Page 4

4

Nr. 4 2011

Foto: Gunn Elisabeth Hauge.

Sjenking: Nå må Bergen kommune ta grep! Sjenkepolitikk Anna Kathrine Eltvik akeltvik@broadpark.no

Det har høsten 2011 vært flere tilfeller av meningsløs vold i Bergen som har skjedd i forbindelse med inntak av alkohol. Blant annet har en mann i tredveårene dødd. Dette kunne meget mulig vært unngått om politikerne i Bergen by hadde vært sitt ansvar bevisst. Mens diskusjonen om åpningstider har gått i Bergen, er det ingen som har tatt til ordet for å gjøre slik man gjorde det i Stockholm. Der har man gitt løyve for utvidet åpningstid til et begrenset antall restauranter. Mens politiet og en del politikere i Norge taler for å stanse alkoholservering klokken 02, så har man altså klart å løse problemet på en annen måte i Sverige.

STAD-prosjektet

Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem (STAD) startet opp i 1995. Da viste undersøkelser at bartendere solgte alkohol til 95 prosent av dem som skulle blitt nektet mer servering. Ti år senere, var det bare 16 prosent av de som var for beruset som fikk servering. Det at bartenderne er kurset i hvordan de skal vurdere promille på gjester og tenke lenger enn til antall solgte alkoholenheter, førte til at Stockholm fikk en markert nedgang i antall tilfeller av vold knyttet til promille. Ettersom man samtidig erkjente at en stor del av narkotikaproblemene også var knyttet til restaurantbransjen, fikk man via kursing ned tallene på narkotikamisbruk også.

Lønnsomt for samfunnet

For hver krone man brukte på STAD, fikk samfunnet tilbake 39 kroner i form av sparte utgifter. Alkoholmisbruk koster til sammenligning Norge omtrent 20 milliarder kroner hvert eneste år, og mange som jobber i politi- og helseetaten har påpekt gjentatte ganger at det meste er knyttet til helgefylla. I Trondheim viser ny forskning at begrenset tilgjengelighet fungerer. Bergen kommune burde gjøre som Stockholm og kreve at alle restaurantarbeidere tok et obligatorisk kurs tilsvarende STAD. Om restaurantene ønsker å bli tatt på alvor om å få holde lenge åpent, bør de ønske velkommen et slikt tiltak. Hvis ikke, fremstår de bare som en bransje som er ute etter å tjene penger, koste hva det koste vil for samfunnet.

Bergen trenger en miljørevolusjon miljø Thorleif Berthelsen thorleifb@hotmail.com

Byrådet presenterte i sin tiltredelseserklæringer lite godt for miljøet. Et av verstingforslagene er å fjerne 200 parkeringsplasser fra gateplan, samtidig som man åpner full kapasitet i Klostergarasjen med 300 nye plasser. De neste 20 årene vil trafikken i Bergen øke med 40%, med god hjelp av byrådet. I følge Statens Vegvesen vil ikke buss, bane og sykkel kunne ta hele økningen og vil ha samkjøring til og fra jobb. Bilringen eksisterer i dag, men tilbudet må utvides for å hamle opp med alenekjøring. Busselskapene taper dessuten store beløp på at bussene står i kø, og Vegvesenet tror mer samkjøring kan utfylle bussene og avlaste vegene slik at selskapene kan frigjøre både tid og ressurser til et bedre ruteopplegg. Hvis ikke Bergen skal kveles, trengs sterkt utvidet kollektivtilbud. Bussrutene fra Bergen Sør mot sentrum skulle aldri vært nedlagt etter åpningen av Bybanen. Kollektivandelen har ikke økt, fordi passasjerene bare er flyttet fra ett kollektivkjøretøy til et annet. I rushtrafikken er banen så full at det er ukomfortabelt, noe også byttingen på Nesttun i all slags vær er. Dette bidrar til at tidligere bussbrukere også velger å gå tilbake til bilen.

Selv om trafikken inn til sentrum har gått ned, er det flere passeringer i bompengeringen. Dette forteller at det trengs gjennomgående busser også mot sør. Danmarksplass lider under den naive forestillingen om at bybanen skal løse alle problemer. For første gang ble det forrige vinter målt farlige nivåer av NO2 også i Rådalen og på Nesttun, så luftkrisen sprer seg. Bergen trenger en helt annen samfunnsplanlegging. Mer demokratisk påvirkning fra folk, og politikere som tør ta ansvar for fellesskapets beste og ikke pengeinteresser, står i motsetning til dagens hals over hode-utvikling hvor markedskrefter og individualisme får dominere. Anbudspolitikken i kollektivtrafikken må stanses, og det offentlige må drive buss og bane selv. Noe av det som bør innføres er gratis buss og bane, slik at man sparer tid ved påstigning. Betaling over skatteseddelen vil gi et incentiv om allmenn bruk. Rødt vil ha en prøveordning i vinterhalvåret, når behov og effekt er størst, med mål om å gjøre en slik ordning permanent. Noen andre illustrerende eksempler er at i stedet for å få fortgang i elektrifisering av havnen, er byrådet mest opptatt av å kjøpe opp området til glede for privat kapital. DnB, Vital og hotellvirksomhet får viljen sin i Solheimsviken; et område hvor man egentlig burde hatt park. Og til de nye boligene i Damsgårdssundet har ikke kommunen sørget for nok barnehager med mer kjøring som resultat. Og sykkelstier står på vent grunnet mangel på planleggere. Strategisk organisering og massiv offentlig innsats både fra stat, fylkeskommune og kommune må til, og nå.

Roedt Nytt 4  

Roedt Nytt Bergen nr 4