Page 1

Slik blir

norges tøffeste designtårn

agenda Et annonsebilag fra

Magnet Media

wilh. Wilhelmsen

Tradisjonelt rederi satser på supplybaser

Grønt lys

hos Bank2

finans eiendom shipping

oslo

Bygger ny bydel

Nytt juridisk kraftsenter

jakter etter shippingrekrutter


leder Finans

Verdensledende maritim by - også i fremtiden? Oslo har en ledende plass i den maritime verden. Dette er ingen selvfølge for en liten hovedstad i et lite land. På engelsk heter det gjerne «punching over your weight», eller å slå med en kraft langt over det størrelsen ville tilsi. Det er flott at vi befinner oss i denne heldige posisjonen, men å slå hardt og treffe riktig over tid, krever talent, energi og kunnskap. I Oslo har vi satt på dagsorden hvordan vi skal sikre en positiv næringsutvikling av maritim sektor også på lang sikt. Ikke bare er det viktig for Norge å ha en sterk posisjon i en særdeles viktig global næring, men det er viktig for Oslos økonomi å sikre at næringen trives her, og fortsetter å vokse og utvikle seg inn i fremtiden. I Oslo sitter vi på betydelige kunnskapsmiljøer og ressurser, særlig innen maritim finans og forsikring, og maritim megler- og advokatvirksomhet. Oslo konkurrerer godt med maritime hovedsteder som Singapore, London, Hamburg og Shanghai. Vi hevder oss helt i verdenstoppen.

2

agenda

Menons rapport, «The Leading Maritime Capitals of the World», bekrefter vår sterke internasjonale posisjon, og er oppløftende lesning, men rapporten har en klar advarsel; tro ikke at man kan hvile seg til topps i tiden som kommer. Oslos maritime næring må bli enda sterkere, ikke bare for å sikre jobber og inntekter, men også for at Oslo-regionen kan gi et så sterkt bidrag som mulig inn i den store dugnaden, nemlig å forsterke Norges posisjon i hard konkurranse med andre ledende nasjoner. Trykket er stort og konkurransen tøff. Norges engasjement i maritim næring hadde utgangspunkt i naturgitte fordeler. Posisjonen som vi har i dag er vunnet gjennom hardt og smart kunnskapsarbeid, og det er denne utviklingen vi må legge til rette for, slik at næringen kan fortsette helt i front her i Oslo-regionen.

Oslo er i en sterk utvikling. Byen vokser med en middels stor norsk kommune hvert år. Veksten gir muligheter til å gjøre byen enda mer attraktiv for gode kunnskapsmiljøer, for etablering av næringsvirksomhet og for å tiltrekke oss høykompetent arbeidskraft fra hele verden. I Oslo satses det på byutvikling og investering i infrastruktur, og på landets beste skole: Osloskolen. Investering for fremtiden dreier seg også om å ruste fremtidens generasjoner til et sterkt kunnskapsbasert arbeidsliv. Oslo skal være talentenes by. Vi skal være en attraktiv by for kunnskapsnæringer fra hele verden. Vi er i posisjon til å kunne klare det gjennom godt politisk arbeid og samarbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Stian Berger Røsland Byrådsleder i Oslo (H)


Et annonsebilag fra Magnet Media

HUSK!

I dette magasinet får du lese interessante artikler om finans- og shippingmiljøet i Oslo, samt de nyeste

byutviklingsprosjektene i hovedstaden. Vi i Magnet Media når målgruppen din med ditt budskap, mer effektivt enn noen andre, både på papir og nett.

Les mer om hvordan vi kan hjelpe deg på www.magnetmedia.no.

Slik blir

norges tøffeste designtårn

agenda

agenda Et annonsebilag fra Magnet Media

Et annonsebilag fra

Magnet Media

Trykk: Aller Trykk AS Opplag: 35 600 Distribution: Finansavisen wilh. wilhelmsen

Tradisjonelt rederi satser på supplybaser

Grønt lys

hos Bank2

finans eiendom shipping

oslo

Bygger en ny Bydel

Nytt juridisk kraftseNter

jakter etter shippiNgrekrutter

Forsidefoto: iStock Photo

SHIPPING

Magnet Media AS Tlf.: 56 90 11 20

Revisoren som ser mennesket bak tallene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

www.magnetmedia.no

De raskest responderende revisorene i klassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Tjener godt på fagkompetanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

FINANS Rederihovedstaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Redaktør Arvid Steen

Tradisjonelt rederi satser på olje- og gassbransjen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 56 90 19 59

arvid.steen@magnetmedia.no

Shipping-revisorer med is i magen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Låner milliardbeløp til norsk eksportindustri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Salgs- og mediekonsulenter Tore Frantzen Joakim Aadland

56 90 11 28 56 90 11 22

tore.frantzen@magnetmedia.no joakim@magnetmedia.no

Nytt juridisk kraftsenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Ræder intensiverer sin shipping-satsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Samler de beste shipping-rekruttene hos BI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Journalister Janne G. Sørgulen Tore Friestad

56 90 19 47 56 90 19 56

janne@magnetmedia.no tore@magnetmedia.no

EIENDOM Skaper ny solskinnsbydel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Grafisk utforming Stina Mari Haveland Geir Årdal

56 90 11 34 56 90 11 42

stina@magnetmedia.no geir@magnetmedia.no

Bygger Oslos nye sentrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Designtårn som ruver i Oslo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Grå pantere vil ha ny design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

agenda

3


Et annonsebilag fra Magnet Media

Administrerende direktør Helge Dalen i Bank 2 åpner bankdørene for kunder som ikke får lån i andre banker. Nisjebanken opplevde en fin vekst i 2012 og forventer samme fart framover i året som kommer.

Når kunder ikke får kreditt i de store bankene, lyser det ofte grønt hos Bank2. Forklaringen er godt, gammeldags bankhåndverk.

Tjener godt på fagkompetanse Av: Arvid Steen arvid.steen@magnetmedia.no

Bank2 gir lån til kunder som av ulike årsaker ikke får dekket sitt finansieringsbehov i andre banker. Administrerende direktør, Helge Dalen, mener at Bank2s nisje, som en liten bank med kun lån som produkt, har flere fordeler i markedet. – Vår oppgave er å ta vare på de kundene som storbankene ikke våger å gi lån. Nye internasjonale bankregler hvor man stiller strengere krav til bankenes egenkapital, har ført til et strammere lånemarked. Bank2s styrke er at vi har større kapasitet til å sjekke våre kunders bakgrunn, samt at vi har veldig god likviditet. Vi kan bruke måneder på en lånesøknad, hvor vi har tett kommunikasjon med kunden. Gjennom gode samtaler og analyser identifiserer vi ulike løsningsalternativer. I «gamle dager» kalte man dette arbeidet for solid bankhåndverk. Det er det vi lever av i dag, understreker Dalen. Et produkt Dalen mener også at det er en stor fordel å konsentrere seg om et produkt: Utlån.

– Vi kan lån. Det er vårt kjerneprodukt. Vi lar andre konsentrere seg om fondsprodukter

4

agenda

FINANS

og forsikringer. Der skiller vi oss ut fra våre konkurrenter, som har en bredere portefølje av bankprodukter. Vi har ikke ambisjon om å stjele kunder fra de store bankene, men leve opp til navnet vårt som Bank2 for dem som ikke får hjelp andre steder, sier han.

Solid økonomi Bank2 har fått fin flyt ut i 2013. Oppdragsmengden øker. Nærmere 70 prosent av de 8000 registrerte kundene kommer fra sentrale Oslo, men nå ser banken seg om etter samarbeidspartnere i Bergen og Stavanger.

Han legger til: – Det siste året har det vist seg at flere store banker og finansieringsinstitusjoner anbefaler sine kunder å gå til oss for å få hjelp. Det er veldig hyggelig. Vi ønsker i 2013 å bli en enda bedre samarbeidspartner for bankene, inkassoselskap, advokatkontorer og andre finansieringsinstitusjoner, forteller Dalen.

– Vi har en solid og voksende økonomi i Bank2, og ønsker nå å bli en enda større, landsdekkende aktør innen vår nisje. 2013 blir på mange måter et spennende år for oss, sier administrerende direktør Helge Dalen.

Liten risiko Ingen banker overlever på veldedighet. Når utlånslyset lyser grønt hos Bank2, vet kunden at lån inngås ved sikkerhet i fast eiendom, og med litt høyere rente enn hos de store bankene.

