Page 1

olje og gass Et annonsebilag fra

Magnet Media

tema: OLJEUTVINNING side 4-13

Lengre, dypere, kaldere 2000 milliarder grunner for 책 satse i Norge tema: oljevernberedskap side 14 - 23

Setter ny standard for oljevernberedskap


Mento – 40 års erfaring

1971

1969

Ocean Viking. Lille julaften 1969 visste mange at det var gjort et gigantisk oljefunn.

972 e RA 1

il Faksim

artdirector.no

1971 etableres Mento Oilfield Services som personlig selskap av Bjørn Dahle og Randulf Hana. 1975 Mento AS.

400

300

Første felt på norsk sokkel. Produksjonen på Ekofisk-feltet startet 9. juni 1971, etter at feltet ble oppdaget høsten 1969. Utbyggingen av området har skjedd i flere faser. Feltet med sentrale behandlingsanlegg ble bygget ut tidlig på 1970-tallet.

1978 1979 1987 1990

200

100

4

1975

MENTO

KEY FIGURES

NOK Mill 167

368 265

54 1985

2002

2006

2010

Olje- og energidepartementet opprettes 1978. 1979: Arbeidsmiljøloven gjøres gjeldende på norsk sokkel. Statfjordfeltet settes i produksjon. Feltet har på det meste stått for mer enn halvparten av Norges totale oljeproduksjon. 1987: Seks innretninger på Ekofisk jekkes opp seks meter, et industrielt vågestykke av format. 1990-tallet er kjempenes tidsalder på norsk sokkel. I denne perioden gjøres en rekke store funn, og industrien blomstrer gjennom gigantiske og stadig mer avanserte utbygginger.

2000

2000-tallet: Store forventningene for Barentshavet. Finner olje i den såkalte Goliatstrukturen, og det spekuleres i ekteskap mellom Snøhvit og Goliat. Norge borer for første gang nord for 62. breddegrad. 2011: Enighet om delelinjen i Barentshavet. 40 år gammel grensetvist er løst, Norge og Russland har blitt enige om et kompromiss om delelinjen. Et området på omkring 175.000 kvadratkilometer deles i to tilnærmet like deler. gjelder fra 7. juli 2011.

2011

Mento AS er en norskeiet handelsbedrift som ble stiftet i Stavanger den 27. august 1971. Selskapets formål er å drive handel innen utleie, produksjon, testing og service av slanger og kuplinger, ventiler, filter, rør og boreteknisk utstyr. I tillegg har vi salg av miljøprodukter og forbruksmateriell hovedsakelig til offshorerelatert virksomhet. Det er vår kvalitetsmålsetting å kunne påta oss oppgaver som vi har økonomiske, administrative og tekniske ressurser til å gjennomføre i samsvar med kundens krav. Dette krever at en må gjennomgå alle forespørsler og kontrakter grundig, og oppklare uklarheter straks. Det er videre vår målsetting å oppnå og opprettholde et sunt omdømme innenfor vårt kompetanseområde. Våre produktet og tjenester skal leveres til avtalt tid og sted uten fare for ulykker eller negative helse- og miljøpåvirkninger iht. gjeldene lover og regler. Det gjøres ingen kompromiss på dette.

| STAVANGER | BERGEN | KRISTIANSUND | HAMMERFEST | MENTO SERVICE | Telefon +47 51 64 86 00. Epost: post@mento.no. www.mento.no


D e t t e e r e t a nn o n s e b i l a g f r a M a g n e t M e d i a

vil du ha din bedrift med i våre bilagsmagasin? Her finner du utgivelsesplanen for våre «Olje og gass»-magasiner i 2012 Tittel

Utgivelsesdato

Kanal Antall lesere

V&M norwegian offshore subsea ONS norsk sokkel decomissioning

Mars - uke 10 Teknisk Ukeblad April - uke 15 Upstream 31. mai Bergens Tidende August - uke 34 Upstream November - uke 44 Perspektiv Desember - uke 50 Scanorama

317 000 42 000 239 000 42 000 150 000 1 900 000

Materiellfrist Uke 4 Uke 7 Uke 15 Uke 22 Uke 36 Uke 41

Om Olje og Gass Magasinserien Olje og Gass er et kvalitetsbilag som distribueres med ledende norske og internasjonale media, og del av Magnet Medias markedsledende løsninger for redaksjonell markedsføring. Her får leserne tilbudt oversikt og dybdefokus om aktuelle tema og prosjekter innen norsk oljeog gassnæring, og kjennskap til de toneangivende aktørene.

Publisering Magasinet gis ut i fulldistribusjon gjennom selektivt utvalgte mediekanaler, der våre annonsører målrettet treffer viktige interessentgrupper.

Gjennom månedlige utgivelser skal magasinene speile mangfoldet og utviklingen i næringen, og gi et bilde av det som er nytt og aktuelt ute i bedriftene.

Kontakt Eirik Steinsvik, salgsleder olje og gass Telefon: 56 90 11 24 E-post: eirik@magnetmedia.no

Denne magasinserien vil for hver utgave deles opp i bransjer og deltema. Dermed får våre annonsører frem sine budskap i riktig setting og redaksjonell kontekst, noe som gir en betydelig markedsføringseffekt.

olje og gass

www.magnetmedia.no

olje og gass

En erfaren innovatør til havs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Et annonsebilag fra Magnet Media

Lengre, dypere, kaldere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Et annonsebilag fra

Magnet Media

Magasinet vil også være tilgjengelig i digitalt «bla-format» på Magnet Medias hjemmesider www.magnetmedia.no

tema: OLJeUtVINNING side 4-13

Lengre, dypere, kaldere 2000 milliarder grunner for å satse i Norge tema: OLJeVerNberedskap side 14 - 23

Setter ny standard for oljevernberedskap

Trykk: Hjemmet Mortensen Trykkeri AS Opplag: 100 300 Distribusjon: Dagens Næringsliv

Styrker satsingen på drift og vedlikehold av olje- og gassinstallasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Forsidebilde: Siemens

The Innovative Service Solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Magnet Media AS Tlf.: 56 90 11 20 www.magnetmedia.no

Support til drilling-operasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2000 milliarder grunner for å satse i Norge . . . . . . . . . . . . 12

Daglig leder: Roy Terje Lind Furnes Telefon: 56 90 11 31

roy@magnetmedia.no

Prosjektleder: Annette Sem Ringel Telefon: 56 90 11 20

annette@magnetmedia.no

Salgsleder olje og gass: Eirik Steinsvik Telefon: 56 90 11 24

eirik@magnetmedia.no

Mediekonsulent: Jørn Kvist Telefon: 56 90 19 57

jorn@magnetmedia.no

Bachelor i Internasjonal beredskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Prosjektkoordinator: May Britt Heimark Telefon: 56 90 11 35

maybritt@magnetmedia.no

Technology for tomorrow’s environment . . . . . . . . . . . . . 17

Grafisk utforming: Geir Årdal Telefon: 56 90 19 42

geir@magnetmedia.no

Vær forberedt på det uventede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Norwegian Oil Spill Control Association . . . . . . . . . . . . . . . 15

