Page 1

ET ANNONSEBILAG FRA MAGNET MEDIA AS

19/10

Grønne bedrifter klif: Miljøledelse som gjør deg synlig Grøset

Trykk og økologisk fotavtrykk


Takk!

Altinn takker næringslivet for å bidra til bedre miljø 9 av10 bedrifter rapporterer skatt og merverdiavgift elektronisk. Hvert år spares dermed miljøet for utsendelse av om lag en million mva-skjemaer og en million innbetalingsblanketter på papir.

Rundt 200 000 meldinger til Enhetsregisteret og Foretaktsregisteret i Brønnøysund kom i fjor inn via Altinn. Hver eneste av disse meldingene sparer miljøet for utsendelse av ca. 30 sider på papir.


innhold Hva er Miljøfyrtårn? Kjemikaliedokumentasjon Miljøkunnskap satt i system Miljø- og samfunnsansvar Tverrfaglighet og miljø Vil leve som hun lærer Miljøledelse som gjør deg synlig Kompetanseleverandør Fremtidens bedrifter velger miljø Miljøkartlegging i Molab AS Trondheim satser på el-bil Viktige og riktige miljøvalg Trykk og økologisk fottrykk Anerkjent miljøstyringssystem Miljøstandarden ISO 14001 Nye avløpsrør uten riving Leverandør innen avfallstjenester

4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 20 21 22

Nøkkelen til troverdig miljøledelse Miljøsertifisering og merking er et kinderegg med flere positive virkninger. Virksomhetene tjener på å minimere avfall, spare energi, tilby mer miljøvennlige produkter og tjenester, og få mer miljøbevisste ansatte. Tiltakene gir en bedre posisjon i markedet og bedre omdømme. I tillegg ser miljømyndighetene positivt på at virksomheter tar et aktivt miljøansvar. Og så er det bra for miljøet. I Norge har virksomhetene flere gode valg: Miljøfyrtårn, ISO-14001 og EMAS. I tillegg kan virksomheter få merket eller kjøpeprodukter og tjenester med de offisielle miljømerkene Svanen og Blomsten. Miljøfyrtårn er tilpasset virksomheter med begrenset miljøpåvirkning. Ordningen skal være lønnsom, enkel, konkret og relevant. Internkontrollforskriften og andre generelle og bransjespesifikke krav må oppfylles. Den krever også årlig miljørapportering og miljøhandlingsplaner for påfølgende år. En lokal sertifisør evaluerer og sertifiserer virksomhetene. ISO-14001 og EMAS er mer omfattende systemer, hvor overholdelse av myndighetskrav og kontinuerlig forbedring gjennom operative, årlige mål er sentralt. Virksomhetene evalueres av kontrollører som er ansatt i sertifiseringsvirksomheter som er godkjent av Norsk Akkreditering. Kontrollelementet i sertifiseringsordningene må være effektivt. Dette er viktig for myndighetene, som vurderer om det er mulig med enklere eller færre tilsyn ved sertifiserte virksomheter. Skal det skje, må de kunne dokumentere at de overholder lovpålagte krav i større grad enn ikke-sertifiserte virksomheter. Tilliten til miljøledelse avhenger også av hvor godt miljøforbedringene dokumenteres og synliggjøres for myndigheter og allmennhet.

AG ET ANNONSEBIL MEDIA AS FRA MAGNET

19/1 0

Grønne bedrifter klif: Miljøledelse som gjør deg synlig Grøset

Trykk og økologisk fotavtrykk

INNSIKT 19/10 er et annonsebilag utgitt av Magnet Media AS Telefon: 56 90 11 20 www.magnetmedia.no Trykk: Hjemmet Mortensen AS Opplag: 117 500 Distribusjon: Teknisk Ukeblad Forsidebilde: iStockphoto

Daglig leder: Telefon: 56 90 11 31

Roy Terje Lind Furnes E-post: roy@magnetmedia.no

Senior prosjektleder: Telefon: 56 90 11 20

Annette Sem Ringel E-post: annette@magnetmedia.no

Prosjektutvikler: Telefon: 56 90 1130

Kristian Ryland E-post: kristian@magnetmedia.no

Mediesekretær: Telefon: 56 90 11 35

Heidi Solheim Irgens E-post: heidi@magnetmedia.no

Grafisk oppsett: Ingvil Oda Kjørholt Geir Årdal

E-post: ingvil@magnetmedia.no E-post: geir@magnetmedia.no

Mediekonsulenter: Simen Tadesse

E-post: simen@magnetmedia.no

Direktør Klima- og forurensningsdirektoratet, Ellen Hambro

Daglig leder Stiftelsen Miljøfyrtårn, Morten Leuch Elieson

Daglig leder Grønn Hverdag, Tone Granaas

annonsebilag fra magnet media as - INNSIKT 19|2010 grønne bedrifter

3


Hva er Miljøfyrtürn?: Miljøfyrtürn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot virksomheter i privat og offentlig sektor. Gjennom et nettverk av godkjente konsulenter hjelper vi deg med ü finne frem til miljø- og klimatiltak som er konkrete, mülbare og lønnsomme. Miljøkravene er innenfor omrüdene arbeidsmiljø, innkjøp og materialbruk, energi, avfall, transport, utslipp til vann /luft og estetikk. Alt vi gjør, skal vÌre lønnsomt, konkret, relevant og enkelt for kunden.

Lønnsomt Det vi gjør skal lønne seg for bedriftens økonomi, for de ansattes helse, for bedriftens nÌrmiljø og for miljøet globalt sett. Det er verdifullt ü drive miljøvennlig. Konkret Vüre tiltak er konkrete og mülbare. Miljøfyrtürn utfordrer de ansatte i forhold til hva virksomheten skal gjøre gjennom konkrete krav og konkret miljørapportering. �Hvor stor nytteeffekt har virksomheten hatt til nü av Miljøfyrtürn-arbeidet i forhold til følgende:?� ( Brukerundersøkelse: Sentio Research i 2009: )

Ă˜kte miljøforbedringer i virksomheten

Ă˜kt miljøbevissthet blant medarbeiderne i virksomheten 1

1

3 16

6

' "!" (%" SvĂŚrt stor nytteeffekt

21

11

19

 !!" Ganske (%" stor nytteeffekt

effekt !"(%" Ganske liten nytteeffekt ' ""(%" SvĂŚrt liten nytteeffekt " Vet ikke

Relevant Vi har relevant kompetanse og setter i gang prosesser som forbedrer økonomien og miljøregnskapet for den enkelte virksomheten. Tiltakene vüre er ikke bare generelle, men tilpasset den enkelte virksomhet og bransje. Det er pr i dag utarbeidet miljøkrav til 72 forskjellige bransjer. Eksempler pü bransjer er: barnehager, frisør, butikk, kontor, hotell, osv.

Ganske(%" stor nytteeffekt !!"  " Verken god eller dĂĽrlig

 " Verken god eller dĂĽrlig

60

SvĂŚrt stor nytteeffekt ' "!" (%"

' ""(%" SvĂŚrt liten nytteeffekt 63

" Vet ikke

Siste nytt: Miljøfyrtürn ogsü tilpasset kjeder og konsern I januar 2011 lanseres et nytt bransjekrav for mülgruppen kjeder og større virksomheter hvor hovedkontoret ivaretar flere prosesser pü vegne av de underliggende enhetene. Dette kravet gir rasjonaliseringseffekter nür Miljøfyrtürn skal implementeres.

       

      4

INNSIKT 19|2010 grønne bedrifter - annonsebilag fra magnet media as

effekt

 !"(%" Ganske liten nytteeffekt

   

   
Enkelt Miljøforbedringer er ikke bare noe vi gjør for miljøet alene; vi gjør det for folk. Våre løsninger er effektive, praktiske og brukervennlige. Stiftelsen Miljøfyrtårn har utarbeidet flere

støtteverktøy for sertifiseringsprosessen, og kjernen i dette er den web-baserte miljøfyrtårnportalen for virksomheter, konsulenter og sertifisører.

