Page 1


NAV EURES kan hjelpe deg med å rekruttere fra Europa // Informere om bransjer, markeder, tilgang på arbeidskraft, lover og regelverk og mulige samarbeidspartnere i EU/EØS-­landene.

// Utlyse og følge opp stillinger i hele EU/EØS-­området via blant annet EURES’ database (http://eures.europa.eu), aviser, fagblader og jobbsentre. // Arrangere møter, messer eller konferanser i Norge eller i utlandet. // Gi deg tips og råd om innholdet i stillingsannonsen. // Vi anbefaler også søk på EURES’ CV-­online (http://eures.europa.eu), der arbeidssøkere fra hele Europa har lagt ut sine CV’er.

Finn din nærmeste EURES-­rådgiver på www.eures.no Telefonkontakt: Romania: Bulgaria: Ungarn: Danmark: Tyskland:

900 12 626 920 17 840 481 32 756 916 87 350 930 89 701


innhold Enterprise Europe Network Se muligheter i Europa Norway and Romania Production of heat and electrisity Improving wind generators Focus on environmental protection Economic and social development WAIPA Urban Community Aries New technology in the city of Mizil Enhancement of water resources Quality of potable water DnB NOR blir med deg utenlands Bulgarian mountains and biodiversity A unique discovery

International Relations 01/2010 is an advertising magazine published by Magnet Media AS

Graphic Production: Magnet Media AS Print: Hjemmet Mortensen AS Edition: 117.500 Distribution: Teknisk Ukeblad Cover photo: iStockphoto

Manager: Phone: +47 56 90 11 31

Roy Terje Furnes Mail: roy@magnetmedia.no

Project manager: Phone: +47 56 90 11 20

Annette Sem Ringel Mail: annette@magnetmedia.no

Media Secretary: Phone: +47 56 90 11 35

Heidi Irgens Solheim Mail: heidi@magnetmedia.no

Graphic production: Phone: +47 56 90 11 34

Ingvil Oda Kjørholt Mail: ingvil@magnetmedia.no

Marketing consultant: Phone: +47 56 90 11 37

Ina Ottesen Mail: ina@magnetmedia.no

www.magnetmedia.no

4 5 6 8 10 11 12 12 13 13 14 15 17 18 19

Vi går en spennende tid i møte Er vi nå ved starten av en ny oppgangsperiode, eller må vi gjennom ytterligere nedgang før vi igjen får vekst? Vil det kinesiske vekstlokomotivet fortsatt holde stø kurs? Og hva med utviklingen i EU og USA? Selv om vi ikke er sikre på hvor vi er på vei, er det viktig at vi retter blikket mot en økonomisk geografi som er i rask endring. Ved å satse internasjonalt mot land som peker seg ut som viktige fremtidige markeder, bidrar regjeringen til å legge til rette for fremtidens verdiskaping og sysselsetting i Norge. Det siste året har vi lagt ned et betydelig arbeid for å styrke relasjonene til Brasil, Russland, India og Kina. Det skal vi fortsette med i årene som kommer. Det er nemlig ikke slik at Norge kan stå passivt utenfor en integrert verdensøkonomi. For at vi skal opprettholde det norske velferdssystemet er det viktig at vi fortsetter å eksportere norsk kompetanse og teknologi innenfor næringer som skipsfart, olje og gass, fornybar energi, akvakultur og telekommunikasjon. Dette bidrar til å trygge og skape nye arbeidsplasser i Norge. Norge er riktignok et lite land, men vi har mye å tilby. Gjennom vårt arbeid med handelsavtaler, eksportfinansieringsordninger og kontakt med myndighetene i viktige land sikrer vi at norske varer og tjenester flyter fritt til de land som måtte ønske å samarbeide med oss. Internasjonalisering av næringslivet er en viktig oppgave for meg som nærings- og handelsminister. Det er internasjonalt konkurransedyktige næringer vi kommer til å leve av i fremtiden. Trond Giske Nærings- og handelsminister

INTERNATIONAL RELATIONS 01|2010

3


Til Tyskland med assistanse fra Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network bidrar til at bedrifter i Europa skal bli mer konkurransedyktige og øke sin innovasjonsevne. Dette skjer ved å hjelpe den enkelte bedriften til å benytte mulighetene i det europeiske markedet, for eksempel ved å finne forretnings- og teknologikontakter. Her kan du lese om hvordan MilNor AS på Jevnaker fant en ny forretningspartner i Tyskland.