For å kunne utnytte QR-koder som enkelte annonsører benytter i dette magasinet, kan programvare (f.eks. QR Reader) lastes ned gratis til din smarttelefon fra bl.a. AppStore eller Android Market. Det er gratis å bruke selve kodefunksjonen. Kostnad for overføring av data avhenger av avtale med teleselskap. Koden til venstre tar deg til nettsiden www.magnetmedia.no

Goliat setter ny standard for oljevernberedskap . . . . . . . 15

Fra grunnleggende teori til anvendt teknologi . . . . . . . . 22 Polytec R&D Institute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

olje og gass

3


Dette er et annonsebilag fra Magnet Media

En erfaren innovatør Bilder, fra venstre: Topdrive MH DMM 1000 AC 2M, Wirth mud pump og klargjøring av boreutstyr for overlevering til kunde

En erfaren innovatør

Aker Solutions leverer ingeniørtjenester, teknologi og produkter som subsea- og boreutstyr til verdens olje- og gassindustri. Aker Solutions leverer ingeniørSelskapet jobber alltid dedikert tjenester, teknologi og produkter for å hjelpe kundene med å få mer som subsea- og boreutstyr til effektiv drift og mer olje og gass verdens olje- og gassindustri. ut av sine felt, og på veien har man Selskapet jobber alltid dedikert skrevet nye kapitler industrihistorie. for å hjelpe kundene med å få mer effektiv drift og mer olje og gass ut av sine felt, og på veien Boreutstyr har man skrevet nye kapitler Aker Solutions’ boreutstyr er industrihistorie. designet for å gjøre kundenes

rigger og boreskip de mest effektive Boreutstyr boreenhetene imarkedet. Man leverer Aker Solutions’ boreutstyr er designet for å gjøre alt fra enkeltutstyr, med tilhørende kundenes rigger og boreskip de mest effektive kontrollsystemer, til komplette boreenhetene i markedet. Man leverer alt fra boreutstyrspakker for plattformer, rigger enkeltutstyr, med tilhørende kontrollsystemer, og boreskip.boreutstyrspakker Som totalleverandør tilbys til komplette for plattformer, rigger boreskip. alt somogskal til forSom å fåtotalleverandør utstyret leverttilbys alt isom skal til for å få utstyret levert og i drift, og drift, inkludert ingeniørtjenester, innkjøp, fabrikasjon, ferdigstillelse og igangsettelse avgass systemer og utstyr. olje og 4

Gjennom et globalt nettverk av serviceingeniører kan man tilby brukerstøtte for produktene, der de er i bruk. Fra inkludert ingeniørtjenester, innkjøp, fabrikaservicebaser i Norge, Houston, Brasil sjon, ferdigstillelse og igangsettelse av systemer og Singapore tilbys alt fra tradisjonelt og utstyr. vedlikehold, reparasjon, installasjon, til opplæring og trening i markedets beste Gjennom et globalt nettverk av serviceingeniører og mest avanserte 3D-simulatorsuiter. kan man tilby brukerstøtte for produktene, der de er i bruk. Fra servicebaser i Norge, Houston, Aker har allerede utviklet vedBrasilSolutions og Singapore tilbys alt fra tradisjonelt neste generasjons service og utviklingslikehold, reparasjon, installasjon, til opplæring konsept, basert på sanntidssimulering og trening i markedets beste og mest avanserte og diagnostikk ved selskapets 3D-simulatorsuiter.

teknologisenter i Stavanger. I 2012 vil Aker tilby Solutions har allerede utviklet man utvidede tjenester for neste riggergenei rasjons og utviklingskonsept, drift, derservice Aker Solutions’ boreutstyrbasert er på sanntidssimulering og diagnostikk ved selinstallert. skapets teknologisenter i Stavanger. I 2012 vil man tilby utvidede tjenester for rigger i drift, Aker Solutions’ boreteknologienhet, der Aker Solutions’ boreutstyr er installert.

med hovedkontor i Kristiansand, kan i år feireSolutions’ 40 år i bransjen. Aker boreteknologienhet, med

hovedkontor i Kristiansand, kan i år feire 40 år

I år leverer Aker Solutions 9 komplette boreutstyrspakker til kundene, noe

som gjør jubileumsåret til et av de travleste siden oljeeventyret i Nordsjøen begynte. Det betyr at selskapet har et i bransjen. I årfor leverer Solutions 9 ikomstadig behov folk Aker til avdelingene plette boreutstyrspakker til kundene, noe som Kristiansand, Stavanger, Horten, Asker gjør jubileumsåret til et av de travleste siden oljeog Oslo. eventyret i Nordsjøen begynte.

FAKTA fakta Aker Solutions Aker Solutions er en ledende Aker Solutionsav ingeniørtjenester leverandør Aker Solutions er en ledende leverandør og høyteknologi, produkter av ingeniørtjenester og høyteknologi, og servicetjenester til produkter og servicetjenester olje til oljeog og gassindustrien, med virksomhet gassindustrien. Globalt har vi i 30 land. virksomhet i 30 land. Ansatte: 17 000 Innleide: 4 600

Ansatte: Innleide:

17 000 4 600

www.akersolutions.com


D e t t e e r e t a nn o n s e b i l a g f r a M a g n e t M e d i a

til havs

Subsea gasskompresjon

til havs

Subseautstyr Aker Solutions er en av verdens ledende leverandører av subsea produksjonssystemer og produkter. Subseautstyr Aker Solutions er en aver verdens ledende leveranKjerneproduktene såkalte dører av subsea produksjonssystemer ventiltrær, brønnhoder, koplings-og pro-

systemer, havbunnsstrukturer, pumper, man kan trygt si at dette er et stykke kraftforsyning, prosessanlegg og industrihistorie levert fra Norge. brønnintervensjonssystemer. Alle disse produktene bidrar til økt ut-vinning i Aker Solutions dukter. Kjerneproduktene er såkalte ventiltrær, Karriere første anleggene i industrien, så man kan trygt brønnhoder, koplingssystemer, havbunnsstruksi at dette er et stykke industrihistorie. av olje og gass. Aker Solutions er en Aker Solutions harnorsk stadig behov turer, pumper, kraftforsyning, prosessanlegg langsiktig partner som bistår våre for nye flinke medarbeidere til sine og brønnintervensjonssystemer. Alle disse Karriere i Aker kunder gjennom hele levetiden til pro- avdelinger på Solutions Fornebu, i Kristiansand, duktene bidrar til økt utvinning av olje og gass. Store funn i Norge og Asker, internasjonalt et felt; fra konseptutvikling, design, Stavanger, Horten, Tranby,gjør at Aker Solutions stadig ser etter nye flinke medfabrikasjon, installasjon og vedlikehold Moss, og Ågotnes. Aker Solutions bistår kundene gjennom hele arbeidere til sine avdelinger på Fornebu, av produkter. Aker Solutions’ levetiden til et felt; fra konseptutvikling, design, i Kristiansand, Stavanger, Horten, Asker, Moss, ingeniører er verdensledende og av pro- Tranby og Ågotnes. fabrikasjon, installasjon og til vedlikehold utvikler stadig nye teknologiske Bilder, fra venstre: dukter. Selskapets ingeniører er verdensledende MH DDM 1000 AC 2M, Wirth mud pump, løsninger. og utvikler stadig nye teknologiske løsninger. subsea gasskompresjon og serviceingeniør

