Page 1

MagAgenda

Et annonsebilag fra Magnet Media

TEMA

OLJE OG GASS SPARER OLJEBRANSJEN FOR

MILLIARDBELØP OVERLEGEN

under overflaten Helgeland vil bli

OLJEGIGANT Vil bygge

NORD-NORGES FORUS

TEMA

GODE ARBEIDSPLASSER Fant oppskriften på

JOBBGLEDE

STERIA:

Landets beste IT-ARBEIDSPLASS

DE BESTE

lykkes stadig bedre


PAT E N T

VA R E M E R K E

D E S I G N

J U R I D I S K

STOL PÅ DINE IDÉER OG OSS Spesialister i skjæringspunktet mellom teknologi og jus Vi tilbyr teknisk og juridisk bistand på alle nivåer i saker som angår patent, varemerke, design, opphavsrett, domenenavn, markedsføringsrett og illojal konkurranse. Våre rådgivere omfatter patentingeniører innenfor alle tekniske fagområder samt advokater med immaterialrett som spesialfelt. ■ ■ ■ ■

Strategisk rådgivning Freedom to operate analyser Sikring og vedlikehold av rettigheter Innsigelse og sakførsel

■ ■ ■ ■

Overvåkninger Undersøkelser IP due diligence Avtaler

BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 Oslo Tlf 46 90 30 00 – Fax 22 00 31 31 – mail@baa.no

www.baa.no


ET ANNONSEMAGASIN FRA MAGNET MEDIA

MAGAGENDA Et annonsebilag fra Magnet Media Trykk: Aller Trykk AS Opplag: 105 000 Distribution: Dagens Næringsliv Forsidefoto: OLF/Anne Lise Norheim, norsk olje og gass Magnet Media AS Tlf.: 56 90 11 20 www.magnetmedia.no

Redaktør Arvid Steen

56 90 19 59

arvid.steen@magnetmedia.no

Salgs- og mediekonsulenter Eric Rydén Eirik Steinsvik Eva Skjelbreid

901 64 402 408 55 700 468 22 006

eric@magnetmedia.no eirik.rydland@magnetmedia.no eva@magnetmedia.no

Journalister Janne G. Sørgulen 56 90 19 47 Tore Friestad 56 90 19 56 Bjørnhild Vigerust 56 90 19 40 Geir Dahle Geir Olsen Arild Gilja

janne@magnetmedia.no tore@magnetmedia.no bjornhild@magnetmedia.no geir.dahle@magnetmedia.no redaksjon@magnetmedia.no redaksjon@magnetmedia.no

Grafisk utforming Stina Mari Haveland Pernille Jørgensen

stina@magnetmedia.no pernille@magnetmedia.no

56 90 11 34 56 90 19 43

OLJE OG GASS Med det beste fra laben . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Samler petrokompetansen på Helgeland . . . 4 Industrielt kraftsentrum i nord . . . . . . . . . . . . 5 Gjør butikk av offshore-avfall… . . . . . . . . . . 6 Fremtidsrettet forsyningsbase . . . . . . . . . . . 7 Utvider industriområde for oljebransjen . . . . 7 Vil bygge Nord-Norges Forus . . . . . . . . . . . . . 8 Forskningsparken i Narvik . . . . . . . . . . . . . . . 9 Norut Narvik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Landets ledende olje- og gasslokasjon . . . . 10 Effektiv områdesikring til lav pris . . . . . . . . 11 Finner de rette fagfolkene . . . . . . . . . . . . . . 12 Vil ta et jafs av USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Overlegen under overflaten . . . . . . . . . . . . . 13 Finner drømmebilen for deg . . . . . . . . . . . . . 14 Siste nytt innen olje og gass . . . . . . . . . . . . . 15 Kjøkkensjefen offshore… . . . . . . . . . . . . . . . 16 En ny skjermtid… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Kvalitetsleverandør til lab og prosess… . . . 17 Har du standardene du trenger?… . . . . . . . 17 Oljebransjens brobygger . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Kurser næringslivet til økt trivsel . . . . . . . . . 20 Samhandling for beste løsning . . . . . . . . . . . 21 Sprek 87- åring med ny nanoteknologi . . . . 24 Roadshow - Ut å treffe kundene . . . . . . . . . 25 Hardføre og trygge offshore-produkter . . . . 25 Fra Cooper HERNIS til Eaton . . . . . . . . . . . . . 26 Gode back-to-back-løsninger . . . . . . . . . . . . 27 Tilrettelegger for petroleumsindustrien . . . 28 Sparer oljebransjen for milliardbeløp . . . . . .29

GODE ARBEIDSPLASSER De beste lykkes stadig bedre . . . . . . . . . . . . Offshore-marked for gassturbiner . . . . . . . . Landets beste IT-arbeidsplass . . . . . . . . . . . Morsomt og lønnsomt . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strømvokteren fra Statnett . . . . . . . . . . . . . Highly committed on seven seas . . . . . . . . . Meglerforetak inspireres av toppidretten . .

31 32 33 34 36 37 38

Med det beste fra laben Kvalitet, leveringstid og høy servicegrad er viktige suksessfaktorer for Molab as - en av landets ledende laboratoriebedrifter. Geir Dahle // geir.dahle@magnetmedia.no Molab utfører et bredt spekter miljøanalyser.

Med kunder fra olje- og gassnæringen, landbasert industri og annen privat og offentlig virksomhet leverer Molab lab-tjenester fra både Mo i Rana, Glomfjord, Oslo og Porsgrunn. Selskapet utfører et bredt spekter av kjemiske analyser knyttet til miljøundersøkelser, kvalitetskontroll av råvarer og produkter i tillegg til destruktiv materialtesting.

Spesialanalyser og miljømålinger – Vi har moderne og godt utstyrte laboratorier og leverer også uorganiske og organiske spesialanalyser til en rekke industrikunder og forskningsmiljøer, sier markedssjef Wenche Brennbakk. Hun forteller at Molab i tillegg leverer skreddersydde laboratorieløsninger for ulike industribedrifter.

Miljøundersøkelser i ute- og innemiljø er et annet felt Molab har lang erfaring med. Selskapet bistår både med prøvetaking, analyse og rådgivning, og har gjennom mange år deltatt i miljøovervåkingen av sedimenter rundt petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel. – I forbindelse med kartlegginger av arbeidsmiljø, deriblant innen olje- og gassnæringen, kan vi levere prøvetakingsutstyr, foreta kjemiske analyser og tilby rådgivning, sier sivilingeniøren.

Besøk Molab AS på standen til Olje- og gassnettverk Helgeland under ONS Norway 2013, Hall D, stand 4220 Les mer på www.molab.no

Akkrediterte tjenester

Molab

Molab er akkreditert i henhold til NS-EN ISO 17025 og Molabs miljøstyringssystem tilfredsstiller kravene i ISO 14001. Selskapet er dessuten godkjent som leverandør av tjenester til oljeindustrien, energiselskaper og transportbransjen

OLJE OG GASS

MagAgenda

3


ET ANNONSEMAGASIN FRA MAGNET MEDIA

Helgeland ønsker oljeindustrien velkommen om bord og skal nå doble petrorelatert omsetning.

s under Besøk os 13 rway 20 ONS No 20 stand 42 D ll a h i

Samler petrokompetansen på Helgeland Olje- og gassnettverk Helgeland er et bedriftsnettverk som representerer 50 leverandørbedrifter med over 2000 ansatte til sammen. Den samlede omsetningen deres er årlig på omtrent fem milliarder kroner. Målet ved etableringen i 2012 var å doble den petrorelaterte omsetningen i løpet av 2015.

KRONIKK

Bjørn Audun Risøy, Prosjektleder Olje- og gassnettverk Helgeland

Økt petroleumsaktivitet gir nye, store muligheter for næringslivet i nord. Det forventes at det skal investeres et hundretalls milliarder kroner i nordområdene innenfor petroleumssektoren i relativt nær framtid.

modifikasjon, engineering, basetjenster, havn, logistikk og transport, miljø, forpleining og avfallshåndtering, konsulent, kompetanse og finansiering, test, inspeksjon og undervannsteknologi.

Leverandørbedriftene i Olje- og gassnettverk Helgeland har som mål å ta en betydelig større andel av kommende oppdrag enn tidligere. Lokal leverandørindustri har et «window of opportunity» med de forestående utbyggingene utenfor Helgelandskysten. Her er nærheten til markedet vårt fremste konkurransefortrinn.

Helgeland har et sterkt industrimiljø med lang tradisjon og bred kompetanse. Mo i Rana har et mangfold av industri- og teknologibedrifter som utgjør det industrielle tyngdepunktet i Nord-Norge. I Mosjøen er det et betydelig industrimiljø bygd opp rundt Alcoa. I Brønnøysund er det utviklet et stort miljø innen transport og logistikk, inkludert helikopterbase. I Nesna finnes gode kai- og verftsfasiliteter. I Sandnessjøen er det i tillegg til base- og driftsfunksjoner etablert flere bedrifter med mekanisk kompetanse, logistikk og service rettet mot olje- og gassindustrien. Videre har operatørselskapene BP og Statoil funksjoner her.

Vår visjon er at leverandørbedriftene på Helgeland i løpet av tre år skal fordoble petroleumsrelatert omsetning. Det er viktig å utnytte mulighetsvinduet nå for å bygge opp en leverandørindustri som er konkurransedyktig, både nasjonalt og internasjonalt. For å lykkes i arbeidet må vi satse sammen. Olje- og gassnettverk Helgeland skal gjennom styrket samarbeid bidra til å utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene, fokusere på kompetansebygging, få økt markedskunnskap og bli mer synlige. Summen av dette vil gi økte regionale ringvirkninger av eksisterende og nye feltutbygginger i Nord-Norge.

Les mer om Olje- og gassnettverk Helgeland ved å skanne QR-koden over.

4

MagAgenda

Bedriftene i nettverket representerer et bredt spekter av fagdisipliner: Konstruksjon, fabrikasjon, vedlikehold og

OLJE OG GASS

Nettverket organiseres som et treårig regionalt bedriftsnettverksprosjekt under leverandørnettverket Petro Arctic, og med Kunnskapsparken Helgeland og Sentrum næringshage som prosjektledelse. En styringsgruppe bestående av seks medlemsbedrifter er beslutningsorgan og premissleverandør. På de neste sidene får du lese mer om noen av aktørene i nettverket og deres planer for fremtiden. God lesning. Bjørn Audun Risøy // bjornaudun@kunnskapsparken.com


ET ANNONSEMAGASIN FRA MAGNET MEDIA

Industrielt kraftsentrum i nord

Mo Industripark og Rana-industrien er det industrielle tyngdepunktet i Nord-Norge. Her er det stor bredde i virksomhet og markedsinnretning, eierskap og kompetanse.

– Oppdraget om leveranse til Polarled er en stor mulighet for oss. Målet vårt er å øke virksomheten i hele verden, og i Mo i Rana ønsker vi å ha virksomhet lenge. Redaksjon // redaksjon@magnetmedia.no

Dette sa Martyn Wilmott, i Wasco Energy Group, da Statoil i februar tildelte Wasco oppdraget. Wasco etablerer seg nå i Mo Industripark, som de valgte til lokaliseringssted av flere grunner. – Det var viktigst å være så nær rørledningen som mulig, sa Rik Nugteren, administrerende direktør i Wasco Coating Ltd. i Europa, og la til følgende: – Vi fant nesten alt vi ønsket i Mo Industripark, inkludert svært samarbeidsvillige folk, og en meget god infrastruktur. Her er også dyktige leverandører av mekaniske tjenester, elektroinstallasjon, logistikk, med mer. I Mo Industripark leier Wasco Coating produksjonshall og lagerområder, i tillegg til tilgang til gode havneforhold med effektiv godshåndtering ved Rana Industriterminal.

Et velfungerende industriparkkonsept Mo Industripark AS er eiendoms- og driftsselskapet i industriparken i Mo i Rana, der det er nærmere 120 bedrifter og omlag 1900 ansatte. – Mange selskap jobber i internasjonale markeder, onshore så vel som offshore. Her er det prosessindustri, mekanisk industri, engineering-selskap, laboratorievirksomhet, miljøteknologi, service- og leverandørbedrifter, fiskeoppdrettsvirksomhet, og mange småbedrifter av forskjellig

slag, sier informasjonssjef Ivar Hartviksen i Mo Industripark AS. Felles for bedriftene er at de finner lokaliseringen lønnsom, og de kan leie inn tjenester fra en godt utbygd infrastruktur. På den måten kan de konsentrere seg om egen kjernevirksomhet. Området har tilrettelagte utleielokaler på nærmere 110000 kvadratmeter, kraftforsyning, vann og avløp, havnetilgang, og kommunikasjonsløsninger.

Lang industrihistorie Rana-industrien har historie tilbake til industrialisering av gruvevirksomheten, spesielt etableringen av Dunderland Iron Ore Company Ltd, et gjennomelektrifisert anlegg med grensesprengende ny teknologi. – I 1946 vedtok Stortinget å etablere Norsk Jernverk AS i Mo i Rana. Virksomheten her er videreført i Mo Industripark, som er det industrielle tyngdepunktet i Nord-Norge, sier Hartviksen. Størst vekst de siste år har mekanisk industri hatt, ikke minst mot olje og gass utenfor Helgelandskysten. Fagmiljøet er det sterkeste i landsdelen, noe som utvidelse av letevirksomhet nordover kan ha stor nytte av.

større kunder nasjonalt og internasjonalt, spesielt innen Subsea. De har inngått samarbeid med Subsea 7 om produksjon av totalt 35 sugeankre for Aasta Hansteen, og har kunder som som GE Oil & Gas, Rolls Royce, Kongsberggruppen, FMC Technologies, National Oilwell Varco, og Aibel. – Med olje- og gassvirksomheten på Helgeland like utenfor stuedøra, har Mo Industripark gunstig lokalisering, sier informasjonssjefen. For mer informasjon les www.mip.no

Storstilt subsea-samarbeid Momek Group AS er sentral aktør, og leverer til mange

OLJE OG GASS

MagAgenda

5


ET ANNONSEMAGASIN FRA MAGNET MEDIA

De ser for seg gode tider i årene framover i takt med letevirksomheten etter olje og gass utenfor kysten av Nord-Norge.

Besøk oss på ONS Norway 2013 i Hall B, stand 2207

Gjør butikk av offshore-avfall – Vi prøver hele tiden å finne løsninger som gjør at forurenset avfall kan resirkuleres. Til glede for miljøet, men det er også en stor kostnadsbesparelse for våre kunder, sier daglig leder i SAR Nordmiljø, Bjørnulf Tverå. Arvid Steen // arvid.steen@magnetmedia.no

Avfallsspesialisten SAR Nordmiljø i Nord-Norge ser for seg nok å gjøre når oljeutvinningen setter fart langs kysten.

på supplybåter, rengjøring og kontroll av stasjonære tanker og andre industrirengjøringsoppdrag.

SAR Nordmiljø

– Vi har tillatelse til å håndtere alt avfall fra offshorebransjen, sier Tverå.