Enterprise Europe Network i Norge Enterprise Europe Network har som formål å hjelpe bedrifter med Europarelaterte spørsmål, fra spørsmål om markedsadgang, lover og regelverk, konkret bistand med partnersøk, til bedriftssamarbeid og forskningsprosjekter. Nettverket driver en teknologidatabase med over 3.000 interesseprofiler på teknologiløsninger som tilbys eller etterspørres. Nettverket dekker 45 land med 570 organisasjoner i Europa. I Norge er tjenesten gratis og landsdekkende. Vannrenseteknologi fra MilNor AS til Tyskland MilNor AS har utviklet ny vannrenseteknologi for separering av olje/fett fra vann (OWS). De bestemte seg for å søke etter partnere ved å legge ut en teknologiprofil i nettverkets teknologidatabase hvor de fikk presentert sin teknologi og sine løsninger. Innen få dager hadde MilNor AS fått kontakt med en tysk aktør, og samtalene om samarbeid var i gang. Etter knapt en uke møttes partnerne i Tyskland hvor den tyske delen av nettverket hadde tilrettelagt et møte. – Vi fikk god hjelp av nettverket både i forkant, under vårt første møte i Tyskland og nå i etterkant. Det var godt å vite at vår fremtidige partner har et godt renommé og kjenner det tysktalende markedet, noe som rådgiverne i Enterprise Europe Network kunne bekrefte, sier Geir Olsen, daglig leder i MilNor AS. Nå har selskapet tegnet en samarbeidsavtale med mbb GmbH om gjensidig representasjon av hverandres produkter i henholdsvis Tyskland og Skandinavia. – I de siste uker har vi også mottatt henvendelser fra interessenter i Polen, Sveits, Frankrike og Tyrkia, noe som kan gi oss store muligheter, forteller Geir Olsen.

Daglig leder Geir Olsen i MilNor AS, Jevnaker

Mer informasjon EØS-avtalen gir norske bedrifter adgang til det europeiske markedet og tilgang til mange av EUs programmer. For informasjon: www.bedriftieu.no Her finner du også informasjon om en rekke relevante regelverk, samt hvem som er rådgiver i din region: www.bedriftieu.no/kontakt

4

INTERNATIONAL RELATIONS 01|2010

OWS plassert nært forurensningsstedet og klargjort for rensing. Produktet er nå klart for de tyske markeder takket være teknologiprofil og partnersøk i Enterprise Europe Network


Se muligheter i Europa!

fakta

Nesten 200 norske bedrifter har så langt deltatt i EUs syvende rammeprogram for forskning. Mange flere, både store og små, bør prøve seg. Her ligger det muligheter for både finansiering, nettverk, teknologi og kompetanse. Og søknadsprosessen er ikke så vanskelig som det sies.

r EUs syvende rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling har som formål å bygge sterke forskningsmiljøer i Europa som kan hevde seg i konkur-ransen, særlig med USA og Asia. r Eurostars retter seg mot forskningsutførende SMBer. Programmet setter ingen begrensninger hva gjelder bransjer, sektorer eller teknologiske områder. r EØS-finansieringsordningene lyser jevnlig ut midler som omfatter medlemslandene i hele EØS-området.

Noen eksempler: SINTEF Raufoss Manufacturing, som tidligere i år fikk støtte på 3,2 millioner kroner fra EU til et prosjekt med deltagelse fra fem land. Bedriften Q-FREE ASA har gjennom årene fått fire av tolv søknader innvilget med til sammen 5,7 millioner kroner til bompenge- og trafikkovervåkingsprosjekter. Lerum Fabrikker har inntil i fjor deltatt i et prosjekt som skal utvikle juice som både er sunnere og kan konkurrere med billigere juice fra Asia. De norske deltakerne har fått 3,7 millioner kroner i prosjektstøtte av EU. Næringslivet, og særlig små og mellomstore bedrifter, er svært viktige for Europas innovasjonsevne. Norske bedrifter og institusjoner er ettertraktede partnere i konsortier. Mange små bedrifter deltar allerede. Gjennom en mobiliseringsordning er det også mulig å få dekket kostnader til utveksling av personell, rekruttering av forskere og nettverkssamarbeid. Forskningsrådet tilbyr støtte til å etablere prosjekter som sikter mot europeisk forskningssamarbeid. Ordningen heter Prosjektetableringsstøtte (PES). Norske foretak som planlegger å søke prosjektmidler fra en av EU-kommisjonens

ordninger (EUs syvende rammeprogram, EØS, Eurostars og EUREKA) kan få dekket 50 prosent, eller inntil 350 000 kroner, av kostnader i forbindelse med arbeidet med søknad som sendes. Forskningsrådet kan også bidra med søknadsveiledning! Det er ingen frister for søknad om prosjektetableringsstøtte fra Forskningsrådet. Prosjektetableringsstøtte kan også gis til søknadsarbeid rettet mot såkalte randsoneaktiviteter, aktiviteter delvis tilknyttet det syvende rammeprogram. For mer informasjon, kontakt Forskningsrådet ved Erik Hans Eriksen (22 03 73 01) eller Vebjørn Walderhaug (22 03 73 04) - eller besøk: www.forskningsradet.no/muligheter

INTERNATIONAL RELATIONS 01|2010

5


Bilateral relations between Norway and Romania

The Norway Grants project: “Beluga Sturgeon Community Based Tourism – BEST COMBAT”

Norway and Romania are located at two opposite corners of Europe: Romania in the South-Eastern corner, Norway in the North-Western. Romania is the largest country in South-Eastern Europe and the seventh largest in the EU with a well educated population. For some years Romania’s economic growth has been among the highest in Europe, with an enormous potential for further growth in numerous sectors such as agriculture and energy. Romania’s liberation from communism in 1989 and turn-over to the market economy, as well as its accession to NATO in 2004, to the EU and to the European Economic Area (EEA) in 2007, opened up a wide door towards bilateral cooperation with Norway and other Western countries. This also explains the rapid development of cooperation relations between Romania and Norway after 1990, in every field, from trade and investments, to political visits at high level, student exchanges, tourism and cultural cooperation. Norwegian expertise for ship building in Romania The economic relations between the two countries have shown an impressive development over the past decade. Romania and Norway have now come closer to each other, as a result of a strong increase in Norwegian investments and interest towards Romania, as well as due to its membership in the EEA. A traditional sector in which Norway has invested the most in Romania, is the maritime industry, since it is an area where Norway has special expertise. Overall, there are currently more than 60 active Norwegian companies that have established activities in Romania, from ship building, 6