Aker Solutions’ fabrikk i Moss leverer umbilicals over hele verden

Aker Solutions’ fabrikk i Moss leverer umbilicals over hele verden

Subsea gasskompresjon er et er godt Subsea gasskompresjon et eksempel. godt Dette er et teknologisk der ingenieksempel. Dette erkvantesprang et teknologisk ørene sammen med plasserer et komkvantesprang derkundene de sammen med pressoranlegg på havbunnen, og ikke på en plattsine kunder plasserer et kompressorform. På denne måten klarer de å øke trykket anlegg på havbunnen og ikke på en på gassen på havbunnen slik at produksjonen plattform. På denne måten klarer de å fra feltet økes og levetiden på feltet forlenges. øke trykket på gassen på havbunnen Teknologiutviklingen begynte allerede på 80slik at produksjonen fra feltet økes de tallet, men først nå leverer Aker Solutions og levetiden på feltet forlenges. Utviklingen begynte på 80-tallet og

Bruk QR-koden for å lese mer om Aker Solutions.

Bruk strekkoden for å lese mer om Aker Solutions.

www.akersolutions.com

olje og gass

5


Forsker Marita Wolden ved SINTEFs fullskala flerfaselaboratorium. I hånden holder hun en ventil.

Lengre, dypere, kaldere.

Framtidas olje- og gassvirksomhet byr på ekstreme utfordringer i en av verdens tøffeste klimasoner: Nordområdene. Norske forskere er satt på saken. Ved SINTEF finnes verdens største og mest avanserte flerfaselaboratorium. Anlegget spiller en nøkkelrolle i arbeidet med å både bygge og drive flerfaseledninger under de barske betingelsene.

Foto : sin t ef / geir m o gen

Energieffektive løsninger Flerfaseledningene – som frakter olje og gass i samme rør – må nemlig kunne strekke seg fra felt på store havdyp, opp bratte skråninger og over enorme avstander inn til land.

Så langt har laboratorieforsøkene fra dette anlegget gitt forskerne ny viten som reduserer strømningsmotstanden i rørene og dermed gjør de avanserte rørsystemene mer energieffektive: Et nytt, innvendig rørbelegg basert på nanoteknologi er testet i flere eksperimenter. Belegget reduserer friksjonen, noe som kan gi store energibesparelser – særlig når avstandene er store. Simulerer seg i mål Det gigantiske gassfeltet Shtokman, 550 kilometer nord for Russland er et av feltene som stiller store krav til drift og flerfasetransport, nettopp på grunn av kulde og den enorme avstanden fra land. Dette krever mer nøyaktige beregningsverktøy. SINTEF har med finansiell støtte fra ConocoPhillips og TOTAL utviklet LEDA, et simuleringsverktøy som vil gi detaljinformasjon om strømningsforholdene hvor som helst i de lange rørledningene. Dette gjør det mulig å studere utsatte områder av flerfaseledningen, som for eksempel bratte skråninger, eller skarpe svinger.

Hete problembarn: Gasshydrater likner på is, men kan også brenne som kull.

6

olje og gass

Dype utfordringer To av problemene som kan oppstå når brønnstrøm skal transporteres langt i rør på store dyp, er dannelse av voks og gasshydrater. Gasshydrater er- isliknende krystaller som i verste fall kan stoppe olje- og gasstrømmen. Derfor har forskerne ved SINTEF utviklet en metode som kalles Cold Flow: Filosofien bak er å tolerere hydratene, i stedet for å fjerne dem. Resepten går ut på å skape lett transporterbare hydratpartikler som ligner tørr snø, i stedet for våt sørpe – uten bruk av kjemikalier. Voksen gjøres også til ufarlige partikler som flyter med strømmen. Nå jobbes det med utviklingen av flere våpen i kampen mot problemene: Å bruke gasshydratenes iboende egenskaper til å trekke til seg vann for å «tørke» gasstrømmen. Lykkes SINTEFforskerne, kan trygge transportavstander økes og miljøvennligheten bedres dramatisk for flerfaseledninger på havbunnen – selv i verdens mest ugjestmilde områder. Les mer om vår forskning på: Sintefloops.com eller Ledaflow.com


Melvær&Lien Idé-entreprenør

Vanninjeksjon for økt oljeproduksjon:

enklere smartere Billigere Skreddersydd vann • Hvor som helst • Når som helst i feltets levetid • Ingen kapasitetsbegrensning • Mindre energibehov • Frigjør plass topside • Frigjør brønner til produksjon • Bedre vannkvalitet sammenlignet med topside-løsninger • Norskutviklet teknologi bekreftet av verdens ledende operatørselskap

ior

reVolus

jon

Les mer om den nye IOR-revolusjonen på sea-box.no


D e t t e e r e t a nn o n s e b i l a g f r a M a g n e t M e d i a

AVEVA styrker satsingen på drift og vedlikehold av olje- og gassinstallasjoner Gjennom etableringen av et globalt kompetanse senter for leveranse av løsninger knyttet til effektiv og sikker drift av offshoreinstallasjoner ønsker AVEVA å videreutvikle sin tilstedeværelse i denne industrien. AVEVA Solutions Ltd. kjøpte i fjor olje og gassvirksomheten fra ADB Systemer AS i Stavanger. Dette strategiske oppkjøpet, som var basert på et vellykket samarbeid mellom ADB Systemer AS og AVEVA i olje- og gassprosjekter, la grunnlaget for det nye kompetansesenteret. Dette er i dag er en del av AVEVA Enterprise Solutions Group. Kompetansesenterets ansatte er svært erfarne og kvalifiserte fagfolk, som i mer enn 20 år har gitt eiere og operatører omfattende Integrity Management-løsninger. Senteret vil samarbeide med eierne og operatørene om produksjon og distribusjon av programvare som passer deres unike behov for informasjon og krav til dokumentasjon og beslutningsstøtte, slik at det sikres rasjonell drift og vedlikehold gjennom en installasjons totale livsløp. Mange av disse installasjonene er i drift i mer enn 30 år. – Vi har fått mange positive reaksjoner på oppkjøpet fra eksisterende kunder. AVEVA er oppfattet i markedet som en etablert, stabil og langsiktig aktør med en sterk finansiell posisjon, og som har vært aktive i olje- og gassindustrien i lang tid, forklarer Trond Straume, Leder for AVEVA’s kompetansesenter for Operations Integrity Management (OIM) Løsninger. Kjøpet inkluderte WorkMate produktporteføljen og Technical Integrity Manager (TIM), løsninger som gir god styring og kontroll av vedlikehold og teknisk informasjon. WorkMate og TIM kompletterer og utvider eksisterende tilgang til informasjon via AVEVA’s digitale informasjonshub-løsning AVEVA NET. 8

