Page 1


1 . B i z n e s a r a d i o w w w . 1 b r. l v K r. Va l d e m ā r a i e l a 7 6 - 1 a , R ī g a Reklāmas nodaļa (+371) 22 11 88 22 r a d i o @ 1 b r. l v, r e k l a m a @ 1 b r. l v Studija (+371) 200 54 200 Elizabetes iela 55, Rīga, LV-1013


MĒS SĀKAM JUBILEJU …

МЫ НАЧИНАЕМ ЮБИЛЕЙ…

raugi! Žurnāls Magistrale gatavojas svinēt nelielu, taču svarīgu jubileju – mums ir apritējuši 5 gadi! Jā, arī agrāk jūsu uzticamais ceļabiedrs ilgus gadus pavadīja jūs lidojumos visdažādākajos virzienos, taču pēc tam mēs izlēmām nedalīt ceļinieku vienoto brālību un nonācām pie secinājuma: ikkatrs cilvēks dzīvē dodas uz priekšu pa savu maģistrāli, tātad kādā ceļa posmā Magistrale varētu kļūt par patīkamu un lietderīgu, bet dažbrīd – pat par neaizvietojamu ceļabiedru. Šo gadu laikā nemanāmi pieaudzis mūsu uzticamo draugu un godāto partneru pulks. Citādi nemaz nevar būt – labā slava aug kā lavīna un piesaista tos, kas pozitīvi domā un vēlas konstruktīvi sadarboties. Magistrale ir pastāvīgs pasažieris visdažādāko aviokompāniju lidmašīnās un tālsatiksmes vilcienos, kuru maršruti sākas Rīgā un ved atpakaļ. Mūsu žurnāla lappuses sniedza pirmo iespēju iepazīties ar Latviju vairākām „Jaunā viļņa” dalībnieku paaudzēm, Comedy Club rezidentiem, muzikālā festivāla „Голосящий КиВиН” un „Юрмалина” dalībniekiem, kā arī visiem, kas izvēlējušies vasaras atpūtai Jūrmalu – pērli jūras krastā, vai senlaicīgo Rīgu Ziemassvētku un Jaungada ceļojumam... Esam stāstījuši arī par pilsētam un valstīm, kas gaidīja ceļotājus no Latvijas. No mūsu žurnāla lappusēm jūs ir uzrunājušas pirmās personas Latvijā, cienījami uzņēmēji, Krievijā un Latvijā pazīstamas zvaigznes. Profesionālus padomus snieguši mediķi, eksperti televīzijas, mākslas un modes sfērās un daudzi citi. Cik patīkami ir redzēt visapkārt jubilārus un sagaidīt skaistas gadadienas! Pagājušajā gadā Jūrmalā Comedy Club brīnišķīgi atzīmēja desmit gadu jubileju un nolēma turpināt šo tradīciju – svētkus Jūrmalā par lielu prieku jums un mums! Nākamajā gadā „Голосящий КиВиН” sagaidīs savu 15. sezonu. Kā vienmēr, viņus gaida laba muzikālā joka pielūdzēju pulks. Leģendārais Starptautiskais populārās mūzikas jauno izpildītāju konkurss „Jaunais vilnis” šogad noritēs jau divpadsmito reizi. Un mūsu jubileja tādu pieredzējušu metru pulkā, ar kuriem mums jau kopš pašiem darbības pirmsākumiem ir izveidojušās jaukas partnerattiecības, ļauj cerēt, ka mūsu sarunu pavediens būs arvien daudzveidīgāks un bagātāks. Tāpēc pārfrāzēsim mūsu elkus – mēs sākam jubileju! Kāpēc? Kam tad? Lai neviens nepaliktu malā! Neviens! Lai ceļa zvaigzne vienmēr sargā jūsu gaitas un mūsu „Magistrali”! Galvenā redaktore Olga SOKOLOVA

рузья! Журнал Magistrale отмечает небольшой, но весомый юбилей – 5 лет! Впрочем, ваш верный спутник под другим названием и раньше много лет сопровождал вас в пути на воздушных просторах разных направлений, но затем мы решили не разделять единое братство путешествующего люда на авиалайнерах и по железной дороге. И пришли к выводу: так как каждого из нас в жизни путеводной нитью ведет своя магистраль, то и на отдельном участке пути Magistrale вполне может быть не только приятным и полезным, а иногда и незаменимым спутником. За эти годы у нас значительно прибавилось верных друзей и уважаемых партнеров. Иначе и быть не может – добрая слава как снежный ком моментально притягивает тех, кто позитивно мыслит и конструктивно сотрудничает. Magistrale – резидент на самолетах разных авиакомпаний и в поездах дальнего следования, маршруты которых начинаются в Риге и возвращаются обратно. Страницы нашего журнала становились первым знакомством с Латвией для нескольких поколений участников «Новой волны» и резидентов Comedy Club, музыкального фестиваля «Голосящий КиВиН» и «Юрмалины», всех тех, кто выбирал жемчужину у моря Юрмалу местом летнего отдыха или старинную Ригу в качестве вояжа на Рождество и Новый год… Мы рассказывали и о городах и странах, которые встречали путешественников из Латвии. Со страниц нашего журнала с вами общались первые официальные лица Латвии и уважаемые бизнесмены, именитые российские и латвийские звезды. Профессиональные советы давали высококлассные специалисты в сфере здравоохранения, в мире телевидения, искусства, моды и т. д. Приятно быть в кругу юбиляров и просто красивых дат! В прошлом году Comedy Club с блеском отметил свое десятилетие в Юрмале и решил продолжить эту традицию, сделав ее постоянной – на радость вам и нам! В следующем году «Голосящий КиВиН» встретит свой 15-й сезон, как всегда, при полном аншлаге поклонников хорошей музыкальной шутки. Полновесную дюжину лет отметит в этом году легендарный Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». И наш юбилей в кругу таких матерых мэтров, которые с самого начала сотрудничают с нами на партнерских началах, обязывает и дает счастливую возможность надеяться, что живая нить нашего с вами общения будет еще разнообразнее и богаче. А посему, перефразируя наших с вами кумиров, – мы начинаем юбилей! Для чего? Для чего? Чтоб не осталось в стороне никого! Никого! Пусть ваш путь и нашу «Магистраль» всегда хранит путеводная звезда! Главный редактор Ольга СОКОЛОВА

D

Д


MŪS IR SAISTĪJUSI MAGISTRALE!

НАС СВЯЗАЛА «МАГИСТРАЛЬ»!

ēdz teikt, ka garš ceļojums sākas ar sīku solīti. Mūsu pirmais solis nebija nemaz tik mazs – jau ilgu laiku pirms žurnāls Magistrale ieraudzīja dienas gaismu, mēs strādājām pie borta žurnāla, kas kļuva par ceļojumu vizītkarti – lidojumiem no Latvijas uz tālām valstīm čartera avioreisos. Pirms pieciem gadiem savā ceļojumu orbītā iekļāvām arī dzelzceļu maršrutus. Kopš tā laika Magistrale pavada pasažierus arī L-Ekspresis vilcienos, kuri dodas starptautiskos reisos no Rīgas un atpakaļ. Vienlaikus Magistrale pavadīja ceļā arī lidmašīnas, tikai reisu galamērķu saraksts šajā laikā ir paplašinājies. Mūsu dzīves temps ir tāds, ka tik tikko paspējam izsekot jaunākajām tendencēm, zīmolu attīstībai un sabiedrības prasībām. Nedrīkstam aizmirst arī izveidojušās tradīcijas. To visu paveikt pa spēkam ir tikai pieredzējušai un spēcīgai komandai – pieredzējušam un profesionālam redaktoram, autoriem, tehniskajiem darbiniekiem, kā arī reklāmas nodaļai un perspektīviem jaunajiem kadriem – potenciālo patērētaju tirgus pētniekiem. Šo Goliātu virza, un projektus vada mūsu „smadzeņu centrs”, kura uzdevumos iekļauts arī žurnālu Welcome Riga! un Welcome Jurmala! menedžments. Nav nekā dārgāka par cilveku sabiedrību! Par to ne vienu reizi vien esam pārliecinājušies gan interaktīvā saziņā ar jums, gan pateicoties saviem jaunajiem draugiem un partneriem, ar kuriem izveidojusies auglīga sadarbība. Pateicoties sekmīgajam darbam, jūs varat uzzināt jaunākās ziņas no mūsu informatīvā partnera – jauno izpildītāju muzikālā konkursa „Jaunais vilnis”, tāpat kā Comedy Club viesizrāžu fineses, kurš arī šogad iepriecinās Jūrmalu ar saviem skečiem un šoviem, netiek aizmirsta arī informācija par muzikālo festivālu „Dziedošais Kivins” un „Jūrmaliņa”, kas daudzus gadus rit KZ „Dzintari”... Ar lielāko prieku stāstām gan par jaunajiem talantiem – Starptautiskā televīzijas ideju jauniešu festivāla „Tu vari!” dalībniekiem, gan arī lielāko mecenātu Latvijā, piemēram, Rietumu bankas projektiem, kas organizē plašus mākslas, kultūras un sporta pasākumus. Iepazīstinām lasītājus arī ar Latvijas, Krievijas, Baltkrievijas un citu valstu vēstures lappusēm, mūsdienu aktuālākajiem sasniegumiem un šo valstu problēmām, pie tam cenšoties saglabāt objektivitāti. Laiks nosprauž savus mērķus, un visā mūsu ceļā esam pastāvīgi meklējuši visvairāk pieprasītās tēmas un tēlus, lai sasniegtu pašu galveno mērķi – būt interesantiem un noderīgiem jums, mūsu dārgie lasītāji! Mēs darām visu iespējamo, lai mūsu žurnāls nebūtu tikai īslaicīga lasāmviela, ko pasažieris pārskata ceļā, bet gan pilnvērtīgs izdevums, kas nezaudē savu vērtību arī ceļa noslēgumā. Protams, mēs pastāvīgi tiecamies uzlabot arī žurnāla vizuālo tēlu – tam ir jābūt spilgtam, pievilcīgam un uzskatāmam. Tas viss ir iespējams tikai tāpēc, ka mēs esam kopā! Kopā – mūsu valstu maģistrālēs, dzīves un likteņa ceļos. Par mūsu uzdevumu liecina nosaukums – „Magistrale”. Mēs neesam statusa punkts ceļā no A un B, bet gan nesaraujamas draudzības un savstarpējās saiknes, kas saista tos, kas lasa mūsu žurnālu, tos, kas to rada, un tos, par ko rakstām. Laimīgu ceļu mūsu maģistrāles kompānijā! Izdevējs Vladimirs GAĻPERINS

оворят, большое путешествие начинается с маленького шага. Наш шаг не был маленьким – задолго до начала выхода журнала Magistrale, уже имея за плечами многолетний опыт издания бортового журнала, ставшего визитной карточкой путешествия из Латвии в дальние страны на чартерных авиарейсах, пять лет назад мы включили в свою орбиту путешествий и железнодорожные маршруты. С тех пор «Магистраль» сопровождает пассажиров на поездах L-Ekspresis, совершающих международные рейсы в Ригу и обратно. Но и воздушной стихии магистральные пути остались верны, только прибавили за это время разных стран и направлений. Темп нашей жизни такой, что только успевай поворачиваться, не упуская новейших тенденций, развития брендов, модных направлений, запросов общества, не забывая при этом устоявшихся вкусов и традиций. Сделать все это под силу опытной и сильной команде – в лице коллектива опытного профессионального редактора, авторов, технических работников, а также рекламного отдела и его перспективных молодых кадров – исследователей рынка потенциальных потребителей. Направляет всю эту махину и осуществляет руководство проектами наш мозговой центр, в задачи которого входит, кроме этого, и менеджмент журналов Welcome Riga! и Welcome Jurmala! Нет ничего дороже богатства человеческого общения! В этом мы убедились многократно и в интерактивном общении с Вами, и благодаря новым друзьям и партнерам, с которыми так плодотворно работаем сейчас. Благодаря этому успешному сотрудничеству Вы имеете возможность узнать самые свежие новости от участников музыкального конкурса молодых исполнителей «Новая волна», информационным партнером которого мы являемся, все подробности гастролей Comedy Club, который и в этом году порадует Юрмалу своими скетчами и шоу, от звучащих уже много лет в КЗ «Дзинтари» организаторов музыкального фестиваля «Голосящий КиВиН» и «Юрмалины»… Мы с удовольствием рассказываем и о молодых талантах – участниках Международного молодежного фестиваля телевизионных идей «Ты можешь!», который прописался в Риге, и о проектах крупнейших меценатов Латвии, таких как банк Rietumu, который осуществляет многочисленные проекты в сферах искусства, культуры, спорта и др. Мы знакомим наших читателей со страницами истории – Латвии, России, Беларуси, других стран, а также с современными актуальными достижениями и проблемами этих стран, пытаясь оставаться при этом беспристрастными и объективными. Время ставит свои задачи, и на протяжении всего нашего пути мы постоянно искали наиболее востребованные темы и образы, чтобы достичь главной цели – быть интересными и полезными Вам, наши дорогие читатели! Мы стремились и стремимся быть не сиюминутным чтивом в коротком промежутке дорожного времени, а полноценным изданием, страницы которого не утратят актуальности сразу по окончании пути. И, конечно, мы постоянно работаем над улучшением визуального образа журнала, делая его ярким, красочным, наглядным. Все это возможно только благодаря одному – мы вместе! Вместе на магистральном пути наших стран, взаимосвязей и судеб. И само название «Магистраль» отражает эту нашу задачу – быть не статусной точкой на пути между А и Б, а связать неразрывной цепью дружбы, интереса, взаимопонимания тех, кто читает наш журнал, тех, кто его создает, и тех, о ком он пишет. Счастливого пути на нашем магистральном направлении! Издатель Владимир ГАЛЬПЕРИН

M

Г


Amoko Financial Group


СОДЕРЖАНИЕ Издатель: Издатель: SIA RIMON

SIA RIMON EU www.rimon.eu

Главный редактор: Ольга Соколова Главный редактор: Ольга Соколова e-mail: olga.sokolova@rimon.eu тел.: +371 28352284 е–mail: olga@letsfly.lv Адрес редакции: ул. Стабу, 30, Рига, LV-1011, Латвия e-mail: vladimir@rimon.eu Адрес редакции: ул. Раунас, 44, Рига, LV–1039, Латвия тел.: +371 67870792 PR-отдел и реклама: Моб.: +371 27727797 e–mail: vladimir@letsfly.lv e-mail: marketing@rimon.eu PR–отдел и реклама: Все права защищены. Любое копирование, воспроизведение, перемоб.: +371 20313141 дача и  использование э–почта: в  любой форме и  любыми средствами, как riga@welcomeguide.lv

полностью, так и частично, запрещено без письменного разрешения

владельцев авторских прав. Все права защищены. Любое копирование, воспроизведение, передача и использование в любой форме и любыми средствами, как полностью, так иопубликованные частично, запрещено безиздании, письменного Мнения авторов, в данном могутразрешения отливладельцев авторских прав. чаться от мнения редакции. Редакция не гарантирует точность и достоверность информации, предоставленной рекламодателями,

Мнения авторов, опубликованные в данном издании, могут отлиа так же не несёт ответственности за действия и решения, принятые чаться оттой мнения редакции. Редакция материалами не гарантирует точность и на  основе информации, руководствуясь в  данном достоверность информации, предоставленной рекламодателями, а издании. также не несет ответственности за действия и решения, принятые на основе такой информации, руководствуясь материалами в данном Номер подготовлен с использованием материалов собственных кориздании.

MAKSIMS TOLSTOJS: RĪGA ATJAUNOS PUBLISKO TELPU, PLAŠĀK IZMANTOS ŪDENS RESURSUS UN IESAISTĪS RĪDZINIEKUS ATTĪSTĪBAS PROCESOS

Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja plāno sākt darbu pie pilsētvides publiskās telpas atjaunošanas un plašākas pilsētas ūdens resursu izmantošanas, kā arī iesaistīt Rīgas iedzīvotājus pilsētas attīstības plānošanas procesos. Darbs šajā virzienā sekmēs dzīves līmeņa izaugsmi mūsu valsts galvaspilsētā.

МАКСИМ ТОЛСТОЙ: РИГА БУДЕТ ОБНОВЛЯТЬ ПУБЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО, ШИРЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ВОВЛЕКАТЬ РИЖАН В ПРОЦЕССЫ РАЗВИТИЯ

В планах Комитета городского развития Рижской думы – работа над новым подходом к обновлению публичного пространства городской среды и более широкому использованию водных ресурсов города, а также вовлечение жителей в процессы планирования городского развития. Эти направления работы будут способствовать возможности повысить качество жизни в столице в целом.

48

респондентов и информационных агентств.

Номер подготовлен с использованием материалов собственных корреспондентов и информационных агентств. Izdevniecība:

SIA RIMON EU www.rimon.eu

Galvenā redaktore:

Olga Sokolova e-mail: olga.sokolova@rimon.eu

Izdevniecība: SIA RIMON Redakcijas adrese:

Stabu iela 30, Rīga, LV-1011, Latvija e-mail: vladimir@rimon.eu Galvenā redaktore: Olga Sokolova tālr.: 28352284 PR un reklāmas nodaļa: mob.: +371 27727797 e–mail: olga@letsfly.lv e-mail: marketing@rimon.eu Redakcijas adrese: Raunas 44, Rīga, LV–1039, Latvija Visas tiesības aizsargātas. Jebkāda veida kopēšana, atveidošana, nodošatālr.: +371 67870792 na un izmantošana jebkurā formā, ar jebkādiem līdzekļiem kā pilnībā, tā e–mail: vladimir@letsfly.lv

arī daļēji ir aizliegta bez autoru rakstiskas atļaujas.

PR un reklāmas nodaļa: Autoru viedoklis, kas publicēts var atšķirties no redakcimob.:dotajā izdevumā, +371 20313141 e–mail: riga@welcomeguide.lv jas  viedokļa. Redakcija negarantē reklāmdevēju iesniegtās informācijas

patiesīgumu un precizitāti, kā arī nenes atbildību par lēmumiem un rīcī-

Visas tiesības aizsargātas jebkura kopēšana, atveidošana, nodošana un bu, kuras pamatā ir šī informācija. izmantosana jebkura formā un ar jebkuriem līdzekļiem kā pilnībā, tā arī daļēji ir aizlegts bez autoru rakstīskās atļaujas. Numurs  ir sagatavots, izmantojot pašu korespondentu un  informācijas aģentu materiālus.

Autoru domas, ka sir publicētas dotajā izdemumā, var atškirties no redakcijas domām. Redakcija negarantē informācijas patiesīgumu un priecīzītati, kura ir nodota reklamdevējem, rā arī nenes atbildību par lēmumiem un rīcību, kura pamatojas uz šādas informācijas. Numurs ir sagatavots, izmantojot pašu korespondentu un informācijas aģentu materiālu.

28 LATVIJA – VESELĪBAS EKSPORTA LIELVALSTS

Fenomenāls pretvēža preparāts, augstākajiem standartiem atbilstoša stomatoloģija, Eiropas klases medicīniskā izglītība – tās ir tikai dažas lietas, kas, pēc Latvijas Veselības ministres Ingrīdas Circenes domām, ir visplašākā eksporta cienīgas. Savukārt importēt viņa vēlētos Eiropas domāšanu – savlaicīgas rūpes par veselību un attiecīgu izglītošanu jau no bērna kājas, ar ko Latvijā, kā izrādās, joprojām stipri grēkojam.

ЛАТВИЯ – КРУПНЫЙ ЭКСПОРТЕР ЗДОРОВЬЯ

Уникальный онкологический препарат, стоматология, соответствующая наивысшим стандартам, медицинское образование европейского уровня – вот несколько факторов, которые достойны самого обширного экспорта. Так считает министр здравоохранения Латвии Ингрида Цирцене. А вот импортировать она хотела бы европейское мышление – своевременную заботу о здоровье и соответствующее воспитание с раннего детства. Оказывается, мы в Латвии до сих пор в этом плане «грешим»…

8

MAGISTRALE


SATURS

СОДЕРЖАНИЕ „AUGSTĀ HUMORA NEDĒĻA JŪRMALĀ – 2014”: LIELISKS NOSKAŅOJUMS GARANTĒTS!

ANDREJS MAMIKINS: NAV LIELĀKAS BALVAS, KĀ VĀRDI: „ES ATKAL ATBRAUKŠU PIE TEVIS UZ RĪGU!”

Televīzijas žurnālists Andrejs Mamikins intervijā žurnālam „Magistrale” pastāstīja, kāpēc viņš sevi identificē ar rūķīti, ko viņš teica Nilam Ušakovam, pirms izšķīrās par tālākajām politiķa gaitām un to, kā viņa mājdzīvnieki parādīja Latvijas nākotnes modeli.

АНДРЕЙ МАМЫКИН: ДЛЯ МЕНЯ НЕТ БОЛЬШЕЙ НАГРАДЫ, ЧЕМ СЛОВА: «Я СНОВА ПРИЕДУ К ТЕБЕ В РИГУ!»

Телевизионный журналист Андрей Мамыкин в интервью журналу Magistrale поведал: почему он себя видит гномиком, что он сказал Нилу Ушакову перед тем, как решился идти в политику и как домашние животные телеведущего показали модель будущего Латвии.

58

8 88

Festivāls „Augstā humora nedēļa Jūrmalā”, kas pirmo reizi tika organizēts pagājušajā gadā, lieliski iekļāvās piesātinātajā Jūrmalas vasaras kalendārā. Vēl vairāk – tas kļuva par vienu no galvenajiem gada notikumiem. Pašlaik Comedy Club un Jūrmalas administrācijas starpā ir parakstīts oficiāls līgums par ilgtermiņa sadarbību. „Augstā humora nedēļa Jūrmalā – 2014” noritēs no 31. jūlija līdz 3. augustam. Comedy Club rezidenti un festivāla organizatori gatavo vairākus pārsteigumus…

«НЕДЕЛЯ ВЫСОКОГО ЮМОРА В ЮРМАЛЕ – 2014»: ОТЛИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ ГАРАНТИРОВАНО!

Впервые состоявшийся в прошлом году фестиваль «Неделя высокого юмора в Юрмале» не просто органично вписался в насыщенный мероприятиями юрмальский календарь, но и стал одним из главных событий года. Сейчас между Comedy Club и администрацией Юрмалы подписан официальный договор о долгосрочном сотрудничестве. «Неделя высокого юмора в Юрмале – 2014» пройдет с 31 июля по 3 августа. Резиденты Comedy Club и организаторы фестиваля готовят очень много сюрпризов...

44

LATVIJAS JŪRSKOLA – VARENU DARBU ACULIECINIEKS

Latvijas pirmā kolekcijas eiro monēta ir veltīta Ainažu jūrskolas 150 gadu jubilejai. Tās dibinātājs ir izcilais latviešu sabiedriski politiskais darbinieks, jaunlatvietis, publicists un ekonomists, „Pēterburgas avīzes” redaktors un izdevējs Krišjānis Valdemārs. Kad viņš 15 gadu vecumā pirmo reizi ieraudzīja jūru, tā viņu saistīja uz visu mūžu...

ЛАТВИЙСКАЯ МОРЕХОДКА – СВИДЕТЕЛЬ СЛАВНЫХ ДЕЛ

Первая коллекционная евромонета Латвии посвящена 150-летию Айнажской мореходной школы, основателем которой был выдающийся общественно-политический деятель, младолатыш, публицист и экономист, редактор-издатель газеты «Петербургас авизес» Кришьянис Валдемарс. Он впервые увидел море, когда ему было пятнадцать лет, и оно пленило его на всю жизнь…

116 76 NIKOLAJS SOKOLS: MANUPRĀT, IR SVARĪGI BŪT NODERĪGAM CILVĒKIEM

24 gadu vecumā viņš tika pirmo reizi ievēlēts Aizkraukles pilsētas domē. Izrādījās, ka jaunība nemaz nav tik slikta lieta, un vēlētāji pēc nopelniem novērtēja viņa darba rezultātus. Nikolajs Sokols tika ievēlēts pašvaldībā atkārtoti, taču viņa „rekordu” - visjaunākais deputāts – vēl neviens nav pārspējis. Šodien Nikolajs stāsta gan par to, ko viņš ir paspējis paveikt šo četru gadu laikā, gan arī par saviem nākotnes nodomiem.

НИКОЛАЙ СОКОЛ: ДЛЯ МЕНЯ ВАЖНО БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Ему было 24 года, когда он впервые был избран депутатом городской думы Айзкраукле. Молодо оказалось не зелено, и результативность его работы избиратели оценили по достоинству. Николай Сокол вошел в состав самоуправления во второй раз, а его «рекорд» самого молодого депутата никто еще не побил. Сегодня Николай рассказывает о том, что он успел сделать за эти четыре года и что намерен сделать еще.

MAGISTRALE

9


ǻȎȟȝȜȕȒȞȎȐșȭȬȠ 0ƈVVYHLF

Ƿ‹‡ÄŒƒ‹‡ā—”¢ŽƒŽƒ•Ä–¢Œ‹Ǩ

PASTA KARTE

ʢ˅˃ˉ˃ˈˏ˞ˈ˚ˋ˕˃˕ˈˎˋˉ˖˓ː˃ˎ˃Ǩ

˃˕ˈˎˡ ː˃˚ˋː˃ˈ˕ ʢˉˈ ˅ ʹͲǦˌ ˓˃ˊ ˔˅ˑˌ ˒˖˕˟ ˍ ˚ˋ˕ ˕ˑˎˋ˙ˈˌǡ˒ˑˏˑˈˌ˔ ː˃˛ ˉ˖˓ː˃ˎǡˍˑ˕ˑ˓˞ˌˊː˃ˍˑˏˋ˕˔ ˈˉˈˇːˈ˅ːˑˌ ˢ˘ˋ ˞˕ˋ ˔ˑ˄ ˅ˈˈ ˟˔ˢ ˆ˃ˈ˕˔ˑ˓ˋˈː˕ˋ˓ˑ˅˃˕ ˉˋˊːˋǤ ˞ˏ Ȅ ˏ˞ ˔˕˃ˎˋ ʹͲͳͶ ˆˑˇ ˇˎˢ ʟˋˆˋ ˔˕˃ˎ ˑ˔ˑ˄ˈːː ˆˑˇ˖ ˅ ʟˋˆˈ ˠ˕ˑˏ ʑ Ǥ ˍ˖ˎ˟˕˖˓ːˑˌ ˔˕ˑˎˋ˙ˈˌ ʔ˅˓ˑ˒˞ ˋˌǡ ˅ ˍˑ˕ˑˋˢ˕ ˑ˒˓ ˏˈ˓ ˞˘ ˋ˚ː ˒˓ˑ˅ˑˇˢ˕˔ˢ ˔ˑ˕ːˋ ˓˃ˊˎ ˍ˖ˎ˟˕˖˓˞ǡ ːˈ˔˖˜ˈˌ ˓˞˘ ˍ˓ˑˈ˕˔ˢ ːˑ˅ˑˈ ˅ˑ˔˒˓ˋˢ˕ˋˈ ːˋˎˡˇˈˌǤ ˒ˑˎˑˉˋ˕ˈˎ˟ː˞ˈ˒ˈ˓ˈˏˈː˞˅ˉˋˊ ˓ˋ˔˕ˑ˅ǡ˒ˑ˔ˈ˜˃ˡˍ˕˖ ˒ˑ˕ˑ ʠˍ˃ˉˇ˞ˏˆˑˇˑˏ˓˃˔˕ˈ˕ ˇ˃ˈ˕˔ˢ ˓ˈˍˑ˓ˇ Ȅ ˑˉˋ ˆˑˇ˖ ˠ˕ˑˏ ˅ ˜ˋ˘ ː˃˛ ˆˑ˓ˑˇǡ ːˑ ˇ˅˃ˏˋˎˎˋˑː˃˒ˑ˔ˈ˕ˋ˕ˈˎˈˌǤ ˃ˆˑˇ˃˓ːˑ˔˕˟ˉ˖˓ʐ˖ˇ˟˕ˈ˔˓ˈˇˋːˋ˘Ǩʗ˅˞˓˃ˉ˃ˈˏ˄ˎ ˋ˓˃˔˔ˍ˃ˊ˞˅˃ˈ˕ ˈˎˈˏ ˇˋ˕ ː˃ˎ˖ǡˍˑ˕ˑ˓˞ˌ˔ˎ˖ˉˋ˕˒˖˕ˈ˅ˑ ˕˅ˋˋǨ ˈʚ˃ ˎˋ˙ ˔˕ˑ ˆˑˑ ˈ˔ːˑ ˏːˑˆˑːˑ˅ˑˆˑˋˋː˕ˈ˓

ʛˠ˓ˆˑ˓ˑˇ˃ʟˋˆˋǡ ʜˋˎʢ˛˃ˍˑ˅Ǥ

ʓ˓˖ˉˋ˕˟˅˔ˈˆˇ˃ǡ ˇ˓˖ˉˋ˕˟˅ˑ˅˔ˈˏǨ

ʑ ˑ˚ˈ˓ˈˇːˑˌ ˓˃ˊ ˔˖ˇ˟˄˃ ˒˓ˋ˅ˈˎ˃ ˏˈːˢ ˅ ˎˡ˄ˋˏ˖ˡʟˋˆ˖ǣ˔ʠˈ˓ˆˈˈˏʧ˃ˍ˖˓ˑ ˅˞ˏǡʓ˃ːˋˋˎˑˏʠ˒ˋ˅˃ˍˑ˅˔ˍˋˋˏˋʏˎ˟˄ˋːˑˌ ʓˉ˃ː˃˄˃ˈ˅ˑˌ ˏ˞ ˒ˑˍ˃ˊ˞˅˃ˎˋ ˍˑˏˈˇˋˡǼʑ˓ ˈˇː˞ˈ˒˓ˋ˅˞˚ˍˋǽǡ ˃ ː˃ ˔ˎˈˇ˖ˡ˜ˋˌ ˇˈː˟ ˏˈː ˢ ˒˓ˋˆˎ˃˔ˋˎˋ ˒˓ˋːˢ˕˟ ˖˚˃˔˕ˋˈ ˅ ˓ˋˉ˔ˍˑˏ ˊ˃˔ˈˇ˃ːˋˋ ˏˈˉˇ˖ː˃˓ˑˇːˑˆˑ ˏˈˇˋ˃Ǧˍˎ˖˄˃Ǽʣˑ ˓ˏ˃˕ʏǦ͵ǽǡ ˆˇˈ ˕ˈˏˑˌ˅˔˕˓ˈ˚ˋ˄˞ˎ˃Ǽʗ˔˕ˑ˓ˋ ˢ˅ˑˌːǡ ˃ːˈ ˅ˑˌː˃ˋ˔˕ˑ˓ˋˌǽǤʡ˃ˍˋˈ˓˃ˊː˞ˈ˒ˑ˔ ˖˕ˋ˅˔˕˓ˈ˚ˋ ˔ˑ ˊ˓ˋ˕ˈˎˢˏˋ ˋ ˕˃ˍˋˈ ˕ˈ˒ˎ˞ˈ ˋ ː˖ˉː˞ˈ ˇˎˢ ˅˔ˈ˘ ː˃˔ǡ ˉˋ˅˖˜ˋ˘ ˅ ʚ˃˕˅ˋˋ ˋ ʟˑ˔˔ˋˋǤ ʛˑˈ ˇˈ˕˔˕˅ˑ ˒˓ˑ˛ˎˑ ˅ ʟˋˆˈǡ ː˃ ˖ˎˋ˙ˈ ʦ˃ˍ˃Ǥ ʠˈˌ˚˃˔ˢ˅ˑˊˆˎ˃˅ˎˢˡ˕ˈˎˈ˓˃ˇˋˑ˅ˈ ˜˃˕ˈˎ˟ː˖ˡ ˑ˓ˆ˃ːˋˊ˃˙ˋˡ ʟˑ˔˔ˋˋ ˋ ʐˈˎˑ˓˖˔˔ ˋˋǡ ˊ˃ːˋˏ˃ˡ˔˟ ˍˋːˑ˒˓ˑˇˡ˔ˈ˓˔˕˅ˑˏǤ ʑ ˇ˃ːː ˞ˌ ˏˑˏˈː˕ ˓˃˄ˑ˕˃ˡ ː˃ˇ ˗ˋˎ˟ˏˑˏ Ǽʐ˃˕˃ˎ˟ˑ ː ˔ˏˈ˓˕ˋǽǡ ˒ˑ˔˅ˢ˜ˈːːˑˏ ˏ˃ˎˑˋˊ˅ˈ˔˕ː˞ˏ ˔˕˓˃ːˋ˙˃ˏ ʞˈ˓˅ˑˌ ˏˋ˓ˑ˅ˑˌǤ ʜˈ ˒ˑːˋˏ˃ˢ ˒˓ˋ ˚ˋː ˋ ːˈ ˒ˑˏːˢ ˋ˔˕ˑ˓ˋ˚ˈ˔ˍˋ˘ ˗˃ˍ˕ˑ˅ǡ ˕˓˖ˇ ːˑ ˓˃ˊˑ˄˓˃˕˟˔ˢ ˅ ˒˓ˑˋ˔˘ˑˇˢ˜ˈˏ ˔ˈˆˑˇːˢ Ǥ ʗ ˒ˑ˕ˑˏ˖ ˇˑ˔˕ˑˌːˑ˖˅˃ˉˈːˋˢ˅˔ˈǡ˚˕ˑ˒ˑˏˑˆ˃ˈ ˕ˎˡˇˢˏ ˎ˖˚˛ˈ˒ˑːˢ˕˟ˇ˓˖ˆˇ˓˖ˆ˃ǡ ˚˕ˑ ː˃˒˓ ˃˅ˎˈːˑːˈ ː˃ˍˑː˗˓ˑː˕˃˙ˋˡǡ˃ː˃ ˔ˑˆˎ˃˔ˋˈ ˋ˔ˑ˕˓˖ˇːˋ˚ˈ˔˕˅ˑǤʕ˖˓ː˃ˎǼʛ˃ˆˋ˔˕˓˃ˎ˟ǽǡ˔˅ˢˊ˞ ˅˃ˡ˜ˋˌ ʚ˃˕˅ˋˡˋʟˑ˔˔ˋˡ˅˒ˑˈˊˇ˃˘ˋ˔˃ˏˑ ˎˈ˕˃˘ǡˇ˃ˈ˕ ˑ˕ˎˋ˚ː˞ˌ ˒˓ˋˏˈ˓ ˕˃ˍˑˆˑ ˖˅˃ˉˋ˕ˈˎ ˟ːˑˆˑ ˋ ˅ːˋˏ˃˕ˈˎ˟ːˑˆˑˑ˕ːˑ˛ˈːˋˢˇ˓˖ˆˍˇ˓ ˖ˆ˖Ǥʞ˓ˋˏˋ˕ˈ ˏˑˋ ˒ˑˊˇ˓˃˅ˎˈːˋˢ ˔ ˅˃˛ˋˏ ˡ˄ˋˎˈˈˏǨ ʞ˖˔˕˟ ˅˃˛ˈ ˕˅ˑ˓˚ˈ˔˕˅ˑ ˅˔ˈˆˇ˃ ˒ˋ˕ ˃ˡ˕ ˕ˈˏ˞ ˎˡ˄˅ˋˋˇ˓˖ˉ˄˞Ȅ ˏˈˉˇ˖ˎˡˇ˟ ˏˋˋˏˈˉˇ˖ ˔˕˓˃ː˃ˏˋǨ

ʗˆˑ˓˟ʢˆˑˎ˟ːˋˍˑ˅

‘ā—” ƒ—ʹͲǤ”‡‹œ‹’‹‡Žƒ•Ä–¢Œ‹‡ …‡Î—µ” Ž•µ–—ǡ ƒ•’‹ ‰ƒŽ˜ ¢Ž•ǡ—”æ’ƒŽÄ†œ ‹‡’ƒœÄ–ó•— ‡¢Ǥ ‹†‹ •— —‘ ‘–‹ ’ƒŽÄ†œ‘”‹‡–µ–‹‡•–¢• ” •‹’ƒ ǘ— –¢ ƒæ•Ȅ ‹”Ē ĉƒ‹ ʹͲͳͶǤ‰ƒ†• ĉ¢ † ‹”‘’ƒ• —Ž–󔃕 ‰ƒŽ˜ƒ•’‹Ž•µ–—Ǥ e‘‰ƒ ƒ” — — ’ƒ•¢ — ‘”‹•‹¢• ˜ƒ‹”¢‹ •‹–‹ Ēƒæ –Ę— ’¢”Œƒ—— ‹œ’”ƒ–‹ ’ƒ” —Ž–ó”— ¢ ’‘œ‹ µǤ †œÄ˜ µ— …‹Ž˜ ƒ‹Ô—‡•µŒ— Ž‹¢• 󔋕–— •ƒ‹–• ó•— ’‹Ž•µ–¢ ’ƒŽ‹‡ •ǡƒ ‘œµ– ”‘‰ ‰ƒ†—‘ ‰ƒ†ƒǡ„‡–摉ƒ†–‹‡’ ‹•–—Ǥ ‹–ó” ‹ŽŒ‘ ‹˜‹ ó•‰ƒ‹†ƒ”‡‘”†•Ȅ† Ž‹‡Ž— ”ƒ—…‹‡– …‹‡‘•ƒ”ÄŒó•Ǩ‹œ•ƒ¢ — ‡†‹ǡ ’ƒŽ†‹‡• ā—”¢Žƒǡ ƒ• ƒŽ’‘ ’ƒ” …‡Î˜ ‹ƒ–˜ ’ƒ” –‘æƒ •–¢•–ƒ–‹†ƒ—†œ Œƒ—ƒ—•ƒ‹• Œƒ•‰ƒŽ˜ƒ•’‹Ž•µ–—Ǩ

”ƒ—†œµ–‹‡•˜‹‡µ”ǡ †”ƒ—†œµ–‹‡•‹–˜‹•¢Ǩ

‹–‡‹•ƒ‹ƒ–ƒŽ‹”ƒ–˜‡†‹•—œ‹‡ ÄΑ–‘ĉ—ǣ‘’¢ ƒ”‡”‰‡Œ—eƒ—”‘˜—ǡ ƒÔ‹‹Ž—’‹˜ƒ‘˜•‹— Ž„Đ—āƒƒ „ƒŒ‡˜— •’µŽµŒ¢ ‘µ†‹Œ¢ Ƿƒ‹–ĉ‹‡ ‹‡”ƒ †—‹dzǡ „‡– Œƒ—¢ƒƒŒ¢†‹‡¢•ƒÔµ——œƒ ‹…‹¢Œ—— ’‹‡†ƒŽÄ–‹‡• •–ƒ”’–ƒ—–‹•¢ µ†‹Œ— Ž—„ƒ Ƿ ‘”¢–• Ǧ͵dz •µ†µ ĉ¢ Ǥ µ†‡• –µƒ „‹Œƒ Ƿƒ”— ˜µ•–—”‡ǡ ‡˜‹• ˜µ•– —”‡• ƒ”‹dzǤ‹†ƒā¢†ƒ•–‹æƒ¢•ƒ” •ƒ– Ė¢Œ‹‡ǡ — –‹ •‹Ž–ƒ• — ‡’‹‡…‹‡æƒƒ• — • ˜‹•‹‡ Ȅ ƒ–˜‹Œƒ• — ”‹‡˜‹Œƒ• ‹‡†œ ʑ–¢Œ‹‡Ǥƒƒ„µ”Ä„ƒ‹”’ƒ‰¢Œ—•‹ĉ ¢ǡ,ƒƒ ‹‡Ž¢Ǥ ƒæŽƒ‹ ‡• ˜ƒ†— –‡Ž‡˜Äœ‹Œƒ• — ”ƒ†‹‘ ”ƒ‹†ÄŒ—— ‘”‰ƒ‹œ¢…‹Œ— ”‹‡˜‹Œ¢ — ƒŽ–”‹‡˜‹Œ¢ǡ ‡•— ƒ”Ä ‹‘’”‘†—…‡ –•Ǥ ƒæŽƒ‹ •–”¢†¢Œ—’‹‡ϐ‹Žƒ•Ƿ¢˜‡•„ƒ– ƒŽŒ‘•dzǡ ƒ• ˜‡Ž–Ä–ƒ ƒœ¢ ’ƒœÄ•–ƒ¢ ‹” ¢ ’ƒ•ƒ—Ž‡•ƒ”ƒ Žƒ’’—•µǤ ”‰”ó–‹ –‹– •ƒ‹†”Ä„¢’ƒ”‘–‹‡‘摏󕆋‡¢•ǡ‡‹ œ’”‘–‘– ‹‡‡•Ž—• — ‡œ‹‘– ˜µ•–—”‡• ˆƒ– —•Ǥ ¢’µ… —œƒÄ„ƒ• ˜µ”–• ‹” ˜‹••ǡ ƒ• ’ƒŽÄ†œ …‹Ž˜µ‹‡ Žƒ„¢ ‹œ’”ƒ•– ˜‹‡ƒ ‘–”— ǡ ƒ• ˜µ”•–•—œ˜‹‡’”¢–Ä„——•ƒ†ƒ”„Ä„— ǡ‡˜‹• ‘ˆ”‘–¢…‹Œ—Ǥ ~—”¢Ž• ƒ‰‹•–”ƒ Ž‡ǡ ƒ• •ƒ‹•–ƒƒ–˜‹Œ——”‹‡˜‹Œ—˜‹Ž…‹‡‘•— Ž‹†ƒæĐ¢•ǡ ‹” Ž‹‡Ž‹•• 梆ƒ• ƒ––‹‡• ‡• Ȅ •ƒ˜•–ƒ”’µŒƒ• …‹‡Ôƒ• — —œƒÄ„ ƒ• ’‹‡µ”•Ǥ˜‡‹…—Œó•Œ—„‹Ž‡Œ¢ǨµŽ—ǡŽƒ‹ Œó•—”ƒ†‘摆ƒ”„Ä„—˜‹‡µ”…ƒ—”ƒ—āÄŽ ‡•–Ä„ƒ• —†”ƒ—†œÄ„ƒ•–µƒ•Ȅ…‹Ž˜µ— —˜ ƒŽ•–— •–ƒ”’¢Ǩ