INTERNATIONAL RELATIONS 01|2010

IT, engineering to food processing, digital mapping and alternative energy. Norwegian investors and companies are seeking actively business opportunities in the Romanian market, particularly now once the effects of the economic crisis are diminishing. There is a huge potential for wider economic cooperation and exchanges between Romania and Norway in a variety of fields which can only continue to grow in the coming years, particularly in fields where Romania has comparative advantages and Norway may have competence and experience. Hydropower and other areas of sustainable energy are among the sectors of highest interest to Norwegian investors in Romania. In terms of trade exchanges, the total bilateral trade with Romania in 2009 was over 530 million Euros. Major articles imported by Norway from Romania: ships (36 % of total imports), electrical machinery (14.4 % of total imports) and woven apparel (11.3 % of total imports). With regard to the trade balance, Norway is one of the countries with which Romania has a large trade surplus; mainly because of Norwegian imports of vessels built at shipyards in Romania. The Norwegian Embassy in Bucharest provides permanent assistance and advice to the Norwegian companies assessing and exploring business and project opportunities in Romania.


Norway’s assistance to Romania – almost 400 million Euros until 2014 The EEA Financial Mechanisms for Romania have also already created new possibilities and opportunities for cooperation between the two countries in many fields, such as research, civil society, private sector, institutional cooperation etc. Presently, Norway is the biggest bilateral donor state to Romania through the European Economic Area (EEA) Enlargement Agreement signed in July 2007. As part of the EEA, Norway together with its EEA/EFTA-partners, Iceland and Liechtenstein, contributed with almost 100 million Euros between 2007-2009 to the economic and social development of Romania through the two financial programmes: the EEA Grants and the Norway Grants. Of the entire financial package, Norway contributes with nearly 98 % in the following focus areas: environment, energy efficiency, human resources, health and child care, sustainable production and cultural heritage. Under the EEA Grants, managed by the Romanian Ministry of Public Finances as the National Focal Point, 40 projects have received funding and are now under implementation. In parallel, under the Norwegian Cooperation Programme with Romania (Norway Grants), administered by Innovation Norway, 29 projects developed as partnerships between Norwegian and Romanian entities – companies, public bodies, NGOs – are now benefiting of funding. The cooperation between Romania and Norway seems to be having even better odds now that a new agreement on the continuation of the financial assistance for the period 2009-2014 has been signed. More than 300 million Euros will be earmarked for projects in Romania.

The project “Romanian Industrial Heating Technology Center”.

As regards to the priority sectors in the next financial period, an agreement will be reached between Norway and Romania on specific priority sectors. The EEA Financial Mechanisms have proven to be a successful platform for creating Romanian - Norwegian partnership projects. Future development of partnerships and opportunities for cooperation between Romanian and Norwegian entities - be it private business, civil society or public bodies - is expected under the new financial scheme as well. More details about the grants and about the bilateral relations are available at: www.norvegia.ro, www.norwaygrants.org, and/ or www.eeagrants.org.

INTERNATIONAL RELATIONS 01|2010

7


Microgeneration

– combined production of heat and electrisity The energy systems of many countries are currently undergoing a process of transformation. Market liberalization has induced major mergers and acquisitions in the electricity sector, but has also forced companies to seek out new business areas. Environmental regulations, like the Kyoto process and the European Emissions Trading Scheme, are exposing the sector to external pressure. Decentralization of the electricity system Achieving sustainable development in the energy sector entails specific qualities characterizing the changes which need to be undertaken. Climate change and limited fossil resources call for a reduction of non-renewable primary energy input and greenhouse gas (GHG) emissions by 50 to 80 % by 2050. One possible developmental path is decentralization of the electricity system. Distributed power generation in small, decentralized units is expected to help in reducing emissions and saving grid capacity, while also providing opportunities for renewable energy (DER concept). It could thus form a constituent part of a more sustainable future. This vision of decentralized, and often autonomous, technological systems has been often replicated and has also been applied to energy systems. For instance, in its 2002 memorandum the Club of Rome demanded that, whenever possible, a decentralized energy supply should be established. Microgeneration and trigeneration The development of sustainable energy systems for the future is the 8

INTERNATIONAL RELATIONS 01|2010

combined production of electricity and heat (CHP-cogeneration, CCHPtrigeneration) in small units that are directly embedded in the buildings where the heat and electricity are to be used. This configuration is referred to as microgeneration. In this context the ”Dunarea de Jos” University of Galati with research institutes IPA-SA and ICPE-SA from Romania, in cooperation with SINTEF Norway promotes the RO-0054 project entitled Integrated micro CCHP – Stirling Engine based on renewable energy sources for the isolated residential consumers from South-East region of Romania (m-CCHP-SE), with financial support from EEAGrants. Trigeneration – electricity, heat and cold The project scope is to develop a trigeneration system for simultaneous production of power, heat and cold through research, experimentation, and in the same time, to develop the Romania-Norway cooperation in research and industrial sectors for promotion of renewable energy by recovery wasted heat in traditional heating stove (tiled/glazed stove). The specific objective of this project is to study, model, simulate, design and


