Page 1

agenda Et annonsebilag fra

Magnet Media

FK HAUGESUND

Sunnhordland & Haugesundregionen

Regionens stolthet

VINN FLotte premier 2 timer SPA + golf for 2 personer

43 2 sesongkort for resten av sesongen s.47 AL B ATROSS H E L S E O G V E L V Æ R E s .


et annonsebilag fra Magnet Media

richard bona

08.08.12 Chaka Khan Rådhusplassen ........................... kl 19.00

madeleine peyroux

dana leong

Jarle BERNHOFT

chaka khan

hilde louise asbjørnsen

arild andersen

09.08.12 Trica Boutté, Louisiana Washboard Five Vår Frelsers kirke ....................... kl 19.00 kr 200,Richard Bona - Mandekan Cubano Maritim Hall ............................... kl 19.30 kr 300,Helge Sundes Ensemble Denada Festiviteten ................................. kl 20.00 kr 200,Hot Club de Norvege Staalehuset Tønneloftet .............. kl 20.00 kr 250,Lianne Carroll / Lucky Peterson / dbl. konsert Byscenen ..................................... kl 21.00 kr 250,10.08.12 Madeleine Peyroux Maritim Hall ............................... kl 19.30 kr325,Hilde Louise Asbjørnsen Staalehuset Tønneloftet .............. kl 20.00 kr 250,Druv / Rita Engedalen / dbl. konsert Byscenen ..................................... kl 21.00 kr 200,Arild Andersen Quintett + stjernelag av musikere Festiviteten ................................. kl 21.00 kr 250,11.08.12 Jarle Bernhoft m / band Rådhusplassen ........................... kl 20.00 Dana Leong Trio Byscenen ..................................... kl 23.00

kr 200,-

12.08.12 Tord Gustavsen ensemble Avaldsnes kirke .......................... kl 20.00

kr 300,-

Mer info på sildajazz.no Agenda

Norges beste sted å bo og drive bedrift

kr 420,-

Sunnhordland og haugesundsregionen

kr 420,-


et annonsebilag fra Magnet Media

Stolt fortid, aktiv nåtid, lys fremtid S

unnhordland og Haugesundregionen har lenge vært hoved­s etet i en sterk norsk maritim industri og er i dag definitivt blant Norges viktigste vekstsentra. Her finner man et bredt utvalg av fremadstormende bedrifter – både innen- og utenfor den petro-maritime næringen.

Haugesund kommune N o r g es m a r i t i m e h ov ed s ta d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 En fa n ta s t i s k r e g i o n m ed fa n ta s t i s k n æ r i n g . . . . . . . . . . . 6 Byg g er m a r i t i m ko m p e ta n s e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 En g o d a r b ei d s p l a s s i H au g es u n d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 B l åt t h av, g r ø n n e vo lu sj o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 U n d er va n n o g h i mm el . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 H j ø r n es t ei n s b ed r i f t en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 v er d en s l ed en d e m i l j ø t ek n o lo g i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

ØSTENSJØ REDERI VOKSER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

Gå l æ r l i n g v ei en i VOLVO h o s T r u c k n o r . . . . . . . . . . . . . .

15

H o l d er o r d en på ta l l en e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

b i d r a r t i l h el s e, m i l j ø o g s i k k er h e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 d i n f o r r e t n i n g s r ei s epa r t n er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Fu l l o p p g r a d er i n g f o r r e vm at i s m es y k eh u s e t . . . . . . . . . .

18

– W e b r i n g i n f o r m at i o n to l i fe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

FRE Mt i d en s n æ r i n g s s en t r u m i H au g es u n d . . . . . . . . . . . . . 22 P en d l er fr a B er g en t i l S to r d f o r d r ø mm ej o b b en . . . . . . . . . 24 L e g e m i d l er fr a n o rs k ta r e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 M ED VIND i s ei l en e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 b o l i g d r ø mm en s o m gå r i o p p f y l l el s e . . . . . . . . . . . . . . . .

27

B a l a n s e ga n g I BY OG BYGD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

utsira kommune I n g en p r o b l e m å d r i v e b ed r i f t på U t s i r a . . . . . . . . . . . . . . . 31

tysvær kommune

Den eksepsjonelle utviklingen i området vil garantert ikke stagnere. De neste årene vil utbyggingen av Rogfast og Hordfast sørge for ferge­fri forbindelse til Stavanger og Bergen, noe som utvilsomt vil øke veksten. Det vil blant annet være meget positivt for næringsparker som Aksdal Næringspark og Haugaland Næringspark. Sistnevnte planlegger alle­ rede nå – i samarbeid med ASCO, verdens ledende logistikkspesialist innen olje og gass – etablering av en ny offshorebase på Gismarvik som vil gjøre Haugaland Næringspark til en av Norges største industri- og næringsparker. Mange mener at bedret veiforbindelse også vil føre til stor befolkningsvekst i regionen. I motsetning til de større naboene i nord og sør er nemlig prisnivået på boliger i Sunnhordland og Haugesundregionen fremdeles relativt lavt, noe som er spesielt interessant for barnefamilier som vil etablere seg i et lukrativt område med flott natur og gode oppvekstvilkår. Regionen har likevel mye mer enn et formidabelt næringsliv og rimelige bomuligheter. Haugesund er en av landets fremste handelsbyer, og også innen kultur og idrett står Sunnhordland og Haugesundregionen sterkt, gjennom Sildajazzen og FK Haugesund, men også et vidt spekter av andre aktører. I dette magasinet kan du lære mer om næringslivet og kommunene som står bak utviklingen i Norges kanskje mest attraktive region, og du kan sågar vinne flotte premier mens du lærer. Les mer om det på side 41 og 45.

– G o dt å l e v e, my e å o p p l e v e, k j ek t å j o b b e . . . . . . . . . . . . . 32 N y o ffs h o r eb a s e på v es t l a n d e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 S t r at e g i s k p l a s s er i n g er v i k t i g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

en d r i n g av s t r at e g i ga s to r e v er d i er . . . . . . . . . . . . . . . .

36

– S p es i a l ko m p e ta n s e, s t ei n f o r s t ei n . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 s ats på ei fr a mt i d i s h u n n h o r d l a n d . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 s p en n en d e f o rs k n i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

austevoll kommune LOKO M OTIVET FOR BEDRIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 ET REDERI M ED VIND I SEILENE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

sveio kommune « M IDT I LEIO » OGSÅ FOR INDUSTRIEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

Fi n n på n o e g ø y m ed e t v en n epa r t i l h elg en! . . . . . . . . . . 43

etne kommune d e t l i l l e s t ed e t m ed d e s to r e o p p l e v el s en e . . . . . . . . . . . . . . 4 4

AnnonseBilag produsert av Magnet Media Daglig leder: Ronny Kvalvågnes

Telefon: 56 90 19 50

ronny.kvalvaagnes@magnetmedia.no

Salgs- og mediekonsulenter: Øyvind Kvamme-Vik Eirik Steinsvik Kristian Grøhn Eva Skjelbreid Finn Christian Larsen Joakim Aadland

Telefon: Telefon: Telefon: Telefon: Telefon: Telefon:

oyvind@magnetmedia.no eirik@magnetmedia.no kristian.grohn@magnetmedia.no eva@magnetmedia.no finn@magnetmedia.no joakim@magnetmedia.no

Bearbeidelse av tekst: Bjørnhild Vigerust Telefon: Tore Friestad Telefon: Kjetil Aksnes Kristian Ryland Telefon: Øyvind Kvamme-Vik Telefon: Grafisk utforming: Stina Mari Haveland Geir Årdal

56 56 56 56 56 56

90 90 90 90 90 90

19 52 11 24 11 23 19 54 19 58 11 22

56 90 19 40 56 90 19 56 41 02 01 32 56 90 19 52

Telefon: 56 90 11 34 Telefon: 56 90 19 42

bjornhild@magnetmedia.no tore@magnetmedia.no kjetil@magnetmedia.no kristian@magnetmedia.no oyvind@magnetmedia.no stina@magnetmedia.no geir@magnetmedia.no

s m a r t e au to m a s j o n s l ø s n i n g er fr a b ø m lo . . . . . . . . . . . . 4 5 Fr a S k u d en es h av n t i l v er d en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 R e g i o n en s s to lt h e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Trykk: Aller Trykkeri AS Opplag: 135 500 Distribusjon: Dagens Næringsliv og Haugesunds Avis Forsidemotiv: Haugesund sentrum Forsidefoto: Haakon Nordvik

Magnet Media AS Tlf.: 56 90 11 20 www.magnetmedia.no

3


et annonsebilag fra Magnet Media

Haugesund kommune Variert og sterkt næringsliv, gode bo- og oppvekstvilkår, aktivt idretts- og kulturliv, naturskjønne omgivelser og et mangfold av spennende arbeidsplasser: Det er ikke tvil om at Haugesundregionen har mye å by på.

Norges maritime hovedstad Når man snakker om Haugesundregionen er det umulig å utelate den petro-martime indu­strien. Haugesund omtales gjerne som Norges maritime hovedstad, og omlag 20 pro­sent av regionens sysselsatte arbeider i den petromaritime klyngen. Her finner man kompe­tanse i verdenstoppen, og en industri som skaper verdier for milliarder.

– Vi har et veldig godt og allsidig boligtilbud, og det på et prisnivå som ikke skremmer noen. Faktisk merker vi at vår rolle som «byen i midten» gjør oss attraktiv for siddiser og bergensere som ønsker å få ned boligkostnadene.

– Det er et fantastisk sterkt miljø, og den inno­ vative utviklingen vi ser på teknologifronten er intet annet enn imponerende. Aibel, som er Haugesunds største arbeidsplass, satser nå for eksempel i markedet for fornybar energi offshore, noe som utvilsomt vil bli en viktig næring i regionen, mener ordfører i Haugesund kommune, Petter Steen jr.

– Vi bodde i Stavanger og så etter et nytt hjem, men ble lei av å åpne boligaviser og aldri finne noe vi kunne tenke oss i en passende prisklasse. I Haugesundregionen fant vi en fantastisk eiendom helt nede i vannkanten med en størrelse og standard vi aldri ville kunne fått i Stavanger, forteller Adelhei, som ikke hadde jobb klar før de kjøpte hus.

Et behagelig prisnivå på boliger

– Men vi var veldig optimistiske på at det skulle gå greit. Både jeg og mannen min er høyt utdannet, noe som er etterspurt i regionen. Nå jobber jeg for forskningsinstituttet Polytec, mens Torbjørn fortsatte som manager innenfor forretningsrådgiving i Ernst & Young, og jobber i både Haugesund og Stavanger.

Noen av de som har flyttet hit er ekteparet Adelhei Smeland og Torbjørn Heggheim.

Et annet essensielt moment i en regions utvikling er satsingen på gode oppvekstvilkår. – Trygge, sunne og aktive barn er noe vi alle ønsker, og i Haugesundregionen ligger for­holdene til rette for at dine barn skal få den gode oppveksten, sier Steen, som også er fornøyd med tilrettelegging de har gjort og fortsatt gjør på boligmarkedet. 4

Agenda

Norges beste sted å bo og drive bedrift

Ekteparet Adelhei Smeland og Torbjørn Heggheim flyttet til Haugesund og stortrives.


et annonsebilag fra Magnet Media

F o t o : vestf o t o . n o

Haugesund kommune «Byen i midten»

Rogfast og Hordfast er navnet på samferdsels­ prosjektene som for alvor skal gjøre Haugesund til «byen i midten».

F o t o : Ø y v i nd G i smerv i k

Men samferdsel er mer enn vei, og Steen ser på Haugesund lufthavn som en essensiell gulrot for å tiltrekke seg både nye innbyggere. – God kommunikasjon ut i verden er en forutsetning for å være attraktiv som bosted. Regionen har en flyplass med direkterute til mange europeiske byer, i tillegg til daglige ruter til Bergen og Oslo.

F o t o : e l i n th o rsen

F o t o : haak o n n o rdv i k

F o t o : e l i n th o rsen

– Det vil da være et vestlandsk bolig- og arbeidsmarked som strekker seg veldig langt, og gjør at man kan bo i Haugesund og pendle til Stavanger og Bergen – eller omvendt. Byggingen av Rogfast begynner i 2015 og er ferdig i 2022, mens Hordfast sørger for ferjefri ferd nordover fire år etter det, sier ordfører Steen.

– Norges minste storby

Det finnes dog sjelden noen god grunn for å forlate Haugesund. Målt i omsetning per innbygger er dette nemlig en av Norges fremste handelsbyer, mye grunnet et eksepsjonelt servicenivå. – Vi ser på oss selv som Norges minste storby og dyrker de urbane kvaliteter en by på vår størrelse kan ha, for hele regionens del. Det å handle i Haugesund er ikke kun en nødvendighet slik som mange andre steder – her er det en kulturopplevelse, konstaterer Steen. Men det er definitivt ikke den eneste kulturopplevelsen kommunen byr på. – Ingen annen mellomstor norsk by har et så yrende kultur- og festivalliv. Alle kjenner Den norske filmfestivalen, Amandashowet og Sildajazzen, men Haugesund har også flust av andre festivaler og arrangementer. Totalt sett et veldig bredt tilbud som hele regionen benytter seg av, og som mange reiser hit for å oppleve. Haugesund har definitivt noe for enhver smak året rundt, legger Torbjørn og Adelhei til.

F o t o : vestf o t o . n o

Og om et særdeles tiltrekkende kulturliv ikke var nok, har regionen også noe av den flotteste naturen Norge kan by på. – Det er veldig kort avstand mellom urbane kvaliteter i sentrum og disse fabelaktige om­givelsene våre. Regionen har et enormt mangfold; fra sjøliv på de nydelige fjordene til topp­klasse skimuligheter kun en liten time unna. Vi føler at vi investerte i livskvalitet da vi flyttet hit, forteller Torbjørn, som vokste opp i regionen. Nærhet til familie, landlige omgivelser med sauer og hester like ved barnehagen, særdeles gode muligheter til fisking, kano­padling og mye mer bidrar til gode oppvekstvilkår. Vi bor på Kolnes, et landlig og lunt sted ved Førresfjorden. Med bare syv kilometer til Haugesund sentrum og kort vei til et rikt og spennende næringsliv med flere verdensledende bedrifter føler vi at vi har fått i pose og sekk, sier han.

F o t o : vestf o t o . n o

Ordfører Steen er overbevist om at Haugesundregionen ved å ta de riktige grep kan vokse så mye som de vil. – Alt ligger til rette for fortsatt vekst. Næringslivet utvikles stadig, flere boliger bygges, tilflyttingen av unge mennesker stiger og økt nærhet til Stavanger og Bergen vil gi enda flere muligheter. Alt i alt er jeg fantastisk optimistisk for Haugesundregionens fremtid. www.haugesund.kommune.no www.haugesundregionen.no www.haugaland-vekst.no Agenda

Norges beste sted å bo og drive bedrift

5


et annonsebilag fra Magnet Media

Regionen vår er fantastisk! Den ligger her med utsikt mot havet og funderer over mulighetene som ligger i horisonten. Slik undring og nysgjerrighet over mulighetene både i, over og under havet, i distriktet og bortenfor horisonten har vært med på å skape et næringsliv i vår region som vi kan være stolte av. Fra sør til nord finnes lokale næringsperler. Her skjer så mye spennende at det å bli kjent med den petro-maritime næringen i vår region kun kan sammenlignes med å gå på skattejakt. Du bør prøve. Jeg kan sterkt anbefale det!

Haugalandet og Sunnhordland:

En fantastisk region med fantastisk næring

R

egionens maritime næring befinner seg i verdens­toppen hva gjelder teknologisk utvik­ling, utføring av maritime operasjoner og miljøfokus. Internasjonal orientering og aktive nettverk bidrar til å styrke regionens posisjon som åpen og tilgjengelig. Dette er igjen med på å danne grunnlag for nyetableringer og såkalte spin-off-bedrifter som gjør regionen enda mer attraktiv. I fjor sysselsatte næringen her rundt 15 000 mennesker og hadde en samlet omsetning på ca. 36,46 milliarder kroner!

Grensesprengende

Sjøfolks opparbeidede kunnskap om havet gjennom århundrer, i kombinasjon med akademia, har gitt oss en kompetanse som er unik i verdenssammenheng. Dette vises igjen i den fantastiske teknologiske innovasjonen som foregår i regionen. Vi har et stadig voksende subsea-miljø som sprenger grenser for hva som er mulig nesten hver dag. Vi har rederier og leveran­dører som stadig tenker nytt hva gjelder miljøtiltak, design og effektivisering. En slik innova­sjonstrang setter bedriftene i verdens­toppen innen sine fagfelt. 6

Agenda

Norges beste sted å bo og drive bedrift

Et slikt maritimt miljø gjøres mulig grunnet dyktige medarbeidere og eiere som tør å satse. For at næringen skal kunne videreutvikle seg er den avhengig av stadig tilgang på dyktige med­ arbeidere; fagarbeidere og akademikere. Det er den samlede maritime kompetansen som er grunnlaget for verdiskapingen næringen står for, og som er springbrettet inn i fremtiden. Denne må ivaretas og stadig utvikles for å møte fremtidige utfordringer. For oss i Maritimt Forum er rekruttering til næringen, styrking av maritim utdanning og forskningsmiljøer derfor viktige satsningsområder. Særdeles viktig er informasjonsarbeid rettet mot regionens ungdom om mulighetene som finnes innad i hele den maritime klyngen. Her er noe for alle! I denne prosessen ønsker vi å være en ressurs. I arbeidet med å rekruttere morgen­ dagens sjøfolk er arbeidet som vår samarbeids­ partner, Opplæringskontoret for Maritime Fag i Hauge­sund, gjør særdeles viktig.

Maritimt Forum; møteplassen

Maritimt Forum for Haugalandet og SunnhordSunnhordland og haugesundsregionen

Solveig Røkenes er daglig leder i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland. Foto: haakon nordvik

land ble stiftet i 1997 og er en viktig møteplass for den petro-maritime næringen. Vi arbeider aktivt for å synliggjøre, fremme og styrke den maritime næringen regionalt og nasjonalt. Vi holder kurs, konferanser og medlemsmøter for å bidra til at medlemmene blir bedre kjent med hverandre. Dette er igjen med på å styrke næringens felles identitet, skape økt sam­arbeid mellom aktørene i klyngen og kan bidra til nye forretningsmuligheter. Gjennom årene har vi utviklet en betydelig base av kunnskap som kan nyttiggjøres i informasjonsarbeid regio­ nalt og nasjonalt. Vi ønsker å være en ressurs for alle som søker kunnskap om næringen og bidrar årlig med oppdatert informasjon gjennom Maritim Rapport. Medlemsmassen består av rederier, verft, maritime leverandører, maritime tjeneste­y tende virksomheter, maritime offentlige institu­sjoner og skoler samt flere av kommunene i regionen. Regionen defineres som Nord-Rogaland, deler av Ryfylke, Sunnhordland og deler av Hardanger inkludert Odda-området.

Gjør et dypdykk i den maritime næringen vår og finn perlene du også! Ønsker du mer informasjon om den petromaritime næringen i vår region? Gå inn på www.maritimt-forum.no eller følg oss på Facebook og LinkedIn.


et annonsebilag fra Magnet Media

Bygger maritim kompetanse

Kystverket utfører nærmere 45 000 losoppdrag i året; nærmere 17 000 av disse utføres på Sør-Vestlandet.

Kystverket Vest jobber for sikker og effektiv sjøtransport langs sørvestlandskysten, og med utvalgte nasjonale og internasjonale oppgaver. Regionkontoret i Haugesund har et bredt kompetansemiljø av nautikere, sivilingeniører, elektroingeniører, samfunnsvitere, jurister, økonomer og fagfolk innen IKT, personal og administrasjon – for å nevne noen. – Regionen har en stor oppgaveportefølje og forvalter et budsjett på nærmere en halv milliard kroner årlig. Vi ser at økende skipstrafikk fører med seg flere spennende oppgaver og et stadig behov for mer kompetanse, sier regiondirektør John Erik Hagen i Kystverket Vest. Kystverket Vest har over 200 medarbeidere fordelt på en rekke kontorer og stasjoner i Roga­ land, Hordaland og Sogn og Fjordane. 50 av disse har arbeidsplass ved regionkontoret i Hauge­sund og har ansvar for den daglige driften av los­tjenesten, kystforvaltning, utbygging av far­leier og offentlige fiskerihavner, og drift og vedlikehold av navigasjonsinstal­la­sjoner. Regionen drifter også to sjøtrafikksentraler som overvåker, regulerer og assisterer skips­ trafikken i Rogaland og Hordaland.