– Vi binder ikke kunden med fastrentelån, de fleste lånene innen bedrifts- og privatmarkedet innfris innen ett år. Når våre kunder viser at de kan mestre sin gjeld hos oss, er det også et signal til sin hovedbank at de kan leve med høyere rente. Vi gir våre kunder et økonomisk pusterom slik at de kommer seg på beina igjen, sier Dalen.

• Bank2 ble etablert i 2005 og er den eneste norske banken som har spesialisert seg på utlån og refinansieringsløsninger til privat- personer, selvstendig næringsdrivende og bedrifter som av ulike årsaker ikke kvalifiserer for lån i andre banker. • Ved utgangen av fjerde kvartal 2012 kan Bank2 vise til en utlånsvekst på 18,7 prosent og bankens brutto utlån er 1346 millioner kroner mot 1134 millioner kroner i 2011.

www.bank2.no


Et annonsebilag fra Magnet Media

Maren Sveen Jensen, revisor, Arnt Toverud, partner og Jan Reidar Roland, revisor mener at Revisorgruppen FMØ er store nok for de største selskapene i klassen, men små nok til å følge både små og store kunder opp mer personlig enn mange av sine konkurrenter.

Revisoren som ser mennesket bak tallene – Vi ønsker å se og hjelpe personene bak tallene. Det er vår største fordel som servicevennlig revisor, sier daglig leder og partner i RevisorGruppen FMØ, Arnt Holm Toverud. Av: Arvid Steen arvid.steen@magnetmedia.no

Kampen om kundene innen revisjonsmarkedet er tøff. At selskapet ønsker å hjelpe kundene med mer enn kun «tørre tall», som de humoristisk sier det, har en forklaring – og et godt poeng. Tenker helhet – ikke bare tall RevisorGruppen FMØ er en del av RevisorGruppen, en gruppe som tilsammen teller 150 revisorer fordelt på 18 kontorer i Sør- og MidtNorge. Totalt er de landets sjette største revisjonsselskap. Dette gir dem flere fordeler.

– Vi er store nok til å håndtere større kunder, men samtidig ikke større enn at de mindre kundene er viktige for oss. I tillegg til å levere revisjonstjenester kommer vi også med råd og innspill om hvordan kundene kan drive sin bedrift bedre, sier Toverud. For oss er det viktig å være tett på kundene våre, og det har vi lykkes med, om vi skal høre på tilbakemeldingene fra hele landet, legger han til. Tar vare på de små og store Han forklarer at selskapet også har stor faglig kompetanse til å ta godt vare på de mer avanserte og større kundene.

– Vi har siktet oss inn på markedet hvor de små og mellomstore kundene opererer, og reviderer ikke børsnoterte selskaper. Dermed tar vi oss av de selskapene som faller litt mellom alle stoler hos de største revisorene i klassen. Vi har ikke spesialisert oss innen én bransje, men er blant annet sterke innen fast eiendom og organisasjoner, sier partner Toverud.

– Flere av våre kunder trenger hjelp til etablering av kontorer utenlands, eller revisjon av sine datterselskaper. Da kan vi bistå via våre samarbeidspartnere. For mange av våre kunder er dette veldig betryggende, sier Toverud.

Partnerne ute blant kundene Han understreker også at strategien til RevisorGruppen er å være et folkelig og tilgjengelig selskap.

– Vi skiller oss ut fra mange av våre konkurrenter med at vi har flere mindre, faste team som jobber tett mot våre kunder. Teamet inkluderer alltid en partner som det er lett å få tak i og som deltar aktivt i utførelsen av revisjonen. Vi er proaktive ved regelendringer som gjelder våre kunder. Våre kunder er trygge på våre tjenester og vet at de har enkel tilgang på høy faglig kompetanse, sier Toverud. Revisjon ut i verden RevisorGruppen er medlem i UHY International, en sammenslutning av uavhengige revisjons- og konsulentselskaper. Gjennom UHY har RevisorGruppen tilgang på kompetanse innen regnskap, økonomi, etableringer og skatteregler i hele Europa og et stort antall land i verden for øvrig.

• RevisorGruppen består av 150 revisorer fordelt på 18 kontorer i Sør- og Midt-Norge. • Til sammen er RevisorGruppen Norges sjette største revisjonsselskap. • Har spesialisert seg på revisjon for små og mellomstore bedrifter som ikke er børsnoterte. • Har som målsetting å være en nær og trygg revisor med tett oppfølging av de minste kundene, men også kunne håndtere store kunder like bra, og ofte rimeligere enn sine konkurrenter.

Les mer på: www.rg.no

agenda

FINANS

5


Et annonsebilag fra Magnet Media

Fra venstre: Sølvi Aaker, Christian Hadler og Aksel Stenhamar.

De raskest responderende revisorene i klassen Det Oslo-baserte selskapet Partner Revisjon har som styrke at deres kunder skal få de raskeste tilbakemeldingene og de beste svarene i bransjen. Av: Arvid Steen arvid.steen@magnetmedia.no

Revisorene i Partner Revisjon har kontorer sentralt i Oslos finansdistrikt i Olav Vs gate. Partner Revisjon har som mål at alle kunder skal få tilbakemelding på sine henvendelser innen 24 timer. Å respondere hurtig er en av de største konkurransefordelene til selskapet, mener partner og revisor, Christian Hadler. Må være rask og nøyaktig Revisoryrket har endret seg kraftig de siste årene. Tidligere kom man nærmest med luen i hånden, og papirposen med kvitteringer til revisor. Ofte snakket man kun sammen én gang i året.

– I dag trenger våre kunder hjelp og rådgiving flere ganger årlig. De forventer at revisor er proaktiv, gir personlig service og hurtige og gode råd. 24timers-fristen er således blitt veldig godt mottatt blant våre kunder, forteller Hadler.

6

agenda

FINANS

Personlig service Å ha kontorer sentralt plassert i Oslo, i Rådhuspassasjen, nærmest vis-à-vis de største selskapene innen finans og juss, er en stor fordel for Partner Revisjon.

– I tillegg til å være blant de raskest responderende i bransjen, ønsker vi også å være en personlig sparringpartner for våre kunder. Mange ønsker personlig besøk, og behøver derfor en revisor som har kontorer i nærheten. I revisorbransjen i Oslo er vi inne blant de ti største. Vi er store nok til å hjelpe de fleste, og liten nok til ikke å la oss sinke av tungt byråkrati. For oss er det en veldig stor fordel, sier Hadler. På landsbasis er Partner Revisjon blant de 15 største målt på omsetning. Mange partnere gir god hjelp Partner Revisjon satser tungt på å beholde sine ansatte over tid. Selskapet har sett verdien av å ha dyktige folk som kundene kan forholde seg til år etter år.

– Vi er et selskap med mange engasjerte partnere og medarbeidere som er veldig opptatt av å gi våre kunder bedre service enn de kanskje forventer av et revisorselskap. Vi gjør vårt beste for å ta vare på våre ansatte og gi dem utfordringer og spennende arbeidsoppgaver. Samtidig har vi de siste årene registrert at våre kunder setter pris på å ha faste kontaktpersoner. Vi er alltid to personer tilknyttet hver kunde, noe som fungerer som en sikkerhet for våre klienter, forteller Hadler.

PANTONE 425 C

PANTONE 7599 C

Partner Revisjon DA • 7 partnere

• 18 ansatte

• 1350 revisjonskunder

• Tilbakemelding innen 24 timer

www.partnerrevisjon.no


Et annonsebilag fra Magnet Media

leder shipping

Oslo-regionens

viktige maritimrolle Med base i en sterk og sammensatt regional klynge, med dyptvannsrederier, meglervirksomhet, sjørett og sjøforsikring har Oslo-regionen over tid bygget seg opp på finans og maritime tjenester. I rapporten «Et kunnskapsbasert Norge» skriver BIprofessor Torger Reve at Norge har tre havbaserte næringer som vi skal leve av i fremtiden: sjømat, offshore olje og gass, og maritimt. Innen disse tre sektorene skiller forskjellige regioner i Norge seg ut. Kompetanse på arktisk og fiske er konsentrert i nord, maritim forskning rundt NTNU i Trondheim, design og skipsbygging langs ved Mørekysten, deepsea i Bergen, offshore i Stavanger og boring rundt Kristiansand. Osloregionen for sin del tar en ledende rolle innen maritim finans, klassifikasjon og teknologiutvikling, og leveranse av spesialiserte tjenester.