 ROMĂ‚NIA MINISTERUL EDUCAÄĽIEI, CERCETÄ…RII, TINERETULUI ĂťI SPORTULUI

UNIVERSITATEA DUNÄ…REA DE JOS DIN GALAÄĽI 6WUDGD'RPQHDVFĆQUFRGSRĂźWDO *DODÄŚL5RPkQLD (PDLOUHFWRUDW#XJDOUR

UNIVERSITAS

7HO   )D[   ZZZXJDOURGALATIENSISmanufacture the mCCHP-SE system experimental model and to implement it in the experimental residential house located within the area of the “Dunarea de Jos� University campus (South-Eastern region of Romania). The aim of this project is to design and build an experimental model of a trigeneration as an alternative solution for obtaining electricity, heat and cold using traditional resources (wood), renewable energy (biomass) and solar energy system and that will serve as an experimental unit to investigate the potential of trigeneration systems for energy production and conservation. The trigeneration system will use this waste heat to produce hot water and a cold space. Electricity will be produced using mechanical energy from the thermal machine. While this system will serve as an experimental unit it has the potential for use in other applications, namely consumers in isolated area (and/or not electrified), rural areas, mountain areas and city outskirts as a durable alternative for their daily residential comfort.

  

International collaboration The university is also one of the most important research centers in Romania. Over 20 accredited centers develop research activity and collaborate with similar Romanian or foreign research centers. And it is part of a large network of international collaborations: it has developed bilateral collaboration agreements with over 160 universities of 18 countries. Every year, students from �Dunarea de Jos� University of Galati have documentation and training visits to universities in Europe, U.S.A., Canada, Japan, Australia etc. In the framework of university reforms and of Romania’s integration in the European Union, �Dunarea de Jos� University of Galati has aimed at adopting European academic standards, at having curricula similar in structure with those currently in use at European universities, at promoting internationally recognized academic performance criteria. In addition, the university has intended to promote academic mobility and recognition of degrees and studies.

Dunarea de Jos – a distinguished university �Dunarea de Jos� University of Galati is one of the most important higher education institutions in Romania. It is the most representative university in the south-eastern part of the country. �Dunarea de Jos� University of Galati has been nationally and internationally acknowledged during its 62 years of existence. Many students who graduated from this university have become outstanding personalities such as professors and researchers in famous foreign universities, members of scientific organizations, inventors, politicians, etc. The generations of both students and academic staff who attended and respectively worked at �Dunarea de Jos� University of Galati have succeeded in making it one of the main higher education institutions of the Romanian society.

facts

A wide range of programs and degrees “Dunarea de Jos� University of Galati encompasses 16 faculties, 49 departments, 8 doctoral schools and offers numerous academic programs that overarch all levels of university training: 65 bachelor degree programs, 48 master programs, 11 open and distance learning academic programs, 27 PhD degree programs, many high-level postgraduate study programs, and programs for professional reconversion and training. All programs included in the educational offer are either accredited or authorized. The degrees granted by �Dunarea de Jos� University of Galati are recognized in almost all countries.

�Dunarea de Jos� University of Galati is one of the most important higher education institutions in Romania. The university is, in cooperation with SINTEF Norway and the research institutes IPA-SA and ICPE-SA from Romania, working on a project entitled “Integrated micro CCHP – Stirling Engine based on renewable energy sources for the isolated residential consumers from South-East region of Romania (m-CCHP-SE)�. The aim of the project is to design and build an experimental model of a trigeneration as an alternative solution for obtaining electricity, heat and cold using traditional resources (wood), renewable energy (biomass) and solar energy system.

INTERNATIONAL RELATIONS 01|2010

9


Improving wind generators �Politehnica� University of Timisoara, Romania, has for many decades been one of the pioneers within the field of variable speed wind generators, starting with the wind turbine – double fed induction generator converter system in the 80’s years (30 kW and 300 kW wind generators). New technologic development and accumulated experience Small wind generators, especially permanent magnet synchronous generators, has also been studied and implemented. The small wind generators are mostly used in remote off-grid windy areas, but nowadays interest is also paid for their use in urban areas. The present research goals are to reduce, by all possible ways, their price and to improve their safety operation. These goals are now realistic, considering the new technologic developments and accumulated experience: direct turbine-generator coupling, variable speed, unregulated blades, high efficiency and new modes of generators’ operation, low cost and efficient new type of electronic power converters, and high efficiency adaptive turbine speedcontrol and generator voltage-control strategies.

facts

Autonomous wind generators The European Economic Area (EEA) project RO0018: “IMPROVEMENT OF THE STRUCTURES AND EFFICIENCY OF SMALL HORIZONTAL AXIS WIND GENERATORS WITH NON-REGULATED BLADES�, supported by Norway, Iceland and Liechtenstein, having as partner the “Politehnica� University of Timisoara, pursues the mentioned above goals and concerns all constructive wind generator Contact information: UPT Wind Energy Research Center and its industry subcontractors can offer you their expertise in design and engineering of different wind generators. Visit us at: www.aut.upt.ro/wind-energy

