Page 1

temabilag:

Hodejeger i setelommen agenda

Utvikling uten sidestykke

Et annonsebilag fra

NCE NODE kan vise til en vekst som neppe har sett sitt like i noen klynge i noen region. Med kompetanse og innovasjon i førersetet er det ikke tvil om at fremtiden er lys på Sørlandet.

D

Mag net Med ia

a vi startet NODE i 2005 hadde de 29 bedriftene involvert til sammen 1800 ansatte. I dag er det 60 bedrifter med over 9000 ansatte og nesten 500 ledige stillinger.

Klyngen startet sin utvikling i 1970, da skipsverftene og mekaniske bedrifter på Sørlandet etablerte et av landets første offshore entreprenørselskaper. Det tok altså 35 år, en hel generasjon, å bli 1800 ansatte. Så tok det kun seks år å bli 9000. I denne tiden har det utviklet seg en klynge av kompetansebedrifter som står bak mange innovative, høyteknologiske produkter. Multinasjonale selskaper betegner disse som «det beste man kan kjøpe for å operere på ultrastore havdyp». Resultatet er at NODE-klyngen har blitt globalt arbeidende designere av høyteknologisystemer. Fra å være en industribasert region er i dag våre bedrifter, sammen med prosess­industrien, næringslokomotivene i regionen Sørlandet. Begge er spisskompetanse­næringer, og har bragt flere og flere kunnskapsrike mennesker til regionen. Det er vi som jobber med dette utrolig stolte av. Det er en reise det er få forunt å være med på. Sørlandet tilbyr høy livskvalitet med flott natur, nærhet til kontinentet, utmerket oppvekstmiljø, rimelig boligmarked, eget universitet og gode kommunika­sjoner. Det må være et eventyr for unge familier å være med på den nasjonale historien som skrives på Sørlandet om dagen. Kjell O. Johannessen, Daglig leder, NCE NODE

www.nodeproject.no

Tid og plass for deg i Sogn og Fjordane Foto: thomas bickhardt, bickfoto.no

S

ogn og Fjordane er framtidsfylket – eit Norge i miniatyr med svært variert natur og ei rekkje ulike og spennande arbeidsplassar.

Her er energi i store mengder: vasskraft, vind, bølgjer og tidevatn. Dei marine og maritime næringane handlar med heile verda. Utanfor kysten ligg nokre av dei største olje- og gassfelta på norsk sokkel, og på fastlandet skaper mineral vekst i nye og gamle næringar.

Innan tertiærnæringane er det eit stadig veksande tilbod i handelssentra. Bygdebyen Førde er til dømes blant stadane i landet med størst varehandel per innbyggjar. Alt dette betyr også at det lett å finne seg arbeid i Sogn og Fjordane. Fylket har lågast arbeids­ løyse i landet, og på framtidsfylket.no vert det dagleg publisert nye stillingar, for alle typar kompetanse, både i det offentlege og det private. På fritida vil du òg finne ditt paradis her, anten du trivst best på fjell, fjord og bre, eller heller likar ein rusletur i ein stille soloppgang. Kva så med finkulturen, spør du kanskje? Då spør vi: Visste du at det er opera i Sogn og Fjordane? Og eige symfoniorkester? Det krev litt meir planlegging enn i storbyen å finne ei høvande framsyning. Men det har du god tid til. Du kan jo bruke litt av den tida du sparer på å sleppe rushtrafikken. Daniel Wergeland, som kom hit som trainee ved hjelp av Framtidsfylket, seier at han trivs så godt at det må regne eld frå himmelen før han flyttar att.

Anne van Oorschot Dagleg leiar i Framtidsfylket Les meir om Sogn og Fjordane – FRå side 16.

Gjer som Daniel, og vel ein god jobb og eit lettlevd og trygt liv nær naturen. I Sogn og Fjordane er det både plass og tid til deg.

www.magnetmedia.no

Et annonsebilag fra Magnet Media

agenda

hodejeger i setelommen

1


www.pwc.no/jobb

En karriere utenom det vanlige Faglig og geografisk frihet

Som Norges største selskap innen revisjon, regnskap, rådgivning og skatt/avgift hjelper vi private og offentlige virksomheter over hele landet til å skape bedre styring og kontroll. Lokal kunnskap og tilstedeværelse er sentralt for oss, og vi søker deg med sterk fagkompetanse innenfor relevante områder. PwC tilbyr deg et bredt spekter av karrieremuligheter, med muligheter på nesten 40 steder fra nord til sør. Vi er til stede de fleste steder som Widerøe flyr til. Se etter ledige stillinger på www.pwc.no/jobb eller kontakt vårt lokale kontor! © 2012 PwC. Med enerett. I denne sammenheng refererer “PwC” seg til Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS som er en separat juridisk enhet, og et uavhengig medlemsfirma i PricewaterhouseCoopers International Limited.


Dresser Rands avdeling i Norge har levert gassturbinanlegg til over 60 land.

Dominerer verdens offshoremarked for

gassturbiner Kunnskapsbedriften Dresser-Rand AS er mer aktiv i offshore-markedet enn noen gang. Av: Bjørnhild Vigerust bjornhild@magnetmedia.no

Mer enn 20 år etter at det første store gassturbinanlegget ble levert fra Kongsberg, har Dresser-Rand AS satset stort i offshoremarkedet. Den norske avdelingen har levert anlegg til over 60 land, og i dag jobber cirka 260 ansatte med 26 ulike nasjonaliteter her med avansert teknologi. Sivilingeniør Ingar Tollum Andersen er en av dem. Han er prosjektleder i et team på femten medarbeidere, og liker følelsen av å bety noe og være synlig i et selskap som er markedsleder i bygging av kompakte kraftog kompressorstasjoner for offshore bruk. – Hvorfor velge Dresser-Rand som arbeidsplass? – Produktene våre er spennende, og en del av den attraktive siden i olje- og gassindustrien. Konsernet er stort internasjonalt og arbeidsmiljøet godt lokalt. Du er synlig når du jobber i Dresser-Rand, det er kort vei opp til ledelsen i bedriften. Dessuten har vi mye å gjøre og det skaper dynamikk og gir god stemning. Som prosjektleder kan jeg kombinere både teknikk og administrasjon, ta strategiske valg og kalle meg «en politisk ingeniør». Det er også viktig for familien

å bo nær naturen, så vi har bosatt oss i flotte omgivelser på Kongsberg. – Hva leverer Dresser-Rand? – Kraftstasjonene våre for offshore bruk produserer den elektriske kraften det er behov for på en plattform, og kompressorene komprimerer gass for injeksjon og eksport. Vi bruker industrielle flymotorer som kjører på diesel eller naturgass fra utvinningen. Disse flymotorene skyver ut eksosgass, som driver en turbin på en aksling, som da igjen driver en generator eller en kompressor. Dette er på en måte «hjertet» på oljeplattformer, eller på ombygde oljetankere som fungerer som ytende produksjonsskip, såkalte FPSO’er. – Og hva med livet som prosjektleder? – Det er stimulerende å ha så mange baller i lufta og å få prosessene i prosjektet til å flyte. Prosjektene varer som regel ett år eller mer fra vi begynner å designe leve­ransen til den er levert og det blir en del reising. Jeg hadde 40-50 reisedøgn i fjor, det er med på å gjøre jobben min variert og spennende.

www.magnetmedia.no

Et annonsebilag fra Magnet Media

agenda

Sivilingeniør Ingar Tollum Andersen.

Dresser-Rand AS er et norsk selskap i det amerikanskeide Dresser-Randkonsernet. Dresser-Rand i Kongsberg prosjekterer, leverer og vedlikeholder gassturbiner og gassturbindrevne kompressor- og generator-sett til oljeog gassindustrien og til landbaserte installasjoner i hele verden. Antall ansatte globalt er cirka 8500.

hodejeger i setelommen

3


Christian Neumann og Birgit Weerts har sammen med barna Rasmus og Frida funnet seg godt til rette i Arendal.

God

livskvalitet Arendal kan by på interessante jobbmuligheter, flott natur og et trygt oppvekstmiljø. Det har blant annet trukket en tysk familie til byen.

Av: Tore Friestad tore@magnetmedia.no

Birgit Weerts og Christian Neumann flyttet til Arendal for halvannet år siden, og trives veldig godt. – Det var en stor forandring fra Hamburg, hvor vi bodde før. Vi ønsket et godt liv i flott natur, og da Christian fikk en spennende jobbmulighet i UNEP/GRID Arendal, bestemte vi oss for at Arendal skulle bli vårt neste hjem, sier Weerts.

