Page 1

Et annonsebilag fra Magnet Media

olje og gass Oljenæringen – bærebjelken for Norge / Hvor går sporet etter 2020? / Totalservice for oljebransjen


WORK WITH THE LEADER

We’re #1 You can make us stay there

In 2010 FMC Technologies’ Norwegian operation successfully won subsea orders worth more than 10 billion NOK. This puts us in a great position. We are now building on our success by looking for additional talent and competence to continue our growth.

www.WorkWithUs.no


Sviller og skinner Tiåret som ligger foran ser isolert sett lyst ut, men årene etter 2020 er foreløpig dekket av tåke. Det siste later til å ha gått mange sentrale samfunnsaktører hus forbi. Forestillingen om at så lenge alt går på skinner her og nå så er vel alt i sin skjønneste orden, ser ut til å være ganske innarbeidet. For ingen vil vel høre om fare for regn når solen skinner? Hverdagen i Norges viktigste industri er preget av trinnvis utvikling, stadig perfeksjonering av teknologi, innovasjon og problemløsning fra dag til dag - fra prosjekt til prosjekt. Utviklingen skjer fort. Samtidig er petroleumsindustrien veldig langsiktig i sin natur. Fra et funn blir gjort til det er i produksjon tar i snitt 15 år, nesten fire regjeringsperioder. Enkelt forklart betyr dette at vi i dag høster fruktene av beslutninger som ble fattet i 1996.

olje og gass

Foto: Thomas Brekke / OLF

Energinasjonen Norge går kanskje på skinner i dag, men hvor går sporet etter 2020? Da ligger det i sakens natur at vi må så nytt i dag for å kunne høste noe i 2026. Vi står i dag overfor en rekke utfordringer som kan løses. Oljeproduksjonen har falt med over 40 prosent siden 2000. Vi trenger dermed nye leteområder som kan gi store funn. Norsk leverandørindustri er en av landets viktigste kunnskapsnæringer. At næringen eksporterer varer, tjenester og kompetanse for 100 milliarder i året, skyldes at leverandørene har hatt et stort marked på norsk sokkel. Som teknologioptimist tror jeg fremtidens løsninger finnes nettopp her, i våre egne kompetansemiljøer. Da er et levende hjemmemarked en forutsetning. I gamle Disney-klassikere er det bare en ting å gjøre når toget begynner å gå opp for skinnegang: løpe foran og i et frenetisk tempo legge sviller og skinner. Heldigvis har vi fortsatt tid til å gjøre dette på en kontrollert måte.

Gro Brækken, administrerende direktør i Oljeindustriens Landsforening

magasin nr. 12/2011 Reduserte kostnader ved riggflytt – pre-installert forankringsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Et annonsebilag fra Magnet Media

olje og gass Oljenæringen – bærebjelken for Norge / Hvor går sporet etter 2020? / Totalservice for oljebransjen

Dette er et annonsebilag fra Magnet Media Distribusjon: Teknisk Ukeblad Opplag: 118 500 Trykk: Hjemmet Mortensen Trykkeri AS Les magasinet på nett / lesebrett / smarttelefon: www.petroleumnorway.com

Oljenæringen – bærebjelken for Norge . . . . . . . . . . . . . 6 Innovative pumping system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Totalservice for oljebransjen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Forsidebilde: iStockphoto Magnet Media AS Tlf.: 56 90 11 20 www.magnetmedia.no

Et sikkert valg! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Norske ventiler på Nynäshamn LNG terminal . . . . . . . 12

Daglig leder: Roy Terje Lind Furnes

Telefon: 56 90 11 31

roy@magnetmedia.no

Prosjektleder: Annette Sem Ringel

Telefon: 56 90 11 20

annette@magnetmedia.no

Grafisk utforming: Ingvil Oda Kjørholt Geir Årdal

Telefon: 56 90 11 34 Telefon: 56 90 19 42

ingvil@magnetmedia.no geir@magnetmedia.no

Mediekonsulent: Eirik Steinsvik

Telefon: 56 90 11 24

eirik@magnetmedia.no

Levetidsforlengelse gir store prosjekter til Cargotec 13 Inspecta - Trust and quality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Fremtidsrettet simuleringsteknologi gir sikre og optimale løsninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

olje og gass

Et annonsebilag fra Magnet Media

3


Dykkerskip i verdensklasse Hun er et av verdens mest avanserte dykkerfartøy, og har allerede fått utmerkelsen ”Support Vessel of the Year”. Seven Havila sikrer en effektiv og trygg operasjon 24/7. Subsea 7 er en ledende aktør i bransjen både i norsk og internasjonal sammenheng. Seven Havila utfører alt fra inspeksjon og reparasjon, til oppdrag knyttet til kraftigere og tyngre konstruksjoner, samt oppkobling av rørledninger til stigerør. Stikkordet er effektivitet og sikker operasjon. Om bord på fartøyet er det fokus på brukerne, det vil si dykkerne og alle dem som jobber rundt det operasjonelle. Det handler om logistikk og effektivitet og de beste

