s (VILKE TREKK VED ORGANISERINGEN AV DET bedriftsovergripende samarbeidet er det som hemmer eller fremmer innovasjon? s (VORDAN KAN FORSKNINGS OG UTDANNINGS aktiviteter påvirke næringslivsaktørers forventning til høgskolen som bidragsyter i regional innovasjon?

12

TEMA Klynger 02/2010

s (VILKE TREKK VED BEDRIFTSINTERNE ORGANISA sjonsformer og samarbeidsrelasjoner er det som fremmer eller hemmer innovasjon i den enkelte bedrift?

Holdbarhet vasket Ringerikspotet Flere bønder på Ringerike står sammen om Ringerikspotet BA og markedsfører Ringerikspotet i hele landet i egen innpakning. Gjennom VRI Buskerud har Ringerikespotet fått tilgang til midler for å gjennomføre et FoU prosjekt for å kartlegge lagringstemperatur og lys i forhold til vasket og uvasket potet, samt muligheten for å redusere tørråtesprøyting. Nofima og Bioforsk har gjort FoU arbeidet i prosjektet, og har kommet frem til verdifull kunnskap for å videreutvikle Ringerikspoteten til et ennå bedre produkt. Ringerikspotet ved Anne Berte Lerberg fremhever at det har vært svært verdifullt for dem å få kontakt med kompetansemiljøene og forskerne. Dette har tilført Ringerikspotet nyttig kunnskap og nettverk, og åpnet opp for samarbeid med forskerne i fremtiden.

Trygg løpestreng Norske Opplevelser har i lang tid jobbet med å lansere Norges første Zip-line i Hemsedal Skisenter. Zip-line er en wire spent mellom 2 master hvor man blir koplet til wiren med en sitte-sele og formelig flyr gjennom luften. Denne aktiviteten tilbys på flere skisteder rundt om i verden og Norske Opplevelser tror bestemt dette nye tilbudet vil heve opplevelsestilbudet på Hemsedal betraktelig. Gjennom VRI Buskerud har Norske Opplevelser blitt koblet opp mot Sintef, Raufoss og tilført ressurser slik at det er gjennomført et mindre FoU prosjekt. Formålet med FoU-prosjektet har vært å tilpasse bremsemekanismen på Ziplinen til forholdene i Hemsedal og få produktet godkjent i Norge. For mer informasjon: www.vri-buskerud.no

TEMA Klynger 02/2010

13


KVALITET, SMARTE LØSNINGER, RESPEKT OG SAMFUNNSENGASJEMENT

Asplan Viak er med sin store faglige bredde et unikt rådgivningsmiljø. Våre ca. 600 ansatte arbeider ved til sammen 20 kontorer i Norge. Asplan Viak AS eies av en stiftelse med formål å drive samfunnsplanlegging og utvikle gode arbeidsplasser. Internasjonalt arbeider vi gjennom NORPLAN.

VANN- OG MILJØTEKNIKK

Asplan Viak er et av landets største fagmiljøer innenfor vann- og miljøteknikk, med ca. 120 medarbeidere fordelt på 18 kontorer. I Telemark og Vestfold har vi kontorer i Skien og Tønsberg. Vår kompetanse innenfor vann og avløp strekker seg fra forprosjekt og hovedplaner, via detaljprosjektering til byggeledelse og driftsassistanse for vannforsyning og avløp. Gjennom NORPLAN har vi en lang referanseliste fra prosjekter i Afrika, Balkan og Østen.

Svartediket vannverk, kap: 925 l/s Prosjektert av Asplan Viak

KOMPETANSEOMRÅDER I ASPLAN VIAK Arkitektur By- og arealplanlegging Bygg og anlegg Energi og miljø Geoinformasjon og visualisering Landskapsarkitektur

‡ ‡ ‡ ‡ ‡

Samferdsel Samfunnsanalyse Samfunnsplanlegging Tekniske installasjoner Vann- og miljøteknikk

Eidsfoss vannverk, kap: 1200 l/s Prosjektert av Asplan Viak

www.asplanviak.no

P A T E N T

Kongens gate 15, 0153 Oslo Tlf: 46 90 30 00 Faks: 22 00 31 31 mailto@baa.no

www.baa.no

14

TEMA Klynger 02/2010

V A R E M E R K E

D E S I G N

J U R I D I S K

STOL PÅ DINE IDÉER OG OSS Vi tilbyr teknisk og juridisk bistand på alle nivåer i saker som angår patent, varemerke, design, opphavsrett, domenenavn, markedsføringsrett og illojal konkurranse. Vår stab omfatter patentingeniører innenfor alle tekniske fagområder samt advokater med immaterialrett som spesialfelt.