”Som sertifisør har jeg brukt miljøfyrtårnportalen siden oppstart. Dette er et fantastisk hjelpemiddel for alle impliserte i sertifiseringsprosessen. Jeg opplever det som særlig nyttig at det er opprettet mulighet for å arkivere relevante dokumenter på en måte som gjør det mulig for alle impliserte å få tilgang til disse direkte gjennom internettet. Jeg er ikke kjent med at noen annen sertifiseringsordning kan tilby et tilsvarende nettbasert hjelpemiddel.” Michael Malling, Dovre Sertifisering AS

Miljøfyrtårn har over 2500 miljøsertifiserte virksomheter. Er din virksomhet den neste?

Steen & Strøm – Sigbjørn Hoem: ”Steen & Strøm har igangsatt det mest omfattende program for miljøog samfunnsansvar i bransjen. Dette innebærer blant annet Miljøfyrtårnsertifisering av 28 kjøpesentre i Norge, og derigjennom 300 sertifiseringer blant leietakere og leverandører. – Vi har arbeidet intenst i tre år for å nå målet om å sertifisere alle sentrene innen 2010. Senteradministrasjonene har vist stort engasjement og mye kreativitet i prosessen. Vi er stolt over egen innsats, men det er ringvirkningene, de 300 sertifiseringene, som er vårt aller viktigste bidrag,” sier Country Manager Sigbjørn Hoem i Steen & Strøm.

Asplan Viak – Bente Haukland Næss: ”Vår miljøpolitikk er at Asplan Viak skal tilrettelegge for best mulig miljøvennlige løsninger i våre oppdrag og i vår egen virksomhet. Vi valgte Miljøfyrtårn som verktøy for å implementere vår miljøpolitikk på alle våre 19 kontorer. Vi har nå noen års erfaring med dette i praksis – og det virker! Det er lønnsomt, konkret, relevant og har en god struktur. ”

fakta

Kundeuttalelser: Oslo kommune – Kjersti Helgeland Bohlin: ”Oslo kommune innfører miljøledelse i alle kommunale virksomheter. Miljøfyrtårnsertifisering er vårt viktigste verktøy, og det er nå over 300 kommunale Miljøfyrtårnvirksomheter i Oslo. Relevante miljøkrav, involvering av ansatte og enkle systemer er Miljøfyrtårns sterkeste kort. Kontinuerlig forbedring og miljøfokus i en presset og omskiftelig hverdag er vår største utfordring.”

Hvorfor velge miljøfyrtårn? -

Reduserte kostnader Bedret miljøprofil Økt kompetanse Bygger på HMS Innføring av miljøledelse som involverer ansatte Bransjekrav utviklet for den enkelte bransje Tilgang til rådgivningstjeneste Anerkjent sertifiseringsordning Web-basert miljøportal med årlig rapportering Konserntilpassede miljørapporter Uavhengig tredjepartssertifisering hvor kommunen er sertifiseringsmyndighet - Regionale Miljøfyrtårndager - Nettverk med over 500 godkjente miljøfyrtårnkonsulenter, 250 uavhengige sertifisører, og over 210 Miljøfyrtårn-kommuner

www.miljofyrtarn.no

annonsebilag fra magnet media as - INNSIKT 19|2010 grønne bedrifter

5


Spisskompetanse

innen kjemikaliedokumentasjon

Essenticon AS er en av Europas ledende leverandører av applikasjoner og ekspertise for utarbeidelse, oversetting, revisjon og distribusjon av kjemikaliedokumentasjon. Kundesegmentet spenner fra noen av verdens største olje- og gasselskaper til små og store bedrifter i hele Europa.

Essenticon benytter det egenutviklede systemet Safe Production, for utarbeidelse og vedlikehold av sikkerhetsdatablader. Systemet er nettbasert og kan skreddersys til kundens behov og produsere sikkerhetsdatablader iht. gjeldende regelverk. 6

Essenticon har også over mange år utviklet et meget avansert og innholdsrikt stoffkartotek. SafeUse er modulbasert og holder orden på alle sikkerhetsdatablader i din organisasjon på en meget oversiktlig og intuitiv måte. Essenticon tar ansvar for å oppdatere alle sikkerhetsdatablader og sjekker kvaliteten på disse. Stoffkartoteket kan tilpasses kundens behov og har både administrator, superbruker og lesebrukertilEssenticon AS gang. SafeUse har svært avanserte • Landets eldste leverandør av sikkerhetsdatablader muligheter for • 8 ansatte, kontor i Sandefjord • Elektronisk stoffkartotek for sikkerhetsdatablader integrasjon i dine • Utarbeidelse, revisjon og oversetting eksisterende inter• Konsulenttjenester og rådgivning nettsider, og kan • Risikovurdering av kjemikalier publisere sikker• Kurs og opplæring hetsdatablader helt • Tel: 33 42 35 50 sømløst uten at www.essenticon.com SafeUse vises for sluttbruker.

INNSIKT 19|2010 grønne bedrifter - annonsebilag fra magnet media as

fakta

Konsulenttjenester Essenticon AS leverer konsulenttjenester og egenutviklet programvare for vedlikehold av kjemikaliedokumentasjon. Vi har meget erfarne konsulenter som regnes som de fremste i landet. Essenticon AS er naturlig nok alltid med som høringsinstans når det er endringer på gang i regelverket. Essenticon AS bidrar ikke bare med utarbeidelse og vedlikehold av sikkerhetsdatablader, men kan også blant annet utføre produktdeklareringer i nasjonale produktregistre, utarbeide klassifiseringsdokumentasjon for skipsfart, være rådgivende innefor REACH og CLP, samt utføre utredning vedrørende nye kjemikalier til bruk i nye prosjekter.


MiSA

Miljøkunnskap satt i system

- Bedrifter flest opplever et økende behov for å vurdere og dokumentere egen miljøprestasjon, sier daglig leder i MiSA Johan Pettersen. - Vi tilbyr verktøy og analyse for enkle og presise miljøregnskap, til bruk i produktutvikling, dokumentasjon eller strategi.

fakta

MiSA er en konsulentbedrift etablert av tidligere forskerkollegaer ved NTNU, i det tverrfaglige Program for industriell økologi. De så behov for et kommersielt fagmiljø for livsløpsvurdering (LCA) i Norge. Samtidig ønsket de å jobbe med prosjekter nærmere industri og beslutningstagere. I dag tilbyr de analyser og verktøy for økt miljøprestasjon, med utgangspunkt i solid erfaring med bruk av livsløpsbasert miljøinformasjon til forskning, rådgivning og miljøregnskap. SimaPro LCA-verktøy MiSA er forhandler for SimaPro, verdens mest brukte dataverktøy for livsløpsvurdering (LCA) SimaPro inneholder tallsatt miljøinformasjon om et utall materialer, energikilder, prosesser og transportoperasjoner. Verktøyet lar deg beskrive et produkt eller en teknologi, ut fra databasetall og egne data. Resultatet er et miljøregnskap, med klimaregnskap som en del av dette. - Vi bruker selv SimaPro og ser en økende interesse for verktøyet hos våre kunder, sier Pettersen. - Vi undersøker også mulighetene for å koble • MiSA er en trondheimsbasert konsulentbedrift med SimaPro med andre utspring fra NTNU. • Selskapet er et kjernemiljø for livsløpsvurdering softwareløsninger gjen(LCA) og livsløpsbasert miljøregnskap i Norge. nom såkalt COM-inter• Oppdragsgivere er innenfor industri, produksjonsface, det vil si slik at bedrifter og administrasjon. SimaPro utveksler miljøwww.misa.no data med CAD/CAMsystemer eller tilsvarende verktøy.