Med denne sammensetning er Norge en verdensledende maritim nasjon, hvor også overlappen mellom de tre nevnte havnæringer er betydelig. Dette gjør Norge til en nasjon av såkalte «Ocean Industry Experts», med bærekraft langt inn i fremtiden – hvis vi forvalter kompetanse, ressurser, og talenter riktig. Nettopp her ligger utfordringen for havnasjonen Norge. Regionene i Norge har historisk hatt sterk fokus på konkurranse med hverandre, hvilket har bidratt til å styrke partene, men det kan også komme på bekostning av en samlet innsats internasjonalt. I en periode hvor Norge står relativt sterkt på alle tre havnæringer, og hvor det går tålig bra i alle de maritime regioner, må heller fokus være

på hvordan regionene kan bli bedre på det de er gode på. Og ikke minst, hvordan få til en bærekraftig nasjonal samhandling for at Norge skal forbli best i verden. Basen for finans og maritime tjenester er fortsatt sterk og voksende. Vår utfordring fremover er å forsterke samarbeidet mellom regionale myndigheter, nærings- og utdanningsaktører, slik at vi kan bidra enda sterkere i den nasjonale dugnaden om å beholde Norges rolle som en ledende maritim nasjon. Odd P. Torset Leder Maritimt Forum Oslofjorden

Rederihovedstaden Oslo Rederiforening er en av mange organisasjoner innen maritim næring i Oslo-området. Av: Redaksjonen redaksjonen@magnetmedia.no

Oslo Rederiforening ble etablert i 1905 og er Oslo Krets av Norges Rederiforbund. Et rederi må være medlem av Rederiforbundet gjennom sin krets, og tillitsvalgte i Rederiforbundet velges gjennom kretsene. For tiden er det Trond Kleivdal, CEO i Color Line, som er president i Rederiforbundet. – Sterke rederier er kjernen i den maritime klyngen, som er svært viktig på Østlandet. Oslo er en av verdens ledende shipping-byer innen enkelt segmenter, samt innen finans, forsikring og juridiske tjenester. I tillegg finnes det i og rundt Oslo et betydelig miljø for offshore-

operatører og utstyrsleverandører, sier styreleder Nils P. Dyvik i Oslo Rederiforening. Rigg og fartøy Oslo Rederiforening omfatter 45 rederier. Disse har rundt 300 skip på rundt 10 millioner bruttotonn, av disse er 128 tankskip. Skipene er registrert i NOR, NIS og andre internasjonale registre. Osloflåtens andel av den totale norske flåte utgjør 17 prosent av antall skip og 33 prosent av bruttotonn. I tillegg er det rundt 10 offshorerigger knyttet til foreningens medlemmer. Disse tilhører Songa Offshore, Fred. Olsen Energy og Fred. Olsen Production.

Foreningen holder til i et kontorlandskap i første etasje av Norges Rederiforbund.

Oslo Rederiforening Rådhusgaten 25, 0158 Oslo Postboks 683 Sentrum, 0106 Oslo Tlf. 22 33 57 00 Epost: tom@kleppesto.no facebook.com/OsloRederiforening

agenda

shipping

7


Tradisjonelt rederi satser på olje- og gassbransjen Rederikompetanse og godt omdømme opparbeidet siden 1861, blir inngangsporten for Wilh. Wilhelmsen-gruppen når de bygger seg opp i offshorebransjen. Av: Arvid Steen arvid.steen@magnetmedia.no

– Leteaktiviteten på norsk sokkel har tatt seg opp, og det er et stort behov for gode offshorebaser langs kysten. Vi har kjøpt oss inn i NorSea Group som eier ti baser langs norskekysten. Vi eier 35 prosent av NorSea Group, og ønsker med dette å signalisere at vi har ambisjoner om å bli en stor serviceaktør for olje- og gassbransjen, sier Nils Petter Dyvik, Group CFO i Wilh. Wilhelmsen Holding. Oppkjøpet ble gjort sammen med Møkster og Eidesvik Offshore. De to partnerne vil ta seg av offshorerederi-biten, mens Wilh. Wilhelmsen vil bruke sin ekspertise innen logistikk, service og salg fra basene hvor de er tilstede. – Vi ser for oss at vi kan bli enda større innen offshore de neste årene. Basevirksomheten blir et springbrett. Vi skal blant annet tilby kjemikalier, rengjøringsmidler, delesalg av service-komponenter og tradisjonelle agenturtjenester, sier Dag Schjerven, President & CEO i Wilhelmsen Maritime Services. Norsk kvalitet Wilh. Wilhelmsen-gruppen har de siste årene beveget seg bort fra å være et tradisjonelt rederi. Men verdiene, kunnskapen og betydningen av å være en betydelig aktør i den norske maritime klyngen, er like sterk som da selskapet ble stiftet i 1861.

– Vi er et norskeid selskap. Vi er til stede stort sett over hele verden, men det å komme fra Norge er et kvalitetsstempel. For oss er det selvsagt viktig å levere det vi lover over hele verden. Takket være en langsiktig oppbygging av det som i dag er verdens største maritime nettverk, er vi en global aktør som er veldig godt kjent i markedet, sier Nils Petter Dyvik.

bygget opp gjennom generasjoner og som resten av verden er misunnelige på, sier Dyvik. Bygger ut i alle ledd I 2013 har Wilh. Wilhelmsen-gruppen ambisjoner om å vokse videre.

Sterke lokalt Med 21 000 ansatte, inkludert 10 000 sjøfolk og en omsetning på nærmere 21 milliarder kroner, er Wilh. Wilhelmsen-gruppen en av de største innen sin bransje på de syv hav. Men Dyvik understreker at det også er viktig å bidra i det norske maritime miljøet.

– Jeg er overbevist om at vi vil vokse i de fleste områder hvor selskaper satser i 2013 – både innen shipping, logistikk og maritime tjenester. Det blir et spennende år, og så blir det ekstra spennende å følge med offshorebransjen i et år som vil bli preget av potensielle funn på norsk sokkel. Dess bedre den tradisjonelle offshorebransjen gjør det, dess mer aktivitet blir det på våre offshorebaser, konkluderer Dag Schjerven.

– Noen vil sikkert hevde at det ikke spiller noen rolle om vi er et norsk selskap, eller ikke. Våre kunder er ikke så opptatt av hvor vi har hovedkontoradresse, men det er vi. Vi har lange tradisjoner å ta vare på, samtidig som det er i Osloområdet mye av Norges maritime klynge befinner seg. Da tenker jeg på samarbeidspartnere innen forsikring, advokater, underleverandører og deler av finansbransjen som lever av oss, men som også vi er avhengig av å ha et godt forhold til. Slik fungerer den maritime klyngen i Oslo, og denne klyngen vil forvitre om alle de tradisjonelle rederiene flagger ut. Vi er avhengig av hverandre, og sammen danner vi et fagmiljø som er

WW-gruppen, her representert ved Nils Petter Dyvik og Dag Schjerven, er en av de mest internasjonale selskapene i Oslo-regionen.

Wilh. Wilhelmsen Holding ASA er en global maritim industrigruppe med fokus på transport av og integrerte logistikktjenester for bil og annen rullende last. I tillegg har gruppen en ledende posisjon innenfor den internasjonale maritime service industrien. Fremover vil gruppen se på nye satsingsmuligheter innen energi, offshore og maritim industri. For mer informasjon, se www.wilhelmsen.com. Følg selskapet på Twitter | Facebook | LinkedIn

8

agenda

shipping


Et annonsebilag fra Magnet Media

agenda

shipping

9


Et annonsebilag fra Magnet Media

Revisorene Trine Angell-Hansen og Vidar Haugen i RSM mener det er viktig å tenke langsiktig og ha is i magen, ettersom inntektene i bransjen varierer enormt fra år til år.