olje og gass

Fra venstre: Stig Sundli, Head of Services Anne Grete Roen, Finance Manager Trond Straume, Head of Centre of Excellence Per Ivar Nerseth, Head of Product Development

fakta

AVEVA NET

AVEVA AVEVA TIM AVEVA WorkMate

WorkMate er nå integrert med AVEVA NET, for å gi operatørselskapene en løsning som støtter hele livsløpet til en installasjon, fra konsept til opphogging. AVEVAs kompetansesenter i Stavanger, kombinert med selskapets markedsledende produkter for 3D design og visualisering, vil kunne gi kundene et verdifullt tilbud. Gjennom en integrert løsning for drift og vedlikehold, resulterer det i en betydelig forbedret kvalitet av installasjonens tekniske informasjon. Korrekt og konsis informasjon skaper redusert risiko, nøyaktig rapportering, minimerer feil og gir lavere totale driftskostnader.

AVEVA Group plc er et internasjonalt selskap med hovedkontor i Cambridge i England. Selskapet tilbyr førsteklasses IT løsninger innen prosjektinformasjonsstyring i prosessindustrien, slik som olje og gass, treforedling, kraftverk og kjemisk industri, og den marine industrien. AVEVA AS har to kontorer i Norge: Stavanger Kompetansesenter for Operations Integrity Management Løsninger Vingveien 2 4050 Sola Tlf. 51 64 71 00 E-post: info.no@aveva.com Oslo Hovedkontor for Nordisk Region Widerøeveien 1, Inngang E 1360 Fornebu Tlf. 67 12 87 18

www.aveva.com


Entrepreneur and pioneer

Design by Redink Photo by Hans Fredrik Asbjørnsen

Being a first mover has always been one of DNO International’s core qualities. We are committed to build our future based on our past success.

DNO is an entrepreneurial independent E&P company, geographically focused on the Middle East and North Africa. The group is headquartered in Oslo. DNO’s main objective is to deliver sustainable growth and create value for our stakeholders through selective exploration activities and transform resources to reserves at low cost.

DNO International ASA Stranden 1, Aker Brygge, N-0250 Oslo, Norway Phone: (+47 ) 23 23 84 80 | Fax: (+47 ) 23 23 84 81

www.dno.no


D e t t e e r e t a nn o n s e b i l a g f r a M a g n e t M e d i a

The Innovative Service Solution

Welltec® is a solution-driven company that develops, proves and applies technology to address the challenges of tomorrow’s oil and gas industry. We continuously push the boundaries of conventional oil and gas field technology to take it further.

Welltec® is founded on the pioneering work by CEO Jørgen Hallundbæk who envisioned a radical idea to recover oil and gas back in 1987. This innovative thinking led to the Well Tractor® that revolutionized the industry. The Well Tractor® facilitated a step change in the technique of deploying tools into horizontal and highly deviated wells without having to mobilize heavier intervention methods like coiled tubing or drill pipe. Quite unusual in the oil and gas industry, the Well Tractor® was rather quickly adopted by operators, in particular Statoil, who spotted the potential and entered into a close development relationship with Welltec®.

facts

Through the years, this relationship has resulted in several innovative joint projects.

Welltec® Services provided: • Conveyance • Mechanical • Milling

www.welltec.com

10

olje og gass

• Clean-out • Completion • Subsea interventions

Today, Welltec® is a serious player on the Norwegian Continental Shelf where we have performed many «world’s first operations».

Case: Rigless Lightweight Intervention Bridge Plug Retrieval Recently, we developed a method for removing hard debris and pulling a plug - and we did it as a rigless, lightweight intervention (RLWI). This solution broke through hard packed debris, collected it, cleaned down around a fishing neck, latched onto it and pulled the plug. As the operator at first was convinced this was a coiled tubing job they were extremely satisfied with our innovative approach that got the well back on-line with initial production of 2,000 Sm3/day a whole year earlier than any other possible solution.

Case: Clean-Out on E-Line Also in the North Sea, we were challenged to perform a clean-out on a well that was experiencing problems with fill up to surface. In 13 runs we successfully removed the fill consisting of a popular resin often used instead of cement. The successful intervention enabled the operator to continue with the planned operation as a standalone operation without use of the main rig and the cost and safety issues regarding heavy lift of mobilization of coiled tubing equipment.


PSW GROUP

– SUPPORT TIL DRILLING-OPERASJONER PSW GROUP er et serviceselskap som leverer servicetjenester mot drilling-operasjoner nasjonalt som internasjonalt. Selskapet har prosjektledelse som hoveddisiplin og dette med ingeniørfaget i hjertet av alle operasjoner. Nøkkelfaktorer for suksess i PSW GROUP er egenskapene til å utvikle personalet, kontinuerlig forbedre arbeidsprosesser, kvalitativ levering av produkter og forbli pålitelig i enhver operativ fase. Som organisasjon er PSW GROUP strukturert for fleksibilitet i etterspørsel mot kundenes krav og behov. Her er det de ansattes kompetanse, erfaring og engasjement som transformeres i servicetjenester mot verdiskaping for kundenes operasjoner. PSW GROUP har tjenester rettet mot drilling-industrien for både landbaserte operasjoner og mot integrerte operasjoner offshore. Her investerer PSW GROUP målrettet i de ansatte, i egen teknologi, knowhow og relasjonsbygging med kunder.

Inspeksjon og overhaling av stigerør (risere) som benyttes på borerigg offshore, her under behandling i de topp moderne fasilitetene på Mongstad.

PSW GROUP har internasjonale operasjoner rettet mot drillig-industrien med prosjektledelse som hoveddisiplin. Ingeniørene i selskapet er spisskompetansen og er integrert i hjertet av utførte operasjoner.

www.psw.no

Unlock your reservoir with cesium formate Ten years of field use offshore Norway proves that clear, solids-free cesium formate brine improves economics by lowering well construction costs and improving production – particularly in difficult HPHT fields. For more information on this revolutionary fluid go to www.formatebrines.com.