Folketall: 43 000 Befolkningsvekst: 1,0 – 1,5 % pr år Arbeidsplasser: 21 500

Einar Halvorsen Ordfører Arendal kommune 905 91 250 einar.halvorsen@arendal.kommune.no Trond G. Hansen Næringsrådgiver Styreleder Etablerersenteret IKS 913 46 677 trond.gunnar.hansen@arendal.kommune.no

www.arendal.kommune.no

4

agenda

Naturskjønn tilværelse Ekteparet jobbet i ti år i World Wide Fund for Nature i Tyskland, og den flotte sørlandske naturen var med på å trekke dem til Arendal.

– Det er et mangfold man ikke finner mange andre steder i verden. Med skjærgården foran huset, skogen og sjøen bak og kort vei til fjellet, har vi alt som kan ønskes i umiddelbar nærhet. Vi kan drive båt- og strandliv om sommeren og har gode skimuligheter om vinteren, sier Neumann. Han påpeker også at ferjeforbindese mot Danmark og Tyskland gjør det veldig praktisk om familien skulle ønske en tur til slekt og venner i Tyskland.

Arendal satser sterkt på. FN-by-initiativet er et samarbeid mellom UNEP/GRID-Arendal, Arendal kommune og Aust-Agder fylkekommune. Målet er å bistå og styrke FN ved å støtte regionale prosjekter med internasjonalt omfang. – Blant annet utvikler vi en plattform for bildeling, at folk som for eksempel jobber på samme sted kan kjøre sammen, i stedet for å bruke unødvendige ressurser på å kjøre hver for seg. Birgit Weerts er etter endt mammapermisjon nå engasjert i en 50 prosent stilling for Røde Kors i Arendal, men søker etter arbeid innen miljøfeltet. – Arendal har et stort potensiale for bærekraftig turisme med et sterkt miljøfokus, og jeg er sikker på å finne muligheter til å fortsette min karriere innen det feltet, sier hun. Gode oppvekstvilkår Familien Weerts/Neumann består også av to små, Rasmus på tre år og Frida på ett.

– Det var veldig viktig for oss at våre barn skal ha en god oppvekst. Barnehagen tar aktivt i bruk naturen i hverdagen og det gjør oss veldig glade at barna lærer å elske naturen, sier foreldrene. Både Weerts og Neumann er imponert over hvordan Arendal, selv om byen vokser, har klart å beholde den norske småbyfølelsen.

By med miljøfokus Neumann har fortsatt sitt fokus på miljø og natur, og jobber i dag i UNEP/GRID – Det er med på å gi god livskvalitet. Vi liker oss Arendal, som arbeider for bærekraftig ut­- særdeles godt i Arendal og kommer definitivt vikling gjennom lokale initiativer, noe FN-byen til å bli værende her i lang tid.

hodejeger i setelommen

Et annonsebilag fra Magnet Media

www.magnetmedia.no


Bilde: Pollen i Arendal

Innovasjonsfylket Aust-Agder

En annen som ikke har noen plan om å forlate Aust-Agder, er Heidi Haugebo. Hun har nylig startet bedrift, og skryter av det lokale samarbeidet.

Av: Tore Friestad tore@magnetmedia.no

– Mitt selskap, DuKan AS, har fokus på å produsere brukervennlige pc-er for eldre. Målet med dette er å få eldre mer delaktig i samfunnet og gi dem enkel tilgang til informasjon gjennom spesialtilpasset teknologi, sier Haugebo. Hun forteller at de i startfasen har fått veldig mye hjelp og støtte.

Rambo er entreprenørskapsrådgiver i fylkeskommunen. – Vi jobber for å legge til rette for at gründerne og næringsutviklingsaktører får tilgang til kompetansetjenester, nettverk og møteplasser, samt være en rådgiver og veiviser i forhold til støtteapparatet.

– Vi er inkubatorbedrift i Coventure, og har dermed lett tilgang på faglig råd, et godt nettverk og en unik mulighet til å bruke deres kompetanse.

Fylkeskommunen har oppgaver blant annet innenfor disse områdene:

Ønsker entreprenørskap Aust-Agder fylkeskommune ønsker at fylket skal preges av nyskaping, innovasjon og et internasjonalt rettet næringsliv, og legger godt til rette for gründere som Haugebo.

– Fylkeskommunen har som mål å øke servicegraden og tilgjengeligheten i virkemiddelapparatet, slik at det skal være enkelt for entreprenørene å få tilgang til den veiledningen, det nettverket og den forretningsutviklingskompetansen som de trenger for å lykkes godt med sin bedrift, sier Mona K. Stray Rambo.

www.magnetmedia.no

Det regionale forvaltningsorganet mellom stat og kommune som styres av det folkevalgte fylkestinget. Fylkeskommunen har som hovedoppgave å levere kvalitetstjenester til innbyggerne i fylket og videreutvikle en livskraftig landsdel.

• Regionalutvikling • Næring • Videregående opplæring • Veg og samferdsel • Kultur • Tannhelse • Folkehelse

Aust-Agder fylkeskommune jobber for at gründere som Heidi Haugebo får støtten de trenger for å lykkes.

Et annonsebilag fra Magnet Media

agenda

Wenche Fresvik Næringssjef 37 01 73 72 / 930 33 389 wenche.fresvik@austagderfk.no

www.austagderfk.no

hodejeger i setelommen

5


Foto: Anders Martinsen fotogr afer

God rekruttering handler om å være tilstede overalt hvor fram­tidige nye hoder befinner seg. Eivind Mogensen ble headhuntet via en karrieredag. Eivind Mogensen (29) er godt fornøyd med å jobbe i en bedrift som er med å sette dagsorden for teknologiutviklingen i Norge.

Av: Arvid Steen / Drivkraft AS arvid.steen@magnetmedia.no

Driver Norges stolteste Med en generell interesse for mekanikk og maskiner, var det liten tvil om hva Eivind Mogensen (29) ønsket å arbeide med. Valget falt på et femårig studie i «Produktutvikling og produksjon» ved NTNU. Det gjorde han lurt i. Eivind gikk verken gjennom en energitappende søknads­ bonanza eller en haug med intervjurunder før han fant drømmejobben. Som engasjert student traff han Aker Solutions via en karrieredag på universitetet, og fant umiddelbart en god tone med representantene. Eivind ble deretter kalt inn til intervju i Kristiansand, hvor han forlot byen med et godt jobbtilbud i hånden. – Aker Solutions var veldig profesjonelle fra første stund. Jeg hadde en del andre alternativer, men det var egentlig ingen som var reelle konkurrenter med tanke på valget mitt. Jobben i Kristiansand var hele tiden øverst på ønskelista, og jeg er fortsatt skråsikker på at jeg valgte riktig, sier Eivind.

6

agenda

hodejeger i setelommen

God opplæring Nå jobber drammenseren som utviklingsingeniør i et pro­sjektteam som utvikler nye løsninger for riggsupport på borerigger. Det høres kanskje ut som en teknisk vanskelig jobb, men Eivind forsikrer at overgangen fra utdanning til jobb har gått som en drøm.

– I teamet mitt er vi flere med samme bakgrunn, og de fleste har høy kompetanse og god erfaring innen faget. I til­legg har Aker Solutions et mentorprogram der man får oppfølging av en senior i bedriften. Det gjorde at jeg kjapt kom inn i systemet og hadde flinke kolleger å forholde meg til. Fleksible arbeidsdager Eivinds arbeidsdager begynner vanligvis med møtevirk­ som­het for å planlegge hva som må gjøres i løpet av arbeids­dagen. Det kan være monteringsarbeid, forskjellige oppgaver

Et annonsebilag fra Magnet Media

www.magnetmedia.no


Foto: Anders Martinsen fotogr afer

industri fremover – Bare positivt, ifølge 29-åringen.

– Jobben byr på utfordringer hver eneste dag, som også er symptomatisk for hele boreindustrien. Den er i konstant utvikling og vi som jobber må alltid være med på neste bølge, forteller han.

Foto: Anna Gr avdal

på verkstedet eller rett og slett generelt arbeid på kontoret. Arbeidsoppgavene varierer og dagene flyr av gårde.