– Høy aktivitet

Kystverkets nasjonale kompetansesenter for den norske lostjenesten og sjøtrafikksentral­ tjenesten, Senter for los og VTS (SLV), holder også til ved regionkontoret i Haugesund. Kompetansesenteret er ansvarlig for den nasjonale driften og utviklingen av lostjenesten, sjøtrafikksentraltjenesten og meldings- og informasjonstjenester for skipstrafikken.

– Kursing, opplæring, og rekruttering av alle landets loser og trafikkledere skjer i regi av Senter for los og VTS i Haugesund, så det er høy aktivi­ tet hos oss hele året gjennom, opplyser Hagen. Kompetansesenteret jobber også aktivt internasjonalt for å ligge i front i utviklingen av de maritime tjenestene, og deltar i en rekke internasjonale samarbeid og prosjekter. Kystverket er opptatt av å påvirke utviklingen av ramme­ betingelser som får betydning for maritime tjenester, samt for norsk maritim sektor generelt. Kystverket Vest utvikler og drifter blant annet en rekke trafikkovervåkingssystemer og meldings­ tjenester for skipsfarten, som er viktige støtte­ verktøy i beredskapen mot ulykker og forurens­ ning langs kysten. Regionkontoret i Haugesund besitter en høy maritim og teknisk kompetanse, og er en ettertraktet deltaker i både nasjonale og internasjonale kretser.

Regiondirektør John Erik Hagen.

I vest og i vekst

Kystverket er i navnet en ung etat, men har lange tradisjoner gjennom forgjengerne Fyr- og merkevesenet, Losvesenet og Havnevesenet. Siden 1981 har Haugesund vært hjem for region­ kontoret på Sør-Vestlandet, og det har blitt etablert et godt og mangfoldig maritimt fagmiljø her, hvor videreutvikling og forbedring av de maritime tjenestene overfor sjøfarende står i høysetet. – Kystverket Vest har en veldig stor spennvidde og et variert utvalg arbeidsoppgaver, ansvars­ områder og kompetanse, og vi tar del i et viktig utviklingsarbeid som kombinerer tradisjonelle kystforvaltningsoppgaver med det operative og fremtidsrettede. Vi har alltid behov for engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere som er klar for en utfordring, sier regiondirektør Hagen.

– Vi blir bedt om å bidra med ressurser og kompetanse i en rekke ulike nasjonale og inter­ nasjonale prosjekter og samarbeid. Dette er en tillitserklæring som viser at vi har mye å bidra med i utviklingen av maritime tjenester, sier regiondirektøren. Agenda

Norges beste sted å bo og drive bedrift

Sunnhordland og haugesundsregionen

7


et annonsebilag fra Magnet Media

En god arbeidsplass i Haugesund Siden 2006 har Sjøfartsdirektoratet hatt sitt hovedkontor i Haugesund. – Her har vi nærhet til kysten og nyter godt av et maritimt rettet næringsliv i regionen, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

- I Haugesund er det et bredt maritimt miljø og mange har kunnskap om de ansvarsområder vi har, noe som er praktisk både i vår daglige drift, samt for rekrutteringens del. Selv er vi en kompetansearbeidsplass med 330 ansatte, herav 200 i Haugesund – og det er nok en god del av dem som ikke ville bodd i kommunen om det ikke var for Sjøfartsdirektoratet. Vi bidrar med stabile og spennende jobbmuligheter, noe som er veldig positivt for regionen, konstaterer Akselsen.

Sjøfartsdirektoratet

Han får støtte av Cecilia Girard, som jobber som overingeniør ved avdeling for fiskefartøy og flyttet til Haugesund på grunn av jobben.

Sjøfartsdirektoratet er et forvaltningsorgan underlagt Nærings- og handelsdepartementet og Miljøverndepartementet med myndighetsansvar overfor norskregistrerte skip og utenlandske skip som anløper norske havner. Direktoratet har som overordnet mål at Norge skal være en attraktiv flaggstat med høy sikkerhet for liv, helse, miljø, og materielle verdier. www.sjofartsdir.no

8

Agenda

Norges beste sted å bo og drive bedrift

– Dette var midt i blinken for meg som er utdannet ved marinteknisk institutt på NTNU. Det finnes mange fordeler ved å jobbe i Haugesund – det er gunstige boligpriser, lett tilgang på fjell, sjø og friluft – og samtidig har man stort sett alt man trenger.

En sjømann gått i land

Men det er ikke bare nyutdannede innflyttere som har jobb i Sjøfartsdirektoratet. Geirmund Eikje er en av flere tidligere sjømenn som har tatt hyre i direktoratet. I dag jobber han hovedsakelig med nautisk saksbehandling. Den tidligere styrmannen synes det er både spennende og

Sunnhordland og haugesundsregionen

givende å påvirke nasjonalt og internasjonalt regelverk og slå et slag for sjøsikkerheten. – Det kan kanskje høres nokså kjedelig ut å jobbe i et forvaltningsorgan, hvor byråkrati er det første man tenker, men virkeligheten er at det er utrolig allsidig og man kommer borti mange ulike problemstillinger, noe som gjør at ingen dager er like. I tillegg er det fabelaktig at vi har store muligheter til å forme vår egen arbeidsdag og jobbe med det vi interesserer oss for, forteller Eikje.

Ungt arbeidsmiljø

Sjøfartsdirektoratets ansatte jobber innen mange forskjellige fagfelt, og direktoratet er blant annet den største arbeidsplassen for jurister mellom Bergen og Stavanger. – Det er positivt at vi nå har en ung, dynamisk og høyt utdannet organisasjon med en god miks av folk, sier Girard, som ønsker nye medarbeidere velkommen. – Sjøfartsdirektoratet er et veldig bra sted å jobbe, og jeg vil definitivt anbefale de som vil ha en interessant jobb i en spennende organisasjon å komme til Haugesund og bli med på laget, avslutter Cecilia Girard.

F o t o : vaagef o t o . n o

Sjøfartsdirektør Olav Akselsen ser på Haugesund som en utmerket lokalisering for Sjøfartsdirektoratet, og mener kommunen har lagt godt til rette for dem etter flyttingen fra Oslo.

F o t o : B jarte A mb l e , S jøfarts d i rekt o ratet

Geirmund Eikje og Cecilia Girard er blant de 200 medarbeiderne til Sjøfartsdirektoratet i Haugesund. De skryter av arbeidsgiveren og forteller om en spennende og variert arbeidsdag.


Blått hav grønn evolusjon Eidesvik er i begivenhetenes sentrum. Det innovative offshorerederiet ligger midt i en vekstkraftig region og maritim klynge, og de utvikler løsninger for fremtidens skipsfart. Med base på Bømlo i Sunnhordland synes mulighetene ubegrenset.

– Vi jobber for tiden etter to akser. Den ene handler om et fartøy for subseanæringen, som skal leveres i 2014. Den andre handler om en videreutvikling av fremdriftsteknologien vi har holdt på med noen år, der vi nå har fokus på såkalte hybridskip, som i løpet av inneværende år og 2013 vil fases inn i flåten, sier administrerende direktør i Eidesvik, Jan Fredrik Meling. Eidesvik Offshore er et komplett offshorerederi, med både ankerhåndterings-, forsynings-, seismikk-, og subseafartøyer. Men bømlingene er også pionerer innen miljøteknologi, og har stått i spissen for det samarbeidet som har funnet sted mellom maritime aktører og teknologimiljøer på Vestlandet det siste tiåret. – Hybridskip er en planlagt utvikling av den teknologien vi har vært med å utvikle og verifisere de senere årene. Den nye generasjonen utstyres med gassmotorer, brenselceller og batteriteknologi, som er en kombinasjon ingen andre har lansert før oss. CO 2 utslipp reduseres på denne måten med 25-30 prosent sammenlignet med forrige generasjon. Også partikkel- og andre avgassutslipp går betydelig ned, fortsetter Meling.

Fellesskap fører frem

Eidesvik Offshore har etter hvert etablert seg som en «grønn» merkevare, i en næring der det meste handler om utvinning og bruk av fossile ressurser. – Vi har skapt oss en posisjon på verdensbasis, som det mest fremtidsrettede og innovative offshorerederiet. Denne posisjonen ønsker vi å beholde, og da er videre utvikling eneste alternativ – i samarbeid med våre partnere, påpeker konsernsjefen. Partnere han snakker om er først og fremst geografisk nærliggende Wärtsila, men også Det norske Veritas. – Vår posisjon hadde rett og slett ikke vært mulig uten dem – de er ufattelig viktige. Komplementære ferdigheter er nøkkelord, og vi har opplevd at fellesskap og entusiasme har gitt resultater for alle, konstaterer Meling, og peker så utenfor «familien». – Vi har helt klart et mål om at teknologien som utvikles, og verifiseres om bord i Eidesviks skip, skal komme flere til gode. En hel maritim næring, og gjerne på verdensbasis. Overgang til gassmotorer kombinert med andre teknolo-

Agenda

gier gir betydelig lavere utslipp av miljø- og klimaskadelige stoffer – og lavere driftskostnader. Det er en utvikling alle er tjent med.

Der vi kommer fra

Norsk offshorenæring er en suksesshistorie, og Eidesvik er kanskje bedre enn noen annen rigget for vekst i en maritim næring der innskjerpede miljøkrav vil komme tett i tiden fremover. Men midt i vurderinger av teknologi og marked er konsernsjefen klar på at ryggraden og ledelsen i selskapet fremdeles er på Bømlo. Der lever og driver de godt – og har gjort det i generasjoner. – Mye av den styrken vi finner i vårt rederi i dag, handler om sjømannskap og entreprenørskap generasjoner tilbake. Eidesvikbrødrene startet det hele. De var fiskere av yrke og sjel, og drivende dyktige. – Et familieeid selskap som Eidesvik Offshore gir en ro og langsiktighet, som har bidratt positivt til lokalsamfunnet. Gjennom etablering av arbeidsplasser, og fordi vi styrker den lokale leverandørnæringen. Jeg tror det ligger en stolthet i bunn her; over stedet der vi kommer fra, over tradisjonen vi representerer, forklarer en fremtidsoptimistisk Jan Fredrik Meling.

Norges beste sted å bo og drive bedrift

Sunnhordland og haugesundsregionen

9


et annonsebilag fra Magnet Media

teknologibedriften DeepOcean er i dag ledende leverandør av fjernstyrt vedlikehold for subsea-installasjoner i Nordsjø-regionen. – Kontinuerlig forbedring er nøkkelen til suksess, mener ansatte.

Under vann og himmel D

eepOcean AS har i dag over 1000 ansatte i avdelinger over hele verden, og sin største avdeling i Haugesund hvor suksessen startet i 1999. Kundelisten er solid og inkluderer navn som Statoil, BP, Total, ConocoPhillips og Talisman. DeepOcean har blitt en internasjonal arbeidsplass med korte avstander.

– Målet er å kunne skjøte rør på opp til 42 tommer i diameter på 1000 meters dyp. Dette gjøres i dag med dykkere ned til 180 meter. Av og til – når jeg har tid til å reflektere over hva jeg jobber med – tenker jeg at USA har månelandingen, men vi har subseabransjen. Dette er virkelig «high tech», sier Minde entusiastisk.

Et naturlig førstevalg

Teknologien utvikles kontinuerlig og stadig dypere og mer utfordrende felt kartlegges, noe som igjen fører til en ekspansjon og vekst i subsea-markedet. DeepOcean forbereder seg også på ekspansjon for å kunne møte og opprettholde sin posisjon. Her skal kompetansen internt styrkes, både ved eksisterende ansatte og ved å rekruttere eksternt. Bare i år skal 150 nye med­ arbeidere ansettes i DeepOcean.

Magnus Hagen Vika jobber i dag som Business Controller i DeepOcean, etter å ha vendt tilbake til Haugesund etter ti år med studier og jobb i landets to største byer. – For meg er det viktig å jobbe et sted der en ser mulighetene til å kunne bevege seg både vertikalt og horisontalt i organisasjonen. Organisasjonen har en flat struktur og er ikke for stor. Dette gjør at en har anledning til å være med å påvirke på flere områder, dersom en tar initiativ til det. De som sitter i den lokale ledelsen har tidligere startet i andre stillinger, noe som også gir et signal om at det er muligheter for den som ønsker å satse. At en i tillegg har muligheten til å jobbe internasjonalt gjør det enda mer spennende, forklarer han, og får støtte fra sin kollega: – Med oppvekst i oljebransjen i Bergen var det naturlig å fortsette karrieren i samme bransje da jeg flyttet til Haugesund i 2006. Subsea-bransjen fristet veldig, og DeepOcean ble raskt førstevalget, forteller Magnus Minde. Han jobber nå som Lead Engineer i PRS, Statoils Pipeline Repair System-base på Killing­ øy, hvor han for øyeblikket deltar i et prosjekt som utvikler fjern­s­t yrte sveisemaskiner for undervannsbruk. 10

Agenda

Norges beste sted å bo og drive bedrift

Dypere dykk, hevet kompetanse

– Skal vi holde følge med konkurrentene våre er kontinuerlig forbedring nøkkelen til suksess, mener Minde. – Selskapet hevder seg og vinner stadig nye kontrakter, og det er godt å se at staben utvides. Det viser jo at vi gjør noe riktig. Subsea-markedet er svært kompetanseintensivt; en konkurrerer på de beste løsningene, og derfor må en også ha de beste folkene. Etterspørselen er høy og en må ha gode strategier for å rekruttere og å ta vare på de eksisterende ansatte, konkluderer Magnus Hagen Vika. www.deepoceangroup.com

Sunnhordland og haugesundsregionen


et annonsebilag fra Magnet Media

Bemanner vekstregionen Behovet for riktig kompetanse synes umettelig langs vestlandskysten. Adecco Haugesund kjenner det regionale næringslivet på pulsen, og matcher flinke folk med spennende arbeidsgivere. Dette er en av suksesshistoriene.

E

t velfungerende og krevende næringsliv krever gode logistikkløsninger – og riktige mennesker på rett plass. I 2008 fant Torill Solheim og et lokalt forankret spedisjonsfirma ut at de hadde felles interesser, og de fikk etter hvert fast følge. Kontakten ble formidlet gjennom Adecco Haugesund. – Jeg jobber nå som teamleder for oljeog gasslogistikk i det globale selskapet Küehne+Nagel, og organiserer spedisjon og fortolling for kunder både inn- og utenlands. J. Martens – som jeg opprinnelig ble rekruttert til og jobbet for – ble oppkjøpt av Küehne+Nagel i 2009, forteller Solheim.

Erfaring ga uttelling

– Opprinnelig kommer jeg fra Olden i Stryn kommune i Sogn og Fjordane, men omstendigheter gjorde at jeg i 2008 skulle flytte til Haugesund. I Olden hadde jeg en stund jobbet med logistikkløsninger for Nor Cargo, og ville gjerne ha ny jobb i samme bransje. Jeg tok ganske fort kontakt med Adecco, siden jeg visste at de hadde oversikt over jobbmuligheter i regionen, fortsetter hun. Arbeidsgiver fikk hun i løpet av kort tid. – Jeg ble veldig godt mottatt hos Adecco, og det viste seg at de allerede etter førstegangs intervju kunne formidle jobb til meg. Det som begynte med et vikariat hos J. Martens, ble til fast ansettelse bare tre måneder etter oppstart. Adecco opplevde jeg hele veien som løsningsorienterte og profesjonelle. Mitt tilfelle er kanskje en suksesshistorie, siden jeg kom i kontakt med den helt riktige arbeidsgiveren på første forsøk, sier Solheim, og legger til:

– Etter at jeg ble teamleder, har vi fortsatt samarbeidet med Adecco Haugesund. Faktisk er tre av fire ansatte i min gruppe rekruttert via Adecco.

Kompetanse rundt Karmsundet

Torill Solheim i Küehne+Nagel er en av dem som har nok arbeid for tiden. Forklaringen er enkel; Haugesundregionen representerer på mange måter hjertet i det kystindustrielle Vestlandet, med stor aktivitet både innen petroleumsrettet- og maritim næring. Anne- Gro Andreassen i Adecco Stord/ Haugesund utdyper:

– Ved å være Norges ledende bemanningsbyrå, tiltrekker vi oss interesse fra både norsk og utenlandsk attraktiv arbeidskraft. Vi ønsker derfor både arbeidstakere og arbeidsgivere velkommen til å ta kontakt – og gleder oss til en travel høst, avslutter Andreassen.

– Med forventninger om rekordhøye investeringer innen olje- og gassindustrien, et sterkt shippingmiljø og store byggeprosjekter ser vi i Adecco Stord/ Haugesund lyst på framtiden. I Rogaland har Adecco nærmere 60 fast ansatte. Kontoret i Haugesund bemannes av fem personer som betjener Haugesundregionen, Sunnhordland og Hardanger. – Etter at finanskrisen satte inn Europa, har vi i en kort tid følt en viss avventende holdning fra en del av våre kunder. Denne trenden er nå bak oss, og vi har en solid økning i antall medarbeidere som er på oppdrag hos våre kunder. Dette er gjeldende for alle våre kontorer som betjener Rogaland og Sunnhordland. Fordi antallet henvendelser fra næringslivet er økende, vil vi trolig også knytte til oss flere personer her på kontoret i Haugesund, fortsetter hun.

Agenda

i

Norges beste sted å bo og drive bedrift

Torill Solheim

Sunnhordland og haugesundsregionen

11


F o t o : T o r Inge V o rmeda l

et annonsebilag fra Magnet Media

Hjørnesteinsbedriften Det finnes et kjent utsagn i Haugesund: «Går det bra med Aibel, går det bra med regionen.» Og hvis noen var i tvil; det går strålende med Aibel. Fra nytt kontorlokale i Haugesund søker de nå flere medarbeidere.

– Vår seksjon har hatt en stor økning det siste året, og vi regner med at veksten fortsetter frem­over, legger Åse Havneraas til. Hun er Commercial Manager og jobber med blant annet prosjekt­styring.

det vanskelig å rekruttere til fagene planlegging og estimering innenfor prosjektstyring. Aibel har derfor gått sammen med Høgskolen Stord Haugesund og startet et undervisningsopplegg innen plan og estimering som starter nå i høst, og som det rekrutteres til nå. – Dette vil være en deltidsutdannelse som kombineres med praktisk jobb i Aibel, og vi er veldig optimistiske for at dette skal gi oss flere gode medarbeidere. Responsen har i hvert fall vært svært god så langt, forklarer Havneraas. F o t o : H e l ge R o ssebø

– Aibel er den største private arbeidsgiveren i Haugesundregionen, og er i aller høyeste grad fortsatt på jakt etter flere folk med kompetanse. Så om man har lyst å jobbe i en stor og god bedrift i den spennende offshore-industrien, er Aibel et naturlig valg, mener Tove-Lise Storrø, Technical Manager i Aibel.

Vibeke Vikse Johnsen er Construction Resources Manager i Aibel, og skal ansette hele 300 per­­ soner til stillinger som byggeledere, feltingeniører, metodeingeniører, platearbeidere, rørleggere, mekanikere, automatikere og elektrikere i år. – Vi har mye jobb med flere store ordrer og regner også med å få inn mange nye til Aibel-familien. Vi trenger alltid flere ledere og ingeniører som har fagbakgrunn, forteller Vikse Johnsen.