‰‘”•‰‘Îԋ‘˜•

ĉƒ•µ”• ‹Ž•惍‘˜•


ǻȎȟȝȜȕȒȞȎȐșȭȬȠ 0ƈVVYHLF

ʢ˔˒ˈ˛ːˑˌ˓˃˄ˑ˕˞ ː˃˄ˎ˃ˆˑʟˑ˔˔ˋˋˋʚ˃˕˅ˋˋǨ

ʝˇːˋˏˋˊˋː˔˕˓˖ˏˈː˕ˑ˅ǡ˔˒ˑ˔ˑ˄˔ ˕˅˖ˡ˜ˋ˘˅˞˓˃˄ˑ˕ˍˈ˅˞˔ˑˍˑˆˑˇˑ˅ˈ˓ˋˢˋˇ˓˖ˉ˄˞ ˏˈˉˇ˖ˆˑ˔˖ˇ˃˓˔˕˅˃ˏˋǡ ˢ˅ˎˢˡ˕˔ˢˇˑ˄˓ˑˉˈˎ˃˕ˈˎ˟ː ˞ˈˋːˈ˒˓ˈˇ˅ˊˢ˕˞ˈ˔˓ˈˇ˔˕˅˃ˏ˃˔˔ˑ˅ˑˌˋː˗ˑ˓ˏ˃ ˙ˋˋǡˑ˔ːˑ˅ːˑˌ˙ˈˎ˟ˡˍˑ˕ˑ˓˞˘ˇˑˎˉːˑ˄˞˕˟˛ˋ˓ˑ ˍˑˈˋː˗ˑ˓ˏˋ˓ˑ˅˃ːˋˈ ˑ ˔˃ˏ˞˘ ˓˃ˊːˑˑ˄˓˃ˊː˞˘ ˔˗ˈ˓ ˃˘ ˉˋˊːˋ ː˃˛ˋ˘ ˔˕˓˃ːǤ ʑˑ˕ ˖ˉˈ ˒ˢ˕˟ ˎˈ˕ ˄ˑ˓˕ˑ˅ˑˌ ˉ˖˓ ː˃ˎ ƒ‰‹•–”ƒŽ‡ǡ ˔˅ˢˊ˞˅˃ˡ˜ˋˌʟˑ˔˔ˋˡˋʚ˃˕˅ˋˡˋ ˒ˑ ˉˈˎˈˊːˑˌˇˑ˓ˑˆˈǡˋ˅˅ˑˊˇ˖˘ˈǡ˖˔˒ˈ˛ːˑ˓˃˄ˑ˕˃ ˈ˕˅ˠ˕ˑˏː˃˒˓˃˅ˎˈːˋˋǤ ʤˑ˚˖ ˒ˑˉˈˎ˃˕˟ ˇ˃ˎ˟ːˈˌ˛ˋ˘ ˖˔˒ˈ˘ˑ˅ǡ ˋː˕ˈ˓ˈ˔ː˞˘ ˒˖˄ˎˋˍ˃˙ˋˌǡ ˕˅ˑ˓˚ˈ˔ˍˑˆˑ ˇˑˎˆˑˎˈ˕ˋˢ ˍˑˎˎˈˍ˕ˋ˅˖ƒ‰‹•–”ƒŽ‡ˋˋˊˇ˃˕ˈˎˡˉ˖˓ ː˃ˎ˃ʑˎ˃ˇˋˏˋ˓˖ ʒ˃ˎ˟˒ˈ˓ˋː˖ǡ˃ˏːˑˆˑ˚ˋ˔ˎˈːːˑˌ˃˖ˇ ˋ˕ˑ˓ˋˋˉ˖˓ː˃ˎ˃ Ȅˎˈˆˍˑˌˇˑ˓ˑˆˋǡˋː˕ˈ˓ˈ˔ː˞˘˅˔ ˕˓ˈ˚ˋ˕ˑˎ˟ˍˑ˓˃ˇˑ˔˕ː˞˘˔ˑ˄˞˕ˋˌǨ

ʞˑ˔ˑˎ˟˔˕˅ˑʟˑ˔˔ˋˌ˔ˍˑˌʣˈˇˈ˓˃˙ ˋˋ ˅ʚ˃˕˅ˋˌ˔ˍˑˌʟˈ˔˒˖˄ˎˋˍˈǡ˔ˑ˅ˈ˕ː ˋˍ ʏːˇ˓ˈˌʠˈ˓ˆˈˈ˅ˋ˚ʛ˃˔ˡ˕ˋː

µŽƒ’ƒ¢——•†ƒ”„¢Ȅ ”‹‡˜‹Œƒ•—ƒ–˜‹Œƒ•Žƒ„¢Ǩ

‹‡•‘‹•–”—‡–‹‡ǡ ƒ• ˜‡‹…‹ƒ— œ–‹…µæƒ¢• ’‹Žƒ• — †”ƒ—†œÄ‰ƒ• ƒ––‹‡ …Ä„ƒ• ˜ƒŽ•–—•–ƒ”’¢ǡ‹”Žƒ„˜µŽÄ‰‹—‘„Œ‡–Ä ˜‹ƒ•— ‹ˆ‘”¢…‹Œƒ• ŽÄ†œ‡Î‹Ǥ ƒ” –‘ ‰ƒŽ˜‡‘ µ”Ê‹ ‹” Œ¢Îó•– ’Žƒæƒ• ‹ˆ‘”¢…‹Œƒ• •‹‡ ‰æƒƒ‹ †ƒā¢†¢•ó•—˜ƒŽ•–—†œÄ˜‡••ˆµ”¢•Ǥ — Œƒ— ’‹‡…—• ‰ƒ†—• 惌¢ ˜‹”œ‹‡¢ •‡Ä‰‹ •–”¢†¢ „‘”–ƒ ā—”¢Ž• ƒ‰‹•–”ƒ Ž‡ǡ ƒ• •ƒ‹•–ƒ ”‹‡˜‹Œ— — ƒ–˜‹Œ— ‰ƒ †œ‡Ž œ…‡Îƒ ƒ”æ”—–‘•ǡ‰ƒ‰ƒ‹•¢Ǥ ”‹„—‘˜µŽµ––¢ Ž¢—• ’ƒ¢——•ǡ ‹–‡”‡•ƒ–ƒ• ’—„Ž‹¢… ‹Œƒ•ǡ ”ƒ†‘æ— — ‹Ž‰— óā— ƒ‰‹•–”ƒŽ‡ ‘Ž‡ –Ęƒ —ā—”¢Žƒ‹œ†‡˜µŒƒ Žƒ†‹‹”ƒ

ƒÎ’‡”‹ƒǤ—ǡ„‡–’ŽƒæƒŒƒ‹ ā—”¢Žƒƒ—†‹– ‘”‹Œƒ‹Ȅ Žƒ‹Ä‰—…‡Î—ǡ ‹–‡”‡•ƒ–ƒ•–‹æƒ¢• —’”‹‡…ĉ—•‘–‹——•†œÄ˜µǨ

”‹‡‹˜‹Œƒ• ‡†‡”¢…‹Œƒ•˜µ•–‹‡…Ä„ƒ ƒ–˜‹Œƒ•‡’—„Ž‹¢ǡ’ƒ†‘‹‡• †”‡Œ•‡”‰‡Œ‡˜‹«•ƒ•Œ—– Œ ‹•

–ƒ„‹Ž‹–¢–‹—‹œƒ—‰•‹Ǩ

ʠ˕˃˄ˋˎ˟ːˑ˔˕ˋ ˋ˓˃˔˛ˋ˓ˈːˋˢǨ

ˉ˖˓ː˃ˎ˃ ˍˑˎˎˈˍ˕ˋ˅˖ ˒ˑˉˈˎ˃˕˟ ʤˑ˚˖ ƒ‰‹•–”ƒŽ‡ǡ˄ˈ˔˔ˏˈːːˑˏ˖˓˖ˍˑ˅ˑˇˋ˕ˈˎˡˍˑˏ˃ːˇ˞ ʑˑˎˑˇˈʒ˃ˎ˟˒ˈ˓ˋː˖˖˔˒ˈ˛ːˑˆˑ˓˃ˊ˅ˋ˕ˋˢˋːˈˋˊˏˈːːˑ˄ˎ˃ˆˑˇ˃˓ːˑˆˑ˚ˋ˕˃˕ˈˎˢǤʞˢ˕ˋˎˈ˕ːˋˌˡ˄ˋˎˈˌ Ȅ ˠ˕ˑ ˘ˑ˓ˑ˛ˋˌ ˊː˃ˍǣ ˅˒ˈ˓ˈˇˋ ˖ ˉ˖˓ː˃ˎ˃ǡ ˢ ˖˅ˈ˓ˈːǡ˔˕˃˄ˋˎ˟ːˑˈ˖˅ˈˎˋ˚ˈːˋˈ˕ˋ˓˃ˉ˃ˋ˓˃˔˛ˋ˓ˈːˋˈ ˚ˋ˕˃˕ˈˎ˟˔ˍˑˌ ˃˖ˇˋ˕ˑ˓ˋˋǤ ʞ˖˔˕˟ ˍ˃ˉˇ˃ˢ ˔˕˃˕˟ˢ ˄˖ˇˈ˕ ˋː˕ˈ˓ˈ˔ːˑˌǡ ˒ˑˊː˃˅˃˕ˈˎ˟ːˑˌ ˋ ˊ˃˒ˑˏˋː˃ˡ˜ˈˌ˔ˢǤʠ˒˓˃ˊˇːˋˍˑˏǨ

ʗˆˑ˓˟ʙ˓˖˕ˑˌǡː˃˓ˑˇː˞ˌ˃˓˕ˋ˔˕ʟˑ˔˔ˋˋǡ ˒˓ˈˇ˔ˈˇ˃˕ˈˎ˟ˍˑːˍ˖˓˔˃Ǽʜˑ˅˃ˢ˅ˑˎː˃ǽ

ʓˑ˓ˑˆˋˈˇ˓˖ˊ˟ˢǨ

ʠ ˅˃˛ˋˏ ːˈ˄ˑˎ˟˛ˋˏǡ ːˑ ˅ˈ˔ˑ ˏ˞ˏ ˡ˄ˋˎˈˈˏǨʑˈ˓ː˞˘˚ˋ˕˃˕ˈˎˈˌǡː˃ˇ ˈˉː˞˘ ˒˃˓˕ːˈ˓ˑ˅ǡ ˋː˕ˈ˓ˈ˔ː˞˘ ˅˔˕˓ˈ˚ ː˃ ˅˃˛ˈˏ ˏ˃ˆˋ˔˕˓˃ˎ˟ːˑˏ ˒˖˕ˋǨ ʏ ˕˃ˍˉ ˈ ˔˚˃˔˕˟ˢˋˎˡ˄˅ˋǨʙ˃ˍ˒ˑˈ˕˔ˢ˅ː˃˛ˈˌ ˒ˈ˔ːˈǣ Ǽʞ˖˔˕˟ ˒˓ˑˆˑːˋ˕ ˅˔ˈ ˕˅ˑˋ ˕˓ˈ˅ ˑˆˋ ˓˃ˇˋˑ ˔˕˃ˎ˟ː˞˘ ˇˑ˓ˑˆǥǽ Ȅ ː˖ǡ ˃ ˅ ˅˃˛ˈˏ ˔ˎ˖˚˃ˈ Ȅ Ǽʛ˃ˆˋ˔˕˓˃ˎ˟ǽ ˔˕˃ˎ˟ː˞ ˘ ˇˑ˓ˑˆǽǨ ʞ˖˔˕˟ ˅˃˛ ˄ˎ˃ˆˑˇ˃˓ː˞ˌ ˚ˋ˕ ˃˕ˈˎ˟ ˊ˃˄˖ˇˈ˕ ˑ ˔˅ˑˋ˘ ˒˓ˑ˄ˎˈˏ˃˘ ː˃ ˅˓ˈˏˢǡ ˒˓ˑ˅ˈˇˈːːˑˈ˅ ˒˖˕ˋǡˋː˃˅˓ˈˏˢ ˚˕ˈːˋˢ ˅˃˛ˈˆˑ ˊ˃ˏˈ˚˃˕ˈˎ˟ːˑˆˑ ˉ˖˓ː˃ˎ ˃Ǥ ʗː˕ˈ˓ˈ˔ː˞˘ ˅˔˕˓ˈ˚ ˋ ˋː˕ˈ˓ˈ˔ː˞˘ ˕ˈˏ ː˃ ˅˔ˈˏ˒˓ˑ˕ˢˉˈːˋˋǼʛ˃ˆˋ˔˕˓˃ˎˋǽǨ

ʑ˃ˎˈ˓ˋˌʠˡ˕ˍˋː

µŽ‘• ā—”¢Žƒ ƒ‰‹•–”ƒŽ‡ ‘Ž‡–Ęƒ — ‘ƒ†ƒ• ‡‘‰—”•–‘惌ƒ ˜ƒ†Ä–¢Œƒ ‘Ž‘†Œƒ ƒÎ’‡”‹ƒ ˜µŽµ– •‡Ä‰— ƒ––Ä•–Ä„— — ‡ƒ‹Ä‰‹ ’ƒ–‡‹…ĉ— Žƒ•Ä–¢Œ— Ž‘—Ǥ ‹‡…— ‰ƒ†—Œ—„‹Ž‡Œƒ‹”Ž‹‡Ž‹•ƒœÄ‡Ȅ‡•—’¢”Ž‹‡…‹¢–•ǡƒā—”¢Ž—¢‘–µ‰ƒ‹†ƒ•–ƒ„‹Ž• –‹”¢āƒ•’‹‡ƒ—‰—•—Žƒ•Ä–¢Œ—ƒ—†‹–‘”‹Œƒ•’ƒ’Žƒæ‹¢æƒ¢•Ǥ ƒ‹ ‹˜‹‡• ”ƒ•–• „ó–— ‹–‡”‡•ƒ–•ǡ‹œ‰ŽÄ–‘Œ‘æ•—ƒ–‹Ô¢’ƒŽ‹‡‘æ•Ǩ”‹‡…ĉ—••˜µ–—•Ǩ

¢”‰‹†”ƒ—‰‹Ǩ

‰‘”•”—–‘Œ•ǡ”‹‡˜‹Œƒ•ƒ—–ƒ• ¢•Ž‹‹‡•ǡ‘—”•ƒǷ ƒ—ƒ‹•˜‹Ž‹•dz ’”‹‡æ•µ†µ–¢Œ•

’•˜‡‹…— Œó•— ‡Ž‹‡ŽƒŒ¢ǡ –ƒ«— Α–‹ ‘œÄÄ‰ƒŒ¢Œ—„‹Ž‡Œ¢ǨµŽ——œ–‹…ĉ—Žƒ•Ä–¢Œ—Ž‘—ǡ•–ƒ„‹Ž—•’ƒ”–‡”—•—‹–‡”‡•ƒ–ƒ•–‹æƒ¢•Œó•—ƒ¼‹•–”¢Žƒ Œ¢…‡Î¢Ǩƒ‹‹—ÄŽ‡•–Ä„—Ǩ¢–‡‹–• ó•— †œ‹‡•¢ǣ Ƿƒ‹ ’ƒ†œ‡ –ƒ˜— •ƒ–”ƒ——— –¢Ž‘ …‡Î— ”ƒ†‹‘ǤǤǤdz —ǡ „‡– Œó•— ‰ƒ†ÄŒ—¢ Ȅ Ƿƒ‰‹•–”ƒŽ‡• dz ”ƒ†‹‘Ǩdz ƒ‹ ’ƒ–‡‹…ĉ‹‡ Žƒ•Ä–¢Œ‹ Žƒ‹¢ ǡ ‘’ƒ˜ƒ†ƒ…‡Î¢ǡƒ‹œ‹”•–•ƒ˜ƒ•’”‘„Žµƒ•ǡ Žƒ•‘– Œó•— Ž‹‡Ž‹•‘ ā—”¢Ž—Ǥ

”‹„—Œ—•˜µŽµ– ‹–‡”‡•ƒ–ƒ•–‹æƒ¢• —–µƒ•˜‹•¢Ƿƒ‰‹•–”ƒŽ‡•dz‰ƒ ”—¢Ǩ

ƒŽµ”‹Œ•Œ—–‹•


ǻȎȟȝȜȕȒȞȎȐșȭȬȠ 0ƈVVYHLF

ːˋ˚ˈ˔˕˅ˑǨ ʠ˒˃˔ˋ˄ˑˊ˃˔ˑ˕˓˖ˇ˘ˎˈ˕˄˃ːˍ‹‡–——ǡˢ˅-

ʟˋ ʟ ˋˆˆ˃ ˃Ȅˠ˕ˑ˅˔ˈˆˇ˃ ˒ ˒˓ ˓˃ ˃ˊˇːˋˍǨ

ːˑˆˋ ʜ˃˒˓ˑ˕ˢˉˈːˋˋˏ ˞˘ ˋ ˒˓ˋˋˊ ˔˃ˏ˞˘ ˖˔˒ˈ˛ː ˏ ːˋ ˑˇ ˔ˢ ˋˌ ˎˢˡ˜ ˇˇˈ˓ˉˋ˅˃˒ˑ ǡ ˋˋ ˋˢ˕ˋˌ ˅ ʚ˃˕˅ ˒˓ ˈˇ ˒˓ ˘ ː˞ ˎ˟ ˄˞ ˔˕ˋ ˋ ˏˈ˙ˈː˃˕˃ˆˑ˕˅ˑ˓ˋ˕ˈˎ˟ːˑ ˈ˕ ˕˓˃ˇˋ˙ˋˋ ˄ˎ ˖˔˒ˈ˛ːˑ ˓ˈ˃ˏ ˃ˍ˕ˋ˅ˈ ˔ˑ˕ːˋ ˔˕˅˃ǡ ˋˏˈˢ ˅ ˔˅ˑˈ ˈ˓˃˘ǡ ˍ˃ˍ ˏˈˍ˕ˑ˅ ˅ ˕˃ˍˋ˘ ˔˗ ˎˋˊˑ˅˃ːː˞˘ ˒˓ˑˈ ˃ǡ ˔˒ˑ˓˕ǡ ˒ˑˇ˖˓ ˟˕ ˈ˕˔˕˅˃ǡˍ˖ˎ ˃ˇ ˃ː ˘˓ ˑ ˋ ː˃ ˙ˋ ˇˋ ˋˢ˕ːˑǡ ˚˕ˑ ˋ˘Ǥ ʜ˃ˏ ˑ˚ˈː˟ ˒˓ ˇˈ˓ˉˍ˃ ˏ˃ˎˑˋˏ˖˜ ˅ˑ˓ˋ˕ˈˎ˟ː˞ˏ ˑ˓ˎˢˈˏ˞ˈ ʐˎ˃ˆˑ˕ ˅˕ˑˏ˚ˋ˔ˎˈˋː˗ ˋˇˈˋǡ ˑ˔˖˜ˈ˔˕˅ ˈː˃˛ˋ˒˃˓˕ːˈ˓˞ǡ ˆˋ ˋ˓ ːˑ ˋˏ ˕ˏ ˃ˇ ˢˡ ʑˎ ˈˎ ˙ ˊˇ ˎˈ ˓˃ ˋˈˆˑ˅ˎ˃ˇˈ ‘  ‹ ˗ˑːˇˑˏ‹‡–——ǡ ˏ ˇˑ ˌ ˍˋ ˔ ˉ˖˓ː˃ˎˑˏ ːˈ˓ˋˊˇ˃˕ˈˎ˟˔ ˑ ˔ˑ˕˓˖ˇːˋ˚˃ˈ˕ ˏ˃˙ˋˑːː˞ˌ˒˃˓˕ ˛ː ˒ˈ ˖˔ ːˍ ˄˃ ˠ˕ˋ ˆˑˇ˞ ˞ˏˏˑ˔˕ˑˏˏˈˉʒ˃ˎ˟˒ˈ˓ˋːǤ ʑ˔ˈ ˇ˃˔ˑˈˇˋːˋ˕ˈˎ˟ː ˓ˑ ˆˑ ˑˈ ˟˔˅ ˔ˢ ˈ˕ ˎˢ ˌˢ˅ ˍ˖ˡ˒˃ˎˋ˕˓˖ˍ˖ˎ ƒ‰‹•–”ƒŽ‡ǡˍˑ˕ˑ˓˞ ˓˃ˉ˃ˈ˕˅˔ˡ˛ˋ˓ˑ ˑ˕ ˋˋˋ ˑ˓ ˃ˏ ˈ ˃ː ˅˞ ˕˓ ːˑ ˋ˔ ˕ ˋˏ ː˃˔ ˑˉˋˇ˃ˡ ˇ˖ʚ˃˕˅ˋˈˌˋˇ˓˖ˆ ˑ˓ǡ ˈːǡ ˚˕ˑ ˅˒ˈ˓ˈˇˋ ˑˊ ˈ˓ ˖ˆ ʢ˅ Ǥ ˍ˓ ˅˃ ˕˟ ˔˕ ˓ˢ ˚ˈ ˛ˋ ːˋ ˃˔ ˕˖˓ːˑˆˑ ˔ˑ˕˓˖ˇ ˕ˑ˓˞ˈ˒ˑˏˑˆ˃ˡ˕˓ ˎˈˋˢˋ˒˓ˑˈˍ˕˞ǡˍˑ ˍˑˏ˖ ˍ˓˖ˆ˖ ː˃˔ˈ ˓ˑ ˛ˋ ˃ ˕˅ ˔˔ ˆˋː˃ˎ˟ː˞ˈ˔ˑ˄˞˕ ˍ˖ ˋ˔ ˋˢ ˅Ǥ ˈː ˇˑ ˈˇ ˓ˑ ˊ˅ ː˃ ˑˋ ˒˓ ˏˋ ˕˅ˑˏ ˇ˓˖ˆˋ˘ ˇˈˎ˃ˡ˕ ˇˑ˔˕˖˒ː˞ ˕˖˓ˑˌ ˋ ˋ˔ˍ˖˔˔ ˋ ˎ˟ ˈˎ ˍ˖ ˃˕ ˔ ˋ˕ ˅ˑ ˃˚ ˔˕ ˑǡ ˜ˈ ˑ˄ ˕˕˅ˑ˓˚ˈ˔˕˅ ːˋˢǡ ˊː˃ˍˑˏˢ˕ ˕˖˔˒ˈ˘ǡˑˍ˓˞ˎˢˈ ˖ˈ ˕˅ ˕˔ ˒˖ ˔ˑ ˈˏ ʞ˖˔˕˟ʑ˃ˏ˅ˑ ˅˔ — ˆˑˇ˃˓ː˞ˏˋǤ ˅ˈ˕˃˄˃ːˍ˃‹‡–— ˅˔ˈˆˇ˃˄˖ˇ˖˕˄ˎ˃ ˓ʒ˃˗ˋːǡ˚ˎˈːʠˑ

ʏˎˈˍ˔˃ːˇ

Ą—Ǩ ƒŽ†‹‡•’ƒ”•ƒ†ƒ”„— „ƒƒȄ˜‹‡•‘ •‡Ä‰¢ƒŒ‹‡— ‹‡†Ä‡•…‹ŒÄ‰¢ƒ•-Ǥ

‹‡–— — ‡…‡¢–— –”ƒ ƒ— ‹Ž‰—•‰ƒ†—• „ƒŽ•–ƒ Žƒ„†ƒ”Ä„ƒ• ƒ– ǡ ‹Œ¢ –˜ ƒ ”¢•ǡ ¢‡†‹…Ä‹‡ ”‘Œ‡–—–¢†¢••ˆµ ’ ƒŒ‹‡ —œÔµ— –— œµ ƒŽ‹ ”‡ ĉ‹ ”ĉƒŒ‹‡ ‹‡†œÄ–‹‡•‡ –•ǡ ƒ–„ƒŽ•–• ƒœ–— ó•— ƒ–Ę¢‹”•‹ ‘” •’ ǡ ”ƒ ‡Ž–ó — ƒǡ •ƒ”†œÄ„ ˆ‘†ƒ‹‡–—— ĕ– ƒ — „µ”Ä„ƒ• ƒ‹œ –‘ǡƒƒ„†ƒ”Ä„ƒ• ƒ” ‡’ ‹ ‹‡• ‡˜  œ† ¢Œƒ Ä‹ ƒ” ‹‡… –‹ ’” ”’–‹‡‹” ˜‘–¢Œ‹‡Ǥµ•Α ó•—’ƒ”–‡”—•Ǥ–ƒ ƒ   —• „ƒ †œ • ƒ— †— ‰ƒ ‘† •  æ‘ ‡• Β‡”‹•Ǥ ‹•—•

ƒ ‘–¢•‹†‡Œƒ•‹‡†˜ ‹”• ‹ –— ƒ† –‹Ž Ž • • Ēƒæ‹‡ ” •ƒ˜†ƒ„ĉ— Ž‡ǡ ƒ• Î—˜‹• ’ƒ …Ä„ƒ ‹‘ — –¢ ”ƒ ‹•– ƒ‰  Ž–ó — ¢Ž— –‹ ” ƒ• ƒ” ā— Ąƒ•’ƒŽ‡ —Α ’Žƒæ‘ •ƒ†ƒ”„ •‡Ä‰‹ •ƒ†ƒ”„‘Œ ˜ƒŽ•– ƒ–•’‘‰ ¢ ‘–‹—‹— ’”‘…‹–   ¢Ž‹ — ‹ Œ— ”‹¼ ˜‹ ‘ ƒ– •–ƒ”’ 󕉃‹†ƒŒƒ—‹  ƒ •ǡ ¢– ‹ ”„—• ’ƒ†ƒ”ƒ ‡… ”Ž‹ • ā¢†—• ƒ•Žƒ †ƒ †ƒ ”ƒ••ˆµ”¢Ǥ•— ’¢ ǡ — Ž‘ ‡• †œ ”‡ — ƒ” …‹–— –ƒ—–— ’ƒ’Žƒæ‹¢– ƒœÄ•–‹ƒ •ƒ„‹‡†”Ä„ Œ‡–‹ǡ ƒ• ’ƒŽÄ†œ ‹‡’ ǡ  ƒ ŽƒŽ‘ ¢Œ— ‘– ‹‡†œÄ˜ ”‘ ‹‡†˜‡•ƒ— ’‹‡‡Œƒ—• ’Žƒæƒ ƒ†ƒ’ƒ¢—‹ǡ•’¢ ƒ˜ ’ ‡Î¢ •… ó ƒ‹ Ǥ —Ž–ó”—— ¢•Ž— ’ –‡‹…ĉ‹Ǥ ’ƒ ‹” ƒ†‘‡•Ž‘…‡Ž‹• • µ” ƒ•• ƒ  ƒ    ‡ ‡ ‹‡ ‹‡ ƒ ƒ ˜ „ƒ ˜‹ Œ‹ —„ ¢ ¢Œ‹ –¢ — •Ä •Ä– — — –—

‡– ‹‹‡ ••ǡǡ •ǡ

ƒˆˆ‹ †”•

ƒ† ƒ Ž‡••ƒ Ž

PASTA KARTE

ʑ˔ˈˆˇ˃˅˙ˈːˈǨ

˔ˋˎ˟ː˞ˏ ˄˓ˈːʭ˓ˏ˃ˎ˃ ˔˕˃ːˑ˅ˋ˕˔ˢ ˅˔ˈ ˄ˑˎˈˈ ˉǡ ˙ˈˎˈ˄ː˞ˌ ˒ˎˢ ˌ ˇˑˏǤ ʡˋ˛ˋː˃ ˋ ˅ˈˎˋˍˑˎˈ˒ː˞ ˑˉːˑ˔˕ˋ ˍ˖˅ˑˊˏ ː˞ˈ ˍ˃ˎ˟ ˏˑ˓˔ˍˑˌ ˅ˑˊˇ˖˘ ˋ ˖ːˋ ˕˓˃ˇˋ˙ˋˋ ˞ˈ ˕˖˓ː ˍ˖ˎ˟ ˕˞ˈ ˄ˑˆ˃ ǡ ːˋˢ ˓ˑ˓˕ːˑˆˑ ˎˈ˚ˈ ˋ˅˔ˈˠ˕ˑ ˃Ȅ ˈˊˑː ˋ˓˃ˊ˅ˎˈ˚ˈːˋˢ˅ ˕ˈ˚ˈːˋˈ˅˔ˈˆˑ˔ ˅ʔ˅˓ˑ˒˞ǡ ˓ˑˇˑ ˘ˆˑ ˟˛ˋ ˅˒˃˓ˈ˚˃˔ˑ˅˒ˈ˓ˈˎˈ˕˃ˑ˕˄ˑˎ ˅˘ˑˇˋ˕˟ ˃ˈ˕ ˃˚ˋː ˎ˃ː ˓ˏ˃ ːǥʭ ʟˑ˔˔ˋˋˋˇ˓˖ˆˋ˘˔˕˓˃ ˕ǡˆˇˈ˔ˑ˔˕ˑˢ˕ˈˎ˟˅ˇˉˈː˕ˎ˟ˏˈː˔ˍˋˌː˃˄ˑ˓˕ˈ˘ˏˈ˔ ˅ˋˉˋˏˑ˔˕˟Ǥʏ˔ˑː˞ˏˎˡˇˢˏ˒˓ˈ˔˕ˋˉːˑˋˏˈ˕˟ːˈˇ ˊːˑˑ˄˓˃ˊː˞˘ ˅˓˃ ˓˃˘ ˓ˋˈː˕ˋ˓ˑ˅˃˕˟˔ˢː˃˒ˈ˓˅˞˘˒ˑ ːˋˍ ˅ ˒˖˕ˋ Ȃ ˔˒˖˕ ˞ˌ ˅ˈ˓ː ˕ ˒˓ˈˇˎˑˉˈːˋˢ˘ ˒ˑˏˑˉˈ ƒ‰‹•–”ƒŽ‡Ǥʞ˖˔˕˟ ˔ ː˃˛ː˃ˇˈˉː˞ˌ˒˃˓˕ːˈ˓ˉ˖˓ː˃ˎ ˋ˘ ˚ˋ˕˃˕ˈˎˈˌ ː˃ ˍ˃ˉˇ˞ˏ ˆˑˇˑˏ ˓˃˔˕ˈ˕ ˚ˋ˔ˎˑ ˅˃˛ ˔ ˠ˕ˋˏ Ȅ ˋ˔˔˕ˈ ˅ˏˈ ˋ ˒˖˕ˋ ˅ ʚ˃˕˅ˋˡ ˋ ˑ˄˓˃˕ːˑǡ ˇ˓˖ˆˋ˘ ˖ːˋˋ ˃ˎ˞ ʭ˓ˏ ǡ ʟˋˆˋ ˕ˋːː˞˘ ˙ˈːˋ˕ˈˎˈˌ ˍ˃ˎ˟ː˞˘ˏˈ˔˕ʚ˃˕˅ˋˋǤ

ʏˎˈˍ˔˃ːˇ˓ʥˋˍ˖ːˑ˅ǡ ˋ‡ƒŽ ˅ˎ˃ˇˈˎˈ˙ˍˑˏ˒˃ːˋˋːˈˇ˅ˋˉˋˏˑ˔˕

ʛ˞ ˔ ˑ˔ˑ˄˞ˏ ˚˖˅˔˕˅ ʛ˞ ˑˏ ˒ˑˊˇ˓ ˒ˑ ˊˇ ˇ˓˃˅ˎˢˈˏː˃˛ˈˆˑ ˒ˑ˔˕ˑ ˢː ːːˑ ː ˆˑ ˒˃˓˕ːˈ˓˃Ȅˉ˖˓ː ˃ˎ ƒƒ‰‹ ‰‹••–”ƒŽ‡ ˋ ˈˆˑ ˋˊˇ˃˕ˈ ˎˢ ʑˎ ˎ˃ˇ ˃ˇˋˏˋ˓˃ ʒ˃ˎ˟˒ˈ˓ˋː˃ Ȅ ˔˔ˑ ˔ˑ ˑ ˔˔ˎ˃ ˎ ˅ː˞ˏͷǦˎˈ˕ːˋˏˡ˄ˋ ˎˈˈ ˎˈ ˎ ˈˈˏ ˏ ˏǤ ʑ˔ˈˠ˕ˋˆˑˇ˞ˏ˞˓˃ ˄ˑ˕˃ ˄ˑ ˄ˑ˕ ˕˃˃ˈˏ ː˃ ˑˇːˑ ˇˈˎˑ Ȅ ˒ˑ˒˖ˎˢ˓ˋˊ˃˙ˋˡ ˑ˄˓˃ˊ˃ ʟˋ ˋˆˋ ˆˆˋ ˋ ˅ˆˎ˃ˊ˃˘ ˆˑ˔˕ˈˌˆˑ˓ˑˇ ˃ˋ˒ˑ˕ˈː˙ˋ˃ˎ˟ː˞˘˕˖˓ˋ ˋ˔˕ˑ ˔ ˅Ǥ ʢ˅ˋˇˈ˅ ː˃˛ ˅ˈˎ ˋˍˑˎˈ˒ː˞ˌ ˆˑ˓ˑˇ ˑˇˋ ː ˓˃ˊǡ˅˔ˎˈˇ˖ˡ˜ˋˌ˕˖˓ˋ ˓˃ ˓˃ˊ ˔˕˞˒ˑ˔ˑ˅ˈ˕˖ˡ˕ˈˆˑ˔˅ˑˋ ˏ ˇ˓ ˇ˓˖ ˖ˊ˟ˢˏ ˋ ˊː˃ˍˑˏ˞ˏ Ȅ ˒˓ˋˈ˘˃˕˟ ː˃ ˑ˕ˇ˞˘ǡ ˒ˑ ˔ˏˑ˕˓ ˑ ˈ˕˟ ˃˓˘ˋ˕ˈˍ˕˖˓ː˞ˈ ˛ˈˇˈ˅˓˞ǥ ʡ˖˓ˋˊˏ ˔˄ˎ ˔˔˄ ˄ˎˋˉ˃ˈ˕ː˃˓ˑˇ˞Ǥ ʟ˃ˇˋˠ ˕ˑˌ˄ˎ˃ˆˑ˓ˑˇːˑˌ˙ˈˎˋ ˏ˞ ˞ˋ ˓˃˄ˑ˕˃ˈˏǤʞ˖˔˕˟Ǽ ʛ˃ˆˋ˔˕˓˃ˎ˟ǽˇˑˎˆˋˈ˄ ˖ˇˈ˕ ˇˈ ˕ˑˌ ːˈ˓˃ˊ˓˞˅ːˑ ˇˈ ˌ ːˋ˕˟ˡǡ ˍˑ˕ˑ˓˃ˢ ˠ˕ˑ ˏ˖ ˔˒ˑ ˔˒ ˒ ˔ˑ˄˔˕˅˖ˈ˕Ǩ

ʦˎˈː˒˓˃˅ˎˈːˋˢ‹˜‡‹ ‰ƒ ʛ˃ˍ˔ˋˏʡˑˎ˔˕ˑˌ

ĉƒȄ–‹‡˜‹‡µ”‹”•˜ µ–‹Ǩ ” Ēƒ

æ‹•‹Ž–¢ Œó–¢•˜‡‹…ƒ •ƒ˜— ’ƒ•–¢˜Ä‰‘ • ƒ”„Ä„ƒ•’ƒ”–‡”‹Ȅā— •ƒ† ”¢Ž—ƒ‰‹•–”ƒŽ‡—–¢ ‹œ ‡˜µŒ—Žƒ†‹‹”— ƒÎ’‡ ‹œ ‹œ† ”‹—‹œ†‡˜—ƒŒƒ—ƒŒ¢ ͷ ƒ†—Œ—„‹Ž‡Œ¢Ǥ‹•—•æ ͷ‰ ‘• ‰ƒ†—• µ••–”¢†¢Œƒ ˜‹‡ ˜ ƒ µ”ʃ Žƒ„¢ Ȅ ’‘ ’—Žƒ”‹œµŒƒ ĉƒ• –µŽ— ’ •µ–ƒ•˜‹‡•——’‘–‡ ’‹Ž …‹¢Ž‘–ó”‹•–—ƒ…Ä•Ǥ󔋕–‹ǡ ƒ•˜‹‡—”‡‹œ‹ ”‡†œµŒ —拏󕗌ƒ—‘ ’‹Ž•µ–—ǡ ¢ƒ”‡‹œ ‹‡–‡‹• –‘ •ƒ˜‹‡ †”ƒ—‰‹‡ — ’ƒœ‹Ô¢ Ȅ ƒ–„”ƒ—– ƒ–’ ó–¢ǡƒ’Žó‘– ƒ”Š‹–‡–󔃕 懆‡˜”—•ǤǤǤ 󔋕 • –—˜‹ƒ –ƒ—–ƒ•Ǥ eÄ µ”ʃ†µÎµ• •–”¢†¢Œƒ Ǥƒ‹ƒ‰‹•–”ƒŽ‡˜µŽ ‹Ž‰—• ‰ƒ†—• ˜‡‹†‘ –‘ ‡• ƒ”ƒ—Œƒ‘ ’ƒ˜‡†‹‡—ǡƒ•–‘˜‡‹…‹ƒǨ

‹˜‡‹‰ƒ˜ƒŽ†‡•Ž‘…‡Ž‹• ƒ•‹•‘Ž•–‘Œ•

‹‡µ”…‡¢Ǩ

•’µ…ĉ¢•Ǥ 󔏃Žƒ• œÄ‘Ž• Îó•– ƒ”˜‹‡ 惋• Œó”ƒ• †‹‘ †œ‹‡ Ž—•—•— „—”˜Ä‰¢’Ž—†ƒŽ‡ǡ —Ž–󔃕 –¢• „ƒ‰ƒ ǡ µŒƒ• ‹‡•’ ‰ƒ‹••ǡ ó”‘”–— —‹¢Ž¢• —ǤǤǤ •‡œ‘ —”— •…ƒ ’µŒƒ •‹‡• ƒ‹†‡ –”ƒ†Ä…‹Œƒ•—‹œŽ Ž—¢ ƒ––¢ ƒ Œ— –ƒ• ˜‹•• Ȅ –‹ƒ‹ ’¢”‹• •–—†— Ž‹†‘  ƒŒ¢ Ž‹‡Ž¢ –— ˜ƒŽ• ‘ ‹”‘’ƒ•ǡ ”‹‡˜‹Œƒ• — …‹–— ‘ — ˜‹‡ ’ƒ” – Îó• ƒœ¢ ’‹Ž•µ–¢ǤǤǤ 󔏃Žƒ ’ƒ ƒ‹• Ēƒæ—• ˜‹‡–¢ǡ —”¢• ‡•‘惋• ‡—•–ƒ — ƒ’”‹†¢•Ǥ ƒ’•–‹’”‹ƒ ’”‡•–‹ā— Žƒ„‹ •‹–—µ–— …‹Ž˜µ •’‡–”¢ —— ¢˜¢Œ —ǡ „‡– ‘”‹‡–µ–‹‡• ’ŽƒæƒŒ¢ ’‹‡† •–ƒ„‹Žƒ‹• — ”• „‹‡† …‡Îƒ ‹• ’ƒŽÄ†œµ• ó•— —œ–‹…ƒƒ Žƒ‹ ‰ƒ†— ǡ µŽƒ Ž‡Ǥ ‹•–”ƒ ƒ‰ ¢Ž• ’ƒ”–‡”‹• Ȅ ā—” Ž‘•Ȅ –¢Œ— ‘‰ƒ†ƒ ƒ”˜‹‡’Žƒæ¢•Îó•– Œó•—Žƒ•Ä —‹¢Ž‘ ‹Œƒ• ƒ–˜ ĕ–‡‘ ĉƒ•ǡ 󔏃Žƒ• — …‹–— ˜‹‡–—…‹‡Ä–¢Œ—’—Ž•Ǥ