Aker Solutions er et ledende globalt olje­serviceselskap som leverer ingeniørtjenester, teknologi og produkter, samt løsninger som øker utvinningsgraden og leve­tiden for olje- og gassindustrien. Aker Solutions har en samlet årsomsetning på om lag 35 milliarder NOK. Selskapet opererer i mer enn 30 land og sysselsetter 26 000.

www.akersolutions.com

www.magnetmedia.no

Et annonsebilag fra Magnet Media

agenda

hodejeger i setelommen

7


Den lille giganten Boreutstyrsleverandøren Cameron er forholdsvis liten på Sørlandet, men er et gigantselskap på verdensbasis. Cameron-ingeniørene, Jørgen Haaø og Espen Pettersen, jobber i Eliteserien innen ingeniørkunst. Av: Arvid Steen arvid.steen@magnetmedia.no

– Skal man først jobbe med boreteknologi i verdenstoppen, så er det betryggende å jobbe i et selskap som leder an utviklingen, sier ingeniør Espen Pettersen. Vokser stort på Sørlandet Boreutstyrsleverandørene er mer kjent i Houston, og verden for øvrig, enn hjemme i Kristiansand. Selskapet har om lag 25.000 ansatte på verdensbasis, og 500 i Sørlandets hovedstad. I dag jobber 20 forskjellige nasjonaliteter på kontorene til Cameron i Kristiansand. På grunn av økende ordreinngang trenger Cameron ytterligere 100 ingeniører fremover. – Jeg gleder meg til at vi blir flere, sier HR Manager Vibeke Zernichow. En hemmelighet Cameron-ingeniør, Jørgen Haaø, ser lyst på framtiden på bedriftens vegne. 8

agenda

hodejeger i setelommen

– Vår produktportefølje er avansert boreutstyr og borepakker. Mitt fagfelt som består av å utvikle software, som er et fagfelt i rivende utvikling. Samtidig får jeg anledning i Cameron til å delta i produktutviklingen. Det gjør min jobb ekstra utfordrende og spennende, sier Jørgen. At markedet er spennende er én ting, vel så viktig er det at morselskapet i Houston har stor tro på sitt norske kontor. – I segmentet vi jobber peker pilene oppover. Ordrereserven vår er stor, og nå har vi finansiell styrke som bidrar til at vi skal utvikle oss ytterligere. Vi er et forholdsvis lite selskap her hjemme, men produktene våre leveres over hele verden, sier markedssjef Vibeke Bals Borge Håverstad. – Hva sier folk om deres plassering midt i sørlandsidyllen? – Bransjefolk er ikke opptatt av hvor vi har kontorer, men hva vi leverer. På verdensmarkedet er det et kvalitetsstempel at vi opererer fra Norge. Sikkerhetskravene til våre produkter er blant de strengeste i verden, sier Vibeke Bals Borge Håverstad.

Et annonsebilag fra Magnet Media

www.magnetmedia.no


på Sørlandet Hun legger til: – Men, for de som ikke er bransjefolk er det få som kjenner til hva vi egentlig jobber med. HR-sjefen vet utmerket godt at verdens tre største selskaper innen boreteknologi ligger innen et godt borekast fra hverandre. Og dermed er konkurransen om de beste hodene stor. – Samtlige selskaper leverer god kvalitet, men vi tror vi leverer fra oss de beste borepakkene i verden. I tillegg er vi en mindre aktør, med mindre byråkrati og store muligheter til personlig utvikling. Ingeniørene har også stor påvirkningskraft til å bidra til produktutvikling. I tillegg har vi et godt arbeidsmiljø, sier Vibeke Zernichow. Global konkurranse Tilbake til ingeniørene Jørgen Haaø og Espen Pettersen, så er de enige med sin HR-sjef.

Begge er opptatt av å jobbe i et selskap som satser. Både på norsk sokkel og internasjonalt. – Det er spennende å jobbe med verdensledende produkter i et selskap som satser nasjonalt og globalt. Selskapet har hatt stor suksess internasjonalt, og begynner nå å legge øynene på norsk sokkel. Vi som ingeniører får frihet til å være med å utvikle blant annet styringssystemer til borepakkene vi leverer, sier Jørgen Haaø. Hans kollega Espen understreker: – Det er kultur i Cameron for å tenke nytt, noe som er viktig for å dra utviklingen. Vi som ingeniører blir gitt stor handlefrihet, noe som gjør det spennende og gøy å jobbe i Cameron. Med Cameron i ryggen får vi finansiell støtte til utvikling av produkter, noe som styrker vår posisjon i forhold til konkurrentene.

www.magnetmedia.no

Et annonsebilag fra Magnet Media

agenda

Verdensledende leverandørselskap i alt fra subsea til komplette borepakker, med 25.000 ansatte

Hovedkontor i Houston

Hovedkontoret for Boreteknologi i Kristiansand, med 500 ansatte

Cameron Sense er spesialister på borepakker til hele verdensmarkedet

100 nye ansatte innen utgangen av 2012 i Norge

www.c-a-m.com

hodejeger i setelommen

9


FOTO: Hallvard Ellefsen

Det gror rundt

Sørlandsporten Lenge har østregionen i Aust-Agder blitt sett på som ingenmannsland. Sørlandsporten Næringshage og Sørlandsporten Teknologinettverk jobber for å kvitte seg med dette feilstempelet og videreutvikle regionens næringsliv. Av: Tore Friestad tore@magnetmedia.no

– Vi har lenge blitt sett på som en «utkantregion», men det er ikke tvil om at vi snart befinner oss midt i smørøyet, mellom det beste av Sørlandet og Østlandet, sier Michel Esnault (bildet), daglig leder i Sørlandsporten Næringshage (SPN). Den pågående utbyggingen av E-18 i begge retninger vil nemlig etter hvert endre regionen fra utkant til midt i smørøyet. Man vil kunne nå 350 000 mennesker innenfor en times kjøretid, og det er i tillegg kort vei både til Torp og Kristiansand flyplass. – Dette er attraktivt både for bedriftseiere og arbeidstakere, all den tid vi også kan tilby billige tomter, svært gode skole- og barnehagetilbud og en rekke spennende karrieremuligheter, påpeker Esnault.

10

agenda

Fjerner kommunegrenser SPN skal nå bli en viktig regional samarbeidspartner for næringslivet.

som helhet, vil vi kunne gi hele næringslivet i området et løft. Det er ikke tvil om at man står sterkere sammen, poengterer Esnault.

– Vi ønsker å vise at kommunene Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Gjerstad og Åmli besitter en kompetanse og et bedriftsmiljø som er attraktivt. Både for bedriftseiere som ønsker etablering eller samarbeid, og for arbeidstakere som ønsker å leve «det gode liv» på Sørlandet, sier Esnault.

Klyngekoordinering En del av arbeidet SPN gjør er koordinering av næringsklynger. Den fremste aktøren her er Sørlandsporten Teknologinettverk (STN), og Per Arnt Tellefsdal (bildet), styreleder i STN, forteller at samarbeidet med SPN har vært fruktbart.

SPN har nylig utviklet seg fra å dekke kun Risør til å dekke de fem nevnte kommunene. Grunnen til dette er at det er besluttet at næringshageordningen skal arbeide mer regionalt enn før. – Jeg tror dette er en stor fordel for næringslivet i regionen. Forskning viser at ved å styrke regionen

hodejeger i setelommen

Et annonsebilag fra Magnet Media

– Vi er et nettverk av 15 mekaniske bedrifter i østregionen i Aust-Agder. Disse har ingen felles eierskap og er spredt over flere kommuner, så i lang tid kjente de lite til hverandre på tross av relativ nærhet. Nå kan vi, med hjelp av SPN, ta et sterkere initiativ til regional vekst i næringslivet gjennom samarbeid, forteller Tellefsdal.

www.magnetmedia.no


– Med utbyggingen av E18 vil regionen også få en meget god infrastruktur på plass, og vil ha en nærhet til næringsmiljø, kundegrupper og utdanningsinstitusjoner både mot nord og sør, påpeker han. Esnault legger vekt på at bedriftene i STN har en særdeles sterk samlet spisskompetanse, og med tanke på næringspolitisk utvikling gir klyngesamarbeidet mer tyngde. – En samling av 15 virksomheter med over en milliard kroner i omsetning gir mye større kraft enn en enslig bedrift. Det gjelder både når man ønsker å tiltrekke kunnskapsrik arbeidskraft og når man ønsker å vise at det skjer ting også utenfor de større kommunene på Sørlandet, sier han. Mange jobbmuligheter – Regionen trenger selvfølgelig – som alle andre i Norge – ingeniører. Egentlig har vi noe å tilby innen alle typer kunnskapsbaserte næringer, og med et vidt spekter av festivaler har vi også blitt et område kjent for kultur, kunst og design, sier Esnault.