arbeidsbetingelsene som finnes. Alt det som bidrar til en trygg og god arbeidsdag for de inntil 120 om bord. På norsk sokkel vil dykkerne om bord på Seven Havila kunne drive metningsdykking 28 dager om gangen. Velferdstilbud og kontakt med familie og venner under arbeidsperioden er viktig for trivselen om bord. Subsea 7 er verdens ledende selskap innen undervanns engineering, konstruksjon og service. Selskapet har vel 12.000 ansatte totalt, 800 av dem her i landet. Fakta om Seven Havila • Design fra Havyard Design and Engineering, utrustet ved Havyard Leirvik. • DP klasse III og utstyrt med dykkerutstyr og en 250 tonns hivkompensert hovedkran. • Lengde 120 meter – bredde 23 meter • DNV-klassifisert • Clean Design system, ikke utslipp til sjø • Bygget etter norsk og britisk standard • Ny generasjon computerkontrollert kontrollsystem • Operasjon i inntil 6 meters signifikant bølgehøyde • Dykkesystemet dimensjonert for 24 personer • 2 store dykkerklokker på 9 kubikk hver • Dekksareal på 1,050 kvadratmeter

www.subsea7.com

seabed-to-surface


Reduserte kostnader ved riggflytt – pre-installert forankringsystem Effektive løsninger som kan redusere kostnader og øke boretiden for flyttbare installasjoner er enhvers operatørs ønske. Minimalisering av den tid som kreves til forflytting av rigger er en av disse løsningene. Pre-installering av anker og kjetting kan redusere riggflytt tiden og øke effektiviteten. Viking Moorings har bidratt til over 50 vellykkede preinstalleringer som bekrefter dette. I henhold til DNV`s krav om tilfredstillende sikkerhetsmargin skal den være 1,5 ganger planlagt operasjonstid. Værvinduet er dermed regulert av dette krav samtidig som den signifikante bølgehøyden må være under 3,5m i den aktuelle perioden. Ved å pre-installerer anker og kjetting vil man kunne redusere operasjonstiden når riggen skal kobles opp, dermed øke sannsyneligheten for å starte boreoperasjonen uten forsinkelser. I vinterhalvåret kan dette være spesielt kostnadsbesparende da været normalt er dårligere og muligheten for å finne ett passende værvindu er mindre. Økte kostnader kan bli en direkte

konsekvens dersom ett riggflytt må utsettes i påvente av et passende værvindu. De større ankerhåndteringsfartøyene på markedet har kapasitet til å laste ett komplett preinstallerings system og installere dette før riggen ankommer den pre-installerte lokasjonen. Når man pre-installerer vil man vanligvis velge å installere 8 liner bestående av 15 Tonn Vryhof Stevpris MK6 ankre, 750m 84mm stolpekjetting som blir bøyet av med 14T overflate bøyer koblet til 400m 76mm wire. Hvis vanndybden tillater det vil man velge å pre-installere fibertau for å ytterligere redusere oppkoblingstiden. Oppsettet av det pre-installerte systemet vil variere på bakgrunn av vanndybder og vil sammen med andre forhold bli vurdert under planleggingen. I Norge har Viking Moorings pre-installert forankringsliner for: Transocean Leader, Transocean Arctic, Polar Pioner, West Alpha, Bideford

Dolphin, Borgland Dolphin, Safe Scandinavia, COSL RIVAL, Scarabeo 5, Songa Trym, Songa Delta og Aker Barents.

fakta Viking Moorings  Leverandør av forankringsutstyr og tjenester  Etablert 1986 i Aberdeen og Stavanger.  Baser og utstyr i Norge, UK, Malta, Ghana, Egypt, Sør Afrika, Singapore og Australia. For mer informasjon se: www.viking-moorings.com

olje og gass

Et annonsebilag fra Magnet Media

5


Norsk petroleumsvirksomhet er en av landets viktigste næringer. Olje – og gassvirksomheten, er, og vil i mange år være, viktig både for staten og for lokalsamfunn over hele landet. Den skaper inntekter, sysselsetting og vil være bærebjelken for å kunne opprettholde vår levestandard.

Oljenæringen – bærebjelken for Norge

De fire fylkesordførerne, som utgjør arbeidsutvalget (AU) foran sverdene i Hafsfjord i Stavanger. Bildet er tatt i forbindelse med “Ferjefri E39”- konferansen.