Nordfjord – lokale nettverk med globalt potensial Nettverkene i Nordfjord er ikke først og fremst kjennetegnet ved store, tunge bedrifter som har gått sammen til felles nytte. – Nordfjord er mye åpnere og knytter kontakter på tvers av tradisjonelt etablerte klynger, alt etter hvilke mål som skal oppnås. Det har gitt resultater, mener gründer i Havkraft AS, Geir Arne Solheim. I Nordfjord har aksen Måløy-Eid-Stryn etter hvert fostret mange samarbeidsprosjekter, der de ulike regionenes kompetanse er tilgjengelig for de involverte selskapene. Næringslivsbyen Måløy er kjent for marin og maritim næring, fagre Stryn er et lokomotiv innen industri og reiseliv og Eid, med det slående slagordet ”Eid inviterer”, er midtpunktet i Nordfjord med en rekke sentrumsfunksjoner. Ikke rart at disse ulike regionene utfyller hverandre på en god måte. Et godt eksempel er West Mekan på Nordfjordeid som leverer propellutstyr og passasjerstoler både til bedrifter i de to nabokommunene, over hele landet ellers og ikke minst til eksport til hele verden. - Dyktige medarbeidere, satsing på forskning og utvikling og en bevisst holdning til nettverksbygging er sentralt for West Mekans fremdrift og suksess, sier daglig leder Konrad Skibenes i West Mekan.

Lokomotiv på ren energi Nordfjord er en sterk region innen satsing på ren, fornybar energi og ENØK, og alle energiprosjektene har et globalt

perspektiv. Eid er verdensledende på bruk av fjordvarme gjennom selskapet Fjordvarme AS, der kommunen har gått inn aktivt på eiersiden for å utvikle en unik teknologi for energiøkonomisering. Vekstselskapet Måløy Vekst satser på offshore vindkraft, og er blant annet i ledelsen i det nyetablerte Vindkraftforum Sogn og Fjordane. Mest overraskende er det kanskje at det er Stryn og Inkubator Vest som er i førersetet for en av verdens ledende bølgekraftteknologier, gjennom selskapet Havkraft AS. - Havkraft AS har startet som inkubatorbedrift gjennom Inkubator Vest i Stryn. Selskapet er aksjonærbedrift i Måløy Vekst og har forretningsadresse i Vågsøy, med drahjelp fra bedrifter i Eid og Stryn. Et ekte nordfjordselskap som vi er svært stolte av, og som kanskje er det beste eksempelet vi har akkurat nå på at vi kan nå langt ved å dra lasset sammen over kommune- og næringslivsgrenser, sier daglig leder i Inkubator Vest, Sven Flo.

Trainee i Sogn og Fjordane? Karriere

Søknadsfrist 8. mars 2010

Vårt fylkesdekkjande traineeprogram med arbeidsgjevarar i privat næring og i offentleg sektor, gir deg moglegheitene til ein unik start på karriera.

Utvikling Du får sjansen til å påvirke og samtidig utvikle deg sjølv både fagleg og personleg.

Nettverk

Saman med dei andre traineeane blir du ein del av eit større nettverk av kompetansebedrifter.

www.inform.as

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

Livsglede Moglegheiter for ei aktiv fritid i fantastiske omgjevnader. Meir informasjon og elektronisk søknad finn du på www.framtidsfylket.no

www.framtidsfylket.no TEMA Klynger 02/2010

15


God innovasjon sprer glede, skaper arbeidsplasser og sikrer Norges konkurranseevne, fastslår f.v. Josef Noll og Truls Berg.

Morgendagens innovasjonsarena?

Sikrer din bedrifts fremtid

Movation tilbyr hjelp for alle de som vet ”at det neste store” allerede er underveis.

-VYMYLT[PKZYL[[LKLVNPUUV]H[P]LILKYPM[LYRHUKL[]¤YLH]NQ¥YLUKLrOHRVU[YVSSV]LYYL[[PNOL[LUL[PS de produkter og tjenester som vil tiltrekke seg kunder i fremtidens marked.

Morgendagens vinnere vil være mer åpne, raskere til å dele sine ideer med omverdenen og flinkere til å verdiøke nye ideer. Det hele vil fungere i et kontinuerlig samspill med entreprenører, eksperter og investorer utenfor deres egen selskapsstruktur, sier Managing partner i Movation Truls Berg.

godt av synergiene. Eksperter med ulik faglig bakgrunn og kompetanse deler og utnytter sin kunnskap på nye måter, - og nye innovasjoner hjelpes frem i et langt høyere tempo enn tidligere, forteller professor Josef Noll, Movations Chief Technologist.