Bedriftene i STN satser nå stadig mer på rekruttering og å tydeliggjøre mulighetene som finnes innen mekaniske fag, forklarer Tellefsdal. – Det er ikke slik at man låser seg til en virksomhet ved å utdanne seg i denne retning. Jobb i mekanisk næring gir en solid åpning for en fremtidig karriere innen olje, gass og fornybar energi – noe det finnes mye kompetanse på i umiddelbar nærhet. Solid fundament på plass Esnault og Tellefsdal er begge sikre på at fremtiden er lys for regionen.

– Nå begynner ballen for alvor å rulle, og både med tanke på samarbeid i sterke kompetansemiljø og et løft i infrastrukturutvikling ser vi at vi har noen lønnsomme år foran oss. Gjennom samarbeid bygger vi et solid fundament, fastslår Tellefsdal. – Jeg tror på videre utvikling både i Sørlandsporten Næringshage og i regionen generelt. Næringslivet er allerede sterkt involvert i arbeidet, og vi håper nå at de forskjellige kommunene i større grad vil se nytten av samarbeid som strekker seg over kommunegrensene, avslutter Esnault.

Sørlandsporten Næringshage er et fellesskap av små og mellomstore bedrifter. Målet er å skape vekst og utvikling i og for deres bedrifter, samt trekke flere til det etablerte miljøet. I tillegg bidrar Sørlandsporten Næringshage med prosjekter som skal medvirke til utvikling av det generelle næringslivet i Aust-Agder.

IMS er en av de mekaniske bedriftene i Sørlandsporten Teknologinettverk, som nå blir en del av et enda sterkere regionalt samarbeid.

www.sorlandsporten-naringshage.no. Samlet sysselsetter bedriftene i Sørlandsporten Teknologinettverk rundt 700 personer og har en totalomsetning på om lag en milliard kroner. Flere av bedriftene er ledende i sin nisje.

www.sortek.no

www.magnetmedia.no

Et annonsebilag fra Magnet Media

agenda

hodejeger i setelommen

11


DeepOcean etablerer seg i Trondheim.

Nye høyder

for subsealeverandør Teknologibedriften DeepOcean har i en årrekke hatt Haugesund som base for sin subseavirksomhet i Norge. Nå utvider de og etablerer avdeling i Trondheim.

ROV i arbeid på Statfjord.

Av: Tore Friestad tore@magnetmedia.no

– Det finnes flere grunner til at Trondheim er et attraktivt sted for oss. Det er en meget sterk teknologiklynge i byen, og mye høyt utdannet personell. Strategisk sett er dette en fornuftig lokasjon for oss, og vi bringer også noe nytt til miljøet i byen gjennom vår komplette subseapakke, sier Sveinung Soma, Engineering Manager i DeepOcean AS. Muligheter i Trondheim DeepOcean er i dag ledende leverandør av fjernstyrt vedlikehold for subsea-installasjoner i WNordsjø-regionen. Bedriften har over 1000 12

agenda

ansatte i avdelinger over hele verden, og sin største avdeling i Haugesund hvor suksessen startet i 1999. Kundelisten inkluderer Statoil, BP, Total, Talisman, GASSCO og ConocoPhillips. DeepOcean er blitt en internasjonal bedrift. Selskapet er fortsatt lite nok til at alle føler de bidrar til suksessen, samtidig som at det er stort nok til å tilby gode karrieremuligheter.

– Det er viktig for oss at avdelingen i Trondheim blir innlemmet i bedriften generelt. De skal være en inkludert og komplementerende del av DeepOcean-teamet. De som blir ansatt vil spille en viktig rolle i å forme veien videre for dette kontoret. Vi søker både nyutdannede og erfarne fagfolk, som sammen skal etablere et sterkt subseamiljø i Trondheim, sier Soma.

Soma er ikke i tvil om at avdelingen i Trondheim nå vil gjøre bedriften enda sterkere stilt for fremtiden.

Han påpeker at det også vil være viktig å etablere samarbeid med sterke teknologimiljø som NTNU, Høgskulen i Sør-Trøndelag, Sintef og Marintek.

– Generelt sett peker pilen rett opp innen subseavirksomhet, og en avdeling i Trondheim vil skape mange muligheter for oss og ta oss til nye høyder, spesielt siden oljeletingen på norsk sokkel kryper stadig lengre nordover. Vi vil etablere en ingeniøravdeling som på sikt kan utføre komplette prosjekter under eget tak, sier Soma. Nyansatte former veien I første omgang er det 20 ingeniører og sivilingeniører som skal ansettes til Trondheimsavdelingen. Disse skal samarbeide tett med hovedkontoret i Haugesund.

hodejeger i setelommen

Et annonsebilag fra Magnet Media

– Dette vil gjøre våre offshore-operasjoner enda sterkere, så å komme nærmere disse aktørene vil være veldig positivt. Soma forteller at kontoret i Trondheim kommer til å åpne i første kvartal 2013, og at de herfra vil bidra med engineering og kompetanse på lik linje med Haugesund-kontoret. – Trondheim er en langsiktig satsing for oss og jeg er ikke i tvil om at mulighetene vil åpne seg opp etter hvert som folk er på plass der, sier lederen av DeepOceans ingeniøravdeling.

www.magnetmedia.no


Sveinung Soma søker nå flere ingeniørkollegaer til spennende stillinger.

Balanse mellom jobb og fritid gir energi til kreativitet.

DeepOcean benytter høyteknologisk utstyr til utfordrende operasjoner på dypt vann.

Fortsatt satsing i Haugesund Selv om ny avdeling i Trondheim er en viktig del av DeepOceans fremdriftsplaner, har de ikke glemt sitt opphav. Sveinung Soma påpeker at engineering-avdelingen i Haugesund har vokst voldsomt den siste tiden, og bare i år har de ansatt 20 ingeniører.

– Vi har planer om fortsatt vekst i Haugesund i tillegg til i Trondheim. Det er dette som er hovedkontor og kjernen i vår virksomhet i Norge, og vi har veldig fokus på å rekruttere riktig personell til alle aspekter av DeepOcean. Kontinuerlig forbedring er nøkkelen til suksess. Et naturlig førstevalg Magnus Hagen Vika jobber i dag som Business Controller i DeepOcean, etter å ha vendt tilbake til Haugesund etter ti år med studier og jobb i landets to største byer.

– For meg er det viktig å jobbe et sted der en ser mulighetene til å kunne bevege seg både vertikalt og horisontalt i organisasjonen. DeepOcean har en flat struktur og er ikke for stor. Dette gjør at en har anledning til å være med å påvirke på flere områder. At en i tillegg

har muligheten til å jobbe internasjonalt gjør det enda mer spennende, forklarer han, og får støtte fra sin kollega Magnus Minde: – Med oppvekst i oljebransjen i Bergen var det naturlig å fortsette karrieren i samme bransje da jeg flyttet til Haugesund i 2006. Subsea-bransjen fristet veldig, og DeepOcean ble raskt førstevalget. Han jobber nå som Lead Engineer i PRS, Statoils Pipeline Repair System-base på Killingøy i Haugesund, hvor han for øyeblikket deltar i et prosjekt som utvikler fjernstyrte sveisemaskiner for undervannsbruk. – Av og til – når jeg har tid til å reflektere over hva jeg jobber med – tenker jeg at USA har månelandingen, mens Norge har subsea-bransjen. Dette er virkelig «high tech», sier Minde entusiastisk.

www.deepoceangroup.com

www.magnetmedia.no

Et annonsebilag fra Magnet Media

Reperasjonsjobb på Varg A.

agenda

hodejeger i setelommen

13


Foto: Copyright Ge t t yImages

– Sammen med kunder som opererer i krevende markeder internasjonalt har vi i Norge trolig tilgang på den sterkeste skipstekniske kompetansen i verden, mener Kay Erik Stokke, i DNV.