Næringen stod for 420 milliarder kroner av statens totale inntekter i 2009, og virksomheten sysselsetter ca. 250.000 personer. Det er ikke uten grunn Vestlandsrådet, som er et samarbeidsråd mellom fylkeskommunene Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, mener at den viktigste verdiskapningen skjer på Vestlandet.

Det gir likevel ingen grunn til å hvile. Vi må se fremover og sikre næringen gode vilkår også for fremtiden. Det er viktig at det blir utformet rammebetingelser slik at vi på Vestlandet og i Norge bevarer den kompetansen og kunnskapen som finnes i næringen. De store selskapene har høy kompetanse, teknologi og finansiell styrke, og vi må bidra til at de også i fremtiden får oppgaver som gjør dem i stand til å skape verdier, både for eierne og landet. Utvikling skal likevel ikke skje uten at det stilles strenge og realistiske samfunnsøkonomiske krav til helse, miljø og sikkerhet. Det er avgjørende at forholdene legges til rette, ikke minst i lys av klimautfordringene, slik at den norske 6

olje og gass

Et annonsebilag fra Magnet Media

petroleumsnæringen fortsatt kan lete, produsere og transportere olje og gass som en av de reneste industrier i verden.

Norsk sokkel vil i årene fremover endre karakter. Oljeproduksjonen i Norge er på vei ned. Det gjøres mange funn, men de er små og på ingen måte store nok til å erstatte produksjonen fra eksisterende felt. Industrien må tilpasse seg en ny virkelighet med en langt større grad av standardisering, og utvikling av nye smarte løsninger vil være helt nødvendig. Norsk leverandørindustri har gjennom 40 år bygget seg opp til å være i verdensklasse. Denne industrien er viktig for lokal verdiskaping, og mange har sine arbeidsplasser i slike virksomheter over hele landet. Et av målene må derfor være at nye prosjekt skal skape regionale ringvirkninger, både for næringsutviklingen og arbeidsplasser. Lokalisering av driftsorganisasjoner handler med andre ord ikke bare om geografi. Norsk petroleumsvirksomhet står også ved et veiskille demografisk. Mange av pionerene er i

ferd med å forlate arbeidslivet. Dette understreker at kompetanse blir viktigere enn noensinne, og er en forutsetning for å sikre at de gjenværende reservene kan finnes, utvikles og utvinnes på en bærekraftig måte. Skal Norge på sikt kunne lykkes med sine ambisjoner innen fornybar og spesielt marin energi, er det liten tvil om at det må skje med utspring i vår petromartime industri. Her vil muligheten for nye vekstnæringer ligge.

Vestlandsrådet skal særlig arbeide med interessehevding og politikkdrøfting om viktige politiske saker for Vestlandet nasjonalt og internasjonalt, og koordinere den politiske innsatsen til beste for landsdelen.


Innovative pumping system

for offshore, topside, subsea and drilling operations

PG Pump solutions (PG) and TECHNI have been awarded the “Spotlight on New Technology” on the occasion of the exhibition and conference at OTC Houston 2-5 May 2011 - for the new and promising pumping system for abrasive and viscous liquid. by: Per E. Sørum, VP Bus. Development

This unique equipment is aligned with operator’s strategy and form parts of an interesting toolbox for Increased Oil Recovery (IOR) from existing and new fields. The challenge of improved efficiency, less complexity and optimized operability, may prove to be reached by the combination of well known pumping technology and permanent magnet (PM) drives.

fakta PG Pump Solutions Per E. Sørum, +47 97595373 per.sorum@pergjerdrum.no PG Pump Solutions has delivered innovative and tailor made pumping solutions to the offshore and marine markets in more than 25 years, and is now a leading pump and system supplier: www.pg-marinegroup.com TECHNI Roy Dahl, +47 47 200 410 roy.dahl@techni.no TECHNI TOTAL ELECTRIC is sensors, drive controllers, permanent magnet motors and communication components integrated in heavy duty technology to provide the best All Electric sub sea solutions. www.techni.no

PG Pump Solutions from Hvalstad, Norway spotted the idea of a new combination of existing technologies to optimize liquid handling for many different topside and subsea applications with high pressure and high capacity. The idea is also environmentally safe and cost effective with regards to operation and maintenance. The pump expert found a strong partner in TECHNI, from Horten, Norway - to design and integrate their permanent magnet and drive control technology called TECHNI TOTAL ELECTRIC. As a result PG now offers effective pumpsolutions and potentially considerable savings to the customers. The lifecycle and system approach represents the forefront of oil & gas pumping industry with the advanced PG MAPS. The appreciation from the market is reflected in this award to be in the Spotlight at OTC-2011. PG MAPS important advantages: • Self priming, requires very low NPSH • Tolerant to sand and particles, (< 20mm, 20-50mm with special valves) • No traditional topside or Subsea VSD required! • No lube-oil or cooling arrangement required • No pulsation, no ripple, only steady flow with 4 synchronized pump heads • No rotating pump parts – less wear • Built-in redundancy and capacity • Zero leakage to environment as the pump unit is hermetically sealed.