Movation Collaboration Centre Unikt nettverk Movation har i flere år har jobbet for å fremme norsk innovasjon i en av verdens mest konkurranseutsatte næringer og bygget opp et unikt nettverk hvor ledende aktører i næringslivet henter inspirasjon, deler kompetanse og sprer resultater på tvers av tradisjonelle virksomhetsgrenser. – Innovasjon fungerer best når mennesker møtes. Movation kobler kreative hoder, kompetanse, kunnskap og kapital, slikt blir det resultater av, forteller Berg.

Kobler aktørene Selskapet har erfaring, relevant verktøy og det nettverket av små og store aktører som skal til for å lykkes, og har i det stille utviklet seg til å bli Norges prefererte uavhengige innovasjonsarena. Vår styrke ligger i samspillet vi skaper på tvers av gamle barrierer mellom akademia, næringsliv, ideeierne og investorene – resultatet har blitt en åpen innovasjonsarena hvor alle kan nyte 16

TEMA Klynger 02/2010

Vi har bygget et sterkt og velfungerende nettverk som tar for seg det økende behovet for innovasjonssamspill på tvers av bedrifter, bransjer og landegrenser, mener Berg. – Movation Collaboration Centre (Mc) er ikke bare en møteplass for informasjonsutveksling om nye prosjekter, men fungerer også som en innovasjonsbørs og en virtuell møteplass for våre 650 medlemmer. Movation har analysert markedet og konkludert med at Norge verken mangler gode ideer, dyktige fageksperter, akademiske ildsjeler eller private investorer - inntil nå har de manglet en naturlig møteplass. Det er dette Movation tilbyr, en ”One Stop Shop” tilnærming som sparer morgendagens vinnere mye tid og øker kvaliteten på resultatene de leverer. Rent konkret har man dannet tre ulike nettverk som alle deler samme åpne plattform hvor

medlemmene står fritt til å dele ideer, informasjon og utveksle gode råd. Takket være Movations utdeling av 100 000 ”innovationpoints” til alle sine ildsjeler blir hele nettverket delaktig i jakten på de gode ideene. Noen av Movations innercircle partnere: s s s s s s

Telenor Opera Comperio Simula BBS IBM

Basert på en kombinasjon av juridisk og teknisk kompetanse tilbyr Onsagers et bredt spekter av tjenester og rådgivning for å beskytte din bedrifts teknologisk innovasjon, varemerker og design. For at du skal kunne holde oversikt over dine konkurrenters utvikling tilbyr Onsagers også en rekke tjenester for å skape et klarere bilde av dine konkurrenters rettigheter.

Patent, varemerke og design i sammenheng med forretningsutvikling Det er viktig å se patenter, varemerker og design i en forretningsmessig sammenheng. Det handler tross alt om hvilken verdi rettighetene kan tilføre din bedrift. Onsagers tilbyr en rekke tjenester innen stra-

Movation Movations management team vet hva de snakker om. De har så langt startet over 10 virksomheter med til sammen over 1200 arbeidsplasser og en samlet 2009 omsetning på over 1,2 Milliarder norske kroner.

tegisk bruk av rettigheter, samt rådgivning og kurs for å øke kunnskapen om hvorledes rettighetene i din bedrift kan utvikles for å bidra til verdiskapning. Onsagers tilbyr også en rekke tjenester i forhold til forvaltning og administrasjon av din bedrifts rettigheter. Enten du velger full outsourcing av rettighetshåndtering eller rådgivning ved vanskelige valg skal du kunne leve i trygg forvissning om at din bedrifts rettigheter håndteres profesjonelt og rasjonelt.

En internasjonal rådgiver Onsagers yter tjenester særlig til norske bedrifter og kan vise til en lang og solid historie med kunder både med et nasjonalt og internasjonalt fokus. Med et stort miljø av konsulenter samt et solid internasjonalt nettverk kan Onsagers tilby

sine kunder tilgang til solid kompetanse i de deler av verden som er viktige for din bedrift. Onsagers bærer med seg en stolt tradisjon med kvalitet og engasjement og vi stiller de samme krav til at våre internasjonale samarbeidspartnere. For deg som kunde betyr det at du kan stole på at du hele tiden har tilgang til de beste og mest oppdaterte rådgiverne.

Ta kontakt så kan vi hjelpe deg Onsagers er et av Norges største miljøer innen patent-, varemerke- og designbeskyttelse. Firmaet tilbyr tjenester til bedrifter i hele Norge og kommer gjerne til din bedrift for å fortelle hva vi kan bistå med.

Onsagers AS Onsagers er et konsulentselskap som bistår norske og internasjonale selskaper i arbeidet med patenter, varemerker og designbeskyttelse. www.onsagers.no

www.movation.no

TEMA Klynger 02/2010

17

Klynger  

Klynger. Et annonsebilag fra Magnet Media.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you