Ž‡•ƒ†”•‹—‘˜•ǡ ‘’¢‹Œƒ•‡ƒŽ —— Ēƒæ ‡—•–ƒ‘ Ēƒæ‹‡•


ǻȎȟȝȜȕȒȞȎȐșȭȬȠ 0ƈVVYHLF

ƒ‰‹•–”ƒŽ‡ˋǦ•’”‡•‹•Ȅ ˅˔ˈˆˇ˃˒ˑ˒˖˕ˋǨ

ʞˑˊˇ˓˃˅ˎˢˈˏ ː˃˛ˈˆˑ ˒ˑ˔˕ˑˢːːˑˆˑ ˋ ː˃ˇˈˉːˑˆˑ ˒˃˓˕ːˈ˓˃ Ȅ ˉ˖˓ː˃ˎ ƒ‰‹•–”ƒŽ‡ ˅ ˎˋ˙ˈˈˆˑˋˊˇ˃˕ˈˎˢʑˎ˃ˇˋˏˋ˓˃ʒ˃ ˎ˟˒ˈ˓ˋː˃ˋ ˅˔ˈˆˑ ˇ˓˖ˉːˑˆˑ ˍˑˎˎˈˍ˕ˋ˅˃ ˓ˈˇ˃ ˍ˙ˋˋ Ȅ ˔ ͷǦˎˈ˕ˋˈˏǨ ʙˑˏ˒˃ːˋˢ Ǧ•’”‡•‹•ǡ ˑ˔˖˜ˈ˔˕˅ˎˢˡ˜˃ˢ ˏˈˉˇ˖ː˃˓ˑˇː˞ˈ ˉˈˎ ˈˊːˑˇˑ˓ˑˉː˞ˈ ˒˃˔˔˃ˉˋ˓˔ˍˋˈ ˒ˈ˓ˈ˅ˑˊˍˋ ˋˊ ʟˋˆˋ ˋ ˑ˄˓˃˕ːˑǡ˅˒˓ˑ˛ˎˑˏˆˑˇ˖˕˃ˍˉˈˑ˕ ˏˈ˕ˋˎ˃˔˅ˑˌ ˡ˄ˋˎˈˌ Ȅ ʹͲ ˎˈ˕ ː˃ ˏ˃˓˛˓˖˕ˈǨ ʞˑ˔ˎˈˇːˋˈ ˆˑˇ˞ ˔ːˑ˅˃ ˅˘ˑˇˋ˕ ˅ ˏˑˇ˖ ˒˖˕ˈ ˛ˈ˔˕˅ˑ˅˃˕˟ ˒ˑˈˊˇˑˏ Ȅ ˅ˈ˔ːˑˌ ˋ ˑ˔ˈː˟ˡǡ ˅ ˇːˋ ˊˋˏːˋ˘ ˒˓˃ˊˇːˋˍˑ˅ˋˎˈ˕ːˋ˘ˍ˃ːˋˍ˖ˎȄ ˍ˃ˉˇ˃ˢ˒ˑˈˊˇˍ˃ ˔˕˃ːˑ˅ˋ˕˔ˢ ˓˃ˇˑ˔˕ː˞ˏ ˔ˑ˄˞˕ˋˈˏǤ ʔˉˈˆˑˇːˑ ˅ ˒ˑˈˊˇ˃˘ Ǧ•’”‡•‹• ˒˓ˋˈˊˉ˃ˡ˕ ˖˚˃˔˕ːˋˍˋˋˑ˓ˆ˃ːˋˊ˃˕ˑ˓˞ˍˑːˍ ˖˓˔˃Ǽʜˑ˅˃ˢ ˅ˑˎː˃ǽǡ˗ˈ˔˕ˋ˅˃ˎˈˌǼʭ˓ˏ˃ˎˋː˃ǽˋ Ǽʒˑˎˑ˔ˢ˜ˋˌʙˋʑˋʜǽǡ‘‡†›Ž—„ǥʞ˃˔˔˃ ˉˋ˓˞ˋˋ˘ ˍˑˏ˗ˑ˓˕ː˃˅˔ˈˏ˒˓ˑ˕ˢˉˈːˋˋ˒˖ ˕ˋȂ˅˔ˈˆˇ˃ ˄˞ˎˋ˒˓ˈˇˏˈ˕ˑˏ˒ˑ˔˕ˑˢːːˑˌˊ˃˄ ˑ˕˞ˍˑˏ˒˃ːˋˋ ˋ ˆˎ˃˅ː˞ˏ ˒˓ˋˑ˓ˋ˕ˈ˕ˑˏ ˅ ˓˃˄ˑ˕ˈǤ ʗ ˅ˈ˓ː˞ˏ ˔˒˖˕ːˋˍˑˏ ˋ ˒˖˕ˈ˅ˑˇˋ ˕ˈˎˈˏ ˇˎˢ ˒˃˔˔˃ˉˋ˓ˑ˅ ˢ˅ˎˢˈ˕˔ˢ ˉ˖˓ː˃ˎ ƒ‰ ‹•–”ƒŽ‡ǡ ˍˑ˕ˑ˓˞ˌ ˓˃˔˔ˍ˃ˉˈ˕ ˑ ˇˑ˔˕ˑ˒˓ˋˏˈ ˚˃˕ˈˎ˟ːˑ˔˕ˢ˘ǡ˔ˑ˓ˋˈː˕ˋ˓˖ˈ˕ ˅˔ˑ˄˞˕ˋˢ˘ ˋˏˈ ˓ˑ˒˓ˋˢ˕ˋˢ˘ǡ˒ˑˊː˃ˍˑˏˋ˕˔ˋː˕ˈ˓ˈ˔ː˞ˏˋˎ ˡˇ˟ˏˋˋ ˕˓ˈːˇ˃ˏˋǤ ʞˑˈˊˇ˃ ˋ ˎˡˇˋ Ȅ ˅˔ˈˆ ˇ˃ ˅ ˒˖˕ˋǤ ʞ˖˔˕˟ ˋ ˅˃˛ ˉ˖˓ː˃ˎ ˅˔ˈˆˇ˃ ː˃˘ˑ ˇˋ˕˔ˢ ˅ ˒ˑˋ˔ˍˈːˑ˅˞˘˖˔˒ˈ˛ː˞˘ˋˇˈˌˋ ˔˅ˈ˓ ˛ˈːˋˌː˃ ˄ˎ˃ˆˑ ː˃ˏ ˔ ˅˃ˏˋ Ȅ ˒˃˔˔˃ˉˋ˓˃ˏ Ǩ ʠ˚˃˔˕ˎˋ˅ˑˌˇˑ˓ˑˆˋ˅˘ˑ˓ˑ˛ˈˌˍˑˏ˒˃ːˋˋǨ

ʙˑˏˏˈ˓˚ˈ˔ˍˋˌˇˋ˓ ˇ ˓ˈˍ˕ˑ˓ ˑ˓ ˓Ǧ• ••’  ’”‡ ’ ”‡ ‡•‹• •‹‹• • ʗ ʗˈ ʗˈ˅ ˈ˅˃ ˃ʑˈ ˃ ʑˈ ˈˌ ˌː˄ ˌː˄ ː˄ˈ˓ ˈ˓ˆ ˓ˆ˃ ˆ˃

Magistrale un L-Ekspresis — ˜‹‡µ”’ƒ…‡ÎƒǨ

˜‡‹…ƒó•—’ƒ•–¢˜Ä‰‘——œ–‹…ƒ ‘’ƒ”–‡”‹Ȃā—”¢Ž—ƒ‰‹•–”ƒŽ‡ǡ–¢‹œ†‡˜µ Œ—Žƒ†‹‹”— ƒÎ’‡”‹—— †”ƒ—†œÄ‰‘”‡†ƒ…‹Œƒ• ‘Ž‡–Ę— ͷ ‰ƒ†— Œ—„‹Ž‡Œ¢Ǩ ƒ‰¢Œ—惌¢ ‰ƒ†¢ ƒ”Ä ‘’¢‹Œƒ Ǧ•’”‡•‹•ǡ ƒ• ˜‡‹… •–ƒ” ’–ƒ—–‹•‘• †œ‡Žœ…Ž‡Îƒ ’ƒ•ƒā‹‡”— ’¢”˜ƒ†¢Œ—— • ‘ ĉƒ• —ƒ–’ƒƒÎǡƒ–œÄµŒƒŒ—„‹Ž‡Œ—ȄʹͲ †ƒ”„¢’ƒ˜ƒ†Ä–—• ‰ƒ†—•Ǩ µ†µŒ‘ ‰ƒ†— Žƒ‹¢ …‡Î‘ Œ—‹ ƒ” ˜‹Ž…‹‡— ƒ–ƒŽ Îó•– ‘†‡”‹ Ȅ ’ƒ˜ƒ •ƒ”Ä — ”—†‡Äǡœ‹‡ƒ••˜µ–‘•—˜ƒ•ƒ”ƒ• „”ʆ‹‡¢• Ȅ ‹˜‹‡• „”ƒ—…‹‡• Îó•– ’ƒ” ’”‹‡ …ĉ— ‘–‹——Ǥ  ‰ƒ†—• Ǧ•’”‡•‹• ˜‹Ž…‹‡‘• „”ƒ—… ‘—”•ƒ Ƿ ƒ—ƒ‹• ˜‹Ž‹•dzǡ ˆ‡•–‹˜¢Ž— Ƿ 󔏃Ž‹Ôƒdz — Ƿœ‹‡†‘惋• ‹‹•dz †ƒŽÄ„‹‡ ‹ — ‘”‰ƒ‹œƒ–‘”‹ǡ‘‡†›Ž—„ ”‡œ‹†‡–‹ǤǤǤ‘ ’¢‹Œƒ ’ƒ•–¢˜Ä‰‹ ”󒵌ƒ• ’ƒ” ’ƒ•ƒā‹‡”‹‡ — …‡æƒ• ‘†”‘拐¢– ‘ˆ‘”–ƒ„Ž—•ƒ’•–¢Î— •…‡Î¢Ȃ –¢‹”ó•—’ƒ•–¢˜Ä‰¢’”‹‘”‹–¢–‡Ǥƒ ”—œ–‹…ƒ— …‡Îƒ„‹‡†”— — …‡Î˜‡†‹ ’ƒ•ƒā‹‡”‹‡ ‹” Î—˜‹• ā—”¢Ž• ƒ‰‹•–”ƒŽ‡ǡ —”æ ’ƒ•–¢•–Ä• ’ƒ” ‹‡˜µ”Ä„ƒ• …‹‡Ä‰¢ ˜‹‡–¢ǡ †ƒā¢†‹‡ ‘–‹ —‹‡ — ’ƒ•¢—‹‡ǡ ‹‡’ƒœÄ•–‹¢• ƒ” ‹–‡”‡•ƒ–‹‡ …‹Ž˜µ‹‡ — Œƒ—¢ƒŒ¢ –‡† ‡…µǤ ‹Ž…‹‡‹ —…‹Ž˜µ‹˜‹‡µ”‹” …‡Î¢Ǥƒ‹ –ƒ†ƒ”Ä Œó•— ā—”¢Ž• ˜‹‡µ” ƒ–”‘†ƒ• Œƒ— — •‡Ä‰— ‹†‡Œ— ‡ŽµŒ—‘•ǡ ƒ• •‹‡‰• Ž‹‡Ž— ’”‹‡— —• Ȅ ’ƒ•ƒā‹‡”‹‡Ǩ ƒ‹Ä‰— …‡Î— Ž‹‡Ž‹•¢ ‘’¢‹Œ¢Ǩ

Ǧ•’”‡•‹•‘‡”…†‹”‡–‘”‡ Ieva Veinberga g

ʛˋ˓ˋˋː˗ˑ˓ˏ˃˙ˋˢ ˅ˑˇːˑˌ˖˒˃ˍˑ˅ˍˈ

ˈˌǡ˕ˑ˕˅ˎ˃ˇˈˈ˕ˏˋʙ˕ˑ˅ˎ˃ˇˈˈ˕ˋː˗ˑ˓ˏ˃˙ˋ ˒˓ˋː˃ˇˎˈˉˋ˕ ˄˓˃˕˟ˢˏ ˓ˑˏǤ ʬ˕ˑ ˋˊ˓ˈ˚ˈːˋˈ ˌ ːˑ ˖˄ˋ ˆˑˎ ˢ ˇ˃˓ ˃ˆˑ ˄ˎ ʟˑ˕˛ˋˎ˟ˇ˃ˏǡ ˍˑ˕ˑ˓˞ˈ ˏ ǡ ˍ˕ˑ ˖ˊː˃ˎ ˑ˄ ˋ˔˕ˋːːˑ ˒ˑ˚˕ˈ ˄˞ˎˋ ˒ˈ˓˅˞ˏˋ ˍ˃ ˒ˑ ˑǡ ˎˑ ˕ˈ˓ ˒˓ˋ ʑ˃ ˋ˕ˑˆˈ ˓ˈ˛˃ˡ˜ˈˌ ˄ˋ˕˅˞ ˈ ˅˞ˋˆ˓˃ˎ ʜ˃˒ˑˎˈːˋ ˉˈ ˔˓˃ ˚˕ˑ ǡ ˃ˎˋ ˅˔ˈ ˒ˑˎ˃ˆ ˋˍ˃ǡ ˋ ʟˑ˕˛ˋˎ˟ˇ˞ ˒˃ː ˑːǤ ʜ˃ ˄ˋ˓ˉˈ ː˃˚˃ˎ˃˔˟ ˊ˃ ˄ˈ˔˙ˈːˑˍǤ ʖ˃ ˇˈː˟ ˔ˍ˖˒ˋˎˋ ˙ˈːː˞ˈ ˄˖ˏ˃ˆˋ ˋ ː ˗˖ː˕ˑ˅ ˔˕ˈ˓ˎˋːˆˑ˅ ˑːˋ ˊ˃˓˃˄ˑ˕˃ˎˋ ͶͲ ˏˎ ˋ˄˓ ˔˕ˋ ˚˃ ˑˌ ˟ː ˃˚ˋ˕ˈˎ ˔˕˃ˎˋˑ˄ˎ˃ˇ˃˕ˈˎˢˏˋˊː ˈːˋ ˋˊˏ ːˋ ˏˈ ˅˓ˈ ˑ ˕ˑˆ ʠ ˕˃ː˔ˍˑˌ ˠˍˑːˑˏˋˍˋǤ ˑˌ˒ ːˑ ˇːˑȄ˖ˆˑˎ˖˄ˋ ˎˑ˔˟ǡ˒ˑˉ˃ˎ˖ˌǡ˕ˑˎ˟ˍˑˑ ˃ˎ˟˕ˈ˓ː˃˕ˋ˅˃Ǥ ʞˑː˃ˢ ˋˇ ˔ˑˎ ˟ ˚˕˞ ˒ˑˢ˅ˋˎ˃˔ Ǩ ‰‹•–”ƒŽ‡ ˔ ˒ˢ˕ˋˎˈ˕ˋˈˏ ˊˇ˓˃˅ˎˢˡ ˉ˖˓ː˃ˎ ƒ ˄ˋˏˡ ˜ˋ ˖ˇ˖ ˍ˄ ˖˕ˋ ˃˒ ʞ˖˔˕˟˅˃˛ˑ˘˅˃˕ˏˋ˓˃ː ˑˎˈˈˆˎˑ˄˃ˎ˟ː˞ˏǨ ˎˈˢˏ˔˕˃ːˑ˅ˋ˕˔ˢ˅˔ˈ˄

˃˙ˋˑːːˑˆˑ ʟ˖ˍˑ˅ˑˇˋ˕ˈˎ˟ʗː˗ˑ˓ˏ ˕Ǧʞˈ˕ˈ˓˄˖˓ˆ˃ ˇˈˎˑ˅ˑˆˑ˙ˈː˕˓˃ʠ˃ːˍ ˔ˋ ʑ˃ ˎˋˌʠˑˍˑˎˑ˅

ƒ•ƒ—Ž‡—‹ˆ‘”¢…‹Œƒ vienuviet

–ƒ ’‹‡†‡” ’ƒƒ ’‹‡†‡” ‹ˆ‘”¢…‹Œƒǡ ‘–æ‹Ž†‹‡ǡ ΋‡ „”¢ †‡” •ƒ—Ž‡Ǥ eÄ ˆ”¢œ‡ ’‹‡ ’ƒ•–ƒǡ’‹”‹‡—œœ‹—”‹ǡ’ƒ–‡‹…‘–‹‡•„ƒŽ‘ā— ’ƒ–‹‡•‘ ‹œ¢——Ǥ ¢Œƒ ’ƒ” ƒ–‡”Ž‘ ƒ—Œƒ• ˜ƒ”—ƒ—Œ¢‹œ…ĐÄ—œ ‹•‹’¢”µŒ‹‡ —œ•ƒ–ÄŒƒǡƒ ¢•’ƒ‹ƒǡ—‘–æ‹ŽŒ‹• ƒ’‘Ž‡‘•Ǥ‹”ā¢•¢ ˜µ”–•’ƒ’Ä”—• ’ƒ” Α–‹ †‹‡ ‹œ†‡˜¢• ’¢”’‹”– †‹‡ƒ• Žƒ‹¢ ‘–æ‹Ž†‹ œ‡¢ …‡¢Ǥ ‹‡ƒ• –‡”Ž‹Ô—¢”…‹Ô—ǡ˜‹Ô— ‘’‡ŽÄŒƒͶͲ‹ŽŒ‘—•• ƒÎƒ‹‡Ž„”‹–¢‹Œƒ•‡‘Ä’ƒæ—¢’¢”‰¢ŒƒŽ‹‡Žƒ† æʋ‡–ǡ ƒ‹ÄŒ‹‡• ‹” –‹‘‹ƒ•Ǥ ‘’æ –¢ Žƒ‹ƒǡ  ‹”’ƒ”¢†ÄŒ—•‹‡• •‘ƒ‹–ƒ•ǡƒ’ƒ•–ƒ„ƒŽ‘ā‹‡ ŽÄ†ƒƒŽ–‡”ƒ–ĘƒǤ –”ƒŽ‡ ’‹‡…— ‰ƒ†— ’•˜‡‹…— ā—”¢Ž— ƒ‰‹• •–”ƒŽ‡dz˜‹‡µ”–‹‡…ƒ• Œ—„‹Ž‡Œ¢Ǩƒ‹Œó•—Ƿƒ‰‹ ’ƒ‹†——œ’ƒ•ƒ—Ž‹Ǩ ’ƒ†ƒ”Ä–‰Ž‘„¢Ž¢—•ƒ˜—‹‡• –Ę‹

ƒ ƒ–’µ–‡”„—”‰ƒ•‹ˆ‘” Ė¢Œ• ƒ† ƒ˜ –” …‡ Ê¢ –‹æ Ž‹‡ ƒ•‹Ž‹Œ•‘‘Ž‘˜•


ǻȎȟȝȜȕȒȞȎȐșȭȬȠ 0ƈVVYHLF

ˎˈ˕˃Ǩ ʞ˓ˋˢ˕ːˑˆˑˋˎˈˆˍˑˆˑ˒ˑ ˢ ‡Žƒ˜‹ƒǡ ˔ˑˊ-

˃ˍˑˏ˒˃ːˋ ʑ ˏ˃˓˕ˈ ʹͲͳͶ ˆˑˇ˃ ˃˅ˋ ˆˑ ˑ˄˝ˈˇˋːˈːˋˢˆ˓˃ˉ ˔ˍˑ ˓˖˔ ˎˑ ʐˈ ˊˈ ˇ˃ːː˃ˢː˃˄˃ ː˃ ˑ˕˞ ˓˃˄ ˎˈ˕ ͳͺ ˎ˃ ˈ˕ˋ ˇ˃ː˔ˍˑˌ ˃˅ˋ˃˙ˋˋǡ ˑ˕ˏ ˈ˔˕ˈˌ˚˃˔ ˍˑˏ˒˃ːˋˢˑ˔˖˜ ˍǤʠ ˑˊˑ ˓ˈ˅ ˃˒ˈ ˅ˋ ˈ˃ ːˍ ˓˞ ˓˃ː ˔˕ ʹ͹ ˓˕˃ ˞˅Ͷ͵˃ˠ˓ˑ˒ˑ ˅ˎˢˈ˕˓ˈˆ˖ˎˢ˓ː˞ˈ˓ˈˌ˔ ˢ ˈːˋ ː˃˚ ː˃ˊ ˅ ˍ˕ˑ ˋˊ ˒˖ː ʔ˅˓ˑ˒˞ ˋ ʏˊˋˋǤ ʝˇˋː Ȅ ˃ˏ ˈː ˍː ǡˍ˃ ˏ˖ ˍˑ Ǥʗ ˆ˃ǽ ‡Žƒ˜‹ƒȄ˃ˠ˓ˑ˒ˑ˓˕ Ǽʟˋ ː˃˕˅ˋˋǡˊː˃˕˟ǡ˚˕ˑ˕˃ˍˑˈ ʚ˃ ˢˏ ˔ˈˇ ˔ˑ ˋˏ ˃ˌ˛ ˄ˎˋˉ ˓˖ˇ ˔ˑ˕ ˈ ːˑ ˋ ˅ˊ˃ˋˏˑ˅˞ˆˑˇ ˇˈˉːˑˈ ˒˃˓˕ːˈ˓˔˕˅ˑ ˎˈ˕ ˒ˑ Ž‡ –”ƒ ‰‹• ƒ ˓ː˃ˎˑˏ ːˋ˚ˈ˔˕˅ˑǤ ʑˏˈ˔˕ˈ ˔ ˉ˖ ˎˈ˕˃ǡ ˒ˑ ˑˆˑ ˕ː ˋˢ ʞ˓ Ǩ ˋˋ ˘˃ː ˒˓ˑ˘ˑˇˋ˕ ː˃ ˑˇːˑˏ ˇ˞ ː˃ˋː˕ˈ˓ˈ˔ː˞˘ ˅˔˕˓ˈ˚ ː˃ ˋ ˅ ˓ˑ ˕ˋ ˋˈː ˑ˓ ˘ ˅˞ ːˑ ˃˒˓˃˅ˎˈːˋˋǨ ˛ˈˏˏ˃ˆˋ˔˕˓˃ˎ˟ːˑˏː

ʏ˅ˋ˃ˍˑˏ˒˃ːˋˢ‡Žƒ˜‹ƒ ˕˃˅ˋ˕ˈˎ˟ ʗ˅˃ːʮ…ˋː˔ˍˋˌǡ˒˓ˈˇ˔ ˃˕˅ˋˋ ˅ʚ   ˃˅ˋ˃ˍˑˏ˒˃ːˋˋ

ʐ˓ˈːˇȄ˔˅ˢ˕ˑˈˇˈˎˑǨ

ʛˋ˓ ˋˊˏˈːˋˎ˔ˢǨ ʙˑːˍ˖˓ˈː˙ˋˢ ˔˓ˈˇˋ ˆˑ˓ˑˇˑ˅ǡ ˔˕˓ˈˏˢ˜ˋ˘˔ˢ ˒˓ˑˇˈˏˑː˔˕˓ˋ˓ˑ˅˃˕˟ ˔˅ˑˌ ˖ːˋˍ˃ˎ˟ː˞ˌ ˒ˑ˕ˈː˙ˋ˃ˎǡ ˓˃˔˕ˈ˕ ˔ ˍ˃ˉˇ˞ˏ ˆˑˇˑˏǤʑˑ˔ːˑ˅ˈˠ˕ˑˌ˕ˈːˇˈː˙ˋˋˎˈˉˋ˕ ˉˈˎ˃ːˋˈ ˒ˑˍ˃ˊ˃˕˟˔˓˃˅ːˋ˕ˈˎ˟ː˞ˈ˒˓ˈˋˏ˖˜ˈ˔˕˅˃˔˅ˑˈˌ ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋˋ˒˓ˋ˅ˎˈ˚˟ˈ˜ˈ˄ˑˎ˟˛ˈ˕˖˓ˋ˔˕ˑ˅ ˋ ˋː˅ˈ˔˕ˑ˓ˑ˅ ˅ ˔˅ˑˌ ˓ˈˆˋˑːǤ ʓˎˢ ˠ˕ˑˆˑ ˆˑ˓ˑˇ˃ˏ ː˖ˉː˞ ˒˓˃˅ˋˎ˟ː˞ˈ ˋ ˓˃˄ˑ˕˃ˡ˜ˋˈ ˋː˔˕˓˖ˏˈː˕˞Ǥ ʬ˕ˋˏ ˋː˔˕˓˖ˏˈː˕˃ˏ ˍ˃ˍ ˓˃ˊ ˋ ˢ˅ˎˢˈ˕˔ˢ ˉ˖˓ː˃ˎ ƒ‰‹•–”ƒŽ‡Ǥ ʑ ˒ˢ˕ˋˎˈ˕ːˋˌ ˡ˄ˋˎˈˌ˘ˑ˚˖˒ˑˊˇ˓˃˅ˋ˕˟ˍˑˏ˃ːˇ˖˔ˑˊˇ˃˕ˈˎˈˌˠ˕ˑˆˑ ː˖ˉːˑˆˑ ˋ ˒ˑˎˈˊːˑˆˑ ˋˊˇ˃ːˋˢ ˋ ˒ˑˉˈˎ˃˕˟ ˋˏ ˖ˍ˓ˈ˒ˎˢ˕˟ ˋ ˓˃ˊ˅ˋ˅˃˕˟ ˔˅ˑˋ ˒ˑˊˋ˙ˋˋ ˋ ˅ ˇ˃ˎ˟ːˈˌ˛ˈˏǤ ʑ˃˛˃ ˓˃˄ˑ˕˃ ˒˓ˑˇ˅ˋˆ˃ˈ˕ ː˃˛ˋ ˆˎ˃˅ː˞ˈ˄˓ˈːˇ˞Ȅʟˋˆ˃ˋʭ˓ˏ˃ˎ˃Ǥʏˠ˕ˑ˔˅ˢ˕ˑˈˇˈˎˑǨ

ʞ˃˅ˈˎʛˑˋ˔ˈˈ˅ǡ ʹƒ ʹ ʹƒ’ ƒ’‹–ƒ ’‹‹‹–ƒŽ ’ –ƒŽ –ƒ

ƒ–čƒ—•—˜‹‡‰Ž—• Ž‹†‘Œ——•Ǩ

Ž–”‹‡˜‹Œƒ• ‹ʹͲͳͶǤ ‰ƒ†ƒ ƒ”–¢ —œ ƒ œ‡•‹œ˜‡‹†‘–¢ „¢ „ƒ• ‡Ä ˜‹Ž¢•ƒ˜‹¢…‹Œƒ•ƒ’˜‹ ƒ–œÄµŒƒ ͳͺ ‰ƒ†— ƒ˜‹‘‘’¢‹Œƒ ‡Žƒ˜‹ƒ — –‹”‰óǤ ƒæŽƒ‹ Œ—„‹Ž‡Œ— ƒ˜‹‘’¢”˜ƒ†¢Œ— ”‡‹•—• —œ Ͷ͵ ”—• ‘’¢‹Œƒ ˜‡‹… ”‡‰—Ž¢ —#œ‹Œ¢Ǥ–ƒ”’ ’¢ ‹”‘ • Ž‹†‘•–¢ʹ͹˜ƒŽ•–Ä ƒ”ÄŽ‹†‘•–ƒǷĉƒdzǤ ‡Žƒ˜‹ƒ…‡Îƒµ”Ê‹‡‹” ‡ ƒ‹‹Ô‹ǡ Ž‹‡Ž‹•‹ µ• Ȅ ƒ–˜‹Œƒ• –—˜¢‹ ƒ• ’ƒ”–‡”ƒ–‹…ƒ œ‹¢ǡ ‘ ‘œÄµ —œ– ‡˜Ä‰ƒ •ƒ†ƒ”„Ä‹œ† Œ‹ ”’µ –‹‡…Ä„ƒ• — •ƒ˜•–ƒ ‰‹•–”ƒŽ‡ Ž‹†‘Œ—• „ƒǤ ‘’¢ ƒ” ā—”¢Ž— ƒ ¢Ǩ µŽƒ ’ƒ–čƒ’ƒ‹‡– ˜‹‡¢ ‡Ž’ƒ• ˜‹Ž…‹‡ ”‹‡–‹‡”—•—‹—•Ž‹†‘Œ——•ǡŒƒ——•‘ •— ƒ¼‹•–”¢ŽƒŒ¢ ó ¢• –‡”‡•ƒ–ƒ• –‹æƒ ˜‹”œ‹‡¢Ǥ

˜‹‘‘’¢‹Œƒ‡Žƒ˜‹ƒ

•‹”•˜µ–ƒŽ‹‡–ƒǨ

ƒ•ƒ—Ž‡ ‹” ƒ‹ÄŒ—•‹‡•Ǩ ” ƒ–”— ‰ƒ†— ƒ”˜‹‡•’µ…ĉ¢ƒÎ󕖍‘—”‡…‡’‹Ž•µ–— •–ƒ”’¢ Ȅ –¢• ƒ”˜‹‡ ˜ƒ‹”¢ –‹‡…ƒ• ’ƒ”¢†Ä– •ƒ˜— —‹¢Ž‘ ’‘–‡…‹¢Ž—Ǥ eĕ –‡†‡…‡• ’ƒƒ–¢ ‹” ˜µŽ‡ ’ƒ”¢†Ä– •ƒ˜ƒ• –‡”‹–‘”‹Œƒ• ’”‹‡æ”‘…Ä„ƒ• — ’‹‡•ƒ‹•–Ä– •ƒ˜ƒ ”‡¼‹‘ƒ ƒ”˜‹‡ ˜ƒ‹”¢ –ó”‹•–——‹˜‡•–‘”—Ǥ¢’µ…’‹Ž•µ–¢‹”‡’‹‡…‹‡æƒ‹ ’ƒ”‡‹œ‹ — ‘†‡”ĉ‹ ‹•–”—‡–‹Ǥ ~—”¢Ž•ƒ‰‹•–”ƒŽ‡ ‹”˜‹‡• ‘–¢†‹‡‹•–”—‡–‹‡Ǥ ~—”¢Žƒ ’‹‡…— ‰ƒ†— Œ—„‹Ž‡Œ¢ ‰”‹„— ƒ’•˜‡‹–æĐ‘†‡”ĉ¢—‡’‹‡…‹‡æƒ¢‹œ†‡˜—ƒ ”ƒ†Ä–¢Œ— ‘ƒ†— — ‘˜µŽµ– ƒ”Ä –—”’¢— •ƒ˜— ’‘œÄ…‹Œ— ‘•–‹’”‹¢æƒ‘• — ƒ––Ä•–Ä„—Ǥ ó•— †ƒ”„• ’ƒŽÄ†œ ’‘’—Žƒ”‹œµ– ó•— ‰ƒŽ˜‡‘• „”‡†—•Ȅĉ—— 󔏃Ž—Ǥ¢‹”•˜µ–ƒŽ‹‡–ƒǨ

¢˜‡Ž•‘‹•‡Œ‡˜•ǡ ʹƒ’‹–ƒŽ

ʙ˓˃˔ˑ˕˃ˋˊˇˑ˓ˑ˅˟ˈȄ ˅ˑˇːˑˏˉ˖˓ː˃ˎˈǨ

 ˢ ˊː˃ˡǡ Ȅ ˖˕Ǽʔˇˋː˔˕˅ˈːː˃ˢ ˍ˓˃˔ˑ˕˃ǡ ˍˑ˕ˑ˓˖ˡ ˈǽǤʑ˔ˈ˅ˈ˓ːˑǨ ˓ˑ˅˟ ˊˇˑ ˠ˕ˑ ˈǡȄ ˅ˈ˓ˉˇ˃ˎʒˈː˓ˋ˘ʒˈˌː ˃ˎ˟ː˃ˢˍˑ˔ˏˈʜˑˈ˔ˎˋˍˠ˕ˑˏ˖ˇˑ˄˃˅ˋ˕˔ˢˈ˜ˈː˃˕˖˓ ˃ˏˑˌ˒˓ˋ˓ˑ˃ˏ˔ ˕ˋˍ˃˗ˋ˓ˏ˞ ƒ–—”‡Žǡˇ˃˓ˑ˅˃ːː˃ˢː ˈˎ˟ˈȂ˕ˑ ˋ˄ ˄˖˅˟ ˇ˃ǡˑ ˇˑˌǡˍ˓˃˔ˋ˅˃ˢˋ ˏˑˇː˃ˢ ˑˇˈˉ ˖ːˋ˅ˈ˓ˈ ˔˕ˋː ˒ˑˋ ˏ ˢ˕ˋˈ ˒ˑː ˍ˓˃˔ˑ˕˃ ˔˕˃ːˑ˅ˋ˕˔ˢ ːˈˈ ˄ˑˊ˃ ˞ ˚˕ˑ˄ ǡ ˕ˑˆˑ ˕ ˔˕ˑˋ ˑ˕˃ ˍ˓˃˔ ˔˃ˎ˟ː˞ˏǤ ʗ ˅˃˕˟ ˅ ˢˇ˞ ˊ˃ˆˎ ˓ˑ˕˟ ˓ ˔ˢ ˋˎˋ ˘ˑ˕ˢ ˄˞ ːˈ ˊ˃˄˞˅˃˕˟ ˖ˎˢ˓˓ˈˆ ˎˈ˕ ˉˈͷ ˑ˕˖ ˉ ː˃ˎ ƒ‰‹•–”ƒŽ‡ǡˍˑ˕ˑ˓˞ˌ˅ ˉ˖ ˉ˖˓ ˍ˃˃˄ˑ˕ ˓˃ˊ˓ ˏˋ ˌ˛ˋ ːˑ˅ˈ ˔ ˌ ːˑ ːˑ ˊː˃ˍˑˏˋ˕ ˚ˋ˕˃˕ˈˎˈ ˓˃ˎ˟ːˑˌ ː˃˕˖ ˞ˋ ˏˑˇ ˔˕ˋ ˑ˄ˎ˃ ˋ˅ ˋˢˏ ˋ ˋ˕ˈːˇˈː˙ ˏˋˋ ˏ ˏˋ ˉ˖˓ː˃ˎ˃ˋˈˆˑ ˔ˏˈ˕ˋˍˋǤʕˈˎ˃ˈˏ˅˔ˈˏ˚ˋ˕˃˕ˈˎˢˏ ˑ˔ˏ ˍˑ˔ˏ ˍˑ ˆˋˈˆˑˇ˞Ǩ ˇˑˎ ˔ˑˊˇ˃˕ˈˎˢˏˊˇˑ˓ˑ˅˟ˢˋˍ˓˃˔ˑ˕˞ː˃ 

ʚ˃˓ˋ˔˃ʐˑ˓ˈˌˍˑǡ ˒˃ːˋˋ‹–‡• ˍˑˏ ˈˎ˟ ˇˋ˕ ˓˖ˍˑ˅ˑ

ƒ‹•–—•—˜‡•‡ŽÄ„ƒȄ ˜‹‡¢ā—”¢Ž¢Ǩ

Ä‰ƒ‹• ‡‹”‹Š• ‡‹‡ ƒ’‰ƒŽ˜‘Œƒǣ Ƿ‹‡ ƒ”‡‹Ä‰‹’ ‹Ž ĄƒǤdz ‡•‡Ž •ƒ‹•–—•ǡ‘œ‹—ǡ‹”˜ ‘ ¢˜¢– ƒ•† Ćƒ„ ƒ” ‘•‹ ‹‡˜‹‡ œ‹Ǥƒ«—ǡŒƒ–ƒ’ ‘†‡”— ‹•–— ǡ•ƒ –‹— •µ ‡Ž‘ ƒ–—” ϐ‹”ƒ• • Îó• — ƒ’¼µ”„—ǡ ƒ’ƒ˜—• — ˜‡Î—ǡ •ƒ‹•–— •ǡ Žƒ‹ ˜µ”– –¢ ‹” • •–— ’ƒ–‹‡•‹ —‹˜‡”•¢Ž•Ǥ ƒ‹ ƒ–Ä‹‡• •–‹‡– œ‹” ‡ƒ‹ ƒœ ‹• ’ƒ” –‘ …ĐĖ‘•Ǥ • ‹‡‰ƒ†— ͷ Œƒ— —”æ Ž‡ǡ ‹•–”ƒ ƒ‰ ¢Ž¢ –‹‡• ā—” •ƒ•‹‡‰—’ƒœÄ•–‹ƒ Žƒ•Ä–¢Œ—• ƒ” Œƒ—¢ƒŒ‹‡ ¢•‘•„‹• †ƒ ‡•— ‹‡—–‡†‡…µ‘† Žƒ•Ä–¢¢Žƒ ā—” ‹•‹‡ ƒ˜ ǤµŽ µ–‹ƒ•’ƒ•ƒ—Žµ ——œ ‹•–— •ƒ —— •‡ŽÄ„ ˜‡ ˜µŒ‹‡ ‹œ†‡ Œ‹‡— ‹Ž‰‹‡Œ‘‹Ž‰‹‡‰ƒ†‹‡Ǩ