Shipping-revisorer med is i magen

Som revisor for shipping-selskap må man ha is i magen og evnen til å tenke langsiktig. Revisorene i RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen har lyktes med dette. Av: Arvid Steen arvid.steen@magnetmedia.no

– Er det et fagfelt hvor revisorer får testet hva de er laget av, så er det ved revisjon av shippingselskap, mener revisjonspartner Vidar Haugen. Han forteller at RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen de siste årene har fått flere betydelige shippingselskap på kundelisten, og at selskapet har opparbeidet seg solid kompetanse på revisjon av virksomheter innen skipseie, operasjon og management i flere av segmentene i bransjen. RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen bistår også i stor grad selskap med sakkyndige redegjørelser og øvrig transaksjonsstøtte. Syklisk økonomi De siste årene har flere shipping-segmenter slitt med fallende rater og skipsverdier. Siden bransjen er syklisk, reflekterer historiske regnskap i mindre grad enn i andre bransjer

hvordan selskapenes økonomi vil utvikle seg i fremtiden. – Mange shipping-selskap kan ha oppdrag som gir store fremtidige inntekter. Og markedet endrer seg hele tiden. Det betyr at et selskap som har røde tall i regnskapsboken i dag, ikke nødvendigvis står på konkursens rand. Kanskje tvert i mot, sier Haugen. Han understreker at deres rolle som revisor både er å ivareta selskapenes, kreditorenes og eiernes interesser. – En revisor som ikke kjenner shipping-bransjen kan praktisk talt grunnstøte et selskap i markedet, ved feilaktig å stille spørsmål i revisjonsberetningen om det er grunnlag for videre drift. Derfor er våre kunder opptatt av at vi forstår virksomheten deres, sier partnerkollega Trine Angell-Hansen.

Kompetansemiljø med nærhet til kunden Fra moderne kontorer på Filipstad Brygge i Oslos finansdistrikt jobber 90 revisorer i RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen. Selskapet mener at deres store styrke sammen med bransjekunnskap er korte beslutningsveier og god tilgang til partner på revisjonsteamene. I 2013 satser selskapet på å vokse seg enda større på kunder innen shippingbransjen. Internasjonal bistand Mange av RSM Hasner Kjelstrup & Wiggens kunder driver internasjonal virksomhet med datterselskap i utlandet. Da er det betryggende for morselskapet at de kan få internasjonal hjelp. –RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen er medlem av RSM International, et verdensomspennende nettverk av uavhengige revisjons- og rådgivningsfirmaer. RSM er representert i mer enn 90 land, med over 700 kontorer og 32 000 ansatte, sier Angell-Hansen.

RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS • Etablert i 1945 • 90 ansatte • Omsetning kr 125 mill. i 2011 • Kontor på Filipstad Brygge 1, Oslo • Leverer tjenester innen: Revisjon, Regnskap, Skatt og avgift, Regnskapsføring, lønnskjøring og merverdiavgiftrepresentasjon, Transaksjonsstøtte og sakkyndige redegjørelser, Risikostyring og internkontroll, Granskning. • Medlem av RSM International Les mer på www.rsmi.no Tlf.: 23 11 42 00

10

agenda

shipping


Et annonsebilag fra Magnet Media

Låner milliardbeløp til norsk eksportindustri Eksportkreditt Norge lånte i fjor ut nærmere 30 milliarder kroner til norsk eksportindustri, og fungerer som en aktiv støttespiller for norsk industri. Innen årsskiftet forventes en dobling av egen utlånsportefølje. Av: Arvid Steen arvid.steen@magnetmedia.no

Veksten i selskapets utlån speiler et høyt aktivitetsnivå i norsk næringsliv. Eksportkreditt er en del av et større støtteapparat for norsk skipsnæring. Selskapet ligger sentralt plassert i Oslo sammen med andre sentrale støttespillere for næringen, som garantister, tilbydere av forsikring og klassifisering samt verdens to største shipping-banker. Men lokaliseringen i hovedstaden gjenspeiles ikke nødvendigvis i selskapets utlånsportefølje. – Selskapet er til for bredden av norsk næringsliv og vår utlånsportefølje rommer prosjekter fra de fleste landsdeler, forteller administrerende direktør Jarle Roth i Eksportkreditt Norge. Selskapet er lokalt forankret i Oslo, men representerer en global kundemasse med låntakere fra de fleste kontinenter. Høy aktivitet i norsk verftsindustri Neste år forventer Eksportkreditt å fordoble utlånene til norsk eksport av offshore-utstyr, skip og kapitalvarer – til nærmere 60 milliarder kroner.

– Utlånsveksten kan på mange måter ses som et speilbilde av norsk næringsliv: Stor og aktiv offshore-sektor med en skipsindustri som har store leveranser til samme sektor. Vi ser et be-

tydelig behov for våre tjenester innen verftsindustrien, forteller Jarle Roth. Av de 60-70 skip som ble kontrahert ved norske verft i 2012 var Eksportkreditt involvert i finansiering av 47 kontrakter. Det vil si så godt som samtlige av de skipene som kvalifiserte for finansiering gjennom eksportfinansieringsordningen.

Eksportkreditt tilbyr i tillegg CIRRkvalifiserende lån på konkurransedyktig markedsrente om kunden heller ønsker dette. Produsenter og tjenesteytere innen maritim utstyrsnæring som selger sine varer til utenlandske verft kan også dra nytte av Eksportkreditts finansieringsløsninger. – Her tilbys CIRR-lån på lik linje som ved skipsbygging, og låntaker kan ha glede av løpetider opp mot 12 år. Norske redere og rederier har de siste årene vært flinke til å benytte det gode norske tilbudet om finansiering som Eksportkreditt representerer. Vi er fleksible til hvem som kan søke, og ønsker både rederier og verft, som meglere og banker velkommen med sine søknader. Jeg tør våge å påstå at de aller fleste norske skipsbyggingskontrakter har vært innom vårt kontor før signering, sier en fornøyd Roth.

Administrerende direktør Jarle Roth.

– Vi observerer at flere norske verft nå øker egen inntjeningsevne. Dette er en hyggelig trend som vi håper å kunne bidra ytterligere til gjennom Eksportkreditts finansieringstilbud, sier Roth. Konkurransedyktig finansiering - fleksibelt produkt Tilgang til kapital gjennom Eksportkreditt er et viktig supplement til finansnæringen i tider med begrenset tilgang til finansiering gjennom private banker.

– Vi er alene om å tilby fastrenteproduktet CIRR (Commercial Interest Reference Rates), forteller Roth. Han legger til at renten er på et historisk lavt nivå, og dette gir Finanskreditts låntakere mulighet til å låse en fremtidig rente på et forutsigbart nivå.

Og akkurat dette er et viktig punkt for Roth å understreke: – Søknaden om lån, må være sendt Eksportkreditt før kommersiell kontakt signeres. Til tross for at vi forsøker å være så fleksible som mulig for våre kunder er dette et krav Eksportkreditt ikke kan lempe på. Husk å søke i tide. Kvalifiserer du for lån, har vi kapasitet og tilgang til kapital, er hans oppfordring avslutningsvis.

agenda

shipping

11


Et annonsebilag fra Magnet Media

Erlend Lous leder Simonsen Vogt Wiigs storsatsning innen shipping, offshore, olje og gass.

Nytt juridisk

kraftsenter Advokatfirmaene Simonsen og Vogt & Wiig har slått seg sammen, og er nå et av Norges mest slagkraftige advokatmiljø innen shipping, offshore, olje og gass. Av: Arvid Steen arvid.steen@magnetmedia.no

– Vi blir en totalleverandør av advokatbistand innen alle maritime segmenter. Simonsen tar med seg spesialkompetanse innen olje og gass, mens Vogt & Wiig tradisjonelt har vært, og er, blant de dyktigste i landet innen shipping, sier Erlend Lous, partner, advokat og leder for shippingavdelingen. Samles under ett tak i Oslo Sammenslåingen ble formell fra 1. januar i år, og firmaets nye navn er Simonsen Vogt Wiig. Selskapet blir med 180 advokater blant de tre største i landet. I Oslo flytter Vogt & Wiig inn i Simonsens lokaler på Filipstad Brygge, mens firmaet vil bli landsdekkende med kontorer også i Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø, samt selskapets kontor i Singapore.

– I alt får vi et solid lag bestående av mer enn 50 advokater innen shipping, offshore, olje og gass. Dermed blir vi et av de tyngste miljøene i Norge innen den maritime næringen, sier Lous. Viktig marked Markedet setter stadig høyere krav. Oppdragene blir stadig større og mer krevende, og man ser at det å være et stort firma er nødvendig for å dekke behovene til de største klientene. Dette er ikke minst viktig innen maritim sektor, hvor aktørene ofte er milliardkonsern. Simonsen Vogt Wiig får nå en langt større prosjektkapasitet enn tidligere, noe som vil være et viktig konkurransefortrinn.

– Vi får anledning til å sette langt flere advokater på store og virksomhetskritiske oppdrag, og vår corporate-avdeling blir betydelig større og har et meget godt potensial for ytterligere vekst, sier Lous.