Råd i verdensklasse til Sunnmøre

Det Norske Veritas øker sin kompetanse innen rådgiving og etablerer nytt kontor i Ålesund. Av: Bjørnhild Vigerust bjornhild@magnetmedia.no

Den maritime klyngen på Mørekysten vokser seg stadig sterkere, og er verdensledende i mange segmenter. Det Norske Veritas (DNV) har vært etablert i Ålesund med kontor for skipsklassifikasjon i nesten 100 år, og nå skal de også etablere et rådgivingskontor her. – For å kunne sette oss inn i kundens problemstilling er nærhet svært viktig. Så inno­ vativt og internasjonalt som miljøet har blitt, og så raskt som utviklingen skjer videre her på Møre ser vi behov for å bygge ut vårt sterkeste miljø for skipsteknisk sikkerhet, forklarer Group Leader Maritime Advisory Møre, Kay Erik Stokke (bildet). Rekrutterer Kompetanseutvikling i arbeidsstokken er viktig for DNV, og ved det nye rådgivingskontoret skal både ny og eksisterende kompetanse samles. Stokke selv skal fungere som brobygger mellom kunde og ekspertise.

– I vårt konsern har en med spisset kompetanse gjennom doktorgrad like stor anerkjennelse som en som kan «litt om alt», og vår kompetanse kan 14

agenda

derfor sys sammen til å løse de største problemstillingene. Sammen med kunder som opererer i krevende markeder internasjonalt har vi i Norge trolig tilgang på den sterkeste skips­ tekniske kompetansen i verden, og det er utrolig moro å skulle få bruke og utvikle den i Ålesund, sier han, og utdyper: – I det rederimiljøet som finnes på Møre utfører fartøyene noen av de mest avanserte operasjonene som finnes i verden, og det setter store krav også til oss. Derfor rekrutterer vi både internt nasjonalt og internasjonalt og eksternt når vi nå skal bygge opp det nye konsulentkontoret. Vi har utrolig mye å bidra med, og et sterkt ønske om at kunden skal lykkes. Bidrar til en tryggere hverdag Hvert år blir denne kompetansen brukt i DNV innovasjonsprogram. Her settes kloke hoder sammen for å utvikle friske ideer og konsepter for fremtiden i den maritime næringen, og inspirere kundene til å ta steget videre.

– Dette gjøres i tillegg til komplekse oppdrag fra kunde. Samtidig skal alle prosjekter vi har kunne knyttes til visjonen og formålsparagrafen vår om å bidra til en tryggere hverdag. Kompetansen vi nå utvikler skal også gjenspeile dette, sier Stokke.

hodejeger i setelommen

Et annonsebilag fra Magnet Media

DNV vet å ta vare på sine ansatte og kunnskapen de besitter. Traineeprogram, mentorordning og videreutdannelse er noe av det som tilbys. – Har man lyst å utvikle seg og få et bredere perspektiv innen sitt fagområde er DNV virkelig stedet å være. Vi gir fagpersoner store utviklingsog karrieremuligheter. Som medarbeider hos oss blir man fort vant til spille på lag med andre, som gjerne har helt andre erfaringer å trekke på, og det gir stor trygghet å vite at man aldri er alene, forsikrer Stokke.

Det Norske Veritas ble etablert i 1864 som en uavhengig stiftelse, og arbeider i dag for å sikre liv, verdier og miljø gjennom inspisering, vurdering, klassifikasjon og rådgiving. DNV har mer enn 10 000 ansatte i 100 land, hvorav 2500 i Norge. Av disse jobber cirka 1000 som rådgivere.

www.dnv.no

www.magnetmedia.no


Åpne dører for nysgjerrige ingeniører Det er stadig nye utfordringer å bryne seg på. NTNU-utdannede Andreas Eilertsen har jobbet som teknisk koordinator hos NOV i Molde siden 2010.

Hos NOV kan nyutdannede ingeniører legge grunnlaget for et karriereløp med store utviklingsmuligheter. Nysgjerrighet, oppfinnsomhet og dybdekunnskap er avgjørende faktorer når det gjelder å beholde vår verdensledende posisjon innen design og salg av systemer og komponenter til den globale olje- og gassindustrien. Til våre lokasjoner i Kristiansand, Stavanger, Molde, Asker, Tønsberg og Trondheim har vi behov for flere dyktige ingeniører innen mange fagfelt, særlig disiplinene maskin, kybernetikk og mekatronikk. Se alle ledige stillinger i NOV i Norge på www.nov.com


Foto: thomas bickhardt, bickfoto.no

Merete Lunde og familien valde å flytte frå Oslo-området til Sogn og Fjordane. Det angrar dei ikkje på.

Smaken av det gode liv Av: Tore Friestad tore@magnetmedia.no

– I Sogn og Fjordane er det godt å bu og arbeide. Her er det eit breitt utval av jobbar for folk med høgare utdanning, og eit trygt og godt oppvekstmiljø for barna, med nære friluftsmoglegheiter, seier Lunde. Midt i matfatet Familien Lunde Nesdal sa opp karrierejobbane sine på Austlandet og flytta over fjellet til Leik­ anger ved Sognefjorden, eit område som har mange gode arbeidsplassar for dei med høgare utdanning.

– Vi er dessutan midt i matfatet til noko av det beste av fjord og fjell som Noreg har å by på. Fritidstilboda er mange og lett tilgjengelege. Eg opplever at vi her i fylket har ein ro og balanse som er vanskeleg å finne i ein hektisk storby, seier Lunde.

i storbyen for å ha spennande og utviklande jobbmoglegheiter. Men det er klart at det òg var eit verdival. Vi ønskte at ungane våre skulle vekse opp i trygge omgjevnader, og alt ligg til rette for at barn skal ha ein god oppvekst i Sogn og Fjordane, konstaterer Lunde. Saft- og syltetøyforskar Arbeidet som forskings- og utviklingssjef i Lerum gjer at ho kan nytte doktorgraden i matvitskap frå Universitetet for miljø- og biovitskap i Ås, samt si ti års erfaring som forskar. Ho fortel at ho trivst i ein jobb der det skjer konkret verdiskaping.

– Eg har noko å strekkje meg etter, og får brukt kompetansen min i kvardagen, sidan Lerum har fleire langsiktige forskingsprosjekt. Breidde i arbeidsmarknaden Lunde har følgjande råd til dei som ønskjer eit alternativ til storbyen:

Ho jobbar i dag som forskings- og utviklingssjef hos saft-, jus- og syltetøysprodusenten Lerum, medan sambuaren, Ole Simen Nesdal, er senioringeniør ved Statens Vegvesen sitt regionkontor i Leikanger.

– Ta kontakt med bedrifter eller etatar som du tykkjer er interessante, og der du meiner du har kompetanse som kan passe. Det er ei stor breidde i typar arbeidsplassar og moglegheiter her i fylket.

– Det at det fanst relevante jobbar som gjer at vi kan bruke kompetansen vår, var særs viktig for oss i flytteprosessen. Ein treng ikkje bu

Ho får støtte av dagleg leiar i Framtidsfylket, Anne van Oorschot, som vonar at fleire vil ta den same avgjerda som Lunde Nesdal-familien.

16

agenda

hodejeger i setelommen

Et annonsebilag fra Magnet Media

– Sogn og Fjordane er eit fylke i vekst, og ønskjer sjølvsagt tilskot av kompetanse til arbeidsmarknaden. Vi kan tilby eit mangfald av spennande arbeidsplassar innan til dømes maritim, offshore og marin industri, design, finans og økonomi, offentlege tenester, forsking og utvikling, energi og IKT.

Framtidsfylket er næringslivet og det offentlige si merkevare for jobb og rekruttering i Sogn og Fjordane. Dei tilbyr verktøy for dette gjennom jobbportalen framtids­ fylket.no, programmet Framtidsfylket Trainee og Framtidsfylket Karrieremesser. Karrieremessene i 2013 er i Grieghallen i Bergen 13. februar, og i Oslo i april/mai.

www.framtidsfylket.no

www.magnetmedia.no


Ronny Solheim og Rune Andre Rindal.