ƒ”‹•ƒ‘”‡‹‘ǡ ‡•˜ƒ†Ä–¢Œƒ ‹– ‹Œƒ• ‘’¢


ǻȎȟȝȜȕȒȞȎȐșȭȬȠ 0ƈVVYHLF

ʢ˅˃ˉ˃ˈˏ˃ˢ˓ˈˇ˃ˍ˙ˋˢ Ǩ ˉ˖˓ː˃ˎ˃Ǽʛ˃ˆˋ˔˕˓˃ˎ˟ǽ˃ ʛˑ-

˅˃ Ǽʓˑˏ ʞ˓ˋˏˋ˕ˈ ˑ˕ ˍˑˎˎˈˍ˕ˋ ˒ˑ ˋˈ ˊˇ˓˃˅ˎˈːˋˢˋ ˔ˍ˅˞ǽ˅ʟˋˆˈˋ˔ˍ˓ˈːː ˎ˃ːˋˢ˅˚ˈ˔˕˟ʑ˃ˉˈ ˔˃ˏ˞ˈː˃ˋˎ˖˚˛ˋˈ˒ˑ ˛ˈˆˑͷǦˎˈ˕ːˈˆˑˡ˄ˋˎˈˢǨ ˋ˒ˢ˕ˋˎˈ˕ǡˏˑˉʠˈˌ˚˃˔ǡ˒ˑ˒˓ˑ˛ˈ˔˕˅ˋ ˊ˃˕˟ǡ ˚˕ˑ ˉ˖˓ː˃ˎ ːˑ ˔ ˖˅ˈ˓ˈːːˑ˔˕˟ˡ ˔ˍ˃ ˈˆˑ ˚ˋ˕˃˕ˈˎˢǡ ˔˅ˑ ˈˎ ˔ˑ˔˕ˑˢˎ˔ˢǡ ˒˓ˋˑ˄˓ Ǥ ʠˈˆˑˇːˢ Ǽʛ˃ˆˋ˔˕˃ˎ ˅ˑ˔˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːː˞ˏ ˑ˓ˋˆˋː˃ˎ˟ːˑˌ˒ˑˋː˕ˈ˓ˈ˔ːˑˈ ˋˊˇ˃ːˋˈǡ˔ ˔˕˓˃ˎ˟ǽȄ˖ˊː˃˅˃ˈˏˑˈǡ ˠ˕ˑ ˃˅˕ˑ˓ˋ˕ˈ˕ː˞ˌ Ȅ ˞ˌ ːˑ˅˞ˌ ːˑˏˈ˓ ˉˇ ʙ˃ ˑ˅Ǥ ˋ˃ˎ ˕ˈ˓ ˏ˃ ˇ˃˚ˈˌ ˈˎˢˏ ˅ˑˊˏˑˉːˑ˔˕˟ ˒˓ˈˇˑ˔˕˃˅ˎˢˈ˕ ˚ˋ˕˃˕ ˒˖˕ˈ˅ˑˇˋ˕ˈˎ˟ǡ ˍˑ˕ˑ˓˞ˌ ˕ˈ˓ˈ˔ː˖ˡǡ˒ˑˎˈˊː˖ˡ ˈˏˢ˅˒˖˕ˋǡ˒ˑˎ˖˚ˋ˅ˋː ˒˓ˋˢ˕ːˑ˒˓ˑ˅ˈ˔˕ˋ˅˓ ˑ˓˓ˈ˔˒ˑːˇˈː˕ˑ˅Ǥ ˘ˉ˖˓ː˃ˎˋ˔˕ˑ˅ˋ˗ˑ˕ˑˍ ˋː˗ˑ˓ˏ˃˙ˋˡˑ˕˅ˈˇ˖˜ˋ ˟ ˒˓ˋːˑ˔ˋ˕ ːˈ ˑ˔˕ ˟ː ˋˑː˃ˎ˟ː˃ˢ ˇˈˢ˕ˈˎ ˈ˔˔ ˑ˗ ˒˓ ˃ ˅˃˛ ˔˕˟ ʞ˖ ˑˇˋ˕ ˔˅ˑˈ ˅ˑ˒ˎˑ˜ˈˈ ˑ˕ ˓˃˄ˑ˕˞ǡ ːˑ ˋ ː˃˘ ˕ˑˎ˟ˍˑ ˖ˇˑ˅ˎˈ˕˅ˑ˓ˈːˋ ˕ˋ˓˃ˉ˃Ǥʐˈ˓ˈˆˋ˕ˈˇˑ˃˘ ˚ˋ˕˃˕ˈˎˈˌˋ˓ˑ˔˕ˈ ːˋˈ˅ˇˑ˄˓˞˘ˑ˕ˍˎˋˍ ˃ː˃˅ˎˋ˅˃ˌ˕ˈ˔˟ ː˃ ˈ˔˕˅˖ˡ˜ˋ˘ ˎˈ˕ ˋ ːˈ ˑ˔˕ ˄˓˞ˈ ˕˓˃ˇˋ˙ˋˋ ˒˓ˈˇ˛ ˅ˈ˕˃ːˋˢ ˋ ˖ˇ˃˚ˋ ˑ˙ ˒˓ ǡ ˅˃ˏ ˃ˍ˕ˋ˅ːˑ˔˕ˋ ˍˑˌ ˚ˈ˔ ˑ˓ ʡ˅ Ǥ ˕ˑˏ ˆː˖ ˇˑ˔˕ˋ ˅ˑ˅˔ˈ˘ː˃˚ˋː˃ːˋˢ˘Ǩ ˑ˔ˍ˅˞ǽ˅ʟˋˆˈ

ʟ˖ˍˑ˅ˑˇˋ˕ˈˎ˟Ǽʓˑˏ˃ʛ

ʭ˓ˋˌʠˋˎˑ˅

Ž‡”‡†ƒ…‹ŒƒǨ

‘†¢†¢ā—”¢Žƒƒ‰‹•–”ƒ ƒ ˜µŽµŒ——• ͷ ‰ƒ†— Œ—„‹Ž‡Œ¢

ʠ˒ ʠ ˒ˑ˔ˑ˄ːˑ˔˕˟˄˞˕˟˖˔˒ˈ˛ ː˞ˏ ʙ˕ˑ ˘ˑ˚

ˈ˕ Ȅ ˋ˜ˈ˕ ˔˒ˑ˔ˑ˄ǡ ˍ˕ˑ ːˈ ˘ˑ˚ˈ˕ Ȅ ˋ˜ˈ˕ ˒˓ ˓ˋ˚ˋː˖Ǥʓ˖ˏ˃ˈ˕˔ˢǡˠ˕ˑ˕ ː˃˛ˇˈ˅ˋˊ˓˃˄ˑ˕˞˒ˑ ˇ˘ˑˇˋ˕ ˅˔ˈˏ ˇˈˢ˕ˈˎ˟ː˞ˏ ˑ˒˕ˋ ˅˔ ˅˔ˈ ˏˋ˔˕˃ˏǡ ˔˓ˈˇˋ ˍˑ˕ˑ˓˞˘ Ȃ ː˃˛ ˅ˈˈ˓ː˞ˌ ˇ˓˖ˆ ˋ ˒˃˓˕ː ˅ˈ˓ ˈ˓ ˉ˖˓ː˃ˎ ƒ‰‹•–”ƒŽ‡Ǥ ʑˈˇ˟ ː˃ˏ ˅˔ˈ ˅˔ˈˆˇ˃ ˒ˑ ˒˖˕ˋǣ ƒ‰‹• ˅˔ –”ƒŽ‡ ˒ˑˏˑˆ˃ˈ˕ ˋː˕ˈ˓ˈ˔ː ˑ ˋ ːˈˊ˃ˏ ˊ˃ ˈ˕ːˑ˒˓ˑ˅ˈ˔˕ˋ˅˓ˈˏ ˊ˃ ˢ˅ˇˑ˓ˑˆˈǡˍˑ˕ˑ˓˖ˡ˕˃ ˍ˚˃˔˕ˑ ˒˓ˑˇˈˎ˞˅˃ˡ˕ː˃˛ˋˍˎˋ ˒˓ ˈː˕˞ǡ˔˒ˈ˛˃˜ˋˈ˒ˑˇˈˎ˃ ˏˋˊ ʚ˃ ʚ˃˕˅ˋˋ ˅ ʟˑ˔˔ˋˡ ˋ ˑ˄˓ ˃˕ːˑ ˋ ˍˑ˕ˑ˓˞ˈ ˒ˑˎ˟ˊ ˖ˡ˕˔ˢ ː˃˛ ː ˋˏˋ ˖˔ˎ˖ˆ˃ˏˋ ˅ ˔˗ ː˃ ˈ˓ˈ ˎˑˆˋ˔˕ˋˍˋǡ ːˈˇ˅ˋ ˉˋˏˑ˔˕ ǡ ˍˑ˓˒ˑ˓˃˕ˋ˅ːˑˆˑ ˔˕ ˔˕ˋ ˍˑː˔˃ˎ˕ˋːˆ˃Ǥ ʞˑˊˇ˓˃˅ˎ ˢˈˏ ˇ˓ ˇ ˖ˉː˖ˡ ˍˑˏ˃ːˇ˖ ƒ ‰‹•–”ƒŽ‡ ˔ ˡ˄ˋˎˈˈˏ ˋ ˅ˈ˓ˋˏǡ ˚˕ˑ ˚˕ ˚ ˕ ˅˒ˈ˓ˈˇˋ ː˃˔ ˉˇ˖˕ ˋ˔ˍˎˡ˚ˋ˕ˈˎ˟ːˑ ˖˔˒ˈ˛ ː˞ˈ ˒ ˑˈˍ˕˞Ǩ ˒˓

”ƒ•‡‰ó–’ƒ¢——• 

‹…‹‡—• — Žƒ„ ‹‡Ô‡‹‡– •‹”•Ä‰—• •˜‡ ˜ƒǨ –Ä ‘Ƿƒ•ƒ˜ƒ•ƒƒdz‘Ž‡ ‹–ǡƒā—”¢Ž•‹” ‹‡…‹‰ƒ†‹ǡ ˜ƒ”ƒ†”‘æ‹–‡ æ‹’ ¢Œ— ’ƒ‰ ƒ‰ƒ†ǡƒ†Œƒ— ˜‹• ’‹‡’”ƒ•Ä–•Ǥ e‘†‹‡ • Žƒ•Ä–¢Œ— ’—Ž— — Î— ƒ–”ƒ†‹• •ƒ˜— ˜‹‡–—ǡ ‹‡‰—˜‹ •ƒ”‘”‹¼‹¢Ž—ƒ•—‹–‡”‡•ƒ–•‹œ†‡˜— ƒ‰‹•–”ƒŽ‡‹”Žƒ„‹ ’ƒœÄ•–ƒ ”•Îó•–’ƒ”ƒ—–‘”‹— — ‡–‘†‹Ǥ ˜‹‡•ā—”¢Žƒ • ƒƒ ‡‰æ •‹ ’ƒ ‹¢Ž— –‡” ’ƒ–čƒ‹ ’ƒ˜ƒ†Ä– Žƒ‹— Ė¢Œ‹‡ •‹‡†œ ‹‡•’µŒ— –ƒ–Ę— …‡Î˜‡†‹ǡ —”æ Žƒ• ǡ‘•ƒ‰ƒ–ƒ˜‘Œ—拘ƒ—‘†‡”ĉ—‹ˆ‘”¢…‹Œ— …‡Î¢ǡ•ƒÔ‡–‹–‡”‡•ƒ–— ”‡•’‘†‡–‹Ǥ †‘拇ā—”¢Ž‹•–‹—ˆ‘–‘‘ Œ——ǡ„‡–ƒ”Ć¢˜¢ ”„Ä„ƒ‡•‡–‹ƒ‹‰ƒ†ƒ”Ä †ƒ ƒ‹Œó•—’”‘ˆ‡•‹‘¢Ž¢ •’‹‡ƒ—‰——Ǥƒ”‰¢‡•—‘†”‘拐ƒ–‹”¢āƒ Žƒ„˜µŽÄ‰ƒ•Žƒ•Ä–¢Œ—ƒ–•ƒ—• •‹‡‰–¢Ǥ‘•‹”†•˜µ—‡ƒ’•–¢Œ‹‡–‹‡•’‹‡•ƒ Œ‹‡–•ƒ˜ƒ•Œƒ—¢•–”ƒ†Ä…‹Œƒ• ‘惐¢Ǩ –‡ ’ƒ¢——•˜‹•—‹‡…‡”—ĕ Žƒ”ƒ†‘æ—‹œƒ—‰•‹— ƒdzĉ¢˜ƒ†Ä–¢Œ• ƒ • ƒ˜ƒ

ǷǷƒ•

ʙˑː˔˃ˎ˕ˋːˆˑ˅˃ˢˍˑˏ˒ ˃ːˋˢ‘‘

˜• Ž‘˜ ‹ŽŽ‘˜ Œ••‹ ‹Œ• ”‹Œ —””‹ —

‹‡ǡ ƒ• ˜µŽƒ•ǡ ‡Žµ ‹‡• ’µŒƒ•ǡ „‡– –‹‡ǡ ƒ• ‡˜µŽƒ •ǡ Ȅ‹‡‡•Ž—Ǥƒæʋ‡–ǡæď Ȅ ó•—†ƒ”„ƒ†‡˜Äœ‡‹”’‹‡µ ””‘–ƒ˜‹•‹‡ †ƒ”„ĉƒŒ‹‡ ‘’–‹‹•–‹‡ǡ•–ƒ”’—”‹‡  ‹” ƒ”Ä ó•— —œ–‹…ƒƒ‹• †”ƒ —‰• — ’ƒ”–‡”‹• Ȅ ā—” ¢Ž• ƒ‰‹•–”ƒŽ‡Ǥ —• –ƒ«— ˜‹‡µ” ‹” ’ƒ …‡Îƒǣ ƒ ‰‹•–”ƒŽ‡ ’ƒŽÄ†œ ‹–‡”‡•ƒ–‹ — ‡ƒ¢‹ ’ƒ˜ƒ†Ä– Žƒ‹ — …‡Î¢ǡ —”¢ „‹‡ā‹ ˜‹‡ ¢ ƒ• †‘–‹‡• †ƒ—†œ‹‡ ó •— Ž‹‡–‹‡ǡ —”‹ •–‡‹†œƒ• †ƒ”Ä惐¢• ‘ ƒ–˜‹Œƒ• — ”‹‡˜‹Œ——ƒ–ƒŽƒ–’ƒƒÎǡ —”‹‹œƒ–‘ó•—’ƒƒŽ ’‘Œ——• Ž‘¼‹•–‹ƒ•ǡ‡—• –ƒ‘Ēƒæ———‘”’‘ ”ƒ–Ę¢ ‘•ƒŽ–‹‰ƒ Œ‘ ¢•Ǥ ’•˜‡‹…ƒ ƒ‰‹•–”ƒ Ž‡ †”ƒ—†œÄ‰‘‘ƒ†—Œ—„‹ Ž‡Œ¢—–‹…ƒǡƒ¢‘–µ ó••ƒ‰ƒ‹†ƒ–‹ƒ‹•‡Ä‰‹ ’”‘Œ‡–‹Ǩ

ˆˋǨ ʓˑ˓ˑˆˋˈˇ˓˖ˊ˟ˢǡˍˑˎˎˈ ˈˈˏ ˋˊ ˔ˑˎ-

ˢ ˔ ˡ˄ˋˎ ʞ˓ˋˏˋ˕ˈ ˒ˑˊˇ˓˃˅ˎˈːˋ ˔ ˑ˒ˈ˓˃˕ˑ˓˃ Ǽʛ˖ˊˈːˋˇˋ ːˈ˚ːˑˌ ʒ˓ˈ˙ˋˋǡ ˑ˕ ˕˖˓ Ž‡ǡ –”ƒ ‰‹• ˎ˃ˈˏ ˉ˖˓ː˃ˎ˖ ƒ ʡ˓ˠ˅ˈˎǽǤ ʗ˔ˍ˓ˈːːˈ ˉˈ ˒˃ː˟ˑː˖ ˅ ˓˃˄ˑ˕ˈ ˋ ˇˑˍˑˏ ˏ˖ ː˃˛ˈˏ˖ ˇˈˎˑ˅ˑ ˟ ˊˇˍ˃˘ǡ ˅˔ˈˆˇ˃ ˅˞˄ˋ˓˃˕ ˄˓ˑˏ˖ ˒ˑ˒˖˕˚ˋˍ˖ ˅ ˒ˑˈ ˈˌ ʑ˃˛ ˢǨ ˈːˋ ˃˅ˎ ˃˒˓ ˈː ˅ˈ˓ː˞ˌˍ˖˓˔ˋ ˉˈˎ˃ːː˞ ˟ˌ˓˃˄ˑ˕˞ˋ ˄ˎˋ˔˕˃˕ˈˎ ˍˑˏ˃ːˇˈȄ˄ˎ˃ˆˑˇ˃˓ːˑ ˇˑ˘ ˋ˅ ˘˃ ˇ˞ ˗ˑ˓˕ːˑˆˑˑ˕ ː˞˘ˇˑ˔˕ˋˉˈːˋˌǡ ˍˑˏ ˌǨ ːˑ˅ˎˢˡ˜ˋ˘˒˖˕ˈ˛ˈ˔˕˅ˋ ːː˞˘ ˏ˃˓˛˓˖˕˃˘ ˅˃˔ ˊːˈ ˉˋ ˘ ˅˔ˈ ː˃ ˔˕˟ ʞ˖ ˈ˔˕ˈ˓ ˋː ː˞ˈ ˒˃˓˕ːˈ˓˞ǡ ˔ˑ˒˓ˑ˅ˑˉˇ˃ˡ˕ ː˃ˇˈˉ ˋ ˅ˈˇ˖˕ ˍ ː˃ˏˈ˚ˈːː˞ˏ ˒˖˕ ˃ ǡ ː˞ˈ ˒ˑ˒˖˕˚ˋˍˋ ˎˑˇˑ ˒˓ ˋˋ ˒˃ː ˑˏ ˃˛ˋˍ ˙ˈˎˢˏǨʜ˃ˇˈˈˏ˔ˢǡ˚˕ˑː ˒˓˃˅ˎˈːˋˋˋ˒ˑˇˇˈ˓ː˃ ˑˏ ˇː ˅ˑ ˕˟ ˑ˅˃ ˎˈˇ ˉ˃˕˔ ˋ˚ˈ˔˕˅˃Ǥʓˑːˑ˅˞˘ˡ˄ˋ ˉˋ˅˃˕˟ˎˋːˋˋ˔ˑ˕˓˖ˇː ˎˈˈ˅ǡˇ˓˖ˊ˟ˢǨ

ˋ˔ʡ˓ˠ˅ˈˎǽ ʡ˖˓ˑ˒ˈ˓˃˕ˑ˓Ǽʛ˖ˊˈːˋˇ

‘•ƒŽ–‹‰ƒ‘’¢‹Œƒ ‘‘

¢”‰‹‡†”ƒ—‰‹—‘Žµ¼‹Ǩ •ƒ—Žƒ‹¢•

¢ ‘ 󖢏 •˜‡‹…‹‡—• Œ—„‹Ž‡Œ ƒǷ‘—œ‡‹†‹• –‘” ‡”ƒ ‘’ ƒ ”‹• –ó

”‹‡Ê‹Œƒ•ǡ‘ •— •ƒ†ƒ”„Äó Ž‡ǡ –”ƒ ”ƒ˜‡ŽdzǤ~—”¢Žƒ ƒ‰‹• ‡†”ƒ –¢ƒ„‹ …‡Î ƒ ƒŒ „ƒ• ’ƒ”–‡”‹ — Œƒ— •‹”†• ˜µŽƒ˜‹‡µ” Ž‘•„”ƒ—…‹‡‘• ‘˜‹•ƒ• — ‹Ž‰‘–—• ƒ”æ”—‹œ˜µŽµ–‹‡• ’ƒ”‡‹œ‘ —”•— ǡƒ•‡•’”‹‡—ǡ ”„— –—•Ǩ 󕗍‘ƒ†ƒ‹Ȅ†ƒ ƒ–’ó–— — ‹‡— ‹• Ž‹‡Ž Œƒ——• •ƒ•‹‡‰——•ǡ —•Ǩ ƒ‹ Œó•— †œÄ˜‡• †˜‡•ƒ• ’‹Ž—• …‡Î‘Œ— ‹’ƒ”–‡”‹—‹–‡”‡…‡Î‘•Œó•’ƒ˜ƒ†ƒ—œ–‹…ƒ †’”‡–Đ‘•’”ƒ—•˜‡ •ƒ–‹…‡Îƒ„‹‡†”‹Ǩƒ‹…‡Îæ •— ‘’¢‹Œƒ• ó ƒ ǡ ƒ –ƒŒƒ µ”Ê‹Ǩ ‡” ¢˜‹”œ‹‡¢—ƒ–„ƒŽ•ƒ”Ä–—”’¢ †‘•‹‡•˜‹‡ ¢ƒƒŒ¢ Œ—„‹Ž‡–Ä• ó•— •ƒ†ƒ”„Ä„—ǨƜ Œ¢ǡ†”ƒ—‰‹Ǩ ‡”ƒ–‘”•

󔋕ƒ‘’ Ƿ‘—œ‡‹†‹•”ƒ˜‡Ždz


ǻȎȟȝȜȕȒȞȎȐșȭȬȠ 0ƈVVYHLF

ʞ˓ˋˏˋ˕ˈ˔˃ˏ˞ˈ ˋ˔ˍ˓ˈːːˋˈ˒ˑˊˇ˓˃˅ˎˈːˋˢ ˒ˑ˔ˎ˖˚˃ˡ˒ˢ˕ˋˎˈ˕ːˈˆˑ ˡ˄ˋˎˈˢʑ˃˛ˈˆˑˉ˖˓ː˃ˎ˃Ǩ

ʑ˔ˈˆˇ˃˔˕˓ˈˏˋ˕ˈ˔˟ˍ˖˔˒ˈ˘˖Ǩ

 ʓˈˎ˃˕˟ ˍ˃˚ˈ˔˕˅ˈːː˞ˌ ˋ ˅ˑ˔˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːː˞ˌˉ˖˓ː˃ˎ˅˖˔ˎˑ˅ˋˢ˘˖˅ˈˎˋ˚ˋ˅˃ˡ˜ˈˆˑ˔ˢ ˋː˗ˑ˓ˏ˃˙ˋˑːːˑˆˑ ˒ˑ˕ˑˍ˃ǡ ˏˈːˢˡ˜ˈˌ˔ˢ ˔ˋ˕˖˃˙ˋˋ ˅ ˠˍˑːˑˏˋˍˈ ˋ ˓˃˔˕˖˜ˈˌ ˍˑːˍ˖˓ˈː˙ˋˋ ˅ˈ˔˟ˏ˃ ːˈ˒˓ˑ˔˕ˑǤʢˉ˖˓ː˃ˎ˃ Ǽʛ˃ˆˋ˔˕˓˃ˎ˟ǽ ˠ˕ˑ˒ˑˎ˖˚˃ˈ˕˔ˢː˃Ǽ˖˓˃ǽǤʕ˖˓ː˃ˎ ˅˔ˈˆˇ˃ ˑ˔˅ˈ˜˃ˈ˕ ˃ˍ˕˖˃ˎ˟ː˞ˈ ˕ˈˏ˞ǡ ˇˈ˓ˉˋ˕ ˓˖ˍ˖ ː˃ ˒˖ˎ˟˔ˈ ˍ˖ˎ˟˕˖˓ːˑǦ˓˃ˊ˅ˎˈˍ˃˕ˈˎ˟ːˑˌ ˉˋˊːˋ ˆˑ˓ˑˇ˃ǡ ˒˓ˈˇˎ˃ˆ˃ˈ˕ ˔ˑˇˈ˓ˉ˃˕ˈˎ˟ː˞ˈ ˋː˕ˈ˓˅˟ˡ ˔ ˋː˕ˈ˓ˈ˔ː˞ˏˋ ˎˋ˚ːˑ˔˕ˢˏˋ Ȅ ˔ˎˑ˅ˑˏǡ ˅ˑ˒ˎˑ˜˃ˈ˕ ˅ ˔ˈ˄ˈ ˅˔ˈ ˕ˑǡ ˚˕ˑ ːˈˑ˄˘ˑˇˋˏˑ ˒˃˔˔˃ˉˋ˓˖ ˒ˑˈˊˇ˃ ˋ ˔˃ˏˑˎˈ˕˃ǡ ˄˖ˇ˟ ˕ˑ ˒˓ˈˇ˒˓ˋːˋˏ˃˕ˈˎ˟ǡ ˑ˕˒˓˃˅ˎˢˡ˜ˋˌ˔ˢ ˅ ˑ˚ˈ˓ˈˇː˖ˡ ˇˈˎˑ˅˖ˡ ˒ˑˈˊˇˍ˖ǡ ˋˎˋ ˒˓ˑ˔˕ˑ ˒˖˕ˈ˛ˈ˔˕˅ˈːːˋˍǡ ˒˓ˈˇ˅ˍ˖˛˃ˡ˜ˋˌ˄ˈˊˊ˃˄ˑ˕ː˞ˌˑ˕ˇ˞˘ˊ˃ˆ˓˃ːˋ˙ˈˌǤ ʝ˔ˑ˄ˈːːˑ ˒˓ˋˢ˕ːˑ ˑ˕ˏˈ˕ˋ˕˟ǡ ˚˕ˑ ʑ˃˛ ˉ˖˓ː˃ˎ ˒ˑ˔˕ˑˢːːˑ ˒˓ˑˆ˓ˈ˔˔ˋ˓˖ˈ˕ǡ ˋˊ ˆˑˇ˃ ˅ ˆˑˇ ˖ˎ˖˚˛˃ˈ˕˔ˢ ˋ ˅ːˈ˛ːˈˈ ˑ˗ˑ˓ˏˎˈːˋˈǡ ˋ ˒ˑˇ˃˚˃ ˏ˃˕ˈ˓ˋ˃ˎ˃ǡ ˋ ˔˃ˏˑ ˔ˑˇˈ˓ˉ˃ːˋˈǤ ʝː ˔˕˃ˎ ˒˓ˑ˔˕ˑ ːˈˑ˄˘ˑˇˋˏˎˡˇˢˏǡˉˈˎ˃ˡ˜ˋˏ˔˕˃˕˟˄ˑˎˈˈ˖˔˒ˈ˛ː˞ˏˋǤ ʕˈˎ˃ˈˏ ˉ˖˓ː˃ˎ˖ Ǽʛ˃ˆˋ˔˕˓˃ˎ˟ǽ ˇ˃ˎ˟ːˈˌ˛ˈˆˑ ˔˕˃˄ˋˎ˟ːˑˆˑ ˓ˑ˔˕˃ˋ˒˓ˑ˙˅ˈ˕˃ːˋˢǨ

ʭ˓ˋˇˋ˚ˈ˔ˍˑˈ˄ˡ˓ˑ 

‹”•Ä‰‹•˜‡‹…‹‡‹ ó•—ā—”¢Žƒ ’‹‡…—‰ƒ†—Œ—„‹Ž‡Œ¢Ǩ

ƒ˜‡ƒœ–‹ ˜‹‡¢”æ‹‹œ†‘–˜ƒŽ‹–ƒ–Ę——’‹‡’”ƒ•Ä–— ā—”¢Ž— ’‹‡ƒ—‰‘梕‹ˆ‘”¢…‹Œƒ•’Žó•ƒ•ǡƒ‹Ä‰¢•‡‘‘‹•¢••‹–—¢…‹Œƒ• — ƒ—‰‘梕 ‘—”‡…‡• ƒ’•–¢Î‘•Ǥ ~—”¢Žƒ ƒ‰‹•–”ƒŽ‡ –ƒ• ‹œ†‘†ƒ• ˜‹‡¢”æ‹ Ž‹‡Ž‹•‹Ǥ ƒ‰‹•–”ƒŽ‡ ˜‹‡µ” ‹œ•ƒ–ƒ ƒ–—¢Žƒ• –µƒ•ǡ ƒ–Ę‹ •‡‘ ’‹Ž•µ–ƒ• —Ž–󔃕 — ‹œŽƒ‹†‡• ’ƒ•¢—‹‡ǡ ’‹‡†¢˜¢ •ƒ–—”ĉƒ• ‹–‡”˜‹Œƒ• ƒ” ‹–‡”‡•ƒ–‹‡ …‹Ž˜‡‹‡ǡ Ȅ ˜¢”†— •ƒ‘–ǡ •‹‡†œ ˜‹•—ǡ ƒ• ‡’‹‡…‹‡æƒ• ˜‹Ž…‹‡ƒ — Ž‹†ƒæЃ• ’ƒ•ƒā‹‡”‹ Ȅ ‰ƒ —œÔµµŒƒǡ —”æ †‘†ƒ• ¢”–µŒ¢ ‘ƒ†µŒ—¢ǡ ‰ƒ Œ‡„—”ƒ …‡Î‘–¢Œƒǡ —”æ ‡’ƒ…‹‡–ĉ‹ ‰ƒ‹†ƒ „‡œ”ó’ĉ— ƒ–’ó–— ¢”œ‡µ•Ǥ E’ƒæ‹’ƒ–čƒ‹‹”ƒ–œÄµ––‘ǡƒ ó•—ā—”¢Ž•’ƒ•–¢˜Ä‰‹’”‘‰”‡•µǣ ‘ ‰ƒ†ƒ ‰ƒ†¢ ƒ”˜‹‡ —œŽƒ„‘Œƒ• ‰ƒ ‘ˆ‘”µŒ—•ǡ ‰ƒ ˜‡‹†•ǡ ¢†¢ –‹‡’ƒ•‹‡‰–‹ƒ–‡”‹¢Ž‹ǡ‰ƒƒ”ŽÄ’ƒ–••ƒ–—”•Ǥ~—”¢Ž•‹”Î—˜‹•‡’‹‡…‹‡æƒ•…‹Ž˜µ‹‡ǡ—”‹˜µŽƒ•‰ó–’ƒ¢——•Ǥ µŽƒ ā—”¢Žƒ ƒ‰‹•–”ƒŽ‡ ƒ”Ä –¢Ž¢— •–ƒ„‹Ž— ‹œƒ—‰•‹ — —œ’Žƒ———Ǩ   

 ŒŒ• ”‘Œ• „ ”‘ ƒ‹‹••„‹ ƒ • ƒ‹•„‹”‘ ‹• †‹• ”‹‹†‹ ”‹†‹ —”‹†‹• —

ʓˑ˓ˑˆ˖ˑ˔ˋˎˋ˕ˋˇ˖˜ˋˌǨ

ˎˋǡ ˆˇˈ ʜ˃ ˇˑ˓ˑˆˈ ˉˋˊːˋǡ ː˃ ˈˈ ˏ˃ˆˋ˔˕˓˃ ˟ ˅˃ˉˑ˚ˈː ǡ ˕ˋˢ ˔ˑ˄˞ ˔ˑ˅ˈ˓˛˃ˡ˕˔ˢ ˆˎ˃˅ː˞ˈ ˙ˈˎ˟Ǥ ˋ ˍˑ˅ ˖˕˚ˋ ˒ˑ˒ ˓˃˕˟ ˅˞˄ ːˑ ˒˓˃˅ˋˎ˟ːˑ ˕ˋʗː˔ ˈˆˑ ʕ˖˓ː˃ˎ Ǽʛ˃ˆˋ˔˕˓˃ˎ˟ǽ ˇˎˢ ː˃˛ ˒ˑˌ ˚ː˞ ˑ˕ˎˋ ˕˖˕˃ ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕˃ ˋ ˔˅ˢˊˋ Ȅ ˘˖ ˖˔˒ˈ ˏˍ ˋˇˈ ˔˕ˈ ˅ˏˈ ˒˖˕˚ˋˍǡ˔ˍˑ˕ˑ˓˞ˏˏ˞ ˖ ː˃ˎ ˉ˖˓ ˃ˈˏ ʕˈˎ ˏǤ ːˋˢ ˋˉˈ ˋ ːˑ˅˞ˏ ˇˑ˔˕ ˞Ǩ ˃˄ˑ˕ ˑˌ˓ ˑ˓ː ˇˑ˕˅ ˒ˎˑ ˎˈ˕ ˇˑˎˆˋ˘

ˎ˟ ʠ˅ˈ˕ˎ˃ː˃ʧˈˏˢˍˋː˃ǡ˒˓ˈˇ˔ˈˇ˃˕ˈ –• –‹–ó ‹• ƒ”— ˔ˑ˅ˈ˕˃ʏʝ”ƒ•’‘”–ƒ—•ƒ

ʞˑˊˇ˓˃˅ˎˢˈˏˍˑˎˎˈˍ˕ˋ˅˓ˈˇ˃ˍ˙ˋˋˉ˖˓ː˃ˎ˃Ǽʛ˃ˆˋ˔˕˓˃ˎ˟ǽ˔ͷǦˎˈ˕ˋˈˏǨʖ˃ˠ˕ˋˆˑˇ˞˅˃˛˃ˍˑˏ˃ːˇ˃˖˔˒ˈˎ˃ ˔ˇˈˎ˃˕˟ ːˈˏ˃ˎˑǤ ʗˊˇ˃ːˋˈ ˔˕˃ˎˑ ˖˔˒ˈ˛ː˞ˏǡ ˖ˊː˃˅˃ˈˏ˞ˏǡ˃˅˕ˑ˓ˋ˕ˈ˕ː˞ˏǤʜˑˏ˞˖˅ˈ˓ˈː˞Ȅ˔˃ˏˑˈˋː˕ˈ˓ˈ˔ːˑˈˋ˅˃ˉːˑˈ˅˒ˈ˓ˈˇˋǤʓˈ˓ˊ˃ˌ˕ˈǡ˖˔˒ˈ˅˃ˌ˕ˈ˒ˈ˓˅˞ˏˋˍ ˅˃ˉː˞ˏ ːˑ˅ˑ˔˕ˢˏǡ ː˃˘ˑˇˋ˕ˈ ˋː˕ˈ˓ˈ˔ː˞˘ ˔ˑ˄ˈ˔ˈˇːˋˍˑ˅ǡ ˎˡ˄ˑ˒˞˕ː˞ˈ ˕ˈˏ˞ ˇˎˢ ˒˖˄ˎˋˍ˃˙ˋˌǤ ʢˇˋ˅ˎˢˌ˕ˈ ˅˔ˈ˘ǡ ˊ˃˒˖˔ˍ˃ˌ˕ˈ ːˑ˅˞ˈ ˒˓ˑˈˍ ˕˞ǡ ˅˞ˇˈˎˢˌ˕ˈ˔˟ ˔˓ˈˇˋ ˋˊˇ˃ːˋˌǨʞ˖˔˕˟ːˈ˒ˑˍˋː˖˕˃˅˕ˑ˓ˑ˅ˏ˖ˊ˃˅ˇˑ˘ːˑ˅ˈːˋˢǡ ˢ˓ˍˋˈ ˋˇˈˋǡ ːˈˑ˓ˇˋː˃˓ː˞ˈ ˓ˈ˛ˈːˋˢǡ ˔˕ˋˎˋ˔˕ˋ˚ˈ˔ˍ˃ˢ ˆ˃˓ˏˑːˋˢǡˎˈˆˍˑˈ˒ˈ˓ˑǨ ʕˈˎ˃ˈˏ ˓˃ˊ˅ˋ˅˃˕˟˔ˢ ˕˃ˍ ˉˈ ˇˋː˃ˏˋ˚ːˑǡ ˍ˃ˍ ˅˃ˏ ˖ˇ˃˅˃ˎˑ˔˟ ˅˔ˈ ˠ˕ˑ ˅˓ˈˏˢǤ ʝ˔˕˃˅˃ˌ˕ˈ˔˟ ː˃ ˇˑ˔˕ˑˌːˑˌ ˏˈˇˋ˃˅˞˔ˑ˕ˈǡ ˄˖ˇ˟˕ˈ ˅˔ˈˆˇ˃ ˅ˑ˔˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːː˞ˏˋ ˇˎˢ ˔˅ˑˋ˘ ˚ˋ˕˃˕ˈˎˈˌǨ ʑ˞˔ˑˍˋ˘ ˕ˋ˓˃ˉˈˌ ˋ ˒ˑ˒˖ˎˢ˓ːˑ˔˕ˋǨ ʜ˃˘ˑˇˋ˕ˈ ːˑ˅˞˘ ˒˃˓˕ːˈ˓ˑ˅ǡ ˖ˍ˓ˈ˒ˎˢˌ˕ˈ ˑ˕ːˑ˛ˈːˋˢ ˔ ˔˖˜ˈ˔˕˅˖ˡ˜ˋˏˋǡ˔˕˓ˈˏˋ˕ˈ˔˟˕ˑˎ˟ˍˑˍ˖˔˒ˈ˘˖Ǩʠ˒˃˔ˋ˄ˑ ˊ˃ ˒˓ˋˢ˕ːˑˈ ˔ˑ˕˓˖ˇːˋ˚ˈ˔˕˅ˑǤ ʢˇ˃˚ˋ ˋ ˒˓ˑ˙˅ˈ˕˃ːˋˢ ˅˃ˏǡˇ˓˖ˊ˟ˢǨ

ʙˎˋːˋˍ˃ˠ˔˕ˈ˕ˋ˚ˈ˔ˍˑˌˏˈˇˋ˙ˋː˞ ˇ˓ǤˏˈˇǤʬˇ˖˃˓ˇ˃ʭ˓˛ˈ˅ˋ˚˃

‹‡µ”–‹‡–‹‡•’‹‡’ƒ¢—‹‡Ǩ

˜‡‹…ƒā—”¢Žƒƒ‰‹•–”ƒŽ‡”‡†ƒ…‹Œƒ•‘ƒ†—ͷ‰ƒ†— Œ—„‹Ž‡Œ¢Ǩ eƒŒ¢ Žƒ‹¢ Œó•— ‘ƒ†ƒ ‹” ’ƒ˜‡‹—•‹ ‹ŽœÄ‰— †ƒ”„—Ǥ œ†‡˜—• ‹” ‰—˜‹• ’ƒ¢——• — ‹‡ƒ”‘Œ‹• ƒ—–‘”‹–¢–‹Ǥ ƒ«— µ• ‡•ƒ ’¢”Ž‹‡…‹¢–‹ ’ƒ” –‘ǡ ƒ ’ƒ–• ‹–‡”‡•ƒ–¢ƒ‹• — •˜ƒ”ĉ¢ƒ‹• ˜µŽ ‹” ’”‹‡æ¢Ǥ 葌‹‡–‹‡•ǡ ’ƒ•’µŒ‹‡– ’‹”‹‡ ƒ–”ƒ•– •˜ƒ”ĉƒ• œ‹Ôƒ•ǡ ‡ŽµŒ‹‡– ‹–‡”‡•ƒ–—• •ƒ”—— „‹‡†”—• — ƒ‹œ”ƒ—Œ‘惕 –µƒ•Ǥ ¢”•–‡‹†œ‹‡– ˜‹•—•Ǩ ‡ƒŽ‹œµŒ‹‡– Œƒ——• ’”‘Œ‡–—•ǡ ‹œ…‡Ž‹‡–‹‡• …‹–—‹œ†‡˜——˜‹†óǨƒ‹ƒ—–‘”—•‡’ƒ‡–‹‡†˜‡•ƒ•óœƒǡ •’‹Ž‰–ƒ• ‹†‡Œƒ•ǡ ‡’ƒ”ƒ•–‹ ”‹•‹¢Œ—‹ǡ •–‹Ž‹•–‹•¢ Šƒ”‘‹Œƒ —˜‹‡‰Žƒ•’ƒŽ˜ƒǨ µŽƒ ƒ––Ä•–Ä–‹‡• –‹’ƒ– †‹ƒ‹•‹ǡ ¢ ŽÄ†œ 拏Ǥ ƒ‰Žƒ„¢Œ‹‡– •ƒ˜ƒ• ˜‹”•‘–‡•ǡ ‡•‹‡– ’‹‡’”ƒ•Ä–‹ •ƒ˜— Žƒ•Ä–¢Œ— ˜‹†óǨ‹‡Žƒ•–‹”¢āƒ•—’Žƒæ—’‘’—Žƒ”‹–¢–‹Ǩ‡ŽµŒ‹‡–Œƒ——• ’ƒ”–‡”—•ǡ‘•–‹’”‹‹‡–ƒ––‹‡…Ä„ƒ•ƒ”’ƒ–”‡‹œµŒ‹‡ǡ–‹‡…‹‡–‹‡• ’µ… ’ƒ¢—‹‡Ǩ ƒ–‡‹…ƒ‹‡• ’ƒ” ’ƒ–čƒ‘ •ƒ†ƒ”„Ä„—Ǥ µŽƒ˜‡‹•‹—‹œƒ—‰•‹Œ—•ǡ†”ƒ—‰‹Ǩ

”Ǥ‡†Ǥ†—ƒ”†ƒ —”懘‹«ƒ•–µ–‹•¢• ‡†‹…Đƒ•ŽÄ‹ƒ

‡Îƒµ”Ê‹•ƒ•‹‡‰•–ƒ•ǡ —”憑•‹‡•…‡Î¢Ǩ

Žµǡ—” N‘–‹•˜ƒ”ĉ‹ ‹”†œÄ˜‡•…‡Î¢ǡ–¢•ƒ¼‹•–”¢ Žµ–‹‡• ‹œ˜µ ‹œ‹ ’ƒ”‡ ‹ǡ — ‘–‹ ‘”‹•‹¢• ‰ƒŽ˜‡‹‡ •ƒ— –ƒ •’‘” ”ƒ — ó• ʋǤ µ” — …‡Îƒ„‹‡†”—• ƒ” ˜‹•’ ”Î— ƒ”—‹•–‹–󖃏ā—”¢Ž•ƒ‰‹•–”ƒŽ‡‹ ”‡‹‡•’ †ƒ ¢†‘ ‘’ –‡‹…ƒ— …‡Îƒ„‹‡†”—Ȅµ• –µǤ µŽƒ –Ä ’ƒ¢—‹‡ — Œƒ—¢ ˜‹”•‘ ƒ†—•Ǩ „ƒ‰ †ƒ” ŽÄ‰—• ƒ—‰ •— ‹Ž‰— ā—”¢Žƒ