Cesium formate ✔ High-density brine for effective well control in drilling, completion, workover and suspension operations ✔ Accelerates the well construction process ✔ Delivers highly productive wells with faster recovery ✔ Improves well safety and reduces risk ✔ Enables accurate reservoir imaging ✔ Reduces need for future well interventions

olje og gass

11


D e t t e e r e t a nn o n s e b i l a g f r a M a g n e t M e d i a

Siemens fant 2000 milliarder grunner for å satse i Norge Økonomisjefen i Siemens ville gjerne ha noen gode grunner for at Siemens skulle satse en milliard kroner i Norge på nyskapning innen olje og gass. Han fikk 2000 milliarder grunner. Norge har blitt et rikt land med sine olje- og gassressurser. Og nylig ble det oppdaget et nytt funn (Avaldsnes/Aldous) som forlenger oljeeventyret ytterligere. Men likevel utvinnes mindre enn halvparten av oljen vi har funnet under havbunnen. Resten av det sorte gullet ligger der fordi man ikke har teknologi som kan få opp resten.

2000 milliarder grunner Når vi vet at en økning på ett prosentpoeng i utvinningsgrad på norsk sokkel gir 100 milliarder i økte oljeinntekter, så vil den nye teknologien bidra til å gi nordmenn 2000 milliarder kroner mer til pensjoner, arbeidsplasser, helse og annen velferd.

– Vi satser stort i Norge og en milliard kroner er Satser en milliard Dette har Siemens planer om å gjøre noe med. mye penger. Men så har vi også 2000 milliarder Selskapet satser nå nærmere en milliard kroner grunner, sier Lystad. i Norge for utvikling av teknologi som gjør det mulig å hente opp mye mer av de enorme olje- og Jakter på hoder gassressursene som finnes. Dette handler om Siemens vokser raskt og utvikler stadig nye og teknologi som flytter olje- og gassproduksjonen spennende produkter. Selskapet ble også nylig ned på havbunnen. Vi snakker om Siemens Sub- tildelt prisen for «Årets bedrift» i Trondheim. sea Power Grid. – Slike utmerkelser setter vi pris på, og det viser Hvor mye kan utvinningsgraden økes ved å pro- at vi gjør mye riktig også lokalt. Men for å dusere på havbunnen? være i front, så trenger vi også nye kloke hoder. Så det er bare å ta kontakt, sier Lystad som fortel– De tester vi har gjort viser at vi kan øke utvin- ler at selskapet skal vokse med 500 personer de ningsgraden på eksisterende felt med om lag 20 nærmeste årene. prosent, sier Jan Erik Lystad som er ansvarlig for selskapets Subsea-senter i Trondheim.

12

olje og gass


foto : Rune J o ha nsen / S tato il

il lus t r a sj o n: sie mens

D e t t e e r e t a nn o n s e b i l a g f r a M a g n e t M e d i a

Extreme makeover for norsk plattform fakta Siemens Olje & Gass Visste du at: - Siemens har brukt 300 millioner på et teknologisenter i Trondheim som bygger Subsealøsninger til hele verden - Visste du at Siemens har over 700 personer i Norge som bare jobber med å utvikle nye og revolusjonerende løsninger innen olje og gass - Visste du at Siemens har kontorer i 190 land, men har valgt å legge hovedkontoret for sin olje og gass satsning til Norge. - Visste du at Siemens har bidratt til nærings utvikling og innovasjon i Norge i over 100 år - Visste du at Siemens har kjøpt de to norske selskapene Bennex og Poseidon for å styrke satsningen på Subsea ytterligere - Siemens oppgraderer en rekke av platt formene i Nordsjøen slik at levetiden forlenges Tlf: 22 63 30 00

www.siemens.com/oilgas

I nesten 30 år har Snorre A plattformen produsert olje og gass utenfor kysten av Florø. Nå har Siemens bidratt til omfattende oppgradering som gir bedre sikkerhet, økt utvinning og forlenget levetid. Automasjonssystemet til en plattform er selve hjernen og nervesystemet til en plattform. Det er dette som styrer og overvåker driften av plattformen. For å forlenge levetiden til plattformen, hadde Snorre A plattformen behov for en total oppgradering av sitt automasjonssystem. Ekstrem utfordring Utfordringen er at slike prosjekter er svært komplekse fordi man ikke ønsker å stanse produksjonen for å oppgradere. En produksjonsstans vil koste mange millioner i tapte inntekter. Derfor gjøres hele oppgraderingen samtidig som plattformen produserer for fullt. – Dette blir omtrent som å skifte hjul på en bil i fart, sier Richard Jaros som er divisjonsdirektør i Siemens. Økt levetid Prosjektet har pågått siden 2007, og den endelige «Makeover» ferdigstilles i disse dager. – Plattformen vil nå få en langt lengre levetid, enklere tilgang til reservedeler og økt sikkerhet. Uten en oppgradering ville fått problemer med tilgang til reservedeler, noe som kan øke risikoen for driftsstans. Og en driftsstans for slike plattformer er kostbart, sier Jaros.

olje og gass

13


DrillEdge™ gjenkjenner en “stuck pipe” hendelse for et ledende oljeselskap seks timer før den inntrer.

Potensiell besparelse:

NOK 8.25 Million

www.verdandetechnology.com/hindsight-insight-foresight/

knowledge is our engine


D e t t e e r e t a nn o n s e b i l a g f r a M a g n e t M e d i a

NOSCA

NORWEGIAN OIL SPILL CONTROL ASSOCIATION NOSCA ble etablert i 1993 som en non-profit interesseorganisasjon for offentlige eller private bedrifter, institusjoner og foreninger som er aktivt engasjert i preventivt og akutt oljevern. Nosca skal være et fagforum for norsk oljevern – herunder teknologi, beredskap og operasjonell kompetanse – for å skape en bredere kunnskapsplattform for bransjen. Nosca arbeider for å styrke Norges posisjon på det internasjonale oljevernmarked gjennom profileringen av norsk oljevernteknologi og ekspertise i utlandet. I tillegg har Nosca som målsetting å bli et rådgivende organ i oljevernsaker for norske myndigheter i nasjonal og internasjonal sammenheng. Sammen med 4 andre søsterorganisasjoner (Frankrike, UK, Holland & Frankrike) eier Nosca den store internasjonale konferansen og messen «Interspill» som arrangeres i Europa hvert 3 år.