– Markedet har på kort tid tatt godt imot oss. Våre shipping-kunder vil merke at vi får bedre offshore-kompetanse og våre olje- og gasskunder vil dra nytte av at vi blir forsterket i bindeleddet shipping og rigg. Våre klienter opererer ofte i begge leire, og de vil får et komplett tilbud hos oss nå, legger han til. Utenlands styrke At man blir større, betyr også at selskapets kunder får dra nytte av en stor internasjonal aktør.

– Det nye firmaet vil ha den nødvendige ekspertise og kapasitet til å løse de mest krevende problemstillinger og de største oppdragene. Sammenslåingen vil vi gi våre klienter tilgang til et nettverk av kontorer i alle landets største byer og vårt eget kontor i Singapore, forteller Lous.

Det sammenslåtte advokatfirmaet vil telle 180 advokater. Hovedkontoret er i Oslo, med avdelingskontorer i Bergen, Kristiansand, Stavanger, Trondheim, Tromsø samt Singapore. Simonsen Vogt Wiig vil forøvrig være et fullservice forretningsjuridisk firma og dekke klientenes totale behov for juridiske tjenester.

12

agenda

shipping


Et annonsebilag fra Magnet Media

Jon Andersen. partner i Ræder.

Advokatfirma Ræder er et fremadstormende firma som har ambisjoner om å bli en sterk aktør innen shipping-segmentet. Av: Arvid Steen

Ræder intensiverer sin shipping-satsing

arvid.steen@magnetmedia.no

Ræder er et advokatfirma i sterk vekst som ble etablert i 2001 etter en fusjon mellom to mindre advokatfirmaer. De har hovedkontor i Oslo sentrum og består av flere erfarne advokater. Nå ønsker selskapet å bli større innen shipping-segmentet.

Dedikerte ansatte Ræder har 76 medarbeidere, og regner seg selv som et «up and coming»-selskap. Innen maritim virksomhet har selskapets advokater bred erfaring innen: • Sjø- og transportrett • Transportforsikring • Spedisjons- og godsansvar Kompetent fagmiljø – Ræder har bred erfaring innen sjøforsikring • Felleshavari, berging, kollisjoner/ og sjø- og transportrett. Nå har vi også bygget sammenstøt og grunnstøtinger opp et kompetent og erfarent miljø innen rederi- • Arrest av skip og midlertidig sikring juss. Vi har de rette advokatene og internasjonal • Sjøforsikring kontaktflate, og det blir dermed et naturlig steg • Certepartitvister videre for oss å bli en sterkere aktør i shipping, • Havbruk • Tvisteløsning sier partner i Ræder, Jon Andersen.

MARITIM JURIDISK INNSIKT. Ræders avdeling for Shipping, Transport og Forsikring ble etablert i 2008 og har siden den tid styrket sin posisjon og kompetanse innen fagområdet.

Søkelys på service Andersen understreker at selskapets størrelse og organisasjon har to klare fordeler:

– Vi er store nok til å håndtere de største shipping-kundene, og vi blir gradvis større. Men samtidig har vi en ung og fleksibel organisasjon som er kostnadseffektive og servicerettet. Det er to av våre fremste fordeler, kombinert med et godt og allsidig faglig miljø, bestående av dedikerte partnere og ansatte, sier Andersen. Les mer om Ræder på: www.raeder.no

Innen shipping og offshore bistår vi klienter i forbindelse med: - Ulykker, herunder bl.a. ved berging, grunnstøting, kollisjoner og havarier - Etablering av sikkerhet, arrester etc - Kontrahering av nybygg - Kontraktsutforming - Verkstedsansvar - Salgs- og leveringsbetingelser - Leverandøravtaler

Innenfor områdene sjø-, vei-, luft- og jernbanetransport av gods bistår vi en rekke klienter med: - Kontraktsutforming - Spørsmål knyttet til forsikringsvilkår og dekning - Regresskrav mot transportører - Gods- og speditøransvar - Certepartitvister

Vi yter videre bistand til et bredt spekter av klienter om forsikringsrettslige spørsmål som: - Skadeforsikring - Ansvarsforsikring, herunder bl.a. skipsmegleransvar - Sjø-, transport- og havbruks forsikringer - Vi har også vært tungt involvert i å yte juridisk bistand til store norske bygge firmaer både på land og offshore Kontakt oss: Advokat Jon Andersen, 23 27 27 28, joa@raeder.no Advokat Mona Lynne Eitzen, 23 27 27 77, mle@raeder.no

Advokatfirma Ræder er lokalisert i Oslo og har 76 ansatte. Av disse er 54 advokater med bred erfaring og solid kompetanse innen alle forretningsjuridiske fagfelt.

Adokatfirma Ræder. Henrik Ibsens gate 100, P.O. Box 2944, Solli. NO-0230 Oslo, Norway. T: 23 27 27 00. F: 23 27 27 01. W: www.raeder.no. E: post@raeder.no

agenda

shipping

13


Et annonsebilag fra Magnet Media

Reve mener at det er viktig for sjøfartsnasjonen Norge å oppfostre nye gode shipping-talenter som kan ivareta vår maritime arv.

Samler de beste shipping-rekruttene hos BI Vi nordmenn er blant de beste og største i klassen innen shipping. – Derfor er det naturlig at BI skal være det riktige stedet å utdanne seg om man ønsker en internasjonal shipping-karriere, sier BI-professor Torger Reve. Av: Arvid Steen arvid.steen@magnetmedia.no

Handelshøyskolen BI har lange tradisjoner innen undervisning og forskning innen fagområdet shipping, og har samarbeidet med næringen fra 80 ulike nasjoner. Dermed er det naturlig at all undervisning foregår på engelsk. – Ennå har ikke det kommersielle utdanningstilbudet «tatt av», men om lag 70 studenter tar programmet Shipping årlig. De gjør noe lurt, forteller fagleder, professor Torger Reve. Skal være blant de beste BIs visjon er å bli hovedtilbyder av global maritim kunnskap – fundert på forskning, undervisning og ledelsesutvikling – i nært samarbeid med shipping- og offshore-næringen, mener BI-professoren.

– Studentene med spesialisering i Shipping Management vil utvikle analytiske og strategiske evner relatert til kommersielle, finansielle og

14

agenda

shipping

organisatoriske muligheter og utfordringer i en global industri. Tradisjonelt så er shipping noe vi nordmenn skal være gode på. Vi er for eksempel kjent over hele verden for å ha de største offshore-rederiene, og noen av de dyktigste shipping-ansatte. Etter fullført utdannelse hos oss, ligger bokstavelig talt hele shipping-verden åpen for dem, sier Reve.

Han forteller videre at den sterke graden av globalisering som preger vår moderne verden har stor betydning for shipping-industrien. – Vi ser at lavkostlandene som Kina øker sin eksport mot vesten. Samtidig setter Norge bort mer og mer produksjon til lavkostland. Dette medfører økt behov for containerbasert shipping og endrede kostnadselementer. Forståelse av dette markedet er en nødvendig kompetanse som BI vil tilføre shipping-bransjen ved å opprette dette studiet, sier han. Litt anonym Reve mener at det er viktig for sjøfartsnasjonen Norge å oppfostre nye gode shipping-talenter som kan ivareta vår maritime arv.

Kommer fra hele verden til BI I Norge har vi tre fagområder som vi er kjent for over hele globusen; offshore, maritimt og sjømat. Da er det naturlig at vi her hjemme kan tilby et av de beste utdanningstilbudene, mener Reve.

– Shipping kombinert med finans er en sikker kombinasjon om man ønsker seg spennende jobber – over hele verden. Shipping-programmet er et internasjonalt studium, der det finnes like mange studenter fra utlandet som nordmenn.

– På noen områder er de norske fagmiljøer best i verden, men konkurransen fra utlandet er knallhard. Det er ikke tilfeldig at BI hvert år tar i mot et kull av studenter fra Singapore som ønsker å studere maritime fag hos oss. Målet er at BI på sikt skal bli et enda mer kjent kunnskapsnav innen maritime fag. Det er en naturlig målsetting, sier Reve.

Han kommer med følgende oppfordring til slutt: – Dersom Norge skal lykkes i å beholde plass blant verdens ledende skipsfartsnasjoner, er personer med høy og spisset kompetanse nødvendig, sier Torger Reve. Les mer om utdanning i shipping på: www.bi.edu/bba


Et annonsebilag fra Magnet Media

KNOW EXACTLY WHERE YOU STAND

OFFSHORE OPERATIONS

STAY CALM AND IN CONTROL, WHATEVER THE WEATHER Kongsberg provides the solutions that maximize performance in all offshore operations. We enable you to consistently act with precision and certainty in difficult conditions. You get the ability to predict events, which increases safety and efficiency, and reduces maintenance. You also get peace of mind, because you know your operation will always have our global support. With Kongsberg, you have the means to make the right decisions. You have THE FULL PICTURE.