— ˜‡–Žƒƒe‡Œƒ‹ƒǡʏʝ”ƒ•’‘”–ƒ ƒ µ–¢Œ •µ† ‡æ •ƒƒ”—‹•–‹–ó–ƒ’ƒ†‘‡•’”‹


ǻȎȟȝȜȕȒȞȎȐșȭȬȠ 0ƈVVYHLF

ʓˈ˓ˉˋ˕ˈ˓˖ˍ˖ː˃˒˖ˎ˟˔ˈ˅˓ˈˏˈːˋǨ

˕ˈˏǡ˚˕ˑ˓˃˄ˑ˕˃ˈ˕ˍ˃ˍ˚˃˔˞Ǥ ʒˑ˅ˑ˓ˢ˕ǡ˚˕ˑʧ˅ˈˌ˙˃˓ˋˢˉˋ˅ˈ˕ ː˃˛˃˔ˈ˕˟ˏ˃ˆ˃ˊˋːˑ˅˛˅ˈˌǦ ˑȄ ˋːː ʜ˃ˏˎˋːˈˊː˃˕˟ˠ˕ˑˇˑ˒ˑˇˎ ˈ˕ˋˎ˃ ːˈ ˑˇˋː ˇˈ˔ˢ˕ˑˍ ˎˈ˕ǡ ˙˃˓˔ˍˋ˘ ˚˃˔ˑ˅ ~‡µ˜ƒ ˅ ʟˋˆˈ ˑ˕ˏ ˃˅˕ˑ˓ˋˊˑ˅˃ːː˞ˏ ˇˋ˔˕˓ˋǦ ˒˓ˈˇ˔˕˃˅ˎˢˢ ˗ˋ˓ˏ˖ǡ ˢ˅ˎˢˡ˜˖ˡ˔ˢ ˌ˙˃˓˔ˍˋ˘ ˚˃˔ˑ˅˞˘ ˏ˃˓ˑˍ ˛˅ˈ ˄˟ˡ˕ˈ˓ˑˏ ˅ ʚ˃˕˅ˋˋ ˊː˃ˏˈːˋ˕˞˘ ‹ƒǡ ƒ†‹‘ˋˇ˓˖ˆˋ˘Ǥ ‡”– ƒ‹ǡ ǤƒŽ ‘‰‹‡•ǡƒ†‘ǡ‹••‘–ǡ†‘šǡ ː˃˛ˈˆˑ ˅˓ˈˏˈːˋǤ ʗ ˔ ˄ˈˊ˖Ǧ ʦ˃˔˞ Ȅ ˠ˕ˑ ˆˎ˃˅ː˞ˈ ˔˕˓ˈˎˑ˚ːˋˍˋ ˡ ˑːˋ ˒ˑˍ˃ˊ˞˅˃ˡ˕ Ȅ ː˃˛ˈˏ˖ ˒˓ˈ˚ːˑˌ ˛˅ˈˌ˙˃˓˔ˍˑˌ ˕ˑ˚ːˑ˔˕˟ ˎːˢˈ˕˔ˢ ˒ˢ˕˟ ˎˈ˕Ǩ ʞ˓ˈˍ˓˃˔Ǧ ˒˃˓˕ːˈ˓˖ ˉ˖˓ː˃ˎ˖ ƒ‰‹•–”ƒŽ‡ ˋ˔˒ˑ ˄ˑˎ˟˛ˈ ː˖ˉːˑ ˖˔˒ˈ˕˟ ˔ˇˈǦ ː˞ˌ ˅ˑˊ˓˃˔˕Ǩ ʛːˑˆˑˈ ˔ˇˈˎ˃ːˑǡ ˈ˜ˈ ː˃ ˏˈ˔˕ˈǡˑː˃˅˔ˈˆˇ˃˅˒˖˕ˋǡ ˎ˃˕˟Ǥʑˈˇ˟Ǽʛ˃ˆˋ˔˕˓˃ˎ˟ǽːˈ˔˕ˑˋ˕ ˇ˃ˏˋǡ ˋ ˔˃ˏˑˎˈ˕˃ˏˋǡ ˋ ˓˃˔Ǧ ˒˓ˋ˄˞˅˃ˢ ˏˋː˖˕˃ ˅ ˏˋː˖˕˖ ˋ ˒ˑˈˊ ˘˃ˍ˕˖˃ˎ˟ː˞˘˕ˈˏ˃˘ǡːˑ˅ˈˌǦ ˔ˍ˃ˊ˞˅˃ˢ˔˅ˑˋˏ˒˃˔˔˃ˉˋ˓˃ˏˑ˔˃ˏ˞ ˕ˋˢ˘Ǥ ʙ˕ˑ ˅˓ˈˏˢ ˅˞ˋˆ˓˃ˎ ˔ˑ˄˞ ː˞˘ ˛ˋ˘ ˇˑ˔˕ˋˉˈːˋˢ˘ǡ ˋː˕ˈ˓ˈ˔ ʛˑˎ˟ˈ˓Ǥʕˈˎ˃ˈˏǼʛ˃ˆˋ˔˕˓˃Ǧ Ȅ˅˔ˈ˅˞ˋˆ˓˃ˎ˅ˋ˕ˑˆˈǡ˖˕˅ˈ˓ˉˇ˃ˎ ˈ˅˓ˈˏˈːˋǨ ˎˋǽ˅˔ˈˆˇ˃ˇˈ˓ˉ˃˕˟˓˖ˍ˖ː˃˒˖ˎ˟˔

ˑ˅~‡µ˜ƒ ʠˈ˕˟ˏ˃ˆ˃ˊˋːˑ˅˛˅ˈˌ˙˃˓˔ˍˋ˘˚˃˔

—”‹‡–”‘——œŽƒ‹ƒ’—Ž•ƒǨ

•–‡‹•Ǥ ƒ” –‘ ‡•ƒ ’‹ŽÄ‰‹ µ†œ –‡‹–ǡ ƒ e˜‡‹…‡ •–”¢†¢ ¢ ’—Ž ‡‹ƒŽ—–莕~‡µ˜ƒĉ¢‡˜‹‡— ’¢”Ž‹‡…‹¢–‹Ȅe˜‡‹…‡•’—Ž•–‡Ô—˜ —Ž•–‡Ô—‘‰‹‡•ǡƒ†‘ǡ‹•Ǧ ˜‹‡‰ƒ†—†‡•‹–—‹”•Žƒ˜‡‘e˜‡‹…‡•’ ‹‘ —Ǥ…Ǥ ’‹Ž˜ƒ”‘–ƒ‹• ‹œ’Žƒ–Ä–¢Œ• •‘–ǡ †‘šǡ ǤƒŽƒ‹ǡ ‡”–‹ƒǡ ƒ† ƒƒ–•’—Ž‰•Ǥƒ”‡˜ƒ‹‘ŒƒǦ —Žƒ‹ ó• ƒ–˜‹Œ¢Ǥ—Ž•–‡‹•‹”‰ƒŽ˜‡ƒ‹• ó•—’ƒ”–‡”‹ǡā—”¢Žƒƒ‰‹•Ǧ —e˜‡‹…‡•’”‡…‹œ‹–¢–‹–ƒ•”¢†ƒȄ ‡…—•Ǩƒ—†œƒ•‹”’ƒ˜‡‹–•ǡ ˜µŽ –”ƒŽ‡‹”ƒ’”‹–µŒ—æ‹ ͷ‰ƒ†‹Ǩ‹‡Ž‹••˜ ¢˜ —œ ˜‹‡–ƒ•ǡ –ƒ• ˜‹‡µ” ‹” …‡Î¢ǡ ˜ƒ‹”ƒ ‹” Œ¢’ƒ•’µŒǤ ƒ‰‹•–”ƒŽ‡ ‡•– ƒæĐ¢ǡ „‡– …‡Î¢•–¢•–ƒ’ƒ•ƒǦ Ž‹† — ‹‡”‘†ƒ• µ”Êč‘’¢˜‹Ž…‹‡‹‡ ¢ƒŒ‹‡•ƒ•‹‡‰—‹‡—‹Ǧ ā‹‡”‹‡’ƒ”ƒ–—¢Ž¢ƒŒ¢–µ¢ǡŒƒ— –‡‹…ƒȄ—”拇‰—˜‹•Žƒ‹—ǡ”‡Ǧ –‡”‡•ƒ–‹‡‘–‹—‹‡Ǥ‘ŽŒµ”•”‡‹œ –”ƒŽ‡‹˜‹‡µ”–—”µ–”‘——œŽƒ‹Ǧ œ—Ž–¢–¢‹”‹‡‰—˜‹•˜‹•—Ǥ µŽƒƒ‰‹• ƒ’—Ž•ƒǨ ˜ƒ

e˜‡‹…‡•’—Ž•–‡Ô—˜‡‹ƒŽ—–莕~‡µ

ʞˑˏ˃ˆˋ˔˕˓˃ˎˋǡ ˅ˈˇ˖˜ˈˌˍ˖˔˒ˈ˘˖Ǩ

˃˒˓ˋˢ˕ːˑǡːˑ ʞ˖˕ˈ˛ˈ˔˕˅ˑ˅˃˕˟˅˔ˈˆˇ ːˈ˔ˍ˖˚˃˕˟Ǩ ˒ˑˍ˃˅ˇˑ˓ˑˆˈǡˆˎ˃˅ːˑˈȄ ͷˎˈ˕Ȅˠ˕ˑ ʗ ƒ‰‹•–”ƒŽ‡˅˞˓˖˚˃ˈ˕Ǩ ˘ˑ˕ˋˏ ˒ˑǦ ˟ˡ ˑ˔˕ ˓˃ˇ ˖ˉˈ ːˈˏ˃ˎˑǨ ʠ ˇ˃ˡ˜˖ˡ ˉ˖˓Ǧ ˊˇ˓˃˅ˋ˕˟ ˍˑˏ˃ːˇ˖ǡ ˔ˑˊ ˕ˈ ː˃ ˅˔ˈ˘˒˃˓˃˘ ː˃ˎǡ˔ ˡ˄ˋˎˈˈˏǨʚˈ˕ˋ ˈˌˍ˖˔˒ˈ˘˖Ǩ ˒ˑˏ˃ˆˋ˔˕˓˃ˎˋǡ˅ˈˇ˖˜ ː˔ǡ

ʏˎˈˍ˔˃ːˇ˓ʦ˖˒˃ —”ƒ–• ˜ˋˌ˔ˈ˕ˋ‘•‹–‡”‡•–ƒ ˢˡ ˅ˎ ˓˃ ˖˒ ˞ˌ ˟ː ˃ˎ ˈ˓ ˆˈː

¢—‹‡Ǩ ƒƒ¼‹•–”¢Ž‹Ȅ’”‡–Ä’ƒ«—Α–‹•˜ƒ”ĉ‹‹”‡‰ƒ”Žƒ‹‘–‹‡•

ƒ‹ǡ–ƒ ‡Î‘Œ—‹˜‹‡µ”‹”’ƒ–Ä …‡Î¢Ǩ ‡ƒœƒ˜–‹ ‹…Ä„ƒ•Ǩͷ‰ƒ†‹Ȅ–ƒ• ƒ‰‹•–”ƒŽ‡‰Ž¢„Œ‘‰ƒ”Žƒ ƒ ‘ƒ†—Ǩ ¢Ž ā—” ¢ •˜‡‹…ƒ Œ—„‹Ž‡Œ ‡— ’”‹ ¢‘ Ž‹‡Ž ” œǨ ƒ ’”‡–Ä’ƒ¢—‹‡Ǩ ‘†‹‡–‹‡•’ƒƒ¼‹•–”¢Ž‹ †”•,—’ƒ•ǡ

Ž‡•ƒ ‡”¢Ž’¢”˜ƒŽ†‹‡• ¼‡ Žƒ –č –• ‘•‹–‡”‡•–ƒ—”ƒ

ʠˡˏˑ˓ˑˏ˒ˑˉˋˊːˋǨ

ʑ ˑ˄˜ˈˏǦ˕ˑǡ ˠ˕ˑ ˋ˔˕ˋː˃ǡ ˚˕ˑ ːˈˎ˟ˊˢ ˅ ˑˇː˖ ˓ˈˍ˖ ˅˔˕˖˒˃˕˟ ˇ˅˃ˉˇ˞ǥʜˑʙʑʜȄˠ˕ˑˑ˔ˑ˄˃ˢ ˓ˈˍ˃ǡ ˓ˈˍ˃ ˅˓ˈˏˈːˋǤ ʙʑʜ Ȅ ˑ˕Ǧ ˓˃ˉˈːˋˈˉˋˊːˋǣˍ˃ˍˏ˞ˉˋ˅ˈˏǡ ˕˃ˍˋ ˛˖˕ˋˏǤʙʑʜǡˍ˃ˍˊˈ˓ˍ˃ˎˑǡ ˒ˑˍ˃ˊ˞˅˃ˈ˕ ˕ˑǡ ˚˕ˑ ˒˓ˑˋ˔˘ˑˇˋ˕ ˅ ˉˋˊːˋ ˍ˃ˉˇˑˆˑ ˊ˓ˋ˕ˈˎˢǤ ʑ˒˓ˑ˚ˈˏǡ˖ˏːˑ˒ˑ˛˖˕ˋ˕˟ˋ˅˔ˈǦ ˓˟ˈˊːˑˌ˒ˈ˓ˈˇ˃˚ˈːˈ˅˓ˈˇːˑǥʠˈˍ˓ˈ˕ˎˡ˄ˑˆˑˇˑˎˆˑˎˈǦ ˕ˋˢ˒˓ˑ˔˕ǣ˕˓˖ˇˋ˚˖˅˔˕˅ˑˡˏˑ˓˃Ǥʑˑˎː˃ˡˏˑ˓˃ˎˈ˕ˑˏ ˅ˑ˚ˈ˓ˈˇːˑˌ˓˃ˊˊ˃˘ˎˈ˔˕ːˈ˕ʭ˓ˏ˃ˎ˖Ȅˏ˖ˊ˞ˍ˃ˎ˟ː ˞ˌ ˗ˈ˔˕ˋ˅˃ˎ˟Ǽʒˑˎˑ˔ˢ˜ˋˌʙˋʑˋʜǽ˒˓ˑ˚ːˑˑ˄ˑ˔ːˑ˅˃ˎ˔ˢ˅ ʙʖ Ǽʓˊˋː˕˃˓ˋǽǤ ʕˈˎ˃ˡ ˍˑˎˎˈˍ˕ˋ˅˖ ˉ˖˓ː˃ ˎ˃ ƒ‰‹•–”ƒŽ‡ǡ ˃ ˕˃ˍˉˈ ˅˔ˈˏ ˈˆˑ ˚ˋ˕˃˕ˈˎˢˏ ˇˑˎˆˋ˘ǡ ˅ˈ˔ˈǦ ˎ˞˘ ˋ ː˃˘ˑˇ˚ˋ˅˞˘ ˎˈ˕ ˉˋˊːˋ ː˃ ˅ˑˎːˈ ˘ˑ˓ˑ˛ˈˆˑ ː˃Ǧ ˔˕˓ˑˈːˋˢǨ

ʏˎˈˍ˔˃ːˇ˓ʛ˃˔ˎˢˍˑ˅

œÄ˜‘–ƒ”Š—‘”—Ǩ

µ†œ–‡‹–ǡƒƒ˜‹‡•’µŒƒ•†‹˜ƒ•”‡‹œ‡•‹‡‹‡–˜‹‡¢— –ƒŒ¢’ƒæ¢—’µǤǤǤƒ«—‹”Ēƒæƒ—’‡ȄŽƒ‹ƒ—’‡Ǥ‹” †œÄ˜‡•ƒ–•’—Ž‰•ǣ¢†œÄ˜‘Œƒǡ–¢Œ‘‘ŒƒǤ¢•’‘‰—Ž‹• ”¢†ƒ–‘ǡƒ•‘”‹•‹¢•‹˜‹‡ƒ•ƒ–Ä–¢Œƒ†œÄ˜µǤ ¢ǡƒ”Đ‘’‹‡–Ǧ ¢”ƒ‹†ÄŒ—¢ Žƒ„•Œ‘•‡¢’ƒ”΃——ǤǤǤ Ž‰ƒ óāƒ ‘•ŽµǦ ’—• ‹”˜‹‡¢”æ•ǣ †ƒ”„• —Š—‘”ƒ•ƒŒó–ƒǤƒ•ƒ”¢Œƒ—ƒ–Ǧ ƒŽ 󔏃Ž—’¢”’Ž—†‹¢•Š—‘”ƒ˜‹Ž‹•Ȅ—œ‹¢Žƒ‹•ˆ‡ •–‹Ǧ ˜¢Ž• Ƿœ‹‡†‘惋• ‹‹•dzǡ —”æ ¢ƒ‰ƒ† •˜‹µ• •ƒ˜— ʹͲǤ Œ—„‹Ž‡Œ—ǡ‹”µ”–‹‹‡¢”–‘Œ‹‡•‘…‡”–œ¢Žµ Ƿœ‹–ƒ”‹dzǤµŽ—ā—”Ǧ ¢Žƒƒ‰‹•–”ƒŽ‡‘Ž‡–Ęƒǡ¢ƒ”Ę‹•‹‡–¢Žƒ•Ä–ƒŒ‹‡Œƒ—–Ǧ ”—•—ƒ–Œƒ—–ĉ—•†œÄ˜‡•‰ƒ†—•Ž‹‡Ž‹•ƒ‘•ƒÔ‘Œ—ƒ˜‹Îԃ ˜‹”•‘–µǨ

Ž‡•ƒ†”•ƒ•Îƒ‘˜•

˕ˈˎˢ ˓˃˅ˎˢˈˏ ˋˊˇ˃ ʝ˕ ˇ˖˛ˋ ˒ˑˊˇ ˏ ˇˋ ˋ˓˃ ˋ˔˕˓˃ˎ˟ǽǡʑˎ˃ ˉ˖˓ː˃ˎ˃Ǽʛ˃ˆ ˖ˡ ˍˑǦ ˔ˍ ˋ ˈˆˑ ˕˅ˑ˓˚ˈ ʒ˃ˎ˟˒ˈ˓ˋː˃ ˎˈˈˏǨ ˓ː˞˘ ˏ˃ːˇ˖˔ˡ˄ˋ ˋ˘ ˒ˎˑˇˑ˕˅ˑ ʕˈˎ˃ˈˏ ˇˑˎˆ ˑ˅ˑˎ˟ː˞˘ ˍˎˋˈː˕ˑ˅ˋˇ ˎˈ˕ǡ˅ˈ˓ː˞˘ ˚ˋ˕˃˕ˈˎˈˌǨ ˔ː˞ˌǡ ʑ˃˔ ˊ˃ ˋː˕ˈ˓ˈ ʐˎ˃ˆˑˇ˃˓ˋˏ ˚ˈ˔˕˅ˈːǦ ˌ ˋ ˑ˚ˈː˟ ˍ˃ ˖˅ˎˈˍ˃˕ˈˎ˟ː˞ ː˞ˌˉ˖˓ː˃ˎǤ Ǽ‘‹––ƒǽǡ

ʑˎ˃ˇˈˎˈ˙ ˓˃ːˋːˢ ˋˢʚ˃ˌː˃ʡ ˚ˎˈː˒˓˃˅ˎˈː

Œ— Žƒ†‹‹”— –”¢Ž‡ǽ ‹œ†‡˜µ ‹• ƒ¼ Ǽ ƒ ¢Ž  ā—” Ǩ ‹”•Ä‰‹ •˜‡‹…ƒ ‰ƒ†—Œ—„‹Ž‡Œ¢ 摍‘ƒ†—ͷ †‘ ƒ’‹‡”‹¢–— ”ƒ — — –¢ – — ‹‡ —

ƒŽ’‡”‹ —œ–‹…ƒ—Ž —ǡ ƒ† ‰ ‰— āÄ ”ƒ œ ƒ‹ —•†ƒ—† –Ę‘ā—”¢Ž—Ǥ Ǩ Œ— –¢ ‘—Α–‹˜ƒŽ‹–ƒ Žƒ•Ä ‘æ •– ƒ‹ • ‘ǡ – Ēƒæ‹‡…‡ǡ –‡”‡•ƒ ƒŽ†‹‡•’ƒ”‹ Ǽ‘‹––ƒǽ

ƒ ƒ‹ƒ”ƒ‹Ô ˜ƒŽ†‡•Ž‘…‡Ž‡


Lietišķie jaunumi un citas ziņas Деловые и другие новости JAUTĀJUMS PAR PASTĀVĪGAS UZTURĒŠANĀS ATĻAUJU LATVIJĀ ATLIKTS LĪDZ APRĪLIM Latvijas Saeima 31. janvārī pieņēma lēmumu atlikt līdz 10. aprīlim Imigrācijas likuma grozījumus, ko Latvijas prezidents Andris Bērziņš nosūtīja atpakaļ uz Saeimu. Šie grozījumi skar pastāvīgas uzturēšanās atļaujas, kas tiek piešķirtas pret investīcijām nekustamajos īpašumos. Grozījumu izskatīšanu ieteica atlikt Tautsaimniecības mniecības komisija, kas vēl nav iepazinusies ar visiem attiecībā uz šo likuma projektu iesniegtajiem tajiem ieteikumiem. Pagājušā gada 31. oktobrī Saeima pieņēma grozījumus Imigrācijas likumā; saskaņā ar tiem ārvalstniekiem ir tiesības pieprasīt pastāvīgas uzturēšanās atļauju uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus, ja viņi ir ieskaitījuši valstss budžetā 50 000 eiro. Likums paredz arī ierobežojumus uzturēšaanās atļaujas izsniegšanai – līdz 700 darījumi par ar summu, kas pārsniedz 150 tūkst. EUR un 100 darīrījumi gadā par summu, kas pārsniedz 0,5 milj. EUR. UR. Ja darījumu skaits par vairāk nekā 0,5 milj. EUR UR gadā pārsniedz noteikto limitu, to būs iespējams ams papildināt uz darījumu rēķina, kas pārsniedz 150 tūkst. EUR. 2015. un 2016. gg. darījumu skaits tiks samazināts līdz 525 un 350 darījumu atbilstoši, bet 2017. gadā programma var tikt pārtraukta vai saglabāta 2016. gada līmenī. Nacionālā apvienība „Visu Latvijai”, ”Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK piedāvā saglabāt kvotu sistēmu, taču atteikties no pastāvīgas uzturēšanās atļaujas piešķiršanas par 50 tūkstošu eiro iemaksu valsts budžetā. Arī „Vienotība” piedāvā izslēgt šo normu no likumprojekta. Partija gribētu arī līdz 250 tūkstošiem eiro paaugstināt nekustamo īpašumu vērtību, kas nepieciešama pastāvīgas uzturēšanās atļaujas piešķiršanai. Pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas pārvaldes rīcībā esošajiem datiem, aģentūra LETA ziņo, ka 2014. gada pirmajos divos mēnešos par nekustamo īpašumu iegādi un investīcijām pastāvīgas uzturēšanās atļaujas piešķirtas 916 personām. Kopumā šajā periodā saņemti 398 iesniegumi par pastāvīgas uzturēšanās atļaujas saņemšanu. Kopējais investīciju apjoms ir sastādījis 67,6 miljonus eiro, t.sk. 61,3 milj.eiro saņemti par nekustamo īpašumu, 3,4 milj. eiro sastāda ieguldījumi bankās, 2,9 milj. eiro – uzņēmumos. Ārzemnieki visbiežāk iegādājas nekustamos īpašumus Rīgā (178 objekti) un Jūrmalā (62 objekti). Pastāvīgās uzturēšanās atļaujas visbiežāk piešķirtas Krievijas pilsoņiem – 573 cilvēki. Otro vietu ieņem ķīnieši (170 cilvēki), bet trešo – ukraiņi (44 cilvēki).

ВОПРОС О ВНЖ В ЛАТВИИ ОТЛОЖЕН ДО АПРЕЛЯ Сейм Латвии 31 января постановил отложить до 10 апреля рассмотрение возвращенных президентом Латвии Андрисом Берзиньшем в Сейм поправок к закону об иммиграции, касающихся видов на жительство (ВНЖ) в обмен на инвестиции в недвижимость. Отложить рассмотрение поправок предложила комиссия по народному хозяйству, которая еще не рассмотрела всех предложений к законопроекту. про 31 октября прошлого года Сейм принял поправки к закону об иммиграции, согласно котопр рым ры иностранцы могут просить ВНЖ сроком не более чем на пять лет, если внесли в государб сственный бюджет 50 000 евро. Также закон предусматривает ограничения на выдачу ВНЖ до 700 сделок на сумму более 150 тыс. евро и еще 100 сделок в год на сумму свыше 0,5 млн. евро. Если число сделок на сумму свыше 0,5 млн. евро за год превысит установленный лимит, его можно будет пополнить за счет сделок свыше 150 тыс тыс. евро. В 2015 и 2016 годах количество сделок будет сокращено соответственно до 525 и 350, а в 2017 году программа может быть прекращена или сохранена на уровне 2016 года. Нацобъединение «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ предлагает сохранить систему квот, но отказаться от предоставления ВНЖ за внесение 50 тыс. евро в госбюджет. Эту норму предлагает исключить из законопроекта и «Единство». Также партия хотела бы повысить стоимость недвижимости, необходимую для получения ВНЖ, со 150 до 250 тыс. евро. Добавим, что в январе-феврале 2014 года в обмен на покупку недвижимости и инвестиции виды на жительство (ВНЖ) выданы 916 лицам, сообщает LETA со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции. В целом за этот период было получено 398 запросов на предоставление ВНЖ. Общий объем инвестиций составил 67,6 млн евро, в том числе 61,3 млн евро было получено за недвижимость, 3,4 млн евро составили вложения в банки, 2,9 млн евро — в предприятия. Чаще всего иностранцы приобретали недвижимость в Риге (178 объектов) и в Юрмале (62). Больше всего среди получивших ВНЖ граждан России — 573 человека, на втором месте китайцы — 170 человек, на третьем украинцы — 44 человека.

MASKAVĀ AUGSTU NOVĒRTĒTI SALDUMI NO LATVIJAS Latvijas saldumu ražotājs AS „Laima” starptauutiskajā izstādē Prodexpo 2014 Maskavā konkursāā „Labākais produkts” saņēma trīs zelta medaļas. SIAA „Staburadzes konditoreja” izcīnīja divas sudrabaa medaļas. Zelta medaļas tika piešķirtas konfektēm no tumšās šokolādes „Laima Mon Ami”, konfektēm „Maestro” un cepumiem „Fantāzija”, savukārt sudraba medaļas saņēma torte „Serenāde” un kūkas „Skudru pūznīši ar dzērveņu pildījumu”, ko ražo „Staburadzes konditoreja”. Uzņēmuma direktore eksporta jautājumos Ieva norādīja, ka 2014. eva Jonsone norādīja 2014 gadā Krievijas tirgū tiek plānots pieaugums par 30%. To plānots sasniegt, uzsākot sadarbību ar diviem lieliem tirdzniecības tīkliem, kā arī paplašinot darbību reģionos. Jāpiebilst, ka „Laimas” produkcija tiek eksportēta uz 30 valstīm.

В МОСКВЕ ПО Д ДОСТОИНСТВУ ОЦЕНИЛИ ЛАТВИЙСКИЕ СЛА СЛАДОСТИ Латвийский производитель сладостей АО Laima на международной выставке Prodexpo 2014 в Москве получил три золотых медали в конкурсе «Лучший продукт», а ООО Staburadzes konditoreja -- два «серебра». Золотых медалей удостоены конфеты из темного шоколада л Laima Mon Ami, конфеты Maestro и печенье Fantāzija, а серебряных -- торт Serenāde и пирожное «Муравейник с с клюквой» (Skudru pūznīši ar dzērveņu pildījumu) производства к Staburadzes konditorēja. S Как указала директор предприятия по вопросам экспорта Иева Ие Йонсоне, в 2014 году на российском рынке планируется прирост 30%, которого предполагается достичь, начав сотрудничество еще с двумя крупными торговыми сетями, а также за счет расширения деятельности в регионах. Добавим, что всего продукция Laima экспортируется в 30 стран.

18

MAGISTRALE


Lietišķie jaunumi un citas ziņas Деловые и другие новости RĪGAS OSTĀ UZCELTS MODERNS TERMINĀLIS Rīgas pilsētas Celtniecības pārvalde ir pieņēmusi ekspluatācijā beramkravu termināli Riga Bulk Terminal, kas atrodas Rīgas Brīvostas teritorijā Kundziņsalā. Šī Baltijas valstīs modernākā beramkravu termināļa pirmās kārtas būvniecību un aprīkošanu ar tehnoloģiskajām iekārtām pēc SIA «Riga Bulk Terminal» pasūtījuma veica AS «LNK Industries». Sadarbības līguma summa sastāda aptuveni 20 miljoni p j eiro. „Šis ir mūsdienīgākais beramkraravu terminālis Baltijas valstīs, kura ura darbībā izmantoti novatoriski tehnonoloģiskie risinājumi, kas ļauj veikt sešu šu ļoti atšķirīgu beramkravu pārkraušaanu, tostarp, graudu, jēlcukura unn mālzemes. Vērtējot būvniecībass procesu, „Riga Bulk Terminal” ir uni-kāls dažādu inženierrisinājumu dēļ,, kas pirmo reizi īstenoti būvniecībass praksē Latvijā, jo termināļa būvniecība veikta apbūves laukumā ar ļoti sarežģītiem grunts hidroģeoloģiskajiem apstākļiem,” saka Artjoms Milovs, AS LNK Industries valdes priekšsēdētājs. Beramkravu termināļa «Riga Bulk Terminal» būvniecība tika sākta 2012. 2012 gada jūlijā. jūlijā Tā sastāvā ietilpst trīs kravu transportēšanas tehnoloģiskās līnijas (divas iekraušanas un viena izkraušanas līnija). Pēc termināļa pirmās kārtas nodošanas ekspluatācijā plānotais beramkravu pārkraušanas apgrozījums sasniegs vienu miljonu tonnu gadā.

В РИЖСКОМ ПОРТУ ПОСТРОЕН СОВРЕМЕННЫЙ ТЕРМИНАЛ Строительное управление города Риги приняло в эксплуатацию терминал по перевалке сыпучих грузов Riga Bulk Terminal, который находится на территории Рижского Cвободного порта, на Кундзиньсале. Строительством первой очереди самого современного терминала в Балтии и его и технологическим оборудованием по заказу компании Riga Bulk Terminal занимару лась компания AО LNK Industries. Сумма договора о сотрудничестве составила около 20 миллионов евро. «Это самый современный терминал в Балтии, для оборудования которого были применены инновационные решения, позволяющие переваливать шесть различных насыпных грузов, в число которых входит ззерно, сахар-сырец и глинозем. Оценивая сстроительный процесс стоит отметить, что в RRiga Bulk Terminal были применены уникальные инженерные решения, реализованные в ны Латвии впервые, так как строительство терЛа минала происходило на площади, имеющей м сложности грунтового и гидрогеологического сл характера», -- рассказывает председатель хар правления AО LNK Industries Артем Милов. пра Строительство терминала по перевалке сыпучих грузов было начато в июле 2012 года. В пуч состав терминала входят три технологических линии транспортировки грузов (две линии загрузки и одна линия выгрузки). После сдачи терминала в эксплуатацию планируется достичь грузооборота в 1 миллион тонн в год.

LATVIJA IR KĻUVUSI PIEVILCĪGA Latvijas pāreja pie eiro var kļūt par pēdējos gados neredzētu kompāniju saplūšanas un pārņemšanas tirgū (M&A) rekordu cēloni. Vienotās Eiropas p valūtas ieviešana stimulēs ne vien ppircējus, bet arī pārdevējus, kuri jau ilgu laiku gaida piemērotu brīdi, lai realizētu savus aktīvus. Laikā, kad ES un visā pasaulē valda klusums, Latvija jau pagājušajā gadā izcēlās ar darījumu skaita pieaugumu kompāniju saplūšanas un pārņemšanas sfērā. Pētniecības dienesta Mergermarket un aģentūras Bloomberg rīcībā esošie dati liecina, ka 2013. gadā M&A tirgus Latvijā ir pie-audzis par 37%. Ievērojamāko pagājušāā gada notikumu sarakstā tika iekļauta, piemēram, telekomunikāciju operatoru Baltcom un IZZI apvienošanās, Krievijas uzņēmuma „Вятка-банк” īpašnieka Grigorija Guseļņikova darījums - Norvik banka kontrolpaketes iegāde, kā arī Latvijas gaļas pārstrādes uzņēmumu „Putnu fabrika Ķekava”, „Lielzeltiņi” u.c. pāriešana Lietuvas koncerna „Linas Agro Group” īpašumā. Eksperti ir pārliecināti, ka šis gads būs vēl aktīvāks. Pagājušajā gadā konstatētā tendence turpināsies arī šogad un būs saistīta ar rietumu (it īpaši skandināvu) klientu atgriešanos tirgū.

ЛАТВИЯ СТАЛА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ Переход Латвии на евро может вызвать рекордно высокую за последние годы активность на рынке слияний и поглощений (M&A). Введение единой евр рропейской валюты станет стимулом не ттолько для покупателей, но и для продавццов, которые давно уже ждали подходящего момента для реализации своих акщ ттивов. Эксперты уверены: нынешний год ббудет еще более активным. На фоне затишья в целом по ЕС и в мире Латвия уже в прошлом году выделим лась значительным приростом числа сделок по слиянию и поглощению компаний. Латвийский рынок M&A в 2013 году вырос на 37%, свидетельствуют данные исследовательской службы Mergermarket и агентства Bloomberg. В список самых заметных событий прошлого года вошли, в частности, телекоммуникационных операторов Baltcom и IZZI, покупобъединение телекоммуникаци ка владельцем российского «Вятка-банка» Григорием Гусельниковым контрольного пакета Norvik banka и приобретение литовским концерном Linas Agro Group латвийских мясопереработчиков Putnu fabrika Ķekava, Lielzeltiņi и других. Эксперты уверены: нынешний год будет еще более активным. Наметившийся в прошлом году тренд продолжится и в наступившем году и будет связан с возвращением на рынок западных (особенно скандинавских) клиентов.

20

MAGISTRALE


Tūrisma privilēģiju karte

ATLAUJIES VAIRAK AR MUMS! ,

Atlaides un speciālie piedāvājumi CityGuideCard:

Muzeji

Ekskursijas Transports Viesnīcas Ēdināšanas uzņēmumi/restorāni Veikali SPA un skaistumkopšanas saloni Auto noma Veselības aprūpes pakalpojumi

CENU SALĪDZINOŠĀ ANALĪZE: Minimālā tūrisma programma

Apskates ekskursija ar autobusu Rīgas Doma baznīca Latvijas Ugunsdzēsības muzejs Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs Gājēju ekskursija pa Vecrīgu Izstāžu Nams «Atklai Rīgu» Tulkojums pa telefonu Izdevumi

Pilna cena (EUR) 15,00 3,00 0,71 4,27 15,00 7,11 10 min/ 20 Eur 65,09

Cena ar (EUR) bezmaksas bezmaksas bezmaksas 2,14 6,00 3,56 bezmaksas 11,70

Sabiedriskā transporta lietošana Rīgā Autostāvvietu apmaksas iespēja Plašs pakalpojumu saraksts ar atlaidēm

ÑÐÀÂÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÀÍÀËÈÇ ÖÅÍ: Ìèíèìàëüíàÿ òóð.ïðîãðàììà

Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ íà àâòîáóñå Ðèæñêèé Äîìñêèé Ñîáîð Ìóçåé Ïîæàðíîãî Äåëà Ëàòâèè Ìóçåé èñòîðèè Ðèãè è ìîðåõîäñòâà Ïåøåõîäíàÿ ýêñêóðñèÿ ïî Ñòàðîé Ðèãå Âûñòàâî÷íûé çàë «Ðàñêðîé Ðèãó» Âîçìîæíîñòü ïåðåâîäà ïî òåëåôîíó Ðàñõîäû

Ïîëíàÿ öåíà (EUR)

Öåíà ñ (EUR)

15,00 3,00 0,71 4,27 15,00

áåñïëàòíî áåñïëàòíî áåñïëàòíî 2,14 6,00

7,11 10 ìèí/ 20 Eur 65,09

3,56 áåñïëàòíî

Êàðòà òóðèñòè÷åñêèõ ïðèâèëåãèé

11,70

Ïîëüçîâàíèå îáùåñòâåííûì òðàíñïîðòîì Ðèãè Âîçìîæíîñòü îïëàòû àâòîñòîÿíîê Øèðîêèé ïåðå÷åíü óñëóã ñî ñêèäêîé

ÏÎÇÂÎËÜÒÅ ÑÅÁÅ ÁÎËÜØÅ ÂÌÅÑÒÅ Ñ ÍÀÌÈ! Ñêèäêè è ñïåöèàëüíûå ïðåäëîæåíèÿ CityGuideCard:

Ìóçåè

Ýêñêóðñèè Òðàíñïîðò SPA è ñàëîíû êðàñîòû Àðåíäà àâòî

Ïðèîáðåñòè êàðòó òóðèñòè÷åñêèõ ïðèâèëåãèé CityGuideCard âîçìîæíî â Òóðèñòè÷åñêîì Èíôîðìàöèîííîì Öåíòðå â Äîìå ×åðíîãîëîâûõ (Ðàòóøíàÿ ïëîùàäü 7, Ñòàðàÿ Ðèãà)

Oòåëè Ðåñòîðàíû u ìàãàçèíû Ñïîðò è ðàçâëå÷åíèÿ Ìåäèöèíà

www.cgcard.eu

Tūrisma privilēģiju karti CityGuideCard var iegādāties Informatīvajā Tūrisma centrā Melngalvju Namā (Rātslaukums 7, Vecrīgā)


Lietišķie jaunumi un citas ziņas Деловые и другие новости APELLA: NEKUSTAMO ĪPAŠUMU PIEPRASĪJUMS LATVIJĀ PIEAUG Nekustamo īpašumu eksperti Latvijā atzīmē: pieprasījums pēc Latvijas nekustamiem īpašumiem pieaug, šī gada pavasarī no Krievijas, Ukrainas un citu NVS valstu pilsoņu puses ir pieaugusi interese par iespējām iegādāties nekustamo īpašumu Latvijā un saņemt pastāvīgas uzturēšanās atļauju. Rietumu Bankas struktūrvienības Apella vadītājs Andrejs Ščerbakovs stāsta: „Jau pašlaik gandrīzīz pilnībā aizpildīts darba grafiks maijā darbiniekiem, kuri sniedz mūsu klientiem pakalpojumus nekustamo īpašumu iegādes un reģistrācijas jomā. Interese ir vērojama gan par projektiem Jūrmalā un Rīgas centrā, gan arī par piepilsētas ciemiem, kuros miers un apkārtējā daba savijas ar modernu komfortu, infrastruktūru un – arī šis jautājums ir nozīmīgs – ar pieņemamu cenu.” Kā piemēru Andrejs Ščerbakovs min kompleksu Zelta Rasa netālu no Rīgas. Tas atrodas rajonā ar lielisku infrastruktūru, 10 minūšu brauciena attālumā no Latvijas galvaspilsētas centra, 15 minūšu attālumā no lidostas un Jūrmalas. Apella klientu vidū tas pašlaik ir viens no visvairāk pieprasītajiem projektiem. Kā zināms, nekustamā īpašuma iegāde Latvijā dod iespēju noformēt pastāvīgas uzturēšanās atļauju valstī gan investoram, gan arī viņa ģimenes locekļiem. Kopš 2010. gada vidus, kad „investīciju programma” saka darbību, šo statusu ir saņēmuši jau aptuveni 7 000 cilvēku. No tiem 5 000 ir Krievijas pilsoņi, otro vietu ieņem Ukrainas pilsoņi. Nekustamos īpašumus Latvijā īpaši pievilcīgus padara arī pagaidām salīdzinoši zemais cenu slieksnis. Tuvāko gadu laikā nekustamo īpašumu eksperti prognozē tirgus pieaugumu par 12 – 20% gadā. Pievilcīgs faktors ir banku kreditēšanas pieejamība. Piemēram, Apella klienti var rēķināties ar īpašiem kreditēšanas nosacījumiem Rietumu Bankā. „Mēs piedāvājam kompleksu servisu, kurā iekļauts gan atbalsts nekustamo īpašumu iegādes, gan uzturēšanās atļaujas noformēšanas jautājumos. Jebkurš pircējs, it īpaši citas valsts pilsonis par ļoti svarīgu uzskata profesionālu palīdzību jebkurā posmā – objekta izvēle, darījuma noformēšana, īpašuma pārvalde, dokumentu iesniegšana „eiropieša statusa” saņemšanai. Mūsu pieredze ļauj sniegt visus šos pakalpojumus augstākajā līmenī,” – pasvītro Andrejs Ščerbakovs. Atzīmēsim, ka ar Rietumu grupas atbalstu uzturēšanās atļauju Latvijā ir saņēmuši jau aptuveni tūkstoš investori no Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Kazahstānas un citām valstīm. Sīkāka informācija: www.apella.lv +371 27 00 04 00 info@apella.lv

APELLA: РАСТЕТ СПРОС НА НЕДВИЖИМОСТЬ В ЛАТВИИ Как отмечают латвийские риэлторы, весной этого года вырос интерес к покупке отм недвижимости в Латвии и получению вида на жительство в этой стране со стороны граждан России, Украины и других стран СНГ. Руководитель подразделения Apella латвийского банка Rietumu Андрей Щербаков говорит: «У наших сотрудников, которые оказывают клиентам сервис по приобретению и регистрации имущества, майский график уже спланирован очень плотно. Интерес есть и к проектам в Юрмале и в центре Риги, и к пригородным поселкам, где покой и природа сочетается с современным комфортом, инфраструктурой и, что тоже немаловажно, приемлемой ценой». В качестве примера Андрей Щербаков приводит комплекс Zelta Rasa под Ригой. Находящийся в районе с отличной инфраструктурой в 10 минутах езды от центра латвийской столицs и в 15 минутах – от аэропорта и Юрмалы, этот проект среди клиентов Apella сегодня является одним из «топовых». Как известно, покупка недвижимости в Латвии дает возможность оформить вид на жительство в стране и для инвестора, и для членов его семьи. С середины 2010 года, когда начала действовать «инвесторская программа», этот статус получили уже около 7000 человек, из которых более 5000 – россияне, на втором месте – граждане Украины. Привлекательности латвийской недвижимости добавляет и сравнительно невысокий пока ценовой порог при том, что уже в ближайшие годы риэлторы прогнозируют подъем рынка до 12-20% в год. А также – доступность банковского кредитования. Например, клиенты Apella могут рассчитывать на особые условия кредитования в крупнейшем частном банке страны Rietumu. «Мы предлагаем комплексный сервис, включающий полную поддержку и в приобретении недвижимости, и в оформлении вида на жительство. Ведь для любого покупателя, особенно из другой страны, важно профессиональное сопровождение на всех этапах – при выборе объекта, оформлении сделки, управлении недвижимостью, подаче документов для получения «европейского статуса». Наш опыт позволяет оказывать все эти услуги на самом высоком уровне», – подчеркивает Андрей Щербаков. Отметим, что при поддержке группы Rietumu вид на жительство в Латвии получили уже около 1000 инвесторов из России, Беларуси, Украины, Казахстана и других стран. Более подробная информация: www.apella.lv +371 27 00 04 00 info@apella.lv

ĀRZEMJU TŪRISTU IZDEVUMI LATVIJĀ IZAUGUŠI GANDRĪZ PAR 300 MILJONIEM EIRO Latvijas Banka ziņo: 2013. gadā no ārvalstīs izsniegtām banku norēķinu kartēm to pieņemšanas vietās Latvijā kopumā izdoti 675,1 milj. eiro – par 290,9 milj. eiro (75,7%) vairāk, nekā 2012. gadā. Par 77,5 milj. eiro (22,3%) pieaugusi (līdz 424,2 milj. eiro) 2013. gadā palielinājusies skaidrās naudas summa, kas noņemta no šīm kartēm Latvijas bankomātos. Salīdzinājumam jāpiezīmē, ka 2012. gadā šī summa sastādīja 346,8 milj. latu. 2013. gadā no ārvalstīs izsniegtām banku norēķinu kartēm to pieņemšanas vietās Latvijā tika izdarīti 16,135 milj. transakciju – par 56,8% vairāk, nekā pagājušajā gadā. Skaidrā nauda bankomātos no tām saņemta 3,59 milj. reižu – par 24,6% vairāk. 2013. gada beigās Latvijā darbojās 25 917 norēķinu karšu termināli (POS-termināli) un 1177 bankomāti.

