Page 1

RØDT, Bergen

Bergen, 18. Mars 2013.

Samferdselsminister Marit Arnstad postmottak@sd.dep.no

E 39 - NEI TIL FLYTEBRO OVER BJØRNEFJORDEN Regjeringen har, ved din partileder Liv Signe Navarsete, offentliggjort at den går inn for å bygge fergefri E39 langs Vestlandskysten. For Hordaland har en ennå ikke bestemt hvilken trase en vil velge sør for Bergen. RØDT Bergen vil på det sterkeste anmode om at valget ikke faller på det såkalte «Midt-alternativet», - som innebærer kryssing av Bjørnefjorden via flytebro til Os. Der er flere grunner til at partiet fraråder en slik løsning. Her skal vi imidlertid forholde oss til den som for Bergens del må sies å være den aller viktigste; Nemlig å forhindre at vi får en stor økning av (gjennomgangs)-trafikk inn over Danmarks plass og gjennom byens sentrum. Danmarks plass er i dag landets mest trafikkerte veikryss. Av den grunn, - men også utifra topografi og byutvikling, er luftforurensningene i dette, - og nærliggende områder allerede et stort problem. En kan forestille seg et «timeglass», hvor Danmarks plass ligger der hvor timeglasset er trangest. Fana og områdene i sør, utgjør så den ene brede delen av timeglasset, mens bysentrum og områdene nordenfor – den andre brede delen. Mange ganger/dager hver vinter/vår overskrider forurensningene, forårsaket av så vel eksos/diesel og svevestøv, de vedtatte faregrenser. Byens helsevernmyndigheter går da ut og anmoder mennesker, med hjerte- og luftveisproblemer, i det relativt sterkt befolkede Danmarks plass-området om å holde seg innendørs. Det er spesielt ille at dette faller sammen med de solskinnsdager befolkningen i byen ikke er overvettes bortskjemt med.

For styret i RØDT Bergen ___________________

Nei til bro over Bjørnefjorden  

Nei til bro over Bjørnefjorden

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you