Subsea PG MAPS

• AC or DC powered – applicable for long subsea tie-back • Small footprint, vertical - 3x3m depending on pumping capacity Subsea and Topside applications: • Handling of subsea Mud & Drill cuttings, tophole drilling in deep waters • Subsea/Topside High Pressure Injection of water or chemicals • Well-intervention topside or subsea • Subsea Liquid Boosting, condensate (subsea gas comp.), water, crude • Subsea Heavy oil Boosting • Well Intervention & Fracking • Pipeline HP-flushing

As built and tested - PG MAPS Pilot

olje og gass

Et annonsebilag fra Magnet Media

7


GE Oil & Gas

You call it next generation performance

We call it Innovation Now

For Career opportunities please visit our career pages, www.ge.com/careers


GE Oil & Gas GE Oil & Gas is a world leader in advanced technology equipment and services for all segments of the oil and gas industry, including drilling and production, LNG, pipelines and storage, industrial power generation, refining and petrochemical, pipeline inspection and integrity. The recent addition of Oilfield Technology expands our portfolio of drilling and production solutions to include industry-leading downhole measurement systems. As part of our ‘Innovation Now’ customer focus and commitment, we leverage technologies from GE’s entire network, adapting leading solutions from other industries such as Aviation and Healthcare, to improve performance in the oil and gas industry.

Our numbers

Installed Base

2009 revenue: $7.7 billion

Compressors: 11,000

Surface systems: >100,000 in production

Employees: >12,000

Turbines: 5,000

Subsea drilling systems: used on 50% of all subsea wells

Operating in 100 countries worldwide Centrifugal pumps: 18,000 Serving the oil and gas industry for more than a century

Subsea production: >1,000 systems installed

Turboexpanders: 2,000

Capital drilling systems: used on 85% of floating rigs

Air-cooled heat exchangers: 40,000

Floating production systems: used on >50% of all FPSs

Heavy wall reactors and steam condensers: >200

Total pipelines inspected: 630,000 km

GE is imagination at work

From the outset, innovation has been part of GE’s DNA. That means being surrounded by bright, interesting people working together on new and exciting projects. It means trying to find new and better ways of doing things. And it means enjoying a career with extraordinary opportunities and enormous potential. From drilling and completion to production, jet engines to power, financial services for water treatment, from medical imaging to news and information - GE employees throughout the world are working continuously to develop and implement creative ideas for products and services that contribute to solving some of the toughest challenges.

Careers at GE With over 300,000 people working across more than 100 countries, the GE team is global, diverse and passionate and about taking on the world’s toughest challenges. GE offers thousands of opportunities every day to build a valuable and rewarding career. GE is renowned for hiring exceptional people and giving them unparalleled opportunities to build their careers and capabilities. GE has a culture of continuous learning, thoughtfully designed to

Downhole measurement systems: >10,000 worldwide

enable employees to grow their personal capabilities and reach their full potential. GE invests in their education, provide access to experienced colleagues and give them the opportunities to work with intelligent, dedicated people, challenge theirself, and grow. There is simply no other company in the world with such a diverse set of businesses in which to work, and such developmentfocused culture in which to grow.

GE Oil & Gas

GE is helping to meet the world’s increasing demand for oil and gas while also developing the technologies that will be needed to address tomorrow’s energy challenges. Our innovations are many, from extracting oil from tar sands to deep-sea exploration and production. Such technologies are ensuring responsible energy access for generates to come. GE Oil & Gas provides advanced technology equipment and services across all segments of thee global oil and gas industry, on land, offshore and subsea. We keep evolutionary innovation flowing to provide customer advantage, right here, right now. Please visit our website at www.ge.com/careers to learn more.


Totalservice for oljebransjen Som Norges største elektromekaniske fullserviceverksted mot oljeindustri og skipsfart, tar Karsten Moholt AS full kontroll over alle ledd i prosessen og hele ansvaret for at jobben blir gjort til rett tid og med beste kvalitet. – Vi har fagfolk som dekker alle ledd i et prosessløp. Vi har bygget opp en solid organisasjon som gjør at vi kan garantere leveringstid og kvalitet. Det sier Linn Moholt som er adm.dir. i Norges største elektromekaniske verksted, Karsten Moholt AS.