ТРАТЫ ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ В ЛАТВИИ ВЫРОСЛИ ПОЧТИ НА 300 МЛН ЕВРО В 2013 году с выданных в зарубежных странах расчетных банковских карт в местах их приема в Латвии было потрачено в общей сложности 675,1 млн евро - на 290,9 млн евро (75,7%) больше, чем в 2012 году, сообщили в Банке Латвии. На 77,5 млн евро (22,3%) – до 424,2 млн евро – в 2013 году увеличилась и сумма снятых с этих карт в латвийских банкоматах наличных денег. Для сравнения, в 2012 году эта сумма составила 346,8 млн латов. С выданными в зарубежных странах расчетными местах их приема в Латвии в 2013 году было совершено картами в места 16,135 млн транзакций – на 56,8% больше, чем в предыдущем году, а в банкоматах наличные с них получали 3,59 млн раз – больше на 24,6%. В конце 2013 года в Латвии действовало 25 917 терминалов приема расчетных карт (POS-терминалов) и 1177 банкоматов.

22

MAGISTRALE


Jaunākās tehnoloģijas Новейшие технологии CITY GUIDE CARD RĪGAS KARTE – BEST CUSTOMER VALUE UZVARĒTĀJS Programma „Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014”,”, kuras statuss šogad piešķirts Latvijas galvaspilsētai Rīgai, ai, ir atnesusi ļoti patīkamus ar tūrisma sfēru saistītus jaununumus: Rīgas Kartes un tūrisma kartes CITY GUIDE CARD ARD kopprojekts ir saņēmis asociācijas Calypso prestižo balvu lvu BEST CUSTOMER VALUE. Apbalvošanas ceremonija tika organizēta asociācicijas desmit gadu jubilejas svētku ietvaros un notika Paarīzē – tūrisma nozares vadošās starptautiskās izstādes es CARTES Conferences pasākumā, kas pulcē vairāk nekā kā 1700 dalībniekus. Balva tika nodibināta ar mērķi īpašiši izcelt tūrisma tirgus dalībniekus, kuru ieguldījumss jaunāko tehnoloģiju popularizēšanā ir īpaši ievēro-jams. Projekts City Guide Card Rīgas Karte izcīnīja uz-varu kategorijā Best Customer Value. Rīgas Karte tika izstrādāta ar mērķi nodrošināt Rīgas pilsētas sabiedriskajā transporta nepieciešamo biļešu bezkontakta iegādes risinājumu. Tā atbalsta tūrisma privilēģiju karti CITY GUIDE. Daudzfunkcionālā karte ne tikai nodrošina iespēju izmantot sabiedrisko transportu, bet arī ekonomē tās īpašnieku laiku, daaiku pateicoties piekļuvei da žādiem tūrisma pakalpojumiem, piemēram, ekskursijām, muzejiem, viesnīcu serivisam, kafejnīcu un restorānu pakalpojumiem, automašīnu nomai, šopingam, izklaides centriem utt.

CITY GUIDE CARD RĪGAS KARTE – ПОБЕДИТЕЛЬ BEST CUSTOMER VALUE В рамках программы «Культурная столица Европы 2014», статус которой в этом году носит столица Латвии Рига, произошло приятное событие, связанное с туристической отраслью: совместный проект Rīgas Karte и туристическая карта CITY GUIDE CARD получил престижную награду ассоциации Calypso BEST CUSTOMER VALUE. Церемония награждения была приурочена к десятилетию т ассоциации и проходила в Париже в рамках международной выставки CARTES Conferences, являющейся лидером р отрасли, объединяющей более 1700 участников. Целью учо реждения награды является намерение особо отметить ре участников туристического рынка, внесших свой вклад в уч продвижение новейших технологий. Проект City Guide Card пр Rīgas Rīg Karte стал победителем в категории Best Customer Value. Rīgas Karte была создана с целью обеспечения бесконтактного решения покупки билетов на общественный транстак порт пор города Риги. Rīgas Karte поддерживает туристическую карту кар привилегий CITY GUIDE. Кроме поездок на общественном транспорте, мультифункциональная карта экономит время ее держателей, предоставляя доступ ко многим туристическим ческ услугам, включая экскурсии, музеи, гостиничный сервис, услуги кафе и ресторанов, прокат автомобилей, шопинг, развлекательные центры и т. д.

Sagatavoja Olga SOKOLOVA

Подготовила Ольга СОКОЛОВА

24

MAGISTRALE


Latvija – veselības eksporta lielvalsts Veselība Здоровье

Foto: Jānis Deinats

Fenomenāls pretvēža preparāts, augstākajiem standartiem atbilstoša stomatoloģija, Eiropas klases medicīniskā izglītība – tās ir tikai dažas lietas, kas, pēc Latvijas Veselības ministres Ingrīdas Circenes domām, ir visplašākā eksporta cienīgas. Savukārt importēt viņa vēlētos Eiropas domāšanu – savlaicīgas rūpes par veselību un attiecīgu izglītošanu jau no bērna kājas, ar ko Latvijā, kā izrādās, joprojām stipri grēkojam. Уникальный онкологический препарат, стоматология, соответствующая наивысшим стандартам, медицинское образование европейского уровня – вот несколько факторов, которые достойны самого обширного экспорта. Так считает министр здравоохранения Латвии, Ингрида Цирцене. А вот импортировать она хотела бы европейское мышление – своевременную заботу о здоровье и соответствующее воспитание с раннего детства. Оказывается, мы в Латвии до сих пор в этом плане «грешим».

Латвия – крупный экспортер здоровья 28

MAGISTRALE


Veselība Здоровье

Veselību nenopirksi

„Gaisma tuneļa galā ir,” uzskata ministre. „Ja vien sasniegsim mūsu mērķi – izskaidrosim cilvēkiem, ka katra veselība vislielākajā mērā ir paša rokās. No bērna piedzimšanas brīža viņa vecākiem, radiem un draugiem būtu jāvirza viņu uz domu – kā mēs dzīvojam, tik veseli esam.” Circenes kundze atgādina - paradumu maiņa ēšanā, dzīvesveidā un fiziskās aktivitātēs spēj novērst vai vismaz jūtami mazināt lielāko daļu no hroniskām neinfekciozām slimībām, tā pagarinot veselīgi nodzīvotos dzīves gadus. Mēs visi to it kā lieliski saprotam, tomēr joprojām slimības brīžos gaidas un vēlmes ņem virsroku: gribam iedzert tableti, kas atrisinātu visas problēmas. Un visbiežāk „parakstām” šos „burvju līdzekļus” sev paši: „Pavērojiet, kas notiek aptiekās,” aicina ministre, „pircēji pussomas piekrauj ar dažādiem uztura bagātinātājiem. Lielākoties tas vienkārši ir pamatīgs bizness – kādēļ gan vajadzīgas, piemēram, ķiploku tabletes, ja vakarā var apēst daiviņu ķiploka uz rupjmaizes, pēc tam uzdzerot glāzi piena un pēc tam pat smaržu elpā nejutīsi? Efekts tas pats, bet cenu starpība - milzīga. Tas pats attiecināms uz zaļo tējas, burkānu, melleņu tabletēm – tā vietā, lai sezonā ēstu mellenes, cik lien, cilvēki uzticas reklāmas solījumiem. Atklāti sakot, cilvēkam patiešām ir nepieciešami tikai recepšu medikamenti, tas ir – tieši viņa gadījumā izrakstīti. Viss pārējais ir veselīga dzīvesveida jautājums, savukārt veselīgs dzīvesveids ir pareizas izglītības rezultāts.”

Burkāni – tas ir stilīgi

Varētu domāt, šīs problēmas skar tikai vecāko paaudzi, kas pieradusi savu veselību paģērēt no ārsta, nevis no sevis pašiem. Taču nē: „Pētījumi rāda, ka šajā ziņā ar jauniešiem iet pat vēl trakāk, kā ar vecāko paaudzi,” ministre šausminās, „no 15-gadīgajiem pusaudžiem piektdaļa puišu un trešdaļa meiteņu atzīst, ka viņi smēķē vismaz reizi nedēļā.. Alkoholu vismaz reizi nedēļā lieto piektā daļa meiteņu un ceturtā daļa puišu! Jau pirmajā klasē – starp septiņus gadus veciem bērniem – 20% meiteņu un 25% zēnu cieš palielināta svara vai aptaukošanās rezultātā. Arī ar zobu tīrīšanu Latvijā neiet tik labi, kā gribētos – ja salīdzinām, piemēram, ar Šveici, kur daļai skolnieku nav neviena bojāta zoba, tad mūsu bērniem jau ir bojāti piena zobi, nemaz nerunājot par tālāko...” Iekams vēl veselības mācība nav iekļauta kā atsevišķa disciplīna skolēnu mācību programmā, Veselības ministrija popularizē veselīgu dzīvesveidu skolās ar dažādām kampaņām: „Jā, mēs ejam uz skolām, kopā ar bērniem vingrojam, dalām burkānus, vārām putras. Ja nepietiek naudas plašām sociālām reklāmām, mēs darām to, ko paši varam. Stāstam arī jau pieaugušajiem cilvēkiem, ka, mainot savus paradumus, varam iegūt ļoti

Здоровье не купишь

«Свет в конце тоннеля уже виден, – считает министр. – Если только достигнем своей цели – сумеем разъяснить людям, что здоровье каждого в основном зависит от нас самих. Уже с момента рождения ребенка его родители, родные и друзья должны направлять его с мыслью: то, как мы живем, определяет наше здоровье». Госпожа Цирцене напоминает: смена привычек питания, образа жизни и физических занятий может предотвратить или, по крайней мере, минимизировать большую часть хронических неинфекционных заболеваний и продлить нашу жизнь. Как будто мы все это прекрасно понимаем, но, тем не менее, в момент болезни нас одолевают наши ожидания и желания – мы хотим выпить таблетку, которая решит все наши проблемы. Чаще всего эти «волшебные зелья» мы прописываем себе сами. Посмотрите, что происходит в аптеках, – призывает министр. – Покупатели загружают по полсумки различными пищевыми добавками. В большинстве своем, это просто неплохой бизнес. Например, зачем нужны чесночные таблетки, если вечером можно съесть дольку чеснока с черным хлебом, а потом запить молоком? Потом никакого запаха не будет. Эффект – тот же, а разница в цене – огромная. То же самое относится к таблеткам зеленого чая, морковки и черники – вместо того, чтобы в сезон просто объедаться черникой, люди доверяют рекламе. Откровенно говоря, людям действительно нужны только медикаменты по рецептам, то есть рекомендуемые только ему. Остальное зависит только от правильного образа жизни, который в свою очередь является результатом правильного образования».

Морковка – это стильно

Иногда кажется, что эти проблемы касаются только старшего поколения, людей, которые привыкли требовать здоровья от врачей, а не от самих себя. Но это не так. «Исследования показывают, что с этой точки зрения ситуация среди молодежи еще хуже, чем среди пожилых людей, – министр ужасается. – Пятая часть 15-летных мальчиков и третья часть – девушек признаются, что выкуривают по сигарете хотя бы раз в неделю. Алкоголь хотя бы раз в неделю употребляют пятая часть девушек и четвертая часть – ребят! Уже в первом классе – у семилетних детей – наблюдается лишний вес и ожирение у 20% девочек и 25% мальчиков. Да и с чисткой зубов в Латвии дела не идут так, как хотелось бы. Например, в Швейцарии у части учеников нет ни одного испорченного зуба, а у наших детей наблюдаются даже порченные молочные зубы, не говоря уже о том, что происходит дальше…»

MAGISTRALE

29


Veselība Здоровье

daudz labuma. Piemēram, pārvarot smēķēšanas atkarību. Grūti pat iedomāties, cik miljonus mēs ik gadus tērējam tikai smēķēšanas rezultātu – onkoloģisku un hronisku slimību – ārstēšanai, un šī sadaļa taču ir katra cilvēka personiskajās rokās!” atgādina ministre. „Tāpat kā izvēle par mazkustīgu dzīvesveidu un ēšanas paradumi – neapšaubāmi, katrs mūsu liekais kilograms ir nopirkts par mūsu pašu naudu un apēsts ar mūsu pašu muti. Neviens mūs nav spiedis to darīt! Nomainot kaut vai vienu neveselīgu paradumu pret veselīgu, mēs ilgtermiņā varam iegūt ļoti labu rezultātu. Piemēram – nelietosim liftu! Un arī tās divas trīs pieturas nav obligāti jābrauc ar transportu, varam noiet ar kājām un tas nav patēriņš nedz laika, nedz naudas ziņā.” Skan vienkārši, piekrītat? Jā, bet tad, kad lēmums ir jāpieņem konkrēti jums, lasītāj, pēkšņi ceļā stājas vesela gūzma iebildumu, un galu galā, izrādās, tieši jūsu „izņēmuma gadījums” neļauj jums dzīvē ieviest pozitīvās pārmaiņas. Par to rūgi pasmaida arī ministres kundze. „Traģiskākais, ka sociālajās zinībās, kur šobrīd ir integrēta arī veselības mācība, vairumā kontroldarbos bērni visu atbild pareizi, tātad teorētiski viņi to visu zina! Tad es lieku pretī mūsu statistiku par caurajiem zobiem, par smēķējošiem bērniem, par lieko svaru jau pirmajā klasē – vai tad reālā dzīve nav svarīgāka par kontroldarbiem, kur lielākā daļa atķeksē pareizo atbildi?! Varbūt nelieciet viņiem rakstīt kontroldarbu, bet lieciet iztīrīt zobus – skolā starpbrīdī! Lai pierod!” Vienu lietu izglītības jomā Veselības ministrija tomēr ir panākusi, proti – no 2015./2016.mācību gada veselības mācība tiks ieviesta profesionāli tehniskajās skolās, kuru audzēkņi visbiežāk dzīvo internātos, nevis ģimenes lokā, tā nu šī programma bērniem ik dienu aizstāj ģimenes padomus par to, kā pareizi rūpēties par sevi.

Veselība – eksportam

„Man patika, ko lasīju kādā Arābu Emirātu izdevumā,” smaida Ingrīda Circene: „Latvija – medicīnas tūrisma lielvalsts. Lielvalsts vai ne, bet ir vispārzināms, ka kvalitāte ir viena no galvenajām Latvijas eksporta precēm. Gan pakalpojumi, gan farmācija, gan inovācijas. Mums ir ne tik sen nodibināta Medicīnas Eksporta asociācija, kas kļuvusi par Veselības ministrijas stratēģisko partneri. Nu varam darīt pasaulei zināmas tās nozares, kur varam būt spīdoši – gan Eiropas, gan pasaules līmenī: onkoloģija un viroterapija.” Vēl gadus desmit līdz šim onkoloģijā bija trīs ārstēšanas metodes: ķirurģija, ķīmija un staru terapija. Savukārt mums ir slavenas zinātnieces Ainas Mucenieces radītais pretvēža preparāts Rigvir, kurš Latvijā ir atzīts un arī iekļauts valsts kompensējamo medikamentu sarakstā ādas vēža jeb melanomas gadījumā. „Šī ir izcila Latvijas prece, kas noteikti iekaros pasauli: jau ir nodibinātas vairākasfiliāles dažādās valstīs, un pieprasījums pēc Rigvir strauji aug.”

30

MAGISTRALE

Пока еще наука о здоровье не включена в учебную программу в качестве отдельного предмета, поэтому Министерство здравоохранения старается в школах рекламировать здоровый образ жизни различными кампаниями: «Да, мы посещаем школы, делаем упражнения вместе с детьми, раздаем морковку, варим кашу. Если не хватает средств на обширные социальные рекламы, делаем то, что можем сами. Рассказываем взрослым о том, какую пользу может принести простая смена привычек. Например, отказ от курения. Вы даже не представляете, сколько миллионов мы ежегодно тратим на лечение одних только последствий курения – онкологических и хронических заболеваний, но именно эта категория как раз находится в руках каждого человека! – напоминает министр. – Как и выбор малоподвижного образа жизни и привычки питания – несомненно, каждый лишний килограмм куплен на наши собственные деньги и «собственноручно» съеден. Никто не заставлял нас это делать! Заменив хоть одну вредную привычку на полезную, в перспективе мы можем добиться хорошего результата. Например, не будем пользоваться лифтом! Да и эти две или три остановки не обязательно надо проехать на транспорте. Мы можем пройти их пешком,и не потеряем ни время, ни деньги». Согласитесь, это звучит очень просто, не правда ли? Да, но если решение приходится принимать самому, у вас, уважаемый читатель, возникает целая куча возражений, и, в конце концов, оказывается, что именно ваш «исключительный случай» не позволяет внести положительные изменения в вашу жизнь. Об этом с горечью шутит и госпожа министр. «Трагедия в том, что на большинство вопросов во время контрольных работ по социальным наукам, в которые на данный момент интегрирована и наука о здоровье, дети отвечают правильно, значит, теорию они знают! Этому приходится противопоставить нашу статистику о дырках в зубах, о курящих детях, о лишнем весе уже в первом классе. Неужели реальная жизнь менее важна, чем контрольные, в которых большинство отмечают правильный вариант ответа?! Тогда, может быть, не заставляйте их писать контрольные работы, а заставьте почистить зубы – во время переменки! Пускай привыкают!» Кое-чего Министерство здравоохранения в плане образования все же добилось – с 2015/16 учебного года наука о здоровье будет введена в профессионально-технические школы, учащиеся которых чаще всего живут в интернатах, а не в семье, поэтому программа сможет заменить советы родных о том, как позаботится о себе.

Здоровье – на экспорт

«Мне понравилось прочитанное в одном из изданий Арабских Эмиратов, – улыбается Ингрида Цирцене. – Латвия – крупный экспортер здоровья. Ну, крупный или нет – это еще вопрос, но все знают, что одна из главных позиций экспорта Латвии – это качество. Услуги, фармацевтика и инновации. Недавно основанная Ассоциация медицинского экспорта стала стратегическим партнером Министерства здравоохранения. Теперь можем всему миру рассказать о тех отраслях, в которых мы добились высокого уровня: онкология и виротерапия. Всего десять лет назад в онкологии были доступны лишь три метода лечения: хирургия, химия и лучевая терапия. А у нас есть онкологический препарат Rigvir, созданный знаменитой ученой Айной Муцениеце. Он признан в Латвии и включен в список компенсируемых медикаментов в случае лечения рака кожи – меланомы. Этот выдающийся препарат из Латвии обязательно завоюет мир: уже создано несколько филиалов в разных странах, и спрос на Rigvir быстро растет». Латвия не без основания гордится стоматологией высокого уровня, а также развитой диагностикой. Кроме того, уже долгие годы прекрасным экспортным товаром считается медицинское образование –


Veselība Здоровье Latvija vienmēr pamatoti lepojusies arī ar izcilas kvalitātes stomatoloģiju, gan arī ar ļoti sekmīgi attīstītu diagnostikas jomu. Par izcilu eksporta preci jau ilgus gadus uzskatāma arī medicīniskā izglītība – Rīgas Stradiņa universitāte, kur tiek apmācīti gan farmaceiti, gan stomatologi, gan ārsti, un kur jau vairāk par 15% ir ārzemju studenti. „Domāju, tas ir gana daiļrunīgi – universitātē mācās vairāk nekā 500 studenti no Vācijas, tātad mēs varam konkurēt arī ar veco Eiropu, atzīmē ministre. „Un mūsu zobārstniecības programma ir viena no visaugstāk novērtētajām visā Eiropā. Turklāt Stradiņa universitātē nu ir izveidots simulāciju centrs ar mulāžām, kas sniedz iespēju apgūt visas sākuma iemaņas ne uz reāla pacienta, bet ietrenēt roku ar lelli. Tas nav mazsvarīgi – tā kā pati esmu gājusi šim mācību procesam cauri reālā dzīvē - no sanitāra līdz ministram, un mūsu mācību laikā tā nebija, tad tas ir ārkārtīgi liels solis uz priekšu.”

в Рижском университете им. Страдыня, в котором обучаются как фармацевты, так и стоматологи, и врачи, учатся уже 15% иностранных студентов. «На мой взгляд, это достаточно красноречивый факт – уже более 500 студентов приехали из Германии, значит, мы можем конкурировать и со Старым Светом, – отмечает министр. – А наша стоматологическая программа очень высоко котируется во всей Европе. Кроме того, в университете Страдыня создан центр симуляции с муляжами, которые дают возможность все базовые навыки отработать не на реальных пациентах, а на куклах. Это очень важно. Я ведь сама прошла через этот учебный процесс – от санитара до министра. В наше время такого не было. Это внушительный шаг вперед».

Каждый сам себе министр здравоохранения

Ko, savukārt, ministre atzīst par aizgūšanas jeb importēšanas vērtīgu no Eiropas veselības jomā? Pirmkārt, antibiotiku lietošanas samazināšanu stacionāros – tās joprojām tiek automātiski parakstītas pat pēc plānveida operācijām bez sarežģījumiem. „Dārga un cilvēka imūnsistēmu graujoša terapija,” atzīst Circenes kundze, „turklāt veidojas organisma pierašana pie spēcīgajiem līdzekļiem: ja šausim uz zvirbuli ar lielgabalu, tad ko darīsim, kad nāks lācis?” Otrkārt – jau valdības līmenī ir nepieciešams mainīt domāšanu, proti – katram ministram ir jābūt arī veselības ministram, domājot ne tikai par savu atbildības jomu, bet par vissvarīgāko, bez kā nav iespējama ne pozitīva demogrāfija, ne ekonomika – mūsu veselību. Aprēķins ir pavisam vienkāršs, skaidro ministre: „Ja es esmu vesels, es netērēju naudu veselības aprūpei, kas ir ļoti dārga, otrkārt – es neņemu slimības lapu, tātad netērēju to sociālo uzkrājumu, ko varētu izmantot māmiņu pabalstiem vai pensiju indeksēšanai, un, treškārt, man kā darba devējam nav jāmeklē aizvietotājs un dubultā jāmaksā, lai kāds tomēr izdarītu darbu. Tātad – ja skatās no ekonomiskās efektivitātes viedokļa, vesels cilvēks ir trīsreiz izdevīgāks, nekā slims cilvēks.”

А что министр признает достойным внимания с точки зрения импорта из Европы в сфере здравоохранения? Во-первых, сокращение использования антибиотиков в стационарах – они до сих пор прописываются автоматически даже после плановых операций без осложнений. «Дорогостоящая терапия, разрушающая иммунную систему человека, – признает госпожа Цирцене. – Кроме того, возникает привыкание организма к сильнодействующим средствам: если будем по воробьям стрелять из пушки, что же мы будем делать, когда придет медведь?» Во вторых, необходимо изменить мышление уже на уровне властей. Каждый министр должен быть и министром здравоохранения. Они должны думать не только о сфере своей ответственности, но и о самом важном, без чего невозможна ни положительная демография, ни экономика, – о нашем здоровье. «Расчет очень простой, – отмечает министр. – Если я здоров, во-первых, я не трачу большие деньги на улучшение здоровья, во-вторых, мне не нужны больничные, значит, я не трачу социальные накопления, которые можно использовать для пособия мамам или для индексации пенсий, а в-третьих, мне как работодателю не надо искать человека, способного заменить заболевшего и платить вдвойне за выполняемую работу. Значит, с точки зрения экономической эффективности, здоровый человек в три раза выгоднее, чем больной».

Ieva ADAMS

Иева АДАМС

Katrs pats sev veselības ministrs

MAGISTRALE

31


Медицина

Родился у моря Просто сказать, что я хорошо знаю родильное отделение Юрмальской больницы, означало бы не сказать ничего. Это место я знаю превосходно, потому что три года назад здесь появился на свет мой внук, с рождением которого начался новый период моей жизни уже в качестве бабушки. И когда журналистская судьба вновь привела меня в этот светлый уютный дом на берегу моря, я окунулась в самые нежные воспоминания и трепетные эмоции. Здравствуйте, как вы поживаете сегодня? Лилита Эртмане, гинеколог-специалист по родам.

А

поживает Юрмальская больница, назло всяким кризисам, прекрасно: в минувшем году здесь родилось 1468 детишек (по численности это третье место в Латвии), из которых 47 – это дети иностранных граждан. Оказывается, рожать в Юрмале становится все популярнее, и наши соседи из России, Беларуси и Украины стараются не упустить шанс и подарить жизнь своему малышу в знаменитом приморском курорте. Будущим родителям Юрмальская больница предлагает самый широкий спектр медицинских услуг, начиная от консультации гинеколога и наблюдения за течением беременности до принятия родов и ухода за ребенком. Как в случае семьи Егоровых из Челябинска, которые пробыли в гостеприимной Юрмале два месяца: во-первых, они разумно приехали в больницу заблаговременно, а во-вторых, их маленькая

32

MAGISTRALE

дочка проявила характер и решила появиться на свет с некоторым опозданием. Впрочем, судя по отзывам самих Егоровых, ноябрь и декабрь, проведенные ими на латвийском курорте, оказались прекраснейшим временем в их жизни. К слову сказать, оформить приглашение на получение Шенгенской визы семье помогла сама больница – это часть ее повседневной работы. Юрмала – это место, где можно реализовать самые смелые проекты, в том числе и семейные. Так, если будущие родители мечтают об уютных домашних родах, в их распоряжении палата-люкс с двухместной постелью для супругов, небольшой кухней, санузлом и зоной для родов. Мамочке не придется даже идти в операционную, врачи примут роды прямо в ее палате. Справедливости ради стоит отметить, что в случае непредвиденных осложнений и операционная, и палата


Медицина интенсивной терапии находятся здесь же, в отделении, буквально в шаговой доступности. Множество семей предпочитает классические роды. Обычно пара заселяется в палату накануне или с началом предродовых схваток, а когда малышу приходит время родиться, родители отправляются в родильный зал. Впрочем, «родильный зал» только звучит страшновато, на самом деле это ярко-желтая солнечная комната с креслом для родов, постелью, большим мячом для релаксации и всем необходимым медицинским оборудованием. Есть в Юрмальской больнице возможность принять и не ставшие пока обыденными роды в воде. Для этого больница заказала в Германии большую удобную специальную родильную ванну. Вот что рассказала об этом гинеколог-специалист по родам Лилита Эртмане: – Какой способ для родов выбрать – домашние, классические или в воде, принимает сама пара. Роды в воде кажутся привлекательными в основном молодым первородящим женщинам, предпочитающим нестандартные решения. Все мы знаем, что вода прекрасно расслабляет мышцы и снимает напряжение. Поэтому с уверенностью рекомендуем мамочкам, сделавшим свой выбор в пользу обычных, классических родов, провести их начальный этап в воде. Здесь женщина сможет полностью расслабиться, боли станут значительно меньше, продолжительность родов существенно сократится. Также доктор Эртмане рассказала, что Юрмальская больница имеет титул «Больницы, доброжелательной к ребенку» (Baby Friendly Hospital). Это означает, что медицинский персонал придерживается определенной политики ухода за новорожденными: так, в родильном отделении не просто нежелательно, а категорически запрещено бутылочное вскармливание и использование сосок-пустышек! «Мы – за грудное вскармливание!» – с гордостью говорят с Юрмальской больнице и доказывают это делом. Персонал прикладывает максимум усилий, чтобы научить молодую маму кормить грудью: сразу после родов малыша прикладывают к груди, за состоянием которой очень тщательно следят. А если у мамочки возникла проблема с кормлением, она может в любое время суток пригласить для консультации медицинскую сестру. Добрые, проверенные временем традиции очень ценятся теми, кто здесь побывал. Так, пара из Москвы поочередно родила в Юрмале трех детей, всякий раз неизменно возвращаясь в Латвию к любимым докторам. Почему? Наверное, потому, что устраивает высокий уровень квалификации медицинского персонала, хороший сервис и добросовестный уход за мамочкой и новорожденным. Пациенты смело приезжают сюда издалека, не сомневаясь, что получат здесь самое лучшее для себя и своего ребенка. Замечательно знать, что твое доверие обязательно будет оправдано!

Родильное отделение Юрмальской больницы Проспект Виенибас, 19/21, Булдури, Юрмала, Латвия Тел.: +371 67754076, +371 26573340 info@jurmalasslimnica.lv www.jurmalasslimnica.lv

Оксана ДЕМЕНТЬЕВА

MAGISTRALE

33


Медицина

Доверить здоровье Ул. Сколас, 5, Рига, Латвия, LV-1010 Тел. Регистратуры: +371 67201006; +371 67201007; +371 67201008 www.ars-med.lv ars@ars-med.lv

Медицинское общество ARS – одно из первых крупнейших частных медицинских учреждений Латвии. Пациенты идут сюда охотно, потому что знают – здесь им помогут справиться с болезнью на самом высоком качественном уровне.

Почти 200 врачей различной специализации, в том числе профессора и доктора медицины, работают в ARSe. Принимающие здесь врачи имеют солидную практику в университетских клиниках и в крупнейших больницах Латвии. Профессионализм специалистов плюс использование новейших медицинских технологий и современнейшей аппаратуры дают возможность лечить пациентов наиболее эффективно.

Красота здоровых ног

ся их клапанная недостаточность. Это очень важно, если мы планируем делать операцию на поверхностных венах. Важно определить состояние глубоких вен, увидеть, нет ли тромбоза. Потому что при тромбозах глубоких вен операции на поверхностных венах чаще всего нежелательны, это может вызвать ухудшение венозного оттока крови из ног. Смысл диагностики также в том, чтобы определить нарушение кровотока в сегментах магистральных поверхностных вен. Ведь необходимо лечить только пораженные участки магистральной вены, а здоровые оставлять нетронутыми. В дальнейшем они могут понадобиться человеку для пластических операций при поражении коронарных сосудов, для аорто-коронарного шунтирования либо как пластический материал для операции на артериях ног.

Не только лазер…

Один из лучших специалистов в своей отрасли – доктор медицины, опытный сосудистый хирург Сергей Ковалев – занимается лечением венозных и других сосудистых заболеваний. Доктор Ковалев рассказывает о том, какое лечение сосудов предлагает своим пациентам медицинское общество ARS.  Доктор, с чего начинается для пациента визит к вам? – Первое – необходимо выслушать и осмотреть больного и потом, при обследовании на аппаратуре, поставить верный диагноз. В медицинском обществе ARS очень сильная диагностическая база. Мы обследуем пациента на ультразвуковом медицинском оборудовании самого высокого класса фирмы Philips. Известно, что это лидер в производстве медицинского оборудования в мире. Эта аппаратура помогает нам очень точно диагностировать венозные и артериальные проблемы в ногах. От этого зависят дальнейшее лечение и его результат.

Победить варикоз  Если к вам приходит пациент с варикозом, какие возможности обследования и лечения у него? – Что касается венозной патологии, то чаще всего пациенту достаточно пройти только дуплекс допплерографию – исследование, где констатируется состояние глубоких и поверхностных вен и выявляет34

MAGISTRALE

 Какие методы оперативного лечения вы предлагаете? – На данный момент при лечении магистральной вены применяются лазерные технологии – с применением радиального лазера. Все остальные варикозно-расширенные поверхностные узлы, которые видны и выпирают на коже, убираются через маленькие разрезы. То есть мы делаем классическую микрохирургическую флебэктомию. Таким образом лечение проводится при помощи комбинации двух методов. На данный момент этот метод является одним из лучших. Все остальные новые методики по внутрисосудистому лечению вен всетаки требуют времени, которое и выявит их эффективность.

Полный комфорт  Испытывает ли пациент боль при такой операции? – Операция проходит полностью безболезненно, с применением местной анестезии и легкого внутривенного наркоза. Обычно мы укладываемся по времени в час-полтора. Это зависит от величины пораженных участков вены. После операции пациент сам встает и идет в палату. Мы наблюдаем за ним полчаса-час, и он может идти домой. Быстро, безболезненно, малотравматично – это и есть преимущество современной методики лечения варикоза. Такой подход к лечению привлекает к нам также пациентов из других стран. Тем более что стоимость современных медицинских услуг у нас дешевле, а качество высокое.


Медицина

лучшим из лучших В гости к… стоматологу Все чаще услугами подразделений многопрофильного Медицинского общества ARS пользуются зарубежные пациенты. – Привлекают иностранцев не только лояльные цены, удобное расположение в центре Риги, но и высокая квалификация врачей, лечение с помощью новейших медицинских технологий, внимательное отношение персонала, – говорит заведующая стоматологическим отделением Медицинского общества ARS стоматолог Айва Пастниека.  Доктор, с чего вы советуете начать пациенту, который совмещает туристическую поездку с лечением? – Успех лечения определяет правильно поставленный диагноз. На первой консультации мы обсуждаем, чего же хочет пациент, и делаем диагностику. Наша клиника может похвастать новейшим в Латвии рентгенодиагностическим 3D томографом Planmeca ProMax MID 3D, который проводит радиологическое трехмерное обследования зубов, суставов челюсти, шеи, горла, носа, области среднего уха, костей и мягких тканей черепа. Это позволяет точно оценить состояние зубов и костей челюсти, прогнозировать возможные воспаления, планировать лечение, хирургию, реконструкцию зубов и протезирование. Проведя диагностику, мы составляем план дальнейшего лечения, индивидуально для каждого пациента.  С какими проблемами чаще всего к вам обращаются? – Чаще всего люди хотят протезироваться. Но надо начинать с основы – подготовить полость рта для протезирования, провести гигиену. Затем приступаем к протезированию. Возможности есть разные. Можно заменить недостающие зубы как съемными, так и несъемными протезами. Несъемные протезы – коронки, мосты и импланты – более эстетичны и практически не отличаются от натуральных зубов. Если сильно повреждены ткани зуба или утрачена его видимая часть, то можно поставить коронку. Также коронки мы используем в случае протезирования импланта (искусственный корень зуба). Коронки изготавливаются из разных современных материалов. Конечно, сегодня люди хотят иметь красивую улыбку, поэтому очень востребованы эстетика и отбеливание зубов. Мы осуществляем эндодентические работы, занимаемся гигиеной полости рта, лечим зубы как у взрослых, так и у детей, используем лазерную стоматологию.

 Каковы преимущества лечения лазером? – Достоинство лазерной стоматологии заключается в том, что с помощью нее можно лечить мягкие ткани полости рта, корневые каналы, заниматься отбеливанием зубов и другое. Этот метод может очень хорошо помочь детям (и взрослым тоже), у которые есть щель между зубами и нужно ортодонтическое лечение. Преимущества лечения лазером – нет боли, нет швов, нет отеков, которые бывают при операциях скальпелем, заживление идет быстро.  Имплантация сегодня как никогда востребована. Что в этом плане вами делается? – Имплантация является функциональным, эстетически привлекательным и, конечно, самым востребованным сегодня видом восстановления зубного ряда. Главное – перед имплантацией важно оценить состояние костей, слизистой оболочки полости рта, прикуса и общее состояние здоровья. Время идет вперед, технологии совершенствуются, и сейчас импланты обрабатываются с помощью разных методов, которые способствуют лучшему приживлению импланта. Через два-три месяца имплант принимает функции корня зубов, и тогда можно проводить протезирование зубов коронками из металлокерамики или других материалов. И не обязательно восстанавливать весь зубной ряд с помощью имплантов. Если, допустим, не хватает несколько зубов, то можно поставить два импланта, а между ними сделать мост, съемный протез на имплантах. Варианты мы всегда обсуждаем и предлагаем оптимальные решения для пациента. Для пациентов, которые ограничены во времени, мы предлагаем также комплексные зубоврачебные услуги. Ознакомиться с ценами и предложениями можно на нашем сайте: www.arsdеntalclinic.lv Также советую заблаговременно записаться к нашим специалистом по телефонам: +371 67201047; +371 25441771. Наталья КЛЮЧНИКОВА

MAGISTRALE

35


Город, который скучает по своим горожанам

R Недвижимость R

Павел Моисеев, директор «M2 Capital».

Ю

Хотя до начала курортного сезона в Юрмале осталось несколько месяцев, каждый, кто хоть раз отдыхал в этом гостеприимном городе, понимает, что подготовку к дачному сезону откладывать – себе дороже. Ближе к лету спрос на курортную недвижимость, а вместе с ним и аппетиты местных «рантье», растут как на дрожжах. Свою лепту в процесс подогрева ситуации вносят и граждане России и стран СНГ, которые уже стали счастливыми обладателями квартир и домов на Рижском взморье. С особой гордостью они рассказывают своим друзьям и знакомым о планах на предстоящие лето. По статистике, большинство иностранных граждан, владеющих юрмальской недвижимостью, реально пользуются ею именно в летний сезон.

рмала – крупнейший курорт на Балтийском побережье и в силу географических, климатических и культурно-исторических характеристик занимает особое место в сердцах российских граждан, которые, как волны прилива, регулярно накатываются на этот, так ими любимый очаровательный город. Здесь каждый отдыхающий может вдоволь насладиться морем, прогулками по сосновому лесу и надышаться свежим морским воздухом. А культурноразвлекательные мероприятия Юрмалы в летней сезон уже давно стали визитной карточкой города. Многие граждане России и стран СНГ нашли здесь свой второй дом. А некоторые даже первый, в том смысле, что они переехали сюда на ПМЖ. Вступившие в 2010 году поправки к закону «Об иммиграции» позволяющие иностранным гражданам получить вид на жительство в Латвии в обмен на инвестиции в недвижимость, сначала

40

MAGISTRALE

спровоцировали приток иностранного капитала, а потом превратились в настоящий бум строительства на рынке недвижимости Юрмалы. Традиционно застройщики в основном предпочитали развивать новые проекты в центральной части города и по возможности ближе к морю. Но в связи с постоянным увеличением спроса строительный бум распространился по всему побережью. Мне кажется, этот закон сыграл такую же роль, как и железная дорога, которая в конце XIX века была проложена от Риги до Майори, сегодняшнего центра Юрмалы. Сначала это привело к огромному наплыву отдыхающих, по большей части из Санкт-Петербурга, столицы Российской империи, в состав которой в те времена входила территория современной Латвии. А потом, буквально в течение нескольких лет, Юрмала превратилась в элитарный курорт европейского уровня. Именно тогда начался рассвет юрмальской архитектуры.