Kunnskap om materialer og teknologi Oppdragene til MiSA spenner bredt. Eksempler er utredninger for fremtidig jernbaneutbygging, miljørettet produktutvikling, forskning på norsk landbruk, miljøregnskap for avfallsbehandling, og klimaeffekter av privat forbruk i nordiske land. Fellesnevneren er kunnskap om hva som er bestemmende for miljøprestasjon og hvordan dette best kan måles. Verktøy tilpasset bedriftene - Beslutningstagere ønsker mer og bedre miljøinformasjon, men savner tid og kapasitet til å sette slik kunnskap i system. Vi har derfor begynt å tilby spesialtilpassede verktøy som lettere sprer miljøkunnskap i bedriftene. Dette er et område der vi forventer betydelig vekst, avslutter Pettersen.

annonsebilag fra magnet media as - INNSIKT 19|2010 grønne bedrifter

7


Miljø- og samfunnsansvar i praksis

Gjennom å delta i returordningene for brukt emballasje bidrar medlemmer i Grønt Punkt til en årlig reduksjon av CO2-utslipp på nesten 400 000 tonn. For norske bedrifter er dette samfunnsansvar i praksis. Når emballasjen er merket med Grønt Punkt, betyr det at produsent eller importør tar ansvar, betaler for forsvarlig innsamling og gjenvinning av brukt emballasje. Norge i front, men ikke i mål Gjenvinning er god klimapolitikk, og i Norge ble det i fjor materialgjenvunnet omkring 355 000 tonn emballasje som ble sendt ut på det norske markedet. Dette tilsvarer årlig mer enn 80 prosent av all emballasje medlemmene i returordningene står for. Norge er med andre ord helt i front når det gjelder gjenvinning av brukt emballasje. Betyr det at vi kan si oss fornøyd med innsamling og gjenvinning av emballasjen? – For at emballasjedugnaden og returordningene skal fungere er vi avhengige av at både offentlige og private virksomheter lojalt slutter opp om systemene, sier administrerende direktør i Grønt Punkt, Jaana Røine. – Vi ser fortsatt at et stort antall bedrifter er gratispassasjerer ved at de produserer eller benytter emballasje, uten at de er med på å betale for returordningene.

Å delta i emballasjedugnaden Det er mer enn 3000 bedrifter som er medlemmer i Grønt Punkt Norge, og antallet øker. Hvem kan være medlem i Grønt Punkt? – Det finnes ulike former for medlemskap. Enkelt kan vi si at alle som bruker eller importerer emballasje til det norske markedet skal tegne et standardmedlemskap, og betale et vederlag per kilo eller enhet emballasje. Bedrifter og organisasjoner som har norske vareleverandører kan tegne kontrollmedlemskap, og være med på å støtte systemet ved å redusere antall gratispassasjerer og samtidig ta et miljøansvar. Hva har bedriften igjen for å være medlem i Grønt Punkt? – I tillegg til retten til å benytte Grønt Punkt på emballasjen, får medlemmene tilgang på en rekke verktøy som kan bidra til å synliggjøre bedriftens miljø- og samfunnsansvar. Blant annet en nettbasert kildesoreringsguide som kan legges på bedriften sin egen nettside,og vi har også laget en klimakalkulator hvor medlemmene kan dokumentere klimanytten ved materialgjenvinning av emballasje.

fakta

Medlemskap i Grønt Punkt Norge betyr at din bedrift bidrar til at emballasjen går inn i et kretsløp. Resultatet er bedre ressursutnyttelse, og mindre klimautslipp.

Grønt Punkt Norge AS • Sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. • Grønt Punkt Norge er et non-profitselskap som eies av materialselskapene Norsk Glassgjenvinning, Norsk Metallgjenvinning, Norsk Returkartong, Plastretur og Norsk Resy. www.gpn.no

Administrerende direktør i Grønt Punkt, Jaana Røine

8

INNSIKT 19|2010 grønne bedrifter - annonsebilag fra magnet media as


$UNLWHNWXU

%\RJDUHDOSODQOHJJLQJ

*HRLQIRUPDVMRQ RJYLVXDOLVHULQJ

%\JJRJDQOHJJ

/DQGVNDSVDUNLWHNWXU

$VSODQ9LDNNDQHQHUJLRJPLOM¡

6DPIHUGVHO

6DPIXQQVDQDO\VH

6DPIXQQVSODQOHJJLQJ

7HNQLVNHLQVWDOODVMRQHU

9DQQRJPLOM¡WHNQLNN

Miljø, tverrfaglighet og smarte løsninger Asplan Viak er blant Norges største rådgivende konsulentfirmaer. Tverrfaglighet er deres kjennetegn, og de kan bistå i alle faser av utrednings-, planleggings- og prosjekteringsarbeid.

fakta

Asplan Viak skal tilrettelegge for best mulige miljøvennlige løsninger i oppdrag og i egen virksomhet.

Asplan Viak har energi og miljø som strategiske satsingsområder. Som rådgiver gir de anbefalinger for å minimere klimapåvirkningen i ulike typer oppdrag. Selskapet har spisskompetanse på miljøfeltet innenfor by - og arealplanlegging, arkitektur, vann, forurenset grunn, støy, tekniske installasjoner, samferdsel, biologisk mangfold og geoinformasjon. Erfaring og samspill er viktig for å oppnå smarte, helhetlige og bærekraftige løsninger. Plan og analyser for bedre beslutningsgrunnlag Asplan Viak utfører behovsanalyser, utredninger, konjunktur- og konsekvensanalyser for alle samfunnsbehov. De utarbeider klima- og energiplaner som gir føringer for valg av gode løsninger.

Asplan Viak • Tverrfaglig rådgivning og analyser for offentlig og • • • •

privat virksomhet Rådgivende konsulent-, ingeniør- og arkitektfirma 600 ansatte ved 20 kontorer Miljøfyrtårnsertifisert Er koordinator i miljønettverket Fremtidens Byer

Kontaktperson: Bente Haukland Næss, tlf. 90 76 09 50 bentehaukland.nass@asplanviak.no

Samferdsel – luft, vei og bane Samferdselssektoren har miljøutfordringer som må løses på alle plannivå. Gode løsninger skal ivareta trafikksikkerhet, miljø, fremkommelighet og krav til universell utforming. Asplan Viak har inngående kjennskap til plan- og bygningsloven og lang erfaring fra prosjekter på alle plannivå.

Miljøriktig prosjektering Arkitektene og landskapsarkitektene i Asplan Viak jobber med alle prosjekteringsfaser, fra overordnet planlegging til detaljprosjektering der universell utforming og miljøriktig prosjektering er i fokus. Prosjektene spenner vidt, fra by - og stedsanalyser, arealplaner til detaljprosjektering i bygg og anlegg. Vann- og miljøteknikk Asplan Viak er blant landets største rådgivermiljøer innen vann- og miljøteknikk. Offentlige og private anleggseiere får sikre løsninger for vannforsyning og effektive miljøtiltak for håndtering av overvann, avløp, avfall og forurenset grunn. Redusert energibruk i utbygging og drift av VA-anlegg og utnyttelse av energi i avfall og avløp er satt i fokus for å bidra til klimavennlige løsninger. Tilpasning til nye miljøkrav og et våtere og villere klima bygges inn i modellering og planlegging. Fremtidsrettet bygg og anlegg I samsvar med beste fagpraksis prosjekterer Asplan Viak energieffektive bygg, store anlegg og tekniske installasjoner. De har høy kompetanse i valg av energiløsninger som fokuserer på minimal energibruk, lavt utslipp av klimagasser og høy andel av fornybar energi.

annonsebilag fra magnet media as - INNSIKT 19|2010 grønne bedrifter

9


Sertifisering etter ISO 14001-standarden har ført til konkrete tiltak i Klif, som gratis vårpuss på sykkelen.

Det krever litt mot å være sjef med miljøengasjement. Å fortelle de ansatte at hverdagen blir litt annerledes. Men etter å ha halvert antallet parkeringsplasser og doblet prisen på resten av dem, er Ellen Hambro fortsatt på god fot med medarbeiderne sine.

Nyttig og nødvendig Ellen Hambro håper og tror at stadig flere virksomheter vil innføre miljøsertifisering. –Høy troverdighet på miljøområdet gjør deg mer attraktiv som leverandør av varer og tjenester. Og for mange bransjer tror jeg miljøsertifisering blir nødvendig for å posisjonere seg i markedet. Ble kontrollert – og tatt på fersken Direktoratet engasjerte mange ansatte i prosessen som ledet fram mot egen ISO 14001-sertifisering. – Det har vært nyttig å kjenne hvordan det er å sitte 10

INNSIKT 19|2010 grønne bedrifter - annonsebilag fra magnet media as

på den andre siden av bordet, og bli kontrollert av andre. Det er litt flaut å fortelle om det, men kontrollørene fant et avvik da vi skulle sertifiseres. Vi hadde noen malingsspann i kjelleren, klassifisert som farlig avfall, som hadde stått der for lenge. Vi måtte dokumentere at vi hadde rettet opp avviket før vi fikk sertifikatet vårt. Men det viser at systemet virker, og troverdig kontroll er helt avgjørende for tilliten til miljøsertifisering, sier Ellen Hambro.

fakta

Da bilbruken skulle kuttes, vanket det også noen fordeler for de ansatte. Som blant annet gratis vårpuss på sykkelen hos et verksted rett over gata. – Det blir mindre klimagassutslipp og mindre utgifter av slike tiltak. Alle pengene vi sparer går til velferdsordninger som ikke belaster miljøet, sier Ellen Hambro. Det er kanskje ikke så rart at hun som direktør i Klimaog forurensningsdirektoratet (Klif) er opptatt av dette. Etatens oppgave er å stille strenge miljøkrav til andre virksomheter. – Både ledere, fagforeninger og medarbeidere skjønte raskt at vi som miljømyndighet må leve som vi lærer.