Egen utdanning

Det er altså ikke bare ingeniører som rekrutteres til Aibel. Men i likhet med enkelte ingeniørfag er 12

Agenda

Norges beste sted å bo og drive bedrift

Fra venstre: Manager Construction Resources Vibeke Vikse Johnsen, Technical Manager Tove-Lise Storrø og Commercial Manager Åse Havneraas. Sunnhordland og haugesundsregionen

www.aibel.no

Offshoreverftet har også intern utdanning gjennom det såkalte Aibel Academy. Her får alle som starter i bedriften et introduksjons-­ kurs som gjør at man blir kjent med ulike deler av driften, og mange tas også opp til lederprogrammer for å kunne utvikle seg og stige i gradene i Aibel. – Vi satser på personellet vårt, og har stort fokus på kompetanseheving. Utvikling støttes, enten det er operatører som vil ta teknisk fagskole, ingeniører som vil bli sivilingeniører eller lærlinger som har ledelsespotensiale. Aibel tilbyr muligheter, poengterer Vikse Johnsen.

Viktig for hele regionen

Sjelden er en bedrift så viktig for en region som Aibel er for Haugesund og omegn. Mer enn 2000 personer er ansatt i bedriften her, og offshore­ verftet har også mange underleverandører som er avhengige av dem. – Så store som vi er, er det klart at vi har mye å si for Haugesund, men vi i Aibel er stolte over rollen vi spiller i den solide utviklingen i Hauge­ sundregionen og er glade for å ha en kjekk og inspirerende arbeidsplass i en så flott by, fastslår Tove-Lise Storrø.


et annonsebilag fra Magnet Media

Verdensledende miljøteknologi T

re innovative og fungerende patenterte løsninger er så langt resultatet av satsingen. Bedriften har brukt titalls millioner kroner på teknologiutvikling, men mener satsingen kan gi svært god avkastning på sikt. Nå ønsker de å oppbemanne med tanke på den kommersielle prosessen.

Det kjente Haugesundsrederiet Knutsen OAS Shipping har stolte tradisjoner og lang fartstid innen drifting av tankskip. Underselskapet Knutsen Technology drar nytte av denne erfaringen, og har blitt verdensledende innen teknologiutvikling for shippingbransjen.

Enormt markedspotensial

Miljøhensyn er den viktigste faktoren for utviklingen. Bedriften har laget et system for å redusere oljedamp under lasting av tankskip (KVOC) og et system for transport av gass under trykk (PNG). Siste tilskudd i produktporteføljen er KBAL, som dreper alle organismer i ballastvann. I 2004 vedtok IMO, FNs skipsfartsorganisasjon, at alle skip skal installere systemer for rensing av ballastvann innen 2016. Man ønsker med dette å hindre overføring av miljøskadelige organismer fra et område til et annet gjennom utslipp. Konvensjonen ble godkjent av Norge i 2007, men skal ha støtte fra 30 prosent av landene i FN. Disse landene må stå for 35 prosent av den totale tonnasjen. Det er innlysende at markedspotensialet er enormt i årene som kommer. Mellom 40 000 til 50 000 skip vil få behov for å rense ballastvann, og Knutsen Technology ønsker selvsagt å sikre seg markedsandeler av dette. Direktør Per Lothe har tidligere uttalt at dersom de klarer å selge 500 anlegg i forskjellige størrelser, vil det generere rundt 500 millioner dollar i omsetning.

Ingen har gjort dette før

Systemet for rensing av ballastvann bruker verken filter eller kjemikalier, som har vært vanlig til nå. Disse metodene har en rekke ulemper, blant annet med vedlikehold, reservedeler og kjemiske reaksjoner. KBAL derimot bruker en egenutviklet trykkog vakuumprosess, samt ultrafiolett stråling. Gjennom en kombinasjon av trykk og vakuum rives organismene i stykker. Cellemembran og DNA blir ødelagt av strålingen. Resultatet blir pulverisering. Systemet har tatt syv år å utvikle, men nå er endelig Veritas-godkjenningen på plass. Knutsen-rederiet har allerede hatt testanlegg på et av sine egne skip, «Gijon Knutsen», men vil bruke det på de øvrige skipene også. Dette vil være et kvalitetsstempel og en god referanse i det videre salget. Knutsen-konsernet har dermed skapt enda et shippingeventyr i Haugesund. Agenda

Norges beste sted å bo og drive bedrift

Sunnhordland og haugesundsregionen

13


et annonsebilag fra Magnet Media

HAUGESUND:

ØSTENSJØ REDERI VOKSER Østensjø Rederi AS har sin virksomhet knyttet til olje- og gassindustrien verden over. – Nå trenger vi enda flere kompetansesterke medarbeidere til Haugesund, sier HR-manager Ingrid Janne Overå.

Ø

stensjø er et rederi i vekst, og i 2011 presenterte de nyvinningen Edda Accommodation, som tilbyr innkvartering for operatører som er involvert i offshoreindustrien. Edda Fides, som er kjent som verdens største boligskip, har både kino og svømmebasseng, plass til 600 personer og en total kostnad på over en milliard kroner. – Basert på de gode erfaringene vi har med Edda Fides, skal vi nå bygge to nye slike «floteller» – flytende hoteller. Det er en av grunnene til at vi nå har et økt behov for kompetanse, særlig i form av tekniske inspektører som skal sørge for at skipene våre er i utmerket stand og alltid klare til drift, forteller Overå.

Glad i Haugesund

Siden Johannes Østensjø signerte første avtale i 1973 har utviklingen vært stor, og Østensjø Rederi er i dag en ledende leverandør av offshore maritime tjenester til den globale olje- og gassindustrien, har mer enn 500 ansatte og omsatte i 2011 for NOK 1,1 milliarder kroner. Og alt har skjedd med utgangspunkt i Haugesund. Personalsjefen håper nå at Haugesundsregionen kan knytte til seg enda mer kompetanse enn i dag.

14

Agenda

Norges beste sted å bo og drive bedrift

Ingrid Janne Overå, HR-manager

– Jeg har personlig erfaring som innflytter, og kan gå god for hvilket fantastisk område Haugesund er. Tidligere pendlet jeg fra Randaberg hver dag, men jeg trivdes så godt her at jeg kjøpte en leilighet i Ramsdalen og nå heller drar hjem til mann og barn i helgene, noe som fungerer glimrende, sier Overå, som forteller at nye medarbeidere har mye å se frem til. – Det finnes utrolig mange gode kulturelle og miljømessige opplevelser i Haugesund. I tillegg har vi flotte handlegater, en utsøkt havn midt i byen, mye god mat og boligprisene er bare halvparten av det de er i Stavanger. Menneskene her i regionen er veldig inkluderende, og det er lett å bli en del av samfunnet, konstaterer Overå.

Vil ha landfast forbindelse

Overå forteller at både hun og andre Haugesundsbeboere nå håper på at man i nær fremtid vil etablere landfast forbindelse til både Stavanger og Bergen. – Det vil gjøre Haugesund enda mer tiltrekkende, noe som vil være bra både for kommunen og for nye arbeidstakere i Østensjø Rederi, fastslår personalsjefen.

Sunnhordland og haugesundsregionen

• Rederiets flåte består av ti offshoreskip, 21 slepe-/fortøyningsbåter og de har ett skip under bygging. • Offshoreskipene opererer i hele verden og taubåtene ved olje- og gassterminaler i Norge, UK og Irland. • Rederiet beskjeftiger i dag rundt 550 personer og har kontorer i Southampton, Cork, Aberdeen, Malta og hovedkontor i Haugesund. • I juli flyttet de inn i nye kontorlokaler ved Smedasundet. Les mer på www.ostensjo.no og se stillingsannonse på www.finn.no.


et annonsebilag fra Magnet Media

Lærlingene Toralf Klungland og Ørjan Hjartnes har nettopp tatt fagbrev. Joacim Frøyland starter på lærekontrakt i august. Anders Heggen, Bernhard Løyning. Ernst William Rusnes og Daniel Frøyland er på forskjellige stadier i læretida. Fra venstre; Daniel Frøyland, Toralf Klungland, Joacim Frøyland, Ernst W. Rusnes, Ørjan Hjartnes, Anders Heggen og Bernhard Løyning.

Lærlingene i Trucknor-krysset. I bakgrunnen Trucknor Haugesund sitt verkstedanlegg.

Gå lærlingveien i VOLVO hos Trucknor

P

å Haugalandet og i Sunnhordland er det Trucknor Haugesund AS som er forhandler av VOLVO, markedslederen innen lastebil og buss, og selger omkring 100 nye og brukte lastebiler på årsbasis. Trucknor Haugesund utfører også selv – som et av få verksteder i regionen – alle sider ved service og reparasjon av lastebiler, busser og påbygg/ kraner. Selv om VOLVO-produktet og verkstedfasiliteter er det aller beste, er det til syvende og sist mekanikerne som utgjør forskjellen på om selskapet lykkes med sin strategi.

Trucknor Haugesund har som målsetting å være transportørenes førstevalg, gjennom å tiltrekke, utvikle og beholde den beste kompetansen innen­for lastebil- og bussbransjen. Og lista legges høyt for medarbeidernes faglige dyktighet. For å sikre rekruttering har Trucknor Haugesund lagt opp til et omfattende opplæringsprogram som starter med to års læretid. De som da kvalifi­serer seg til å bli fast ansatt går over i et videre opplæringsprogram som omfatter de ulike systemene på kjøretøyene. Disse neste tre årene er i samarbeid med Trucknor-konsernet og VOLVO

lagt opp til å skulle gi den beste opplæring en lastebil- og bussmekaniker kan få. Videre gis hver medarbeider som oppnår fast ansettelse alle relevante sertifikater. Trucknor Haugesund satser på sine ansatte for at den enkelte kunde skal få den aller beste service og opplevelse. Kombinasjonen av bred faglig tyngde og lang erfaring gir den beste kompetansen. Les mer på www.trucknor.no.

Holder orden på tallene Små tall har blitt til store tall for Bøhn Regnskap AS. Selskapets «grand old man» Olav Bøhn startet i det små i kjelleren hos svigerfar i Åkrehamn tilbake i 1977. I dag har virksomheten 15 ansatte og hundrevis av fornøyde kunder.

E

nten et regnskap består av små tall eller store tall, så skal det være i orden. Bøhn Regnskap setter sin ære i å få tallene på riktig plass, små som store.

– Et godt og ryddig regnskap gir oversikt og hjelper bedriftene til å ta riktige beslutninger. De slipper samtidig unødig engstelse og uro over tidsfrister og skjema, lover og regler, og kan heller konsentrere seg om å drive med tjenestene bedriften deres faktisk skal drive med, påpeker Kjartan Medhaug, daglig leder i Bøhn Regnskap. Noen overlater hele jobben med regnskapet til Bøhn Regnskap, andre foretrekker å gjøre store deler selv, gjerne på regnskapsbyrået sine systemer. I slike tilfeller tilbyr Bøhn Regnskap

teknisk support og kan «skygge» regnskapsførselen om ønskelig. – Det er ikke slik at «one size fits all» når det kommer til regnskap, så vi har erfaring i å tilpasse og skreddersy løsninger. Vi sørger selvsagt også for å være oppdaterte på de til enhver tid gjeldende lover og regler. Vi har tett kontakt med myndigheter og fagmiljø, og vi har hatt det lenge. Dette er solid erfaring som kommer kunden til gode i form av rask saksgang og riktige løsninger. Bøhn Regnskap har en personlig tilnærming, så du velger ikke bare en tjenesteyter; du velger et tillits­forhold, en medspiller, et menneske, konstaterer Medhaug. www.bohn-regnskap.no Agenda

Norges beste sted å bo og drive bedrift

Sunnhordland og haugesundsregionen

15


et annonsebilag fra Magnet Media

Siden 1985 har Haugaland HMS levert bedriftshelsetjenester til regionen. De siste fem årene har det også vært satset på offshoremarkedet for levering av helse-, miljø- og sikkerhetstjenester, og nå setter de i tillegg inn støtet mot fornybar offshore.

bidrar til helse, miljø og sikkerhet

I dag er om lag halvparten av omsetningen til Haugaland HMS landbasert og andre halvparten er rettet mot offshore. – De to virkeområdene har vist seg å utfylle hverandre på en svært god måte, sier daglig leder i Haugaland HMS, Johannes Breivik. Bedriften har de siste årene vært i kraftig vekst og er blitt et kompetansehus innen helse, miljø og sikkerhet. Haugaland HMS har 60 godt kvalifiserte ansatte med variert HMS-faglig bakgrunn.

Offshorepakke

Til offshoremarkedet tilbyr Haugaland HMS en pakke hvor offshorerederier og entrepenører får hele Haugaland HMS sin kompetanse om bord ved leie av offshore sykepleiere/HMS-rådgivere. Dette inkluderer støtte fra landorganisasjonen, prosedyrer som sikrer et bredt spekter av oppgaver ombord, godkjent medisinsk arkiv, forebyggende HMSarbeid, akuttbehandling og beredskap. Selskapet kan også tilby et stort antall tilleggstjenester etter behov. En av mange kunder er DeepOcean, som i en rekke år har fått HMS-tjenester både onshore og offshore levert av Haugaland HMS. – De har vært en utmerket samarbeidspartner og har utvist stor fleksibilitet samt ypperlig evne til å løse de oppdragene de har blitt tildelt, forteller John Marius Trøen, HSEQS Director i DeepOcean.

Fornybarkontrakt med ABB

I tillegg til bedriftshelsetjeneste og tradisjonell offshorevirksomhet, gjør Haugaland HMS nå også fornybar offshore til et satsingsområde. Nylig signerte de en kontrakt med ABB om levering av helse-, miljøog sikkerhetstjenester til driften av en kraftgeneratorplattform som skal konvertere og videresende strøm til land fra havvindmøller utenfor Nord-Tyskland.

F o t o : l ars m i ttet

– Vi er stolte av at et internasjonalt selskap som ABB tildeler oss en slik kontrakt, samtidig som vi er glade for at vi gjennom denne kontrakten kan høste erfaring fra fornybarmarkedet offshore. Dette markedet er i vekst, og Haugaland HMS har ambisjoner om å være med, sier Breivik.

Haugaland HMS bidrar til å sikre helse, miljø og sikkerhet både for landbaserte kunder og offshore. Her fra operasjoner på norsk sokkel.

16

Agenda

Norges beste sted å bo og drive bedrift

Sunnhordland og haugesundsregionen

Nye kontrakter og arbeidsoppgaver krever flere ansatte, og Haugaland HMS er derfor på jakt etter dyktige fagfolk som kan styrke bedriften. – De kan komme fra Haugalandet, eller andre steder fra, sier Johannes Breivik. – En av fordelene med å arbeide offshore er at man kan bo hvor som helst! www.haugaland-hms.no


et annonsebilag fra Magnet Media

F.v: Key Account Manager/ Salgsansvarlig Pål Visnes, Byråleder Mathias Vikse og Leder Visumavdeling Molly Støle.

Din

forretningsreisepartner Reisebyrået VIA Egencia Haugesund har utviklet seg til å bli Haugalandets største innen forretningsreiser, og som en del av byråkjeden VIA EGENCIA har de i tillegg nylig blitt en del av verdens største reiseselskap, EXPEDIA Inc.

V

IA Egencia Haugesund er lokalt eid av KTM-gruppen, som ved oppstarten i 1981 fikk navnet KTM Travel og betjente både forretnings- og fritidsreisende. Etter hvert som kundemassen vokste, ble byrået utover forretningsavdelingen også organisert med en egen ferie- og fritidsavdeling; VIA Tours, samt egen avdeling for gruppereiser; KTM Group & Meeting. VIA Tours på Amandasenteret er i dag blitt en av landets største ferie- og fritidsavdelinger målt i omsetning. – Vårt fokus har hele tiden ligget på reiser for næringslivet på Haugalandet, men etter hvert valgte vi å rendyrke avdelingene. Vi har vokst sammen med våre kunder og sett det som naturlig å utvikle nye tilbud i takt med kundenes behov. Vi har vært heldige som har hatt en stabil og god arbeidsstokk i en bransje hvor suksessfaktoren er svært knyttet til den enkelte reisekonsulenten, sier daglig leder Ole Mannes. Samlet utgjør i dag reiselivsvirksomheten i KTM Travel omlag 40 årsverk med en årlig omsetning på vel 300 millioner kroner Forretningsreisebyråkjeden VIA Egencia fikk også nylig nye eiere gjennom Egencia, som igjen er en del av Expedia Inc.

– Med Expedia som eier er VIA Egencia nå en del av verdens største reiseselskap, noe som fremover vil gi oss muligheten til å kunne tilby enda bedre løsninger med tanke på booking og analyseverktøy, og ikke minst et verdensomspennende avtaleverk, forklarer Mannes. Med seg i familien har Expedia også kjente selskaper som Hotels.com, Tripadvisor og Hotwire.

Lokalt forankret, bredt kundetilbud

VIA Egencia Haugesund er i dag ledende som forretningsreisebyrå på Haugalandet. Byrået har kontinuerlig fokus på å være en aktiv partner for å finne mest mulig effektiv og kostnadsbesparende reiseadministrasjon for kundene. Gjennom mange år har de utviklet høy kompetanse innen offshore-/marine crew med reisemønster over hele verden.

– Vi skal være en totalleverandør innen alle segmenter av reiselivstjenester, og ønsker nye kunder velkommen til oss for en prat om hvordan vi best mulig kan håndtere deres reisebehov i fremtiden, sier daglig leder Ole Mannes. f o t o : H e i ne B i rke l and

– Vårt brede nettverk gir tilgang til gode avtalepriser for våre kunder. Slik kan vi også tilby tiltak for å redusere bedriftens reisekostnader. VIA Egencia Haugesund kan nå også tilby en egen tjeneste i forbindelse med visumutstedelse. – Vi betjener store kunder, og et stadig mer internasjonalt næringsliv på Haugalandet har gitt behov for en partner som kan hjelpe med tidkrevende dokumentarbeid. VIA Egencia Haugesund kan gjennomføre alt nødvendig arbeid rundt visumutstedelse, enten det gjelder innhenting av dokumentasjon, søknadsprosesser eller kontakt med ambassader. Vi har et godt kontaktnettverk, og kan derfor sikre leveranse til riktig tid, forsikrer Mannes. Selv om VIA Egencia Haugesund har ett av verdens største selskaper i ryggen er de godt forankret på Haugalandet, og med lokale reisekonsulenter og administrasjon kjenner de det lokale næringslivet og forstår bedriftenes behov. Her betjenes noen av Haugalandets største selskaper, men kundemassen av de små og mellomstore bedriftene er også bred.

Agenda

Norges beste sted å bo og drive bedrift

VIA Egencia Haugesund • Høy kompetanse innen marine og offshorereiser • Online-/selvbookingsløsninger • Egen visumavdeling • Gode analyseverktøy for å effektivisere reiseadministrasjon • Tiltak for å redusere bedriftens reisekostnader • Reisekonto-/ kortløsninger Tlf.: 52 85 88 80

www.viatravel.no

Sunnhordland og haugesundsregionen

17


et annonsebilag fra Magnet Media

Revmatismesykehuset (i midten av bildet) ligger i hjertet av Haugesund, og er nærmeste nabo med Haugesund sykehus (bak til venstre).

R

evmatismesykehuset eies av Haugesund Sanitetsforening, og stod ferdig i 1957 – ganske nøyaktig femti år etter at foreningen selv så dagens lys. Siden den gang har sykehuset har blitt kontinuerlig utvidet. På sekstitallet stod revmakirurgisk avdeling ferdig, og 20 år etter åpnet hudklinikken. I 2010 ble det etablert et eget datterselskap, Rehabilitering Vest AS, for ytterligere styrking av rehabiliteringstilbudet innen Helse Vest. Nå pågår nok en utvidelse i form av nybygg.

Den eksisterende sykehusblokka får også en helt ny etasje i sjuende høyde, med kantine, opplæringskjøkken for deltakere og dermed et av byens beste restaurantlokaler med flott utsikt over byen, forteller Jan Birger Medhaug, administrerende direktør ved Haugesund sani­ tetsforenings revma­tismesykehus AS.