R Недвижимость R Сегодня история очередной раз доказывает огромную симпатию граждан России к Юрмале. И эта симпатия уже не в первый раз формирует архитектурный и культурный облик города. Так было и более 100 лет назад, так было во времена СССР, когда в Юрмале появились целые районы многоквартирных домов в Булдури и Дубулты. И в Каугури, где после строительства Слокского целлюлозно-бумажного комбината вырос целый город, который и сегодня является самым густонаселенным районом Юрмалы. История повторяется и сегодня. Закон «Об иммиграции», начиная с 2010 года, уже принес на рынок латвийской недвижимости почти 700 миллионов евро. Подавляющее большинство сделок были заключены с рижской и юрмальской недвижимостью. Всего за этот период в Юрмале было куплено около 1000 объектов. Основная масса приобретенной недвижимости – это либо квартиры в новых проектах, либо новые частные дома. Подавляющее число покупателей, около 70% – граждане России. Наибольший интерес у иностранных граждан, в Юрмале вызывает рынок квартир в новых проектах. На это предпочтение влияют три основных фактора. Первый – это удобство и простота в эксплуатации данного типа недвижимости. Здесь работает принцип «уехал, закрыл, и голова не болит». При учете того, что новые владельцы пользуются этой собственностью, как правило, в летний период, на рождественские праздники и еще в течение пары недель в году, этот принцип при принятии решения о выборе типа объекта, играет ключевое значение. Второе – это относительно разнообразный выбор квартир. Действительно за последние годы рынок новостроек пополнился более чем двумя с половиной десятками новых проектов, уже сданными в эксплуатацию, общее количество нераспроданных квартир в которых не превышает 20%. И порядка еще 25 новых проектов, находящихся сегодня на этапе строительства и которые будут сданы в эксплуатацию во второй половине 2014 года либо в начале 2015 года. Плюс к этому можно прибавить вторичный рынок новостроек, построенных в период с 2000-го по 2010 год, их общее количество чуть больше двадцати единиц. А также несколько больших домов, построенных во времена СССР и реконструированных в начале 2000 годов. Третье – это достаточно широкий ценовой диапазон. Цены на квартиры в новых проектах начинаются от 150 000 евро и заканчиваются эксклюзивными вариантами, превышающими цифру в 2 миллиона евро. При этом основной спрос концентрируется на квартиры в новых проектах с двумя спальнями, площадью около 100 квадратных метров, находящиеся на расстоянии до 500 метров от моря, с полной отделкой, по цене до 350 000 евро. При этом важно, чтобы квартира находилась в промежутке между станциями от Булдури до Майори. Но, к сожалению, квартиры с такими характеристиками и в этих местах в 2014 году стоят уже 450 000 – 500 000 евро.

За последние четыре года рост цен в квартирном сегменте стабилен и в среднем составляет 10% в год. Что в результате к началу летнего сезона 2014 года дает следующие показатели:

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ В ЦЕНТРЕ ЮРМАЛЫ. Расстояние от моря до 500 метров.

Средние цены на квартиры без отделки – от 3500 евро/м2 и до 7500 евро/м2. Средние цены на квартиры с отделкой – от 4000 евро/м2 и до 8000 евро/м2 Квартиры в статусных домах с эксклюзивной отделкой могут превышать цену в 10 000 евро/м2. В данном сегменте месторасположение, концепт проекта и репутация застройщика имеют первостепенное значение.

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ НЕ В ЦЕНТРЕ ЮРМАЛЫ.

Расстояние от моря может быть больше 500 метров. Средние цены на квартиры без отделки – от 1600 евро/м2 и до 3800 евро/м2 Средние цены на квартиры с отделкой – от 1800 евро/м2 и до 4000 евро/м2 Сегодня много пишется и говорится о том, что объемы строительства настолько велики, что в ближайшее время должно произойти насыщение рынка, что в результате приведет к падению цен. По разным оценкам, сейчас на рынке Юрмалы уже стоят готовые, либо находятся на этапе строительства от 900 до 1200 квартир. Действительно, за последний год значительно увеличилось количество квартир в нижнем ценовом сегменте до 200 000 евро и в верхнем, от 500 000 евро. А вот предложений в среднем ценовом сегменте остается недостаточно. Важную роль играет специфика местного рынка. Объекты, находящиеся на этапе строительства, до момента сдачи дома в эксплуатацию, резервируются крайне редко. А если даже и резервируются, то,


Недвижимость

как правило, персонами, связанными с финансированием строительства данного объекта или их близкими знакомыми. Более часты резервации в строящихся проектах, застройщики которых имеют хорошую и проверенную репутацию, как правило, это верхний ценовой сегмент. При нынешней конъюнктуре реальные продажи начинаются с момента сдачи дома в эксплуатацию. Но в любом случае, дом, квартиры в котором продаются без отделки, начинает полноценно функционировать в срок от 1 года до 3 лет, после того как 75% квартир проданы. И это только при учете конкурентоспособной ценовой политики застройщика. Все это резко сокращает возможность выбора покупателя, желающего уже этим летом пользоваться новой собственностью. Поэтому при ближайшем рассмотрении широта выбора оказывается весьма относительной и не дает возможности ожидать какого-то ни было существенного падения цен – как минимум еще в течение одного года. В то же время и для повышения цен оснований тоже нет. Об этом свидетельствуют прайс-листы компаний, объекты которых были сданы в эксплуатацию в конце 2013 года либо в начале 2014 года. В этом году цены на их объекты не меняются в сторону увеличения, как это было прошлой весной. И это явный показатель, что рынок входит в стадию стабильности.

Вы сами создаете мир вокруг себя, а мы вам в этом помогаем. www.m2capital.lv

42

MAGISTRALE

С конца прошлого года прослеживается тенденция к обострению конкурентной борьбы среди застройщиков, апогей которой, видимо, придется на середину 2015 года. Уже есть достаточное количество примеров, когда проекты, построенные значительно позже своих конкурентов, были полностью распроданы раньше их, благодаря привлекательному концепту и продуманной ценовой политике. Особенно это касается проектов, предлагаемых к продаже с полной отделкой. Спрос на них всегда выше, так как позволяет пользоваться приобретенным имуществом сразу после закрытия сделки. А в такой ситуации огромное значение приобретает эмоциональный фактор. Как известно, эмоции не являются лучшим советчиком при принятии таких важных решений, как покупка зарубежной недвижимости. Ведь право собственности включает в себя три основных права: пользование, владение и распоряжение. А принятие решения на основании эмоций дает вам представление о возможностях и перспективах только одного из этих прав, права пользования. В то время как использование знаний и опыта профессионального консультанта раскроет для вас все возможности и последствия выбора той или иной недвижимой собственности и сделает ваш выбор продуманным и взвешенным. Обращаясь к нам, вы найдете лучшее, сохраните и приумножите свой капитал.


Comedy Club в Юрмале

«Неделя высокого юмора в Юрмале – 2014» пройдет с 31 июля по 3 августа. Резиденты Comedy Club и организаторы фестиваля готовят очень много сюрпризов...

«Неделя высокого юмора в Юрмале – 2014»: ие

н е о р т с а н е о н ч и л от ! о н а в о р гаранти

П

ервый фестиваль «Неделя высокого юмора в Юрмале» прошел с 1 по 4 августа 2013 года. За «фестивальную неделю» в Юрмале состоялось четыре концерта в КЗ «Дзинтари», а также пять вечеринок в Havana Lounge Club. В фестивале приняли участие свыше 70 артистов и приглашенных звезд. На все мероприятия фестиваля было продано свыше 10 000 билетов. В итоге в эфир канала ТНТ вышло 9 выпусков программы «Comedy Club в Юрмале». Бразильская вечеринка, проведенная в Havana Lounge Club в рамках «Недели высокого юмора – 2013» стала «светским событием года», по версии одного из самых популярных русскоязычных порталов Латвии Mixnews.lv.

44

MAGISTRALE

В настоящее время между организаторами фестиваля Paraton Entertainment (латышским представительством Центра событий KOLIZEY) и администрацией Юрмалы подписан официальный договор о долгосрочном сотрудничестве. Этот фестиваль, несомненно, обогатил разнообразие курортной жизни в Юрмале, – говорит председатель Юрмальской городской думы Гатис Трукснис. – Я считаю, что хорошее чувство юмора, умение посмотреть и на серьезные вещи через призму юмора – это замечательное и редкое качество. Я уверен, что этот фестиваль будет жить на нашей земле долго и принесет много положительных эмоций как юрмальчанам, так и гостям города. Для нас очень важно, чтобы


Comedy Club в Юрмале в Юрмале проходили яркие мероприятия, которые популяризируют наш город среди очень большой международной аудитории, потому что это самым прямым образом влияет на увеличение числа туристов и способствует экономическому развитию Юрмалы». «Вообще изначально мы не думали о ежегодном фестивале, мы планировали широко и весело отметить 10-летие Comedy, и у нас это получилось – даже больше, чем получилось, – говорит Демис Карибидис. По плану мы должны были сдать на ТНТ пять передач, а сдали девять – и это очень большая переработка. «Comedy Юрмала» шла в эфире ТНТ до октября. Все стороны – и резиденты, и организаторы, и зрители остались очень довольны, и мы решили продолжить эту традицию». Фестиваль «Неделя высокого юмора в Юрмале» не просто органично вписался в насыщенный мероприятиями юрмальский календарь, но и стал одним из главных событий 2013 года. «В прошлом году мы сразу поставили себе очень высокую планку, и взяли эту высоту, – говорит Демис Карибидис. Четыре дня нового материала, свежего юмора – это не одну и ту же песню 10 лет петь. Каждый участник показал минимум четыре номера. Я сам записал восемь номеров, Харламов – больше десяти. Это было нелегко. Но восторг, который наполнял зрительский зал, и цифры телепросмотра говорят о том, что мы потрудились не зря». За высокий юмор в Юрмале отвечали резиденты Comedy Club, а за высокую моду — самая известная светская львица Пэрис Хилтон. Она прилетела на фестиваль Comedy всего на один вечер, чтобы отыграть диджей-сет.

Одна из вечеринок прошла с участием британского певца Крейга Дэвида, а среди неофициальных гостей был замечен сербский режиссер Эмир Кустурица. Из российских звезд «Неделю высокого юмора» посетили Ксения Собчак и Максим Виторган, Валерий Сюткин, Наташа Королева и Тарзан, Иван Ургант, Кристина Асмус, Светлана Лобода, Сосо Павлиашвили, Костя Цзю и другие… За время фестиваля резиденты Comedy и гости исполнили больше 100 номеров. «Неделя высокого юмора в Юрмале – 2014» пройдет с 31 июля по 3 августа и будет состоять из трех концертов и четырех вечеринок. Разделения на тематические блоки в этом году не планируется. В предстоящем фестивале примут участие большинство резидентов Comedy Club, а также российские и зарубежные звезды. В рамках фестиваля пройдет показ мод, где моделями выступят резиденты Comedy и гости фестиваля. Продажа билетов на фестиваль уже началась. «Каждый, кто приедет к нам, отлично проведет с нами время, – говорит Демис Карибидис. – Каждый гость сможет пофотографироваться на красной дорожке, сходить на концерт, повеселиться на after party в кругу звезд, пообщаться, потанцевать, отлично отдохнуть. Мы готовим очень много сюрпризов. Главное – мы обещаем, что будет смешно».

MAGISTRALE

45


Dzīves vieta Среда обитания

Ar „Rīgas satiksmi”

nepazudīsi!

Lai gan Rīga ir tikai mazā Parīze un nevienu viesi trolejbusa pieturā nepārņem tādas svētās šausmas, kā veroties īstās Parīzes metro kartes neaptveramajos labirintos, tomēr iejušanās svešas pilsētas pārvietošanās ritmos ar sabiedriskā transporta palīdzību var būt diezgan stresaina. Ja vien neņemat talkā Rīgas satiksmes mājas lapu – rigassatiksme.lv Несмотря на то, что Рига – это лишь маленький Париж и никто не приходит в такой ужас, в какой приводит необъятный лабиринт карты метро настоящего Парижа, тем не менее, попытка вжиться в ритм перемещения по чужому городу на общественном транспорте может стать весьма волнующей. Если только вы не воспользуетесь домашней страницей Rīgas satiksme - rigassatiksme.lv.

С «Rīgas satiksme» –

не потеряешься!

Kurp pavēlēsiet?

Vispirms izvēlamies valodu - latviešu, angļu vai krievu. Varam arī iepazīties ar informāciju „Rīgas pilsētas viesiem” - pačukstēsim, ka tur uzzināsiet par e-talonu iegādes vietām, kuru – ieskaitot visus Narvesen ir patiešām daudz. Tad apņēmīgi pakasām pakausi un sākam plānot nokļūšanu no punkta A līdz kārotajam punktam B. Tie, kas jau orientējas pilsētā, droši vien izvēlēsies sadaļu „Sabiedriskā transporta karte” – ja zināt, uz kuru pilsētas daļu jums jādodas, pietuviniet karti un izvēlieties sev visizdevīgāko dzelteno punktiņu – pieturu, kur būs norādīts, ar kādiem transporta līdzekļiem turp var nokļūt. Ja esat grafiski domājošs cilvēks, varat izpētīt „Maršrutu shēmas” – visi pieturu un objektu nosaukumi būs kā uz delnas.

46

MAGISTRALE

Куда прикажете?

Сначала выбираем язык – латышский, английский или русский. Также мы можем ознакомиться и с информацией «Для гостей Риги» – там вы можете получить информацию о местах продажи э-талонов. Их очень много – учитывая все магазины Narvesen. Потом хорошо подумаем и начнем планировать, как из пункта А попасть в вожделенный пункт Б. Те, кто ориентируются в городе, скорее всего выберут раздел «Карта общественного транспорта». Если вы знаете, в какую часть города предстоит отправиться, увеличьте карту и выбирайте наиболее подходящую желтую точку – остановку, на которой указано, какими транспортными средствами туда можно добраться. Если вы предпочитаете графическое отображение, вы


Dzīves vieta Среда обитания Paši rīdzinieki un arī tūristi gan visvairāk ir iecienījuši „Pieturvietu meklētāju”, kā arī sadaļu „Tava maršruta plānotājs” – steidzamies paziņot, ka te ieviestas ļoti patīkamas pārmaiņas! Ja agrāk galamērķi varēja meklēt tikai pēc pieturas nosaukuma, tad tagad nu informācija ir papildināta ar adresēm un pat populārākajiem apskates objektiem. Ja agrāk, vēloties aizbraukt, piemēram, uz Nacionālo Operu, jums būtu jāzina tuvāko pieturu nosaukumi, tad tagad būtībā pietiek ar to vien, ka zināt kurp gribat doties! Tātad - „maršruta plānotājā” jūs ierakstāt vai nu adresi, vai gluži vienkārši - vēlamo galapunktu – apskates objektu: vai tā būtu Nacionālā bibliotēka, Brīvības piemineklis, Esplanāde, Stradiņa slimnīca, Brīvdabas vai Motormuzejs, Nacionālais Teātris vai Opera Hotel, Latvijas Televīzija vai Latvijas Universitāte, galu galā – vienkārši Vecrīga vai daudzi, daudzi citi, „ Tavs maršrutu plānotājs” izvedīs jūs cauri pilsētas džungļiem tieši turp, kur vēlaties – ar kājām un/vai transportu. Šajā ziņā tas ir visuniversālākais rīks – pat, ja nezināt precīzu adresi, sameklēsiet vajadzīgo ielu. Ierakstot ielas nosaukumu, tiks piedāvāti arī visi iespējamie pieturvietu varianti ar šādu nosaukumu – jums atliek tikai izvēlēties, kurš krustojums ir tuvāks jūsu galamērķim, vai arī kartē atrast savu dislokāciju un tuvāko pieturu, pēc kuras orientēties. Katram maršrutam blakus ir arī sava shēma pdf formātā, ko iespējams izdrukāt. Shēmu nav tikai minibusiem jeb tautā sauktajiem „maršrutniekiem” un nakts satiksmei.

Pilsēta tavā kabatā

„Rīgas satiksme” ir sagādājusi īpašas ērtības arī visiem tehnokrātiem – kādi, faktiski, mēs visi arī esam: palūkojieties, katrā pieturā uz maršrutu sarakstu plāksnītes atrodas QR jeb „Ātrās atbildes” („Quick Response”) kods – divdimensionāls svītru kods, kas ļauj saplānot maršrutus un noskaidrot to, kad ieradīsies tuvākie sabiedriskā transporta līdzekļi un kur atrodas tuvākās biļešu tirdzniecības vietas. Ja jums ir – nē, nu, protams, ka jums ir! viedtālrunis, planšetdators vai cita ierīce ar interneta pieslēgumu, uz kuras uzstādīta QR kodus lasoša lietotne, jūs tiešajā laikā varat saņemt informāciju par to, cik minūtes jums vēl ir, lai uzpīpētu, ak, piedodiet! – paelpotu svaigu gaisu, līdz ierodas gaidītais transporta līdzeklis. Vai varbūt, ja izbeidzies e-talons, vēl pagūstat aizkļūt līdz tuvākajai norādītajai pārdošanai vietai – arī tā tiks norādīta ar visu karti. Un, kā jau teikts – neatejot „no kases”, t.i. – no pieturas, varat saplānot savu pārvietošanās maršrutu gluži tāpat, kā rigassatiksme.lv mājās lapā, vien nenogurdinot sevi ar savas atrašanās vietas norādīšanu – protams, ka dotās pieturas unikālais QR kods „zina” , kur atrodaties! Jāievada tikai – uz kurieni, pieturvieta vai adrese! Visbeidzot – lai slava mūsu tālruņu kameras zibspuldzei! – QR kods ir noderīgs un nolasāms arī naktī – tā uzzināsiet par naktstransporta tuvākajām pieturvietām un maršrutiem. Galu galā, QR kods sniedz Jums iespēju nekavējoties nosūtīt uz Rīgas Satiksmi savas sajūsminātās atsauksmes... nu, vai arī sūdzības. Vai tomēr labāk – ieteikumus, jo pastāv tas, kas mainās, it īpaši ja mainās, kā redzat, uz labo pusi! Ieva ADAMSS

можете просмотреть «Схемы маршрутов» – перед вами будут все названия остановок и объектов. Правда, как сами рижане, так и туристы предпочитают «Поиск остановок», а также раздел «Планировщик маршрута». Поспешим сообщить, что этот раздел претерпел некоторые перемены! Раньше конечную цель можно было найти только по названию остановки, а теперь информация дополнена адресами и даже наиболее популярным достопримечательностям. Например, раньше, чтобы добраться до Национальной оперы, вам нужно было бы знать названия ближайших остановок, а теперь достаточно того, если вы знаете, куда хотите отправиться! Теперь вы можете просто ввести адрес в «Планировщик маршрута» или даже просто пункт назначения, например, Национальная библиотека, памятник Свободы, Эспланада, больница им. Страдыня, Латвийский этнографический музей или Моторный музей, Национальный театр или Opera Hotel, Телевидение или Латвийский университет, даже просто Старый город или другие объекты. «Планировщик маршрута» проведет вас через городские джунгли как раз туда, куда хотите – пешком и/или на транспорте. Это самый универсальный инструмент – даже не зная определенного адреса, вы найдете нужную улицу. Когда впишете название улицы, вам предложат все варианты остановок с этим названием, и вам нужно будет лишь выбрать перекресток, который ближе всего находится к вашей цели, или на карте выбрать свое место нахождения и ближайшую остановку, на которую вы можете ориентироваться. Рядом с каждым маршрутом расположена карта в формате pdf, которую вы можете распечатать. Отсутствуют лишь схемы так называемых «маршруток» и ночного движения.

Город в вашем кармане

Rīgas satiksme сделала удобнее жизнь всех технократов – фактически мы ведь все такими являемся. Обратите внимание: на каждой остановке рядом с табличкой списка маршрутов находятся код «Быстрых ответов» («Quick Response») – штрих-код 2D, который позволит спланировать маршруты и выяснить время прибытия общественного транспорта, а также ближайшие места торговли билетами. Если у вас имеется – ну, конечно, имеется! – смартфон, планшетный компьютер или другое устройство с подключением к интернету и установленным приложением для чтения кодов QR, вы можете в реальном времени узнать о том, сколько у вас минут на перекур – ой, извините – чтобы подышать свежим воздухом до следующего транспортного средства. Если же закончился э-талон, может быть, вы еще успеете добраться до ближайшего места торговли – оно также будет указано вместе с картой. Тут вы можете, не отходя от «кассы», т.е. остановки, спланировать маршрут передвижения, как и на домашней странице rigassatiksme.lv, даже не утруждая себя указанием своего места нахождения – ведь уникальный код QR каждой остановки «знает», где вы находитесь! Необходимо ввести только место назначения – остановку или адрес! Ну, и напоследок – слава вспышке фотоаппарата в телефоне! – код QR можно считать и ночью – таким образом, вы получите информацию о ближайших остановках и маршрутах ночного транспорта. В конце концов, код QR дает возможность даже немедленно отправить отзыв Rīgas satiksme… ну, или жалобы. Нет, лучше всего – рекомендации. Существует тот, кто меняется, в особенности – если меняется в хорошую сторону! Иева АДАМСС

MAGISTRALE

47


Attīstība Развитие

Maksims Tolstojs:

Rīga atjaunos publisko telpu, plašāk izmantos ūdens resursus un iesaistīs rīdziniekus attīstības procesos В планах Комитета городского развития Рижской думы – работа над новым подходом к обновлению публичного пространства городской среды и более широкому использованию водных ресурсов города, а также вовлечение жителей в процессы планирования городского развития. Эти направления работы будут способствовать возможности повысить качество жизни в столице в целом.

Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja plāno sākt darbu pie pilsētvides publiskās telpas atjaunošanas un plašākas pilsētas ūdens resursu izmantošanas, kā arī iesaistīt Rīgas iedzīvotājus pilsētas attīstības plānošanas procesos. Darbs šajā virzienā sekmēs dzīves līmeņa izaugsmi mūsu valsts galvaspilsētā.

48

MAGISTRALE

Максим Толстой:

Рига будет обновлять публичное пространство, шире использовать водные ресурсы и вовлекать рижан в процессы развития


Attīstība Развитие

Pilsētvides publiskās telpas atjaunošana

Ikviens rīdzinieks vēlas dzīvot, strādāt, ik dienas uzturēties un atpūsties ērtā, labiekārtotā un estētiski pievilcīgā vidē, tāpēc ir jāsāk darbs pie pilsētvides publiskās telpas atjaunošanas, - tā domā Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas priekšsēdētājs Maksims Tolstojs. Viens no svarīgākajiem pilsētvides elementiem ir tā saucamā publiskā telpa, ko izmanto ikviens pilsētas iedzīvotājs. Tās ir pilsētas ielas, laukumi, teritorija starp mājām, publiskie pagalmi, parki, skvēri, krastmalas, ūdenskrātuves utt. „Pats par sevi saprotams, publiskās telpas labiekārtojums Rīgā varētu būt daudz labāks. Tas varētu labāk atbilst objektīvajām vajadzībām un vēlmēm, varētu būt pieejamāks, atbilstošāks normatīvajiem aktiem, kuri paredz rūpes par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,” – norāda M.Tolstojs. Šī gada februārī ar mērķi izstrādāt jaunu pieeju publiskās telpas atjaunošanai Rīgā sākās projekta „Pilsētvides ilgtermiņa atjaunošana” (USER) programmas URBACT II ietvaros, kas saņem līdzfinansējumu no Eiropas Savienības fondiem. Projektā piedalās deviņas Eiropas pilsētas: Grenoble (Francija, projekta vadošais partneris), Rīga (Latvija), Ļubļana (Polija), Malaga (Spānija), Lisabona (Portugāle), Kopenhāgena (Dānija), Drēzdene (Vācija), Krakova (Polija) un Peskara (Itālija). Projekta mērķis ir publiskās telpas pilnveidošana Rīgas vēsturiskajā centrā, paplašinot pieejas iespējas dažādām lietotāju grupām – vietējiem iedzīvotājiem, uzņēmējiem un pilsētas viesiem, kā arī paplašināt darbu pie publiskās telpas funkcionālajām un estētiskajām īpatnībām kopumā. Projekts tiek realizēts sadarbībā ar sabiedriskajām interešu grupām – kopā ar iedzīvotājiem un to organizācijām, uzņēmējiem, kuru darbība ir saistīta ar šo teritoriju, Rīgas pilsētas pašvaldības atbilstošo sfēru speciālistiem, kā arī piesaistītajiem ekspertiem. Tādējādi tiks paaugstināta renovācijas (plānošanas, projektēšanas un celtniecības), kā arī publiskās telpas ekspluatācijas kvalitāte. Projekta realizācijas rezultātā tiks izstrādāts darbības plāns „pilotteritorijai” Rīgas vēsturiskajā centrā, kura mērķis ir izveidot efektīvu, Rīgai atbilstošu publisko telpu sistēmu – drošu, pieejamu, ērtu, pielāgotu lietotāju vajadzībām, pievilcīgu un racionālu no tās uzturēšanas viedokļa. Tika novērtētas vairākas alternatīvas pilotprojekta realizācijai piemērotas vietas, un grupa, kurā strādāja publisko telpu apkalpošanas uzņēmēji, eksperti pilsētas plānošanas sfērā un dažādu nevalstisku sabiedrisko organizāciju pārstāvji, kā vispiemērotāko izvēlējās Latviešu strēlnieku laukumu. Otrs variants – Spīķeru iela ar tuvējo teritoriju.

Обновление публичного пространства городской среды

Каждый рижанин хочет жить, работать, ежедневно перемещаться и отдыхать в удобно используемой, благоустроенной и эстетически ценной среде, поэтому нужно работать над новым подходом к обновлению публичного пространства городской среды, считает председатель Комитета городского имущества Рижской думы Максим Толстой. Одна из важнейших частей городской среды – так называемое публичное пространство, которое используется всеми. Это городские улицы, площади, расстояния между домами, публичные дворы, парки, скверы, набережные, водоемы и т. д. «Понятно, что благоустройство публичного пространства в Риге могло бы быть лучше и больше соответствовать объективным нуждам и желаниям, а также требованиям доступности, установленным нормативными актами, которые предписывают заботу о людях с особыми потребностями», – указал М. Толстой. В целях создания нового подхода к обновлению публичного пространства в Риге в феврале начата реализация проекта «Долгосрочное обновление городской среды» (USER) программы URBACT II, софинансируемого из фондов Европейского союза. Партнеры проекта – девять европейских городов: Гренобль (Франция, ведущий партнер проекта), Рига (Латвия), Любляна (Польша), Малага (Испания), Лиссабон (Португалия), Копенгаген (Дания), Дрезден (Германия), Краков (Польша) и Пескара (Италия). Цель проекта – усовершенствовать публичное пространство в Рижском историческом центре, повысив его доступность для различных групп пользователей – местных жителей, предпринимателей и гостей города, а также развить функциональные и эстетические особенности публичного пространства в целом. Проект реализуется в тесном сотрудничестве с общественными группами интересов – с жителями и представляющими их организациями, предпринимателями, чья деятельность связана с этой территорией, специалистами Рижского городского самоуправления в соответствующих сферах и привлеченными экспертами. Планируется таким образом повысить качество реновации (планирования, проектирования, строительства) и эксплуатации публичного пространства. В результате реализации проекта будет разработан план действий для пилотной территории в Рижском историческом центре с целью создать эффективное, соответствующей рижской ситуации систему

MAGISTRALE

49


Attīstība Развитие

Pats projekta nosaukums – USER – paredz visu „lietotāju” iesaistīšanu pilsētvides atjaunošanas darbā, tāpēc Rīgas domes pilsētas attīstības departaments aicina ikvienu interesentu paust domas par projekta USER realizācijas sākotnējām vietām - Latviešu strēlnieku laukumu un Spīķeru ielas apkaimi.

Rīga – pilsēta uz ūdens

Nedrīkstam aizmirst arī to, ka Rīga ir pilsēta uz ūdens. Latvijas galvaspilsēta atrodas ūdeņiem bagātās Daugavas krastā, kas ieplūst Rīgas jūras līcī. Pilsētas teritorijā ir vairāki ezeri, upes un citas ūdenskrātuves. Tādu bagātību – ūdens resursu – aktīvāka izmantošana noteikti nāktu par labu gan rīdziniekiem, gan arī pilsētas viesiem. Lielisku piemēru mums var rādīt mūsu kaimiņi – piemēram, Zviedrijas galvaspilsēta Stokholma, ar kuru Rīgu saista prāmju satiksme. „Dažādas ūdenskrātuves Rīgā aizņem aptuveni 48 kvadrātkilometrus, tātad – 15% no pilsētas kopējās teritorijas. Tāpēc nevajadzētu šos ievērojamos resursus atstāt bez uzmanības, un ir nopietni jāpiestrādā pie ūdenskrātuvju potenciāla izpētes,” – uzskata M.Tolstojs. 14. – 17. septembrī Rīgā notiks Baltijas pilsētu savienības seminārs, kurā tiks apspriestas arī ūdens resursu izmantošanas iespējas pilsētvidē. Tajā piedalīsies desmit Baltijas jūras krastos esošo valstu pārstāvji. Semināru organizē Pilsētplānošanas komisija sadarbībā ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu. Tā tēma ir „Ūdens kā nozīmīgs resurss pilsētvidē, apskatot tā rekreācijas, estētisko un ekoloģisko potenciālu pilsētā”. Tiks organizētas lekcijas ar dažādiem vieslektoriem, kā arī notiks darbs darba grupās projekta izpētes teritorijās. „Šis seminārs sniedz iespēju starptautiskā profesionālā vidē diskutēt par Rīgas teritorijas jaunā plānojuma risinājuma iespējām,” – norāda Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs. Baltijas pilsētu savienība (Union of the Baltic Cities, – UBC) ir brīvprātīga un reprezentatīva nevalstiska organizācija, kas stiprina saites starp Baltijas jūras piekrastes pilsētām. Tā nodrošina atklātu un mērķtiecīgu platformu, tikšanās vietu ideju un pieredzes apmaiņai, savstarpējai sadarbībai starp dalībvalstu pilsētām un citiem partneriem. Organizācija UBC apvieno 10 Baltijas jūras reģiona valstis (Dānija, Zviedrija, Somija, Vācija, Norvēģija, Polija, Igaunija, Lietuva, Latvija un Krievija), kuras pārstāvētas ar vairāk kā 100 pilsētām no kurām Latviju pārstāv Rīga, Cēsis, Jēkabpils, Jūrmala, Liepāja un Tukums. Tā dibināta 1991. gadā Gdaņskā, piedaloties 32 pilsētām, arī Rīgai ar sākotnējo mērķi veicināt Rietumeiropas un Austrumeiropas pilsētu sadarbību.

Rīgas nākotne – aktīvie rajoni

Rīgas rajonu iedzīvotāju aktīva līdzdalība pilsētvides attīstības procesos nodrošinās iespēju paaugstināt dzīves līmeni visā galvaspilsētā kopumā, - uzskata Maksims Tolstojs Viņš norādīja: „Rajonu iedzīvotāju iedzīvotāju viedoklis ir īpaši svarīgs jaunā 2018. – 2030. gg. Rīgas Attīstības plāna izstrādes gaitā. Pagājušā gada

50

MAGISTRALE

публичных пространств – безопасную, доступную, удобную, приспособленную под нужды пользователей, рациональную в содержании и привлекательную. Были оценены несколько альтернативных мест реализации пилотного проекта, и группа в составе представителей учреждений, обслуживающих публичные пространства, экспертов по городскому планированию и представителей различных негосударственных общественных организаций, определила как наиболее подходящее место площадь Латышских Стрелков, а как второй вариант – улицу Спикеру с прилегающей к ней территорией. Само название проекта – USER – подразумевает вовлечение в обновление городской среды всех «пользователей», поэтому Департамент городского развития Рижской думы приглашает каждого заинтересованного и желающего высказать свое мнение о пилотных местах проведения проекта USER – площадь Латышских Стрелков и окрестностях улицы Спикеру.

Рига – город на воде

Нельзя также забывать, что Рига – город на воде. Столица Латвии расположена на берегу полноводной Даугавы, впадающей в Рижский залив. На территории города много озер, рек и других водоемов. Более активное использование такого богатства, каким являются водные ресурсы, послужило бы на пользу и горожанам, и гостям города. Хорошим примером в этом могут служить наши соседи – допустим, столица Швеции Стокгольм, с которым Ригу связывает паромное сообщение. «В Риге различные водоемы занимают примерно 48 квадратных километров, или 15% от общей городской территории. Поэтому эти значительные ресурсы нельзя оставлять без внимания, и нужно серьезно работать над исследованием потенциала водных площадей», – считает М. Толстой. Вопросы использования водных ресурсов в городской среде будут обсуждены 14–17 сентября в Риге на семинаре Союза балтийских городов, в котором примут участие представители десяти государств побережья Балтийского моря. Главной темой семинара, который организует Комиссия городского планирования в сотрудничестве с Департаментом городского развития Рижской думы, будет «Воды как значимый ресурс в городской среде с точки зрения его рекреационного, эстетического и экологического потенциала в городе». Будут организованы лекции с различными гостевыми лекторами. Изучать территории будет специальная рабочая группа. «Этот семинар – возможность в международной профессиональной среде дискутировать о решениях новой планировки территории Риги», – указывает председатель Комитета городского развития.


Attīstība Развитие decembrī noslēdzās sapulču cikls, kura gaitā organizējām 18 sapulces ar rajonu iedzīvotājiem, un saņemtie rezultāti tiks izmantoti tālākajā plānošanas gaitā. Iedzīvotāju iesaistīšana plānošanas darba turpināsies arī šogad.” Rīga teritoriāli ir sadalīta 58 rajonos, taču jēdziens „rajons” (kā apkaime) parādījās salīdzinoši nesen – 2007. gadā, kad tika izstrādāts Rīgas Attīstības plāns 2006. – 2018. gg. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments terminu „apkaime” skaidro kā iedzīvotāju sabiedrībai pieņemamu vidi, kurai nodrošināta apkalpošana. Tai ir sava individualitāte un rakturs, kas izriet no apbūves veida, fiziskajām robežām, ainavas un kopējā iedzīvotāju noskaņojuma. Viens no šāda rajona idejas galvenajiem iemesliem ir centieni uzlabot pilsētas attīstības plānošanu, paaugstināt dzīves līmeni. Tāpēc ir izveidota mājas lapa www.apkaimes.lv, kurā pieejami detalizēti dati par katru pilsētas rajonu, piemēram, par Bolderāju, Bīriņiem, Mežaparku un Purvciemu. Vairāk nekā desmit rajonos ir savas iedzīvotāju biedrības, kā arī aktīvistu grupas sociālajos tīkos, kas aktīvi un konstruktīvi aizstāv savas intereses. „Es ļoti augstu vērtēju šo biedrību darbību un vēlmi piedalīties pilsētas plānošanas procesos. Aicinu rajonu iedzīvotājus, kuriem vēl nav savas biedrības vai aktīvistu grupas, tās izveidot, jo tā ir lieliska iespēja būt uzklausītiem,” – aicina Pilsētas attīstības komitejas vadītājs. Ar mērķi atbalstīt rīdziniekus un popularizēt panākumu stāstus, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā www.rdpad.lv un departamenta Facebook profilā tiks publicētas intervijas ar aktīvāko biedrību pārstāvjiem. Viņi pastāstīs par gūto pieredzi. Saskaņā ar plānotāju ieceri, līdz 2030. gadam Rīgai ir jākļūst par visā pasaulē pazīstamu Ziemeļeiropas metropoli. Sagatavoja Olga SOKOLOVA

Союз городов Балтии (Union of the Baltic Cities, – UBC) – добровольная и репрезентативная негосударственная организация, которая укрепляет связи между городами побережья Балтийского моря. Это обеспечивает открытую и целевую платформу, место встречи для обмена идеями и опытом, для взаимного сотрудничества между городами стран-участниц и другими партнерами. Организация UBC объединяет 10 государств региона Балтийского моря (Дания, Швеция, Финляндия, Германия, Норвегия, Польша, Эстония, Литва, Латвия и Россия), которые представлены более чем 100 городами. Латвия представлена Ригой, Цесисом, Екабпилсом, Юрмалой, Лиепаей и Тукумсом. Организация была учреждена в 1991 году в Гданьске при участии 32 городов, в том числе Риги, с изначальной целью сотрудничества городов Западной и Восточной Европы.

Будущее Риги – это активные районы

Активное участие жителей районов Риги в процессах развития городской среды обеспечит возможности повысить качество жизни во всей столицы в целом, считает Максим Толстой. «Особенно важно мнение жителей районов в ходе создания нового Плана развития Риги на 2018–2030 годы. В декабре прошлого года завершился цикл из 18 собраний с жителями районов, и полученные результаты будут использованы в дальнейшем планировании. Вовлечение жителей в процессы планирования продолжится и в этом году», – указал М. Толстой. Территориально Рига поделена на 58 районов, однако понятие «район» (как термин – «apkaime») появилось сравнительно недавно – в 2007 году, когда был разработан План развития Риги на 2006–2018 годы. Департамент городского развития Рижской думы термин «apkaime» объясняет как приемлемую для сообщества жителей среду, у которой есть обслуживание, идентичность и характер, который проистекает из вида застройки, физических границ, пейзажа и общего ощущения жителей. Одна из главных причин идеи подобного района – попытки улучшить планирование городского развития, повысить качество жизни. Поэтому создана домашняя страница www.apkaimes.lv, на которой доступны детализированные данные о каждом городском районе, например, о Болдерае, Биерини, Межапарке, Пурвциемсе. В более чем десяти районах есть свои общества жителей, а также группы активистов в социальных сетях, которые активно и конструктивно отстаивают свои интересы. «Очень высоко оцениваю деятельность этих общество, их желание участвовать в процессах городского планирования и призываю жителей районов, у которых есть еще своего общества или группы активистов, создавать, поскольку это возможность быть услышанными», – призывает глава Комитета городского развития. Чтобы поощрить рижан и популяризировать истории успеха, на домашней странице Департамента городского развития Рижской думы www.rdpad.lv и в профиле департамента на Facebook будут публиковаться интервью с представителями активных обществ, которые расскажут о своем опыте. Рига, по задумке планировщиков, к 2030 году должна стать узнаваемой в мире северно-европейской метрополией. Подготовила Ольга СОКОЛОВА

MAGISTRALE

51


Вкусная жизнь В туманные ноябрьские дни поздней осени в Риге, прямо напротив Бастионной горки, появился новый ресторан ACADEMY. Его большие панорамные окна, как картины во внешний мир. Сидя за столиком, можно было любоваться осенним парком над Городским каналом и ловить взглядом полет последнего желтого листа, мягко опускающегося на блестящий мокрый асфальт в неверном свете вечерних фонарей, следить за вихрем искрящихся снежинок зимой, ну, а теперь радоваться вместе с деревьями и цветами торжествующей весне.

Академия высокой кухни

В

отличие от большинства ресторанов нашего города, ACADEMY открывает свои двери для посетителей только в вечернее время – с 19 до 24 часов. Почему? Дело в том, что его концепция существенно отличается от принятой ныне в ресторанном бизнесе. Гостей приглашают сюда (так и хочется сказать – в ресторан клубного типа) для того, чтобы в утонченной и изысканной атмосфере приобщиться к открытиям современной кулинарной науки – академии высокой кухни. Приобщиться и удивиться. Шеф-повар этого научного центра Вячеслав Новицкий совершает кулинарные открытия, творя из неожиданных сочетаний продуктов произведения безупречной вкусовой гармонии. Главная «изюминка» ресторана – сеты. Это блюда, различные по своему оформлению и композиции, но представленные, если можно так выразиться, «в одном флаконе». Посетителям, в соответствии с их желаниями, предлагаются сеты из четырех, пяти или шести блюд. Процесс принятия пищи в ACADEMY – это, по большому счету, даже не еда, это священнодействие, дегустация самых разнообразных кулинарных шедевров и связанные с этим эмоциональные переживания. Блюда, как ноты в одной гамме, а между нотами – сюрпризы, угощение от повара, то, что не заказывали, то, чего не ожидали. И каждый сюрприз – это всплеск удивления, восхищения и искренней благодарности. Потому что удивлять – это кредо ресторана ACADEMY .