Jobb med fornybar energi i kraftfylket

Sogn og Fjordane Mykje spennande skjer i energibransjen. Sogn og Fjordane står framfor vasskraftutbygging for mange milliardar kroner dei neste åra. No treng sogningane og fjordingane lyse hovud for å få fram meir miljøvenleg energi for framtida. Av: Arvid Steen arvid.steen@magnetmedia.no

Sunnfjord Energi, Sogn og Fjordane Energi og Sognekraft står saman om å profilere Sogn og Fjordane som det store fornybar-fylket. Trioen er dei største energiselskapa i regionen, og er dynamoen i arbeidet for å sikre livsnerven i samfunnet i form av sikker straumforsyning til samfunn og næringsliv. Det er lagt til rette for fleire hundre småkraftverk som ein del av den store vasskraftutbygginga dei neste åra. Området har dessutan nokre av dei beste vindressursane i landet. Meir fornybar energi frå Sogn og Fjordane vil bli eit viktig bidrag for at Norge skal nå sine ambisiøse klima og energimål. Mange utfordringar – Vi skal bygge mange nye produksjons- og nettanlegg. Som del av dei nasjonale klimamåla skal kraftverka vere i drift innan 2020. I tillegg blir det ei stor utfordring for alle energiselskapa i Sogn og Fjordane å bygge ut og drifte kraftnettet som skal frakte energien ut til kundane. Vi har derfor stor aktivitet framfor oss, seier Marit Moene, personalsjef i Sunnfjord Energi. Jaktar på folk Dei tre energiselskapa er på jakt etter nye medarbeidarar.

www.magnetmedia.no

– Vi har stillingar til dei som ønskjer å jobbe med fornybar energi og samstundes få ansvar og utfordringar. Vi treng ingeniørar og operative folk innan fleire fagområde, som skal vere med å byggje energiregionen Sogn og Fjordane, forklarar personalsjef i SFE, Ole-Bent Søreide, som understreker at rett folk i alle ledd må til for at energiselskapa skal lykkast med satsinga. Variert og utfordrande arbeidsplass – Det er kjekt å stadig tenke nytt og sjå at prosjekt blir realisert, og sidan vi brukar dei mest oppdaterte IT-løysingane er vi heile tida i front teknologisk, seier elkraftingeniør John Kroken i Sognekraft.

– I selskapet møtte eg eit miljø som er kjempebra både fagleg og kollegialt. Og berre sjå kva friluftsmoglegheiter det er her i Sogn og Fjordane. – Ingen dagar er like i SFE, fortel prosjektingeniør i SFE Ingunn Vassbotten. Ho prosjekterer nye kraftliner og jobbar både på kontoret og ute i felten. Det er mange spennande prosjekt på gong og arbeidsplassen utviklar seg fort.

Et annonsebilag fra Magnet Media

agenda

hodejeger i setelommen

17


Jobbar med det

frivillige Noreg – Lotteri- og stiftelsestilsynet er den statlege verksemda som har mest å gjere med den store og viktige frivillige sektoren i Noreg, seier direktør Atle Hamar.

Tilsynet har 67 tilsette og ligg i Førde.

Av: Arvid Steen steen@magnetmedia.no

Lotteri- og stiftelsestilsynet har mange utfordrande arbeidsoppgåver. Lotteritilsynet skal kontrollere alt som finst av lovlege pengespel i Noreg, samstundes som ulovlege spel og ulovleg marknadsføring skal stoppast. Stiftelses­ tilsynet fører kontroll med at store verdiar i landets stiftelsar blir forvalta i tråd med vedtektene og stiftelseslova. I tillegg har Lotteri- og stiftelsestilsynet fått oppgåva med å fordele momskompensasjon til det frivillige Noreg. Neste år skal ein milliard kroner fordelast.

18

agenda

Tusenvis av brukarar – Vi har ei svært stor brukargruppe. Vi godkjenner 5000 lag og organisasjonar som kan hente inntekter frå lotterimarknaden. Dessutan har vi ansvar for tilsyn og forvalting med 7600 store og må stiftelsar, og vi fordeler momskompensasjon som kjem over 14 000 lag og organisasjonar til gode, forklarar Atle Hamar. Godt likt – Sjølv om vi som tilsyn ofte må vere formelle, og av og til kan oppfattast som strenge, er vi opptatt av å gi god service, bruke eit godt og forståeleg språk og vere løysingsorienterte når vi kan. Difor har vi laga oss verdiar som seier at vi skal vere både truverdige, hjelpsame og samhandlande

hodejeger i setelommen

Et annonsebilag fra Magnet Media

med våre brukarar. Ei stor brukarundersøking gjennomført i 2011 viser at vi lykkast med det, fortel Hamar. Alt skal gå rett føre seg Lotteri- og stiftelsestilsynets skal sjå til at tre pengespellover og stiftelseslova blir respekterte av tusenvis av aktørar. Ikkje alle vedtaka dei 67 tilsette gjer er like populære, men slik er kvardagen i eit statleg tilsyn.

– Folk må gjerne kjefte på Lotteritilsynet om dei meiner poker bør legaliserast, men det er Stortinget og Regjeringa som bestemmer  kva for pengespel vi skal ha. Lotteritilsynet  skal sjå til at alt går rett for seg i dei spela poli­

www.magnetmedia.no


• Lotteri- og stiftelsestilsynet er to statlege fagtilsyn under felles direktør og administrasjon. • Lotteritilsynet vart etablert i 2001 og kontrollerer og fører tilsyn med alle former for lovlege pengespel i Noreg. Tilsynet skal også stoppe ulovlege pengespel og ulovleg marknads føring • Stiftelsestilsynet vart etablert i 2005 og fører tilsyn og kontroll med landets 7600 stiftelsar • Lotteritilsynet er ansvarleg for å godkjenne 5000 lag og organisasjoner som har løyve til å hente inntekter frå lotterimarknaden • Lotteritilsynet fører også kontroll med bingomarknaden som i dag tel om lag 220 bingohallar. Lotteritilsynet står også for trekning i større lotteri • Lotteritilsynet førebyggjer uheldig speleåtferd gjennom å godkjenne nye ansvarlege pengespel og ved å informere om farane ved pengespel for sårbare grupper • Stiftelsestilsynet er tilsynsorgan for landets 7600 stiftelsar – av dei nesten 1000 næringsdrivande • Stiftelsestilsynet godkjenner også nye stiftelsar og avvikling av gamle • I 2009 fekk Lotteri- og stiftelsestilsynet oppdraget med å fordele momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar 

www.lotteritilsynet.no

Atle Hamar er direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet. Han har vore øvste leiar i tilsynet sidan starten i 2001.

tiske styresmakter seier vi skal ha, påpeikar direktøren. Stoppar uheldige speletilbod – Pengespel er ein aktivitet som kan føre til at sår­ bare grupper utviklar uheldig speleåtferd. Difor er det viktig at pengespel er ansvarlege, og at dei i tillegg føregår i betryggande former under statleg kontroll. Lotteritilsynet skal også sjå til at rett spelar får rett premie i regulerte norske pengespel, som i fjor hadde ei brutto omsetning på 26,5 milliardar kroner, seier Hamar. Passar på stiftelsene – Fram til 2005 var tilsynet med stiftelsane spreidd på landets fylkesmenn, og kontrollen

med stiftelsane varierte ein god del. Norske stiftelsar forvalter store verdier. Bokførd eigen­kapital i stiftelsane var i 2010 på 83 milliardar kroner, men dei reelle verdiane er vesentleg høgare. Det er viktig å ha eit tilsyn som kan kontrollere at dei store verdiane i stiftel­sane blir brukt i tråd med vedtektene, forklarar Hamar.

– Ein del var skeptiske til om Førde og Sunnfjord var stort nok til å rekrutterast folk med tilstrekkeleg og rett kompetanse. Det var ingen grunn til slik skepsis. Lotteri- og stiftelsestilsynet har i det store og det heile klart å rekruttere dyktige medarbeidarar. Vi har òg opplevd at utflytta personar frå fylket har sett tilsynet som ein god sjanse til å flytte heimover igjen, seier Hamar.

Treng dyktige folk Både Lotteritilsynet og Stiftelsestilsynet har en god del juristar, men òg økonomar og revisorer. I stabs- og støttefunksjonene er det bygt opp høg kompetanse på IKT, kommunika­ sjon og administrasjon. Og tilsynet er stadig på utkikk etter nye og dyktige tilsette.

– Våre tilsette bur ikkje berre i Førde, men òg i seks andre kommunar i fylket. Vi har ein veldig kjekk arbeidsplass med vilje til utvikling – både for den einskilde medarbeidar og for verksemda totalt sett, legg han til.

www.magnetmedia.no

Et annonsebilag fra Magnet Media

agenda

hodejeger i setelommen

19


Creating tasteful solutions Ubegrensede globale karrieremuligheter! Vi jobber i framtidens næring og er et av landets ledende sjømatselskap med over 110 års erfaring. Vi står for sunne verdier og sunne produkter. Lerøy Seafood Group er børsnotert og verdens nest største produsent av laks og ørret. med en omsetning i fjor på 9,2 milliarder. Hovedkontoret ligger i Bergen med egne kontorer i Kina, Japan, Sverige, Finland, Frankrike og USA. I tillegg er vi tilknyttet selskaper også i Skottland, Tyrkia og Portugal.