Neste gang arrangeres den i London mars 2012. Gjennom Interspill samarbeider Nosca også med IOSC (USA) og Spillcom (Australia) som også arrangerer store konferanser og messer innenfor oljevern hvert 3 år. Nosca arrangerte i år for 18. gang det årlige Nosca seminar, denne gang primo september i Horten i forbindelse med Kystverkets øvelse i ytre Oslofjord. Seminaret hadde deltagere fra 18 nasjoner fordelt på alle fire verdensdeler. Det er typiske brukere av oljevernutstyr som inviteres til seminaret for å orientere seg om ny teknologi og etablere leverandørkontakter. Norske myndigheter gjennom Kystverket, NOFO og Klif tillater, for øvelses formål, utslipp av olje på havet. Dog under strenge kriterier/ vilkår. Dette har i vesentlig grad bidratt til at norsk leverandørindustri gjennom en årrekke har kunnet videreutvikle sitt utstyr under virkelige forhold. Av den grunn har norske

utstyrsleverandører opparbeidet seg et godt rykte for gode produkter i markedet. Erik Sandsdalen Styreleder i Nosca

Goliat setter ny standard for oljevernberedskap Goliat er den første utbyggingen av et oljefelt i Barentshavet. Som operatør setter Eni Norge og Statoil som lisenspartner en ny standard for oljevernberedskap på norsk sokkel. Ny teknologi og nye metoder gir en betydelig styrking av beredskapen langs Finnmarkskysten. Produksjonsplattformen blir konstruert for et arktisk klima og nye metoder og teknologi tas i bruk for å forhindre utslipp. – Ny overvåkningsteknologi er utviklet for raskt å kunne oppdage og følge et oljeutslipp. De ulike sensorene vil bli plassert på bunnrammene, plattformen, fartøy, helikopter, fly og satellitter og gi en samlet oversikt over situasjonen uavhengig av lys- og siktforhold, sier Ole Hansen, oljevernrådgiver i Eni Norge. Beredskapsfartøyet, Esvagt Aurora, blir et av de mest avanserte og moderne på norsk sokkel og vil ha oljevernutstyr om bord. For første gang i Norge skal kystfiskeflåten inngå som en permanent del av oljevernberedskapen, Videre styrkes strandsoneberedskapen gjennom egne innsatsgrupper fra Finnmark. Dette gir

Ny overvåkningsteknologi er utviklet for raskt å kunne oppdage og følge et oljeutslipp

mulighet til å aksjonere raskt i en akuttfase, også dersom utslippskilden stammer fra for eksempel skipsfart i området. Utstyret vil bli lagret på nye depoter i Vest-Finnmark. – Med Goliat får Finnmark en betraktelig styrking av beredskapen, avslutter Hansen. Du kan lese mer på www.oljevern.no olje og gass

15


Foto : m a r co ful l e / w w w. s t r o mb o l i . ne t

D e t t e e r e t a nn o n s e b i l a g f r a M a g n e t M e d i a

Bachelor i Internasjonal beredskap Norges brannskole, Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik startet i samarbeid høsten 2011 et nytt og svært dagsaktuelt studium. Studiumet fokuserer på samfunnssikkerhet, risikoforhold og beredskap i nordområdene i et internasjonalt perspektiv, men vil også ha relevans for andre regioner og forhold. Innenfor de ulike emnene vil vi legge stor vekt på praktisk tilnærming gjennom øvelser og simuleringer. Samarbeidet mellom nasjonale og internasjonale kompetansemiljøer gjør at dette studiet vil kunne tilby en unik kombinasjon av fag på det praktiske og teoretiske planet. Studiet er lagt opp som et samlingsbasert og modulbasert studium (8 kalenderuker per studieår) med delvis nettbasert undervisningsstøtte. Formålet med utdanningen Utdanningen gjør deg kvalifisert til å ivareta utrednings- og rådgivningsoppgaver i offentlig

sektor, privat næringsliv og frivillige organisasjoner. Sammen med egnet yrkespraksis kvalifiserer den også til ledelses- og spesialistoppgaver på lignende områder. Studiet gir deg grunnleggende kunnskaper om samhandling på tvers mellom ulike bransjer og samfunn, ferdigheter i å analysere og bedømme akutte krisesituasjoner hvor liv, ytre miljø og verdier kan stå på spill, om evaluering og forebygging, og om utarbeidelse av egnet beredskap for slike situasjoner. Målgruppen Vår målgruppe er personer som ønsker å øke sin kompetanse innenfor samfunnssikkerhet og beredskap – og/eller har viktige funksjoner i en krisesituasjon. Studiet vil ha relevans for personer i offentlig sektor, privat næringsliv og frivillige organisasjoner. Basert på dette vil aktuelle målgrupper være: Politi, brann, helse, sivilforsvar, militære-, sivile og humanitære organisasjoner, direktorater og departementer,

Eyjafjallajökull, 16. april 2010

fylkesmenn, fylkeskommuner og kommuner, offentlige infrastrukturforvaltere, transportbransjen, offshoreindustri, forsikringsselskaper, konsulentbransjen mm. Opptakskrav/søknadsfrist/studietilhørighet Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regelverk. Søknad om opptak til studiet gjøres gjennom Høgskolen i Narvik www.hin.no Søknadsfrist for både de som søker på bakgrunn av realkompetanse og de som søker basert på generell studiekompetanse er 15. april. Kontakt oss for mer informasjon: Norges brannskole tlf.: 76 91 90 00, eller e-post: bachelor@nbsk.no

Takk til samarbeidspartnere som har muliggjort etableringen av det første kullet:

16

olje og gass


D e t t e e r e t a nn o n s e b i l a g f r a M a g n e t M e d i a

Towing an iceberg off Greenland

Technology for tomorrow’s environment Havila Mercury towing a large MOS Sweeper system

We deliver complete icemanagement solutions and winch handling modules

MD Group was founded in 2009 by a group of dedicated people with wide experience in various fields with a considerable network within the Oil & Gas and shipping industry, worldwide. MD Group is a technology driven company dedicated to finding solutions for challenges we see in tomorrow’s environment, although most technologies developed has its roots in old well proven techniques from industries like fishing and seismic operations. MD Group focuses on two business segments: • Oil Spill Recovery Technologies • Iceberg Management MD Group is partly owned by its founders and the Egersund Group, a large manufacturing company for fishing / aquaculture equipment in Norway. This gives MD Group a unique production facility and strong delivery capabilities.

MD Group is currently in the final stage of the R&D Program with NOFO on developing the new state of the art Offshore Oil spill recovery system. This system is called the MOS Sweeper and has significant and improved features to its operational capabilities. The MOS Sweeper system is an innovative system with a new approach to actively recover an oil spill. MD Group is today considered a strong leading innovating company within the Norwegian Oil & Gas cluster. Dedicated to be part of tomorrow’s environment, MD Group is building on an international platform in seeking new challenges with its partners.