Tilbake i kretsløpet

SAR NordMiljø tilhører SAR-gruppen, som er spesialister på avfallshåndtering over hele landet. Firmaet utgjør en av selskapets avdelinger Nord-Norge, og tilbyr komplett avfallsstyring (Waste Chain Management WCM) med hovedvekt på farlig avfall og boreavfall.

SAR Nordmiljø behandler borekaks i et lokalt behandlingsanlegg. – Vi tilbyr kundene våre termisk behandling av borekaks og sikre behandlingsløsninger for annet avfall, borevæsker, farlig avfall og annet. Vår behandlingsløsning sikrer at olje blir tatt ut av borekaks. Dette gjør at oljen kan benyttes til andre formål, sier Tverå.

Spennende marked Selskapet skaper avfall om til verdier gjennom rådgivning, håndtering og i egne behandlingsanlegg. Alt av avfall kan håndteres – bortsett fra radioaktivt avfall. Daglig leder kan fortelle at offshorekunder er i flertall.

SAR Nordmiljø har god kapasitet på sine tre anlegg. De ser for seg gode tider i årene framover i takt med letevirksomheten etter olje og gass utenfor kysten av NordNorge.

Eksperter på farlig avfall

– Markedet er i kraftig vekst, og vi har flere konkurrenter i Nord-Norge. Vår styrke er at vi kan tilby et bredt spekter av miljøtjenester. Vårt mål er å være best på håndtering av avfall fra oljevirksomheten, sier Tverå.

– Vi tilbyr skreddesydde avfallsløsninger fra våre anlegg i Mo i Rana, Sandnessjøen og Mosjøen. I tillegg har vi lastebiler som kan ta seg av rengjøringsoppdrag på offshoreanlegg og ved kai. Vi kan rengjøre diesel- og bensintanker, samt hente sterkt forurenset boreavfall, sier Bjørnulf Tverå. SAR Nordmiljø kan håndtere alle typer avfall fra land og fra offshore-installasjoner. Selskapet utfører tankvasking

6

MagAgenda

OLJE OG GASS

I tillegg til å ta store oppdrag for offshorebransjen, kan selskapets mobile avdeling ta oppdrag for Forsvaret, Elkem, Mesta og andre store aktører som har behov for profesjonell bistand på sine anlegg i Norge.

• er eksperter på alle typer avfallshåndtering er en avdeling i SAR. SAR har avdelinger i Hammerfest, Kristiansund, Averøy, Florø, Bergen og Tananger

• har 65 ansatte


ET ANNONSEMAGASIN FRA MAGNET MEDIA

Fremtidsrettet forsyningsbase Gjennom tretti år har Helgelandsbase levert forsyningstjenester til petroleumsvirksomheten utenfor Helgelandskysten. Årets jubileum brukte forsyningsselskapet i Sandnessjøen like godt til å flytte basen sin fra Holmen til Horvnes. Geir Dahle // geir.dahle@magnetmedia.no

Den nye forsyningsbasen har vært under utbygging de siste fem årene og de totale investeringene har nå bikket godt over milliarden. Selv har selskapet spyttet inn godt over halvparten, mens Alstadhaug kommune, med finansiering av tre kaier og øvrig infrastruktur, er den andre store investoren.

Tilbyr flere forsyningstjenester Ved den nye basen på Horvnes disponerer Helgelandsbase hele 320 mål, ti ganger så stort som arealet de hadde til rådighet på Holmen. – Frem til nå har vi stort sett kunne tilby lettere kiosktjenester. Snart kan vi sammen med våre samarbeidspartnere skilte med et fullverdig spekter av forsyningstjenester til aktører innen olje- og gassindustrien. Målet er å bli den fortrukne forsyningsbasen for operatører i Norskehavet nord, sier administrasjonssjef Stig Sørra i Helgelandbase.

Med ny forsyningsbase har Helgelandsbase et ti ganger større område enn før å boltre seg på.

Han forteller at en rekke virksomheter nå har etablert seg på den nye basen, deriblant de tre største kjemikalieselskapene.

Besøk oss på ONS Norway 2013 i Hall H, stand 836

Mot økt baseaktivitet Hovedaktiviteten for Helgelandsbase er rettet mot Statoil, som siden slutten av 1990-tallet har drevet Nornefeltet. Når den norske giganten snart starter utbyggingen av det nye gassfeltet Aasta Hansteen, regner Sørra med ytterligere aktivitet ved den nye basen. Les mer på www.helgelandsbase.no

Utvider industriområde for oljebransjen

I løpet av noen få år vil Coastbase Nordland femdoble industriarealene sine på Strendene utenfor Sandnessjøen. Det gir mye lagringsplass for aktører innen oljebransjen. I dag er allerede over 100 mål ferdig planert og klar for bruk. Janne G. Sørgulen // janne@magnetmedia.no

– Vi tilrettelegger området slik at de aktørene som ønsker å etablere seg her kommer til et ferdig etablert område med alle nødvendige fasiliteter som kai, lagring og bunkertjeneter, forteller Daglig leder ved Coastbase Nordland, Bjørn Inge Aune.

Norskehavet. Her kan det nå lagres 40-50 000 rørlengder, beskriver Aune.

En rekke oljeaktører vil nå etablere seg på Strendene.

Muligheter for mange Han påpeker at området kan brukes av en rekke ulike aktører innen oljebransjen.

Satser på subsea og lagerområde Coastbase Nordland holder til i Helgeland Næringspark – Kaien er ISPS-godkjent for internasjonal trafikk, og fordi på Strendene og leverer tjenester til oljeindustrien i form dybden i fjorden er på hele 300 meter kan blant annet av basetjenester, lagring, logistikk og bunkertjenester. subsea-utstyr testes uten at man må ut i storhavet, sier han. I første omgang bygges det ut ytterlige 400 mål med nye industriarealer, i tillegg til 150-200 mål som allerede står Allerede har flere aktører etablert seg på Strendene. ferdig. Innen et par år vil det være totalt over 600 mål ferdig Aker Solutions med fokus på subsea, modifikasjon og opparbeide industriarealer. vedlikehold. Andre aktører som ASCO leverer operatørtjenester og drift av metanolanlegget, samt Shell som – Området er for eksempel utmerket for lagring av rør til leverandør av marine diesel – MGO.

Les mer på www.coastbase.no

OLJE OG GASS

MagAgenda

7


ET ANNONSEMAGASIN FRA MAGNET MEDIA

Nordlysparken skal utvikle landsdelens største handels- og næringspark.

Vil bygge Nord-Norges Forus Nordlysparken AS tror på økt petroleumsaktivitet og tilflytning. Nå leter de etter aktører som ønsker å etablere seg i det som skal bli Nord-Norges svar på Forus utenfor Stavanger. Janne G. Sørgulen // janne@magnetmedia.no

Nordlysparken • Regulert næringsområde på 500 dekar i Harstad • Inkluderer flerbrukshall, kontorarealer og handelseiendom, primært for storhandel • Eies hovedsakelig av Coop, Barlindhaug Eiendom og ulike regionale og lokale eiendomsaktører • Målsetning om etablering av Business Centeret innen 2017 Les mer her: www.nordlysparken.no

Ifølge daglig leder i Nordlysparken AS, Raymond Olsen, – Et unikt tilbud i nord har den planlagte parken sør for Harstad flere fellestrekk I mars i år ble reguleringsplanen klar, og de har nå startet med både Sandsli utenfor Bergen, og Forus mellom å lete etter aktører. Nordlysparken vil kunne tilby ferdige Stavanger og Sandnes. byggeprosjekter, men også tomtesalg er aktuelt. – Med tilholdssted utenfor bykjernen og i rimelig nærhet – Nordlysparken blir liggende godt eksponert ved inntil flyplassen, har de klart å samle flere oljeaktører på ett farten til Harstad. Det sammenhengende næringsområdet vil kunne bli et kompetansetyngdepunkt i tilknytning til sted, som deretter har gitt tilflytning av både bedrifter og innbyggere. Målet vårt er å bruke samme oppskrift for idrett og handel. Her tror vi det etter hvert blir mange om å utvikle Nord-Norges største handels- og næringspark, beinet. Vi har allerede presentert Nordlysparken for flere forteller daglig leder i Nordlysparken, Raymond Olsen. store bedrifter, sier Olsen.

Statoil gir flere muligheter Den nye parken skal inneholde et flerbruksanlegg for idretten, storhandel, kontorer og handelseiendom. Parken blir til sammen på 500 mål.

Forbedrer regional infrastruktur – I samarbeid med blant annet Coop Nord SA og Coop Norge Eiendom ville vi utvikle et sterkt handelspunkt for storhandel, sier Olsen, og utdyper: – Statoil etablerte offisielt Drift Nord i Harstad i mai 2013, noe som betyr at petroleumsaktiviteten i nord fremover skal styres fra byen. Dette vil gi oss enda bedre mulighet for etableringer i tiden fremover sett i lys av hva som har skjedd i Stjørdal, Stavanger, Oslo og Bergen der Statoil har sine andre driftsenheter. Gjennom utvikling av konseptet Nordlysparken Business Center ønsker vi å tilrette for den økende petroleumsaktiviteten.

8

MagAgenda

Om selskapene ønsker det, kan de første kvadratmeterne i Business Centeret være innflyttingsklar allerede medio 2017.

OLJE OG GASS

– Flyplassen vil trolig få enda større betydning for kommunikasjonen fremover. Lokaliseringen i Nordlysparken, bare 20 minutter unna flyplassen, vil kunne gi effektive møtedager, sier parklederen. Utbygging av Hålogalandsbruen, samt ny E10 mot Vestrålen, vil binde byene Sortland, Svolvær, Narvik og Harstad tettere sammen og redusere reisetiden mellom dem opp mot 40 minutter. Kortere reisetid gjør det mulig for flere i regionen å jobbe i petroleumsindustrien fra Harstad.


ET ANNONSEMAGASIN FRA MAGNET MEDIA

Forskningsparken i Narvik Vi hjelper fremtidens teknologibedrifter med å nå det globale markedet! Forskningsparken utvikler fremtidens teknologibedrifter som skal skape regionale arbeidsplasser og være attraktive for nasjonal og internasjonal industri og investor kapital. Vi gjør dette gjennom de fem K’er: • Kreativitet, ideer og produkter fra gründere og næringsliv • Kompetanse levert av et kompetent team av medarbeidere i FPN • Kontor og annen infrastruktur som lar bedriftene vokse • Kontaktnettverk av investorer, FoU og inkubatorer • Kapital for oppstart og utvikling (pollen og såkornkapital)

Besøk oss på ONS Norway 2013 i Hall D, stand 4220

FPN er en inkubator med fokus på utvikling og vekst av oppstartsselskap innen teknologi innenfor olje & gass, gruve, PV og digital sikkerhet. Vi legger til rette for at nyetablerte bedrifter skal vokse raskt og komme på markedet med sine produkter. Besøk oss under ONS Norway, D 4220 hvor vi har samlet mer enn 40 flerfaglige leverandørbedrifter fra Nordkalotten. Mer informasjon på www.fpn.no

Norut Narvik Norut Narvik er Nord-Norges ledende teknologiinstitutt. Norut Narvik er et nord-norsk forskningsinstitutt som utfører teknologisk forskning og utvikling for et konkurransedyktig næringsliv og en effektiv forvaltning. NORUT-konsernet består av tre forskningsinstitusjoner i Narvik, Tromsø og Alta, med virksomheten til teknologi og samfunn, og et innovasjonsselskap (NorInnova).

Forskning Norut Narvik: • Teknologi for kaldt klima/offshore, is-mekanikk is-drift og materialegenskaper. • Fornybar energi, solenergi /PhotoVoitaic, vannkraft, biomasse og vind • Infrastruktur, materialer og konstruksjoner • Prosess- og miljøteknologi • Olje, gass og mineraler

Norut Narvik (Norhern Research Institute Narvik AS) Lodve Langes gate 2, NO-8504 Narvik, Norge Telefon: +47 76 96 53 50 www.norut.no /narvik

OLJE OG GASS

MagAgenda

9


ET ANNONSEMAGASIN FRA MAGNET MEDIA

Forus er kanskje Norges viktigste næringsområde.

Landets ledende olje- og gasslokasjon

Besøk Fo rus-stan den under ON S Norwa y 2013 i hall D stand 411 8

På ONS Norway møter du noen av virksomhetene som gjør Forus til en internasjonal smeltedigel av kompetanse, innovasjon og verdiskapning – og en av Nord-Europas ledende olje- og energilokasjoner. Geir Dahle // geir.dahle@magnetmedia.no

Forus er et av Norges største og raskest voksende næringsområder og et regionalt, nasjonalt og internasjonalt senter for verdiskapning. På Forus-samarbeidets stand under ONS Norway får du vite mer om områdets profil og overordnede roller. I tillegg kan du bli bedre kjent med Forusbedrifter som vil vise fram spennende produkter, tjenester og kompetanse.

Spennende arena – ONS Norway er en spennende nysatsing og sentral arena for produkt- og tjenesteleverandører på den norske kontinentalsokkelen. Som et av landets viktigste næringsområder, og et nav i den kraftige utviklingen innen olje- og gassindustrien, er det naturlig at Forus er representert. Det er også spennende å samarbeide med et knippe leverandørbedrifter på Forus til felles glede og nytte, sier Stein Racin Grødem i Forus-samarbeidet. Han forteller at Forus-samarbeidet gjennom tilstedeværelsen på ONS Norway ønsker å markere og profilere Forus som en av landets viktigste og mest attraktive lokasjoner for olje- og energirelaterte virksomheter.

10

MagAgenda OLJE OG GASS Utstillere på Forus-standen:

En femtedel av Norges verdiskapning Forus-samarbeidet består i dag av 14 eiendomsaktører med interesser på Forus, og driver langsiktig merkevarebygging av området som ledende verdiskapningssenter. Deltakernes nåværende og prosjekterte eiendommer utgjør hele 1,2 millioner kvadratmeter. Området huser i dag om lag 3.000 virksomheter med 40.000 ansatte. Virksomhetene med hovedkontor på Forus omsatte for over 1.000 milliarder kroner, og sto for nær en femtedel av Norges verdiskapning, i 2011. Strategisk beliggende som knutepunktet mellom Stavanger, Sandnes og Sola, er Forus et hjerte i en region i rivende utvikling. – Det arbeides nå med visjoner og planer for fremtidsrettet, bærekraftig modernisering og transformasjon. Storsatsing på infrastruktur, kommunikasjon, næring, boliger og grøntarealer skal gjøre Forus til et godt sted å arbeide, bo og leve i, forteller Grødem.

Eiendomsaktører i Forus-samarbeidet: Tjelta, Høgevoll, Kanalsletta Utvikling, Seabrokers Eiendom, NCC Property Development, Base Property, Tvedtsenteret, Norwegian Property, Forus Næringspark, 2020park, C4 Forus, IKM Eiendom, Trallfa Eiendom og Brødrene Kverneland Eiendom. Mer informasjon på www.forus.no eller via post@forus.no


ET ANNONSEMAGASIN FRA MAGNET MEDIA

Effektiv områdesikring til lav pris

Besøk oss på ONS Norway 2013 i Hall B, stand 2218

Systemet BLH Stop Drop™ Barricading kan brukes i de fleste industrier og monteres direkte på eksisterende rekkverk.