Nytt senter for rehabilitering

Den karakteristiske gule bygningen får 8000 nye m2 med lokaler i tillegg til sine eksisterende 10 000 m2. I den nye delen skal datterselskapet utvide rehabiliteringssenteret med plass til inntil 100 pasienter.

– Behovet for sengeplasser på revmatologisk avdeling har gått ned de siste årene, siden stadig flere av behandlingene foregår poliklinisk. I det nye og fullrenoverte bygget skal det etableres to nye, toppmoderne og fult utstyrte kirurgistuer.

– Vi har inngått avtaler med våre tre omliggende kommuner om å levere fysikalske trenings­tilbud i våre flotte treningssaler og basseng. I dag er det Helse Vest som har ansvaret for den spesialiserte rehabiliteringsbehandlingen, men fremover vil mer av ansvaret for rehabiliterings­ tilbud ligge hos kommunene. Det nye senteret vårt vil også kunne inngå avtaler med kommunen om slike tjenester. Dette er en stor fordel med tanke på vår årelange erfaring; våre fagfolk har

Det vel femti år gamle bygget vil nå bli totalrenovert og toppmoderne fra kjeller til toppetasje – på lik linje med et splitter nytt påbygg; to nye seks­ etasjers fløyer mot øst. Planlagt ferdigstillelse av både oppgraderingen og nybygget er i 2015.

18

Agenda

Norges beste sted å bo og drive bedrift

Sunnhordland og haugesundsregionen

jobbet med revmatologisk rehabilitering i hele sykehusets eksistenstid, påpeker Medhaug.

Det nye helsekvartalet

Ca 5000 m2 av det nye bygget leies ut til Hauge­ sund kommune fra og med ferdigstillelse og tredve år frem i tid. Her vil det bli startet opp et nytt sykehjem i henhold til den nye sam­ handlingsreformen. – Når vi etter ferdigstilling vil ha både syke­huset, datterselskapet og sykehjemmet i samme bygg, samt avtalene med de tre kommunene, og ikke minst Haugesund sykehus nesten vegg i vegg, vil vi ha etablert et solid samarbeid og det vi vil kalle det nye helsekvartalet i Haugesund, konstaterer Medhaug, og legger til: – Vi gleder oss til å videreutvikle samarbeidet og samhandlingen i årene som kommer. Byggearbeidet har kommet godt i gang siden første spadestikk i august i fjor, og er helt i rute. Nybygget har reist seg, og neste byggetrinn


et annonsebilag fra Magnet Media

Revmatismesykehuset i Haugesund skal gjennomgå en total­forvandling frem mot 2015, og arbeidet er allerede godt i gang. – Et fantastisk prosjekt, og vi gleder oss, sier administrerende direktør Jan Birger Medhaug. Jan Birger Medhaug Direktør HSR

2011

www.hsr.as

Rehabilitering har hele tiden vært et viktig og sterkt etterspurt tjenestetilbud. Den 4. mai i år kunne vi markere offisiell åpning av vårt nye rehabiliteringssenter, datterselskapet Rehabilitering Vest AS. En stor og festglad forsamling av egne ansatte, ordfører, styreleder og adm. direktør i Helse Vest, sykehusstyret og eierstyret m.fl. markerte oppstarten som var 7 måneder tidligere 1. oktober 2010.

Det var fungerende leder (nestleder) i eierforeningen, Alvhild Trædal Thorsen, som foretok det historiske spadestikk under nøye oppsyn av styreleder Geir Egil Østebøvik. Ordfører Petter Steen jr. og tidligere mangeårige adm.overlege Ole Andreas Sydnes og over 100 fremmøtte i østre atrium og i tilstøtende vinduer fulgte begivenheten nøye. Gleden av å være kommet i gang var tydelig.

2011

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS gjennomgår en rivende utvikling og er inne i en historisk meget viktig periode. I over 50 år har sykehuset levert spesialisthelsetjenester innen revmatologi, fra 1960-tallet revmakirurgi og i 1986 åpnet vi egen hudpoliklinikk.

ÅRSRAppORT

Full oppgradering

En historisk satsning i et historisk år

3

I ukene og månedene utover høsten fikk vi selvsagt erfare hvordan det kan være å drive sykehus «vegg i vegg» med en stor byggeplass. Graving, boring, støv og støy var i perioder en del av arbeidsdagen, men vissheten om at arbeidet med det nye helsekvartalet i Haugesund nå er i gang og tanken på topp moderne og tjenelige lokaler, avhjelper situasjonen og bidrar til at fokus blir utvikling og nye løsninger.

for revmatismesykehuset

Oppstarten var desto mer hyggelig ettersom den kom flere år før planen som var ved ferdigstilling av nybygg i 2015. Noen tidligere utleide lokaler og strålende innsats fra våre dyktige fagfolk fra anbud, via godt planarbeid og rekruttering frem til oppstart gjorde dette mulig gjennom entusiasme og stort engasjement.

Å r s r a p p o r t f o r h a u g e s u n d s a n i t e t s f o r e n i n g s r e v m at i s m e s y k e h u s a s

Den 2. august var det nye festligheter og markering av byggestart for vårt lenge planlagde og sterkt etterlengtede byggeprosjekt. I kantinen og gymnastikksal var det dekket for 140 gjester. Sammen med ordfører Petter Steen jr., våre eiere og styret var ansatte fra byggeplassen og alle egne ansatte sammen med øvrige gjester invitert til markering. En viktig milepel var nådd. Oppstarten av et vel planlagt og forberedt utviklingsprosjekt som innebærer totalrenovering av dagens vel 10.000 m2 og bygging av vel 8.000 nye m2 til det som skal bli det nye helsekvartalet i Haugesund:

Ansatte har bidratt aktivt og vist stor forståelse i denne fasen noe vi også er helt avhengig av i årene som kommer frem mot ferdigstilling av byggeprosjektet som er planlagt i 2015. Styret har, støttet av eierne, vist vilje til å satse, mot og evne til å sikre stødig fremdrift av prosjektet. Haugesund Sanitetsforening har tatt et nytt viktig initiativ innen helse og omsorgsektoren. Det nye helsekvartalet i Haugesund vil bety en vesentlig styrking av tilbudet av helsetjenester, store pasientgrupper på Vestlandet i tiårene som kommer.

som består av sjuende etasje på den eksisVertskommunen, Haugesund kommune, har • Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS • Rehabilitering AS terende blokka er Vest påbegynt. Både foreningen sanitetsforeningen og sykehuset et svært godt • Nytt sykehjem – Samhandlingsreformen i regi av Jan Birger Medhaug, direktør Haugesund kommune selv og ikke• minst brukerne ser med stor forsamarbeid med. Det gjelder også de andre komSamarbeidsavtale med omkringliggende kommuner m.a. av fysikalske treningstilbud. ventning på det som nå foregår, og Medhaug munene på Haugalandet, og Medhaug legger mener utbyggingen er både et historisk løft og vekt på at kontaktflaten mot kommunene er et løft for fagmiljøet. svært viktig for deres arbeid. – Dette er like stort som da sykehuset ble bygget i sin tid – utrolig spennende å få være med og realisere. Vi holder fremdriften og kvartalet er allerede kraftig forandret, og de ansatte som skal fortsette å drive sykehus og rehabili­tering gjennom byggeperioden de neste tre årene takler prosessen på en utrolig god måte. Det er tydelig at vi gleder oss alle sammen.

– Samarbeidet frem mot nytt sykehus er veldig spennende, og vi opplever Haugesund som fremsynte og oppriktig interesserte i å få til gode samarbeid og prosjekter mellom spesialist­-

Stort privat engasjement

Haugesund har en geografisk gunstig plas­sering, påpeker direktøren – både med fly, buss og hurtig­båter, samt med beliggenheten midt mellom Stavanger og Bergen. Sykehusets beliggenhet innebærer at de dekker et område på omkring 500 000 mennesker.

Revmatismesykehuset per i dag.

Agenda

helsetjenesten og kommunehelsetjenester fremover; en svært aktiv kommune, konklu­derer han. For en forening på vel 100 medlemmer er det å totalforvandle et helt sykehus et stort prosjekt som krever mye ressurser. Haugesund Sanitets­ forening har dog erfart at svært mange er glade i sykehuset sitt. Da sykehuset ble bygget for drøyt femti år siden var mye av kostnadene finansiert gjennom gaver og donasjoner. Også i dag mottar foreningen stadig gavesjekker fra foreninger og lag som ønsker å støtte opp om byggingen av det nye rehabiliteringssenteret. En egen stiftelse, Folkets Gaver, er etablert av venner av sykehuset for å samle inn midler til det nye rehabiliteringssenteret og til forskning. – Prosjektet er fantastisk flott, og det er mye godt privat engasjement som ligger bak. Entusiasmen og gleden i å gjøre et felles løft er svært stor. Det er mye som skal gjøres, men her vises at det ikke bare var femtitallets sanitetskvinner som stod på og tok initiativ, konstaterer Medhaug.

Norges beste sted å bo og drive bedrift

Sunnhordland og haugesundsregionen

19


et annonsebilag fra Magnet Media

Samhold og felles mål setter de ansatte i EVRY i stand til å nå både fjelltopper og krevende mål i arbeidssituasjonen.

EVRY er et av de ledende IT-selskapene i Norden. Ambisjonen deres er å gi mening og liv til informasjon gjennom ideer, teknologi og løsninger som skaper verdier for kunder og nytte for samfunnet vi lever i.

Haugesund

EVRY Consulting AS – We bring information to life

– EVRY-navnet tok vi i bruk mars 2012. «Rebrandingen» kom som en naturlig følge av fusjonen mellom det som da var to av Norges største IT-selskaper, EDB og ErgoGroup, innleder regionsjef Leif Lindtner i EVRY Consulting AS Haugesund. Den kompetanse EVRY konsernet i dag besitter har røtter 50 år tilbake i tid og omfatter organisk vekst, oppkjøp og fusjoner i både EDB og ErgoGroup. EVRY er den største leverandøren av IT-tjenester i Norge og en betydelig aktør i Norden. Det totale antall ansatte er om lag 10 000, herav 6000 i Norge. I motsetning til andre store IT-leverandører i Norge og Norden, er EVRY basert på et sterkt norsk eierskap med lange tradisjoner i Norge og Norden. EVRY er børsnotert på Oslo Børs i Norge under tickeren EVRY, og Posten Norge og Telenor er største eiere. – Daglig brukes EVRY-tjenester av om lag en million nordmenn, og i løpet av en uke har så godt som hele Norges befolkning benyttet IT-

20

Agenda

Norges beste sted å bo og drive bedrift

tjenester fra EVRY, som til eksempel nettbank og offentlige portaler, påpeker Lindtner.

EVRY lokalt

drag for mindre og mellomstore virksomheter samt deltagelse i prosjekter for nasjonale og internasjonale selskaper, forklarer Lindtner.

EVRY kombinerer omfattende bransjekunnskap EVRY Consulting AS Haugesund har omlag 100 med en kundenær tilnærming. De komfirmakunder fordelt mellom olje og gass, shipbinerer det store foretakets muskler ping, ingeniørtjenester og industri. med lokal tilstedeværelse for å hjelpe www.evry.no sine kunder med å realisere sitt fulle Lokalt sertifiseringssenter TLF.: 06500 IT-potensiale. – I EVRY ønsker vi også å tilrettelegge for at våre ansatte skal kunne utvikle egen kompeEVRY har en omfattende aktivitet tanse kontinuerlig. Samtidig er det viktig at på Vestlandet med Stavanger-kontoret sine kompetansehevingen blir synliggjort. 300 ansatte, Bergen med 500 og Haugesund, hvor de er en stab på 35 dyktige meDerfor har EVRY Haugesund opprettet et sertidarbeidere. Sistnevnte kontor er en del av fiseringssenter i samarbeid med to store interforretningsområdet Consulting. Avdelingen nasjonale aktører innen området, Prometric og leverer konsulent-tjenester innen infrastruktur, Vue. Disse har utarbeidet tester for sertifisering nettverk, sikkerhet og applikasjonsforvaltning/ av personell med kompetanse innen produkter utvikling for et vidt spekter av kunder. fra Microsoft, IBM, Cisco, og andre aktører.

Partner som vokser med kunden

– Filosofien her ved Haugesund-kontoret er at vi skal operere som en partner som gjøre kunden bedre, samtidig som vi vokser sammen med kunden. Vår aktivitet fordeler seg på opp-

Sunnhordland og haugesundsregionen

– Vi gjorde dette primært for å gi våre egne ansatte et lokalt og dermed bedre tilgjengelig tilbud, men har opplevd at også mange andre har gjort seg bruk av vårt sertifiseringssenter, avslutter Lindtner.


et annonsebilag fra Magnet Media

Hvordan er det å jobbe i EVRY? – Jeg er utdannet som dataingeniør med tilleggsutdannelse fra Universitetet i Oslo. Nå har det blitt 22 år med arbeidserfaring fordelt på både kunde- og leverandørsiden, sier Rosseid. Han jobbet ti år i Oslo, men ønsket seg etter hvert hjem til Skudeneshavn. I 1997 valgte Rosseid å takke ja til en stilling i daværende Allianse informasjonssystemer og bosetting i hjembyen på Karmøy. – Dette har fungert aldeles utmerket. Med dagens bruk av IT med ekstern pålogging, videokonferanse, telefon og e-post har jeg fått nøyaktig de samme muligheter som om jeg hadde bodd i Bærum og jobbet i Oslo!

Utfordringer i regionale og nasjonale prosjekt

– Tidlig valgte jeg den faglige karrieremodellen. Jeg sertifiserte meg innen Cisco, en leverandør innen produkter til nettverk og sikkerhet. Oppgavene har gjennom 20 år gitt meg en bred kompetanse og erfaring innen disse områdene, og nå har jeg den interessante stillingen som Fagleder nettverk og sikkerhet hos både EVRY Consulting Haugesund og Stavanger, sier Rosseid. Men kontorsted Haugesund er ikke noe hinder for deltakelse i utfordrende prosjekt i både regional og nasjonal regi. Allerede som ansatt i Allianse fikk Rosseid oppdrag rundt om i Rogaland. Siden har dette blitt utvidet til å omfatte krevende kunder i hele landet, knyttet til nettverk og sikkerhet for stat og kommune, samt næringslivet for øvrig. – I EVRY legges det vekt på at de ansatte skal oppmuntres til å utvikle seg. Og videre at den

kompetanse som dermed er et faktum, skal bli kjent og brukt i EVRY konsernets matriseaktige fagorganisering. Rosseid er vel kjent og respektert internt i organisasjonen, og har ord på seg for å ha veldig god kjennskap til svært mange kollegaers faglige fortrinn.

Inspirerende arbeidsmiljø

Snittalderen hos EVRY i Haugesund er i underkant av 40 år, og 20–30-årsgruppa er ganske stor. Rosseid opplever sine unge kollegaer som et friskt pust, med sin utømmelige energi og mange innspill til ettertanke og fornyelse.

I hovedoppslaget om EVRY har vi snakket med regionsjef Leif Lindtner, som valgte den administrative karrieremodellen. I denne bolken vender vi fokus mot fagleder nettverk og sikkerhet Torgeir Rosseid, som er vel tilfreds med å ha satset på den faglige karrieremodellen.

– En annen side ved det å jobbe i EVRY som jeg setter veldig pris på, er den støtte jeg opplever å få i hverdagen. Selskapet har nemlig viktige partnerstatuser og gode samhandlingsløsninger for å trekke på kolleger med tilgjengelig spesialkompetanse.

Forutsigbarhet og spennende kunder

Rosseid trekker fram at mange av EVRY sine fremtidsrettede og visjonære kunder er spennende å forholde seg til. For her er det ikke snakk om bare å komme inn på «brannslukninger». Nei, det dreier seg om, gjennom samarbeid, å ligge langt fremme teknologisk og løsningsmessig. – Ved at kundens ansatte stiller de gode spørsmålene, opplever jeg at vi blir utfordret til å finne og etablere de gode løsningene. Dette skjer ved at jeg trekker på mine mange gode kollegaer i EVRY. Resultatene blir vinn-vinn-situasjoner som gjør oss alle bedre - både kunder, jeg som fagperson og mine kollegaer som dras inn i de ulike prosessene, avslutter Rosseid.

EVRY Consulting AS Haugesund er lokalisert i Hemmingstadveien 15, like ved Opel-krysset.

Agenda

Norges beste sted å bo og drive bedrift

Sunnhordland og haugesundsregionen

21


et annonsebilag fra Magnet Media

Fremtidens

næringssentrum i Haugesund Berg Eiendom står bak en av de viktigste næringsutbyggingene i Haugesund: Karmsundgaten 51. – På denne tomten skal det bygges ut 45000 kvadratmeter næringsareal som vil ha den beste eksponeringen man kan få i Haugesund, sier Arne Førre, daglig leder i Berg Eiendom. En endring i regulering gjør at Karmsundgaten nå blir regulert til gate i stedet for vei, og dermed kan Berg Eiendom bygge ut tomten helt ut til gaten – noe som vil gjøre at man kan utnytte området vesentlig bedre enn tidligere. Søknad for reguleringen er nå inne, og når kundene er på plass går startskuddet for byggingen.

gjennom for eksempel datateknikk og offshoreteknologi. Det finnes veldig mange interessante næringer i området, og vi tror det vil komme stadig flere i de neste årene. Derfor er det alltid behov for nye næringsbygg, sier Førre.

Fornøyde kunder

Berg Eiendom er en av de største næringslivsaktørene på Haugalandet www.bergeiendom.no – Dette kan bli et stort senter for virkog vil når Karmsundgaten er ferdig utsomheter i kommunen. Vi ønsker å bygd ha opp mot 140 000 m² leieflate. bygge moderne kontorbygg, men har Dette inkluderer leietakere som legevakt, også rom for lager- og støttefunksjoner brann- og politistasjon, kontorer, butikker lenger bak på tomten, og er derfor på jakt etter og industrilokaler. nye kunder som ønsker å skreddersy byggene – Vi tilrettelegger for alt innen næringsbyggtil sine behov, forteller Førre. sektoren og har lang erfaring på området. Vi er – Alltid behov for nye bygg en langsiktig eier som kjenner kundene våre og Han mener denne type utvikling er veldig viktig vet hva de vil ha, noe som igjen fører til fornøyde for regionen, da den nå er i en overgangsfase og enda flere kunder, poengterer daglig leder fra produksjonsorientert til et større fokus på i Berg Eiendom. kompetansebedrifter. – Historisk sett har det vært mye fokus på produksjon i Haugesund, men vi ser nå en enorm ekspansjon i kompetanseorganisasjoner

22

Agenda

Norges beste sted å bo og drive bedrift

Kommune på riktig vei

Førre har hatt et godt samarbeid med kommunen i utbyggingsprosessen, og skryter av teknisk etat.

Sunnhordland og haugesundsregionen

– Haugesund kommune har fått en ny teknisk sjef som har gjennomført ting på riktig måte. Derfor håndteres nå saker raskere og bedre enn før, og man kan stole på at man får god hjelp. Det er svært viktig i så tunge prosesser som dette. Haugesund er plassert midt mellom to av Norges største byer, Bergen og Stavanger, men Førre tror ikke næringslivet opplever naboene som mer tiltrekkende for bedrifter. – Regionen vår preges av stabilitet og langsiktighet, samt næringer med et klart fremtidsfokus. Vi har aldri opplevd store konjunktursvingninger, men har en stabil vekst. I tillegg har vi en godt utbygd infrastruktur og ikke minst areal tilgjengelig for utvikling innen næringssektoren. Det er ikke tvil om at Haugesundsområdet vil blomstre kraftig de kommende årene, fastslår Førre.


Skal neste Agenda handle om din region?