– Når vi foretar både demontering, overhaling, reparasjon og montering er ansvarsforholdet 100 prosent avklart. Er det derimot flere forskjellige – Det er unødvendig å demontere utstyr som er aktører inne på de ulike leddene i prosessen, og helt i orden. I stedet for å ta alt utstyret i land det skjer en feilmontering og deretter motorhamed faste intervaller, går vi ombord i god tid før vari, er ansvarsforholdet fordelt og vanskelig å Mens noen av konkurrentene konsentrerer seg planlagt klassing, og avdekker det reelle repara- håndtere, forklarer Moholt. Erfaring viser også om kun ett felt, har Karsten Moholt AS med sine sjonsbehovet ved hjelp av tilstandskontroll. at feilraten blir betydelig lavere med en aktør i 170 ansatte satset på et totalkonsept for elektrostedet for flere. utstyr – med stort hell. Selskapet rapporterer så sine anbefalinger til kunden. Dermed repareres kun ustyr som trenger – Vi har utviklet en bred kompetanse på roterende det, mens alt annet utstyr fortsatt kan være i drift. fakta elektrisk maskineri og tilhørende utstyr gjennom Dette har stor økonomisk betydning, argumenalle fasene i et livssyklusperspektiv. På bakgrunn terer Moholt. Karsten Moholt AS av denne kompetansen kan vi tilby våre kunTelefon: 55 94 34 00 der en totalservice, og vi ser en enorm økning i Fullt ansvar firmapost@karsten-moholt.no selskaper som benytter en slik totalservice, sier Neste steg i prosessen er demontering om bord og www.karsten-moholt.no Moholt. Hun tror årsakene er store økonomiske reparasjon av aktuelt utstyr i verkstedet, før det besparelser og klare ansvarsforhold. igjen monteres ombord. Med totalansvar for sine områder, tar Karsten Moholt AS det hele og Ny tankegang for vedlikehold fulle ansvar for tidsforbruk og kvalitet i arbeidet. Drillingrigger skal til klassing hvert femte år. Totalkonseptet forhindrer oppsmuldring av Tradisjonelt har alt utstyr blitt kjørt i land garantiansvar dersom noe mot formodning uavhengig av tilstand og overhalingsbehov. skulle gå galt. 10

olje og gass

Et annonsebilag fra Magnet Media

Ifølge Moholt er denne tradisjonen i ferd med å avløses av en ny måte å tenke vedlikehold på.


RE

GI

Underwater Technology Conference

ST

ER

8 - 9 June 2011 • Bergen, Norway

NO

W!

International Subsea Technology Conference Statoil ASA ©

Subsea Future - leveraging innovation and industrialization

At UTC 2011 you will have the possibility to meet key note speakers giving their comments on todays situation in the subsea field of the petroleum industry. You will be able to choose from more than 30 technical presentations and visit an exhibition exclusive to subsea related companies. Delegates at UTC are executives, managers, engineers and other strategic and planning personnel related to the subsea field of the petroleum industry. “The future of the subsea industry depends more on how to incorporate good ideas into common work practice than merely on being a site for innovative performance.”

Bergen Tourist Board / Willy Haraldsen ©

Statoil ASA ©

Subsea Chief Engineers Challenges is a special new feature at the Underwater

Technology Conference. During this session, subsea chief engineers from different operators will name and discuss their main challenges, with the hope of inspiring the audience to create solutions for the future. The first Underwater Technology Conference was held in 1980. It was an immediate success and the Conference in 2011 will be the 17th UTC. The subsea conference in Bergen has a well known history of presenting highly competent speakers on current and important topics regarding the subsea industry. UTC has over the years become one of the largest international forums and meeting grounds for the Subsea environment. UTC is a widely recognized conference which attracts participants from all parts of the international petroleum community. More than 600 delegates and 50 exhibitors are expected to attend the event in Bergen, Norway 8 – 9 June 2011. Delegates at UTC are executives, managers, engineers and other strategic and planning personnel related to the subsea field of the petroleum industry. The UTC is hosted by The Underwater Technology Foundation (UTF). The UTF was set up during the pioneering period of the Norwegian petroleum era and arranged the first Underwater Technology Conference in 1980. The organization was formed by a group of key companies in the oil industry, in cooperation with classification, research and finance institutions in the Bergen area. We welcome you to Bergen 8 - 9 June 2011!