Ellen Hambros og Klifs miljømål Fra 2010 til 2014 skal direktoratet: • Kutte CO2-utslippene fra reiser med 10 prosent • Kutte energibruken i bygget med 10 prosent • Kutte avfallsmengdene med 10 prosent og kildesortere • Øke andelen miljømerkede/miljøvennlige produkter og tjenester med 10 prosent • Redusere forbruk av kopipapir og konvolutter med 15 prosent • Øke bruken av videokonferanseutstyr • Velge miljøvennlige hotell på reiser • Velge miljøvennlig transportmåte • Velge økologisk mat i kantinen

Foto: Mimsy Møller/Dagsavisen/Samfoto

Vil leve som hun lærer


Miljøledelse som gjør deg synlig Synlighet er kanskje det viktigste fortrinnet til det europeiske miljøledelsessystemet EMAS.

Kommunikasjonsverktøy ISO-14001 er grunnmuren i EMAS, som i tillegg kreveren offentlig, tredjepartsgodkjent miljøredegjørelse, formidling av årlige, målbare miljøforbedringer og medvirkning fra de ansatte. – Dette gjør EMAS til et godt kommunikasjonsverktøy, sier Håkon Oen.

– Denne akkrediteringen gir kontrollene høy troverdighet, noe som er viktig for tilliten til miljøsertifiseringen blant myndigheter og i markedet, sier Håkon Oen. Bra for arbeidsmiljøet Internt i organisasjon vil systemene sørge for en helhetlig miljøstrategi. – Dette gir ofte engasjerte og involverte medarbeidere i felles miljøprosjekter, noe som kan ha positiv effekt på arbeidsmiljøet.

fakta

Stadig flere norske virksomheter blir miljøsertifisert etter ISO 14001-standarden. Med litt ekstra innsats kan disse oppgradere til EMAS-registrering, som i større grad synliggjør virksomhetens miljøengasjement og resultater. – Både ISO-sertifikatet og EMAS-symbolet viser omverden og markedet at virksomheten arbeider med en kontinuerlig miljøforbedring, og at den anstrenger seg utover hva lover og forskrifter krever. Men EMAS er et enda mer komplett miljøledelsessystem, hvor virksomhetene også må kommunisere sine miljøprestasjoner til omverden gjennom en tredjepartsgodkjent miljøredegjørelse, sier Håkon Oen i Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif). Direktoratet har ansvar for å følge opp EMAS-forordningen i Norge.

Kontrollene må ha tillit ISO-14001 sertifiserte og EMAS-registrerte virksomheter følges jevnlig opp av kontrollører som er ansatt i sertifiseringsorganer godkjent av Norsk Akkreditering. De fører tilsyn med hvordan virksomhetene oppfyller kravene i standarden og miljølovverket samt virksomhetens egne miljømål.

Hvordan innføre miljøledelse Når en organisasjon skal innføre et miljøledelsessystem, skjer dette via flere trinn. Organisasjonen skal: 1. Gjennomføre en miljøkartlegging 2. Lage et effektivt og hensiktsmessig miljøledelsessytem 3. Gjennomføre en intern miljørevisjon 4. Ved EMAS-registrering: Utarbeide en miljøredegjørelse (miljørapport) 5. Gjennomføre en ekstern revisjon av miljøledelsessystemet 6. Sertifiseringsorganet utsteder deretter ISO-sertifikat eller organisasjonen kan søke om registrering i EMASregisteret EMAS Easy hjelp til SMB-er EMAS Easy er en satsing for å få små og middels store organisajoner med i EMAS-systemet. Den bygger på en velprøvd arbeidsmodell (Ecomapping) som forenkler og reduserer arbeidet med å innføre et miljøledelses-system.

EMAS i Norge Klima og forurensningsdirektoratet (Klif) følger opp EMAS-forordningen Brønnøysundregistrene (BR) har ansvar for EMAS registeret Norsk akkreditering (NA) akkrediterer EMAS-kontrollører

EMAS

+ Ansattes medvirkning

+ Offentlig miljøredegjørelse

ISO/EN ISO 14001 (2004) + Lovpålagte krav overholdes

+ Forbedret miljøprestasjon

ISO pluss EMAS: ISO 14001 er fundamentet i EMAS, noe som gjør det enkelt for ISO-sertifiserte virksomheter å oppgradere.

annonsebilag fra magnet media as - INNSIKT 19|2010 grønne bedrifter

11


Komposterbar Miljøpenn

plants

100% annually renewable resources

recovery

more end-of-life options*

How its made

We use sugars taken from plants grown every year and transform this into the revolutionary biopolymer needed to create a whole new family of Ingeo™ innovations for clothing, personal care, the home, garden, electronics, appliances and new fresh food bio-packaging.

production

science

plant sugars transformed into Ingeo™ biopolymer

Komposterbar Miljøpenn environment

Ingeo™ fibers and natural plastics innovations are created

less fossil fuel use

Brukte materialer PLA (Polylactide Resine fra NatureWorks):

climate

less greenhouse gas emissions

DI

N

LO

GO

Bio-S! komposterbar PLS økologisk nedbrytbar miljøpenn Blå refill (R295, 2000 meter, 1 mm tungsten carbide kule i nikkelplatet messing-spiss). Pennen har i den grønne klipsdelen innstøpt blindpreg med «Bio-S!», «Made in Italy» og «From Plants». Produsert i Italia. Trykket i Haugesund, Norge. Trykkmetode: silketrykk, rene spotfarger, maks 40 x 20 mm.

Pris inkludert trykk i en farge 500 stk: 1000 stk: 2000 stk: 3000 stk: 5000 stk:

7,10 5,40 4,70 4,50 4,10

Tillegg pr. ekstra trykkfarge

2,90 1,70 1,30 1,20 0,90

Normal lev tid: ca 15 arb. dager fra godkjent korrektur. Alle priser er pr. stk i NOK eks. 25 % mva. Det er ingen tillegg for oppsett/ film/ klisje/ start e.l. Fraktfritt levert.

NatureWorks, Ingeo and the Ingeo logo are trademarks or registered trademarks of NatureWorks LLC in the USA and other Countries.

80 % av materialene brukt til å lage pennens deler er komposterbare, ifølge prosessen vist i direktivene EN 13432, DIN V 54900-1 e ASTM D 6400. I tillegg oppfyller den det europeiske direktivet 2002/72/ EC som gjelder plastikk materiale brukt i matpakking.

Viktige grunnlag for oppbevaring:

Produktet må oppbevares i under 48C, for å unngå skader. Det er anbefalt å oppbevare produktet langt fra varme kilder.