10

INTERNATIONAL RELATIONS 01|2010

parts and their control strategy. There is an ongoing research regarding a small horizontal axis wind generator for remote areas, focusing on: r 0QQPSUVOJUZPGUVSCJOFEJWFSTJĂŞDBUJPOSFHBSEJOHEJBNFUFS  TSR, solidity, number of blades depending of the site wind speed annual distribution. r "OJOOPWBUJWFJOUFHSBUFEDPOTUSVDUJPOQFSNBOFOUNBHOFU poles synchronous generator, having: - the turbine mounted on the generator shaft; - interior electromagnetic safety brake (based on co- authorship at the International Patent WO 2007/012195 A1). r $POWFSTJPOTZTUFNTUSVDUVSFT VTJOHOFXUZQFTPGDPOWFSters. r *NQSPWFEJOOPWBUJWFDPOUSPMTUSBUFHZ - elimination of rotation speed and wind speed transducers; - optimal speed control until the rated wind speed; - constant current value control, between the rated and maximum wind speed values. r 4FWFSBMCSBLJOHQSPDFEVSFT - normal operation brake by generator load changing; - generator short-circuiting safety brake at wind speeds under the rated one; - electromagnetic safety brake at wind speeds nrated<n<nmax; - mechanical safety brake at n>nmax, if the electro- magnetic brake is out of service.


Focusing on environmental protection The Ţara Haţegului-Retezat area in Hunedoara county, Romania has been chosen for a project that aims to work on sustainable development, conservation of bio and geo diversity, environmental research and environmental protection.

facts Project: Conservation of bio and geo diversity as support of sustainable development and economic and social growth in the Ţara Haţegului-Retezat area in Hunedoara county, Romania Promoter: The Romanian Academy Partners: University of Bucharest and the Ţara Haţegului Intercommunal Association Total project value: Euro 2 083 337 Finance: Supported by an EEA Financial Mechanism Grant by Euro: 1 579 865

Centre for Sustainable Development EEA Financial Mechanism contributes substantially to this project and the realization of the Centre for Sustainable Development in General Berthelot commune. The centre will have as main objective the development of methods, means and instruments for monitoring, conservation and sustainable valorization of biodiversity in the above mentioned area. Sharing knowledge During the implementation of the project, four papers of scientific research were elaborated by the contribution of thirty four researchers. Four research laboratories and the infrastructure for the accommodation were created, and conferences and seminars were held within the centre to elaborate the Strategy for Sustainable Development of the Ţara Haţegului-Retezat area, within the context of conservation of biodiversity.

Campaigns were also organized in order to raise awareness amongst the citizens and in the business environment in the area. And to reconstruct the local environment, one thousand trees were planted and an area of eight hectares was cleansed. In order to support the future entrepreneurs in starting their own business, four training sessions were organized and a guide for sustainable business development was elaborated within the framework of preserving and valorizing the bio and geo diversity. “EEA Grants contributes sustainable development, environmental research and environmental protection in the Ţara HaţeguluiRetezat area in Romania”

substantially

INTERNATIONAL RELATIONS 01|2010

to

11


Increasing economic and social development The city of Cumpana is a rural settlement situated in the central southern area of the Constanta County, at about five kilometers from Constanta, bordering the south east Agigea city on the northwest side.

The contracting authority is the Ministry of public finance, and the implementing authority is the authority for coordination of structural instruments. The winner of the auction on the project is S.C. AL Stom Company LLC. Design by S.C. Procimex S.R. Land. Promotional services by village Cumpana, Constanţa. Direct service by giving it won by S.C. Boltibrom SRL Constanta.

Foto: iStockphoto

facts

Extension of sewage network and waste water Here, the Norwegian cooperation program, Financial Mechanism European Economic Area, has started a project which aims to extend sewage network and solve problems of waste waters. The overall objective of the project is to increase the economic and social development in the south east region. The specific objectives of the project are to construct a 23.8 kilometer long sewage network in the commune scales, to construct two waste water plants and two storm water pumping stations, to train the staff involved in the operation of the investment, and finally to promote the project. The employer of the project is Cumpana City Council in the town of Cumpana, Constanta County, and the project implementation period is set to 24 months, but no later than April 30th, 2011.

WAIPA was created in 1995 and established as an association under Swiss law. It is a non-profit organization, providing a forum for investment promotion agencies (IPAs) to convene and discuss matters related to national policies on FDI and the successful attraction of FDI projects with a view to local economic development. Among its activities, WAIPA provides training for FDI professionals, disseminates FDE-related information to IPAs, governments and, increasingly, the private sector. Experience sharing among those involved in the promotion of countries and regions as investment destinations, tops the WAIPA agenda. The WAIPA World Investment Conference, taking place at least once a year, is possibly the most relevant event in the international direct investment agenda worldwide. 12