Norwegian fishing vessel towing the MOS Sweeper system in the North Sea

faCTS

Maritime Development Group • Established in Kristiansand 2009 • Joined forces With Egersund Trål, Q3 2009 (today co-owner of MDG) • Partners: NOFO, Innovation Norway • Production in Egersund • Offices in Kristiansand and Austevoll • Technologies and solutions are patented • Markets: - Oil Spill Technologies: Market Entry - Iceberg Managment Systems: Active

www.mdgroup.no

olje og gass

17


D e t t e e r e t a nn o n s e b i l a g f r a M a g n e t M e d i a

Tilværelsen er uforutsigbar. En uventet hendelse, liten eller stor, som er godt håndtert er også en mulighet. "A difficulty well mastered is an opportunity won", sa den store lederen fra andre verdenskrig, Winston Churchill.

Vær forberedt på det uventede Virksomheter, private så vel som offentlige, må Den gang senteret ble opprettet var outsourcing planlegge for det uventede. Innen mange virk- av beredskap et ganske nytt konsept. Nå er dette somhetsområder stilles det tydelige krav til ikke bare ansett som en fullt ut akseptabel måte beredskap i lovverk og forskrifter. Enten det å løse beredskapsoppgavene på, men også anerer snakk om et privat selskap eller en offentlig kjent som den beste løsningen i mange tilfeller. instans vil både de som er direkte berørt og omgivelsene for øvrig forvente profesjonell bered- – Vår oppgave er å være kundens beredskapsskap og dyktig krisehåndtering. God bered- organisasjon. Vi støtter opp med ressurser og skap er derfor en investering for framtiden. Det kompetanse som bidrar til at normalisering finsikrer forretningen og bidrar til å bygge et godt ner sted raskest mulig. I tillegg kan vi ta ansvar omdømme. for å håndtere media og etablere et mottaksapparat for evakuerte og pårørende. For å håndtere uventede hendelser effektivt, kreves forberedelser i form av godt tilpassede beredskapsplaner samt grundige og gjentatte øvelser. Når hendelsen er et faktum kreves det tilgang til kompetent personell og ressurser. Kort sagt: God organisering, kunnskap, ferdigheter og teknologi er avgjørende suksessfaktorer.

Aconas Incident Coordination Centre (ICC) ble opprettet for snart tre år siden, og er et resultat av stadig stigende krav til profesjonell beredskap og krisehåndtering. Våre første kunder var små og mellomstore operatørselskaper på norsk sokkel. Nå ser vi at også andre aktører henvender seg med ønske om å styrke sin beredskapskapasitet og -kompetanse. Vårt konsept kan tilpasses alle virksomhetstyper.

18

olje og gass

Beredskapsstøtte til selskapenes toppledelse er en integrert del av våre tjenester. Dette omfatter strategisk rådgivning, herunder vurdering av langsiktige problemstillinger og håndtering av eksterne interessenter, sier direktør Vidar Gade ved Aconas beredskapssenter (ICC). Kvaliteten på våre tjenester er gjenstand for stadig utvikling, styringssystemene er gjennomtestet og driftsmodellen er optimalisert. Kontinuerlig operativ drift sikrer kompetanseutvikling og optimal responsevne. Den viktigste bekreftelsen

Vi støtter opp med ressurser og kompetanse som bidrar til at normalisering finner sted raskest mulig. I tillegg kan vi ta ansvar for å håndtere media og etablere et mottaksapparat for evakuerte og pårørende. Vidar Gade, direktør ved Aconas beredskapssenter (ICC)


D e t t e e r e t a nn o n s e b i l a g f r a M a g n e t M e d i a

Fra Aconas beredsskapssenter

på at etableringen av beredskapssenteret er en suksess, er at vi flere ganger har håndtert reelle hendelser på en profesjonell måte samt at gamle kunder kommer tilbake og nye kommer inn. – Vi tilbyr en topptrent innsatsstyrke som håndterer hendelser av ulik karakter smidig og effektivt. Våre medarbeidere har lang erfaring fra oljenæringen, politiet, forsvaret og redningsetatene. Vi arbeider tett integrert med våre kunder, og tilpasser planer og organisasjon til den enkeltes behov. Vår virksomhetsmodell sikrer at vi har en dynamisk organisasjon som sikrer evne til å møte ulike hendelser med de rette tiltakene, sier Gade. Aconas beredskapssenter (ICC) er i vekst og utvikling. Å bygge kompetanse og kapasitet har vært en kjerneoppgave for ICC siden oppstarten. Fjorårets hendelse i Mexico-gulfen var en vekker for mange i oljeindustrien. Beredskapssenteret merker økt etterspørsel etter beredskapstjenester. Det er ikke lenger bare fokus på kompetanse, men også kapasitet blir etterspurt.

Vår aktivitet i nord er økende, og vi har nå etablert et mottaksapparat for evakuerte og pårørende i Hammerfest. Dette kommer i tillegg til allerede operative mottakssenter i Stavanger, Bergen, Kristiansund og Brønnøysund. Økt etterspørsel har også medført at Acona nå leier ut fagpersonell i posisjoner i selskapenes egne beredskapsorganisasjoner. I stigende grad ser man også at store, etablerte operatørselskaper nå besøker beredskapssenteret for å se nærmere på vårt konsept. Å opprettholde en robust og kompetent beredskapsorganisasjon krever betydelige ressurser, både økonomisk og kompetansemessig. For ICC er beredskap og krisehåndtering kjernevirksomheten. Dette er det vi jobber med hver dag.

Acona Communications & Crisis Management Profesjonell kommunikasjon er en forutsetning for god krisehåndtering. Strategisk forståelse for virksomhetens utfordringer og omverdenens krav og forventinger er avgjørende for å lykkes. Vi har lang erfaring fra strategisk kommunikasjon i noen av de mest sentrale selskapene i Norge og bred erfaring fra ledende norske medier. Vi tilbyr kurs i strategisk kommunikasjon og mediehåndtering, utvikler interessentanalyser, skriver planverk, utfører strategisk rådgivning og tilbyr praktisk assistanse til kommunikasjonsfaglige oppgaver. Vi tilbyr 24/7 beredskap innen krisehåndtering. For mer informasjon om Acona/ICC: www.acona.com/Services/ Incident-Coordination-Centre

I dag er det totalt over 200 personer knyttet til beredskapssenteret (ICC). Etter hendelsen i Mexico-gulfen ser vi at miljøekspertise og fagpersonell innen mediehåndtering og kommunikasjon samt pårørendeomsorg etterspørres i stadig større grad. olje og gass

19


Vern mot akutt forurensning På vegne av Staten har Kystverket beredskaps- og aksjonsplikt overfor større tilfeller av akutt forurensning som ikke er dekket av privat eller kommunal beredskap. I hovedsak dreier dette seg om innsats mot oljeutslipp fra skip og skipsvrak, eller ukjente kilder. Dersom ansvarlig forurenser ikke selv er i stand til å aksjonere, kan Kystverket om nødvendig overta aksjonsansvaret.