For programme and registration visit www.utc.no

www.utc.no Hosted by:

Organising partners:


Et sikkert valg! Mæhle Kranførerutleie AS driver med utleie av sertifisert personell til flere bransjer. De siste 13 årene har selskapet supplert bygg & anlegg og petroleums- og offshoreindustrien med kranførere, flaggmenn og operatører. Alt personell er fast ansatt, på denne måten tilbys personell med enormt bredde i erfaringen. Mæhle Kranførerutleie ønsker at de ansatte skal dekke de fleste behov, uansett oppdrag. Derfor blir alle ansatte kurset årlig. Alle ansatte i Mæhle kranførerutleie har lovpålagte forsikringer og samtlige har gyldig byggekort og oppdaterte kompetansebevis. Selskapet driver etter gjeldene lover og forskrifter, noe som er viktig i en bransje hvor sikkerheten er i høysetet!

Vår kunnskap, din trygghet

Mæhle Kranførerutleie AS leier ut personell med unik kompetanse og faglig styrke, som dekker alle behov innen bygg og anleggbransjen. Selskapet har også offshorepersonell, så vel som onshore-/ basepersonell med god faglig kompetanse. I tillegg til å leie ut kranførere, leier de også ut riggere, flaggmenn, maskinoperatører, løftekoordinatorer etc.

Stort fokus på HMS

Det arbeides systematisk med helse, miljø og sikkerhet i Mæhle Kranførerutleie AS. Selskapet har klare målsetninger innen HMS-arbeid: Null skader på liv, helse, utstyr og eiendom. Det skal til enhver tid være overensstemmelse med gjeldene lover, regler og forskrifter, kundekrav og ikke minst egne krav. Det er et sterkt fokus på sikkerhet innad i selskapet. Vi ønsker å være... - et sikkert valg!

fakta Mæhle Kranførerutleie AS Tlf.: 56 14 45 45 Vakt 24t.: 91 66 66 91 post@maehleservice.no www.maehleservice.no

Service Fornuft Effektivitet

Norske ventiler på Nynäshamn LNG terminal Westad Industri AS har levert drejespjeldventiler til Nynäshamn LNG terminal.

Kontrakten er på ca. 80 LNG drejespjedventiler i ANSI class 150 til 600. Ventilene er av både dobbel og trippel offset design.

Terminalen er den første av sitt slag i Sverige og vil legge til rette for utnyttelse av naturgass i sentrale deler av Sverige. Fortum, og andre, kommer til å erstatte petroleum med naturgass til "city-gas" produksjon i Stockholm. Nynäs raffineriet vil bruke naturgass i sin produksjon av hydrogengass. Terminalen og infrastrukturen er planlagt å være i drift fra 21. mai 2011.

Westad har hovedkontor og produksjon på Geithus ca. 70km vest for Oslo og er representert globalt med et omfattende agent- og salgskontor nettverk.

12

olje og gass

Et annonsebilag fra Magnet Media

fakta Westad • Westad har levert over 250.000 drejespjeld ventiler på verdensbasis og over 10.000 av disse til Nordsjøen. • Typiske kunder er verdens største skipsverft, redere, EPC selskaper, samt de store olje selskapene. • Applikasjoner: LNG- og LPG tankskip, FPSOer, LNG terminaler, olje og gass produserende plattformer. www.westad.com


Levetidsforlengelse gir store prosjekter til Cargotec Cargotec (tidligere MacGregor) sin avdeling i Bergen har blitt selskapets globale senter for BOP carrier-produkter. Sammen med Cargotecs avdeling i Aberdeen er man nå strategisk meget godt posisjonert til å tilby en sømløs tjeneste til offshoreoperatører i hele Nordsjøregionen. Sales Manager Göran Johansson sier at tjenesten er i hovedsak fokusert på to områder, MacGregor Normar (BOP håndteringssystemer og MacGregor personløftevinsjer (ManRider). Av disse to produktene eksisterer det i dag over 300 installerte enheter globalt og en stor andel finnes i Nordsjøområdet. Andre servicelinjer som Cargotec tilbyr er utforming og prefabrikasjon av ingeniørtjenester samt mekaniske

og elektriske moderniseringsløsninger knyttet til oppgraderingsprosjekter.

Nordsjøbassengets primære serviceportefølje består av følgende elementer:

I løpet av 2010 leverte Cargotec flere nøkkelferdige BOP handler-oppgraderinger på verdensbasis, inkludert store kontrakter som demonstrerte selskapets evne til å levere nøkkelferdige service- og oppgraderingsløsninger.

• Teknisk oppgradering og modernisering av løfteutstyr • Service på mekaniske, elektriske og hydrauliske systemer • Service på personløftevinsjer • Service på BOP løfte- og håndteringssystemer • Service på dekkskraner • Rørleggingsprosjekt • Davit service • Kunde- og brukeropplæring • Serviceavtaler

I den senere tid har Cargotec ferdigstilt et oppgraderingsprosjekt for Transocean-riggen Paul B. Lloyd Jr., som dokket i Nederland. Den siste tiden har også den aktive fasen av et annet prosjekt for Transocean blitt påbegynt, der en forstudie var gjennomført i 2010.