Fallende gjenstander forårsaker over 60 prosent av alvorlige hendelser offshore. Nå lanserer nykomlingen BLH-DOM Integrity Solutions AS et nytt sikkerhetssystem som effektivt minimerer risikoen for slike hendelser. Geir Dahle // geir.dahle@magnetmedia.no

BLH Stop Drop™ Barricading er navnet – et unikt barrikaderingssystem, som for første gang vil bli presentert for det norske og europeiske markedet under ONS Norway i august. Sikkerhetssystemet er utviklet i Oceania, og utprøvd blant annet hos Hydro Tasmania, som har installert systemet på et tjuetalls av sine vannkraftverk.

Nykommer med solid kompetanse – Vår lange og brede erfaring innen forebygging av fallende gjenstander var helt avgjørende for at vi nå har fått rettighetene til BLH Stop Drop™ Barricading i Norge, sier Klaus Myklebust. Han har ledet arbeidet med å etablere BLH-DOM Integrity Solutions AS – et helt nytt selskap bygget på den kunnskap og kompetanse som allerede veletablerte Dropped Object Management Group AS (DOM Group) besitter på feltet.

Unike egenskaper Det patenterte sikkerhetskonseptet er basert på avanserte plastpolymer som det har tatt den australske gründeren Shane Gill flere år å utvikle. – Systemets andregenerasjonsløsninger gir brukere både innovativ design, lav pris, enkel montering og minimalt vedlikehold. Disse egenskapene gjør BLH Stop Drop™

Barricading til en meget fleksibel sikkerhetsløsning, sier forretningsutvikleren. Systemet kan enkelt skreddersys kunder innen både oljeog gassbransjen så vel som andre aktører innen energibransjen. Myklebust tror olje- og gassoperatørenes største mulighet for innsparing i fremtiden ligger i nettopp innovative løsninger.

HMS og sikkerhet: • Vedlikeholdsfritt • Enkel montering • Ikke behov for varmt arbeid • Ingen løse deler • Vindbelastning – opptil 180 km/t

Fleksibelt og kostnadseffektivt system

• Korrosjonsbestandig

– Det nye barrikaderingsystemet tar arbeidet med å forebygge ulykker knyttet til fallende gjenstander til et helt nytt nivå. Med tanke på at fallende gjenstander representerer godt over halvparten alvorlige hendelser offshore, gir BLHs sikkerhetsløsninger store kostnadsbesparelser ved at ulykkesrisiko reduseres til et minimum, samtidig som funksjonalitet og tilgjengelighet opprettholdes, fremholder han.

• Kjemisk belastning

BLH Stop Drop™ Barricading har gjennomgått grundig testing og er sertifisert for sikring av arbeidsplattformer, rekkverk, trapper og trappetårn, samt stillaser. Systemet kan anvendes i de fleste industrier og monteres direkte på eksisterende rekkverk.

• Er syrefast • UV-stabilisert • Brannsikker • Ikke varmeledende

For et bedre miljø: • Laget i resirkulerbar polymer • Gjenbruk Mer informasjon på www.blh-dom.com eller via post@blh-dom.com

OLJE OG GASS

MagAgenda

11


ET ANNONSEMAGASIN FRA MAGNET MEDIA

Finner de rette fagfolkene Å finne kvalifisert personell med riktig kompetanse er en betydelig utfordring for olje- og gassindustrien. Men Forus Energy Services AS (FENS) kan hjelpe. Tore Friestad // tore@magnetmedia.no

– Vårt nasjonale og globale nettverk sikrer oss tilgang på ingeniører og teknisk personell med rett kompetanse. Det gjør oss i stand å hjelpe våre kunder å møte bemanningsog kompetanseutfordringen i alle prosjektfaser, forteller Jarl Henning Thorsen, daglig leder i FENS

– FENS leverer teknisk personell og tjenester FENS er leverandør av ingeniører og tjenester til olje- og gassindustrien. Selskapet er etablert sentralt på Forus blant oljeselskaper, kontraktører og leverandører som er aktive på norsk sokkel og utenlands

Les mer på www.forusenergy.com for mer informasjon.

– Vi er en viktig lokal leverandør av teknisk personell og ingeniørtjenester. Selv om vi er et ungt selskap etablert i 2008, har våre senioringeniører lang erfaring fra norsk offshore-bransje, og vi tilbyr førsteklasses kompetanse. FENS jobber tett sammen med kunder, leverandører og konsulenter for å sikre best mulig resultat, sier Thorsen.

Tar utfordringene FENS bistår klienter onshore og offshore i alle faser av et anleggs levetid. – Våre ingeniører arbeider integrert i klientens team i deres EPC prosjekter og vedlikeholds- og modifikasjonskontrakter (V&M). Som langsiktig leverandør og partner på engineeringsområdet, medvirker vi til sikkerhet, kvalitet og overenstemmelse med krav og spesifikasjoner i utvikling av løsning og gjennomføring av prosjekt.

Vil ta et jafs av USA – i-TEC er et lite selskap som takket være våre unike produkter har begynt å erobre verdensmarkedet. Det var det ikke mange som trodde for et par år siden, da vi kun var et lite oljeserviceselskap fra Forus, sier daglig leder Tore Sørheim. Arvid Steen // arvid.steen@magnetmedia.no

Tidligere i år ble i-TEC kjøpt opp av canadiske Trican som er spesialister innen trykkpumping. Dette betyr at i-TEC nå er en del av en organisasjon på nærmere 6000 ansatte fordelt på fem kontinenter.

Over dammen for å bli stor Han legger til at markedet for selskapets ventiler ligger blant annet i Nord-Amerika, hvor grunnforholdene er langt vanskeligere enn på norsk sokkel. I tillegg er det enda en naturlig grunn til at i-TEC ser over «dammen» når de skal ekspandere. – I Norge borer man rundt 130 brønner årlig. I Nord Amerika bores det nærmere 50 000 brønner. Markedet er enormt, og i vår nisje har vi et enestående produkt og relativt få konkurrenter.

Hjelper til i vanskelig miljø – i-TEC er et brønnserviceselskap med søkelys på brønnkomplettering og intervensjon. Selskapet har spesialisert seg på unike løsninger og produkter som utnytter olje – og gassreservoarene på en tids- og kostnadseffektiv måte, som igjen gir kundene store fordeler med tanke på produksjon og utvinning. – Mange kjenner våre unike Cemented Frac Sleeveventiler. På norsk kalles ventilene fraktureringsventiler, og disse muliggjør effektiv produksjon i tette bergarter som er vanskelig å få olje ut av, sier Sørheim.

12

MagAgenda

OLJE OG GASS

Fakta i-TEC • Leverandør av produkter innen brønnkomplette- ring og intervensjon • Etablert i 2006 med hovedkontor i Stavanger • Egen R&D avdeling Besøk oss under ONS NORWAY 2013 Hall C, stand 3336 Les mer på www.i-tec.no


ET ANNONSEMAGASIN FRA MAGNET MEDIA

Overlegen under overflaten Selv om EB Marine har base ved Gandsfjorden, er det helst under havoverflaten undervannsentreprenøren på Forus opererer. Der driver selskapet undevannsarbeid og -inspeksjoner, både lokalt, nasjonalt og i utlandet. Geir Dahle // geir.dahle@magnetmedia.no

EB Marine så dagens lys tidlig på 1980-tallet, og kan i år feire 30 år i bransjen. Med lang erfaring og bred kompetanse i det våte element tilbyr det velrenommerte dykkerfirmaet service og vedlikeholdstjenester på rigger og skip. I tillegg har de opparbeidet seg solid kompetanse på betongmadrasser i forbindelse med strukturer og ledninger.

EB Marine kan rigge til arbeidene på en rask og effektiv måte, med utstyr som er skreddersydd til det enkelte oppdrag.

Satser både on- og offshore – Senest nå i vinter var vi med i hele prosessen – fra design, til produksjon og testing av betongmadrasser for injisering under "mudmat's" på Varg A-plattformen, forteller daglig leder Torbjørn Erga i EB Marine. – Vi har i dag 16 dykkere med bred kompetanse og lang erfaring. Alt vårt personell er fast ansatte, og kunder har derfor mulighet til å trekke veksler på erfaring fra fagfolk de kjenner godt fra før, sier Erga.

Det som likevel krever det meste av selskapets ressurser nå om dagen er en større fundamenteringsjobb i forbindelse med en ny bro i Tresfjord, Molde. – Denne jobben har stor aktivitet på dybder mellom 40-50 meter. Å jobbe under vann er fysisk krevende og stiller store krav både til det dykkerteknikk og dykkerutstyr, understreker Erga.

Les mer om EB Marine på nettsidene deres: www.ebmarine.no Har du spørsmål, send en e-post til: post@ebmarine.no Tlf: 51 95 86 86

Ingen grenser under vann Han mener selskapets fremste konkurransefortrinn er at de har godt med dykkerpersonell og anleggsutstyr for å utføre ulike oppdrag på en trygg og effektiv måte. EB Marines primære nedslagsfelt er Sør-Vestlandet, men selskapet tar oppdrag i hele Norge. De har også flere kunder offshore og i utlandet.

Takler krevende oppdrag – For ikke så lenge siden inngikk vi en kontrakt på produksjon av betongmadrasser til flomsikring i Venezia. Et spennende, men også krevende prosjekt, mener EB Marine-sjefen.

Men selv om brojobben i Molde krever sitt har dykkerfirmaet like full kapasitet til å serve supplybåter og rigger som daglig kommer til Stavanger. Det er kanskje også noe av forklaringen på at EB Marine har holdt seg flyende i tretti år i en bransje der konkurransen er tøff. – Som regel har vi tre oppdrag gående samtidig, der arbeidet er bortimot fordelt likt mellom anlegg og rørlegging og annen service og vedlikehold. Vi kan rigge til arbeidene på en rask og effektiv måte, med utstyr som er skreddersydd til det enkelte oppdrag. Egentlig har vi ingen grenser under vann, konkluderer Torbjørn Erga.

OLJE OG GASS

MagAgenda

13


ET ANNONSEMAGASIN FRA MAGNET MEDIA

Finner drømmebilen for deg Volvo XC60 er en av de mestselgende modellene til Kverneland Bil.

Brukt bil? Ny bil? El-bil? Å finne bilen du trenger og samtidig ta hensyn til lommeboken kan være utfordrende. Kverneland Bil har lang fartstid med å matche kunder med det rette kjøretøyet. Janne G. Sørgulen // janne@magnetmedia.no

Etter sommerferien får Kverneland Bil i Stavanger inn Fords nye elbil. Fra før av har de fått inn de nye 2014 modellene fra Volvo. Om drømmebilen befinner seg blant disse kjøretøyene, Mazda-modellene, eller på bruktavdelingen, kan Kverneland Bil hjelpe deg med å finne ut av. – Uansett hvilken bil du trenger, kan vi hjelpe med å finne den beste måten å finansiere bilkjøpet på, samt å finne en bil som dekker ditt behov. Eksempelvis kan man leie biler, betale kontant eller ta opp et lån, forteller administrerende direktør Lidvar Eltervåg.

– Volvos største ansiktsløftning Direktøren ser blant annet frem til å kunne tilby kundene el-bilen Ford Focus Electric i august-september.

helt klart XC60-modellen som har solgt mest hos oss, men også nye kompakte V40 selger svært bra.

Rekordsalg av nye biler Tidligere i år meldte Dagbladet at det i løpet av april ble registrert 13 988 nye personbiler i Norge. Det er det høyeste tallet siden 1986, ifølge tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OVF). Dette til tross for lavt nybilsalg ellers i Europa. – Hos avdelingen vår i Stavanger har vi absolutt tatt vår andel av oppturen bilbransjen opplever i Norge. Som et svar på det økende salget av nye biler har vi ansatt flere, for å tilby best mulig service, sier Eltervåg.

22 merkemekanikere

14

– Bilen ser ut som en helt vanlig bil, og har en rekkevidde på 162 kilometer. Den er så å si helt lydløs å kjøre. Et fulladet batteri kan vare i inntil syv timer, forteller han.

Det er hovedsakelig antall selgere som har økt ved avdelingen, men også på verkstedet er det nå flere arbeidere. Av til sammen 65 ansatte er 22 mekanikere.

– Når det gjelder Volvos nye modeller er sikkerhetsnivået tatt til nye høyder, samtidig som bilene også forurenser mindre, noe som igjen gir lavere engangsavgift. Dette er trolig Volvos største ansiktsløftning i nyere tid. Hittil er det

– Fordi vi har et stort verksted, kan vi også ta unna flere biler på kortere tid. Samtidig medfører det at mesteparten av reparasjoner kan gjøres lokalt, påpeker direktøren i Kverneland.

MagAgenda

OLJE OG GASS

Har avdelinger i store deler av Sør-Norge, der deer en ledende forhandler av merkene Ford, Volvo og Mazda, samt et stort utvalg av bruktbiler.

Leverer biltjenester som strekker seg fra nybil- og bruktbilsalg, til mekanisk verksted, dele- salg, bilskadeavdelinger og miljøgodkjente lakkeringsverksteder.

• Tilbyr også finansiering, forsikring og komplett biladministrasjon. Les mer på www.kvernelandbil.no


Siste nytt

innen olje og gass – I det nettbaserte Olje- og gassmagasinet bestemmer våre kunder selv innholdet, noe som garanterer at de får formidlet relevant og interessant budskap direkte fra sin bedrift til leseren, forteller Eirik Steinsvik, prosjektleder for olje og gass i Magnet Media. Redaksjonen // redaksjon@magnetmedia.no

Det nye digitalmagasinet til Magnet Media skal gi olje- og gassbransjen en ny kanal for å nå kunder, samarbeidspartnere og jobbsøkere over hele Europa.

Magnet Media tilrettelegger for digital markedsføring hvor aktørene i olje- og gassbransjen når ut med sitt budskap til riktig målgruppe. Olje- og gassindustrien er i kontinuerlig utvikling, og bedriftene har et konstant behov for å få ut nyhetssaker og markedsføre seg selv overfor potensielle kunder, samarbeidspartnere og jobbsøkere. – Dette digitalmagasinet vil være aktuelt for alle bedrifter innen olje- og gassektoren som ønsker å få sitt budskap ut til lesergruppen. Artiklene blir publisert i et støyfritt miljø, og interaktivt oppsett sørger for økt trafikk. Engelsk tekst er inkludert i prisen, og sørger for at man ikke er avhengig av å treffe nordmenn, forklarer Eric Rüden, senior medierådgiver for olje og gass.

Fra deg til hele Europa Olje- og gassportalen skal nemlig markedsføres ut mot en stor trefflate over hele Europa. Målet er å skape inspirerende og handlingsutløsende innhold. – Vi bruker velkjente distribusjonskanaler med definert markedsføring mot relevante målgrupper, noe som gir veldig stor trafikk inn på magasinet. For eksempel vil vi gjennom LinkedIn treffe over 550 000 potensielle kunder, samarbeidspartnere og arbeidstakere over hele Europa. Det kan gi et viktig løft til bedrifter i den norske offshorenæringen, fastslår Steinsvik, og påpeker at andre distribusjonskanaler som Facebook, Teknisk Ukeblad og Upstream også vil kunne bli brukt.