THE FULL PICTURE

www.km.kongsberg.com

Sikter inn målgruppen for deg Magnet Medias senior kunderådgiver Paramjit Kaur står opp hver morgen for å gjøre selskapets kunder best på Content Marketing. Magnet Media er en spesialist på teknologi og tjenester innen Content Marketing, som kan oversettes med effektiv markedsføring i et redaksjonelt format. Denne formen for markedsføring tar 25 prosent av all reklamesatsingen i USA, og er i voldsom vekst også i Norge. Her hjemme er Magnet Media ledende innen Content Marketing på papir, digitale artikler og film. Paramjit er en del av et spesialteam på ni personer som er håndplukket til å jobbe med rådgiving og salg av digitale produkter. Langsiktig satsing – For oss handler det ikke om enkle, kjappe salg. Vår jobb er å sørge for at våre kunder over tid blir de beste i landet til å markedsføre seg ved hjelp av Content Marketing. Vi skal også sørge for at kundens budskap blir distribuert i

de riktige kanalene. Dette er nøkkelen for å lykkes, og der har vi lang erfaring og god kunnskap, sier Paramjit Kaur med et smil. Fanger målgruppen Hun forteller videre at selskapet den siste tiden har blitt mer lagt merke til i markedet. Ny daglig leder, nye salgsavdelinger, nye salgssjefer, flere journalister og redaktør har løftet organisasjonen, mener Paramjit.

– Jeg merker helt klart at stadig flere bedrifter blir observant både på Magnet Media, tjenestene våre og teknologien vi leverer. Alle undersøkelser vi gjennomfører og generelle erfaringsdata viser at Content Marketing fanger målgruppens oppmerksomhet på en mye bedre måte enn tradisjonell markedsføring, sier hun. Les mer om Content Marketing på www.magnetmedia.no

Senior kunderådgiver Paramjit Kaur hos Magnet Media hjelper med å få private og offentlige kunders budskap ut i de rette informasjonskanalene. Enten på nett eller i magasinformat på papir.

agenda

shipping

15


leder eiendom

Vekst som gir merverdi til byen Oslos vekst tyder på at byen er et attraktivt sted å bo, leve og etablere seg og virksomheten sin. Som byutviklingsbyråd ser jeg både muligheter og utfordringer knyttet til økt befolkning, men vekst er langt å foretrekke fremfor stagnasjon og tilbakegang, slik mange byer i Europa nå opplever. Mitt mål er å bidra til at denne veksten gir merverdi til byen, slik at Oslo vil fremstå som enda mer attraktiv i fremtiden, samtidig som byens identitet og historie tas vare på. Vekst og knapphet på areal gjør at vi må fortette eller transformere arealbruk. Fjordbyen er det fremste eksempelet på dette. Effektivisering av havnedriften har frigjort areal til utvidelse av

sentrum og en helt ny bydel i Bjørvika med boliger, arbeidsplasser, offentlige byrom, havnepromenade, handel og kulturtilbud. Oslo S, som er Norges største kollektiv knutepunkt. Bjørvika, Barcode og områdene rundt fremstår nå mer og mer som «Oslo Business District», og i et miljø- og klima-perspektiv er det klokt å lokalisere arbeidsintensiv virksomhet her. En plassering av ny bussterminal over sporområdet vil bedre kollektivtilbudet ytterligere. Vi har erfaring med at der kommunene bidrar med kollektivinvesteringer, vil utbyggere følge

opp med bolig- og næringsutvikling, som for eksempel langs t-baneringen og i Nydalen. Nå investerer vi i ny t-banelinje fra Økern via Løren til Sinsen, og legger miljølokk over Ensjø stasjon, slik at også disse områdene blir mer attraktive for boligutvikling. Transformasjon av områder og investering i kollektivtilbud gir en bærekraftig by uten at det går på bekostning av eksisterende bo-områder og kvaliteter. Slik forvaltes veksten på en god måte for byen.

Bård Folke Fredriksen (H) Byråd for byutvikling i Oslo kommune

Illustrasjoner: Lund Hagem og Atelier Oslo

O

F

F

I

C

E

WWW.DIAGONALE.NO

Spektakulært kontorbygg på SjøSiden i bjørvika prestisjebygget diagonale blir liggende langs akerselva, meget sentralt i bjørvikas nye paradegate, på sjøsiden av dronning eufemias gate. nær nabo til operaen og det nye deichmanske bibliotek, med kort vei til oslo Sentralstasjon. bygget blir på 9 etasjer og inneholder 12 400 m2 high-end kontorarealer, med handel og bevertning på gateplan. diagonale er ledig for innflytting i 2016, og blir et fremtidsrettet fullservice bygg med unik arkitektur tegnet av lund Hagem arkitekter og atelier oslo. bjørvika er området for mangfold, og utvikles i dag til å bli oslos nye Cbd. For mer informasjon, vennligst kontakt: eiendomshuset Malling & Co / diagonale@malling.no /

16

agenda

eiendom

(+47) 24 02 80 00

HAV Eiendom AS er et heleid datterselskap av Oslo Havn KF og har som formål å tilrettelegge for byutvikling i Bjørvika gjennom utvikling, forvaltning, utleie, kjøp og salg av fast eiendom.


Foto: Gressoslo AS

Et annonsebilag fra Magnet Media

Skaper ny

solskinnsbydel

illustr asjon: Eve Images

Under åskanten til Ekebergåsen vokser bydelen Sørenga fram. Nykommeren blir en populær bydel med kafeer, havnepromenade, park og sjøbad. – 30. januar starter salgsrunde seks, sier markedssjef i Sørenga Utvikling, Trude Larsen. Av: Arvid Steen arvid.steen@magnetmedia.no

Bydelen Sørenga ligger på en utstikker i Bjørvika med sjø på alle kanter. Tidligere var området en containerhavn. Nå vokser det fram leiligheter, forretninger og grøntområder der hvor det før var havnevirksomhet. I første halvdel av 2016 regner Sørenga Utvikling KS med at det har flyttet inn nærmere 2500 nye Oslo-borgere i 760 leiligheter på Sørenga. Ny salgsrunde om få dager I tillegg kommer flere restauranter, kafeer og en matbutikk på bakke- eller kaiplan, som det kalles på Sørenga.

– Siden første salgsstart oktober 2009 har vi solgt 475 leiligheter. Over 90 prosent av leilighetene som er lagt ut for salg hittil er solgt. Med kun 36 ledige leiligheter er det modent for et nytt salgstrinn, sier Trude Larsen. Tatt godt i mot av oslo-borgerne Markedssjef Trude Larsen regner også med at de 110 nye leilighetene som selges 30.januar vil bli populære.

– Salget har gått over all forventning. Interessen for Sørenga er stor, vi har nesten 6 000 interessenter på liste, ikke bare fra Oslo, men også fra nabokommuner og resten av landet, sier hun. Plass til alle aldersgrupper 45 prosent av kjøperne er i aldersgruppen 50 år pluss. Larsen understreker at området slettes ikke bare er en «solnedgangsplass» for eldre, bemidlede beboere.

– Vi har beboere i alle aldersgrupper. Over 20 prosent er i aldersgruppen 30-39 år og andelen barnefamilier er 13 prosent. Dette er langt flere enn gjennomsnittet for Oslos sentrale bydeler, hvor andelen husholdninger med barn utgjør kun 8 prosent. Vi har lagt opp til at alle typer familier skal trives. Da får vi et pulserende og godt bomiljø, sier markedssjefen engasjert. Unikt område – Salgstrinn seks, som kommer nå i januar, er tegnet av MAD AS og har beliggenhet nest ytterst på Sørenga mellom fjord og park. Bygget får skrånende fasade mot parken og kveldssolen og mange gjennomgående leiligheter med balkong på begge sider. Dette tror vi vil bli godt mottatt i markedet, avslutter Larsen.

7

Trinn 6 får frodige takflater og nedtrapping mot park og kveldssol.

