Page 1

Darba darītājs Человек дела

Deputāta Nikolaja Sokola sports, kultūra un projekti 92

MAGISTRALE

Pirms vairāk nekā trim gadiem, kad Latvijā noritēja pašvaldību vēlēšanas, Rīgas augstskolas absolvents Nikolajs Sokols kļuva par jaunāko patreizējā sasaukuma deputātu. Partijas „Saskaņas centrs” pārstāvis tika ievēlēts Aizkraukles pilsētas domē. Tā ir pilsēta Daugavas krastā, pusotras stundas brauciena attālumā no Rīgas. Deputāts dzimis Urālos, taču kopš agras bērnības mācījies skolā Aizkrauklē. Šeit viņš apmeklēja arī karatē nodarbības. Nikolajs Sokols ir ne tikai pats jaunākais deputāts, viņš ir arī Latvijas karatē asociācijas tiesnešu korpusa otrais prezidents, saņēmis skaistā un izteiksmīgā tuvcīņas stila šotokan melno jostu (1. dans). Три с лишним года назад, когда в Латвии прошли выборы в самоуправления, выпускник рижского вуза Николай Сокол стал самым молодым депутатом нынешнего созыва. От партии «Центр согласия» его избрали в думу города Айзкраукле, что на берегу Даугавы, в полутора часах езды от Риги. Родом с Урала, он с раннего возраста учился в школе и занимался карате в Айзкраукле. Помимо того, что он имеет статус молодого депутата, г-н Сокол является вторым вице-президентом и одним из главных судейского корпуса в Латвийской ассоциации карате, обладает черным поясом (1-й дан) красивого и сильного стиля шотокан.


Darba darītājs Человек дела

Спорт, культура и проекты депутата Николая Сокола Jūlijā Nikolajs kā starptautiskas klases tiesnesis strādāja pasaules čempionātā Lietuvā saskaņā ar WKC – vispasaules karatē konfederācijas noteikumiem. – Es būšu vienīgais cilvēks Latvijā ar šīs versijas starptautisko sertifikātu, tāpēc man būs tiesības kā tiesnesim strādāt starptautiskos turnīros ārvalstīs un Latvijā, - stāsta N. Sokols. – Pie mums trenējas ne tikai pilsētnieki, bet arī jaunieši no tuvākās apkaimes. Asociācijai ir izveidojušās labas attiecības ar Krieviju: nākamgad Rīgā noritēs starptautisks turnīrs, kura galvenais tiesnesis būs Krievijas pārstāvis, Čuvašijas Republikas karatē federācijas prezidents Vjačeslavs Timofejevs. Turnīrā piedalīsies 300 – 500 dalībnieki. Panākumus esmu guvis arī pilsētas saimniecības darbā. Esam panākuši komunālā uzņēmuma valdes locekļa atcelšanu, līdz ar to veicinot kārtības ieviešanu uzņēmuma vadībā. Tam par iemeslu kļuva nepietiekamas iedzīvotāju zināšanas par katras mājas uzkrātajiem un iztērētajiem līdzekļiem. Esam izveidojuši arī komisiju, kuras uzdevums ir alternatīvās enerģijas izvērtējums. Šis jautājums ir ļoti svarīgs no „zaļās” Latvijas viedokļa. Ņemot vērā pastāvīgo gāzes cenu pieaugumu, citu dabas resursu izmantošana ļautu noturēt patreizējos apkures tarifus tagadējā līmenī vai pat samazināt. Citu dabas resursu izmantošana varētu dot impulsu gan vietējiem, gan ārzemju uzņēmējiem, kuri jau vēršas pie mums ar saviem piedāvājumiem. Aizkrauklei kā kapitālieguldījumu objektam ir vairākas priekšrocības. Pirmkārt, tā ir loģistika – skaistā mazā pilsētiņa ar 9.6 tūkst. iedzīvotāju atrodas tikai vienas stundas brauciena attālumā no Lietuvas un pāris stundu brauciena attālumā no Baltkrievijas un Krievijas. Šovasar Latviju apmeklēja politiķu un uzņēmēju delegācija no Jaroslavļas. Saruna ritēja par medicīniskā tūrisma attīstību un citām sadarbības sfērām. Deputāts ir gatavs palīdzēt investoriem savest kārtībā montāžas cehus un jebkuru ražotni. Atšķirībā no Rīgas, Aizkrauklē darbinieku pakalpojumi izmaksās par 20 – 30% mazāk. Pilsēta piedāvā zemesgabalus industriālajām vajadzībām, kā arī augsti kvalificētu darbaspēku. Pilsētā ir arodvidusskola, kurā iespējams īsā laikā sagatavot, piemēram, elektriķus un atslēdzniekus – šāds projekts jau tika realizēts Mercedes Latvia vajadzībām. – Mums ir aptuveni 100 hektāri zemes, ko iespējams bez konkursa iznomāt uz laiku līdz 12 gadiem, - stāsta N. Sokols. – Turklāt vēl atbrīvošana no nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas, ja uzņēmums ir Aizkraukles rezidents. Bez tam varam piedāvāt uzņēmumiem no KF saziņas brīvību un produkcijas novirzīšanu gan uz ES, gan arī austrumiem – tagad, kad Krievija ir kļuvusi par PTO locekli, situācija ir ievērojami uzlabojusies. Investoru vīzu programmā Aizkrauklē nekustamā īpašuma minimālā cena sastāda 50 tūkstošus latu – divreiz mazāk nekā Rīgā un Jūrmalā. Vīza investoram un viņa ģimenes locekļiem dod tiesības pārvietoties un apmesties ES uz 5 gadiem. Šobrīd Aizkraukle – tā ir VIP pilsētiņa ar attīstītu infrastruktūru: ceļiem, DUS, bērnudārziem, medicīnas iestādēm utt. Par godu 45. dzimšanas dienai pilsētai tika pasniegta dāvana – M. Čehova vārdā nosauktā Rīgas Krievu teātra aktieru iestudētā izrāde,

