Page 1

Stem R ø

dt 12. s

eptem

ber!

Rødt Bergen • Postadresse PB 992, 5808 Bergen • telefon 55 31 64 21 • bergen@roedt.no • www.roedt..no/bergen

Stopp rasismen


Rødts mål er et flerkulturelt samfunn uten rasisme og nasjonal undertrykking, med åpne grenser og demokratiske rettigheter for alle folkegrupper. Rasisme er et undertrykkingsredskap som stabiliserer og styrker maktforholdene og samfunnsordenen. Rasistiske partier, høyreekstremistiske og nynazistiske grupper er i vekst i hele Europa. Etablerte partier går stadig lenger i sine angrep på flyktninger og minoriteter. Både språkbruk og politikken har hardnet til. Særlig muslimer, romfolk og asylsøkere stemples som «de andre» og som en trussel mot stabilitet og velferden i landet. Hva kan jeg gjøre? • Reager mot rasistiske utsagn på jobben, skolen eller på andre steder hvor du er! • Skriv leserinnlegg til avisene! • Engasjer deg i enkeltsaker, for eksempel i mot utkastelsesvedtak som gjelder asylsøkere der du bor! • Stem på Rødt i valget 12. september!

Rødt Bergen • Postadresse PB 992, 5808 Bergen • telefon 55 31 64 21 • bergen@roedt.no • www.roedt..no/bergen

Stopp rasismen

Stem R ø

dt 12. s

eptem

ber!

Stopp rasismen  

Stem Rødt 12. september ! Rødt Bergen • Postadresse PB 992, 5808 Bergen • telefon 55 31 64 21 • bergen @ roedt.no • www.roedt..no/bergen

Advertisement