Page 1

nei til strippestrøk i Bergen


Strippeklubber og andre steder som tjener penger på salg av kvinnekroppen skal ikke gis skjenkeløyve. Stopp all sexisme - stopp Dreams Showbar!

Stem R ø

dt 12. s

eptem

ber!

Rødt Bergen • Postadresse PB 992, 5808 Bergen • telefon 55 31 64 21 • bergen@roedt.no • www.roedt..no/bergen

Bergen er fortsatt ikke blitt kvitt strippebaren Dreams. Før den kom, hadde det lykkes å holde Bergen fri for den slags. Det er viktig at arbeidet fortsetter med enda større kraft for å bli kvitt det fremmedelementet som en strippebar er i Bergen.

Nei til strippestrøk i Bergen  
Nei til strippestrøk i Bergen  

nei til StrippeStrøk i Bergen Bergen er fortsatt ikke blitt kvitt strippebaren Dreams. Før den kom, hadde det lykkes å holde Ber- gen fri fo...

Advertisement