Fremtidsrettet løsning Planen er at det hver tredje måned skal bli gitt ut et nytt olje- og gassmagasin digitalt, og dette vil så bli markedsført i to måneder. Første utgave kommer i september, og Rüden kan fortelle om stor interesse i markedet: – Magnet Media har meget gode tall å vise til i vår digitale satsing, og olje- og gassindustrien er så fremtidsrettet at de ser at en løsning som dette vil tjene dem godt. Den lange levetiden på artikkelen gir høy verdi, og innholdsmarkedsføring er en essensiell del av enhver medieplan om man vil skape positiv oppmerksomhet rundt sin bedrift, sier han.

Eirik Steinsvik og Eric Rüden inviterer bedrifter i olje- og gassbransjen til å ta kontakt for mer informasjon.

Redaksjonell ekspertise Selve artiklene blir produsert av Magnet Medias redaksjon, som har lang erfaring med skrivejobber for olje- og gassbransjen. – Våre flinke journalister hjelper med å foredle deres budskap til en leservennlig og interessant artikkel. Vi vet hva som må til for å treffe leseren, og vår analyse viser at leserne ofte klikker seg videre fra artikkelen til bedriftens hjemmeside. Dette beviser at innholdsmarkedsføring fra Magnet Media skaper handling for bedriftene som er med på våre magasin, sier Steinsvik.

For mer informasjon, kontakt: Eirik Steinsvik eirik@magnetmedia.no Tlf.: 408 55 700 Eric Rüden eric@magnetmedia.no Tlf.: 901 64 402

Les mer på www.magnetmedia.no.

OLJE OG GASS

MagAgenda

15


ET ANNONSEMAGASIN FRA MAGNET MEDIA

Besøk oss på ONS Norway 2013 i Hall B stand 2092

– Metos har levert mer enn 5000 installasjoner verden rundt de siste 25 årene. Vi er blant landets største leverandører av storkjøkken- og vaskeriutstyr både til lands og til vanns, forteller Frode H. Andersen, salgssjef i Metos. – God forpleining på arbeidsplassen gir trivsel og bidrar til motiverte arbeidere. Skikkelige fasiliteter på båt og plattform er derfor svært viktig, og det kan vi levere, legger han til.

Velfylte ordrebøker Den flotte byssen på Fjord Lines Stavangerfjord er levert av Metos og sørger for at kokkene har utstyr de kan stole på.

Kjøkkensjefen offshore Bysse- og vaskerileverandøren Metos AS opplever økt aktivitet på det norske markedet og stor etterspørsel etter sine tjenester. De største prosjektene er Fjord Lines cruiseferger Stavangerfjord og Bergensfjord, samt Edvard Grieg-plattformen. Tore Friestad // tore@magnetmedia.no

En ny skjermtid En lang rekke av dataskjermer. Det var synet som tidligere møtte deg om bord på avanserte offshore-fartøy. Nå har Danmon Norge derimot klart å samle all informasjon i én løsning. Janne G. Sørgulen // janne@magnetmedia.no

Blant ordrene som har kommet inn er komplett leveranse av storkjøkkenutstyr for Bergen Group Fosen til Fjord Lines nye cruiseferger Stavangerfjord og Bergensfjord. Rundt årsskiftet skal Metos levere storkjøkken til Edvard Griegplattformen på oppdrag fra Apply Leirvik. – Vi får også mange henvendelser og oppdrag på mindre skip som supply-båter og trålere. Vår ekspertise gjør at vi tar prosjekter fra design til nøkkelferdig bysse. Siden en stor andel av våre varer er egenprodusert, har vi kontroll på hele produksjonen. Vi er veldig fleksible om kunden ønsker egne løsninger, påpeker salgssjefen.

ONS’ beste kaffe Nå ser Metos frem til å for første gang delta på ONS Norway. – Jeg gleder meg til å treffe både eksisterende og nye kunder. Besøkende finner oss på stand B2092, og det er bare å ta turen innom. Som kjøkkenutstyrleverandør vil vi selvsagt by på messens beste kaffe, smiler Andersen. Les mer på www.metos.com.

– Når for eksempel ROV eller annet utstyr kreves om bord, var det alltid fullt av skjermer, samt et virvar av kabler og ledninger. Med den erfaringen vi har fra tilsvarende innen kringkasting, så vi straks at det var muligheter for å finne bedre løsninger, sier produktsjef i Danmon Norge, Rolv Valle. Danmon Norge er en av Norges ledende leverandører av teknisk utstyr for kringkasting og profesjonelle innen bilde- og lydproduksjon.

Storskjerm med vinduer Løsningen de kom frem til, viser de mange skjermbildene i vinduer på én, eventuelt flere, store skjermer. Derfra kan operatørene enkelt holde oversikt, velge blant forhåndslagrede oppsett og forstørre enkeltvinduer. – Ved å bruke våre løsninger, gjerne med HD-skjermer, blir det hele mer ryddig og oversiktlig. Og det gjelder også muligheten til å samle alle kablene. Om ønskelig kan det også organiseres ved hjelp av optisk fiber, slik at man slipper de tykke buntene man ser mange steder nå, sier Valle.

Stor interesse på Nor-Shipping Interessen for produktet under årets Nor-Shipping-messe var ifølge produktsjefen enorm. – Det er helt sprøtt å se hvor mange som vil vite mer om dette. Mange er nysgjerrige, og ser straks mulighetene, sier han. Les mer på www.danmon.no

16

MagAgenda

OLJE OG GASS


ET ANNONSEMAGASIN FRA MAGNET MEDIA

Besøk oss på ONS Norway 2013 i Hall B stand 2116

Kvalitetsleverandør til lab og prosess Geir Dahle // geir.dahle@magnetmedia.no

I snart hundre år har Nerliens Meszansky AS (NMAS) levert kvalitetsutstyr til norske laboratorier. På kundelisten står blant annet veletablerte virksomheter innen oljerelatert industri og forskning. Selskapet har de de senere år fusjonert med flere innovative foretak, noe som gjør at NMAS i dag er en ledende leverandør av høyteknologisk måle- og analyseutstyr til prosess- og laboratorievirksomhet i hele landet.

Han forteller at selskapet på ONS Norway vil vise et spekter av anerkjente produkter fra verdensledende produsenter innen måling og analyse.

– Foruten viskosimetre til in-line og lab, vil vi også vise persondosimetre for deteksjon av radioaktiv stråling, samt Selv om mange av kundene befinner seg innen helse- en innovativ gasskromatograf med «plug-in»-injektorer sektoren, har NMAS de siste årene satset stadig sterkere og detektorer. Alt sammen utstyr for bruk innen HMS, mot olje- og gassrelaterte virksomheter i Norge. Med kvalitets- eller prosesskontroll, opplyser Jacobsen. en servicestab på 13 personer er selskapet en attraktiv partner for sine kunder. Kvalitetssertifisert siden 1995 Som en av landets ledende leverandører av laboratorie– Vi har tidligere besøkt den internasjonale ONS-messen. instrumenter og prosessutstyr er NMAS medlem av Når det i år ble en norsk messe var dette en naturlig arena innkjøps- og leverandørnettverket Achilles. I tillegg er å profilere oss på som utstiller, sier administrerende direktør selskapet, som en av få aktører i bransjen, sertifisert i i NMAS, Asbjørn Jacobsen. henhold til ISO 9001:2008.

Satser sterkt på olje og gass

• Stiftet i 1917 • Omsetning i 2012: 118 mill. NOK • Antall ansatte: 42 • Lokasjon: Oslo, med avdelingskontor i Trondheim Les mer om selskapet: www.nmas.no

Få standardene du trenger På nettsiden standard.no finner du et bredt spekter av norske, utenlandske og internasjonale standarder som kan være aktuelle for din bedrift. Geir Dahle // geir.dahle@magnetmedia.no

Petroleumsstandardiseringen i Norge er et frivillig trepartssamarbeid med deltakere fra industrien, myndighetene og arbeidstakerne. Standard Norge er en sentral aktør i dette arbeidet, som sammen med salgsselskapet Standard Online tilbyr ulike bransjer de standardene de trenger.

Standard Online er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001standarden og dessuten Achilles-godkjent. Noen av de aktuelle produktene som selskapet i dag tilbyr aktører i petroleumsnæringen er NS, ISO, NEK, IEC, NORSOK, ASTM, ASME, API, IEEE, NACE og BSI. Standard Online AS / Telefon: 67 83 87 00 / E-post: salg@standard.no

Bedre HMS og konkurransekraft – Standarder gir kontinuerlig forbedring av helse, miljø og sikkerhet. I tillegg bidrar de til økt verdiskaping og konkurransekraft i norsk petroleumsindustri, sier Roar Heum, prosjektleder for petroleum i Standard Norge. Han forteller at det i veiledningene til forskrifter ofte vises det til anerkjente standarder som en anbefalt måte å oppfylle forskriftenes bestemmelser på.

– Utvider tilbudet – Nylig inngikk vi en avtale med giganten Thomson Reuters, og dette gjør at vi nå kan gi våre kunder et enda bedre tilbud av standarder, understreker markedssjef i Standard Online, Hanne Winger Kalstad.

Besøk oss på ONS Norway 2013 i Hall B stand 2301

F O TO : I S TO C K P H O TO

OLJE OG GASS

MagAgenda

17


ET ANNONSEMAGASIN FRA MAGNET MEDIA

Besøk oss på ONS Norway 2013 i Hall D, stand 4118

Konsulentene i Avito har bred kunnskap, og er spesialisert på olje- og gassbransjen.

Oljebransjens brobygger Med slagordet «Bridging the gap» skreddersyr rådgiverne i Avito best mulig løsninger for olje- og gassbransjen. Suksessoppskriften er flerfaglige team med kunnskap og bakgrunn fra bransjen. Janne G. Sørgulen // janne@magnetmedia.no

Avito er annerledes enn tradisjonelle konsulentselskaper. Med flerfaglige team med bakgrunn fra blant annet IT og teknologi, økonomi, logistikk og organisasjonsutvikling, hvor alle har forankring i olje- og gassbransjen, tilbyr de unik rådgivning og løsninger til sine kunder.

– Videre bistår vi flere kunder i prosessen fra å være leteselskap eller lisenspartner til å bli en fullverdig operatør. Dette gjør vi ved å tilby flerfaglige team med blant annet petroleumsingeniører, økonomer, organisasjonspsykologer og IT-spesialister, sier han.

– Avito er brobygger mellom kundens strategi og gjennomføring. Vi bruker mye ressurser på å forstå behovene og utfordringene bransjen står ovenfor. Dermed kan vi, sammen med kundene, vurdere hvordan de skal jobbe mest mulig effektivt. Ofte er det ikke teknologien som er hinderet, men hvordan man utnytter denne, og måten man jobber på, forklarer daglig leder i Avito Consulting, Jan Arild Asbjørnsen.

– Som en døgnvåken vaktbikkje

Fra strategi til gjennomføring Avito består av to selskaper, Avito Consulting og Avito Systems, som sammen tilbyr kompletterende tjenester. Avito Consultings leveranser spenner fra rådgivning innen teknologi, prosesser, organisasjon og ledelse, det vil si kundens operasjonsmodell. – Vi bistår på områder som samhandling, prosjektledelse, anskaffelsesprosesser og implementering, prosess- og endringsledelse, organisasjonsstruktur, driftskonsepter og kostnadseffektivisering. En av styrkene våre er at vi også har mye kunnskap om myndighetenes krav overfor bransjen, sier Asbjørnsen.

18

MagAgenda

OLJE OG GASS

Daglig leder i Avito Consulting, Jan Arild Asbjørnsen.

Med skreddersydde datasystemer hjelper Avito Systems kundene til å bruke tiden sin mer effektivt. Et av systemene, RealTime Architecture, samler, kvalitetssikrer, omformer og visualiserer tidsbasert informasjon for bedriftene. – Systemet kan eksempelvis analysere avvik og varsle bedriften om noe er galt. Det blir som en vaktbikkje som er våken 24 timer i døgnet. Det sparer de ansatte for tidkrevende overvåkning, forteller daglig leder i Avito Sytems, Ketil Barkved.

Samarbeidsprosjekt i sanntid – RealTime Architecture kan brukes uavhengig av hvilket utstyr bedriften benytter. Det har hele tiden vært målet vårt å lage noe som kan overføres til ulike plattformer, være seg mobiltelefon, datamaskin eller iPad. Sammen med design og implementasjon av operasjon og kontrollromsløsninger gir Real Time Architecture Avito Systems unik mulighet til å designe integrerte operasjonsmiljøer, sier Barkved.

Spesialisert på olje- og gassbransjen, og bistår med flerfaglige team som dekker grense - snittene mellom ledelse, organisasjon, prosess og teknologi

• Ble etablert i 2006 og er 100 prosent eid av de ansatte • Har hovedkontor i Stavanger, samt avdeling i Trondheim Les mer på www.avito.no


ET ANNONSEMAGASIN FRA MAGNET MEDIA

Image: Danclimb

meet us at ons Combining 25 years of Arctic experience and close to 1,000 engineering consultants, Ramboll Oil & Gas creates long-term sustainable solutions that build bridges between business, nature and society. HAll B, stAnd nO. 2060

OLJE OG GASS

MagAgenda

19


ET ANNONSEMAGASIN FRA MAGNET MEDIA

FIND !T Inspeksjonsutstyr AS

FIND-IT Inspeksjonsutstyr AS: NDT- Non-Destructive Testing •

Tykkelsesmålere for presisjonsmåling og korrosjonsmåling

Ultralydutstyr for sveise- og korrosjonskontroll

Virvelstrømsutstyr

Avanserte scannere for å kartlegge korrosjon og materialtap i lange rørstrekk som er isolert eller nedgravd

Stort utvalg i lydhoder og kabler innen UT og Phased Array

RVI- Remote Visual Inspection

FIND-IT Inspeksjonsutstyr AS er forhandler av OLYMPUS inspeksjonsutstyr, og leverer avansert inspeksjonsutstyr innen flere kategorier. Vi er et nystartet selskap, og ser et klart økende behov for denne typen utstyr i bransjen, spesielt til korrosjonsinspeksjon av eldre rør. Kundeporteføljen vår er stor innen olje, gass, skipsbygging, luftfart og samt inspeksjonsfirmaer, og vi forventer å vokse oss større, stein på stein, i god sunnmørsk ånd.

Kurser næringslivet til

Videoskop med diameter fra 2,4 mm til 8,5 mm og lengder fra 1,2 meter til 20 meter

Boroskop, faste og fleksible med lyskilder og tilleggsutstyr

Programvare for enklere dokumentasjon og rapportering

PMI- Positive Material Identification •

Håndholdte analyseapparater for materialanalyse

Kontakt

FIND-IT Inspeksjonsutstyr AS

Stein Lade Mob.: 916 60 644 stein.lade@find-it.no

Myrabakken Næringssenter Spjelkavikveien 132 6010 Ålesund.