Transportering:

I sommermånedene må varene transporteres slik at pennene ikke blir utsatt for direkte stråling. I tillegg, spesielt om sommeren,

Karmsundgaten 264 N- 5525 Haugesund Tlf: 52 70 00 00

www.tonjer.com

Leveres også gjennom en rekke forhandlere innen profileringsprodukter og kontorrekvisita over hele Norge. M E D L E M


”Leave it to Acona Wellpro” - Oljeindustriens kompetanseleverandør

fakta

Oljevirksomhet gir mange miljøutfordringer. Myndighetenes krav er fastsatt gjennom lover, regelverk og lisensbetingelser. Ulike samfunnsaktører har store forventninger til selskapenes miljøprestasjoner, spesielt i miljøsensitive områder. For å bli miljøfyrtårn er det ikke nok å oppfylle myndighetenes minimumskrav eller å være sertifisert - det er også nødvendig å demonstrere godt miljøarbeid i praksis. Acona Wellpro kan bistå i arbeidet med å etablere en tydeligere miljøprofil, som medvirker til smidig gjennomføring av planlagte operasjoner, reduserte kostnader og anerkjennelse hos besluttende myndigheter. Vi bidrar til miljøsertifisering i henhold til Acona Wellpro er norge største, uavhengige komISO og andre standarder petansehus som hjelper oljeselskapene med leting, boring, miljø, sikkerhet og beredskap. gjennom aktiv miljørådgivning i samarbeid med bedriftens HMS-ledelse. Laberget 24, P.B. 216 NO-4066 Stavanger Vårt fokus er at miljøsertiTel. +47 52 97 76 00 fisering ikke er en engangsaconawellpro.com handling, men inngår i selskapets daglige operative virksomhet. Acona Wellpro tilbyr blant annet følgende miljøtjenester, eventuelt i samarbeid med våre underleverandører: • Utvikling av styringssystemer for å sikre samsvar med lover og regelverk. • Verifikasjon av styringsystemets samsvar med relevante miljøstandarder. • Oversikt over miljøutfordringer, myndighetsog teknologikrav, samt kartleggingsbehov som operatøren vil møte. • Myndighetskontakt og tolkning av kravene som stilles. • Kart og analyser basert på satellittsporingsdata som viser omfanget av fiskeriaktivitet. • Informasjon om skipsvrak og kulturminner. • Planlegging av seismikk mht. fiskeriaktivitet

og forekomst av sjøpattedyr. • Planlegging, koordinering og gjennomføring av kartlegging av sårbare bunnhabitater. • Oppdaterte og stedsspesifikke data om strøm, vind og bølger. • Strømmålinger og spredningsberegninger for å redusere påvirkning på korallforekomster av boreslam - og -kaks, samt overvåkningsundersøkelser for å kartlegge påvirkning. • Utblåsningsanalyser. • Oljedriftsimuleringer. • Koordinering av forvitringsstudier. • Miljørisiko- og beredskapsanalyser med fokus på å synliggjøre de viktigste risikofaktorene. • Miljøvurdering og -kategorisering av kjemikalier med utgangspunkt i HOCNF og andre kjemikaliedatabaser. • Tolkning og implementering av REACHregelverket. • ”Søknad om tillatelse til virksomhet” inkludert risikoreduserende tiltak og planer for overvåkning. • Svar på kommentarer fra høringsinstanser, som fiskeriog miljømyndigheter og NGO’er. • Plan for oljevernberedskap. • Miljøfaglig bistand i beredskapsorganisasjon. • Tilsyn og miljørevisjoner. • Miljørapportering. • Konsekvensutredning for utbygging og drift. • Bredt spekter av kurs og opplæringsprodukter.

Foto: Julie Damsgaard Jensen

Today’s quality is tomorrow’s reputation

annonsebilag fra magnet media as - INNSIKT 19|2010 grønne bedrifter

13


– Fremtidens bedrifter velger miljø

– Miljøsertifisering fører til flere kunder, intern stolthet og ivaretar fremtidige arbeidsplasser, sier Tone Granaas, daglig leder i Grønn Hverdag. Tekst og foto: Thomas Winje Øijord

14

INNSIKT 19|2010 grønne bedrifter - annonsebilag fra magnet media as


Ifølge Granaas er ikke miljøsertifisering noe for de spesielt interesserte, men snarere et samfunnsansvar som bedriften selv vil tjene på. – Dette er noe alle bedrifter vil gjennomføre i fremtiden. Å kunne kjempe om kunder fordrer at man er bevisst på klima og miljø, sier hun. Miljøsertifisering er med på å gi kunder og forbrukere en forsikring om at bedrifter anstrenger seg for å redusere sin egen påvirkning på miljøet: – Ønsker man å ta miljøet på alvor, er sertifisering den beste løsningen. Da kommer det en tredjepart inn som garantist for at bedriften har oppfylt gitte krav. Og jeg som forbruker kan vite at bedriftene gjør det de lover. Økt endringskompetanse Grønn Hverdag bistår bedrifter som velger å sertifisere seg, og Granaas mener det er viktig å involvere alle medarbeidere, slik at arbeidet blir uavhengig av enkeltpersoner. Men samtidig må endringene ha en solid forankring i ledelsen: – Da blir det prioritert ressurser og innsats for å få gjort det som er nødvendig for å nå målene bedriftene setter seg. Granaas er også opptatt av å understreke hvordan miljøsertifisering kan være med på å forbedre bedriftskulturen. – For å øke konkurransekraften trenger både bedrifter generelt og AS Norge mennesker som har endringskompetanse. Miljøsertifisering er en mulighet til å ta tak i både den tekniske, strukturelle og den kulturelle siden ved bedriften, og ikke kun skape en image, men en identitet som etterleves og som kundene vil merke.

Staten viser vei Ifølge Granaas er det både positivt og viktig at store innkjøpere stiller krav til bedrifters miljøhandlinger. – I anbudsrunder krever ofte staten at en leverandør er miljøsertifisert. Dette har en sterk effekt ettersom kjøpsvolumet er så stort. Og på denne måten spiller det offentlige en viktig rolle i å få sertifiseringsarbeidet videre. Det finnes flere ulike sertifiseringssystemer bedrifter kan velge å bruke: internasjonale systemer som EMAS og ISO-standarden eller systemer som Miljøfyrtårn og Svanemerket, som er henholdsvis et nasjonalt og et nordisk system. Ivaretar fremtidige arbeidsplasser Ifølge Grønn Hverdag vil de bedriftene som i størst grad involverer medarbeiderne i sertifiseringsprosessen, og som setter dem i stand til å gjennomføre endringene, lykkes bedre i å oppnå miljømålene. – Det å være med på å nå slike mål vil føre til en stolthet internt og gi de ansatte i bedriften en bedre selvfølelse og teamfølelse. Videre vil bedriften, ved å satse på miljø, skape en større kundegruppe, og dette vil igjen kunne ivareta fremtidige arbeidsplasser, avslutter Granaas.

Miljøkartlegging

Molab er en av Norges største laboratoriebedrifter. Vi tilbyr analyser, prøvetaking og rådgivning innen materialtesting, analytisk kjemi og miljøovervåkning. Siden 80-tallet har vi utført miljømålinger i både ytre og indre miljø, og vi er akkreditert for prøvetaking og analyser av en lang rekke komponenter, blant annet i utslipp til luft og vann. Vi tilbyr en rekke tjenester innen: - Arbeidsmiljø og inneklima - Miljøkartlegging av bygg - Kartlegging av forurenset grunn - Luktkartlegging - Målinger av nedfallsstøv og svevestøv - Avfallskarakterisering - Emisjon: utslipp til luft og vann

fakta

- Analyser og rådgivning fra en av landets største laboratoriebedrifter • Datterselskap av SINTEF • Har i overkant av 70 ansatte • Avdelinger i Glomfjord, Mo i Rana, Oslo og Porsgrunn, og betjener kunder over hele landet • Har et miljøledelsessystem som fyller kravene i ISO 14000 • Akkreditert av Norsk Akkreditering i henhold til ISO 17025 • Pre-kvalifisert i henhold til Achilles, Sellicha, TransQ og StartBank Telefon: 75136350 E-post: info@molab.no www.molab.no

Vi tilbyr også hurtige, kvalitetssikrede analyser av PCB, asbest, ftalater og andre parametere i blant annet bygningsmaterialer.

annonsebilag fra magnet media as - INNSIKT 19|2010 grønne bedrifter

15


Foto: Trondheim kommune

Trondheim satser på el-bil

Ordfører i Trondheim Rita Ottervik

Foto: Trondheim kommune

Kan brukes til alt 90 prosent av alle biler i kommunal bruk i Norge kjører mindre enn 10 mil per dag. En slik rekkevidde dekkes av en rekke el-biler på det norske markedet. El-biler har en relativt høy investeringskostnad, men svært lave drivstoffkostnader (mellom 74 og 86 øre pr. mil). De er svært energieffektive og supre for bymiljøet.