En typisk utgivelse vil gi din region fra 10 sider og opp til et helt magasin. Vi forankrer prosjektet med kommuneeller regionråd for å finne ønsket vinkling, deretter trekker vi inn næringslivet for å finansiere utgivelsen. På den måten vil ingen av deltakerne, verken kommune eller næringsliv, få store kostnader. En vinn-vinn situasjon for hele regionen. Prosjektgruppen vår består av idéutvikler, journalister, grafikere og koordinator. Vårt fokus er å sørge for at deltakerne trekker i samme retning, slik at budskapet blir enhetlig. Er du ordfører, rådmann, næringssjef, regionleder eller patriot for lokalsamfunnet ditt? Vi skaper betydelige omdømmeprosjekter uten at det gir store kostnader for dere. Dette er en unik mulighet til å sette et positivt fokus på arbeidet som gjøres i din region. Ta kontakt i dag, helt uforpliktende. KOntakt mediekonsulent øyvind kvamme-vik / 56 90 19 52 / oyvind@magnetmedia.no Positiv omtale | www.magnetmedia.no


et annonsebilag fra Magnet Media

Pendler fra Bergen til Stord for drømmejobben Larisa Sarajlija er utdannet sivilarkitekt og bor i Bergen, sammen med sin snart 17 år gamle datter. Hun var ferdig utdannet i fjor sommer, men ønsket ikke å arbeide på et «vanlig» arkitektkontor.

Bare en vanesak

– Jeg kan ikke flytte fra Bergen. Datteren min har hele omgangskretsen sin her. Kanskje en gang i fremtiden, men ikke nå, forteller Sarajlija. Dermed er det pendling som gjelder.

Da hun så utlysningen fra Apply Leirvik gikk det et lys opp for henne. Hun hadde faktisk ikke tenkt på offshore som et alternativ. Det skulle vise seg å bli et lykkelig valg, til tross for pendling.

– Kystbussen og ferja har internett, dermed kan jeg utnytte tiden til og fra arbeid. Det er bare en vanesak å pendle, og egentlig ganske avslappende. Jeg er full av energi når jeg kommer på jobb. Hun har tidligere arbeidet litt på Kokstad i Bergen. – Jeg ble sjokkert over hvor lang tid jeg måtte bruke i kø hver eneste dag. Bussen var helt full, jeg måtte gjerne ha ståplass og internett var et fremmedord. Du kan lett bruke over en time hjem, selv om du både bor og jobber i Bergen. Da foretrekker jeg Stord.

Hva definerer en drømmejobb?

Bedriften hun arbeider for, Apply Leirvik, er verdensledende innen bygging og oppgradering av boligmoduler for oljeindustrien. Selskapet har levert de fleste boligmoduler i Nordsjøen siden de startet i 1973. – Det er en utrolig spennende jobb. Vi bygger alle nye boligmoduler på stedet, da får vi se resultatet av hva vi har tegnet og planlagt, sier hun med stolthet. Selv er hun disiplinleder for oppgraderingsprosjekter. – Å renovere boligene skaper mye større utfordring enn å bygge nytt. Alle endringer får konsekvenser, men vår jobb er å løse slike utfordringer og finne de beste løsningene. Det blir noen turer i Nordsjøen for å inspisere og planlegge, men det er bare et hyggelig avbrekk. På landkontoret sitter alle disipliner sammen i et fellesskap. Jeg arbeider for eksempel tett mot interiørdesigner, og på den måten lærer jeg utrolig mye om deres fag også. 24

Agenda

Norges beste sted å bo og drive bedrift

Å jobbe i team er egentlig halve gleden med arbeidsplassen. Vi har et fantastisk arbeidsmiljø, der vi lærer noe nytt hver eneste dag. Bedriften er dessuten svært opptatt av å utvikle kompetansen til sine ansatte, blant annet ved å utdanne sine egne. Fordelen er at man da kan få frem ingeniører med erfaring fra praktisk arbeid.

Vil du også ha drømmejobben?

Sarajlija opplever stor åpenhet i bedriften. – De tar godt vare på oss og det finnes ingen «vegg» mellom meg og sjefen. Jeg føler meg rett og slett heldig som har fått sjansen til å jobbe for Apply Leirvik. Vi trenger flere fagfolk, blant annet ingeniører. Jeg kan anbefale på det varmeste å søke jobb. Her får du virkelig utviklet og utfordret deg i et herlig miljø. For meg er det i alle fall drømmejobben, som du sikkert skjønner.

Sunnhordland og haugesundsregionen


et annonsebilag fra Magnet Media

Legemidler fra norsk tare Hvis tang og tare for deg er noe ekkelt som snor seg rundt beina dine når du bader, kan vi fortelle deg at FMC BioPolymer har et nokså annet syn på dette fantastiske råstoffet. FMC BioPolymer er verdensledende i produksjonen av høyforedlet alginat basert på tare fra norskekysten.

FMC BioPolymer har produsert alginat til legemiddelindustrien, matindustrien og annen industri i over 50 år ved fabrikken på Vormedal nær Haugesund. Produksjonen har økt kontinuerlig, og de omsetter nå for over 1,2 milliarder kroner og sysselsetter cirka 170 ansatte.

Bærekraftig forvaltning

Stortareressursen forvaltes av fiskerimyndighetene og overvåkes av Havforskningsinstituttet. Kysten er delt inn i høsteområder hvor taren høstes i 4-5 års høstesyklus. På denne måten høster FMC BioPolymer tare i tråd med myndighetenes krav og på en forsvarlig og bærekraftig måte.

Unik prosess

– Norsk Stortare har unike egenskaper i forhold til andre typer tare og gjør oss i stand til å lage produkter som konkurrentene ikke kan, forteller fabrikksjef Roar Storrø. – Selv med høyt norsk kostnadsnivå er vi konkurransedyktige på grunn av tilgangen til dette unike råstoffet. Alginatet framstilles i en komplisert, automatisert og helkontinuerlig prosess som tar 18-22 timer, og krever høy kompetanse fra operatører og ingeniører. Alginatet har en allsidig anvendelse og benyttes i legemidler og mat på grunn av sine egenskaper til blant annet å danne geleer og kontollere viskositet. Produktene finnes i de fleste hjem uten at folk er klar over det.

Agenda

Spennende utvikling

FMC BioPolymer er et verdensomspennende konsern hvor tusenvis av ansatte arbeider med forskning, utvikling og produksjon. De siste årene er det blitt investert flere hundre millioner i fabrikken på Vormedal for å møte framtidige krav fra legemiddelverket, mattilsynet og internasjonale kunder. Det bidrar til å gjøre FMC BioPolymer til et svært spennede sted å være. På Vormedal og i avdelingen i Sandvika arbeides det med forskning og utvikling av nye teknologier og applikasjoner. For eksempel pågår det i samarbeid med kunder, kliniske studier hvor ultrarent alginat benyttes for å unngå avvisning ved organtransplantasjoner, til sårbehandling, styrking av hjertevev etter infarkt og gjenoppbygging av benvev etter skader.

Kompetanse og rekruttering

FMC BioPolymer er stadig på jakt etter de dyktige og interesserte ingeniørene og operatørene. – Jeg tror kombinasjonen av å jobbe med et biologisk råstoff som endrer seg med temperaturer og årstider – og høye krav til prosesskontroll og kundespesifikasjoner - er det som gjør jobben interessant for de som arbeider her, mener Storrø. – I tillegg til rett kompetanse må de ansatte trives med å lære nye ting og være med å utvikle nye prosesser. For å møte en svært tøff konkurranse fra blant annet Kina, er vi nødt til være på konstant jakt etter forbedringer og nye måter å gjøre ting på.

Norges beste sted å bo og drive bedrift

Sunnhordland og haugesundsregionen

25


et annonsebilag fra Magnet Media

– Byggeklare tomter og gode oppvekstsvilkår har vi, og de totalt ni bygdene som Vindafjord består av, er alle attraktive steder å bosette seg. Sammen med lokalt næringsliv har vi opprettet Vindafjord Tomteselskap, der kommunen eier 47 prosent. Dette ser ut til å fungere godt, og vi håper at kommende utbygginger skal fordele seg jevnt mellom bygdene våre, fortsetter ordføreren.

Den gylne mil

Vindafjord og Ølen er hjemsted for flere store bedrifter. Offshore-entreprenøren Westcon, konsulentselskapet Omega, Fatland Slakteri, Ølen Betong, Hatteland Group og Berge Sag. Listen kan gjøres lengre. Den er et godt bilde på det solide næringsgrunnlaget i kommunen.

MED VIND i seilene Betingelsene for vekst er best når næringsgrunnlaget er bredt. Vindafjord kommune er hjemsted for ledende bedrifter i viktige næringer. Det skaper optimisme for fremtiden. En kommunesammenslåing kan gi gode effekter. Ølen og Vindafjord gikk sammen i 2006, og regionen har etter det skåret positivt på både befolknings- og næringsutvikling. – At våre to kommuner ble sammenslått, har helt klart utløst noen synergier. Jeg tror det handler mye om næringsgrunnlag – at vi er forskjellige, men samtidig komplementære. Mens Ølen lenge har scoret høyt på industriog produksjonsvirksomhet, var Vindafjord en ledende landbrukskommune. I dag tilbyr vårt næringsliv stor variasjon, med både tradisjonelle og «nye» næringer, sier Ole Johan Vierdal (Sp), ordfører i kommunen.

Plass til flere

Han er godt fornøyd med næringsveksten i kommunen, men skulle gjerne sett at flere av dem som pendler til jobb valgte å bosette seg. – Dette er en utfordring for oss, det er helt klart. Selv om vi har hatt en svak stigning i innbyggertallet de siste par årene, speiler ikke dette den store veksten i antallet arbeidsplasser. Vi ligger jo tett opp mot Europavei 134, med folkerike kommuner rundt oss, og det letter jo pendlingen til Vindafjord, sier han.

Ferdigbetong – Elementer VA -s y s t e mer i be t ong w w w. o l enbet o ng . n o

w w w. kna p p h u s . n o 26

Agenda

Norges beste sted å bo og drive bedrift

Sunnhordland og haugesundsregionen

– Det er svært hyggelig at så mange bedrifter i vårt område gjør det bra. Blant Vindafjordingar blir området rundt Ølensvåg kalt for «den gylne mila». Mens for eksempel Fatland Slakteri springer ut fra den tradisjonsrike og fremdeles store landbruksvirksomheten i kommunen, er Omega et rent høykompetansemiljø og ingeniørselskap. Vi håper at flaggskipsbedriftene her i kommunen kan føre til flere nyetableringer – vi ser jo at dette skjer andre steder, sier Vierdal.

Mer trykk på næringsutvikling

Den øverste folkevalgte i Vindafjord mener bedriftene i kommunen har gjort mye bra – de har klart å vokse ut fra egne ambisjoner, egen kompetanse. Han påpeker samtidig kommunens rolle. – Vi skal være en tilrettelegger, og sikre at Vindafjord blir et enda bedre sted å bo og å drive bedrift. Samtidig ser vi at vi kan ta enda tydeligere grep for å fremme næringsetablering, gjennom økt samarbeid med næringslivet. For eksempel deltar vi nå i etableringen av en næringshage, der kommunen går inn med 10-20 prosent eierandel.

Veier til vekst

Vindafjord ligger på mange måter midt i Norges viktigste verdiskapingsregion. Aksen Bergen-Haugesund-Stavanger representerer variert næringsvirksomhet og internasjonal kompetanse. Vei, framtidig vei og infrastruktur også taler til Vindafjords fordel, når ordføreren retter blikket utover kommunegrensene og frem i tid. – Jeg nevnte nærheten til E134, som når den oppgraderes vil bli en enda viktigere forbindelse mellom Vest- og Østlandet. Samtidig representerer vårt område et bindeledd mellom Ryfylke i sør, Hardanger i aust, Haugalandet i vest og Sunnhordland i nord. En fremtidig fergefri E39 vil også komme oss til gode, fordi vi i enda større grad blir del av en felles bo- og arbeidsregion. Vindafjord er ikke lenger utkant, vi har mye å by på og plass til flere, konstaterer en optimistisk Ole Johan Vierdal.


et annonsebilag fra Magnet Media

BOLIGDRØMMEN Med Berge Sag får beboere på Haugalandet bolig til lavere priser enn i Bergen og Stavanger. Boligprisene i sentrale strøk tar av over hele landet. Det er en utfordring å finne seg bolig og arbeidsplass i nærhet til hverandre for en overkommelig pris. På Haugalandet opplever bolig-/hytteleverandøren Berge Sag mindre av denne problematikken. – Vi har samme gode arbeidsmarked her som i Bergen og Stavanger, men vesentlig lavere boligpriser. Her er det også mulig for folk flest å kjøpe familiebolig sentralt. Det er korte avstander til arbeidsplasser, sentrum, sjøen, turterreng og hytta, sier Niels Christian Hald, prosjektutvikler i Berge Sag. Siden 1888 har firmaet bygget hus på Haugalandet. De tilbyr også hytter i samme region. Heller ikke disse når prisnivået til nabobyene i nord og sør. – Prisnivået på fritidseiendommer i vår region, både til sjø og på fjellet, ligger også gjennomgående lavere enn i områdene rundt Stavanger og Bergen, forklarer Hald.

Bygger sentralt etter kundens ønsker

Med høy etterspørsel i regionen, blir det flere boligprosjekter samtidig. Felles for disse er at man ikke behøver å reise langt fra boligen for å komme til Haugesund sentrum. Boligene som nå er nærmest ferdigstilling ligger på Hemmingstad gård og bygges i samarbeid med Veidekke Eiendom. – Hemmingstad ligger sentralt i Haugesund. Der ferdigstilles de første boligene før jul. Totalt skal vi bygge nesten tre hundre boliger på Hemmingstad, med gangavstand til sentrumskjernen. Vi har også boligprosjekter som nærmer seg på Solvang og Skårdalen i Haugesund, samt Moksheim på Karmøyfastlandet. Alt innen ti minutters kjøring fra Indre kai, forteller Berge Sags prosjektutvikler.

som går i oppfyllelse Allsidighet er fremtredende når Berge Sag presenterer sine boligløsninger. Det er en rekke hytte- og boligløsninger som er aktuelle for kunder som er usikre på hvordan den ideelle boligen ser ut. – Vi kan tilby prosjekterte boliger i de fleste kategorier, og ikke minst bistå selvbyggere som er i ferd med å realisere sin boligdrøm, forteller Hald. Berge Sag tilbyr også fleksible hytteløsninger, og ikke bare med tanke på nærhet til sivilisasjonen. – Det er til enhver tid igangsatte eller ferdige prosjekterte hytter hvor kunden kan flytte rett inn. Vi har også tilgang til tomter i mange av de mest attraktive hytteområdene i regionen, alle med en reisetid fra Haugesund fra en halv til to og en halv time, sier Hald.

Nøkkeltall 2011 • • • • • •

Berge Sag Gruppen AS ble etablert i 1888 Bransje: bolig-/hyttebygging, trelast Antall ansatte: 104 Omsetning: 331,4 mill. Resultat før skatt: 22,4 mill. EK-andel: 48,2 %

Kompetanse og erfaring hånd i hånd

Som boligbygger tilbyr Berge Sag mer enn bare en ledig tomt. Å bygge bolig er en langvarig prosess hvor Berge Sag følger kundene hele veien til siste spadetak. Niels Christian Hald mener hele prosessen er godt ivaretatt hos Haugaland-aktøren. – Vi har kompetanse på alle områder fra grunnerverv via regulering og byggemodning til prosjektering, bygging og ferdigstillelse av ulike boliger. Har noen behov for rehabilitering har vi egen avdeling for det, og vi har ikke minst en egen byggvareforretning som heter XL-bygg, sier han. Suksessen til tross, Hald tror ikke toppen er nådd for Berge Sags boligbygging med det første. – Vi sitter på betydelige tomtereserver som sikrer oss tilgang til gode arealer for hytte- og boligbygging i mange tiår fremover, avslutter han.

Agenda

Norges beste sted å bo og drive bedrift

Sunnhordland og haugesundsregionen

27


et annonsebilag fra Magnet Media

– Likevel må vi nok si at fokuset hos oss har endret seg noe. På grunn av den bredden som næringslivet i regionen etter hvert representerer, henter vi som økonomi- og skattespesialister kunder i de fleste bransjer, sier Johanne Eskeland. Selv om Tveit Regnskap har vokst betydelig de senere årene, er det fremdeles de små og mellomstore bedriftene de jobber mest med.

Balansegang I BY OG BYGD Kompetansearbeidsplasser kan skapes og utvikles i distriktskommunene. Som jurist er Johanne Eskeland en god representant for kunnskapen og mangfoldet som Tveit Regnskap representerer. – Jeg har bodd flere år på en annen kant av landet, og hadde vel i utgangspunktet ikke sett for meg at jeg skulle komme tilbake til hjemkommunen Etne i jobb som jurist, sier Johanne Eskeland. Men da jeg fikk muligheten hos Tveit Regnskap, slo jeg til. Det har jeg ikke angret på. Her får jeg brukt kompetansen min til fulle, på et sted jeg trives og kjenner, og får jobbe i et tungt faglig felleskap og med spennende kunder, forteller hun.

Komplett tilbud

Hos Tveit Regnskap finner du regnskapsførere, revisorer, jurister og takstmenn. I tillegg til tradisjonelle regnskapstjenester driver de derfor også konsulentvirksomhet, som styrearbeid, bedriftsetablering, budsjettering, lønns- og personaladministrasjon, osv. Tveit har også et tett samarbeid med IT-selskapet Appex AS hvor Tveit har en eierandel, og gjennom dem tilbyr de også dataløsninger, både programvare, drift og sikkerhet, for kundene. – Vi er per i dag representert i de fleste kom28

Agenda

Norges beste sted å bo og drive bedrift

munene i Sunnhordland og på Haugalandet, og vi teller totalt 140 ansatte fordelt på 14 avdelingskontor og hovedkontoret i Skjold i Vindafjord Kommune. I Etne, der jeg jobber og er daglig leder, er vi femten ansatte, forteller Eskeland. – Nærhet til kundene, at vi er tett på deres utfordringer og muligheter, er avgjørende viktig for oss. Vår filosofi er at vi skal yte det lille ekstra, som gjør at den enkelte føler seg spesielt godt ivaretatt. Vi har de fleste fagressurser tilgjengelig på det enkelte kontor, men har også et omfattende samarbeid mellom avdelingene. På denne måten kan vi hele tiden skape optimale løsninger for kundene, der de får trekke veksler på hele vår faglige kompetanse.

Næringsrik region

Da Tveit Regnskap startet opp i 1969 var hovedfokuset på landbruk. Det er fortsatt mange landbrukskunder i porteføljen, og som regnskapskontor er Tveit Regnskap landsledende på landbrukskompetanse. Sunnhordland og haugesundsregionen

– De aller største selskapene har ofte egne økonomiavdelinger, og forholder seg gjerne til revisjonsgigantene i forbindelse med årsregnskap og så videre. Likevel får vi jevnlig konsulentoppdrag fra de store bedriftene, gjerne i perioder der de har mye å gjøre, forteller hun, og legger til: – De store bedriftene i vår region er nok viktig for veksten ellers i næringslivet. Det har vært mye knoppskyting i leverandør- og servicenæring i Sunnhordland og på Haugalandet de senere årene, og denne positive utviklingen har vi heldigvis fått være med på.

Godt arbeidsmiljø

«Faglig tyngde og godt humør» er mer enn bare et motto i Tveit. Eskeland forklarer: – Kulturen i bedriften gjør at det er en svært attraktiv bedrift på arbeidsmarkedet. I tillegg til å være et bunnsolid selskap, gjør det humørfylte arbeidsmiljøet at mange ønsker å jobbe her. Vi har lite gjennomtrekk av ansatte. Dette gjør at vi får beholde og videreutvikle kompetansen i selskapet. Tveit har et miljø der folk får utfolde seg, sette seg mål og nå dem. Mulighetene er mange, og vi har behov for alle typer mennesker her, og vi ønsker å la dem få utvikle seg å bli bedre på det som de er interesserte i. En solid og positiv intern kultur er vel og bra, men ytre omgivelser gir det lille ekstra for de ansatte i Tveit Regnskap i Etne. – En annen fordel med å jobbe i Tveit, er at vi får bo i naturskjønne omgivelser, som byr på fantastiske naturopplevelser for dem som ønsker å gripe sjansen til å benytte naturen og de vakre Etne-fjellene. I Etne får barn vokse opp i et nærmiljø med mye kultur, tradisjon og flott natur gir et fortrinn og en solid ballast som de vil ha stor glede av også i det voksne liv. Byen og shoppingsentrene er heller ikke langt unna når man ønsker å være litt urban. Etne og Vindafjord har mange gode fritidsaktiviteter å by på. Kanskje ikke så mange som i byen, men vi vet i alle fall av å benytte oss av dem. Alt ligger til rette for at både store og små får en hyggelig, trygg og spennende hverdag, avslutter jurist og hjembygding Johanne Eskeland.