INTERNATIONAL RELATIONS 01|2010

facts

World Association of Investment Promotion Agencies The objectives of WAIPA r Promote and develop understanding and cooperation amongst IPAs. r Strengthen information gathering systems, promote the efficient use of information and facilitate access to data sources. r Share country and regional experiences in attracting foreign investment and enhancing outward investments. r Assist IPAs in advising their respective governments on the formulation of appropriate investment promotion policies and strategies. r Facilitate access to technical assistance and promote training of IPAs. r WAIPA’s World Association is comprised of nearly 250 member institutions from 164 different countries. www.waipa.org


facts

Territorial planning in urban communities

CUA (Urban Community Aries) is an association consisting of 11 municipalities situated around the cities Turda and Câmpia Turzii in Romania. The EEA Founds has financed a project which will work with tools and integrated DB for territorial planning. This is one of the most interesting and innovative projects financed by the EEA Founds in Romania. The implementation of a GIS (geographic information system) application will benefit all the municipalities. And each municipality will have its own standard GIS office with basic tools. At the same time three professional offices, equipped with A0 plotters, 4x4 vehicles, GPS and Total stations, will be disposable. The project is the first step in a series of activities, now also involving five new CUA members. It was decided to create a special GIS and territorial planning department inside the CUA. This department would include an architect and a GIS and topographic specialist, able to serve all the municipalities and to support the activities in the local standard offices. As this project is a highly innovative and an ambitious plan, the CUA hopes that other municipalities will both learn and take interest in order to replicate the model proposed by the project and to deal with territorial planning and to implement an efficient GIS in other areas. r CUA (Urban Community Aries) is based in the central region of Transylvania. r The association’s areas have more than 120 000 inhabitants. r The project is financed by the EEA Founds and is given a budget of € 558 148.

New technology in the city of Mizil Mizil is one of the many medium sized cities in Romania. With a population of 16 000 inhabitants, the city is situated in the South East, between the vast southern plains and the Pre-Carpathians Hills. Higher efficiency and transparency of public services By 2008, the municipality of Mizil was in search of a project aimed at strengthening the administrative capacities of the local public administration, in order to achieve higher efficiency and transparency of its public services, in relation to the territorial planning. The opportunity of turning this idea into reality was provided by the EEA Grants Program, launched the very same date. This program focuses on supporting projects in new EU countries, as Romania was at the time.

Geographic information system A project was started, aiming at building a new geographic information system for the city, with digitized cadastre and regulation data for the municipality, and developing new competence and skills for the staff working with zoning and planning the territory. This new tool will store and give access to data regarding ownership, borders of ownership, type and structure of territory and topographic information, and will be a key factor in the ongoing progress and further Mongstad 1992 development of the city of Mizil.

INTERNATIONAL RELATIONS 01|2010

13


Enhancement of water resources management in Mures River Basin

In 2009 the National Institute of Hydrology and Water Management (the Romanian authority in hydrology, hydrogeology and water management field) become leadpartner of an European Economic Area (EEA) granted project named Enhancement of water management resources in Mures River Basin. The project started in 2009 and will be finished in 2011 and the total project cost is 1,476 mil. €., from which about 80 % representing the grant offered by EEA Financial Mechanism. The project partners are Mures Water Directorate, Norwegian Water Resources and Energy Directorate and DHI Norway. The project focuses on strengthening the ability of Romanian authorities to protect the environment by assuring a sustainable use of water resources in particular river basins, like Mures River basin. The main project objective is to establish a DSS-like tool for enhancement of integrated water resources management at a pilot-basin level (Tarnava Mica river basin), by using integrated mathematical model focusing on water balance, combined with other tools to be easily used and maintained by Romanian water authorities. Scenarios of future evolution of surface- and groundwater hydrologic regime and water demand for different uses in Tarnava Mica river basin will be produced, resulting in recommendations of measures to be conducted. The second objective focuses on enhancement of hydrologic and groundwater observation network in the same pilot basin, which will be improved by installing new automatic equipments for water resources monitoring. Experience from Tarnava Mica river basin are intended to be transposed to recommendations for observation network and sustainable water resources management National Institute of Hydrology and Water Management Bucharest, sos. Ploiesti-Bucuresti, no.97 Mail: relatii@hidro.ro Website: www.mures-balanceforlife.com

14

INTERNATIONAL RELATIONS 01|2010

measures applicable in whole Mures river basin and further to the methodology applicable across Romanian territory. Main benefices for Romanian partners will be represented by the “know-how” transfer from Norwegian institutes concerning the DSS tool’s development and newly equipment installation, licensed specialised software and training, equipments for automatic measurements and data transmission. The project aims also information and education level’s growth for population and locals authorities concerning the necessity of an equilibrate water consumption and the importance of integrated water resource management at river basin level.


Improving the quality of potable water The EEA Financial Mechanism, INCD ECOIND (Romania) and Stiftelsen SINTEF (Norway) have developed a partnership in order to launch a project for monitoring the quality of potable water and its development from caching until production and distribution. The project is supplied by two Romanian companies who, at regional level, have monopoly on services of potable water production and distribution for at least a hundred thousand inhabitants in Romania.