Prosjektleder Bjørn-Ove Berthelsen

16

fjerne 90 personbiler fra vegene. I Trondheim kommune har ca. 850 ansatte til nå gått på dette kurset, som er et samarbeid med NAF. Sammen med andre skadeforebyggende tiltak vil kursene føre til redusert vedlikeholdsbehov og færre bilskader. –Kostnadene til bilskader i Trondheim kommune ble redusert med ca. 40 prosent eller 1,6 millioner kroner i 2009, fortsetter Berthelsen. For å holde på denne positive effekten og kanskje bidra til ytterligere reduksjoner i utslipp og bilskader, har forsikringsselskapet vårt satt opp en årlig premiepott som fordeles på enheter som kan vise til gode resultater på økonomisk kjøring og skadereduksjoner, avslutter Bjørn Ove Berthelsen.

Mindre skader Et annet tiltak for å nå målet om 40 prosent reduksjon av CO2-utslipp er kurs i økonomisk kjøring. I snitt reduserer kursede sjåfører drivstofforbruket med 17-19 prosent. Det har samme miljøeffekt som å

INNSIKT 19|2010 grønne bedrifter - annonsebilag fra magnet media as

Thinkbiler til Trondheim

Grønne fakta Det er mange gode grunner for at det offentlige skal satse på miljøvennlige kjøretøy. Det offentlige har særskilt ansvar for å gå foran og redusere klimagassutslippene. Trondheim kommune er miljøsertifisert etter NS ISO 14001 og har som mål å redusere utslipp fra egen kjøretøypark med hele 40 prosent.

Foto: Trondheim kommune

Mange fordommer Det hele startet i 2006 da en tverrfaglig prosjektgruppe kalt ”Miljøvennlige kjøretøy og drivstoff ” ble etablert som følge av en politisk vedtatt utredning. I 2007 og 2008 ble det arbeidet med anbud, leveranser, bilbudsjett, forhandlinger med leverandører og leasingpartnere, samt løpende oppdatering på kunnskap og signering av avtaler. –Ved at kommunen går foran, bygger vi kunnskap og erfaring som er nyttig for andre, sier prosjektleder Bjørn Ove Berthelsen. –Vi tror vår satsing også kan inspirere og påvirke andre til å velge el-bil.

fakta

Trondheim kommune har i dag en bilpark bestående av hele 27 el-biler som brukes til kommunens mange oppgaver. El-bilparken erstatter den tidligere bruken av bensin- og dieseldrevne biler, og ansatte booker bilene enkelt gjennom kommunens kalendersystem. Målet er å redusere CO2-utslippene fra kommunens kjøretøypark med 40 prosent.


De viktige og riktige miljøvalgene

fakta

Med snart 100 års erfaring med miljøarbeid knyttet til industri og termisk energibruk har Norsk Energi solid kunnskap og kompetanse om effektive miljøtiltak. Med denne kunnskapen bidrar vi til at norske og internasjonale virksomheter kan forbedre sine miljøprestasjoner på en lønnsom og effektiv måte.

• • •

• •

Selskapet er et ledende kompetansemiljø for termisk energi og bistår norske og internasjonale oppdragsgivere med råd ved valg av energibærer, teknologiske løsninger og viktige miljøtiltak. Som rådgivere bistår vi i alle prosjektfaser med Norsk Energi ble etablert i 1916 under navnet Norsk miljøog klimarådgivning. Dampkjelforening Miljøog klimatjenestene Stiftet av papir- og celluloseindustrien for å samle ekspertise på energispørsmål benyttes aktivt av norske Eksperter på: industribedrifter, energi- Termisk energi selskaper, offentlige - Damp/Forbrenning myndigheter og inter- Luftforurensning - Miljø og sikkerhet i industrianlegg nasjonale institusjoner. Hovedkontor i Oslo Norsk Energi arbeidI dag er det ca 75 ansatte i Norsk Energi e r o g s å a kt iv t me d Tlf. 22 06 18 00 internasjonale klimawww.energi.no kvoteprosjekter innen Kyotomekanismene Joint Implementation (JI) og C le an D e velopment Mechanism (CDM). Som et av svært få konsulentmiljøer i Norge har Norsk Energi kompetanse og omfattende erfaring i å: • Identifisere JI- og CDM-prosjekter og utvikle nødvendig prosjektdokumentasjon, PIN og PDD.

• Assistere myndigheter med å bygge opp kompetanse og institusjonelt rammeverk for de to Kyoto-mekanismene Joint Implementation og CDM. Først og fremst arbeider vi med prosjekter innen for fornybar energi, energisparing og miljøstyring. Viktige tjenester er: • Klimastrategi/klimaregnskap • Miljørådgivning/miljøregnskap • Konsesjonssøknader/utslippssøknader • Konsekvensutredninger • Miljørisikoanalyser • Miljøledelse • HMS/internkontroll • JI- og CDM-prosjekter • Spredningsberegninger for utslipp • Teknisk miljøanalyse/renere produksjon • Forbrenningsoptimalisering • Avfallsforbrenning og avfallsbehandling • Støyreduksjon Norsk Energi er først og fremst et konsulentselskap som utfører over 400 små og store oppdrag i året for private og offentlige oppdragsgivere. Samtidig er Norsk Energi også en forening for energibrukere og energiprodusenter. Medlemmene står for over 80 prosent av energiforbruket i norsk industri.

annonsebilag fra magnet media as - INNSIKT 19|2010 grønne bedrifter

17


Grøset har gitt tradisjonell trykkeridrift avskjed på grått papir. Det har både bedriften og miljøet tjent på.

Økologisk fotavtrykk som sporer til innsats Tekst: Kristian Ryland

Fra Grøset herregård i Grue Kommune kommer landets mest miljøvennlige trykksaker. Kontinuerlig fokus på grønn drift har gjort at trykkeriet i år – som det første landet – tilbyr klimanøytrale trykksaker. Prisdryss fra miljømyndigheter og sertifiseringsinstanser har det også blitt i årenes løp. Er også gresset grønnere der inne? – Hos oss er alle arbeidsoppgaver og hele virksomheten påvirket av miljøorienteringen. Vi får frem løsninger som bidrar til redusert forbruk, avfall og utslipp, samtidig som vi holder høy produktkvalitet, sier Karin Hokstad Widerøe, daglig leder for 28 ansatte i Grøset Trykk AS. – Miljøtankegangen er med i alle vurderinger som gjøres. Investeringer, endring i arbeidsprosesser og rutiner, valg av leverandører, kommunikasjon, transport, for å nevne noe. Dette har skapt omsetning og resultater på bunnlinjen, mener lederen. From Grøset with låve Med base i en ombygget låve på Grøset Herregård har Hokstad Widerøe og kollegene hatt en voksende omtanke for virksomhetens miljøpåvirkning, og stadig jobbet mot nye mål. 18

– Har du først kommet inn på denne veien, så fortsetter du. Miljøarbeid i bedriften er en kontinuerlig prosess, der du snur hver stein. Det er først og fremst et lagarbeid der alle ansatte har eierskap til resultatet, og det skaper en positiv og deltakende bedriftskultur. Sertifisering etter ledende ordninger og standarder er en del av denne prosessen, og gir oss hele tiden nye mål å jobbe mot, sier hun. I tillegg til trykkeriet inn mot Finnskogen, tilbyr Grøset tjenester innen design og layout fra avdelingene i i Trondheim og Oslo. Tidsskrifter, fagblader, bøker, brosjyrer og produktkataloger er blant trykksakene som sendes ut til en stadig større kundekrets. Og kundenes valg av Grøset er bevisst, i følge sjefen. Grønt selger – Vi har de siste årene opplevd markert økt kundetilgang, og flere store norske selskaper får nå leveranser fra Grøset. Miljøorganisasjonene, med sitt fokus på bærekraftige innkjøp, var tidlig ute som kunder. – Grøset ble sertifisert med Svane-merket tilbake i 1998, og siden den gang har miljøbelastning og samfunnsansvar blitt relevant for stadig flere bedrifter. Det påvirker deres

INNSIKT 19|2010 grønne bedrifter - annonsebilag fra magnet media as


innkjøp og valg av leverandør, og det skaper muligheter for oss, sier Karin Hokstad Widerøe. Utgangspunkt for Grøsets miljøengasjement stammer fra midten av 90-tallet. Det daværende Grafisk Senter Grøset, frontet av Jan Erik Pettersen, opplevde via salgskanaler i Sverige at kravene til innkjøp i offentlig sektor ble strengere. Miljø var et tema. Den fremsynte lederen så dette komme også i Norge, og startet dreiningen av bedriften. De ansatte ble trukket med fra begynnelsen. – Først skulle Grøset rydde i eget hus, deretter ville vi jobbe ut mot leverandørkjeden. Vi har kommet med nye initiativer hvert år, sier lederen.