The Inspecta group is the leading provider of inspection, testing and certification services in the Nordic area with more than 1450 employees in Sweden, Finland, Norway, Denmark and the Baltic States

Foto: Harald Pettersen, Statoil

Our services are inspection, testing, certification, measurement, consulting and training. We help our clients to improve their safety and environmental work and to obtain a high availability and quality. Inspecta is able to offer unique services to companies operating in Sweden, Finland, Norway, Denmark and the Baltic region. We are market leaders in all five geographic areas and we can efficiently serve a common Nordic industrial structure in the fields of offshore, energy, process and engineering industry as well as the real-estate sector. Our size brings us more resources and a higher capacity, more competence and experience, an ability to deliver cost efficient basic services and more power to lead the development in our area of business.

fakta Inspecta

Thanks to the international network of Inspecta partners we have access to a partnership web for total solutions and international missions. We are proud to offer unique advantages to customers aiming towards new goals and markets.

Phone: + 47 69 10 17 10 Fax: + 47 69 10 17 20 www.inspecta.com

olje og gass

Et annonsebilag fra Magnet Media

13


Fedem Technology AS er et teknologiselskap spesialisert innenfor avanserte dynamiske simuleringer og kapasitetsvurderinger av komplekse strukturer. Våre oppdrag spenner over flere industrisegmenter, der olje&gass, vindkraft, bølge- og tidevannskraftverk, kransystemer samt offshore livbåter er de mest fremtredende.

Fremtidsrettet simuleringsteknologi gir sikre og optimale løsninger I Fedem Technology benytter vi i stor grad vår egen kommersielle programvare FEDEM til å skreddersy optimale løsninger for våre kunder. Med FEDEM som verktøy kan vi på en god måte modellere og analysere komplekse og detaljerte systemer som for eksempel offshore vindturbiner, jacket/jack-up rigger, riser-systemer, offshore prosess-anlegg. I FEDEM programvaren ligger avansert superelementteknologi som inkluderer dynamisk oppførsel av alle komponentene i konstruksjonen. Dette muliggjør effektive analyser og vurderinger av detaljerte tøyninger i ekstremog utmattingskondisjoner. Våre tjenester dekker også rådgiving og analyser i forbindelse med uforutsette hendelser, korrosjon og sprekkdannelser av eksisterende konstruksjoner. For å kalibrere våre analysemodeller kan det foretas målinger på stedet i driftsfasen ved hjelp av instrumenter som registrerer bevegelser, vibrasjoner og spenninger i de aktuelle komponentene. Kombinerte lasthistorier fra for eksempel vind, bølger, trykk og temperatur påføres analysemodellen slik at strukturens respons over lengre tid kan simuleres i ”real-time”. Ved hjelp av bl.a virtuelle strekklapper påsatt kritiske punkter (hotspots) i modellen blir utmattingsskaden og derved strukturens totale levetid beregnet. Dette kan deretter gi input til et inspeksjon- og vedlikeholdsprogram for systemet. Resultatene kan gi grunnlag til forlenget levetid eller evt operasjonelle begrensninger for konstruksjonen, for eksempel offshore 14

olje og gass

Et annonsebilag fra Magnet Media

vindturbiner. Slik virtuell overvåkning kan utføres kontinuerlig eller periodisk for å sikre optimal drift med et minimum av vedlikehold. Våre ingeniører har kompetanse innenfor Finite Element Analyser (FEA) og Computational Fluid Dynamics (CFD) og er vant til å gjennomføre kompliserte beregningsoppgaver på en effektiv måte. For å løse de aktuelle oppgavene kunden har etablerer vi prosjektteam med riktig kompetanse og erfaring ved vårt kontor i Trondheim. Vi er opptatt av å ha en tett og god dialog med kunden gjennom hele prosjektet for å kunne levere en optimal løsning, samt at vi sørger for at kundens krav og ønsker blir oppfylt innenfor avtalt tid og budsjett. Våre kunder er ofte internasjonale energiselskaper og hovedleverandører av tjenester og produkter. De fleste av våre kunder har sin egen engineering-organisasjon som vi jobber tett sammen med i alle faser av et prosjekt. Vi blir benyttet til ulike oppgaver underveis i prosjektet slik som blant annet konseptutvikling, optimalisering av design og virtuell testing av produkter. I tillegg til dette blir vi mye benyttet til systemintegrasjon; dvs analyser av store systemer satt sammen av flere komponenter som gjerne kan være produsert av ulike leverandører. Vår innsats gir ofte et verdifullt bidrag i form av kostnadseffektive løsninger utviklet på et tidligst mulig stadium i prosjektet.