Quality control The main objectives of the project are first to protect the health of the population from the adverse effects of any contamination of water intended for human consumption. This is obtained by ensuring that the potable water produced and supplied by Romanian companies fulfills the quality requirements imposed by the national and European regulations (EU Directive 98/83/EC). And second, to develop and implement an adequate and representative monitoring program of the quality of potable water in two chosen companies located in the south east part of Romania.

facts

Monitoring program The main activities of the project are evaluation of the water treatment and distribution systems existing in the south east part of Romania to assess the current monitoring system for water quality; to design an optimized plan for improved sampling and monitoring of the water quality from producer

In Romania, the water intended for human consumption is obtained from surface water resources (90-92%) and underground water resources. The treatment proceedings applied in Romania for potable water obtaining from natural sources are pre-chlorination, coagulation/flocculation with aluminum sulphate, decantation/ filtration on sand and disinfection with chlorine.

to consumers (network extremities included); to implement the optimized monitoring program â&#x20AC;&#x201C; performing of the water sampling and analysis campaigns during 12 months (October 2009 â&#x20AC;&#x201C; September 2010); and to get an overall assessment of the obtained results, identification of causes leading to degradation of water quality and elaborate measures plan for potable water quality improvement. Protecting human health The expected results of the project are to obtain an optimized monitoring program of the quality of drinking water; create guidelines regarding optimization of treatment techniques, increase the operating flexibility and safety exploitation in risk situations; find measures to assure the maintenance and control of distribution network and recommendations to protect human health; and get knowledge and innovation transferred to other water treatment plants and water supply systems.

 

INTERNATIONAL RELATIONS 01|2010

15


Bli med Reisecompaniet på en fantastisk tur til eksotiske Dubai! Påsken 2011 – 20-28. april

Opplev en verden du ikke aner eksisterer! Kun 7 timer unna med direkte fly. Dubai er det perfekte reisemål for den ferierende, og her finner du alt: Fantastiske strender med fin temperatur hele året, spennende arkitektur, verdens største marked for gull og diamanter og egne kvartaler for handel med krydder. Dubai har også flere store kjøpesentre med et enormt utvalg og meget hyggelige priser. På denne turen skal vi på bl.a. på ørkensafari med store firehjulstrekkere gjennom sanddyner i ørkenen. Vi skal også se det moderne Dubai med verdens høyeste bygning, verdens største kjøpesenter og verdens største utendørs fontene. Turen avsluttes med middag på selveste ”Seilet”, Burj al Arab. Vi har med norsk, kunnskapsrik reiseleder på hele turen. Reisecompaniet er Norges største tur-operatør til Dubai og spesialister på dette området.

15.990,-

PRIS: kr pr. person i dobbeltrom. Enkeltromstillegg kr 3.490,-

”Meget bra og innholdsrik reise. Passe opplegg med utflukter og egen tid. Totalt synes vi at det var en minnerik reise, og den blir anbefalt til alle kjente.” Kommentarer fra deltakere på tidligere turer

Program: Dag 1: Avreise fra Oslo klokken 14.15 direkte med Norwegian, ankomst Dubai klokken 00.15 lokal tid. Dag 2: Sightseeing i Dubai, vi får se fantastiske, moderne bygninger og ”det gamle Dubai” på museum. Vi skal også vise frem gull og kryddermarkedene. Dag 3: Vi kjører store firehjulstrekkere ut i den arabiske ørkenen. Om kvelden er vi invitert til grilling og magedans til arabiske rytmer. Dag 4: Formiddag på egenhånd før vi legger vi ut på ”middagscruise” på elven som ligger midt i hjertet av byen. Fantastisk kveldsstemning med alle lys fra byen i bakgrunnen. Dag 5: Vi utforsker det moderne Duba i og ser Mall of Emirates med innendørs skibakke, Palassområdet Madi nat, Dubai Marina. Vi spiser lunsj et lokalt sted der det er anledning til å forsøke Kamelburger. Dag 6: Dag på egenhånd der man står fritt til å gå på den nydelige stranden, slappe av ved svømmebasseng et eller dra på en av de mange shoppingsentre i Dubai. Reiseleder gir gode tips. Dag 7: Vi besøker verdens høyeste bygning og verdens største kjøpesenter med sine 1200 butikker, før vi avslutter med verdens høyeste fontene, et fantastisk syn du aldri har sett maken til. Dag 8: Kveldens høydepunkt: Avskj edsmiddag på et av verdens fineste hotell: 7 stjerners hotellet ”Seile t” - Burj al Arab. Dag 9: Flyturen hjem direkte med Norw egian går klokken 02.00. Vi lander i Oslo klokken 06.00.

For mer info/påmelding: www.reisecompaniet.no/tekniskukeblad eller ring 22 42 70 44.

Denne turen er svært populær og fylles raskt opp. Vær rask, begrensede plasser! 
DnB NOR blir med deg utenlands Stadig flere nordmenn flytter ut av Norge for godt eller for en kortere periode i forbindelse med jobben. - Spania, Frankrike og England har en økende norsk befolkning og når kundene flytter, blir vi med, sier Håkon Hansen som er administrerende direktør i DnB NOR Luxembourg. 25 ansatte står til tjeneste med internasjonale Private banking tjenester og boligfinansiering i Spania, Frankrike og UK til norske og skandinaviske kunder i utlandet. Håkon Hansen er til daglig leder av DnB NOR Luxembourg. Økt internasjonalisering av næringslivet bringer mange skandinaver utenlands for kortere eller lengre perioder. Stadig flere nordmenn bosetter seg permanent i utlandet. Vi har en stor andel kunder i Spania, en økende andel i Frankrike og mange i England. Behovet for investeringsrådgivning og formuesforvaltning har alle likevel med seg. Norske og skandinaviske kunder i utlandet søker seg mot skandinaviske banker med velkjente konsepter og rådgivere som kjenner deres kultur og holdninger. Samtidig ønsker de å bruke en bank som har god kunnskap om internasjonale markeder.

