Page 7

7

Nr. 4 2011

Audun Lysbakken enig med Rød Ungdom rød ungdom Anna Kathrine Eltvik akeltvik@broadpark.no

Rød Ungdom har lenge kjempet for at retusjerte modeller som brukes i reklamer skal merkes, og nå har ungdomspartiet overbevist barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken: – Det er selvsagt gledelig, sier Marte Teigen, nestleder i Rød Ungdom. Regjeringen har nå som mål å skape et mindre kroppsfiendtlig moteideal. Den ønsker å gå i dialog med reklamebransjen og mediene for å redusere omfanget av reklame som bidrar til uoppnåelige kroppsidealer. I tillegg lover regjeringen å utrede muligheten for merking av retusjert reklame.

Fra ord til handling

– Dette har regjeringen kommet med før også, så denne gangen håper vi i Rød Ungdom at de går fra ord til handling. Rød Ungdom tok initiativet til opprettelsen av Ungdom mot Retusjering av Reklame (UmRR), hvor Sosialistisk Ungdom, AUF, KrFU, Ungdom og Medier og Press er medlemmer. UmRR har ved en rekke anledninger fått presseoppslag i flere av landets største aviser. De har blant annet aksjonert ved å klistre store merkelapper på reklameplakater som er retusjerte.

Foto: Ungdom mot retusjering av reklame / aktivisme.no

Kroppsfiksering og spiseforstyrrelser

Marte Teigen påpeker videre hvordan nåtidens kroppsfiksering har påvirket en rekke ungjenter på en vært uheldig måte: – Når jenter med et dårlig selvbilde møter reklamemodeller som er retusjert til å være mye tynnere og mer plettfri enn de er i virkeligheten, så er resultatet et enda dårligere selvbilde for mange av dem. De forteller til seg selv at de ikke er bra, fin eller slank nok. – Hundre tusen jenter i Norge har til enhver tid en eller annen form for spiseforstyrrelse, og de har ikke et sunt forhold til hverken kropp eller mat. Slik kan vi ikke ha det, fortsetter Teigen.

Muligens lovstridig

Førstelektor ved Handelshøyskolen BI, Monica

Viken, har nylig påpekt at retusjert reklame kan være i strid med markedsføringsloven. I følge loven skal reklame ikke være villedende og retusjeringen kan være lovstridig dersom den er egnet til å påvirke forbrukere til å handle produkter de ellers ikke ville handlet. (BT, 08.11.11) – I 2009 ble reglene for reklame rettet mot barn og unge strammet inn. Loven sier at en må ta hensyn til barnas manglende erfaring og påvirkelighet. De lar seg påvirke og lar seg lettere lede inn i en verden der det fokuseres på perfekte mennesker. De yngste tror gjerne at det er slik det skal være, advarer Teigen. – Er dette noe dere i Rød Ungdom og UmRR føler blir tatt alvorlig nok? – Nei. Hadde brudd på markedsføringsloven blitt tatt på alvor, så ville det jo ikke vært nødvendig å aksjonere.

Kom på bøllekurs! rød ungdom Camilla Karlsen, Rød Ungdom camilla.k.karlsen@gmail.com

Vil du lære om hersketeknikker, om hvorfor og hvordan jenter blir undertrykt, om å snakke foran store forsamlinger, og bli kjent med andre jenter? Vil du lære å si ifra og hvordan du, sammen med andre, kan forandre jenters virkelighet? Har du større drømmer enn å bli prinsesse? Da er det på tide at du melder deg på bøllekurs. Et bøllekurs i regi av Rød Ungdom er et feministisk, politisk selvtillitskurs som skal gi jenter økt selvtillit, økt selvinnsikt og øvelse i å kaste seg frampå. På bøllekurs står jenter sammen om å bryte med kjønnsroller, forventninger og idealer. Sammen er vi sterke. På bøllekurs lærer du om hersketeknikker, hvordan og hvorfor kvinner i verden i dag fortsatt er undertrykte og å snakke foran store forsamlinger. Man lærer om jentekamp, om kjønnsroller og skjønnhetsidealer, om hvorfor jenteblader og porno kan ha en negativ innvirkning på oss. Bøllekurs er en ypperlig mulighet for unge jenter å bli kjent med både seg selv og andre. Dersom en vil lære hvordan en skal si ifra og hvordan du, sammen med andre, kan forandre din egen og andre jenters hverdag burde du melde deg på bøllekurs.

Neste bøllekurs blir holdt på Askøy helgen 9. - 11. desember. Bølleledere er Camilla Karlsen, Tomine Sandal og Anja Rolland. Kurset vil bli holdt på Kleppe Barneskole, og oppmøte vil bli 16:00 ved den Blå Stein i Bergen 9. desember. Dersom du ønsker å melde deg på kan du sende en melding eller ringe til Camilla på 99384115.

Mer mobbing på skoler i Bergen Det kommer frem i Tilstandsrapporten for Grunnskolen i Bergen at det har blitt mer mobbing på skolene i Bergen kommune. Mobbing kan lage varige, psykiske arr, så det bør man ta ad notem. Rødt mener at det bør vektlegges hvordan man skal vise nettvett og bruke sosiale media. Stadig yngre mennesker får disponere både mobiltelefon og Facebook-konto, og det er liten tvil om at dette er problematisk. Barn og ungdom forteller at det er spesielt mye mobbing og uthenging på disse arenaene, og det er ønskelig at fokusering på nettvett og klok bruk av sosiale media skal få en så sentral plass som mulig i tiltaksplanen. SV som er 2. vara for Rødt i Komite for oppvekst (KOPP), foreslo følgende i KOPP den 10. november: «Digital mobbing Økt bruk av mobiltelefon og sosiale medier har ført til at mobbinging skjer i nye former og kanaler. Komite for oppvekst vil be om at det i den kommende kvalitetsmeldingen legges spesiel vekt på tiltak for å også bekjempe denne typen mobbing.» Forslaget ble stemt ned av Høyre, KrF og FrP. Anna Kathrine Eltvik akeltvik@broadpark.no

Roedt Nytt 4  

Roedt Nytt Bergen nr 4

Roedt Nytt 4  

Roedt Nytt Bergen nr 4

Advertisement