Sørenga Utvikling KS • 760 leiligheter og næringslokaler på Sørengutsikkeren i Bjørvika • Boliger, næring og Sentralpark bygges ut av Sørenga Utvikling KS • Sørenga Utvikling KS eies av Urbanium, Boligbyggelaget Usbl, Backe-gruppen og noen finansielle investorer • Havnepromenade, ytre park og sjøbad bygges ut av Bjørvika Utvikling AS • 475 leiligheter til en samlet verdi av cirka 2,4 milliarder kroner solgt så langt, nytt salgstrinn med 110 leiligheter lanseres 30. januar 2013 • Utbyggingen forventes ferdig i 2016 Kontaktinformasjon: Markedssjef Trude Larsen, Tlf.: 950 37 330 E-post: trude.larsen@sorenga.no www.sorenga.no Følg selskapet på Facebook!

agenda

eiendom

17


Et annonsebilag fra Magnet Media

Bygger

Oslos nye sentrum Av: Janne G. Sørgulen janne@magnetmedia.no

Med flere gang- og sykkelveier, grønne frisoner og badeområder skal Bjørvika Utvikling AS skape et knutepunkt for rundt 25 000 osloborgere.

Planene for Bjørvika er tydelige: Boliger for En viktig del av prosjektet har vært å tenke – I løpet av de kommende ti-tolv årene er til sammen 5 000 beboere skal bygges, og fremtidsrettet og miljøvennlig knutepunktut- mesteparten av arbeidet ferdig, så det er fremarbeidsplass for 20 000 skal etableres. Bjørvika vikling. Utbyggingen av kollektivtrafikken vil deles mye som skal på plass. I lang tid har det Utvikling AS er ansvarlig for alt det viktige generere 100 000 nye kollektivreisende daglig. vært gjennomgangstrafikk og mye havnemellom byggene: Grøntarealer, allmenninger, virksomhet i Bjørvika – nå skal vi utvikle og badeområder og gang- og sykkelveier. – Her skal alle former for kollektivtransport pusse litt år for år, slik at området blir den være tilgjengelig. Samtidig er mye av den perlen det egentlig er. – Vi gjør Bjørvika mer tilgjengelig. Vi bygger gjennomgående biltrafikken ført gjennom blant annet havnepromenadene, som gir bedre en undersjøisk tunnel. Det er også viktig at tilgang til sjøen, badestrand, gater og veier Bjørvikas beboere får utført mange av sine for myke trafikanter, sier daglig leder Geir daglige behov lokalt, og dermed kan la bilen stå. Lynnebakken. Pusser byperlen Planlegger bystrender Tidligere har Bjørvika Utvikling AS bygget Målet er å gjøre området til et attraktivt sted å blant annet Akrobaten, en bro som krysser være både til hverdags og helg. Bjørvika skal jernbanesporet over Oslo S, og som er en del gjenoppstå som det naturlige sentrum i Oslo, av Stasjonallmenningen. Den ble åpnet i 2011. ifølge Lynnebakken. Bjørvika Utvikling AS – Responsen på anlegget har vært veldig god. • Stiftet av nåværende og fremtidige – Bjørvika skal utvikles til fordel for hele hoved- Broen har allerede blitt brukt i flere filmer og grunneiere i Bjørvika. staden. Dette gjør vi blant annet med å bygge reklamer, og sikret oss en europeisk stålpris for • Har som visjon å lage storbyens hjerte syv allmenninger, badeanlegg ved Sørenga, gang- og sykkelbroer i 2012, sier Lynnebakken. i Oslo og skape byutvikling gjennom badestrand i Kongsbakken og utenfor Operaen. fokus på mennesker, kultur, arkitektur Dette er blant annet mulig fordi Oslo kommune Bred erfaring fra bransjen er god ballast å ha og teknologi. gjennomfører store utbedringer i avløpsnettet, med seg i tiden fremover, ettersom bare rundt slik at vannkvaliteten forbedres, sier lederen. 20 prosent av prosjektet er fullført så langt.

18

agenda

eiendom


Illustr asjon: SL A L andsk absarkitekter AS og Pl acebo effekt AS,

Slik ser Bjørvika Utvikling for seg fremtidens Operaallmenning utenfor det nye Deichmanns bibliotek.

Akerselvallmenningen nord for Dronning Eufernias gate.

Akerselvallmenningen syd for Dronning Eufernias gate.

agenda

eiendom

19


Designtårn som ruver i Oslo

Solon eiendom bygger et designtårn av et leilighetskompleks på åtte etasjer på Oslo vest. Målgruppen er dem som vil ha en leilighet som ruver på mer enn én måte. Av: Arvid Steen arvid.steen@magnetmedia.no

– Dette er et særdeles spennende prosjekt. Det blir et av de mest stilige leilighetsbyggene i Oslo når bygget står ferdig i 2014, sier daglig leder i Solon eiendom, Simen Thorsen. Utsikt mot havet Ullevål Tårn er plassert på en høyde bak Ullevål sykehus. Her bygger Solon eiendom designleiligheter som skrur seg mot himmelen over åtte etasjer, med utsikt mot operabygget i Bjørvika for de øverste leilighetene.

– Designet er unikt, spenstig og spekket med kvaliteter fra kledning til innmat. Vi er stolte over å kunne tilby markedet dette bygget. Og vi er også utrolig fornøyde med arkitektene i Code som har vært med å leke med oss, sier Simen Thorsen. Bidratt til å løfte området Kommunen har også likt planene bak Ullevål Tårn. Planprosessen har gått over forventning.

20

Må utfordre det vanlige Som en skarp kontrast mellom ny og gammel byggeskikk, ligger boligblokken for deltakerne i Oslo–OL i 1952 et snøballkast bak nykommeren i betong og tre. Solon eiendom har som målsetting å utfordre og lage spennende boliger.

– Det finnes nok av kjedelige boligblokker i Oslo. Vi ønsker så ofte vi kan å tilby noe nytt. Standarden for blokker på åtte etasjer er at balkongene ligger parallelt ovenfor hverandre. I Ullevål Tårn har vi vridd leilighetene rundt sin egen akse, slik at balkongene ikke får tradisjonell form eller plassering. Resultatet blir mer lys, mer åpenhet og et spennende uttrykk, sier boligsjefen. Selve bygget er av betong, mens kledningen blir enten i sedertre eller accooia (sistnevnte er eik som er kokt i eddik). Begge tresortene beholder sin farge og glød over tid, og er tilnærmet vedlikeholdsfrie. Det er ennå ikke bestemt hvilken tresort man skal gå for.

– Vi har hatt en god dialog med kommunen. Med utradisjonell design kan det bli diskusjoner, men Ullevål Tårn går naturlig inn i terrenget og løfter området på en stilfull måte, sier Thorsen.

Appellerer til designfrelste Solon eiendoms boligprosjekter er som regel rettet inn mot en kjøpegruppe av gangen. Ullevål Tårn har leiligheter som vil ligge i kategori «eksklusivt.» De dyreste leilighetene vil koste fra 10–12 millioner kroner.

I alt består blokken av 32 leiligheter. Salgsstart blir i april. Et visningssenter blir bygget på tomten ved salgsstart om tre måneder.

– Vi henvender oss til en gruppe som er opptatt av design og som liker å være innovative. I alt blir det 32 leiligheter, som varierer fra 70 til 110 kvadratmeter. Både

agenda

eiendom

innvendig og utvendig er det lagt vekt på det ypperste materialvalg og gode løsninger. Toppetasjene får blant annet private takhager på drøyt 80 kvadratmeter, sier Thorsen. Leilighetene blir på tre og fire rom, med store rom egne bad og innebygd «walk-in closet.» Tanken har vært at hovedsoverom skal etterligne et hotellrom. Ny trend innen leilighetssalg Thorsen regner også med at salget av leilighetene vil gå fort. Design og kvalitet har overtatt for kvantitet og stereotype boligblokker og leiligheter, mener han.

– Vi henvender oss til en kjøpegruppe som ikke tar det første og beste de kommer over. Markedet har endret seg de siste fire–fem årene. Men vi er optimister. Boligmarkedet har en fin oppsving for tiden. Dessuten er kombinasjonen design og kvalitet, kombinert med god beliggenhet, et stort pluss i konkurranse med mer ordinære boligprosjekter. Men han legger til at Solon ikke tar noe for gitt: – Før var folk mer impulsive i kjøpsprosessen. Nå bruker kjøperne mer tid. Da er det viktig å kunne tilby kvalitet og god kundeoppfølging i alle ledd, kombinert med design man ikke får andre steder. Det skal være Solon eiendoms varemerke i bransjen, sier Thorsen.


Et annonsebilag fra Magnet Media

– Det finnes nok av kjedelige boligblokker i Oslo. Vi ønsker så ofte vi kan å tilby noe nytt. I Ullevål Tårn har vi vridd leilighetene rundt sin egen akse, slik at balkongene ikke får tradisjonell form eller plassering, sier Simen Thorsen.