Karin Hokstad Widerøe, daglig leder for 28 ansatte i Grøset Trykk AS

Engasjement og sertifisering – Nettopp involvering av de ansatte mener jeg er sentralt for å få bedriften til å lykkes med miljøarbeid. Det er en kollektiv oppgave, som er krevende, men givende. Miljøtankegangen gjennomsyrer alt vi gjør, fra forbruk av materiell i trykkeriet til transportløsninger og dialog med leverandører og kunder. Allerede innen 2001 var Grøset godkjent etter Svanen, ISO 14 001 og EMAS-registrert. I tillegg er bedriften FSC og PEFC- sertifisert, som innebærer at trevirket og

produksjonsprosessene papiret er basert på, er godkjent og sporbart til kilden. Grøset fører også CO2-regnskap og kjøper klimakvoter for å kompensere for sin CO2-belastning. – Dette gir oss en ekstern verifisering og bekreftelse på at vi faktisk gjør en forskjell. Samtidig setter ordningene krav til oppfylte standarder og kontinuerlig forbedring. Det gir oss motivasjon til å tenke nytt, og vi opplever sertifisørene som konstruktive diskusjonspartnere som hjelper oss å bli bedre. Avfall som inntektskilde Fokus på redusert avfall og nøye kildesortering er en del av hverdagen i Grøset. – Vi kan vise til kun 1,7 % restavfall fra produksjonen. Absolutt alt avfall sorteres. I tillegg generer driften en del spesialavfall som vi får betalt for. Totalt går vi faktisk i pluss og tjener på avfallet, sier Hokstad Widerøe. Papir som blir til overs, går heller ikke til spille. Restepapirblokka er resultatet, og et kjent produkt i regionen. – Avskjær og restepapir går til et fornuftig formål. Blokka har blitt meget godt mottatt hos kunder og andre samarbeidspartnere. Også skoler og barnehager får nye godt av overskuddspapiret fra Grøset. Bunnlinje I 2010 havner Grøset Trykk AS på 43-45 mill i omsetning, og går så vidt i pluss, grunnet oppkjøp og og investeringer i driftsmidler. Selskapet hadde i årene før en driftsmargin på 10-12 %. – Vi har de siste årene hatt en fin vekst, og slått resten av markedet og bransjen i en tid der etterspørselen etter papir har gått kraftig ned. Mens den totale papiromsetningen til vår del av bransjen stupte 20 % i 2009, har Grøset i samme periode vokst med 28 %, konstaterer en tilfreds Karin Hokstad Widerøe. – I Grøset kan vi dokumentere resultater som følge av grønn satsing. Miljøarbeid er gøy, lønnsomt og et fantastisk verktøy for endring og forbedring av virksomheten. Det kan anbefales!

Les mer på www.groset.no

annonsebilag fra magnet media as - INNSIKT 19|2010 grønne bedrifter

19


Vi nordmenn har en tendens til å tro at vi er verdensmestre på miljø, men i den store internasjonale sammenhengen er Norge et lite miljøland. I Norge er nemlig kun 673 virksomheter sertifisert etter den internasjonale standarden for miljøstyring ISO 14001 (2008). Det er bare 15 % av det for eksempel svenskene har klart.

fakta

Virksomheters evne til å håndtere klima- og miljøspørsmål blir et stadig sterkere konkurransefortrinn i internasjonal business. Miljøutfordringer krever internasjonalt samarbeid, men også at vi er i stand til å tenke globalt og handle lokalt. Sertifiseringsordningen Miljøfyrtårn er en flott nasjonal satsing, men har mindre verdi for virksomheter med internasjonalt fokus. Bedrifter som legger opp til et miljøstyringssystem etter ISO 14001 viser at de har et oppriktig ønske om å redusere sin miljøpåvirkning. Miljøstyring er også en lønnsom investering for den enkelte virksomhet, ved blant annet bedre utnyttelse av råvarer og energi, og en forbedret profil mot stakeholders.

Å være sertifisert etter NS-EN ISO 14001 er den beste attest en virksomhet kan få på miljøfronten og et betydelig konkurransefortrinn, spesielt internasjonalt. Standardsamlingen ”MiljøstyringssystemerNS-EN ISO 14000-serien” inneholder de viktigste og mest brukte standardene i ISO 14000-serien.

Standard Online AS • Eies av Standard Norge og Norsk Elektroteknisk Komite • Selger Norsk Standard og tilhørende produkter • I tillegg selges også standarder fra andre land verden over • Har 18 ansatte og holder til på Lysaker utenfor Oslo

Stadig flere virksomheter benytter miljøstandarden ISO 14001 i sitt miljøengasjement Teknologisk Institutt Sertifisering AS har siden 1996 sertifisert industribedrifter, service og handel, og offentlige virksomheter etter den internasjonale miljøstandarden ISO 14001. I dag er om lag 736 organisasjoner sertifisert etter denne standarden. Standarden er et rammeverk for virksomhetene for å utvikle et styringssystem for å ta vare på det ytre miljøet. Styringssystemet kan med fordel slås sammen med styringssystem for kvalitet, ISO 9001 eller styringssystem for helse og sikkerhet, OHSAS 18001. Dette er det mange organisasjoner som gjør, og sertifiserer da hele styringssystemet under ett. Hvorfor etablere et miljøstyringssystem? • For det første kan det være eierne og ledelsen som ønsker å fremstå med sine produkter og tjenester i markedet med et synlig miljøengasje ment. • Det kan være de ansatte som ønsker å arbeide i en bedrift med et miljøengasjement. • Ofte er det kundene som etterspør bedriftenes miljøprestasjoner. • Det kan også være andre interessenter som långivere, forsikring, naboer, kommune som forventer et miljøengasjement fra organisasjonen. 20

Ved å etablere et miljøstyringssystem setter bedriften sitt miljøengasjement i et system hvor ledelsen forplikter organisasjonen til minimum å følge alle relevante lover og forskrifter knyttet til det ytre miljøet og arbeide kontinuerlig med forebedringer innen det yte miljø. I vårt arbeid som sertifiseringsselskap ser vi at mange organisasjoner sparer ressurser i form av materialer og energi, og derved penger på å ta vare på miljøet. Flere og flere ser at det å ta vare på miljøet gir en positiv effekt både for miljøet og organisasjonen. Som en bedriftsleder utrykte det: ”Vi ser forretningsmuligheter i enhver lovregulering”.

www.sertifisering.no

INNSIKT 19|2010 grønne bedrifter - annonsebilag fra magnet media as

Kristian Fjørtoft (UMB).

Anerkjent miljøstyringssystem verden over


Nye avløpsrør uten riving! Nordens ledende aktør innen salg av GRP-rør Proline har utviklet en effektiv og innovativ måte å bygge nye avløpsrør og –stammer på som krever minimale inngrep i bygget, som er ekstremt holdbart og som koster en brøkdel av tradisjonell rørutskifting.

I mange eiendommer fra 50-, 60- og 70-tallet begynner avløpsrørene å “synge på siste verset”. Et tradisjonelt rørbytte gir uker med støy, støv og omfattende kostnader for alle. For å unngå dette, har Proline utviklet en metode hvor de gjennomfører rørfornying uten at de må rive vegger og gulv. Dette er mulig ved at de legger rør på en smartere måte enn på tradisj onelt vis. Rørfornying er et s amleb egrep for installasjon av nye rør på innsiden av gamle.