Jacket Turbinemodell analysert vha FEDEM software

fakta

Fedem Technology AS Teknologiselskap spesialisert på dynamiske strukturanalyser og utvikling av FEDEM programvare Antall ansatte: 16 Adr.: Prinsens gate 32, 7011 Trondheim www.fedem.com


Foto: www.billybonkers.no

Vår energi skaper gode løsninger

www.aibel.com Prosjektering Bygging Vedlikehold Oppgradering Når du jobber med noe du brenner for, er det aldri vanskelig å yte det lille ekstra. I Aibel kaller vi det for ”energy to perform”. Som ledende samarbeidspartner skaper og leverer vi alle former for komplekse løsninger og avanserte ingeniørtjenester. Våre oppdragsgivere er de største selskapene innen energibransjen, innenfor både olje, gass og fornybare ressurser. Hver dag løser våre 4000 medarbeidere spennende og kompliserte oppgaver.


COSLPioneer COSLPioneer COSL DRILLING EUROPE AS PRESENTERER COSL COSL DRILLING DRILLING EUROPE EUROPE AS AS PRESENTERER PRESENTERER

DEN FØRSTE AV TRE HELT NYE BORERIGGER BYGGET FOR HAVDYP INNTIL 750 METER. DEN AV HELT NYE BORERIGGER DEN FØRSTE FØRSTE AV TRE TRE HELTFRA NYEMAI BORERIGGER PÅ NORSK SOKKEL 2011 BYGGET FOR HAVDYP INNTIL BYGGET FOR HAVDYP INNTIL 750 750 METER. METER. PÅ PÅ NORSK NORSK SOKKEL SOKKEL FRA FRA MAI MAI 2011 2011

FEM RIGGER I OPERASJON I NORDSJØEN INNEN 2012: COSL Drilling Europe AS har kontrakt på alle sine 5 enheter. COSLPioneer har kontrakt med Statoil på norsk sokkel med inntil 5 års varighet. Riggen er klar for operasjon i mai 2011. COSLInnovator og COSLPromoter har også kontrakt COSL Europe AS kontrakt på COSLPioneer har med på for Drilling Statoil på Trollfeltet, kontraktene med55 8enheter. års varighet og mulighet for forlengelse med ytterlige år. COSL Drilling Europe AS har harbegge kontrakt på alle alle sine sine enheter. COSLPioneer har kontrakt kontrakt med Statoil Statoil på norsk norsk8sokkel sokkel med inntil 5 års varighet. Riggen er klar for operasjon i mai 2011. COSLInnovator og COSLPromoter har Boligriggene COSLRival og COSLRigmar har lange kontrakter med ConocoPhillips i Nordsjøen. med inntil 5 års varighet. Riggen er klar for operasjon i mai 2011. COSLInnovator og COSLPromoter har også også kontrakt kontrakt for for Statoil Statoil på på Trollfeltet, Trollfeltet, begge begge kontraktene kontraktene med med 88 års års varighet varighet og og mulighet mulighet for for forlengelse forlengelse med med ytterlige ytterlige 88 år. år. Boligriggene COSLRival og COSLRigmar har lange kontrakter med ConocoPhillips i Nordsjøen. COSL DrillingBoligriggene Europe AS er et heleid datterselskap av har China Oil kontrakter eld Sevices LtdConocoPhillips (COSL), som erileverandør COSLRival og COSLRigmar lange med Nordsjøen.av integrerte tjenester til oljeindustrien.COSL Drilling Europe AS har hovedkontor i Stavanger. Vår visjon er å være den foretrukne leverandør COSL China Oil eld Sevices av tjenester av innen boligCOSL Drilling Drilling Europe Europe AS AS er er et et heleid heleid datterselskap datterselskap av China Oil og eldboretjenester. Sevices Ltd Ltd (COSL), (COSL), som som er er leverandør leverandør av av integrerte integrerte tjenester til oljeindustrien.COSL Drilling Europe AS har hovedkontor i Stavanger. Vår visjon er å være den foretrukne tjenester til oljeindustrien.COSL Drilling Europe AS har hovedkontor i Stavanger. Vår visjon er å være den foretrukne leverandør leverandør av av tjenester tjenester innen innen boligbolig- og og boretjenester. boretjenester.

LOKOMOTIV LOKOMOTIV LOKOMOTIV MEDIA MEDIA - FOTO: -MEDIA FOTO: TOVE -TOVE FOTO: ELIN ELIN TOVE BERG BERG ELIN BERG

ÆRLIGHET ÆRLIGHET •• MOTIVASJON MOTIVASJON •• SAMARBEID SAMARBEID

Olje og gass  

Olje & Gass magasin Norge

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you