Kompliserteutfordringer utfordringer Kompliserte Ok tan Stord • Foto: Øy vind Sætre

detvivilever leveravavog ogfor for ––det

Westcon Group er en ledende totalleverandør av de beste og mest innovative løsninger, tjenester og Westcon Group ledendeenergi totalleverandør de beste og mest innovative tjenester og produkter innen er ogen offshore, og maritimav industri. Westcon Group bestårløsninger, av selskapene Westcon Yard,

produkter innen og offshore, energi ogPower maritim industri. Westcon Group består av selskapene Westcon Yard, Westcon Løfteteknikk og Westcon & Automation. Vår virksomhet er i hovedsak lokalisert på Haugalandet Westcon Løfteteknikk og Westcon Power & Automation. Vår virksomhet er i hovedsak lokalisert på Haugalandet og i Stavanger-regionen, men med avdelinger også på Helgeland og i Polen. Omsetningen i 2011 var på og 4,4 mrd i Stavanger-regionen, men med avdelinger også på Helgeland og i Polen. Omsetningen i 2011 vararbeidskraft på og vi er over 750 ansatte. Kostnadseffektivitet, godt utbygde fasiliteter og høyt kvalifi sert 4,4 mrd og vi er over 750 ansatte. Kostnadseffektivitet, godt utbygde fasiliteter og høyt kvalifi sert arbeidskraft er nøkkelen til fornøyde kunder som kommer igjen og igjen. er nøkkelen til fornøyde kunder som kommer igjen og igjen.

Våre virksomhetsområder: Våre virksomhetsområder: • Rigg-reparasjon og rigg-modifikasjon • Rigg-reparasjon og rigg-modifikasjon • Skipsbygging og skipsreparasjon • Skipsbygging og skipsreparasjon • 3D-skanning, 3D-modellering & engineering • 3D-skanning, 3D-modellering & engineering • Elektro og automasjon; - produkter og tjenester • Elektro og automasjon; - produkter og tjenester • Løfteteknikk;- totalkonsept • Løfteteknikk;- totalkonsept • Onshore og offshore • Onshore og offshore

dsoss?s? mdeo ee Jobbebm re Job stadigeflre e Viøskøekresrtadig flid re. Vi s e medarbideere . e e ig kte medarb dytig dyk

www.westcon.no www.westcon.no


ETABLéR DEG PÅ UTSIRA ?

• Eksotisk øy • Vind, bølger, himmellys • Sol, salt • Hav, fisk, sjømat • Trygge rammer • Øyliv • Ro, – puls ! • Et samfunn i vinden…

Tenk på det.


et annonsebilag fra Magnet Media

Utsira kommune

Ingen problem

LEIER UT SJØFOLK

Selskapet leier ut folk til alle deler av verden. Ofte klarer de, fra en base med over 10000 kandidater, å skaffe arbeidskraft innen 24 timer. – Vi har faste avtaler med olje- og riggselskaper, i tillegg til flere rederier. Blant annet leier vi ut fiskerikyndige til seismiske oppdrag. Det er et populært arbeidsmarked for erfarne fiskere som ønsker en konsulentstilling.

å drive bedrift på Utsira

U

tsira Servicesenter har spesialisert seg på formidling og utleie av sjøfolk, fiskere og annet maritimt personell. Siden oppstarten i 1998 har bedriften rukket å bli et av Norges ledende firma innen denne type formidling. Akkurat det imponerer oss veldig, da Utsira er Norges minste kommune med bare 218 innbyggere. Turen dit tar 75 minutter med båt eller ferje.

Stedsuavhengig

– Denne type virksomhet kan man drive fra hvor som helst, vi er ikke avhengig av å ha kontor i byen, sier daglig leder Torstein Hansen. – Når vi klarer å skape arbeidsplasser på Utsira, kan man klare det hvor som helst, det handler bare om å knytte til seg stedsuavhengig næring. Kanskje flere utkantkommuner burde arbeidet mer aktivt med dette, fortsetter han.

HOLD ØYNENE ÅPNE FOR NYE MULIGHETER

Han oppfordrer folk til å registrere CV-en sin i databasen, det er selvsagt kostnadsfritt og kan åpne mange dører. – Du kan faktisk søke direkte på jobber fra websiden vår også, der ligger en fin oversikt, både i Norge og resten av verden. Jeg tror de fleste kan bli overrasket over hvor mange spennende jobber som til enhver tid er ledige. Det kan svare seg å holde øynene åpne for nye muligheter, avslutter Hansen. www.utsira.com

Disse bygningene huser både overnattingsmuligheter på Sildaloftet og suksessbedriften Utsira Servicesenter.

a l l e F o t o : s y nnøve høns i

Rutebåten går tre til fire ganger daglig mellom Utsir a og Haugesund.

www.sildaloftet.com

Har du ikke besøkt Utsira?

Utsir a er yppelig for utendørsak

På en eksotisk øy midt i Nordsjøen, 15 km vest for Karmøy i Rogaland lever 218 mennesker på 6,15 kvadratkilometer i Norges minste kommune. Utsira er stedet du reiser til, ikke forbi. Turen krever 75 minutter i ferje. Du trenger ikke ha bilen med deg, for avstanden over øya er bare litt over to kilo­meter, og tar cirka tre minutter. Ta heller med deg en terreng­sykkel, den er forresten gratis på rutebåten. Har du ikke sykkel kan du låne en energisykkel. Kommunen har plassert ut 20 røde sykler på fire stasjoner.

land med rå kraft. Selv om øya er forholdsvis liten finnes det en rekke turløyper og utsiktspunkter. Man bør også besøke Utsira Fyr, som er Norges høyest beliggende fyr på 68 m.o.h.

Øya har et rikt fugleliv, men det er kanskje like fascinerende å se bølgene som slår inn mot

Overnattingen gjør du på Sildaloftet, som består av 15 rom med inntil 30 sengeplasser. Detter

Rutebåten tar deg med til den eksotiske øya på 70 minutter. Turen koster bare 61 kroner og anløpsstedet i Haugesund ligger på Garpa­ skjærkaien helt nord på Risøy. Båten går fire ganger daglig i uken og tre ganger daglig i helgene.

Agenda

tiviteter.

er fordelt over cirka 500 kvadratmeter og tre etasjer. Rommene har navn etter kjente steder på Utsira. Ellers finnes det et flott oppholdsrom og kjøkken som fritt kan disponeres. Prisene er fra kroner 500 per døgn, og da er sengetøy og vask inkludert. Man kan bestille ferdig mat til alle måltider, eller ordne alt selv. Joker Utsira kan levere varer på bestilling direkte til Sildaloftet før dere ankommer. Om kvelden kan man gå på den lokale puben og restauranten, «Naustkos». Alt ligger til rette for et strålende opphold på Utsira, Norges mest eksotiske øy. Les mer på Sildaloftet.com.

Norges beste sted å bo og drive bedrift

Sunnhordland og haugesundsregionen

31


et annonsebilag fra Magnet Media

Tysvær kommune

– Godt å leve, mye å oppleve, kjekt å jobbe Tysvær kommune har et aktivt næringsliv under stadig utvikling, boligområder som bygges ut i stort antall sammen med et kontinuerlig bedret barnehage- og skoletilbud, og korte avstander til både by, land og strand. – Vi opplever en stor vekst i innbyggertallet, og tilrettelegger nå for at enda flere skal få kalle flotte Tysvær kommune sitt hjem. Vi ligger fabelaktig til midt i sentrum av Haugalandet, om­kranset av skjønn natur, og er derfor et yndet bosted og også en av de store hyttekommunene i Norge. Jeg er glad for å være ordfører i en så attraktiv kommune, sier ordfører Harald Stakkestad.

En kommune i utvikling

Eventyret i Tysvær startet for alvor da Statoil etablerte sitt prosesseringsanlegg på Kårstø på 80-tallet, og man med de midler som ble tilført kunne bygge ut infrastrukturen og virkelig utvikle Tysvær til en framoverlent næringskommune. – Kårstø er en hjørnestensbedrift av de sjeldne, og har gitt oss et godt grunnlag for utvikling. Og den utviklingen pågår i aller høyeste grad ennå. Det anlegges for tiden to store næringsparker i kommunen, og stadig flere små og mellomstore bedrifter etableres. Næringslivet fører med seg stadig flere innbyggere, samt utvikling også i bolig- og tjenestetilbudet. En av dem som har funnet sitt hjem i Tysvær er Lars-Johannes Liknes. Han jobber som lærer på Frakkagjerd ungdomsskole og har mye pent å si om kommunen. – Jeg og familien har nå bodd her i snart ti år og trives meget godt. Det er et koselig bygdemiljø i Tysvær, hvor man bor landlig og har god kontakt med trivelige naboer, flott natur like utenfor døren og ellers alt man trenger lett tilgjengelig.

Et godt hjem

I Tysvær bor man altså sentralt, kun femten minutter fra Haugesund, men samtidig landlig. Kommunen har som mål å tilby tomter i alle deler av Tysvær, og stadig nye bolig­felt er under planlegging og utbygging. Ordfører Stakkestad legger også vekt på at Aksdal skal utvikles til å bli et kommune­ senter – med kulturhuset Tysværtunet, hvor det finnes blant annet svømmehall, kinosal, museum, klatrevegg, kulturskole og idrettshall, som et naturlig midtpunkt. Integrert i kulturhuset ligger også sykehjem og omsorgsboliger. Videre utviklingsplaner for «småbyen ved vannet» omfatter både kjøpesenter, boliger og næring. – Jeg må si jeg er imponert over hva man får til på et lite sted som Tysvær. Det er veldig godt tilrettelagt, og jeg vet om flere som kommer hit for å bruke svømmehallen eller gå på konsert. Det er slikt som gjør man stolt av å bo her, sier Liknes. 32

Agenda

Norges beste sted å bo og drive bedrift

Sunnhordland og haugesundsregionen

Ungdomsskolelærer Lars-Johannes Liknes er en av mange tilflyttere som stortrives i Aksdal.


et annonsebilag fra Magnet Media

tysvær kommune AKSDAL | Tlf: 52 75 70 00 | www.tysver.komm une.no

F o t o : janne e i de

Tysvær Rådhus | Postboks 94 | 5575

Bedret samferdsel øker tilgjengelighet

– Vi opplever faktisk at ganske mange fra Stav­anger og Nord-Jæren nå melder sin inter­ esse for tomter her i området. Både fordi det er mye billigere enn lenger sør, men også på grunn av at utbygging av veiene vil føre til mye kortere reisetid til Stavanger om noen år, forklarer ordfører Stakkestad. Selv om Tysvær allerede er et knutepunkt hvor to Europaveier møtes, vil utbygging av vei­ systemet gjøre kommunen enda mer sentral. I mai 2013 åpnes T-forbindelsen som vil sørge for kortere reisetid til Haugesund og Karmøy, mens man samtidig ser fram mot at byggingen av Rogfast skal komme i gang. Dette vil skape ferjefri forbindelse til Stavanger.

Familien Birk Hopland har nettopp bygget nytt, flott hus på Frakkagjerd.

– Rogfast vil, sammen med annen utbygging og utbedring av veier i området, korte ned reisetiden til Stavanger. Dette vil gjøre Tysvær enda mer attraktiv. Slik det er nå har vi noen ganger følt at Boknafjorden, som skiller oss fra resten av Roga­ land, har vært veldig dyp og eksklu­ derende, poengterer Stakkestad. Agenda

– Gode oppvekstvilkår

Tysvær er en ambisiøs kommune som satser mye på at innbyggerne skal ha det bra, og en viktig del av dette er en flora av varierte tilbud. – Vi er veldig opptatt av å skape gode oppvekst­ vilkår gjennom fokus på barnehager og skoler, men også gjennom andre tiltak. Vi har en aktiv kulturskole, mer enn halvparten av kommunens innbyggere er medlem av et idrettslag, og vi har etablert flotte turområder som er tilgjengelig for alle, sier Stakkestad, og skryter også av den solide innsatsen som er gjort for å sikre god eldreomsorg. Han får støtte av Lars-Johannes Liknes, som forteller at skoler og barnehager er meget bra drevet, men at det også gjøres mye viktig arbeid utenfor skolebygget. – Som lærer merker jeg godt innsatsen som gjøres for å inkludere barn og unge. Her har ung­ dom alle muligheter til å drive med interessene sine, enten det er musikk, fotball eller noe annet. – Tysvær skal være en kommune hvor det er godt å leve, mye å oppleve og kjekt å jobbe, og vi jobber hardt for å tilrettelegge for fortsatt vekst også i de kommende årene, legger ordføreren til.

Norges beste sted å bo og drive bedrift

Sunnhordland og haugesundsregionen

33


NY OFFSHOREBASE PÅ VESTLANDET

Adm. dir. Olav Linga i Haugaland Kraft

Viktig for utviklingen av parken Også fra eierhold bekreftes denne satsningen, og adm. dir. Olav Linga i Haugaland Kraft er klar på at man ønsker å gå videre med prosjektet sammen med ASCO. - Vi ser på dette som en svært interessant utvikling, særlig med bakgrunn i at våre investeringer i næringsparken i betydelig grad

34

Agenda

er basert på en forventning om industriell aktivitet innenfor offshore- og petroleumsrelatert virksomhet. Med Gismarvik Havn som ny offshorebase, vil realiseringen av planene skyte fart og samtidig bidra til andre typer etableringer i kjølvannet av dette, sier Olav Linga som også er styreleder i Haugaland Næringspark AS.

Vil bety mye for hele Haugesundregionen

Norges beste sted å bo og drive bedrift

Adm. dir. Egil Severeide i Haugesundregioens Næringsforening, lar seg begeistre av planene om en ny offshorebase på Gismarvik. - Haugaland Næringspark er selve juvelen for den fremtidige næringsutviklingen i vår region. Det vi har ventet på er en skikkelig motor som drar det hele i gang. Det at en stor internasjonal aktør som ASCO nå sier klart fra om at de ønsker å satse på Gismarvik Havn i et lengre perspektiv, kan vise seg å være den motoren som trengs. Hele næringslivet i regionen stiller seg derfor bak disse planene, og vil etter beste evne bidra til at dette skal bli en realitet.

Sunnhordland og haugesundsregionen

Se vår beliggenhet i presentasjonsfilmen. Hvis du ikke kan lese QR -coden, gå på nettsiden: www.haugaland-park.no

En av landets største Gunnar Stakkestad, direktør i Haugaland Næringspark AS

Adm. dir. Runar Hatletvedt i ASCO Norge, bekrefter at selskapet ønsker å etablere ny offshorebase på Gismarvik. - Med tanke på å betjene de nye feltene som skal utbygges i Nordsjøen i årene framover, vurderer vi Gismarvik Havn som det beste alternativet for vår videre offshoresatsning på vestlandet. Dette markedsfører vi nå aktivt overfor de oljeselskapene vi jobber opp mot.

Adm. dir. Egil Severeide i Haugesundregionens Næringsforening

Adm. dir. Runar Hatletvedt i ASCO Norge

Sammen med ASCO, verdens ledende logistikkspesialist innen olje og gass, planlegges nå etablering av ny offshorebase på Gismarvik i Haugaland Næringspark med sikte på å betjene operatørselskapene på de nye feltene i Nordsjøen.

Med et areal på hele 5500 dekar, vil Haugaland Næringspark bli en av landets største industri- og næringsparker. Parken vil også få en svært gunstig beliggenhet. - Vi er strategisk plassert mellom Bergen og Stavanger tett opp til Nordsjøbassenget, og med Kårstø, Norges største gassforedlingsanlegg som nærmeste nabo. Her kan vi tilby et konkurransekraftig lokaliseringsalternativ for morgendagens industri og næringsliv, fastslår direktør Gunnar Stakkestad. Næringsparken på Gismarvik er for øvrig et resultat av et bevisst samspill mellom kommunene i regionen.

Haugaland Næringspark på Gismarvik – lokomotivet for fremtidig vekst og verdiskaping i Haugesundregionen

steinariversen.no 3D Arild Ness

et annonsebilag fra Magnet Media


et annonsebilag fra Magnet Media

Strategisk plassering er viktig

Bergen > HORDFAST

Haugesund > ROGFAST

Stavanger >

Vestlandsfylkene har nemlig gått sammen om å gjøre visjonen om en fergefri veiforbindelse mellom Bergen og Stavanger til virkelighet, noe som vil redusere kjøretiden mellom vestlandsbyene betraktelig i fremtiden.

– Her ligger Europas største gassprosesserings­ anlegg, en rekke skips- og offshoreverft, rede­ rier, store kraftprodusenter, omfattende fiskeri­ virksomhet, landbruk, byggevirksomhet og mye, mye mer, forteller daglig leder i Aksdal Nærings­ park, Bent Jakobsen.

Bakgrunnen for etablering av Aksdal Nærings­­park er veiprosjektene som er beskrevet i Nasjonal transportplan: • T-forbindelsen: pågående veiprosjekt mellom Haugesund, Karmøy og Tysvær • Rogfast: fremtidig veiprosjekt for ferjefri trafikk mellom Stavanger og Haugesundregionen • Haukelitraséen: vintersikring av E134 mellom Vestlandet og Østlandet • Hordfast: planlagt veiprosjekt fra www.aksdalnaring.no Nord- til Sunnhordland

De ti siste årene har området stått for 27 prosent av befolkningsveksten i Norge, og næringslivet her omsetter for over 300 milliarder kroner årlig. Langs E39 i Tysvær kommune – sentralt i en av Vestlandets mest aktive regioner – etableres derfor Aksdal Næringspark, i kort avstand til en rekke virksomhetsområder. – Enkelte har kalt Aksdal for Norges viktigste veikryss. Her møtes europaveiene fra Oslo, Bergen, Stavanger og Haugesund. For bedrifter som opererer over hele Vestlandet er en etablering i Aksdal Næringspark nærmest perfekt, forklarer Jakobsen.

Populær park

Aksdal Næringspark vil totalt sett etableres over et område på mer enn 440 000 m² for­delt på en utbygging over tre trinn. Tomtene i nærings­parken selges ferdig opparbeidet, inkludert tilkomstvei, vann og kloakk. Etterspørselen etter næringsareal i området er stor, og flere tomter er alt solgt i den første av Næringsparkens tre utbyggingsfaser. Transport, lager og næring er stikkord for parken, og de Agenda

Aksdal Næringspark Ak T-FORBINDELSE

Området mellom Bergen og Stavanger er nemlig blant Norges mest aktive næringsområder, med et konglomerat av ulike virksomheter. Bare innen den maritime næringen utgjør Vestlandet over 60 prosent av verdiskapingen i Norge.

Viktig veikryss

Oslo >

Stord >

Aksdal Næringspark tilbyr prisgunstige næringstomter i veikrysset mellom Bergen og Stavanger. Selskaper innen transport, lager og logistikk er allerede under etablering, og den smarte beliggenheten vil utvilsomt styrke bedriftenes posisjon i fremtiden.

som hittil har bestemt seg for å satse i næringsparken går under betegnelsen transportlogistikk. – Prisen er heller ikke avskrekkende – her tilbys næringstomter fra 800 kroner per m², mye billigere enn det man finner mange andre steder. Aksdal Næringspark kan komme til å friste flere både sør og nord for Boknafjorden, konsta­ terer daglig leder Jakobsen.

Norges beste sted å bo og drive bedrift

Sunnhordland og haugesundsregionen

35


et annonsebilag fra Magnet Media

Endring av strategi

ga store verdier Mange bedrifter kan lære noe av Steinsvik Group i Førresfjorden når det gjelder endringsprosesser for å øke lønnsomheten.