økt trivsel

Alternativet kurs- og kompetansesenter har spesialisert seg på HR Coaching og Human skills. – Vi lærer vekk verktøy som reduserer sykefravær, øker trivselen og lønnsomheten til bedriftene, sier daglig leder Mette Helen Strand. Janne G. Sørgulen // janne@magnetmedia.no

Stavanger-selskapet ble etablert i 1999 og har siden den gang bygget seg opp, sten for sten. I dag er de Norges største kurs- og kompetansesenter innen Coaching, NLP og TFT.

– God kommunikasjon internt og eksternt øker trivsel, forebygger sykefravær og turnover, gir arbeidsglede og økt effektivitet, sier Strand.

Lederutvikling Å la noen av de ansatte fordype seg i HR- – Vår reklame har vært fornøyde kunder, coaching kan ifølge Strand gi store gevinster noe som gjør at vi i dag har full påmelding i retur. på alle kurs- og utdanningstilbud. Flere av våre kursdeltakere på den 1-årige Coach– Målet er at man skal være mer oppglødd ingskolen er ledere som tar dette som ein når man har vært på jobb enn når man del av sin lederutdannelse. Andre ønsker startet dagen, sier Strand, som sammen individuell oppfølging på arbeidsplassen, med Erling Skagseth eier og driver Alter- forklarer hun. nativet AS. Alternativet AS tilbyr også kartlegging av Human skills trivsel i arbeidsmiljøet og videre oppfølging Selskapet skreddersyr tjenester mot i prosessen. næringslivet, både for grupper og enkeltLes mer på alternativet.no personer i form av kurs og foredrag.

20

MagAgenda

OLJE OG GASS


ET ANNONSEMAGASIN FRA MAGNET MEDIA

Black Box var underleverandør og importør av hovedsvitsj og ekstendere til NorCERT-anlegget.

F O TO : N S M

Besøk oss på ONS Norway 2013 i Hall B, stand 2104

Samhandling for beste løsning Black Box leverer moderne kommunikasjonsløsninger til blant annet Forsvaret, politiet, flyplasser, seismikk-, energiog oljebransjen. Høy kompetanse, solide produkter og gratis teknikertjenester verden rundt har gjort dem til en bransjeleder. Tore Friestad // tore@magnetmedia.no

Black Box Network Services er verdens største uavhengige leverandør av kommunikasjon, infrastruktur og produktløsninger. Norgeskontoret har ti ansatte, og er travelt opptatt med å levere kvalitet til kunder innen en rekke bransjer. – Vi har levert mange spennende installasjoner, og er stolte av løsningene våre, sier Ingrid Jakobsen, General Manager i Black Box Norge AS.

Bred bruk gir høy kompetanse Black Box’ produkter sørger for at kommunikasjons- og infrastrukturløsninger hos kunden er av topp klasse. Selskapet er ledende på utstyr til samhandlingsrom, som er kontrollsenter for overvåkning og sikkerhet.

Sikkert og brukervennlig Ved å flytte PC-er og annet utstyr til et teknisk rom og sende signalet til samhandlingsrommet via enten kobber eller fiber reduserer man støy og varme. Samtidig opprettholdes sikkerheten ved at alle løsninger er «non-intrusive», som vil si at ingenting installeres på de ulike kildene. – Oljeindustrien har lenge hatt fokus på video, men ser nå for alvor fordelen ved å ha ett system som integrerer flere tjenester. Det gjør det enkelt å duplisere kilder til storskjerm og brukere både on- og offshore. Black Box har bygget en solid plattform av produkter som dekker alle KVM-behov, forteller Svendsen.

Gratis, global teknikertjeneste – At Black Box leverer til så mange bransjer, gir oss faglig bredde i dialogen med kunder og samarbeidspartnere, og når vi tilpasser utstyr til bruk og kravspesifikasjoner, forklarer Key Account Manger Trond Svendsen.

Black Box leverer gratis teknikersupport til alle sine kunder. Bedriften har 200 kontorer i 150 land, og produktene er de samme overalt. Det vil si at de kan gi brukerstøtte til kunder umiddelbart om problemer oppstår, uansett hvor på kloden kunden befinner seg.

– Helhetlig kvalitetspakke Black Box merker at bedrifter i olje- og energi sektoren nå investerer mer i sine samhandlingsrom. – Her er man avhengig av at utstyret fungerer optimalt til enhver tid, 24/7/365. Black Box tilbyr helhetlige kvalitetspakker der IT- og AV-behov er integrert sammen med «Keyboard, Video, Mouse»-løsninger. KVM-løsninger er nødvendig når operatørene i samhandlingsrom skal kunne betjene og overvåke flere systemer samtidig, beskriver Jakobsen.

– Vi har 2500 teknikere på verdensbasis, og kan hjelpe like lett i Brasil, Chile og Singapore som i Norge. Andre ville tatt seg godt betalt for en slik tjeneste, men hos oss er det inkludert. Vårt mål er alltid å gi kunden en god opplevelse med Black Box, sier Jakobsen. Les mer på www.blackboxas.no

OLJE OG GASS

MagAgenda

21


roll-up olje 30.05.13_Layout 1 27.06.13 11.16 Side 1

Trucker for langgodshåndtering og eksplosjonssikre maskiner fra: Materialhåndtering as Olav Ingstadsvei 9 Postboks 106, N-1309 Rud Telefon: (47) 67 18 67 00 Telefax: (47) 67 18 67 01 E-post: material@online.no www.materialhandtering.no

Søker du truck til et spesielt formål, kontakt oss!

C 15000

M 700-4 EEx/ASM sone 1 / sone 2

M 1200 EEx/ASM sone 1 / sone 2

www.materialhandtering.no


Visit ONS N us at orway 2013 Hall C , Stan d 3222

VSMPO Titan Scandinavia AB and VSMPO Titan Ukraine Ltd. are presented by the brand (trade mark) “TUBE WORKS VSMPO-AVISMA” at the market.

Annual shipment volume (worldwide and Russia) of seamless tubular products is more than 300 metric ton.

VSMPO Titan Scandinavia AB is a head quarter and sales office (worldwide market) located in Örnsköldsvik, Sweden.

VSMPO Titan Ukraine’s enterprise area consists of a manufacturing building, management office and auxiliary buildings and premises - the total area of the territory is impressive – 153 thousand sq. meters, 54 thousand sq. meters of which is just a manufacturing building.

VSMPO Titan Ukraine Ltd. is the production facility (seamless titanium tubes since 1964 and welded titanium tubes since 2013) located in Nikopol, Ukraine. VSMPO Titan Ukraine Ltd. is one of the biggest world special-purpose tube works focused on manufacturing of seamless cold-worked tubes from titanium alloys. VSMPO Titan Scandinavia AB and VSMPO Titan Ukraine Ltd. are members of the world largest titanium integrated producer and supplier – VSMPO-AVISMA Corp. from Russia. VSMPO Titan Scandinavia AB is an official agent of Uniti Titanium Inc. in Scandinavia. Uniti Titanium Inc. is US company, one of the world biggest supplier of titanium products for industrial application. It is a joint venture created by two integrated titanium producers – VSMPO-AVISMA Corp. from Russia and Allegheny Technology Inc. from USA. Today the subsidiary produces seamless titanium tubes and pipes for such industries as power generation, oil and gas, shipbuilding and chemical processing, aircraft building, medicine and others. We offer wide range of manufactured tubings that comply with requirements of ASTM B 338, ASTM B 861, AMS 4943, AMS 4944, AMS 4945, AMS 4946 and DIN 17861, with outside diameter from 2.0 to 114.0 mm, wall thickness from 0.2 mm and length up to 18.0 m from different titanium alloys such as Grade 1, 2, 3, 7, 9, 11, 12, 3AL2.5V, etc. to the worldwide market; also we serve Russian market with special Russian alloys. The enterprise conforms to the international manufacturing standards, quality management system and the products are certified by German certification society TUV. It is also ISO 9001, SAE AS 9100 and ISO 14001 approved, products comply with Directive 97/23/ЕС. In 2012 VSMPO Titan Ukraine passed the certification of American institute PRI for four special processes "Materials testing laboratory"; "Chemical processing"; "Heat treating"; "Non-destructive testing".

Titanium tubes and pipes, manufactured by VSMPO Titan Ukraine, are used in the oil and gas industry all over the world. Company’s products were used in several projects under Pemex, Qatar Gas, Maersk Qatar and Exxon. After participating in Statoil’s qualification program in 2011, the enterprise was included into the list of approved suppliers according to NORSOK M-650, a qualification program of special material manufacturers. One of the criteria is manufacturing of seamless titanium tubes in line with ASTM B338 and ASTM B861. NORSOK qualification gives the company opportunities to take on engineering and building projects in the oil and gas industry, such as shelf developments and construction of static and floating oil and gas extracting platforms. The company is developing also by mastering new types of titanium products. In November 2012 VSMPO-AVISMA Corporation decided to create a high technology site for manufacturing welded tubes of titanium alloys at VSMPO Titan Ukraine Ltd. Two automated tube welding lines, produced by well-known company – “Olimpia 80 SRL”, Italy – were purchased for fabricating welded titanium tubes with outside diameter from 12.0 to 60.3 mm and wide range of wall thickness. Implementation of this project will allow manufacturing of especially thinwalled welded tubes from titanium alloys with wall thickness less than 0.5 mm and length up to 30 metres that will be offered at the market in the beginning of 2014.

VSMPO-TITAN UKRAINE LTD. Trubnykiv Av., 56 53201, Nikopol, Ukraine tel: +380 566 638810 fax: +380 566 638800 info@tw-vsmpoavisma.com.ua www.tw-vsmpoavisma.com www.vsmpo.ru

VSMPO Titan Scandinavia AB Sjögatan 1A SE-891 60, Ornskoldsvik Sweden tel: +46 660 15473 fax: +46 660 15474 kosta.antonov@tw-vsmpoavisma.com www.tw-vsmpoavisma.com www.vsmpo.ru


www.emskonsult.no

firmapost@emskonsult.no

+47 40  60  25  60  

Sprek 87- åring med ny nanoteknologi Houm har levert målere til olje- og gassindustrien i 20 år og vet hva som kan gjøres bedre. Nå er firmaet klar med flere nyvinninger. Geir Olsen // redaksjon@magnetmedia.no

– Det er et problem for olje- og gassnæringen at viktige instrumenter må i land for kalibrering. Vi har funnet løsninger som er optimale for offshore, sier salgsansvarlig i Houm, Jan Schäffer.

Klar med nye produkter Schäffer forteller at olje- og gassindustrien ønsker å gjøre mest mulig kvalitetskontroll online og i sanntid. Noen av nyvinningene Houm nå kan levere for å møte kravene er Phymetrix ATEX duggpunktsmålere for naturgass og ANTON PAAR L-Dens ATEX, som er prosessdensitometere for fiskal metering i crudeolje og naturgass. I tillegg også FLUIMIX Systemer for fiskal metering og sampling. Systemet gir homogen flow Phymetrix ATEX er en håndholdt duggpunktsmåler for naturgass.

24

MagAgenda

ANTON PAAR L-Dens ATEX er prosessdensitometere for fiskal metering i crudeolje.

OLJE OG GASS

uten trykkfall og korrekt online måling av blant annet density, viskositet, svovel og BS&W.

Ivaretar helheten I tillegg til prosessinstrumentering kan Houm levere bærbare varianter. Med ny teknologi og nye fintfølende sensorer skal instrumentene gi sluttbrukeren en lettere arbeidshverdag og mer nøyaktige målinger. – Dette er instrumenter, som ivaretar viktige funksjoner. Offshoreinnstallasjoner kan ofte miste muligheter mens instrumenter er i land. Vi utfører installasjon, support og service offshore, sier Schäffer.

Dipl.ing. Houm AS ble etablert i 1926 og er leverandør av instrumenter og utstyr for olje-bransjen, industri, sykehus, universiteter, miljø- og prosesskontroll, samt hydrologi og meteorologi.


ET ANNONSEMAGASIN FRA MAGNET MEDIA

Roadshow

Kundene er nysgjerrige på hva J.F. Knudtzen AS kan levere.

– ut å treffe kundene Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS har lang erfaring som underleverandør for olje- og gassnæringen. I september skal de ut på veien for å møte bransjen de jobber for. Geir Olsen // redaksjon@magnetmedia.no

– Roadshowet er en del av vår nysatsing innen olje og gass, og en fin måte å treffe flere innen hver enkelt bedrift, sier markedssjef Tor-Erling Mathisen.

Alt klart for demonstrasjon Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS har lenge hatt god dialog med aktørene og vet hvilke utfordringer sluttbrukeren møter i sin arbeidshverdag. I roadshowbussen er alt koblet opp og ferdig for demonstrasjon. Det skal gi den enkelte mulighet til å prøve produkter og løsninger sammen med produktspesialister fra Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS. – For å møte olje- og gassnæringen på best mulig måte

har vi blant annet investert i godt skolerte fagfolk på teknisk side, sier Mathisen.

Fakta

Nyheter innen koblingsteknikk og merking

• 38 ansatte

Sivilingeniør J. F. Knudtzen AS deltar med egen stand på ONS Norway. I likhet med Roadshowet vil de også der legge vekt på nyheter innen koblingsteknikk og merking. I tillegg ønsker de å vise frem koblingsbokser 11 – 52 KV for oppvarming av rørsystemer. Sivilingeniør J. F. Knudtzen AS er en av svært få aktører som tilbyr dette i Norge.

www.jfknudtzen.no

• Grunnlagt i 1955 • Besøksadresse: Billingstadsletta 97 Nesbru

Roadshowet starter i Kristiansand og kjører via Stavanger. Til slutt ender det i Bergen. Målet er å besøke flest mulig aktører innenfor olje- og gassmarkedet.

Hardføre og trygge offshore-produkter

Med produkter tilpasset offshore-bruk, selger T.A. Elektronikk blant annet fargeetikettskrivere og håndterminaler. – Vi er blant de større aktørene i bransjen, og har mye god fagkunnskap i bunn, sier produktansvarlig Paul Eirik Jourdan. Janne G. Sørgulen // janne@magnetmedia.no

T.A. Elektronikk har eksistert siden 1991 og leverer alt fra vekter og etikettskrivere, til strekkodeutstyr og jekketrallevekter. Med beliggenhet like i nærheten av store olje- og gasselskapene på Sør-Vestlandet, har disse blitt en naturlig del av kundeporteføljen deres.

Eksplosjonssikkert utstyr – Vi er den lokale aktøren med mest kompetanse innen vårt område, og er blant de større på landsbasis. Mange av kundene våre er i olje- og gassbransjen, men flere er også fra industrien på fastlandet, sier Jourdan.

Selskapet selger blant annet håndholdt strekkodeutstyr som er eksplosjonssikre, såkalt EX-godkjente, samt farge-etikettskrivere med slitesterke farger som tåler sollys og fukt bedre.

Falmer ikke i solen – Fargeetikettskrivere har vært på markedet en stund, men først nå har prisene blitt «snillere» mot kjøperne. Før kostet slikt gjerne opp imot 200 000 kroner, nå er prissjiktet mellom 10 000 og 100 000 kroner. Produktet har også blitt mer brukervennlig, sier Jourdan.