Ullevål Tårn • 32 leiligheter • 2 890 kvm bolig • 32 garasjeplasser • Balkong eller privat takhage • Parkmessige fellesarealer • Vannbåren gulvvarme • BOFORM kjøkken og bad (eller tilsvarende) • Salgsstart april 2013 • Forventet byggestart 3. kvartal 2013 • Forventet overtagelse 4. kvartal 2014 Les mer på www.ullevåltårn.no

agenda

eiendom

21


Grå pantere vil ha

ny design Av: Arvid Steen arvid.steen@magnetmedia.no

De grå panterne, de i aldersgruppen 50 pluss, tenker mer på design og komfort enn tidligere.

Trenden er nå at villaeiere flytter inn i eksklusive leiligheter som oser design. Sæterprosjektet på Nordstrand er et slikt boligfelt. Solon Eiendom skal bygge 34 leiligheter her. Salgsstart blir rett etter sommeren. Målgruppen er godt voksne folk som ønsker å selge villaen sin, for å flytte inn i lettstelt leilighet med gode kvaliteter. Men nå ser denne gruppen etter «mer enn en vanlig leilighet» når de sonderer markedet. Blitt kule – For et par år siden var 50 pluss-gruppen stort sett opptatt av komfort og praktiske leiligheter. Har man bodd hele sitt voksne liv i store hus med mye vedlikehold, ønsker man å slappe av og nyte

livet. Men nå begynner 50 pluss-gruppen å bli mer opptatt av design og utseende på leilighetene. Han legger til at når kunden endrer sine holdninger til hva de vil ha, så må boligutviklerne henge med i svingene. – Man kan si at denne aldersgruppen er mer «kule» nå enn tidligere. Det synes vi som boligutviklere er veldig bra, og det reflekterer hvordan vi bygger leiligheter for 50 pluss-genrasjonen, sier Tom André Svenning-Gultvedt i Solon eiendom. Skuffer ikke Sæterprosjektet på Nordstrand vil nok ikke skuffe den den designinteresserte. Svenning-Gultvedt

Andre prosjekter Solon eiendom

Kruttverket Hageby, Nittedal I Nittedal kommune, kun 18 minutter fra Oslo, bygger Solon Eiendom 54 rekkehus som egner seg for barnefamilier. For øyeblikket er man godt inne i salgstrinn to av tre. Leilighetene vil ha en pris fra 3,9 millioner kroner. Leilighetene har en størrelse fra 123-140 kvadrat. Spesielt med dette prosjektet er at man kan kjøpe en hybel i tilknytning til leiligheten. Noe som gir skattefrie leieinntekter og får bokostnaden betydelig ned. Prosjektet ligger med Lillomarka som nærmeste nabo og langrennsløypen går rett forbi stuevinduet. Les mer på www.kruttverket-hageby.no

22

agenda

eiendom

Voksenkollen, Oslo Her bygges det ut et boligfelt like bak Holmenkollen, tett opptil markagrensen. I alt blir det plass til 32 småhus fra 145-195 kvadratmeter hver. Boligfeltet retter seg mot småbarnsfamilier som vil bo «på landet i Oslo», men samtidig ha det urbane bylivet en kort T-banetur unna. Prislappen er fra 5,9 til 11 millioner kroner. Det er to to-mannsboliger igjen før området er fulltegnet. Les mer på www.voksenkollveien3.no

Landsnes hage, Asker Her satser Solon Eiendom på en sentrumsnær tomt i Asker. Kun syv-åtte minutters gange fra jernbanestasjonen. Det skal bygges 44 selveierleiligheter i syv byvillaer, alle leiligheter blir endeleiligheter med lys fra tre sider, vannbåren gulvvarme, gasspeis og garasje i kjeller. Salgsstart blir etter påske. Leilighetene vil ligge i størrelsesorden 60-140 kvadratmeter. Prisene begynner på 3,5 millioner og øker i takt med kvadratmeterne du ønsker. Les mer på www.landsneshage.no


Et annonsebilag fra Magnet Media

Sæterprosjektet på Nordstrand

kan fortelle om et leilig-hetsbygg som på mange måter blir et signalbygg i området.

– Sæter blir liggende som et knutepunkt i et område som blir «nye Nordstrand», sier han.

gjennomført god kvalitet, samt et utseende som ikke er kjedelig, rett og slett.

– Det er nok av folk som bygger kjedelige boligblokker. Vi er ikke en av dem. Derfor har vi sammen med A-Lab-arkitekter kommet fram til en løsning som vil vekke oppsikt. Leilighetene har fått «skuffe-design», det vil enkelt forklart si at de strekker seg framover i ujevn lengde. Fra gateplan blir fronten langt mer spenstig når man ikke ser direkte på en flat og jevn fasade. Dette er langt fra en bomaskin, men det siste innen leilighetsdesign, sier Svenning-Gultvedt.

Kjøpesterk gruppe Flere av Solon Eiendoms boligprosjekter (se prosjektoversikt nede på siden) er rettet mot 50 pluss-segmentet. Det har sin naturlige forklaring, forklarer Svenning-Gultvedt.

– Om leilighetene koster syv eller åtte millioner er ofte ikke så viktig, når man har bra med egenkapital etter salg av for eksempel en villa. Det viktigste er at man blir fornøyd med en leilighet som ikke er dusinvare, og som man kan trives i, sier Svenning-Gultvedt.

Leilighetene i de øverste etasjene får fjordutsikt. På bakkeplan er det planlagt næringsvirksomhet.

Sogsti, Drøbak Med god utsikt mot Vestfjorden bygges det 35 leiligheter som skal være ferdig til mars. Drøbak ligger idyllisk til rundt 30 minutter med bil fra Oslo sentrum. Prosjektet har vært en stor suksess og 32 av 35 leiligheter er solgt. Leiligheten er bygget med høy standard og størrelsen har varierer fra 104 til 189 kvm, alle leiligheter med fjordutsikt og kveldssol.

– Vi har leilighetsprosjekter for familier også, men det siste året har vi merket økt etterspørsel etter mer eksklusive leiligheter som er mest aktuelle for dem som ikke har barn, og som vil nyte livet i kanskje sin siste leilighet. Nå er ikke alle i 50 pluss-kategorien like, men mange i Oslo-området ønsker leiligheter som er i

Skogholtveien, Nordstrand Dette er et lite prosjekt med 9 selvstendige eneboliger. Fire stykker er igjen for salg. Boligene koster i overkant av åtte millioner kroner, og en størrelse på eneboligene på 175 kvadratmeter. Samtlige får dobbel garasje, fire soverom, to bad, to stuer, vaskerom og takterrasse. Byggingen er i gang og boligene står klar for innflytting til sommeren.

Les mer på www.sæterbolig.no

• 10 ansatte • Boligutvikler i sentrale østlandsområde • Etablert høsten 2006 • Har 850 boliger under utvikling og 24 boligprosjekter www.soloneiendom.no

Les mer på www.skogholtveien30.no

Les mer på www.sogsti.no

agenda

eiendom

23


Simonsen Vogt Wiig sterke relasjoner i en kommersiell kontekst Advokatfirmaene Simonsen og Vogt & Wiig fusjonerte 01.01.13 og skapte et av Norges fremste advokatfirmaer innen shipping, offshore, olje og gass. Kombinasjonen av Simonsens internasjonale satsing innen olje og gass, sterke relasjoner i oljeproduserende land, begge firmaers langvarige og nære bånd til den internasjonale shippingindustrien og Vogt & Wiigs tilstedeværelse i Singapore, gir en unik plattform for videre utvikling og vekst. Det sammenslåtte advokatfirmaet har nærmere 180 advokater. Simonsen Vogt Wiig har fått et svært sterkt prosedyreteam og har 17 advokater totalt med møterett for Høyesterett. Simonsen Vogt Wiig er forøvrig et fullservice forretningsjuridisk firma og dekker klientenes totale behov for juridiske tjenester. Hovedkontoret blir i Oslo, og avdelingskontorer i Bergen, Kristiansand, Stavanger, Trondheim, Tromsø og Singapore. www.svw.no

Agenda: Finans Eiendom Shipping Oslo  

Utgitt i Dagens Næringsliv, torsdag 31. januar 2013.

Agenda: Finans Eiendom Shipping Oslo  

Utgitt i Dagens Næringsliv, torsdag 31. januar 2013.

Advertisement