S

elskapet har røtter tilbake til 19 60-tallet og baserte seg tidligere på salg av maskineringstjenester. Den forretningsmodellen var ikke optimal i et marked preget av stadig sterkere konkurranse og selskapet gikk konkurs sommeren 2004. Samtidig startet man opp på nytt – denne gang med ny strategi. Nå skulle man satse sterkere på å utvikle egne produkter, og man skulle ha flere «bein å stå på». Siden den gang har bedriften skilt ut flere selskaper mot ulike markeder. Dette for å få et sterkere fokus mot kundens behov og tydelige resultatenheter. Gruppen har en samlet omsetning på flere hundre millioner kroner.

Egenproduksjon

Adm. dir. i Steinsvik Group AS, Bjørn M. Apeland, forklarer grunnlaget for suksessen i Tysvær. – Det ligger i vår kultur å være offensive og dynamiske. Vi er stadig på utkikk etter nye forretningsmuligheter, men essensen er at vi lager egne produkter til ulike målgrupper innen offshore-, maritim- og havbruksnæringen. Nå eier vi produktene fra tegnebrettet og helt frem til sluttkunden tar dem i bruk. Den største kunden for maskineringsvirksomheten vår er faktisk Steinsvik Group selv, forklarer Apeland. Det største selskapet i gruppen, Orbit GMT, er spesialister på fôring, overvåkning og fjern36

Agenda

Norges beste sted å bo og drive bedrift

styring til oppdrettsnæringen. Selskapet leverer komplette fôringssystemer fra fôrflåter, sentralfôringssystem til kamera- og miljøovervåking. Grunnlaget for suksessen ligger i undervannskamera utviklet spesielt for denne næringen. Dette er robuste kameraer som kan stå på inntil 100 meters dyp i fiskemerdene i mange år, for å overvåke fôring og fiskeadferd. Typisk for Steinsvik Group har de nå tatt i bruk denne teknologien til å utvikle en overflateversjon som brukes på skip. Dermed har man fått et helt nytt forretningssegment. Adm.dir. Bjørn Apeland

Verdensomspennende

Steinsvik Group har datterselskaper i Chile, Skottland og har etablert selskap i Vietnam – der man nå bygger en fabrikk som hovedsakelig skal produsere deler for gruppens produkter.  I Tyrkia har man nylig fått et gjennombrudd i markedet ved å benytte seg av en forhandler. Apeland forteller at Østen blir viktig for selskapet framover, spesielt fordi fiskeoppdrett er en stor næring i disse områdene av verden. Sunnhordland og haugesundsregionen

– Vi kan bidra med teknologi og industrialisering av fiskeoppdrett, men må samtidig respektere deres måte å drive på. Alle markeder er ulike, og for å komme inn på nye markeder må vi forstå deres behov. Bygging av rigger og skip foregår også for en stor del i Østen, så etablering her er strategisk viktig.

Stor spennvidde og spennende fremtid

Spennvidden i produktporteføljen er stor, blant annet har man levert over 5000 subsea-ventiler til offshorenæringen. Dette blir også et viktig satsningsområde i årene som kommer, forklarer Apeland. – Våre selskaper har utviklet en rekke innovative løsninger, blant annet FlexiBridge broløsning for skip og borerigger. Vi er stolte over å ha utviklet FlexiBridge, som er frittstående moduler som gir mye bedre fleksibilitet for kunden der oversikt fra styreposisjon og HMS for mannskapet er satt i høysetet. Produktutvikling og prototypebygging er noe de virkelig har lært seg i Steinsvik Group, derfor tilbyr de også bistand til andre bedrifter. Fremtiden ser spennende ut i Førresfjorden.


F o t o : K ar o l i ne V edø y , D H R R ek l ameb y rå

Siden oppstarten i 1991 har ingeniørhuset PDS Protek AS vokst til å bli et profesjonelt ingeniør- og konsulentselskap, med omfattende rammeavtaler med store selskaper innen olje- og gassbransjen og landbasert industri.

Jørgen Knudsen er markedssjef hos PDS PDSProtek ProtekAS. AS

– Spesialkompetanse, stein for stein Suksessen PDS Protek AS har sitt opphav i Haugesund, hvor også hovedkvarteret ligger i dag. Her ble selskapet stiftet av sju arbeidskollegaer fra Haugesund Mekaniske Verksted – i dag kjent som Aibel – for drøyt 20 år siden. PDS Protek har siden den gang etablert avdelinger i Oslo, Sauda og India i tillegg til i Haugesund.

Utvikler nye arenaer, lokalt og globalt

www.pdsprotek.no

20-årsjubileet i fjor ble feiret med å innføre det omfattende verktøyet Plant Design Management System (PDMS).

Veksten og engasjementet gjenspeiles også i den stadige utviklingen av avdelinger og prosjekter. PDS Protek AS har blant annet en egen avdeling innen bygg- anlegg og arkitekttjenester, som i skrivende stund har over 20 prosjekter gående innen areal- og konseptutvikling, privatboliger, næringsbygg, rehabilitering og nytt restaurantbygg. Gjennom etableringen i India har selskapet også tatt steget inn i 3D-animasjon/film, app- og softwareutvikling.

– Mange av våre største kunder, som Statoil og Aibel, bruker PDMS, og vår satsing på verktøyet vil helt klart ha positiv effekt for vår kundeportefølje. Dette er en investering som vil betale seg tilbake over tid, og ikke minst som en nødvendighet for å følge utviklingen, sier markedssjef Jørgen Knudsen.

– Vi ser at dette kommer mer og mer og ønsker å bruke vår ekspertise innen ingeniørfaget til å utvikle gode visualiseringsprodukter og verktøy for kundene våre. Som et resultat av vår satsing har vi i tillegg etablert 3D Norway AS (www.3dn.no), som står for produksjon for våre kunder, forklarer Knudsen.

Prosjekteringsavdelingen leverer alt fra studier, beregninger, analyser og design, til arkitekttjenester og dokumentasjon/LCI.

Fórflåter og merder til oppdrettsnæringen er enda et område PDS Protek har lang erfaring med. Erfaringen har resultert i etableringen av Aquafarm Equipment AS og et helt nytt, lukket oppdrettsanlegg. Lukket merd-konseptet har utløst interesse i hele næringen, forskningsmiljøer og hos Innovasjon Norge. Marine Harvest, verdens største aktør innen havbruk, er med på laget og har signert en IFU kontrakt med Aquafarm Equipment AS.

Investerer for kundene

– Vi er i en unik situasjon siden kundene kan dra nytte av oss på to områder: gi oss jobb in-house eller vi kan sende konsulenter direkte til dem. Vi er et selskap bestående av meget dyktige ansatte som sakte, men sikkert har bygd opp vår spesialkompetanse stein for stein, forteller Knudsen, og legger til: – Konsulentavdelingen vokser ukentlig, og vi merker at vi igjen er inne i en periode der etterspørselen etter ingeniører øker. Ved årsskifte telte vi ca. 130 engasjerte, når vi nærmer oss 2013 vil vi ligge tett oppunder 200 engasjerte. Og vi har plass til mange flere!

– Vi har vokst ut av redet og har kjøpt Rossabøheimen av Haugesund Kommune. I disse dager planlegger vi for videre vekst og nye muligheter. – Vi er PDS Protek – Fremtidens Ingeniørhus, avslutter Knudsen.


! r a l e d e g g e kk, b

Ja ta

Sats på ei framtid i Sunnhordland! Her er eit mylder av spennande arbeidsplassar, blømande kulturliv og eit mangfald av fritidsaktivitetar som spenner frå havfiske til brevandring.

&

lli ambare al utforvide L k nar Da e produkt s ig s e id tr litet. ny r indus evner, når g funksjona silä få I Wärt sine kreative e estetikk o ra båd utford d fokus på e mast m

r a g n i r d r o tf u e r v a ti t a e t e Kr iske aktivi fr dsordlan sunnh ypparlege e g, og i n e n m fu r fo iju r viktig kona mi Ma åten e g - Seglb en har eg o Davide. ard rtel skjerg tliv, fo for bå forhold

Sunnhordland er ein av dei sterkaste industriregionane i landet, med offshoreverft og aluminiumsverk, skipsverft, havbruk og havfiskeflåte. Her er eit næringsliv med oppdrag verda over, og bedriftene har like gjerne avdelingskontor i Houston, Rio og Singapore som i Bergen eller Stavanger. Du kan gjera ei internasjonal karriere med base i Sunnhordland. Sunnhordland har ein allsidig arbeidsmarknad med to sjukehus, høgskule, vidaregåande skular, sorenskrivar, politi og andre offentlege instansar, datafirma og designbyrå og eit mylder av små og mellomstore bedrifter som følgjer i kjølvatnet til dei store industrilokomotiva. Her er åtte kommunar som treng dugande folk med ulik bakgrunn og kompetanse, til spennande og varierte stillingar. Her er festivalar med internasjonale og nasjonale artistar som gjer det godt å bu og oppleva. Kokkar frå Sunnhordland er i verdsklasse, det same er sjømatprodukt som gjer at matinteresserte frå vide ikring kjem til Sunnhordland for å sjå og smaka. Her er bre (Folgefonna - tredje største i landet) og baroni (Rosendal - einaste i landet), men også havfiske og ein skjergard som er eit eldorado for båtfolket. Du vil finna gode bumiljø og trygge barnehagar, i tillegg til arbeidsplassar utfordrande nok for den mest kresne. Sats på ei framtid i Sunnhordland – du er velkomen!

www.buisunnhordland.no


et annonsebilag fra Magnet Media F O T O : T erje R u d i ( H S H )

BYGGER FORSKNINGSMILJØ: Høgskolen Stord/Haugesund bygger opp flere spennende forskningsmiljø, blant annet rundt Håndtering av kompleksitet i petro-maritime operasjoner og maritim sikkerhet. Her er Lene Jørgensen (tv), Hilde Sandhåland og Helle A. Oltedal sentrale forskere. I prosjektene samarbeider HSH blant andre med Norges forskningsråd, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Bergen og den petromaritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland.

Spennende forskning i Norges største petro-maritime klynge

Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) ligger midt i Norges største petro-maritime klynge. Det gir høgskolen en ypperlig ramme for et unikt og godt samarbeid med næringen rundt flere store forskningsprosjekt. Maritim sikkerhet er ett av de store forskningsprosjektene ved Høgskolen Stord/Haugesund. Her forskes det blant annet på sikkerheten i den maritime transportsektoren. – Vi kartlegger sikkerhetskulturen ombord på fartøy som opererer på norsk sokkel. Vi ser på holdninger, oppfatninger og atferd knyttet til sikkerhetsaspekter om bord – under operasjonene. – I tillegg ser vi på sikkerhetskulturen i den landbaserte delen av rederiene. Dette for å se på sammenhengen mellom det som skjer på land og forholdene ombord på fartøyene, sier Helle A. Oltedal, førsteamanuensis innen risikostyring og samfunnssikkerhet ved HSH.

RISIKOSTYRING

Stipendiat i sikkerhetsledelse innen maritim næring, Hilde Sandhåland, er i full gang med første delstudie. – Vi studerer et utvalg granskingsrapporter av navigasjonsulykker. Dette er hendelser hvor offshorefartøy har kollidert med installasjoner på norsk sokkel. Målet vårt er å identifisere årsakssammenhenger og fellesfaktorer, sier hun. Stipendiat i organisasjonsfag, Lene Jørgensen, jobber i prosjektet Håndtering av kompleksitet i petro-maritime operasjoner. Hun følger et oppgraderingsprosjekt i et gassprosseseringsanlegg over tid. Forskningsfokuset hennes ligger på risikostyring i et interorganisatorisk prosjektsamarbeid.

– Petro-maritime operasjoner karakteriseres av høy grad av planlegging og risikovurdering før operasjonene skjer, for å kunne utføre dem mest mulig produktivt og sikkert. Organisasjonene bærer preg av det og består av team fra ulike selskaper som hver for seg er eksperter innen den del av arbeidet som er deres oppgave. En slik mangfoldig organisasjon krever stor grad av koordinering og samhandling, utdyper Jørgensen.

– Vi blir også lagt merke til i internasjonale forskningsmiljøer. – Resultatene fra forskningen brukes også aktivt i undervisningen, slik at studentene våre skal få et reflektert forhold til risiko, egen sikkerhet og sikkerhetsstyring generelt. Dette vil gjøre dem bedre rustet til å håndtere de sikkerhetsrelaterte utfordringene de vil møte i sitt arbeid på en fornuftig måte, mener Helle Oltedal.

Gir muligheter

Det tette samarbeidet med den petro-maritime næringen er unikt og utviklende for HSH. – Den gode kontakten gjør at vi får gode muligheter til å komme inn i bedriftene og studere arbeidsprosesser over tid. Det er viktig for oss å forstå industriens behov og utfordringer, for å kunne formidle kontinuerlig oppdatert og relevant kunnskap tilbake.

• Høgskolen Stord/Haugesund er en kompetent, nytenkende og utfordrende høgskole med ca. 2 700 studenter og 270 ansatte. • Høgskolen tilbyr spennende utdanninger på bachelor- og masternivå, et rikt utvalg av etter og videreutdanninger og utfordrende forsknings- prosjekt i aktive fagmiljø.

«På verdensbasis blir mer enn 90 prosent av alle varer transportert via sjøveien, og samtidig er dette ansett som et høyrisikoyrke. Vi har sett at flere av de ulykkene som skjer innen for maritim transport er knyttet nettopp til menneskelige og organisatoriske faktorer. »

• Studietilbudet omfatter helsefag, ingeniørfag, lærerutdanning, førskolelærerutdanning, kultur fag, maritime fag og økonomisk/administrative fag. • HSH vektlegger samarbeid med offentlig sektor og privat næringsliv i regionen, og ønsker å være en sentral samfunnsutvikler.

www.hsh.no

Førsteamanuensis Helle Oltedal

Agenda

Norges beste sted å bo og drive bedrift

Sunnhordland og haugesundsregionen

39


et annonsebilag fra Magnet Media

Austevoll kommune

LOKOMOTIVET FOR BEDRIFTER Med større havneområde ønsker Austevoll kommune å tiltrekke seg enda flere bedrifter til Norges største fiskerikommune.

N

este år starter utbyggingen av havneområdet, hvor det blir plass til en rekke nye bedrifter. Det er ikke bare tilgangen til fisken i havet som er utslagsgivende for å bygge ut.

– Vi har to mål med dette. Det ene er at det er en mulighet for å ligge der leverandørindustrien er. Vi forsøker å ha industrien hvor kundene er, og langs havnen ligger masse næringsparker. For det andre ønsker vi å være i vinden, sier Austevolls ordfører Helge André Njåstad. Konkret hvor mange nye bedrifter det blir plass til er ikke klart. Ordføreren holder døren åpen for de som fortsatt skulle sitte på vent.

– Det er plass til alle som vil komme. De firmaene som vil tjene mest på det er de som leverer tjenester til båter. Vår havn fungerer som et knutepunkt mellom Sunnhordland- og Bergen-regionen, forklarer Njåstad. Han kan fortelle om et næringsliv som setter pris på innsatsen kommunen gjør for industrien. Noe annet hadde heller aldri kommet på tale. – Vi får stort sett positive tilbakemeldinger. Vi ønsker å ha en tydelig ja-politikk og ikke være bremseklosser for næringlivet. I Austevoll skal det være lov å lykkes. Derfor sier vi ja til alt vi ikke har en god grunn til å si nei til, sier Njåstad.

Kunnskap og råd

for rike og reine hav- og kystområder Havforskningsinstituttet studerer hele økosystemet, også klima, havstrømmer, bunnfauna, saltinnhold og forurensning både på kysten og i havet. www.imr.no Slik overvåkning og forskning øker forståelsen av hvordan økosystemet fungerer. Dette gir bedre grunnlag for rådene vi leverer til myndighetene om hvordan vi bør ta vare på miljøet og livet i havet og hvordan vi kan høste av økosystemet på en bærekraftig måte – Havforskningsinstituttets viktigste oppgave!

www.vestlandoffshore.no Tlf.: 55 08 28 50

40

Agenda

Norges beste sted å bo og drive bedrift

Les mer på www.imr.no


et annonsebilag fra Magnet Media

ASA

ble etablert i 1981 i Austevoll kommune som ”District Offshore AS”. DOF startet opp som en gründerbedrift, der grunnleggerne våget spranget fra tradisjonell fiskeridrift til det nye markedet for skip til olje & gass bransjen i Nordsjøen. I dag har DOF-gruppen etablert en global tilstedeværelse i dette markedet. Vi eier og driver en moderne flåte av spesialiserte offshore- og subseaskip ved hjelp av en stab bestående av dedikerte og motiverte ansatte på sjø og land. Bedriften ble i sin tid tuftet på tradisjonell rederidrift med fokus på å vinne langsiktige og forutsigbare kontrakter, noe som fortsatt er et viktig satsingsområde. I de senere år har gruppen også etablert seg som entreprenører i undervannsbransjen ved DOF Subsea som ble etablert i 2005. DOF-gruppen har i dag kontorer i alle verdensdeler og over 4000 ansatte totalt.

DOF Management AS

Er selskapet som driver rederivirksomheten for hele DOF-gruppen sine skip. DOF Management har en stab av erfarne

fagfolk innenfor teknisk drift, innkjøp, befraktning, bemanning, KHMS, økonomi/ regnskap osv. og driver våre skip etter strenge krav fra både eiere og kunder. Både DOF ASA og DOF Management AS har sitt hovedkontor på Storebø i Austevoll

DOF Subsea AS

Leverer sikre, effektive og kostnadseffektive løsninger til olje&gass industrien offshore, verden rundt. DOF Subsea har spesialisert seg på å utføre survey (kartlegging), undervannskonstruksjon og såkalt IRM (Inspection, Repair and Maintenance), noe som medfører komplekse og utfordrende ingeniøroppgaver og utførelse på opp til 4000 meters dyp. DOF Subsea AS har sitt hovedkontor på Marineholmen i Bergen.

Kvalitet, Helse, Miljø og Sikkerhet

Har høyeste prioritet for DOF-Gruppen. Våre strenge krav underbygges av våre standarder. Både DOF Management AS og DOF Subsea AS er sertifisert til ISO 9001 (Kvalitet) og ISO 14001 (Miljø). Hensynet til våre ansattes helse og sikkerhet, miljøet de arbeider i og kvaliteten vi leverer er vårt viktigste ansvar.

ET REDERI MED VIND I SEILENE I 1981 begynte Ingrid Njåstad i selskapet som vi i dag kjenner som DOF. Selskapet var først kjent som «District Offshore», så man kan trygt si at selskapsnavnet har sin bakgrunn fra røttene i distriktet. Fra den tid til nå har både bransjen og DOF vært gjennom en rivende utvikling. – Få rederier har hatt en så stor nybyggingsaktivitet som DOF. Vi har satset kraftig og stadig fått nye kontrakter. De siste 3-4 årene har vi hatt en spesielt stor vekst, og vi har nå over 70 skip i flåten inkludert nybygg, mot to da jeg begynte, sier Njåstad. Som ansvarlig for rekruttering og trening for de

Da Ingrid Njåstad begynte i DOF Management hadde de to skip. I dag har de 70.

sjøansatte i DOF får hun daglig kjenne hvilke utfordringer som ligger bak nyansettelser og skolering av de som skal sendes ut med båt.

bransje har hun ikke blitt fristet av nye utfordringer i andre bransjer. Hva som mest holder henne gående er hun ikke i tvil om.

– Det er et enormt fokus på kompetansen til sjøfolkene. Hvis de ikke innehar nok kompetanse i henhold til rederiets eller kundenes krav, må vi sende dem på kurs eller opptrening. Det er en god del kurs som er påkrevd for å kunne seile på skip i dag, både sikkerhetskurs og tekniske kurs på utstyr som stadig er under utvikling, forklarer hun.

– Det er alle de kjekke folkene på sjø og på land. Det er spennende å jobbe med folk, sier Njåstad.