Vil du jobbe i framtidens næring? Vi jobber i et ungt hektisk miljø, i en spennende bransje hvor det skjer mye. Grundig opplæring i alle ledd i næringskjeden blir gitt for å skaffe den beste produktkunnskap - og dette er nøkkelen til vår suksess!

For mer informasjon:

www.leroy.no

Veien videre: Vi tilbyr store muligheter for de rette kandidatene: • Traineeprogram • Praksisplass • Utvekslingsprogram • Støtte til videreutdanning


Foto: Charlot te Sverdrup

HR Manager Mikkel Krebs (t.v.) sammen med VP Finance & Business Support Fumi Uyama (midten) og Managing Director Teruyuki Takahashi.

Solid eierskap gir langsiktighet

Med et av Japans største energiselskaper i ryggen opprettholder Idemitsu Petroleum Norge sin friske satsning over hele den norske sokkelen. Selskapet kan lokke nye medarbeidere med spennende utfordringer i et internasjonalt miljø.

redaksjon@magnetmedia.no

TFO-runder (tildeling i forhåndsdefinerte områder).

Idemitsu kjøpte seg inn i Snorre-feltet i 1989, og har dermed vært aktør i den norske oljebransjen i over 20 år. Langsiktig eierskap og betydelig internasjonal erfaring fra olje- og gassindustrien, har gjort selskapet i stand til å bygge en effektiv organisasjon som i dag består av rundt 50 ansatte.

Aktiv og attraktiv Idemitsu er stolte av sitt solide rykte som aktiv og attraktiv samarbeidspartner og arbeidsgiver. I kampen om de kloke hodene i bransjen kan det japansk-eide selskapet friste med gode utviklingsmuligheter i et inter­ nasjonalt miljø.

Solid internasjonal erfaring Selskapet opprettholder et sterkt fokus på økt verdiskapning i eksisterende lisenser i sitt historiske kjerneområde i nordlige Nordsjøen, samtidig som de har etablert seg i nye områder som Barentshavet. Deltakelse i myndighetenes lisensrunder har alltid hatt høy prioritet hos Idemitsu, og uttellingen har vært svært god både i ordinære lisensrunder og i såkalte

– Konsernet har boret over 200 letebrønner over hele verden, og erfaringsutveksling og kompe­ tanseutvikling er svært viktig for oss, forteller HR Manager Mikkel Krebs.

Av: Redaksjonen

Nettopp dette er et av hans sterkeste kort når det gjelder å tiltrekke seg nye medarbeidere.

www.magnetmedia.no

– I et selskap på vår størrelse vil hver enkelt ansatts bidrag være synlig og viktig. Vi styrker laget på flere fronter, noe som gir en unik mulig­ het til å være med å påvirke Idemitsus fremtid samtidig som din egen personlige utvikling blir ivaretatt, sier Krebs.

• Operatør på norsk sokkel • Over 20 års erfaring i Norge • Kontor på Aker brygge i Oslo med 50 ansatte • Datterselskap av ett av Japans største energiselskaper • Hovedsponsor for Munchmuseet

www.idemitsu.no

Et annonsebilag fra Magnet Media

agenda

hodejeger i setelommen

21


Gullvinner på karrierejakt

Høy trivsel og engasjement i arbeidsstokken har gitt gode resultater hos Uni Micro. Av: Bjørnhild Vigerust bjornhild@magnetmedia.no

Uni Micro AS har i over 25 år utviklet og levert administrativ programvare til det norske næringslivet. Med over 5300 leverte brukersett har de etablert seg som landets nest største Enterprise Resource Planning-leverandør, og hovedproduktet Uni Økonomi har sågar blitt kåret til landets beste regnskapsprogram tre år på rad. Kreativ ro At de ansatte trives i Uni Micro er svært viktig for selskapet, som mener det har direkte sammenheng med suksessen.

– Vi har stor tro på at ansatte som trives også yter bedre i arbeidet de gjør. Vi har derfor stor fokus på å gi dem frihet under ansvar; la dem få være med å påvirke sin egen arbeidsdag og muligheter til å komme med innspill som de vet blir hørt. Resultatet er svært gode tilbakemeldinger fra de ansatte, og flinke folk som leverer langt over det vi kan forvente, forklarer daglig leder Jannike Neset.

Seniroutvikler Trygve Mjelde har jobbet i Uni Micro i 12 år, og trives svært godt.

22

agenda

Tilfredsheten gjenspeiles også i ansiennitet. Flere av de ansatte har jobbet i Uni Micro i over ti år, og en av dem er seniorutvikler Trygve Mjelde. Han jobber ved hovedkontoret i Modalen på tolvte året, og kunne ikke tenke seg et bedre sted. – Fine lokaler og rolige omgivelser gir god arbeidsro, og for oss som har kreative yrker er det midt i blinken. Vi har blitt en god gjeng som trives godt i hverandres selskap og har det gøy på jobb, og når det kommer nye medarbeidere glir de lett inn i miljøet, sier han. Uni i front En variert arbeidsdag gir en gøy arbeidsdag, forteller Mjelde videre.

– Du har ingen sjanse til å gå lei av arbeidet, for det er stadig ny teknologi som må mestres, nye ønsker fra kunder og nye måter å løse ting på. Uni Micro er veldig frempå når det gjelder å holde seg oppdatert på teknologi, og det gjør at også vi utviklerne må ligge i front og produsere nye ting. Vi får utfordret oss selv, og det er det som gjør det hele så utrolig gøy, sier han. De siste årene har Uni Micro vært i kraftig vekst og jevnlig ansatt nye medarbeidere. En av dem er Tina Victoria Andersen, som kom rett fra masterstudier til Uni Micro som salgskonsulent ved avdelingen i Oslo.

jobber en del fra kontoret. Det gjør dagen variert og utrolig spennende. Siden vi er relativt små har vi evnen til å være fleksible og tilpasse oss den enkelte kundes behov; det er kort vei opp til den som tar avgjørelsene, og det setter kundene stor pris på. Faglig utvikling er viktig for Uni Micro. De tilbyr jevnlige kurs for den som ønsker å utvide horisonten, og legger også til rette for intern karriereutvikling for den som ønsker det. – Dersom man har begynt i ett segment, og finner ut at man kunne tenke seg å prøve noe annet – eller rett og slett viser initiativ og et større talent i et annet segment – er Uni Micro flinke til å fange opp dette, og gir store muligheter for videre utvikling, forklarer Bård Hosøy. Selv begynte han på kundesenteret i Modalen for litt over fem år siden, men da det åpnet seg en mulighet på salgsavdelingen i Bergen grep han den. – Det var riktig avgjørelse av meg å bytte stilling, selv om jeg også trivdes godt på kundesenteret. Vi har utrolig mange dyktige folk hos oss, og er flinke til å gi hverandre ros og tilbakemeldinger. Man ser frem til å gå på jobb i Uni Micro, konstaterer Hosøy.

– Det var litt tilfeldig at jeg hørte om Uni Micro, men etter å ha vært på jobbintervju så jeg for meg at dette ville være en god arbeidsplass. Jeg ble fast ansatt i april, og jobbet deltid mens jeg avsluttet mastergraden. For en måned siden gikk jeg ut i full stilling, forklarer hun.

Uni Micro AS

Karrierebytte Jobben tilsvarte forventningene, og Andersen trekker frem nærhet til kundene som særlig positivt.

Uni Micro AS har hovedkontor i Modalen, samt avdelinger i Bergen, Oslo, Trondheim og Haugesund. De er i dag 60 medarbeidere, og utvider stadig virksomheten. De er alltid på utkikk etter kvalifiserte og dyktige både nyutdannede og personer med arbeidserfaring.

– Vi er mye på farten og besøker kunder, kjører demonstrasjoner og gir råd, samtidig som vi

hodejeger i setelommen

Et annonsebilag fra Magnet Media

www.unimicro.no

www.magnetmedia.no


Uni Micro er i sterk veskt, og trenger flere kloke hoder. Daglig leder Jannike Neset (t.v.) har stor tro pü at høy trivsel i arbeidsstokken er en av hovegrunnene til Uni Micros suksess. Her sammen med utviklingssjef Vibeke Thorsen.

www.magnetmedia.no

Et annonsebilag fra Magnet Media

agenda

hodejeger i setelommen

23


KR NIKK

Det lønner seg å skape

en fremragende arbeidsplass I de virksomheter hvor medarbeiderne selv opplever at de har en fremragende arbeidsplass, ser vi en høy grad av nyskaping og innovasjon, lavt sykefravær og lav turnover-intensjon.