Etterspurt i hele Skandinavia At teknikken til Proline er etterspurt, vises tydelig gjennom en jevn vekst i selskapet. I dag utfører Proline prosjekter i hele Skandinavia. Allerede i 1994 utviklet de denne måten å bygge nye avløpsrør og –stammer på. Etter 14 år i bransjen og over 35 000 leiligheter utført, vet de hvordan jobben skal uføres med høy kvalitet og til en konkurransedyktig pris. Valgte Proline metoden Bjerregårdsgate Boligselskap ble bygget i 1934, og bygget har derfor rør som er over 70 år gamle. Dette betyr at rørene er eldre enn teknisk livslengde for støpjernsrør. – Etter så mange år er det en klar risiko for lekkasjer og stopp. I samarbeid med ÅF-Consult kom vi fram til at rørfornying passet oss bedre enn total rehabilitering av alle bad og kjøkken, sier Sigurd Rønneberg, styreleder i Bjerregårdsgate Boligselskap AS. Rønneberg forteller at med Proline kan du gi rørene et nytt liv, og få muligheten til å pusse opp kjøkken og bad når du vil. Ideen er enkel, istedenfor å brekke opp gulv og vegger, lager de nye rør med de gamle som støpeform. – Det beste er at du kan bo som normalt i leiligheten mens arbeidet pågår, understreker han.

Derfor valgte Rønneberg Proline: • Økonomi og kvalitet • Referanser • Fleksibilitet • Minimale forstyrrelser • Skånsomt for miljøet • God informasjonfl yt • Holder seg innenfor en tidsramme Slik gikk det: • Prosjektet ble levert i tide • De holdt seg innenfor tid og økonomiske rammer • Beboerne var svært fornøyde • Hva mer kan jeg som styreleder ønske meg?

PROLINE NORGE AS PB 35 Kjelsås, 0411 Oslo Tlf: 815 00 898 E-post: info@prolineas.no www.prolineas.no

annonsebilag fra magnet media as - INNSIKT 19|2010 grønne bedrifter

21


Spesialleverandør innen avfallstjenester Ragn-Sells er en stor aktør innen kretsløpsindustrien i Sverige, Norge, Danmark, Estland, Latvia og Polen. Konsernet omsetter for ca. 4 milliarder kr, og har 2800 medarbeidere. Våre virksomhetsområder håndterer og gjenvinner restprodukter og avfall fra næringsliv, private og kommuner. I Norge sysselsetter vi 230 personer på våre 16 avdelinger rundt om i landet. Vårt norske hovedkontor er lokalisert i Lillestrøm utenfor Oslo. Ragn-Sells er sertifisert på kvalitet (ISO 9001), miljø (ISO 14001) og arbeidsmiljø (OHSAS 18001).

22

er spillolje, maling, løsemidler, plantevernmidler, PCB og ulike typer kjemikalier, lysstoffrør og blybatterier. Det kreves kunnskap og kompetanse når denne type avfall skal håndteres. Som kunde hos oss behøver du ikke tenke på dette. I tillegg til håndtering av farlig avfall kan Ragn-Sells AS blant annet hjelpe deg med analyser, forurenset masse, farlig gods, soppsanering, asbestsanering, miljøsanering, radonmålinger, bistand av kjemiker, søknader og utfylling av dokumenter.

fakta

Ragn-Sells er i besittelse av markedets beste teknologi innen VA-teknikk, i kombinasjon med høyt kvalifisert personell, noe som gir våre kunder det beste resultatet - både teknisk og økonomisk. Vi utfører høytrykksspyling og suging av ulike avfallstyper, også ADR-pliktige væsker. Vi tømmer og kontrollerer septiktanker, spilloljetanker, oljeutskillere, sandfang og fettutskillere. Vi utfører også vedlikeholdsspyling og TV-inspeksjon av eldre rør, samt rengjøring av gårdsplasser m.m. Tette avløp og dårlige rør er problemer som må løses raskt. Ragn-Sells har døgnvakt for disse tjenestene. Vi arbeider også med vakuumteknikk for suging og blåsing av de fleste byggematerialer innen bygg og industri. Ditt farlige avfall overlater du trygt til oss, så tar vi hånd om resten. Innsamling, transport, sortering, viderebehandling, samt all den dokumentasjonen som lovverket krever inngår i våre tjenester. Den informasjonen du behøver for din rapportering får du også av oss. Eksempler på farlig avfall

INNSIKT 19|2010 grønne bedrifter - annonsebilag fra magnet media as

Ragn-Sells • En landsdekkende totalleverandør innen avfallshåndtering • Sysselsetter 230 personer i Norge • Hovedkontor lokalisert i Lillestrøm • Etablert i Norge, Sverige, Danmark, Estland, Latvia og Polen • Startet opp i Sverige i 1881 www.ragnsells.no


E8LdgaYCdg\ZZgCdg\ZhhiªghiZYViVi^Yhh`g^[i!bZY&)(%%%aZhZgZ#E8 LdgaYh[d`jhZg€\^^i"WZhajic^c\hiV\ZgZ]_Zaei^a€kZa\ZYZg^`i^\Zaªhc^c\ZcZ! Wgj`Z^i"hnhiZbZcZWZYgZd\]daYZhZ\[V\a^\deeYViZgi#>VWdccZbZciZi[€gYj d\h€€ga^\&&ji\VkZgVkE8LdgaY7dcjh!hdb\€g^YnWYZce€V`ijZaaZiZbVZg! iZ`cdad\^Zgd\igZcYZg#E87dcjhji[naaZgYZiaªeZcYZcn]ZihW^aYZibZYcnii^\ d\^ciZgZhhVci[dgYnec^c\d\^cch^`iº[dgVaaZhdbk^a]daYZhZ\deeYViZgi[dg€ kZa\Zg^`i^\Z^i"aªhc^c\Zg#

HZcYHBHbZY`dYZdgYB6<C:IE8Li^a'%(%

IZ\c&"€ghVWdccZbZcie€E8LdgaY`g&&-*!"ZaaZg 8dbejiZgldgaY`g'%.%!"d\[€bZYZc>EdYH]j[[aZ\gVi^h

HZcYHBHbZY`dYZdgYB6<C:I8Li^a'%(% 8dbejiZgldgaYZgCdg\ZhaZYZcYZ^i"Vk^h!d\`dbbZgji]kZg[gZYV\bZYYZ k^`i^\hiZcn]ZiZcZ!igZcYZcZ!]ZcYZahZcZ!WZ\^kZc]ZiZcZd\Vkhaªg^c\ZcZ^ ^i"WgVch_Zc#>VWdccZbZciZi^cc\€gd\h€\gVi^hVY\Vc\e€8>D";dgjb!hdb ]_ZaeZgaZYZgZ€hi€WZYgZgjhiZi^Zc[dggZic^c\hkZgYZchdbZcYgZghZ\hiVY^\ gVh`ZgZ#


MILJØSERTIFISERING?

DNV har kursene du trenger

For deg som ikke er helt grønn, men gjerne vil bli det DNV tilbyr kurs i miljøstyring, energiledelse og klimarengskap. Kursene holder et faglig høyt nivå og utarbeides og gjennomføres i henhold til profesjonelle læringsmetoder. Foreleserne er seniorrevisorer som har sitt daglige virke innenfor miljørelaterte tjenester. Energiledelse, NS-EN 16001 Den nye norske og europeiske standarden for energiledelse er et nyttig verktøy og referanse for bedrifter som ønsker å styrke konkurranseevnen gjennom systematisk og målrettet arbeid med energieffektivisering. Energieffektivitet gir i tillegg miljøgevinst og sikrer bærekraftig utvikling.

Miljøstyring, ISO 14001 Formålet med introduksjonskurset er å gi en helhetlig forståelse for hensikten med et miljøstyringssystem. Det tar også for seg sammenhengen mellom prinsippene i standarden og risikohåndtering av ytre miljø. Vår workshop gir en praktisk tilnærming, og hjelper deg å starte etableringen av miljøstyring i din virksomhet samtidig som det gir en grundig innføring i ISO 14001.

Klimaregnskap, ISO 14064 ISO 14064 del 1 er utviklet for å sette krav til design, utvikling, administrasjon og rapportering av et klimaregnskap. Standarden inkluderer prinsipper og krav til bestemmelse av utslippsgrenser, -kilder og kvantifisering av utslippsmengder; identifisering av en virksomhets spesifikke aksjoner; og målsetninger for å redusere klimafotavtrykket. Bestill kurs på www.dnv.no/miljokurs

Det Norske Veritas E-post: kurs@dnv.no Tlf: 67 57 71 28

www.dnv.no/miljokurs

Grønne Bedrifter  

Magazine published by Magnet Media discussing green business cocepts in norwegian business

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you