В июле Николай ездил как рефери международного класса на чемпионат мира по правилам WKC – всемирной конфедерации карате, проходивший в Литве. – У меня будет единственная в Латвии международная сертификация по этой версии, что даст мне право судить международные турниры на выезде и в Латвии, – говорит Н. Сокол. – У нас тренируются не только горожане, но ребята из ближней периферии. У ассоциации сложились хорошие отношения с россиянами: в следующем году в Риге пройдет международный турнир, главным судьей которого будет россиянин, президент федерации карате Чувашской Республики Вячеслав Тимофеев, в котором примут участие 300–500 участников. Что касается городского хозяйства, и здесь есть успехи. Мы добились снятия с должности члена правления коммунального предприятия, что содействовало наведению порядка в составе руководства предприятия. Причиной этого стала недостаточная информированность жителей о накопленных и растраченных средств каждого дома. Мы создали комиссию по оценке альтернативной энергии, что важно в рамках «зеленой» Латвии. В связи с постоянным удорожанием газа, идея об использовании других природных ресурсов могла бы удержать уже нынешний тариф на отопление на нынешнем уровне или даже снизить его. Использование других природных ресурсов могло бы дать импульс предпринимателям, как местным, так и из-за рубежа, которые уже обращаются к нам со своими предложениями. Айзкраукле как объект для капиталовложений имеет несколько преимуществ. Прежде всего, это логистика – красивый маленький городок с 9,6 тыс. населения находится всего в часе езды от Литвы и в паре часов от границ Белоруссии и России. Нынешним летом в Латвию приезжала делегация политиков и бизнесменов из Ярославля. Разговор шел о развитии медицинского туризма и о других сферах сотрудничества. Депутат готов помочь инвесторам довести до запуска сборочные цеха и вообще любое производство. В отличие от Риги, в Айзкраукле услуги работников будут стоить на 20–30% меньше. Город предлагает земельные участки под развитие индустриальных площадок плюс высококвалифицированную рабочую силу. В городе есть профучилище, где можно в сжатые сроки подготовить, например, электриков и слесарей – подобный проект был реализован для Mercedes Latvia.