Det nyeste på markedet i dag er UV-bestandig blekk, som øker holdbarheten på etikettene. Dette reduserer kostnader og minsker vedlikeholdet. – Uansett hvilke produkter som kjøpes hos oss, kan kundene være trygge på at vi er ærlige, redelige og dyktige i arbeidet vårt, sier han. Les mer på www.taelektronikk.no

OLJE OG GASS

MagAgenda

25


ET ANNONSEMAGASIN FRA MAGNET MEDIA

Fra Cooper HERNIS til Eaton Siden årsskiftet er HERNIS en del av det globale, diversifiserte strøm- og energistyringsselskapet Eaton. Det betyr stor bredde i ryggen for Agder-selskapet med ekspertise innen overvåkingsteknologi for marine- og offshorebransjen.

HERNIS Radar Tracking system kan blant annet brukes ved risiko for piratangrep.

Janne G. Sørgulen // janne@magnetmedia.no

I november 2012 kjøpte den globale teknologigiganten Eaton opp Cooper Industries plc. HERNIS ble dermed en del av et av verdens største diversifiserte selskaper, med til sammen 103 000 ansatte over hele verden, og en samlet omsetning i 2012 på 21.8 milliarder dollar. – Eaton leverer integrerte løsninger som bidrar til å gjøre energi, i alle sine former, mer praktisk og tilgjengelig, og selger produkter i mer enn 175 land. Fordelene ved å være en del av et globalt diversifisert selskap er mange, og vi ser med spenning på fremtiden i Eaton, sier salgs- og markedssjef i HERNIS Scan Systems AS, Jan Kristensen og utdyper. – Integrasjonen er godt i gang. Det er en mengde høyt respekterte merkevarer som her samles under Eatonnavnet, og spennende muligheter begynner allerede å vise seg i form av større markeder, og det brede spekteret av ekspertise, produkter og tjenester vi nå kan tilby våre kunder i integrerte løsninger.

Viderefører nisjen HERNIS skal fortsette med det som er nisjen og kjernevirksomheten deres: Overvåkingsutstyr for marine-, olje- og gassbransjen. – Vi skal alltid være best på fleksible tekniske løsninger for disse ekstreme miljøene, sier Kristensen. I Eaton inngår HERNIS i elektrisk sektor, som har ledende kompetanse blant annet innen løsninger for tøffe og eksplosjonsfarlige miljøer.

Nye overvåkingsløsninger for ekstreme miljøer Innen overvåkningsutstyr for olje- og gassindustrien er

26

MagAgenda

OLJE OG GASS

HERNIS den største aktøren på sitt område. Denne våren har de lansert to nye CCTV-løsninger, HERNIS Flex og HERNIS Radar Tracking, som de allerede har fått gode tilbakemeldinger på. – Begge systemene er Ex-godkjente, og kan dermed brukes i eksplosjonsfarlige miljøer. HERNIS Flex er et fleksibelt modulbasert kontrollsystem med IP og analog teknologi, forent for å møte behovene i olje- og gassindustrien, sier Kristensen. HERNIS Radar Tracking System kan anvendes som et rent sikkerhetssystem, der videobildene brukes til verifikasjon av skip eller objekter detektert av radaren. – Ved risiko for piratangrep kan for eksempel operatøren ha behov for å overvåke omgivelsene sine ved hjelp av videobilder. Deteksjon av olje er et annet eksempel, sier salgs- og markedssjefen.

Felles misjon Ifølge Kristensen kjennetegnes HERNIS’ CCTV-løsninger ved at de er trygge, pålitelige og effektive selv i ekstreme miljøer. – Dette passer som hånd i hanske med Eatons misjon. Imens verdens behov for strøm øker hver dag, gjelder dette ikke resursene. Med innovativ teknologi hjelper Eaton sine kunder å styre elektrisk, hydraulisk og mekanisk energi mer pålitelig, effektivt, sikkert og bærekraftig, sier han.

Les mer på: www.hernis.no og www.eaton.no


ET ANNONSEMAGASIN FRA MAGNET MEDIA

Gode back-to-backløsninger En leverandør som engasjerer underleverandører i oppfyllelsen overfor selskapet, må tilpasse kontraktene med underleverandøren og med selskapet, slik at han ikke faller mellom to ulike kontraktsregimer. Kostnader og krav må i størst mulig grad kunne videreføres oppover eller nedover i kontraktssystemet, slik at han får en best mulig back-to-back-løsning. Tenk følgende scenario: Leverandøren skal produsere en kompressor, og kjøper inn spesialbestilte bolter fra sin underleverandør. Stålet i boltene har dårlig kvalitet, slik at kompressoren må demonteres og boltene skiftes ut. Dette oppdages i garantiperioden overfor selskapet. Samtidig har garantiperioden løpt ut overfor boltleverandøren, og leverandøren må ta hele regningen selv. Eller boltene blir forsinket, og dermed også leveringen av kompressoren. Både selskapet og leverandøren kan kreve dagmulkt, men siden kontraktssummen er langt større overfor selskapet, dekker dagmulkten fra boltleverandøren minimalt av det som leverandøren må betale til selskapet. I begge tilfeller er det leverandøren som taper når underleverandøren misligholder. Ofte må det være slik, men mange ganger kan unødvendige tap unngås med en gjennomtenkt kontraktsstruktur. Å skrive i kontraktene at de skal gjelde back-to-back gir normalt liten mening, siden begrepet ikke er entydig klart. Back-to-back kan være så mangt, og kontraktene vil ikke automatisk tilpasses hverandre bare ved å vise til begrepet. Det er heller et navn på virkningen av en slik tilpasning, enn et formular som automatisk justerer innholdet i kontraktene.

Mange problemer kan løses ved å anvende kontrakter i samme kontraktsfamilie, for eksempel NTK, NF og NIB. Disse er utarbeidet for å kunne fungere i et kontraktshierarki. Leverandøren får dermed sammenfallende bestemmelser å forholde seg til begge retninger, og unngår problemer ved for eksempel at force majeure-begrepet er ulikt definert og oppfyllelsen rammes av en hindring som dekkes bare av den ene definisjonen. Leverandøren kan i tillegg tilpasse reglene om blant annet overtagelse, reklamasjon, garantiperioden, ansvarsbegrensninger og endringsadgang, slik at krav fra selskapet i størst mulig grad kan sendes til underleverandøren, og omvendt. For eksempel at underleverandøren må godta de samme endringene som leverandøren må, og at garantiperioden fra underleverandøren utløper først samtidig med selskapets garantiperiode. De mest avanserte formene for back-to-back-løsninger krever en dypere analyse av kontrakten med selskapet, slik at mekanismene der kan videreføres til underleveransen. Slik kan for eksempel mangelsvurderingen tilpasses kravene i kontrakten med selskapet. Leverandørens mulige ansvar må identifiseres og videreføres så langt som mulig. En slik øvelse er komplisert, men gir den beste sikkerheten for leverandøren.

KRONIKK

Per V. Mauritzen Advokat, Projure Advokatfirma

Projure Advokatfirma har lang erfaring med å bistå leverandørindustrien. Våre advokater har høy kompetanse i kontraktsrett og om leverandørindustrien, og er opptatt av å finne gode, praktiske løsninger for kunden. www.projure.no

OLJE OG GASS

MagAgenda

27


ET ANNONSEMAGASIN FRA MAGNET MEDIA

Tromsø Havn

tilrettelegger for petroleumsindustrien – Tromsø Havn skal være det naturlige førstevalget for store oljeoperasjoner i nord, sier havnedirektør Halvar Pettersen. For å nå målet bygger de ut Grøtsund havneavsnitt. Prislapp på første byggetrinn: 300 millioner kroner. Janne G. Sørgulen // janne@magnetmedia.no

I juni 2012 startet utbyggingen av Grøtsund havneavsnitt. Utviklingen av området er den største strategiske satsingen Tromsø Havn har gjort noen gang. – En stor del av verdens uoppdagede petroleumsressurser finnes sannsynligvis i Arktis. Dette får oljeselskapene til å bevege seg nordover. Ved å bygge ut Grøtsund havneavsnitt, skal Tromsø Havn bidra til at Norge, Nord-Norge og Tromsø er nasjonalt og internasjonalt konkurransedyktige i nordområdene, forteller havnedirektør Halvar Pettersen.

I juni lanserte Subsea 7 at de skal etablere sitt hovedkontor for Nord-Norge i Tromsø. Selskapet er en verdensledende undervannsentreprenør med over 14 000 ansatte over hele verden.

– I forkant av oljeveksten

114 cruiseskip og 2400 fiskefartøy

Første byggetrinn innbefatter en omfatningsmolo, en 130 meter lang kai med 22 meter dybde og et tilknyttet areal på 85 000 kvadratmeter. Første byggetrinn skal stå ferdig i august 2014, og ifølge Pettersen har Tromsø Havn god kontroll på framdriften i prosjektet.

I tillegg til den økte petroleumsaktiviteten i nord anløper stadig flere cruiseskip Tromsø.

– Vi har et styre som er visjonær og som gir oss handlefrihet. Dette gjør at vi er i forkant med å bygge den infrastrukturen som petroleumsindustrien i nord krever, sier direktøren.

Subsea-gigant kommer til Tromsø Grøtstund havneavsnitt skal være en forsyningsbase for lagring og transport av varer og utstyr til felt i en lete-, utbyggings- og produksjonsfase. Her skal det også tilbys tjenester som reparasjon og vedlikehold av borerigger, fartøy og undervannsutstyr.

28

– For øyeblikket er Tromsø Havn og Westcon Yard i kontraktsforhandlinger med Saipem om et vedlikeholdsoppdrag på boreriggen Scarabeo 8. Vi har fasiliteter for å utføre riggvedlikehold i Breivika. Når Grøtsund havneavsnitt står ferdig, utvides kapasiteten ytterligere, sier Pettersen.

MagAgenda

OLJE OG GASS

– Cruiseturismen er på vei til å bli helårsturisme og bidrar dermed til en bærekraftig utvikling av reiselivet langs kysten. I løpet av 2013 vil 114 cruiseskip, med totalt 122 000 turister, besøke Tromsø, forteller Pettersen. Den nasjonale og internasjonale fiskeflåten utgjør en betydelig andel av fartøysanløpene i Tromsø. Totalt losses og lastes det 500 000 tonn fisk og fiskeprodukter over havna. – Utbyggingen av første byggetrinn på Grøtsund havneavsnitt tilfører lokalt og regionalt næringsliv 150 millioner kroner. Grøtsund havneavsnitt skal bli den foretrukne havn for olje- og gassindustrien i nord, sier en stolt og ydmyk havnedirektør.

• Norges største fiskeri- havn målt i omsetnings- verdi • En av Norges største cruisehavner målt i antall anløp og passasjerer • Nord-Norges største logistikknutepunkt • Inkluderer havne områdene: Breivika , Grøtsund og Sentrum Les mer på www.tromso.havn.no Se video om Grøtsund havneavsnitt her:

I L LU S T R A S J O N: R E K L A M E B Y R E Å E T R Ø D T R Å D

Ved å bygge ut Grøtsund havneavsnitt, skal Tromsø Havn bidra til at Norge, Nord-Norge og Tromsø er nasjonalt og internasjonalt konkurransedyktige i nordområdene.


ET ANNONSEMAGASIN FRA MAGNET MEDIA

Sparer oljebransjen for milliardbeløp Karabin er eksperter på effektivisering i offshore-bransjen. I fjor sørget selskapet for 1,1 milliarder kroner i målbar økonomisk gevinst for deres kunder. I år håper de at nye kunder skal tjene enda mer penger. Arvid Steen // arvid.steen@magnetmedia.no

Karabin lever av å bistå bedrifter i å effektivisere driften og tjene mer penger med de ressursene man har tilgjengelig. Selskapet har noen av Norges største selskaper på sin kundeliste. – Vi skiller oss fra våre langt større konkurrenter ved at vi ønsker å bli målt av våre kunder. Det vil si: Målinger underveis og etter forbedringsprosjektene utgjør grunnlaget for en signert bekreftelse fra våre kunder. Bekreftelsen inneholder en detaljert beskrivelse av hva slags effekter som er oppnådd, og hvor mye kunden har tjent på arbeidet, sier adm.dir. Ole Øyen.

Full åpenhet om arbeidet For Karabin er det viktig å ikke bare vise hva selskapet leverer, men også hvilke resultater kundene oppnår. – Det er få andre konsulentselskaper som er så tydelige og åpne rundt resultatoppnåelse. Vi ønsker at nye kunder kikker oss i kortene, og ser resultatet av vårt arbeid, sier Øyen, men understreker at konfidensielle opplysninger ikke deles. Han legger til at det fort blir store besparelser når noen av Karabins 50 eksperter på effektivisering settes på et oppdrag.

F.v.: Adm. dir. Ole Øyen og leder av olje- og gassavdelingen hos Karabin, Torbjørn Forthun

endrer måten man faktisk organiserer seg både internt og i forhold til kunder og leverandører, forklarer han. Det er i det siste at store besparelser ligger og venter på å bli høstet, mener Forthun.

– I en næring der knapphet på ressurser er en kjempeutfordring, må man våge å tenkte litt utenfor boksen for å – I fjor skapte vi 1,1 milliarder kroner i målbare økonomiske være rustet til fremtidige utfordringer og leveranser. Bedre effekter for våre kunder. Målet er å sørge for litt mer i år. planlegging og kontroll gir store muligheter for forbedringer Kort fortalt blir regnestykket slik at de som bruker én krone og gevinster. på oss, får 20 kroner i gevinst, sier adm.dir. Ole Øyen.

Tyvegangeren i gevinst

Må vrenges for å bli bedre Han legger til: – Det er uoffisiell norgesrekord i bedriftseffektivisering.

Han legger til at det er et omfattende arbeid å være med å snu opp-ned på godt innarbeidede rutiner i både små og store olje- og serviceselskap.

Karabin • Frittstående konsulent selskap som sikrer resultater gjennom målstyrt prosess forbedring. • Selskapet tilbyr tjenester innen operasjonell forbedring, styrings system, risiko og samsvar, samt IT og forretning. • Karabin har 50 ansatte fordelt på kontorer i Bergen, Oslo og Stavanger. Les mer på: www.karabin.no

Lang erfaring Leder av olje- og gassavdelingen hos Karabin, Torbjørn Forthun, har nær tyve års erfaring fra effektivisering og endringsprosjekter i oljebransjen. Blant annet har han jobbet som leder i Odfjell Drilling, og vet utmerket godt hva offshore-bransjen sliter med. – Modernisering og effektivisering går som oftest ut på å la ingeniørene utvikle nye løsninger uten at man nødvendigvis

– Våre eksperter jobber tett med selskaper for å finne ut hvordan de skal utnytte eksisterende ressurser bedre, og smartere. Dette kan være en «skummel» prosess for mange, fordi man tvinges til å løfte opp og fram selskapets svake sider. Sammen med våre kunder finner vi ut hvordan vi kan redusere overtid, fjerne feil i produksjonen, øke leveransepresisjonen og produsere mer med mindre, sier Forthun.