Folkene i næringen avgjørende

Selv om Njåstad har jobbet mange år i samme Agenda

For Njåstad er det også et gode å kunne jobbe og bo i Austevoll kommune, hvor hun er født og oppvokst. – Både mannen min og jeg er her fra. Og så sliter vi ikke med bilkøer. Jeg bodde en periode i Bergen og da ble jeg lei av køen, avslutter hun.

Norges beste sted å bo og drive bedrift

Sunnhordland og haugesundsregionen

41


et annonsebilag fra Magnet Media

sveio kommune

«MIDT I LEIO» OGSÅ FOR INDUSTRIEN

For Sveio kommune er det naturlig å bygge nye næringsområder i kort avstand til Stord og Haugesund. I april flyttet Haugaland Storhusholdning inn i byggene som første bedrift. Ordføreren i Sveio kommune, Ruth Eriksen, mener næringsparkens beliggenhet kan gjøre den ideell for bedrifter som ønsker korte av­ stander til flere potensielle handelspartnere.

– Den nedre delen av næringsområdet som er i kommunal eie blir nå planert og lagt ut for salg. Også den delen som er i privat eie blir planert. I nærhet til nærings­ området er et større bostadområde med barnehage under opp­a rbeiding, sier Eriksen.

– Næringsområdet ligger helt opp til fylkesvei 47 mellom Stord og Haugesund. Det betyr at det er kort vei til Haugesund, sier Eriksen.

Med mye ledig areal og gode løsninger er det ingen bedrifter som ikke bør kaste seg inn i kampen om arealer i næringsparken på Ekrene, mener ordføreren.

En næringspark på Ekrene har eksistert i over førti år, men det er først nå en stor utvidelse skjer.

– Alle typer forretning med burde være interesserte i en plass. Dette gjelder også for de som krever stor gulvflate, som lagerfunksjoner og mindre produksjons­ virksomheter, forklarer Eriksen.

– Området var på de kommunale planene så tidlig som i 1975, men ble stoppet på grunn av mang­lende avløp. Avløpsproblematikken ble løst ved at Haugesund og Sveio gikk sammen om felles avløp til Bleivik. Det ble da laget reguleringsplan for området og bevilget midler til utbyggingen, sier ordfører i Sveio kommune, Ruth Eriksen.

Ikke bare industrikommune

Hun er klar på at det ikke bare er Ekrenes belig­genhet mellom Stord og Haugesund som er attraktivt, men at også Sveio kommune i seg selv har et flott tilbud til innbyggerne.

Fortsatt ledige plasser

– Sveio kommune kan tilby flotte bostedstomter, båtplass og gode bade- og rekreasjons­områder. Det er gode barnehagetilbud i området. Sveio har også et rikt kultur- og idrettsmiljø, sier Eriksen.

– I næringsparken er det 170 mål, hvorav 50 mål er grovplanert og 20 mål er finplanert. I tillegg er det planert næringsareal i privat eie, forklarer Eriksen.

Ny skole på Vikse er heller ikke langt unna.

Næringsparken vil kunne huse en lang rekke bedrifter. Det skal ikke stå på arealer når Sunn­hordland-distriktet etablerer seg i sine nye lokaler.

– Det er planen at Vikse skole skal være ferdig utbygd til skoleåret starter i 2013. Det er en stor gårdsbarne­ hage i området, og ny barnehage er under bygging. Det blir ellers planlagt sykkel- og gangsti mot skolen, sier Eriksen.

Ekrene som helhet er under oppbygging. Arbeiderne som jobber i bedriftene vil få mulig­heten til å ha bolig i nærheten av sin nye arbeidsplass.

Ditt Apotek Sveio 42

Agenda

Norges beste sted å bo og drive bedrift

Fjon Bruk Sunnhordland og haugesundsregionen

Førde dagligvarer


et annonsebilag fra Magnet Media

Avslappende atmosfære

Høy kvalitet og eksklusivitet er kjennetegnet på interiør og behandling, det forstår man allerede før man har passert dørstokken. Her er det fire behandlingsrom hvor behandlinger kan velges fra en rikholdig spa-meny, videre et våtspa som inneholder sauna, steambad, boblebad, rhassoul, tecaldarium, fotbad og et relaxrom. Her kan man unne seg velvære i en avslappende atmosfære og behagelige omgivelser.

på den grønne green

Spill på banen byr på fantastiske opplevelser og utfordringer for golfspillere på alle nivåer. Det er egne kurs for nybegynnere. Banen har 18 hull, lengde på 6.250 meter og par 72. Totalt har anlegget blitt påkostet 56 millioner kroner og er et av de flotteste i landet.

Tren sammen

Albatross Fitness tilbyr personlig trening og tilpassede treningskurs med veiledning av kvalifiserte og erfarne instruktører. Treningsrommet er lyst og trivelig og har en fantastisk utsikt utover golfbanen. Tren med Life Fitness-apparater for hele kroppen, tredemøller, sykler og elipsemaskiner. Benkpress og knebøy fra Hammer Strenght, Cabel Cross og mageapparater, spinning- og aerobicsal.

Finn på noe gøy med et vennepar til helgen!

VINN

2 timer SPA + golfrunde for 2 personer

Hvor mange hull har Haugaland Golfbane Sveio? Send ditt svar med navn og tlf.nr til: post@albatrossenter.no

H el s e o g v elvæ r e

Hva skal vi gjøre til helgen? De fleste kjenner igjen problemstillingen. Er du klar for å bryte det tradisjonelle helgemønsteret og finne på noe nytt og spennende? Bare 15 minutter fra Haugesund og 35 minutter fra Stord finner man distriktets flotteste helse- og velværesenter. Like ved siden av ligger den fantastiske Haugaland Golfbane Sveio.

Store utviklingsplaner

I Sveio har man satset bevisst på helse, velvære og fritid. Daglig leder for Albatrossenteret, Thor Jostein Jacobsen, har store ambisjoner. – Vårt fokus er å lage et komplett helseog velværesenter. Vi har allerede på plass treningssenter, spa-avdeling, legesenter, tre fysioterapeauter samt Klinikk for Stressmedisin. For å etablere et komplett helse- og velværesenter tilbyr vi lokaliteter for ytterligere etableringer innen helse-/spesialistlege. Jacobsen tror det vil ha store synergier å drive under samme tak og appellerer derfor til relevante foretak i nærdistriktet. – Albatrossenteret fungerer veldig greit i dag og kundegrunnlaget er bra, men vi står klar til å satse enda mer dersom vilje til privat/offentlig samarbeid settes ut i praksis, sier Jacobsen. Målsetningen er å utvikle et totaltilbud som vil ha tiltrekningskraft på folk fra hele landet. Vi skal klare å sette Sveio på Norgeskartet, lover den driftige lederen.

43


et annonsebilag fra Magnet Media

ETNE kommune I Etne flytter ungdommen hjem for å etablere kulturtilbud som større byer misunner dem.

DET LILLE

STEDET MED DE STORE

OPPLEVELSENE

Agenda

F o t o : E dgar C . B ache l

F O T O : S t i g M o rten S ørhe i m

44

Stig Morten i B- studio

Norges beste sted å bo og drive bedrift

– Det er kreative folk og dugnadsinnsats som står bak resultatene, sier ordføreren. Mye av æren gis samtidig til ungdommelig pågangsmot og gode tider i næringslivet. Etne er ikke et sted hvor man flytter fra for aldri å vende tilbake igjen. – Det er stor tilbakeflytting av ungdommer. Fugl Fønix-hotellet er eid av ungdommer som har flyttet hjem igjen. De har holdt på i tolv år nå, og har også tilknytning til ABC-studio, sier Sørheim, og henviser til platestudioet i Etne. Tilbakeflytting er også mulig fordi det er god utvikling i det etablerte næringslivet og finnes interessante jobber. Kommunen er også veldig opptatt av å legge til rette for de som vil etablere nye arbeidsplasser, sier ordføreren.

Naturopplevelser i verdensklasse

Fra opningsfesten på Skakkesenteret 28. januar 2012

Espen Lind og Øyvind Staveland

H

vor mindre steder tradisjonelt ikke klarer å fenge ungdommen, skiller Etne seg markant ut i mengden. Skånevik bluesfestival, Pippifestival, Skånofestival, et platestudio og tradisjonsrike Etnemarknaden på toppen av dette. I tillegg arrangerer Fugl Fønix-hotellet, House of Blues og Old River Saloon konserter og arrangement med en rekke kjente artister i løpet av året. Ordfører Sigve Sørheim medgir at kulturtilbudet i Etne kommune ikke akkurat er noe problem.

I Etne er Skånevik Naturopplevelse og Åkrafjorden Oppleving etablert, og tar sikte på å vise næringslivet og tilreisende hvilken natur kommunen kan by på. En viktig del av dette er Langfossen. Langfossen ble kåret til en av de ti flotteste fossene i verden av den amerikanske nyhetskanalen CNN.

– Samtidig er Etnefjellene et eldorado for turfolk, med stor overnattingskapasitet på turisthyttene. Vi har også Folgefonna nasjonalpark, som i Etne går helt ned til Åkrafjorden. I Åkrafjorden og Rullestad er det også flere serveringssteder, sier Sørheim. Ordføreren mener kommunens plassering gjør den attraktiv for småbarnsforeldre. – Etne er en flott kommune med en sentral stamvei. Vi ligger forholdsvis sentralt til, bare 6 mil fra Haugesund. Vi har full barnehagedekning, tre skoler og et godt oppveksttilbud, forklarer han.

Skakkesenteret

I januar åpnet nok en storsatsning i Etne. SKAKKE-senteret er et senter for skole, idrett og kultur. Den rommer en videregående skole, stor flerbrukshall, kinosal og bibliotek. Selv om Etne kommune satser villig på kultur, var det flere bidragsytere som hjalp til for å få kulturhuset på plass. – Det var et spleiselag mellom Etne kommune, Hordaland fylkeskommune og lokale lag og organisasjoner, forklarer Sørheim. Som idrettssted har Etne også flere ting å by på. – Vi har også Skånevik Kultur- og idrettshall, samtidig som vi nå oppgraderer idrettsanlegget der ute. Vi har satset på idrett. Ny kunstgressbane stod ferdig i Etne i fjor. Det arrangeres også Etne-cupen i fotball for de minste, som har hatt god oppslutning, sier Etneordføreren.


et annonsebilag fra Magnet Media et annonsebilag fra Magnet Media

SMARTE

Smart Automation leverer egenutviklet automasjonsteknologi til skip over hele verden, og har ambisjoner om å være førstevalget som leverandør av marineautomasjon.

automasjonsløsninger fra bømlo – Allerede nå er rundt 80 prosent av våre leveranser internasjonalt rettet, så man kan trygt si at Smart Automation har fokus på eksport. Likevel er vi en lokal bedrift, og jeg setter stor pris på å kunne bo i et trygt og godt nærmiljø i Haugesundregionen, forteller Morten Askeland, serviceingeniør i Smart Automation. Bedriften ble etablert i 1979, og har nå utviklet seg til å bli en verdensomspennende leverandør av integrerte automasjonssystemer til skipsverft og rederier, og har også opparbeidet seg et godt rykte på support og service.

– Flere tusen skip seiler med våre smarte løsninger. Vi har spesialisert oss på dette og leverer produkter og kompetanse globalt, og våre SMART Chief produktløsninger integrerer alle funksjoner på en brukervennlig måte. Selv om det er mye å sette seg inn i og alltid noe nytt, er det en utrolig spennende og variert jobb, forteller Askeland. Han forteller at han er mye på reisefot i sitt virke som serviceingeniør, og gjennomsnittlig kun tilbringer tre til fem dager i måneden på Bømlokontoret.

– Ellers er jeg over hele verden. Det gir meg mulighet til å se mye, men likevel er det sjelden jeg ser noe så vakkert som naturen vi har her på vestlandskysten, sier Askeland. – Og så hjelper det jo at regionen har et veldig godt fotballag i FK Haugesund. Det gir en mer lyst til å komme seg hjem og på kamp, smiler serviceingeniøren.

real‐ og samfunnsplanlegging som arbeidsfelt med firma i Bergen og på Stord og med avdeling i Ålesund. Vidare  ng i Kristiansand hausten 2012.

tivt med i samfunnsutviklinga, i drøftinga om nye vegval for stad og samfunn og gjennom arbeidsprosessar  . Vi ynskjer å sjå heilskapar gjennom estetisk god og tilpassa utforming og planlegging, og å skape føresetnader for  g opphald. Vi dekkjer fagområda areal‐ og samfunnsplanlegging, ingeniørfaga innan samferdsle og veg samt VA. Vi  g landskapsarkitektur.

rev gjennomgåande høg kompetanse og gode planressursar på eit høgt fagleg nivå. Med lang røynsle frå mange  Plan Vest As har areal‐ og samfunnsplanlegging som arbeidsfelt med firma i Bergen og på Stord og med avdeling i Ålesund. Vidare  estlandet har vi oppnådd brei og variert kunnskap som kjem kundane våre til gode. Vi har kundar med behov for å  opprettar vi arkitektavdeling i Kristiansand hausten 2012. til dei store med behov for å løyse større og meir samansette og komplekse oppgåver. Vi kjenner norsk  Vår målsetjing er å vera aktivt med i samfunnsutviklinga, i drøftinga om nye vegval for stad og samfunn og gjennom arbeidsprosessar  aring frå kommunale saks‐ og søkjeprosessar. synleggjere kvalitative mål. Vi ynskjer å sjå heilskapar gjennom estetisk god og tilpassa utforming og planlegging, og å skape føresetnader for  stadens gode funksjonar og opphald. Vi dekkjer fagområda areal‐ og samfunnsplanlegging, ingeniørfaga innan samferdsle og veg samt VA. Vi  arbeider med arkitektur og landskapsarkitektur.

MI • INGENIØR ‐ SIV.INGENIØR • LANDSKAPSARKITEKT ‐ ARKITEKT • SAMFUNNSGEOGRAF  Oppgåvene vi tek på oss krev gjennomgåande høg kompetanse og gode planressursar på eit høgt fagleg nivå. Med lang røynsle frå mange 

ulike prosjekt over heile Vestlandet har vi oppnådd brei og variert kunnskap som kjem kundane våre til gode. Vi har kundar med behov for å  løyse mindre oppgåver og til dei store med behov for å løyse større og meir samansette og komplekse oppgåver. Vi kjenner norsk  forvaltning godt og har erfaring frå kommunale saks‐ og søkjeprosessar.

• ADMINISTRASJON ‐ ØKONOMI • INGENIØR ‐ SIV.INGENIØR • LANDSKAPSARKITEKT ‐ ARKITEKT • SAMFUNNSGEOGRAF 

Agenda

Norges beste sted å bo og drive bedrift

Sunnhordland og haugesundsregionen

45


et annonsebilag fra Magnet Media

Fra Skudeneshavn til verden Solstad Offshore opererer skip over hele verden, og har kontorer i Skottland, Singapore, Brasil og Australia. Men hovedkontoret til rederiet, ligger fortsatt i den lille byen Skudeneshavn på Karmøy.

www.solstad.no

S

olstad offshore ble startet i 19 64, og har nå vokst seg til en verdensomspennende aktør med cirka 1800 ansatte og en flåte på 50 fartøy i operasjon og 1 skip under bygging.

– Selv om vår virksomhet foregår praktisk talt over hele verden, er det fortsatt Skudeneshavn som er vår hovedbase, konstaterer administrerende direktør Lars Peder Solstad. Solstad Offshore satser hardt på opplæring, og har gjennom flere år vært det rederiet i Norge som tar imot flest lærlinger. I februar ble Solstad kåret til årets opplæringsbedrift i Rogaland, hvilket beviser deres viktighet for det maritime miljøet i regionen. – Vår sterke satsing på utdanning og opplæring har gitt resultater, og vi er i dag det rederiet i utenriksfart som har flest nordmenn om bord, forteller Solstad.

46

Agenda

Norges beste sted å bo og drive bedrift

Sunnhordland og haugesundsregionen

Solstad Offshore har et uttalt mål om å bli klimanøytrale, og gjennom miljøkampanjen Solstad Green Operations settes det fokus på å redusere drivstoffbruken i flåten. For hver grønne operasjon – en reduksjon av drivstofforbruket med minst 500 liter per dag – som utføres ombord et av rederiets skip, betaler de gjennom Regnskogfondet for bevaring av 1000 m² regnskog i ett år. Dette er bare ett av mange miljøtiltak som gjøres i rederiet, og under en internasjonal shippingkonferanse ble Solstad også tildelt prisen «Environmental award» for sitt miljøarbeid.

– Dette arbeidet har faktisk hatt en trippel effekt. Vi gjør en innsats for miljøet, kutter kostnader og ser samtidig at vi får en bedre og mer effektiv drift generelt, poengterer administrerende direktør Lars Peder Solstad


et annonsebilag fra Magnet Media

VINN

2 sesongkort for resten av sesongen

Hvor mange sesonger har FKH spilt i Tippeligaen? Send svar + navn, adresse og tlf.nr til: oyvind@magnetmedia.no

Vårt lag – min drøm

Regionens stolthet FK Haugesund er for tiden i en veldig positiv utvikling, både sportslig og kommersielt. «Taktikk er oppskrytt», sies det ofte fra FKH-brakkene – men det er ikke nødvendigvis så enkelt. Gode resultater skyldes hardt arbeid, høyt tempo og en enorm vilje. Ja, kanskje til og med vilje fremfor evner. Viljen er indrestyrt og viser igjen i alle klubbens ledd. I laget, i trenerteamet, i administrasjonen og i markedsavdelingen. Og man må ikke glemme alle de frivillige som på mange måter danner klubbens ryggrad.

Sterk merkevare

FKH har også en sterk lokal forankring med godt over 200 lokale bedrifter som sponser og stiller opp for klubben. En inspirerende vilje viser også publikum, som stiller opp på hjemmekampene i all salgs vær. Det er slik folkene i dette området er. De stiller opp for klubben, for byen og for regionen. Dette bidrar til å gjøre FKH til den sterkest voksende og mest synlige merkevaren i regionen. Stikkord for utviklingen er et tydelig verdigrunnlag; folkelig, entusiastisk, fremtidsrettet og inkluderende. I tillegg har klubben kontinuitet i alle ledd – noe som utvilsomt er en suksessfaktor.

Sentral rolle i samfunnet

– Med denne utviklingen er det også viktig at vi deltar aktivt i samfunnet, og tar ansvar, forteller daglig leder i FK Haugesund, Asle Skjærstad. Basert på dette har klubben i samarbeid med Haugesund kommune, NAV og Haugaland Industri startet UngJobb, som er tiltak for unge mennesker uten arbeid. Formålet med prosjektet er å få flere unge arbeidssøkere ut i jobb.

Drivstoff for drømmer

Klubben har også lansert Drømmefondet, et fond hvor ungdom med et spirende talent og en drøm om å lykkes kan søke om bistand. Det unike med prosjektet er at det involverer hele Haugesundregionen og Sunnhordland.

Agenda

Det er ikke FKH selv som deler ut pengene i dette fondet. JTL Trading, som driver distriktets Shell Select-stasjoner, har inngått en avtale med klubben hvor pengene går uavkortet til Drømmefondet. For hver liter drivstoff som selges går ett øre til fondet og dets søkere. På denne måten kan hele regionen samles om å gi støtte til Drømmefondet, ved å velge Shell Select neste gang tanken er tom. Fondet har vakt stor interesse og klubben forventer flere samarbeidspartnere etter hvert. Med stor vilje og sterk støtte kan alle få sin drøm oppfylt.

Norges beste sted å bo og drive bedrift

Sunnhordland og haugesundsregionen

47


Visit us at ONS 2012 Stavanger, 28-31 August, stand M1220 to find out more about

our amazing projects

Realising the world’s most amazing and demanding projects

www.kvaerner.com

Agenda: Sunnhordland og Haugesundregionen  
Agenda: Sunnhordland og Haugesundregionen  

Utgitt i Dagens Næringsliv og Haugesunds Avis, 7. august 2012

Advertisement