MAGISTRALE 

93


Darba darītājs Человек дела

uz kuru tiek aicināti skolotāji un deputāti, uzņēmēji un skolēni, pensionāri un veterāni. Pasākums norit ar deputāta Nikolaja Sokola un LR Saeimas deputāta Vitālija Orlova idejisko un finansiālo atbalstu. Ieeja – bez maksas. – Septembrī organizējām VIII Baltijas valstu skolu šaha festivālu, kurā piedalījās arī viesi no Krievijas un Ungārijas. Par tā sponsoru kļuva kompānija «Форвард» („Forvard”), KF Olimpiskās komandas sporta apģērbu ražotājs. Tika ierosināts organizēt Aizkrauklē pusprofesionālu starptautisku kikboksa turnīru atbilstoši K-1 noteikumiem. Tajā varētu piedalīties sportisti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un, iespējams, arī no Krievijas un Baltkrievijas. Pašlaik norit pārrunas ar sponsoriem un K-1 federācijas pārstāvjem Latvijā. 2012. gada decembrī notiks bērnu šaha čempionāts. – Mana dzīve, tāpat kā daudzu jo daudzu cilvēku dzīve, ir ceļš. Mans ceļš – tā ir politika, sports un bizness. Dzīvē reizēm gadās tā, ka cilvēku ceļi sastopas un izvēršas par ļoti interesantiem un emocijām pārpilniem pasākumiem vai ienesīgiem uzņēmumiem. Labprāt aprunāšos ar investoriem, sporta pasākumu sponsoriem vai vienkārši jauniem paziņām. Svētku priekšvakarā visiem žurnāla „Maģistrāle” lasītājiem gribu novēlēt: nekad neaizmirstiet savas saknes. Ticiet sev un saviem spēkiem! Saglabājiet cilvēcību un cieniet viens otru. Kopā mēs „apvērsīsim kalnus” un atstāsim pēdas vēsturē. Gaišus Ziemassvētkus un veiksmīgu 2013. gadu! Andrejs MONGOLOVS

Latvijas karatē asociācijas mājaslapa: www.karatelatvia.lv

94

MAGISTRALE

– У нас около 100 гектаров земли, которую без конкурса можно сдавать на срок до 12 лет, говорит Н. Сокол. – Плюс освобождение от уплаты налога на недвижимость, если предприятие – резидент Айзкраукле. К тому же мы можем предложить предприятиям РФ отсутствие барьеров в общении и продвижение продукции, как на запад ЕС, так и восток – теперь, когда Россия член ВТО, это проще. По программе инвесторских виз в случае Айзкраукле пороговая сумма при покупке недвижимости составляет 50 тыс. латов – вдвое меньше, чем в Риге и Юрмале. Виза дает право инвестору и членам его семьи передвижение по ЕС и проживание в объединенной Европе на 5 лет. Айзкраукле сегодня – это VIP-городок с развитой инфраструктурой: дорогами, заправками, детскими садами, медучреждениями и т.д. В честь 45-летия городу дарят спектакль в постановке актеров Рижского русского театра им. Михаила Чехова, на который приглашают учителей и депутатов, предпринимателей и школьников, пенсионеров и ветеранов. Мероприятие проводится при полной идейной и финансовой поддержки депутата Николая Сокола и депутата парламента ЛР Виталия Орлова. Вход на спектакль бесплатный. – В сентябре мы проводили 8-й Балтийский чемпионат среди школьников по шахматам, в качестве гостей были россияне и венгры. Спонсором чемпионата стала компания «Форвард», производитель спортивной одежды для Олимпийской сборной РФ. Поступило также предложение провести в Айзкраукле полупрофессиональный международный турнир по кикбоксингу по правилам К-1. В нем могли бы принять участия спортсмены из Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, возможно, и из России и Белоруссии. В данный момент ведутся переговоры со спонсорами и представителями федерации К-1 в Латвии. В декабре 2012 г. здесь состоится чемпионат по шахматам среди детей. – Моя жизнь, как и жизнь многих из вас, – это путь. Мой путь – это политика, спорт и бизнес. В жизни так случается, что пути людей пересекаются, превращая эти пути в очень интересное и насыщенное мероприятие или предприятие. Я открыт для разговора с инвесторами, спонсорами спортивных мероприятий и просто новыми знакомыми. В преддверие праздников хочу пожелать всем читателям журнала Magistrale – никогда не забывайте, откуда вы родом. Верьте в себя и в свои силы! Оставайтесь людьми и уважайте друг друга. Вместе мы «перевернём горы» и оставим положительный след в истории. Светлого вам Рождества и удачного 2013 года. Андрей МОНГОЛОВ

Сайт Латвийской ассоциации карате: www.karatelatvia.lv

Nikolai_Sokol  

Deputāta Nikolaja Sokola sports, kultūra un projekti

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you