OLJE OG GASS

MagAgenda

29


ET ANNONSEMAGASIN FRA MAGNET MEDIA

LEDER

GODE ARBEIDSPLASSER

Trives du på jobben… eller?

Hva skal til for at du skal trives på jobben? God lunsj? Fine arbeidslokaler? Hyggelige kolleger? Hva tror du?

I

denne delen av magasinet tar vi for oss hva de beste bedriftene i bransjen gjør for å skape et godt arbeidsmiljø. EiendomsMegler 1 Midt-Norge driver sitt kontor som et toppidrettslag. Viseadministrerende direktør har bakgrunn fra landslaget i langrenn, og arbeidsmetodikken for å bli bedre har han tatt med seg inn på meglerkontoret. Meglere er konkurranseinnstilte som få, men de trenger planer, oppfølging og mål for å bli best. Reitangruppen, med Rema 1000 som fremste merkevare, har de siste årene vært stabilt i toppen av Great Place to Work sine kåringer av landets beste arbeidsplass, samt vunnet priser for inspirerende lederskap. Selskapet tror verdibasert arbeid er hemmeligheten bak suksessen.

30

MagAgenda

GODE ARBEIDSPLASSER

– Vi har klokketroen på at en sterk og positiv bedriftskultur er helt avgjørende. Det å ha det morsomt på jobben, få ta egne beslutninger, få lov å utvikle seg gjennom jobben og føle seg verdifull, administrerende direktør for Reitan Convenience, Magnus Reitan. I dette magasinet får du lese flere gode historier om hva som kjennetegner et førsteklasses arbeidsmiljø. Kanskje du blir overrasket over hva folk er opptatt av? Og inspirert av tiltakene de gjør for å trives? God lesning! Arvid Steen, redaktør Magnet Media


ET ANNONSEMAGASIN FRA MAGNET MEDIA

Tillitsnivået på arbeidsplassen viktigere enn noen gang – de beste lykkes stadig bedre Det har gått 30 år siden Great Place to Work startet å undersøke arbeidsplasser. Mye har forandret seg, men i 2013 søker fortsatt mennesker arbeid som er meningsfylt og utfordringer som gjør dem glade for å stå opp hver morgen. De ønsker åpenhet i kommunikasjon med ledelsen og ønsker å føle seg respektert som mennesker - ikke bare som en brikke i et puslespill.

gjennom sosiale medier og frivillighet. • Med økende helsekostnader legger flere av de beste arbeidsplassene mer vekt på medarbeideres helse i hverdagen. • Og sist, men ikke minst: De beste arbeidsplassene jobber bedre med mangfold og inkludering.

KRONIKK

Jannik Krohn Falck Adm.dir,Great Place to Work

Tillit lønner seg Tillit mellom ledere og medarbeidere er fortsatt det grunnleggende fundamentet hos de beste arbeidsplassene. Dette har forsterket seg de siste 15 årene. Vi ser faktisk at tillitsnivået mellom medarbeidere og ledere hos de beste arbeidsplassene er på det høyeste nivået noen gang. Vi har sett at mens normen kan være å presse ansatte og bryte tillit i jakten på profitt, er det mange virksomheter som har blitt eksperter på å bygge tillit. Nå nyter de godt av den tilliten ved endringer der arbeidsformen blir raskere, mer komplekse og mer krevende for hvert år. Dette er noen trender som er verdt å merke seg: • Tillit mellom ledere og medarbeidere er fortsatt det grunnleggende fundament hos de beste arbeidsplassene. Dette har bare forsterket seg de siste 15 årene. • Hos de beste arbeidsplassene snakker de mer om arbeidsplassens kultur og anerkjenner at det å skape en unik kultur, som støtter forretningsstrategien, er et konkurransefortrinn. • Ansatte blir behandlet som merkevareambassadører som fremmer selskapet. Dette skjer i økende grad

Medarbeidere og ledere som opplever høy grad av tillit på arbeidsplassen viser bedre samarbeid innenfor team og på tvers av avdelinger. De viser høyere grad av engasjement og sterkere tilknytning til eget arbeid og til virksomheten. Gjennom kartlegging av flere tusen virksomheter ser vi at arbeidsplasser der ledere og medarbeidere opplever høy grad av tillit, samarbeid og engasjement, utklasser sine konkurrenter. Som gruppe opplever de: • sterkere finansielle resultater på lengre sikt • større innovasjon og endringsvillighet • lavere turnover sammenlignet med andre, tilsvarende virksomheter • flere jobbsøknader enn sine konkurrenter • en integrert arbeidsstokk der ulike grupper skaper en felles kultur til det beste for fellesskapet. Hvordan kan du i din organisasjon tenke litt utenfor boksen når det gjelder å bygge tillit? Det er ingen enkel oppskrift – men du kan være sikker på at det å skape en kultur basert på tillit er en god investering.

www.greatplacetowork.no

GODE ARBEIDSPLASSER

MagAgenda

31


ET ANNONSEMAGASIN FRA MAGNET MEDIA

Dresser-Rand er blant de største i verden på roterende maskineri, og norske avdelingen har levert anlegg til over 60 land.

Dominerer verdens offshoremarked for gassturbiner Som ansatt i Dresser-Rand AS får application engineer Oddbjørn Storeli store utviklingsmuligheter karrieremessig, samt besøke offshore-kunder på den andre siden av kloden. Mer enn 20 år etter at det første store gassturbinanlegget ble levert fra Kongsberg, har Dresser-Rand AS satset stort i offshoremarkedet. Den norske avdelingen har levert anlegg til over 60 land, og i dag jobber cirka 260 ansatte med 26 ulike nasjonaliteter her med avansert teknologi.

En god miks En av dem er nesningen Oddbjørn Storeli, som er utdannet sivilingeniør fra NTNU, Elkraftteknikk. Etter flere år i Drammen valgte han å flytte til Kongsberg for å prøve ut offshore-bransjen gjennom Dresser-Rand AS.

Application engineer Oddbjørn Storeli gjør studier ute på offshore-anlegg, og detekterer og tilbyr løsninger for oppgradering av utstyr.

– Du er synlig når du jobber i Dresser-Rand AS, og jeg har hatt en god karriereutvikling de fire årene jeg har vært her. Dessuten trives jeg svært godt i et selskap som er store nok til å være global markedsleder, samtidig som vi i Norge er små nok til at hver og en utgjør en forskjell. Her finner du både engasjerte folk med mange års erfaring, og unge med iver til å løse utfordringer på nye måter. Miljøet er hektisk, uformelt og internasjonalt, forklarer Storelu.

Oppdrag over hele verden Storeli jobber som application engineer i Dresser-Rand, noe som blant annet innebærer å gjøre studier ute på offshore-anlegg, og detektere og tilby løsninger for oppgradering av utstyr.

www.dresser-rand.com

32

MagAgenda

– Jeg får følge turbinen og prosjektene hele veien fra den er solgt fra oss til den fungerer optimalt hos kunden. Det å ha muligheten til å operere hos kundene våre i utlandet er dessuten noe jeg setter stor pris på. For noen uker siden

GODE ARBEIDSPLASSER

var jeg i Abu Dhabi i De forente arabiske emirater. Her har vi et større oppgraderingsprosjekt med installasjonsstart i disse dager. – Vi har en stor og voksende ordreportefølje, for både gassturbindrevne generator- og kompressoranlegg. Disse leveres til hele verden, fra Malaysia i øst og Brasil og Mexicogulfen i vest, til Angola i syd og Barentshavet i nord, utdyper Storeli.

Ny kunnskap I Dresser-Rand AS er det store utviklingsmuligheter for de som ønsker det. I samarbeid med flere bedrifter på Kongsberg tilbyr de blant annet videreutdannelse ved Høgskolen i Buskerud, hvor man har mulighet til å ta en mastergrad ved siden av jobben. – Om man vil utvikle seg innen nye fagområder har man store muligheter til å prøve ut ulike retninger internt, samt har tilbud om kurs for å skaffe seg mer kunnskap. Slik får vi brukt og testet ut alle sider av det vi kan, og lærer hele tiden noe nytt, forteller Storeli.

Dresser-Rand AS En del av det amerikanskeide Dresser-Rand-konsernet. Dresser-Rand i Kongsberg prosjekterer, leverer og vedlikeholder gassturbiner og gassturbindrevne kompressor- og generatorsett til olje- og gassindustrien, og til landbaserte installasjoner i hele verden.

Bjørnhild Vigerust // bjornhild@magnetmedia.no


ET ANNONSEMAGASIN FRA MAGNET MEDIA

Landets beste IT-arbeidsplass Konsulentselskapet Sterias opplæringsrutiner for nyansatte, bidrar til at selskapet regnes som et av de beste stedene å jobbe for IT-folk. Arvid Steen // arvid.steen@magnetmedia.no

I Great Place To Works (GPTW) kåring av de beste selskapene i Norge å jobbe i, har Steria de siste årene vært inne på topp fem-listen. I år tok de tredjeplassen. Hyggelig, men ingen tilfeldighet, mener HR-direktør Solfrid Skilbrigt. – Man får ikke fornøyde ansatte over natten. Vi har jobbet helhjertet og bevisst med godt arbeidsmiljø i mange år. Etter hvert har det blitt en naturlig del av kulturen vår. Vi vet at folk trives på jobben, fordi de blir sett, hørt og får utfordrende oppgaver. Men for all del; det er godt å se at de ansatte rapporterer til GPTW at de trives, sier HR-direktøren.

Vært med lenge Steria er et internasjonalt betrodd konsulentselskap som har levd tett på næringsliv og offentlig sektor i mer enn 40 år. Selskapet er blant de ti største IT-selskapene i Europa. Selskapet har vokst organisk de siste årene, og regner med økt vekst i tiden som kommer.

F O TO : A R E S A N D N E S / S T E R I A

– Vi tror det skyldes at vi har evnen til å fornye oss – både i takt med den samfunnsmessige og den teknologiske utviklingen. Som et resultat av det har vi tiltrukket oss kompetente medarbeidere, men også krevende oppdragsgivere, sier Skilbrigt. Steria lever av å støtte store virksomheter med å forbedre og effektivisere deres prosesser, systemer og infrastruktur. – Alt for at de skal nå målene sine lettere. Det kan for eks-empel gjelde utvikling av bedre tjenester, optimalisering av ressursbruken eller styrket endringstakt, sier hun.

F O TO : H A N N E K R I S T I N E FJ E L L H E I M / S T E R I A

Grundig innføring i Steria-kulturen Steria består hovedsakelig av høyt utdannede IT-folk. Noen kommer rett fra skolebenken, mens andre kommer fra konkurrenter. Felles for begge kategorier ansatte er at de får en grundig innføring i hva det vil si å være en Steriakonsulent i løpet av de første arbeidsukene. Skilbrigt legger vekt på at alle medarbeidere skal ha god kjennskap til «Steria-kulturen». For at Steria som bedrift skal få de beste og mest fornøyde ansatte, nevner hun to interne utdanningsløp: Steria Academy: Egenutviklet skole som går over tre dager. Nyansatte skal lære om kulturen, holdninger og hva deres arbeidsoppgaver vil bestå av, og hva som forventes av dem. «Studentene» vil også få hilse på alle lederne i selskapet, på tvers av avdelingene, for å bli godt kjent med enhetene i selskapet.

VIKTIG Å HA DET GØY: Steria har i år tatt inn 50 graduates som kommer rett fra skolebenken. Arbeidsmiljøet i Steria kjennetegnes av a det er et høyt kompetansenivå, men de ansatte er opptatt av å ha det moro på jobb. Her er graduatene på tur til Sterias hovedkvarter i Paris i mai 2013.

FORNØYD: HR-direktør Solfrid Skilbrigt sier at Sterias høye plassering i GPTWs kåring er et resultat av bevisst og helhjertet jobbing for et godt arbeidsmiljø.

Graduate-program: I år tok Steria inn 50 nyutdannede i sitt graduate-program. Det er rekord. Denne typen ansatte får en grundigere innføring i selskapet, men også en opplæring i arbeidslivet generelt. De blir introdusert for ulike nettverk som de på sikt kan dra nytte av, samtidig som det er stort fokus på det sosiale graduatene i mellom. Programmet går parallelt ved vanlig jobb, og blir avsluttet etter ett år med en studietur til Sterias hovedkvarter i Paris.

Steria • Blant Europas 10 største it-konsulentselskaper • Tilstede i 15 land og tre verdensdeler. • 20 000 medarbeidere, inkludert 800 i Norge. • Franskeid • Børsnotert i Paris • Grunnlagt i 1969. Les mer på: www.steria.no

GODE ARBEIDSPLASSER

MagAgenda

33


ET ANNONSEMAGASIN FRA MAGNET MEDIA

– Vi har det morsomt og lønnsomt Reitangruppen har de siste årene vært i toppen av Great Place to Works beste arbeidsplass-lister, samt vunnet priser for inspirerende lederskap. Selskapet tror verdibasert arbeid er hemmeligheten bak suksessen. Tore Friestad // tore@magnetmedia.no

– Vi har klokketro på at en sterk og positiv bedriftskultur er helt avgjørende. Det å ha det morsomt på jobben, få ta egne beslutninger, få lov å utvikle seg gjennom jobben og føle seg verdifull. Det er det verdibasert arbeid handler om, sier administrerende direktør for Reitan Convenience, Magnus Reitan.

Samme verdier i 40 år Reitangruppen har i løpet av få år vokst til å bli et av Norges største selskap, med virksomheter i syv land, 34.000 medarbeidere og omsetning på 72 milliarder kroner. Verdigrunnlagene i selskapet har vært de samme siden gründeren av selskapet, colonialmajor Odd Reitan, nedfelte dem på slutten av 1970-tallet.

kultur, selvstendige forretningsområder, stort ansvar og stor myndighet for medarbeiderne har preget Reitangruppen i alle år. – Vi jobber knallhardt for å gjøre hverandre gode og få alle medarbeidere til å føle seg verdifulle. Vi ønsker å gi alle mulighetene til å utvikle seg og fokusere på egen skaperlyst. Vi ønsker oss medarbeidere med høy kompetanse og sterke indre verdier. Vi vil ha noen som virkelig brenner for det de driver med. Medarbeidere som tar egne beslutninger, og som har det moro og positivt utfordrende på jobben. På siste Great Place to Work-undersøkelse ga 95 prosent av våre medarbeidere toppscore på påstanden “Dette er et flott sted å jobbe”, forteller Magnus.