– Her skal vi være et godt tilbud innenfor private banking, sier Hansen. Kontoret i Luxembourg er sentralt og det betjener kunder over hele verden. –Faktisk har vi kunder i 56 forskjellige land pr i dag, forteller Hansen. Rådgiverne er norske og har bred internasjonal kompetanse. –Vi samarbeider tett med rådgiverne hjemme i Norge. Gjennom vår internasjonale satsning vil vi kort og godt by på det beste fra to verdener - gode, velkjente og trygge konsepter fra Norge, kombinert med internasjonal kompetanse og produktutvalg, avslutter Hansen.

INTERNATIONAL RELATIONS 01|2010

17


Bulgarian mountains are areas of significant biodiversity Conservation of biodiversity in hot-spots of glacial relict plants in Bulgaria. A significant number of plants, many of which listed in the national Biodiversity Act as protected, is remnant of glaciations periods and they possess high sensitivity towards climate warming and human impact by reasons of geographic isolation and lack of potential for further migration to sites with more favorable conditions. Most of their habitats are listed in Annex I of the Habitats Directive (92/43/EEC). The project The project is focused on the elaboration of sound information basis for protection and sustainable management of mountain glacial relict plants. The foreseen activities will be carried out at selected sites in the highest mountains of Bulgaria (Rila, Pirin, the Rhodopes and Stara Planina). The approach is based on representative sites and indicator species. The main activities are related to the historical dynamics of vegetation

facts rProject funded by FM of EEA, Norwegian Grant Implementation: Institute of Biodiversity and Ecosystem Research, Bulgarian Academy of Sciences (until July 2010 Institute of Botany). rProject duration: 23 months. rThe project activities are planned for 2009, 2010 and begining of 2011. Project management/Contacts Project coordinator: Prof. Dimitar Peev, DSc, e-mail dpeev@vbio.bas.bg, phone +3592 8717166. Assistant Coordinator: Assoc. Prof. Anna Ganeva, PhD, e-mail animoss@bio.bas.bg, phone +3592 9793765

18

INTERNATIONAL RELATIONS 01|2010

in relation to climate change, evaluation of the present state of populations and habitats of glacial relict plants under the influence of current climatic changes and other threat factors, comparative analysis of genetic variation, population structure and reproductive systems of model glacial relict plants, impact of parasitic fungi on the development of populations of glacial relict plants, in vitro cultivation of model plant species and dissemination of the results to the target groups. A great collaboration and experience Collaboration with leading experts form the Ecological and Environmental Change Research Group at the Department of Biology and University of Bergen provides opportunity for exchange of knowledge and further cooperation. Young Bulgarian researchers will gain experience useful for their further career.


www.sozopol-foundation.com office@sozopol-foundation.com

A unique discovery of an international importance! Sozopol Foundation was founded in December 2002 with the following objectives: ”Development and validation of the spiritual values; protection of human rights; environmental protection; preservation of cultural heritage in Bulgaria”. Today Sozopol Foundation is currently in the process of implementing the project BG0065 ”Ancient Sozopol – Saint Ivan Precursor Monastery – Culture through the Centuries”. The project is financed by the European Economic Area Financial Mechanism and its main financial contributor Norway. The completion of the project activities is April 2011. On the 28th of July this year, at 1.30 pm, the team of archaeologists, working under the project and led by Professor, PhD of the Science of History Kazimir Popkonstantinov, found an ancient reliquary, made of alabaster. The stone box was a refined workmanship and its form resembled an antique sarcophagus. The cover of the box was sealed with red mortar. Based on the characteristic features of the workmanship

Parts of the remains of St. John the Baptist in a reliquary is displayed for pilgrimage. This was a gift from Mr Boiko Borisov Prime minister of the Republic of Bulgaria.

and the elements of the reliquary, the archaeologists identified the typical traits of the late 4th and early 5th century. The reliquary was opened at 11.00 am on the 1st of August 2010 by a Commission, in the presence of official guests and journalists. The relics of Saint John the Baptist were found! On the 5th of August 2010, the relics of Saint John the Baptist were carried over by means of a procession from the Archaeological museum in Sozopol town to the “Saint George - Conqueror” church, where they were laid for worship. Thousands of people – citizens of republic of Bulgaria and tourists from all over the world visit the Orthodox temple to make a pilgrimage the relics of Saint John the Baptist.

From left to right: Her Excellency Tove Skarstein, engineer Mitia Dimitrov (project leader) and r.a. Tsonya Drageva (archaeologist).

INTERNATIONAL RELATIONS 01|2010

19

IR - International Relations  

Finn din nærmeste EURES-­rådgiver på www.eures.no Telefonkontakt: Romania: 900 12 626 Bulgaria: 920 17 840 Ungarn: 481 32 756 Danmark: 916 8...

IR - International Relations  

Finn din nærmeste EURES-­rådgiver på www.eures.no Telefonkontakt: Romania: 900 12 626 Bulgaria: 920 17 840 Ungarn: 481 32 756 Danmark: 916 8...

Advertisement