Page 1

Wystawiono dnia 28-07-2013 Bielsko Biała

Faktura VAT nr 1/7/2013 Data sprzedaży: Sposób zapłaty: Termin płatności:

Sprzedawca:

07-2013 Gotówka 28-07-2013

Nabywca: mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP 778-14-35-103

POZYCJE FAKTURY Lp. Nazwa towaru lub usługi

PKWiU

Ilość Jedn.

Cena jedn. netto

Wartość netto

Stawka VAT

1.

tłumaczenie

tłumacze nie pisemne

66,1

znak

24,53

1 621,43

23 %

2.

tłumaczenie

tłumacze nie pisemne

58,1

znak

24,53

1 425,19

23 %

3.

tłumaczenie

tłumacze nie pisemne

3,8

znak

24,53

93,21

23 %

4.

tłumaczenie

tłumacze nie pisemne

58,1

znak

24,53

1 425,19

23 %

PODSUMOWANIE Stawka VAT 23 % Razem:

Wartość netto

VAT

Wartość brutto

4 565,02

1 049,95

5 614,97

4 565,02

1 049,95

5 614,97

Zapłacono:

5 614,97

Pozostało do zapłaty:

0,00

Słownie:

pięć tysięcy sześćset czternaście i 0,97 PLN

Uwagi:

Faktura bez podpisu odbiorcy

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT

Magdalena Jachowicz

1/7/2013

Druk: www.ifirma.pl

strona 1 z 1

Faktura  

Faktura VAT - zadanie próbne

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you