Tillit er – Flere bedrifter får ny visjon og nye verdier avgjørende hver gang det kommer Verdiene er skrevet i en ny toppleder inn i stein både i Trondheim selskapene. Vi har mer og i Oslo, samt flere troen på aktivt å jobbe steder i Norden og ut fra det positive i den Baltikum. Ifølge Reitan etablerte kulturen. Selv må de også jobbes begynner jeg for eksmed i det daglige. empel alltid mine Selskapet har derfor ledermøter og større egen filosofibok, egne møter internt med et I 2012 representerte Odd Reitan Norge i World Entrepreneur of the Year filosofikurs, verdiskole verdigrunnlag. Enten i Monaco. Hans to sønner Ole Robert Reitan (t.v.) og Magnus Reitan (t.h.) for ledere og andre var selvsagt med på kåringen. en historie, et dilemma, verktøy og aktiviteter en diskusjon eller eksempler knyttet til dagens agenda. knyttet til verdigrunnlagene. Ros, positivitet, tydelighet, På blant annet den måten blir verdigrunnlagene aktuelle forventningsavklaring, omsorg og klar ansvarfordeling og relevante for oss. Først når man jobber og tenker med er noe av det som preger organisasjonen, sammen med verdigrunnlagene godt under huden, blir man skikkelig et sterkt søkelys på tillit. verdidrevet, sier den yngste av Reitan-brødrene. – For oss er tillit utrolig viktig. Tillit er avgjørende for at folk Høy kompetanse og sterke indre verdier skal få brukt seg selv på beste mulige måte. I tillegg ønsker Reitangruppen er mye mer enn dagligvare, og driver også mennesker å bli sett: Ros, anerkjennelse og inkludering skal innenfor eiendom, servicehandel og convenience, energi være en helt naturlig del av lederskapet hos oss. Og ut fra og drivstoff. Alle selskapene har felles filosofi, og har historien vår kan vi vel si at hvis folk har det morsomt, har Reitans verdigrunnlag i bunnen. Søkelys på sterk bedriftsdet vist seg å være lønnsomt også, sier Magnus Reitan.

34

MagAgenda

GODE ARBEIDSPLASSER


ET ANNONSEMAGASIN FRA MAGNET MEDIA

Magnus Reitan er administrerende direktør for Reitan Convenience i syv land, og er lidenskapelig opptatt av verdibasert ledelse.

Reitangruppen • Reitangruppens visjon er å bli kjent som Skandinavias mest verdidrevne selskap, og består av fire forretningsområder: REMA 1000, Reitan Convenience (bl.a. Narvesen, 7-Eleven, Pressbyrån og R-kioski), Reitan Eiendom og Uno-X Gruppen. • Reitangruppen har i tillegg datterselskapet Spaceworld, en eierandel på 15,6 prosent i Axfood og 3,5 prosent i Sparebank1 Midt-Norge. • Reitangruppen omsatte i 2012 (inkl. franchiseomsetning) for 72 milliarder kroner, sysselsetter 34.000 mennesker i Skandinavia og Baltikum, og er med dette blant Norges 10 største selskap.

Reitangruppens verdier • Vi rendyrker bedriftens forretningsidé • Vi holder høy forretningsmoral • Vi skal være gjeldfri • Vi skal motivere til vinnerkultur

«Vi ønsker oss medarbeidere med høy kompetanse og sterke indre verdier» Magnus Reitan

• Vi tenker positivt og offensivt • Vi snakker med hverandre, ikke om hverandre • Kunden er vår øverste sjef • Vi vil ha det morsomt og lønnsomt

www.reitangruppen.no

GODE ARBEIDSPLASSER

MagAgenda

35


ET ANNONSEMAGASIN FRA MAGNET MEDIA

Strømvokteren fra Statnett Lisa Marlen Heiestad gleder seg til å gå på jobb i Statnett hver dag.

Monopol på transport av strøm Mens det er konkurranse på produksjon og salg av kraft, er transport av strøm gjennom kraftledningene monopolvirksomhet. Prisen for denne virksomheten fastsettes etter et slags «frimerkeprinsipp». Strøm kan ikke lagres, men må produseres samtidig som den brukes. Statnett har det nasjonale ansvaret for å frakte strømmen og sørge for at strømproduksjon og strømforbruk er i balanse. – Jeg jobber i avdelingen Nettavregning, Vi har ansvaret for tariffering av Sentralnettet. Tariffene skal bidra til en samfunnsmessig rasjonell drift og utvikling av kraftsystemet, og vår oppgave her er altså å drive inn kostnader og gjøre utbetalinger til de kundene som henholdsvis belaster eller bidrar til å avlaste nettet. – Min hovedoppgave består i å gjøre ukentlige beregninger av marginaltapssatser. Satsene inngår i den forbruksavhengige del av tarifferingen, og skal gjenspeile de marginale tapskostnadene Statnetts kunder påfører systemet ved uttak eller innmating av kraft på Sentralnettet, sier hun.

Spennende arbeidsplass

Sivilingeniør Lisa Marlen Heiestad (27) passer på vårt nasjonale strømnett. – Statnett er et arbeidsplass for de som vil jobbe med noe av det mest avanserte innen strømteknologi i Norge, sier Lisa Arvid Steen // arvid.steen@magnetmedia.no

Lisa Marlen Heiestad ble godt kjent med Statnett før hun fikk tilbud om fast jobb. Under studiene hadde hun sommerjobb i bedriften. Underveis i arbeidet syntes hun Statnett var et godt sted å være, så hun søkte om fast jobb – og fikk den i fjor.

Lisa kan fortelle har hun har gledet seg til å gå på jobb hver dag siden hun var så heldig å komme innenfor dørstokken til Statnett via sommerjobben for tre år siden. – Jeg hadde hatt sommerjobb her to somre tidligere og fikk et positivt inntrykk. Jeg valgte Statnett fordi det vil gi meg verdifull erfaring om en bransje jeg ønsker å fordype meg i, samt praktiske kunnskaper innenfor fagfelt relatert til min studieretning. Statnett er dessuten en bedrift i kraftig utvikling, både som organisasjon og innenfor sin virksomhet, noe som gjør det ekstra spennende å arbeide her.

Utvikler seg som ingeniør Som sivilingeniør får hun stadig krevende oppgaver å bryne seg på, forteller hun.

– Er det mange som ikke vet hva Statnett gjør? – For mange er det kanskje litt diffust, siden enkelthusholdninger forholder seg til en lokal strømleverandør. Men kort fortalt gjør Statnett følgende: – Statnett eier og driver hovedparten av sentralnettet, som kan beskrives som riksveiene i norsk strømforsyning. Gjennom dette landsdekkende ledningsnettet overføres strøm fra landsdel til landsdel og over landegrensene til våre naboland. Ledningsnettet i Norge er delt i tre nivåer: sentralnett, regionalnett og lokalt distribusjonsnett, sier Lisa.

36

MagAgenda

GODE ARBEIDSPLASSER

– Det er alltid et stort pluss å jobbe for en arbeidsgiver der arbeidsdagen ikke blir rutine. Hos Statnett får jeg brynt meg på noen av det ypperste innen strømteknologi i landet. Jeg trives godt på jobben og lærer stort sett noe nytt hver dag, sier hun. Hun legger til at det er en ekstra bonus at Statnett har flyttet inn i nye lokaler i Nydalen i Oslo. – Statnett er et godt sted å begynne i arbeidslivet for nyutdannede, inviterer Lisa.


DOF Group has a multi-national workforce of 4,300 professionals with individual areas of expertise.

ET ANNONSEMAGASIN FRA MAGNET MEDIA

Highly committed on seven seas The DOF Group owns and operates a highly modern fleet of 74 purpose-built supply and subsea vessels. Every day DOF’s 4,300 professionals combine their experiences and skills to solve customers’ demands in complex offshore environments. Arild Gilja // redaksjon@magnetmedia.no

– It’s a journey that started 30 years ago, with a single vessel, and two brothers on the west coast of Norway, tells Kathleen Mathisen, Vice President HR in DOF Subsea AS. Today, the DOF Group has a global presence and regionally dedicated resources in all major oil and gas fields around the world.

broader tools and knowledge to create positive working conditions and team engagement. Since the industry requires specialist knowledge, one encourages and supports the employees to develop professionally. The DOF Group aims to identify and attract the industry’s next generation of talented candidates by offering opportunities for inter-country development and career advancement.

Fleet consists of 74 vessels: 31 Construction Support Vessels, 20 Anchor Handling Tug Supply and 23 Platform Supply Vessels. Currently there are five vessels in the New Build-program

Diversity and inclusion are important to DOF, which has developed active strategies to include and up-skill local populations in developing economies.

A multi-national workforce of 4,300 professionals with individual areas of expertise

– We participate in a number of indigenous trainee cadetships in regional locations to build skills and career opportunities. We also have increased female representation in our technical employee forces to address gender imbalance in the industry. Building “Safety Leadership” and a “Safely Culture” is a ‘constant’ in our industry and organization. We work to build competent and confident teams and empower people to take action in-line with safe work practices; the rule is - if it isn’t safe, stop.

• Has offices all over the world, close to all major oil and gas regions

The keys to success – Every day, our team of 4,300 professionals combine the experience and technology that underpins our reputation for safety and efficiency.

– However, attracting graduates is only half the picture. The mentoring program ensures our graduates have the expert guidance to develop knowledge, skills and experience in our core activities, says Mathisen.

So what makes this a great company to work for?

Building the right culture – Fundamentally, we recognise that people, their experience, enthusiasm and energy, are the keys to our success. Our working environment is demanding and subsea operations complex. We know that offshore conditions can test people and equipment. That’s why we use state-of-the-art vessels and equipment and why we have experts in place, across all disciplines, on-and offshore.

Training and talent seeking – We work in a market where shortage of skilled professionals consistently ranks the top five industry challenges and is acknowledged as a global issue. This is caused by the retirement of professional engineers and managers, resulting in loss of available skills, knowledge and, hardest to replicate, experience. Consequently, training, development, diversity and inclusion are ongoing priority areas for our sustainability and productivity. The Leadership Training Programs in the DOF Group ensure that technically capable professionals have the

DOF Group

The DOF Group also has a continuous improvement safety culture and through various channels people and organisation actively keep safety top of mind. – As you can see, it has always been about people in the DOF Group, Kathleen Mathisen states.

GODE ARBEIDSPLASSER

MagAgenda

37


ET ANNONSEMAGASIN FRA MAGNET MEDIA

Meglerforetak inspireres av toppidretten En sterk og tydelig kultur for kontinuerlig forbedring er en oppskrift tradisjonelt hentet fra toppidretten. Nå gir denne arbeidsformen sterke resultater i EiendomsMegler1 Midt-Norge. Arvid Steen // arvid.steen@magnetmedia.no

I Great Place to Work sin nasjonale kåring av de beste mellomstore bedriftene i Norge, kom EiendomsMegler 1 Midt-Norge på tredjeplass. I sommer ble de løftet fram på scenen i Dublin, hvor de tok åttendeplassen i konkurranse med foretak med inntil 500 ansatte fra hele Europa. Forklaringen på de gode resultatene er langt mer omfattende enn kun vinnermentalitet, forteller Hjelde.

– Vår visjon er at vi skal være det mest lønnsomme eiendomsmeglerforetaket for ansatte, eiere og våre kunder. For å greie dette har vi de siste årene vært ekstremt opptatt av å finne potensial for å forbedre oss i alle ledd.

Når HR- og organisasjonssjef Vivi Fuhr Hjelde beskriver hvorfor EiendomsMegler 1 Midt-Norge i juni i år ble kåret til en av Europas beste arbeidsplasser, høres det ut som hun beskriver et elitelag innen idretten. Det er ikke så langt fra sannheten.

– Meglerne våre har tilgang til et omfattende støtteapparat som avlaster dem med administrativt arbeid. Vi har også to coacher, som bidrar til å støtte og bygge opp meglere som av en eller annen grunn er i mindre produktive perioder. Coachene hjelper både enkeltpersoner og team. Blant meglerforetak tror jeg vi er alene om dette tilbudet i Norge, forteller Hjelde.

Meglerforetakets viseadministrerende direktør, Svein Tore Samdal, har bakgrunn fra elitesatsing i langrennssporten. – Langrennsinteresserte kjenner ham igjen som landslagstrener og personlig trener for Marit Bjørgen for noen år tilbake. Den ekstreme konkurranseånden, og evnen til å tenke forbedringer i alle ledd, har løftet EiendomsMegler 1 Midt-Norge til å bli en arbeidsplass de ansatte er stolt av å jobbe hos, og hvor resultatene er gode, sier Hjelde, og fortsetter: – Vi har bygget en kultur med mantraet «ingen er best alene», der alle bidrar til å gjøre hverandre god. Kontinuerlige forbedringer er derfor arbeidsformen hos oss, sier HR-og organisasjonssjefen.

38

MagAgenda

GODE ARBEIDSPLASSER

Planen for å lykkes Noen av tiltakene er som følger:

– De har et eget Kontinuerlig Forbedrings-team som har som jobb å gjøre alle ledd av de 27 kontorene i Midt-Norge samkjørte og bedre. Teamets jobb er å spore opp suksesshistoriene på et kontor, og spre dem videre til de andre til alles beste. De gode løsningene og den gode praksisen finnes i organisasjonen. Derfor blir det veldig viktig å gjøre en god jobb med å tilgjengeliggjøre de for alle. – Vi jobber i tillegg etter en Lean-modell. Det vil si korte møter, og effektiv oppfølging av hver enkelt megler. Positive og negative ting tas ofte i plenum for at alle skal lære av hverandre. Vi er veldig opptatt av at alle skal bli bedre sammen – ikke alene. Da får kontorene de beste resultatene, fastslår hun.


ET ANNONSEMAGASIN FRA MAGNET MEDIA

I sommer ble Eiendomsmegler 1 Midt-Norge løftet fram på scenen i Dublin, hvor de tok åttendeplassen i konkurranse med foretak med inntil 500 ansatte fra hele Europa.

– Sterk kultur for kontinuerlig forbedring Skal en bedrift få de ansatte til å trives og bidra til god omsetning, handler det om noe så enkelt som å se sine ansatte og ta vare på dem. Gi dem utfordringer og behandle dem med respekt, forteller Hjelde. – Alle tiltakene jeg har nevnt gjør at våre ansatte trives. Samtidig er det viktig å understreke at vi har jobbet med å bygge en sunn prestasjonskultur over tid. Det viktigste for en bedrift som ønsker fornøyde ansatte er en helhetlig plan som følges opp, og at alle ansatte har en felles forståelse av hva som er målene til bedriften. For oss i EiendomsMegler 1 Midt-Norge er det åpenbart at fokus på godt arbeidsmiljø og kontinuerlig forbering skaper resultater.

– Stabil arbeidskraft EiendomsMegler 1 Midt-Norge har en veldig liten utskiftning av ansatte, og et sykefravær som er rekordlavt. – Vi ser frem mot å jobbe videre med dette. Vår visjon har vært en suksess for å bygge kultur, og å nå våre mål. Kontinuerlig forbedring gir oss en sterkere bedriftskultur, og gjennom samarbeidet med Great Place to work skal vi fortsette å skape Norges beste arbeidsplass. – For som vi sier hos oss: «Bedre i morgen enn i dag. Bedre i dag enn i går», sier Hjelde.

GODE ARBEIDSPLASSER

MagAgenda

39


ET ANNONSEMAGASIN FRA MAGNET MEDIA

40

MagAgenda

OLJE OG GASS

Olje og Gass / Gode arbeidsplasser  

Distribuert i Dagens Næringsliv og utdelt på ONS Norway 2013

Advertisement