Forebygging – Beredskap – Skadebegrensning www.kystverket.no


Oversikt over beredskapsdepoter

Oversikt over beredskapsdepoter Oversikt over beredskapsdepoter

Kystverkets beredskapsdepoter Horten Kristiansand Stavanger Bergen Solund Fedje Florø Kystverkets Ålesund Ørland beredskapsdepoter Sandnessjøen Horten Bodø Kristiansand Lødingen Stavanger Tromsø Bergen Hammerfest Vadsø Solund Longyearbyen Fedje

Florø Store private depoter Ålesund Statoil Sture Ørland Statoil Mongstad Sandnessjøen Esso Norge Slagentangen Bodø Lødingen Tromsø Hammerfest Vadsø Longyearbyen

Store private depoter Statoil Sture Statoil Mongstad Esso Norge Slagentangen

NOFO-depoter Stavanger Mongstad Kristiansund Træna Hammerfest

NOFO-depoter Stavanger for Mellomlagre Mongstad beredskapsutstyr Kristiansund Kragerø Træna Flekkefjord Bømlo Hammerfest

Kristiansund Rørvik Narvik Sortland Skjervøy Honningsvåg Mellomlagre for Båtsfjord Ny beredskapsutstyr Ålesund

Kragerø Flekkefjord Bømlo Kristiansund Rørvik Narvik Sortland Skjervøy Honningsvåg Båtsfjord Ny Ålesund


D e t t e e r e t a nn o n s e b i l a g f r a M a g n e t M e d i a

Fra grunnleggende teori til anvendt teknologi Avdeling for Marin Miljøteknologi ved SINTEF Materialer og Kjemi benytter i stor utstrekning laboratorieforsøk for å teste ut hypoteser og forstå grunnleggende egenskaper hos råoljer og raffinerte oljeprodukter. Med oljevernteknologi som et sentralt tema gjøres testing både i mindre skala og i bassenger av forskjellig størrelse ved SINTEF Sealab i Trondheim. Slike studier blir også validert i fullskala gjennom eksperimentelle forsøk i felt eller under reelle hendelser. Forskningsleder Ivar Singsaas sier at analyser av egenskapene og oppførselen på sjøen (forvitringen) av råoljer og andre oljetyper er en stor aktivitet for oppdragsgivere både i Norge og internasjonalt. Opprenskning av olje på strand er arbeidskrevende og tar tid og nye metoder, som bl.a. inkluderer bruk av strandrensemidler, er under utvikling. Vi har også store aktiviteter internasjonalt på utvikling av oljevernteknologi for Arktis og isfylte farvann og nye aktiviteter er forventet å bli igangsatt i løpet av året.

I en nylig oppbygd tank (6 m høy, 3 m diameter, inneholdende 40 m 3 sjøvann) har vi muligheten for å studere oljedråpedannelse fra undervannsutslipp, sier Singsaas. Ved bruk av avanserte analyseinstrumenter kan vi analysere dråpestørrelsesfordeling og konsentrasjoner i vannsøylen. Denne enheten vil også bli benyttet for å studere undervanns-injisering av dispergeringsmiddel. Resultatene fra disse forsøkene vil bl.a. benyttes i utvikling av algoritmer som basis for videreutvikling av modellverktøy for simulering av undervannsutslipp av olje. Disse studiene er viktige for utvikling av oljevernteknologi og tiltak for å redusere miljøskade av oljeutslipp både nasjonalt og internasjonalt.

Polytec R&D Institute is a research foundation with a commitment to develop specialists with innovative solutions and engineering skills that aim to serve our, local and regional public and private sectors. Our highly qualified personnel respond quickly to customer requests; providing them with a range of services and solutions within research, consulting, advisory, and analysis related to a variety of industries and service sectors. We work hard to push the boundaries of knowledge and develop tools within our target areas that are more accurate and functional for our customers. One of our main targets is to convert theory, methods and professional skills into solutions that help our customers businesses succeed.

Polytec R&D institute has delivered solutions to the Norwegian oil and gas subsea industry for more than 20 years. As one of a small group of complementary suppliers we can provide our customers with all the answers to your subsea pipeline challenges. Our Metocean services deliver temperature, swell and current data. Our Pipeline transportation group can assist with leakage distribution, flow modeling as a transport analysis, flow assurance, flow control, leakage simulation and local and global structural analysis as well as damage analysis.

Structural services Metocean services

22

olje og gass

FACTS Polytec R&D institute Founded 1988 Sørhauggata 128, 5527 Haugesund Tlf.: 52 70 04 70 E-post: post@polytec.no www.polytec.no

Flow modeling services


Oljevernberedskap - vår kompetanse rådgivning og konsulenttjenester verifisering av beredskap / kompetanse / materiell håndtering av oljeskadd vilt akkreditert av Kystverkets Beredskapsavdeling IMO-godkjent beredskapstrening planlegging og gjennomføring av øvelser utleie av oljevernmateriell kompetent og erfarent operativt personell tømming av olje fra vrak beredskapsplanlegging / risikoanalyser / sårbarhetskartlegging 24t vakttelefon

- kompetanse gjennom erfaring MMB AS - Hillerenveien 82 - 5174 Mathopen - Norge +47 55 94 83 00 – post@mmb.no – www.mmb.no

®

Engineering

Marine Firefighting

Dispersant systems

Since 1974, Jason has offered a wide range of firefighting solutions for FiFi I, II and III. In addition, the Jason portfolio features telescopic monitor masts and tailor-made engineering solutions for our customers. The Jason vision is based on intelligent design, high quality and low maintenance requirements at competitive prices.

Designed for spraying optimal quantities of dispersant liquids onto surface based oil slicks. Intended for all vessels catering to the offshore services for optimal oil spill prevention. The Jason productsuite is available as external, built-in or mobile solutions - according to NOFO standard.

Jason Engineering AS Phone: +47 32 20 45 50 Fax: +47 32 20 45 60

jason@jason.no

www.jason.no


agr.com

Select AGR

For innovative drilling solutions and upstream services. Check our full capability online at agr.com AGR offers everything from technical advisory services, including reservoir and well management, to enhanced drilling solutions and underwater trenching and excavation. Select AGR’s integrated solutions for your next project. There’s no substitute for experience.

Enhanced Drilling Solutions, Tools & Technology: Smålonane 12 - 14, PO Box 163, 5342 Straume. Tel: +47 5631 60 00 Well Management: Karenslyst allé 4, PO Box 444, Skøyen, 0213 Oslo. Tel: +47 2406 10 00

Olje og gass  

Vedlegg i Dagens Næringsliv, 14. november 2011