Av: Jannik Krohn Falck Adm. dir. Great Place to Work Norge ®

På de beste arbeidsplassene har med­ arbeidere tillit til de man arbeider med og for, er stolte over jobben de gjør og føler fellesskap med sine kolleger. Fremragende arbeidsplasser evner å skape en kultur der menneskene i virksomheten er inspirert, og har mulighet til å bidra med sine kunn­skaper og det beste av seg selv. Der hvor med­ arbeiderne og ledere opplever at de har en fremragende arbeidsplass oppleves dette som noe positivt og lystbetont. Å bidra til innova­ sjon og gi av seg selv er ikke noe en må, men noe en ønsker. På de beste arbeidsplassene kjenner ledelsen sine medarbeidere og tilrettelegger interne programmer etter dette. Deres praksiser er varierte inkluderende, originale og personliggjorte. I tillegg bidrar de til å bygge oppunder en helhetlig kultur med mennesket i sentrum, som bedriftens viktigste ressurs. En sterk forretningsstrategi Globalt jobber Great Place to Work® med omkring 6000 virksomheter og over elleve millioner medarbeidere årlig. Vår med­ arbeider- og kulturundersøkelse er verdens mest utbredte som tillater sammenligning mot andre virksomheter. Sammenligningen

24

agenda

gjør at vi kan kåre de beste virksomhetene både nasjonalt og internasjonalt. De beste arbeidsplassene er attraktive arbeidsgivere og har mange jobbsøkere. Sist år mottok de 100 beste arbeidsplassene i Europa i snitt åtte søknader per medarbeider.

• De 100 beste vokste med dobbelt tempo sammenlignet med de 100 laveste • Sykefraværet var 70 prosent høyere hos de 100 laveste • De 100 beste mottok dobbelt så mange jobbsøknader • De 100 beste utviklet flere nye produkter • De 100 beste hadde lavere frivillig turnover • De 100 beste økte inntektene med 23 prosent, samtidig som staben kun økte med 11 prosent

Tall for de beste virksomhetene i Norge viser at hele åtte av ti ser for seg å jobbe i virksomheten i lang tid. På de beste arbeidsplassene i Norge og Europa er mer enn 90 prosent av medarbeidere stolte av å fortelle andre hvor de jobber – med andre ord snakker de positivt om arbeidsgiver også etter endt arbeidsdag.

hodejeger i setelommen

Et annonsebilag fra Magnet Media

Det å bygge en fremragende arbeidsplass er ikke noe en gjør bare for å være grei. De beste ser at det lønner seg. Arbeidsplassene der medarbeiderne opplever tillit, stolthet og fellesskap viser bedre langsiktig avkastning. I juni ble norske Miles nummer to blant Europas beste arbeidsplasser og Reitan­gruppen ble best når det gjelder stolthet. Begge selskapene har ledere og medarbeidere som opplever tillit, stolthet og et sterkt fellesskap på jobben. At det lønner seg kommer tydelig frem i regnskapene. God menneskeledelse gir resultat God ledelse, som er det de beste lykkes med, handler om å vise tillit og sette mennesket i sentrum. Stadig flere virksomheter ser at god menneskeledelse lønner seg. Og ikke minst ser de at dette gir dem en konkurransefordel og et strategisk fortrinn for virksomhetens videre utvikling. Hvorfor er det da fortsatt mange toppledere som ikke investerer mer i egen kultur og egne ledere – den viktigste suksessfaktor for å nå skape en fremragende arbeidsplass?

www.magnetmedia.no


Analyse- og rådgivingsselskapet Great Place to Work ble etablert i Norge i 2003. Hvert år hjelper Great Place to Work virksomheter og ledere i deres utvikling mot å skape fremragende arbeidsplasser. Great Place to Work sine metoder og prosesser bygger på den forskningen og erfaringen de har opparbeidet gjennom mer enn 20 år. De vet hva de beste gjør og derfor hva som skal til for å lykkes.

www.greatplacetowork.no Adm. dir. Jannik Krohn Falck.

www.magnetmedia.no

Et annonsebilag fra Magnet Media

agenda

hodejeger i setelommen

25


www.maritimecolours.no

Ross Well Management •

Ross Offshore is a provider of total well management, resource management and reservoir management – including carbon storage. We also assist clients with supply chain management and marine operations. We are fast expanding and are searching for ambitious and dedicated personnel. For more information about Ross Offshore and our vacant positions see www.rossoffshore.no


• Ross Resources • Ross Logistics • Ross Sub Surface

What do you want? We want you.


Foto: Willy Haug

Lidenskap for

fisk

Skretting er verdens ledende fiskefôrprodusent og leverer høykvalitetsfôr og service til oppdrettere i fem verdensdeler. Av: Tore Friestad tore@magnetmedia.no

– Hvis Skretting hadde forsvunnet over natten, ville det hatt katastrofale følger for matproduksjon i oppdrettsnæringen i Norge. Vi leverer fôr til mer enn 60 forskjellige fiskearter, og sørger for effektiv produksjon av sunn og delikat sjømat på en bærekraftig måte, sier Karina Daae Nilssen, fagspesialist i markedsavdelingen ved Skrettings fabrikk i Stokmarknes. Vidt spekter av stillinger Daae Nilssen forklarer at Skretting har et vidt spekter av interessante stillinger, som sammen leverer avansert ernæring fra startfôring til slakteklar fisk.

– Hos oss finner man innkjøpere av råvarer, transportmedarbeidere, elektrikere, ernæringsspesialister, markedsansatte og alt i mellom. Vår produksjonsavdeling involverer alt fra lagermedarbeidere til prosessoperatører som driver høyteknologisk utstyr. Vi er også meget stolte av vår store forskningsavdeling, Skretting Aquaculture Research Centre i Stavanger. Den beviser at vi er en kompetansebedrift som legger mye ressurser i forskning, utvikling og innovasjon. 28

agenda

Ambisjoner i voksende marked Næringen generelt er i kraftig vekst, og Skretting har ambisjoner om fortsatt å være ledende i markedet.

– For at det skal kunne skje må vi både være innovative og legge stor vekt på kvalitet både i produksjonsleddet og på sluttproduktet. Bærekraftig utvikling betyr alt for oss, hvis vi skal fortsette å vokse kan vi ikke bruke opp ressursene vi behøver. Med en økende befolkningog mangel på areal for produksjon av mat på land, er det ikke tvil om at produksjon av sjømat vil spille en stadig viktigere rolle for matproduksjoni fremtiden. Derfor er det en veldig spennende næring å jobbe i, påpeker Daae Nilssen. Høyteknologisk og sosialt Daae Nilssen beskriver Skretting som et flott arbeidsmiljø, hvor kompetanse og samarbeid er i førersetet.

– Jeg er utdannet ved fiskeriskolen i Tromsø, men ble kjempeoverrasket da jeg første gang kom inn på fabrikken her og så hvor høyteknologisk denne produksjonen faktisk er. I tillegg har vi et veldig godt sosialt miljø, med eget bedriftsidrettslag som organiserer aktiviteter som bowling,

hodejeger i setelommen

Et annonsebilag fra Magnet Media

Skretting produserer fôr til mer enn 60 fiskearter. Karina Daae Nilssen beskriver bedriften som innovativ og med et godt arbeidsmiljø.

fotball, svømming og slalåm. Jeg vil på det varmeste anbefale en karriere hos Skretting. Her får man en spennende jobb i en markedsledende bedrift med et godt miljø. Hva mer kan man ønske, avslutter Daae Nilssen.

• Skretting er til stede i alle de viktigste oppdrettslandene, og har fabrikker i Australia, Canada, USA, Chile, Frankrike, Irland, Italia, Tyrkia, Japan, Storbritannia, Spania og Norge • I Norge ligger fabrikkene i Stokmarknes, Averøy og Stavanger • Skretting eies av det internasjonale fôrkonsernet Nutreco • I 2003 ble Skretting felles navn for alle fiskefôrselskapene i Nutreco • Mange av Skrettingselskapene har lang historie og har vært med helt siden det første fiskefôret ble produsert for snart 50 år siden

Les mer på www.skretting.no.

www.magnetmedia.no

Agenda: Hodejeger i setelommen  
Agenda: Hodejeger i setelommen  

Utgitt som en del av Widerøes inboardmagasin Perspektiv, 28. oktober 2012

Advertisement