А вот и примеры кулинарных изобретений, родившиеся в этом своеобразном научном центре – телячьи щечки в красном вине с добавлением горького шоколада, трио из голубя (три блюда – игра на сочетании и контрасте, где присутствуют и ничем не замутненный вкус французского голубя, и равиоли из его потрошков, и даже фуа гра), пана кота из козьего сыра с нежным пюре из маракуйи... Меню ресторана опирается на традиции французской гастрономии с элементами кухни испанской и итальянской. Можно сказать, что средиземноморская кухня – основа ACADEMY. Но туристы, приезжающие в нашу страну, хотят познакомиться и с местными деликатесами. Поэтому специально для них в меню представлены высококачественные латвийские продукты. Это и угорь из латгальских озер, и судак из рек Курземе, и козий сыр из Мадоны, и грибы из латвийских лесов. И, конечно же, каждый вечер гостей неизменно консультирует сомелье. Заказать столик в ресторане ACADEMY можно по телефону +371 20610111. Анжела ГАСПАРЯН

Z.A.Meierovica bulvaris 10 www.restaurantacademy.lv

MAGISTRALE

53


R Развитие R

РИЖСКИЙ ПОРТ:

ПЕРЕКРЕСТОК ВСЕХ ДОРОГ Н

ачало ХХ века стало временем бурного развития Рижского порта. Рига к тому времени стала крупнейшим российским портом по экспорту древесины и занимала 3-е место в Российской империи по общему объему внешней торговли. Тогда и была заложена основа всей нынешней транспортной и портовой инфраструктуры. Латвийский транзит интегрирован в логистическую систему стран СНГ благодаря единой ширине железнодорожной колеи, а также построенной по радиальному принципу сети автодорог. К тому же и языкового барьера здесь нет – русский язык традиционно знает большая часть населения Латвии.

Стратегический транзит

Через Латвию проходит множество как морских, так и сухопутных транспортных коридоров, соединяющих на Западе города с крупнейшими портами, а на Востоке – с таким странами, как Россия, Белоруссия, Украина, Казахстан, Узбекистан, Афганистан и Китай. Латвийские транзитные коридоры входят в состав различных международных транспортных сетей, таких как трансъевропейская транспортная сеть TEN-T (The Trans-European Transport Networks), мировая железнодорожная сеть AGC и др. Недавно через Латвию был проложен транспортный коридор глобального масштаба – Северный транзитный коридор (Northern Distribution Network – СТК), в котором Рига является одним из важнейших перевалочных пунктов. Маршрут был открыт в феврале 2009 года как альтернатива Пакистану снабжения американских войск в Афганистане. Сейчас на СТК приходится около 40%

всего афганского транзита для нужд американских военных, на Пакистан — 30%. Американские грузы доставляются в Ригу морем или на транспортных самолетах, перегружаются в Риге в вагоны и отправляются через Россию, Казахстан и Узбекистан к Афганистану. Усилия Эстонии и Литвы, старавшихся перетянуть эти грузы на себя, не увенчались успехом. Американцы сделали ставку на Ригу, и, скорее всего, через нее пойдет обратный поток грузов при выводе из Афганистана войск НАТО в 2014 г. При этом вывод войск НАТО из Афганистана не означает прекращения существования СТК – интерес транспортных компаний к нему огромен, и его потенциал будет использован в будущем. И Рига на этом евразийском транзитном пути может стать крупным логистическим центром на пути китайских товаров через Казахстан и Россию в Евросоюз. Объем перевозимой продукции через Рижский порт на обратном пути из Афганистана в США ориентировочно может составить около 20 тыс. контейнеров в год.

Путь, проверенный временем

Рижский транзитный коридор прошел испытание временем – Рига была и остается привлекательным портом. Недаром пресловутое «окно в Европу» Петр Первый прорубал именно здесь. Логику не обманешь, и транзитные коридоры с тех пор не поменялись. Главное направление грузопотоков, следующих через Рижский порт, – с Востока на Запад и обратно, под цепочку подстроена большая часть местной инфраструктуры.

Рижский порт неспроста на протяжении столетий занимает важное место в экономике не только Риги, но и всей Латвии. Самой судьбой стране уготовано быть перекрестком транзитных путей – одного взгляда на карту достаточно, чтобы оценить это бесспорное географическое преимущество. Рига удобно расположена в устье Даугавы и на берегу Рижского залива. Для грузоотправителя все это означает и быстроту доставки, и ее более низкую цену.


Преимущества Риги Рижский свободный порт – важное звено в глобальной и региональной транспортной цепи и сети пассажирских перевозок в регионе Балтийского моря:  расположен на обоих берегах устья Даугавы, его протяженность – 15 км, территория – более 6 тыс. га. Пропускная способность – до 45 млн тонн грузов в год;  до 80% грузооборота составляют транзитные грузы;  действуют десятки стивидорных компаний и компаний по агентированию судов;  мультифункциональность: среди грузов – уголь, нефтепродукты, древесина, минеральные уд обрения, химические грузы, контейнеры, руда и металлы;  сертификат качества ISO 9001:2000, выдан Bureau Veritas Quality International (2003);  сертификат качества ISO 14001:2004, выдан Bureau Veritas Quality International (2005);  открыт для судоходства круглый год.

Латвия на государственном и на частном уровне пытается найти свою нишу в трансконтинентальных транспортных коридорах, проходящих через Россию и Казахстан в Китай. В 2003 г. порты Балтийских стран со странами Средней Азии – с Казахстаном, Киргизией и Узбекистаном – соединил контейнерный поезд «Балтика – Транзит», единственный сегодня регулярный контейнерный поезд между ЕС и Азией. Нынче этот коридор планируется продлить до Китая. Уже прошли и первые пробные поезда «Балтика – Транзит» по этому маршруту. Явным преимуществом Рижского порта, по сравнению с другими балтийскими портами, является его многофункциональность – он работает со всеми сегментами грузов, кроме сырой нефти. Направление развития в работе порта определяет стабильная стратегия вложения инвестиций. Так, работы по углублению акватории позволят Рижскому порту принимать суда большого тоннажа, типа Panamax, что соответствует мировой тенденции – судовладельцы экономят, перевозя грузы на судах все большего размера. Порто-

Развитие вики ставят задачу достичь глубины в 17 метров – максимально необходимой для работы порта. Рижский порт вот уже более двух лет подряд удерживает пальму первенства по грузообороту в странах Балтии. Рига не только становится все более конкурентоспособной и удерживает лидирующие позиции, но и подтягивается к российским «гигантам» в Финском заливе.

Закономерно, что Рижский порт вызывает все больший интерес со стороны новых инвесторов. Инвестиционный портфель порта на период с 2010 по 2020 годы составляет 1,1 млрд евро, при доле Управления порта 300 млн евро и 757 млн, приходящихся на частных инвесторов. Одним из крупнейших для всех портов стран Балтии сейчас является проект, реализуемый Рижским портом, – строительство нового терминала по работе с насыпными грузами, стоимостью 203 млн долларов США, из которых 105 млн выделил Европейский фонд выравнивания. Стабильно растет и интерес зарубежных инвесторов. Недавно в эксплуатацию был сдан крупный терминал по перевалке минеральных удобрений российской компании Уралхим мощностью в 2 млн тонн в год. Японская компания «Мицуи» купила универсальный терминал для рефрижераторов. Вскоре приступит к работе терминал по реверсной перегрузке глинозема мощностью в 1 млн тонн. Идет строительство элеватора Riga Bulk Terminal. Представители Беларуси ведут переговоры по приобретению одного из терминалов по перевалке нефтепродуктов, и возможно, вскоре в Рижском порту появится принадлежащий Беларуси терминал. Рижский порт обладает статусом свободной экономической зоны, который для него установлен правительством страны до 2035 года. И это дает определенные гарантии для инвесторов, для которых важно планировать свое будущее на длительный срок. К тому же любая зарегистрированная в Латвии компания, даже со стопроцентно российским капиталом, может получить европейские деньги, для чего нужно представить в соответствующую организацию составленный по правилам ЕС проект.

Регулярные контейнерные поезда в Ригу и из нее Рига-экспресс (Рига – Москва) Регулярность: раз в неделю. Время в пути: 48 – 72 часа. Вместимость: 80 – 100 TEU. Максимальная дальность: Калуга, Екатеринбург. «Зубр» (Рига – Минск – Ильичевка) Время в пути: 2 дня 18 часов. Максимальная дальность: Ильичевка через Оршу (Белоруссия), Одесса (Украина). «Евразия 1» (Рига – Казахстан) Время в пути: 6 дней. Максимальная дальность: Астана, Павлодар, Аксу.

Инвестиционная привлекательность

«Евразия 2» (Рига – Центральная Азия) Время в пути: 10 дней. Максимальная дальность: Алма-Ата, Бишкек, Ташкент, Душанбе, Ашхабад. Возможно соединение с поездом Китай – Центральная Азия, курсирующим между пограничными пунктами Достик и Хоргос. «Балтика-Транзит» (Рига – Алматы) Регулярность: два раза в неделю. Время в пути: 8–10 дней. Рига-Хайратон (Афганистан) Доставка невоенных грузов для войск США. Среднее время в пути: 10 –11 дней.

Регулярные судоходные линии из Риги и в нее Containerships Рига – Тиспорт – Роттердам – Хельсинки – СанктПетербург – Пори – Клайпеда – Архус – Гамбург – Шернес – Гент CMA-CGM (French Baltic Line) Гамбург – Бремерхафен – Рига – Клайпеда UniFeeder Container Service Гамбург – Бремерхафен – Рига – Клайпеда Tallink (ro-pax) Рига – Стокгольм Mann Lines Multimodal

Рига – Гдыня – Роттердам – Гамбург/ Бремерхафен – Калининград Mediterranean Shipping Company (MSC) Антверпен – Бремерхафен – Рига – Таллин Team Lines Гамбург – Рига – Таллин – Санкт-Петербург AP Moller – Maersk/Seago Line Бремерхафен – Клайпеда – Рига – Архус; Гданьск – Таллин – Рига – Клайпеда

MAGISTRALE

55


Tūrisms Туризм

VASARAS BRĪVDIENAS GRIEĶIJĀ: ceļojumi laikā, angļu valodas apmācība, kinoskola Ko darīt, lai vasaras brīvdienas būtu maksimāli komfortablas, lietderīgas un aktīvas? Atbildi uz šo jautājumi ir atradis vadošais Grieķijas tūrisma operators „Mouzenidis Travel”. Hellādas zemē bērnus gada lietderīga un aizraujoša atpūta modernās, komfortablās un drošās vasaras nometnēs.

Как сделать летние каникулы максимально комфортными, полезными и активными? Ответ на этот вопрос – у ведущего туроператора по Греции «Музенидис Трэвел». На земле Эллады детвору ожидает здоровый и увлекательный отдых в летних лагерях – современных, комфортных, безопасных.

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ В ГРЕЦИИ:

путешествия во времени, уроки английского, киношкола KOMPĀNIJA-ORGANIZATORS „MOUZENIDIS TRAVEL”– vadošais tūrisma operators ceļojumiem pa Grieķiju, zinoša kompānija ar 19 gadu pieredzi tūrisma jomā. „Mouzenidis Travel” nodarbojas ne vien ar daudzveidīgām programmām un ceļojumiem uz Grieķiju, bet arī ar bērnu atpūtas organizāciju, interaktīvu vasaras programmu izveidi, dažādiem sporta pasākumiem un starptautiskajiem festivāliem Grieķijā.

КОМПАНИЯ-ОРГАНИЗАТОР «МУЗЕНИДИС ТРЭВЕЛ» – ведущий туроператор по Греции, достойный и опытный наставник с 19-летним опытом многосторонней туристической деятельности. Помимо разнообразия программ и туров в Грецию, «Музенидис Трэвел» занимается организацией и проведением детского отдыха, интерактивных летних программ, различных спортивных мероприятий и международных фестивалей в Греции.


Tūrisms Туризм DZĪVĀS VĒSTURES STUNDAS Grieķijā jūsu bērnu acīs par realitāti kļūs no mācību grāmatām pazīstamās antīkās pilsētas un pieminekļi. Ekskursiju laikā viņi jutīsies kā īsti Odiseji – Hellādas īpašumu pētnieki!

EllinCamp – vasara Grieķijas viļņos

„Mouzenidis Travel” projekts bērniem un pusaudžiem no 6 līdz 16 gadu vecumam – EllinCamp Egejas jūras krastos. Tā būs patiešām lietderīga un notikumiem bagāta vasara – ar atpūtu pludmalē, radošu atmosfēru un jautrām nodarbībām valodu skolā – English Summer School. Īpaša uzmanība EllinCamp tiek veltīta pakalpojumu kvalitātei un jauno atpūtnieku drošībai. Angļu valodas nodarbības (tiem, kas tās vēlas), sporta spēles un interaktīvā atpūta, īpaši izstrādāti pasākumi veselības uzlabošanai, talantu konkursi, meistarklases, ekskursijas, vakari pie ugunskura, bērnu diskotēkas un pat pašiem savs FM-radio, kura raidījumus bērni veido paši. Lūk, tā dzīvo EllinCamp! 2014. gadā EllinCamp uzņems bērnus starptautiskās nometnes Skouras bāzē. Tā atrodas Kasandras pussalā (Halkidika), 75 km attālumā no Saloniku pilsētas.

MIERĪGS PRĀTS VECĀKIEM Nometnē strādā saliedēta un vienota profesionāļu komanda no Krievijas. Viņi ir sagatavojuši izklaides un izglītojošās programmas dažāda vecuma bērniem. Vecāki, kas atpūšas netālajās vienīcās, var brīvdienās izņemt bērnus no nometnes.

ЖИВЫЕ УРОКИ ИСТОРИИ В Греции для ваших детей станут явью знакомые со страниц учебников античные города и памятники. На экскурсиях они ощутят себя Одиссеями – исследователями владений Эллады!

EllinCamp – лето на греческой волне

Проект «Музенидис Трэвел» для детей и подростков от 6 до 16 лет – EllinCamp на берегу Эгейского моря. Это будет всесторонне полезное и насыщенное лето – с пляжным отдыхом, атмосферой творчества и веселыми уроками в языковой школе English Summer School. В EllinCamp особое внимание уделяется качеству предоставляемых услуг и безопасности юных отдыхающих. Занятия английским (для желающих), спортивные и интерактивные игры, специально разработанные оздоровительные мероприятия, конкурсы талантов, мастер-классы, экскурсии, вечера у костра, детские дискотеки и даже собственное детское FM-радио, где ребята сами делают запись радиоэфира – так живет EllinCamp! В 2014 году EllinCamp принимает детвору на базе международного лагеря Skouras, расположенного в полуострове Кассандра (Халкидики), в 75 км от г. Салоники.

СПОКОЙСТВИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ Вожатые – сплоченная и сработанная команда профессионалов из России – приготовили развлекательные и познавательные программы для кэмперов разного возраста. Родители, отдыхающие в отелях неподалеку, в выходные дни могут забирать детей из лагеря.

„Aktīvās pelītes”, jeb pludmales KINOvasara

Par kino un televīzijas meistardarbnīcu „Aktīvās pelītes” pārvērtīsies vesela viesnīca – Grand Platon Hotel 4* Paralija Katerini (Piērijas reģions). Viesnīcas plašā teritorija kļūs par komfortablu atpūtas vietu un omulīgu radošo skolu bērniem vecumā no 8 līdz 16 gadiem no Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Kazahstānas un citām valstīm. Starptautiskā kino meistardarbīca vērs durvis 10. jūnijā un turpinās darbu līdz 19. augustam. Bērni ne tikai atpūtīsies un uzkrās spēkus pludmales kūrortā, bet arī pavadīs aizraujošas brīvdienas, kuru laikā apgūs kino un televīzijas mākslas pamatus. Praktiskos divu nedēļu kursus „aktīvajām pelītēm” vadīs pieredzējuši pasniedzēji: režisūras meistari, operatori, scenāristi, mākslas augstskolu pasniedzēji. Izdomas bagātāko filmu veidotāju komanda tiks uzaicināta stažēties vienā no vadošajiem televīzijas kanāliem! Starp citu, Grand Platon Hotel var atpūsties arī vecāki – pavērot savu bērnu darbu un panākumus.

«Активные мышки», или Пляжное КИНОлето

В кинотелемастерскую «Активные мышки» превратится целый отель Grand Platon Hotel 4* в Паралия Катерини (регион Пиерия). Просторная зеленая отельная территория станет для ребят 8–16 лет из России, Украины, Белоруссии, Казахстана и других стран и комфортным местом отдыха, и уютной творческой школой. Международная киномастерская откроет свои двери 10 июня и продолжит работу до 19 августа. Детвора не только отдохнет и наберется сил на пляжном курорте, но и проведет увлекательные каникулы с нескучным и познавательным обучением основам искусства кино и телевидения. Практический двухнедельный курс для «активных мышек» проведут опытные наставники: мастера режиссуры, операторы, сценаристы, преподаватели артвузов. Команда наиболее изобретательных фильммэйкеров будет приглашена на стажировку на одном из ведущих телеканалов! Родители также могут отправиться на отдых в Grand Platon Hotel -понаблюдать за работой и успехами своих детей.

Informācija par visām bērnu atpūtas iespējām Grieķijā – vietnē www.mouzenidis.lv un kompānijas „Mouzenidis Travel” ofisos. Все возможности детского отдыха в Греции – на сайте www.mouzenidis.lv и в офисах «Музенидис Трэвел».

Kr.Valdemāra 33, Rīga +371 67799922, Латвия +8 800 200-88-22, Россия


Pozīcija Позиция

Andrejs Mamikins: nav lielākas balvas, kā vārdi:„Es atkal atbraukšu pie tevis uz Rīgu!”

Televīzijas žurnālists Andrejs Mamikins intervijā žurnālam „Magistrale” pastāstīja, kāpēc viņš sevi identicē ar rūķīti, ko viņš teica Nilam Ušakovam, pirms izšķīrās par tālākajām politiķa gaitām un to, kā viņa mājdzīvnieki parādīja Latvijas nākotnes modeli. Телевизионный журналист Андрей Мамыкин в интервью журналу Magistrale поведал: почему он себя видит гномиком, что он сказал Нилу Ушакову перед тем, как решился идти в политику, и как домашние животные телеведущего показали модель будущего Латвии.

Андрей Мамыкин:

Для меня нет большей награды, чем слова: «Я снова приеду к тебе в Ригу!» Mamikins - rūķītis klintī

Гномик в скале по фамилии Мамыкин

 Andrej, izrādās, jūs strādājat tūrisma industrijā – savā Eiropas Parlamenta deputāta kandidāta anketā jūs esat norādījis, ka strādājat „Live Riga”? – Nu, tā nu gluži nav. „Live Riga” ir tikai zīmols, kura ietvaros Rīga un tās partnerpilsētas popularizē savus tūrisma pakalpojumus globālajā tirgū, bet es kopš pagājušā gada oktobra strādāju Rīgas pilsētas tūrisma attīstības birojā, kurš ir izdomājis šo zīmolu un jau vairākus gadus strādā pie tā attīstības.

 Андрей, вы, оказываетcя, трудитесь в туриндустрии – в своей анкете кандидата в депутаты Европарламента вы указали, что работаете в Live Riga? – Ну, не совсем так. Live Riga – это лишь бренд, под которым Рига и города-партнеры продвигают свои туристические услуги на мировых рынках. А я с октября прошлого года работаю в Рижском бюро по развитию туризма, который, собственно, бренд Live Riga придумал и уже много лет развивает.

58

MAGISTRALE


Pozīcija Позиция  Ko jūs tur darāt? – Mana amata oficiālais nosaukums ir „Meet Riga projektu vadītājs”. „Meet Riga” tika izdomāts „Live Riga” ietvaros – lai dažādi cilvēki tiktos Rīgā, organizētu šeit konferences, korporatīvās tikšanās un biznesa seminārus, parakstītu līgumus. Vārdu sakot, Rīga – tikšanās vieta. Man šķita, ka menedžera darbs ir šausmīgi garlaicīgs, taču par pirmajām ugunskristībām kļuva slavenā tūrisma izstāde Šanhajā pagājušā gada oktobrī. „Meet Riga” stends burtiski kā ar magnētu pievilka desmitiem tūkstošu apmeklētāju. Tam bija fantastiski panākumi. Izstādei gatavojāmies pēc labākās sirdsapziņas, taču ņemiet vērā to, ka es pats uz Ķīnu nebraucu.

 Что вы там делаете? – Моя должность официально называется «руководитель проектов «Meet Riga». «Meet Riga» был придуман в рамках Live Riga для того, чтобы разные люди встречались в Риге, проводили здесь конференции и корпоративные встречи, бизнес-семинары, подписывали контракты. Рига как место встречи, если хотите. Мне казалось, что работать менеджером – скука, от которой мухи дохнут. Но моим боевым крещением была знаменитая Шанхайская туристическая выставка, проходившая в конце октября прошлого года, где стенд «Meet Riga» буквально притягивал десятки тысяч посетителей и имел невероятный успех. Мы подготовились к выставке на совесть, но заметьте – я сам в Китай не поехал.

 Kāpēc? – Negribēju tērēt nodokļu maksātāju naudu – lai manā vietā brauc cilvēki, kas to pelnījuši (smejas)! Pēc šīs izstādes ir bijuši arī daudzi citi pasākumi, piemēram, Krievijas reģionu vadītāju tikšanās Rīgā novembrī. Tiesa, Zolitūdes traģēdijas dēļ šis pasākums palika ēnā. Nesen laidām klajā pirmo elektronisko katalogu „Meet Riga” angļu valodā – konferenču, semināru un biznesa tikšanos organizēšanai. Jāpiebilst, ka galvaspilsētas iniciatīvu šajā pasākumā atbalstīja arī citas pilsētas: Cēsis, Daugavpils, Jūrmala, Liepāja... Katalogu un konferenču zāļu elektronisko datu bāzi iespējams bez maksas lejupielādēt vietnē Liveriga. com. Vārdu sakot, šis darbs man ir iepaticies. Kamēr labējie politiķi pasludina sankcijas Krievijai, pērk tankus un karo, es kā tāds rūķītis no skandināvu pasakām katru dienu ar cērti kalnos urbinos un dodu savu nelielo ieguldījumu Latvijas pozitīvajam tēlam. Tas ir kaut kas tautas diplomātijai līdzīgs. Vai varat iedomāties, cik patīkami ir, pavadot cilvēkus mājupceļā, dzirdēt: „Mēs noteikti atkal atbrauksim uz Rīgu. Un draugus arī atvedīsim.”

 Почему? – Не хотел тратить деньги налогоплательщиков, пусть едут более достойные люди! (Смеется.) Потом была еще масса других мероприятий: и встречи руководителей российских регионов в ноябре в Риге, правда, из-за золитудской трагедии это мероприятие осталось в тени. Мы вот только что издали первый электронный каталог «Meet Riga» на английском языке для организации конференций, семинаров и бизнес-встреч. Причем инициативу столицы в этом начинании тут же поддержали многие города: Цесис, Даугавпилс, Юрмала, Лиепая… Каталог и электронную базу данных конференц-залов можно бесплатно закачать на сайте Liveriga.com В общем, мне эта работа пришлась по душе. Пока правые политики объявляют санкции России, закупают танки, воюют, я, как гномик из скандинавских сказок, каждый день с молоточком в скалах что-то долблю и по чуть-чуть вношу свой маленький вклад в положительный образ Латвии. Это то же самое, что народная дипломатия. Знаете, как приятно, когда, уезжая, люди говорят тебе: «Мы обязательно снова приедем в Ригу. И друзей привезем...»

Андрей Мамыкин и мер города Риги, Нил Ушаков Andrejs Mamikins un Rīgas mērs Nils Ušakovs

MAGISTRALE

59


Pozīcija Позиция

Плечо для Ушакова  Почему вы стали кандидатом в депутаты Европейского парламента? – Здесь опять решающую роль сыграл мой многолетний коллега по журналистскому цеху и мой хороший товарищ – Нил Ушаков. Он ушел с телевидения значительно раньше меня. Ушел сознательно в политику и сейчас, разговаривая с ним, я вижу, что передо мной тот же Нил, которого я знал 12 лет назад: честный, открытый, человек с идеалами и принципами. Я вижу, как его, извините за грубость, просто «мочат» правые политики. «Мочат» ни за что, не по делу, только из-за того, что он показал – можно всей стране жить по-другому; из-за того, что он начал ломать лживую, коррупционную и мерзкую систему человекоедства в политике; из-за того, что призвал выстроить другие отношения с людьми: не зависти и национализма, а доверия, общего дела и взаимопомощи. Мне в какой-то момент захотелось подставить плечо. Я как-то сказал: «Нил, ты можешь на меня рассчитывать». Пришло время держать данное слово. Андрей Мамыкин на приеме президента Израиля Шимона Переса Andrejs Mamikins pieņemšanā pie Izraēlas prezidenta Šimona Peresa

Atbalsts Ušakovam  Kāpēc jūs kļuvāt par Eiropas Parlamenta deputāta kandidātu? – Šajā lietā izšķirošā loma bija manam ilggadējam kolēģim žurnālistikas sfērā un biedram – Nilam Ušakovam. Viņš no televīzijas aizgāja daudz agrāk. Viņš apzināti iesaistījās politikā, un tagad, sarunājoties ar viņu, es redzu, ka manā priekšā stāv tas pats Nils, kāds viņš bija pirms 12 gadiem: godīgs, atklāts cilvēks ar ideāliem un principiem. Es redzu, kā labējie politiķi mēģina viņu saliekt ragā. Ne par ko, tikai tāpēc vien, ka viņš ir parādījis: visa valsts var dzīvot citādi. Viņš sāka lauzt melīgo, korupcijas pārpildīto un pretīgo „cilvēku apēšanas” sistēmu politikā. Viņš aicināja veidot citādas attiecības ar cilvēkiem – nevis uz skaudības un nacionālisma pamatiem, bet gan uz savstarpējas uzticības un palīdzības, uz kopējas lietas apziņas pamatiem celtas. Manī radās vēlēšanās viņu atbalstīt. Reiz es ieteicos: „Nil, tu vari ar mani rēķināties.” Tagad ir pienācis laiks turēt doto vārdu.  Vai neradās iekšējs konflikts, iestājoties partijā? – Nē. Kāds konflikts tad varētu rasties, ja esmu vienisprātis ar „Saskaņas” vērtībām?  Ko plānojat darīt Eiropas Parlamentā, ja tiksiet ievēlēts? – Darba cilvēka aizsardzība un darba devēju sociālā atbildība. Kā es nonācu pie šādas domas? Man taču nekad pat prātā nenāca, ka mani – it kā populāru televīzijas žurnālistu – reiz varētu kā suni izdzīt uz ielas. Es runāju par kanālā TV5 veidotās programmas „Bez cenzūras” aizklapēšanu, ko paveica zviedru menedžeri. Ka iespējams mēnešiem ilgi strādāt bez darba līguma – gluži kā verdzības laikos, kā es strādāju pēc zviedru investoru ierašanās TV5. Toreiz, pirms gada, es vēl nedomāju ne par kādu politiku, taču uzdevu sev jautājumu: ja jau mani, žurnālistu, no kura baidās puse politiķu Latvijā, zviedru koncerns vienā rāvienā izmeta uz ielas, kā tad mūsu valstī klājas vienkāršiem darba cilvēkiem? Apsargiem, pārdevējiem, amatniekiem? Kā par viņiem ņirgājas tie, kas sevi uzskata par saimniekiem šajā pasaulē? Kas notiktu, ja kāds uzdrīkstētos tā izrīkoties ar cilvēku Zviedrijā – bez līguma un sociālajām garantijām izmest uz ielas! Saceltos skandāls pa visu pasauli. Bet mūsu valstī tas izdodas itin mierīgi. Kāpēc?

60

MAGISTRALE

 Для вас был внутренний конфликт при вступлении в партию? – Никакого. Если я разделяю ценности партии «Согласие», то какой может быть конфликт?  Чем вы намерены заниматься в Европарламенте, если вас туда изберут? – Защита человека труда и социальная ответственность работодателей. Я вот как к этой мысли пришел? Ведь никогда не думал, что меня – вроде как популярного человека из телевизора – можно в один момент выгнать как собаку на улицу. Я имею в виду закрытие шведскими менеджерами программы «Без цензуры» на канале TV5. Что можно месяцами, как я после прихода на TV5 шведских инвесторов, работать вообще без трудового договора – как в рабовладельческом мире. Я тогда, год назад, ни о какой политике не думал, но задал себе вопрос: если меня, журналиста, которого боится половина политиков Латвии, в одночасье шведский концерн выкинул на улицу, то как живет простой работяга в нашей стране? Охранник, продавец, ремесленник? Как над ним издеваются те, кто считает себя хозяином жизни? Попробуй так поступить с человеком в Швеции – выкинуть на улицу без договора и социальных гарантий! Скандал был бы вселенский. А у нас в стране это прокатывает. Почему?

Андрей Мамыкин и Марина Влади Mamikins un Marina Vladi


Pozīcija Позиция Strādniekiem Latvijā ir jābūt tādām pašām sociālajām garantijām, kādas nodrošinātas Vācijā. Nav jēgas nospraust mazākus mērķus. Visā Eiropas Savienībā ir jābūt izstrādātam vienotam minimālās algas un pensijas standartam. Citādi mēs zaudēsim būtiskāko: cilvēku ticību savai valstij, un tam, ka šeit – Latvijā ir iespējams dzīvot un godīgi strādāt.

Arī suns ar kaķi ir atraduši kopēju valodu

Социальные гарантии для работников в Латвии должны быть такие же, как в Германии. Цель ниже не имеет смысла даже ставить. Минимальная зарплата и пенсия должны быть унифицированы под некий стандарт по всему ЕС. Иначе мы потеряем главное: веру людей в нашу страну и в то, что жить и достойно работать можно здесь, в Латвии.

И кошка с собакой нашли общий язык

 Kāda bija jūsu ģimenes attieksme pret jūsu pievēršanos politikai? – Protams, dzīvesbiedre pārdzīvo, taču ārēji neko neizrāda. Vecākais, 12 gadus vecais dēls teica, ka esot gatavs mītiņos dalīt tēta skrejlapas (smejas). Atlicis tikai noorganizēt skrejlapas un mītiņus. Taču jaunākais dēls, kam šobrīd ir 5 gadi, pagaidām tikai pajautāja, kāpēc tēti vairs nerāda pa televizoru. No 1. marta es pārtraucu darbu kadrā Pirmajā Baltijas kanālā. Taču nesen mana ģimene paaugās: diviem maniem čivava šķirnes suņiem pievienojās Burma šķirnes kaķene. Vai zināt, kādu mācību man ir devuši mani mājdzīvnieki? Savu jauno mīluli – kaķeni Fābiju – atnesām uz mājām, kur viņu jau gaidīja „banda” – mūsu čivavi Linda un Lords. Nodomāju: nu tagad tikai viņi sāks dzenāt kaķi. Sak, viņi taču šeit ir saimnieki, turklāt kucēni no viena metiena – brālis un māsa. Viņi ir kopā kopš dzimšanas. Bet kaķene velns zin, no kurienes „sabraukusi”! Taču iznāca pavisam citādi: viņi sapratās jau no pirmā brīža, un pēc pāris dienām jau devās gulēt visi kopā. Es nodomāju: nu, ja jau ļaunākie ienaidnieki – suns ar kaķi – tik vienkārši atrod kopīgu valodu, kā tad īsti pietrūkst mums, saprātīgiem cilvēkiem, lai dzīvotu Latvijā mierā un labklājībā?

 Как ваша семья отнеслась к вашему походу в политику? – Супруга переживает, конечно. Но виду не показывает. Старший сын, 12 лет, сказал, что готов раздавать папины листовки на митингах. (Смеется.) Осталось только обзавестись листовками и митингами. А младший сын, 5 лет, пока лишь спросил, почему папу больше не показывают по телевизору. Я с 1 марта перестал работать в кадре на Первом Балтийском канале. Но на днях наша семья стала еще больше: к двум уже имеющимся собаками породы чихуахуа в нашем доме появилась кошка породы бурма. И знаете, какой урок мне преподнесли мои животные? Мы принесли свою новую жилицу – кошку по кличке Фаби – в квартиру, а там ее уже встречает «банда»: наши собачки чихуа Линда и Лорд. Ну, думаю: сейчас начнет эта псарня гонять кота! Они же, мол, тут хозяева, к тому же щенки из одного помета и родные брат и сестра, с рождения вместе. А эта кошка «понаехала тут» непонятно откуда! Однако вышло все наоборот: они поладили с первых минут, а через пару дней уже спали вместе. Я подумал: если злейшие враги на свете – кошка с собакой – запросто находят общий язык, то чего не хватает нам, людям разумным, чтобы в Латвии жить мирно и в достатке?

Maija SKIBA

Майя СКИБА

MAGISTRALE

61


Сотрудничество

Изменения в российском законодательстве – на благо соотечественников Изменения в российском законодательстве, касающиеся процесса добровольного переселения, направлены на облегчение соотечественникам, проживающим за рубежом, процесса возвращения на родину. Представитель ФМС России при Посольстве России в Латвии Жовзан Зайналабдиева рассказала журналу Magistrale об основных положениях Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а также о последних изменениях в миграционном законодательстве, касающихся условий пребывания на территории России иностранных граждан.

62

MAGISTRALE


Сотрудничество

Добровольное переселение соотечественников из Латвии на территорию России возможно как в рамках реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, так и в соответствии с Соглашением между Правительством РФ и Правительством ЛР о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев от 2 июня 1993 года. За период реализации Государственной программы на постоянной основе предпринимались меры, направленные на ее модернизацию, в частности: внесены изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие снижение налога на доходы физических лиц для участников Государственной программы и членов их семей с 30 до 13%; переселенцы освобождены от уплаты государственной пошлины за регистрацию по месту жительства; соотечественникам, имеющим разрешение на временное проживание или вид на жительство, предоставлена возможность стать участником Государственной программы непосредственно на территории России; существует возможность подавать документы на участие в электронном виде; физические лица, являющиеся участниками Государственной программы освобождены от уплаты таможенных платежей в отношении личного имущества, включая одно транспортное средство, утилизационного сбора. Очередным важным этапом, направленным на совершенствование условий для вхождения соотечественников в Государственную программу, явилось подписание в сентябре 2012 года Указа Президента Российской Федерации «О реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», предусматривающего внесение изменений в Государственную программу. Данные изменения в Госпрограмму по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, вступили в силу с 1 января 2013 года. В числе основных стоит отметить: Госпрограмма стала бессрочной, облегчен порядок подачи заявления на участие в ней, расширено понятие «территория вселения», существенно расширен и конкретизирован круг членов семей, предоставлена возможность заниматься предпринимательской деятельностью, предусмотрено участие в Госпрограмме практически всех регионов Российской Федерации. В настоящее время в Госпрограмме участвуют 45 субъектов РФ, которые уже утвердили региональные программы переселения. Каждая региональная программа имеет свои специфические особенности. Определены и приоритетные территории вселения: Республика Бурятия, Забайкальский, Камчатский, Приморский и Хабаровские края, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская и Еврейская Автономная области. Среди соотечественников из Латвии наибольшей популярностью пользуются Калининградская и Псковская области, а также Калужская, Липецкая, Волгоградская и Новосибирская области. Рас-

тет интерес к Сибири и Дальнему Востоку. Активно интересует соотечественников предполагаемое вхождение в Госпрограмму Ленинградской области. Новая редакция Госпрограммы предусматривает предоставление ряда мер социальной поддержки переселенцам при сохранении существовавших ранее гарантий. Всем переселенцам и членам их семей возмещаются расходы на оплату проезда и провоза личного имущества, уплату госпошлины за оформление необходимых документов, определяющих его статус. В упрощенном порядке предоставляется гражданство Российской Федерации. Переселенцы имеют право на получение услуг здравоохранения, начального, среднего, высшего и профессионального образования и др. гарантий. Участник Госпрограммы и члены его семьи после прибытия в регион вселения в период оформления гражданства Российской Федерации имеют возможность приступить к работе. При этом в регионах востребованы специалисты разных направлений: аграрного комплекса, компьютерных технологий, медики, педагоги, инженеры, строители и др. Новая редакция Госпрограммы предусматривает также изменения в сторону увеличения некоторых видов господдержки. На приоритетных территориях переселенцу теперь выплачивают по 240 тыс. рублей, а каждому члену его семьи – по 120 тыс. Выплата осуществляется в два этапа: после прибытия в регион и регистрации по месту пребывания (или по месту жительства) и по истечении 18 месяцев со дня регистрации по месту пребывания (или со дня регистрации по месту жительства). На территориях вселения, не являющимися приоритетными, пособие выплачивается сразу и полностью: в размере 20 тыс. рублей – участнику Госпрограммы и по 10 тыс. рублей членам его семьи. Переселенцы могут получить и дополнительную поддержку из средств региональных бюджетов. Отмечу также, что буквально на днях – 4 апреля 2014 года подписан новый Указ Президента Российской Федерации «О внесении изменений в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом». В этом Указе Президента России в числе других мер, направленных на облегчение процесса добровольного переселения соотечественников, предусмотрены дополнительные гарантии государственной поддержки переселенцам, в том числе содействие в жилищном обустройстве участников Госпрограммы и членов их семей на территориях вселения, а также возмещение фактических расходов, связанных с оформлением визы и приемом заявления о выдаче разрешения на временное проживание. Подробную информацию о Государственной и региональных программах добровольного переселения в Россию можно найти на сайте Посольства РФ в разделе «Представитель Федеральной миграционной службы (ФМС России) в Латвии». Информационные материалы можно получить бесплатно и в ближайшем консульском учреждении.

MAGISTRALE

63


Сотрудничество

Об условиях пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан Изменения в миграционном законодательстве Российской Федерации коснулись и условий пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан. Срок временного пребывания в РФ иностранного гражданина, прибывшего в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 90 суток суммарно в течение каждого периода, равного 180 суткам. При этом действовавшая ранее редакция скорректированных норм законодательства также обязывала иностранных граждан данной категории, планирующих находиться на территории РФ более 90 суток, получить документ, дающий право на такое пребывание. В новой редакции более четко определены сроки пребывания в стране, въезда и выезда, а также административная ответственность за их нарушение. И, в случае нарушения действующих правил, иностранному гражданину запретят въезд на территорию страны в течение трех лет. Упомянутые ограничения сроков не распространяются на иностранных граждан и лиц без гражданства, когда на день истечения указанных сроков им:

 выдано разрешение на временное проживание или вид на жительство; принято заявление и иные документы, необходимые для получения разрешения на временное проживание;  выдано разрешение на работу или патент; принято заявление работодателя о продлении срока действия разрешения на работу, выданного высококвалифицированному специалисту. Ограничения по срокам пребывания не распространяются также (при условии продления срока временного пребывания) на иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на лечении в лечебных учреждениях органов здравоохранения РФ, а также на студентов, обучающихся в образовательных учреждениях России. Иностранным гражданам, а также лицам без гражданства при планировании поездки в Российскую Федерацию рекомендуем проверить наличие в отношении них ограничений на въезд в РФ на официальном сайте ФМС России www. fms.gov.ru, в разделе «Информационные

Дополнительную информацию и ответы на актуальные для них вопросы соотечественники могут получить во время проведения видеоконференций с представителями уполномоченных органов регионов, презентаций в Латвии региональных программ с представителями уполномоченных органов субъектов РФ. С начала реализации Госпрограммы добровольного переселения ее возможностями воспользовались около 800 соотечественников из Латвии, более ста из них – в прошлом году. Число соотече-

64

MAGISTRALE

сервисы» – (http://services.fms.gov.ru/infoservice.htm?sid=3000). Более подробную информацию по упомянутым вопросам также можно получить, направив обращение на электронный адрес ФМС России: cogpw@fms-rf.ru; или в Департаменте по организации работы с иностранными гражданами ФМС России. Телефон приемной в Москве – (495) 6369887. По всем актуальным вопросам, связанным с добровольным переселением рекомендуем обращаться в представительство ФМС России при Посольстве России в Латвии по адресу: ул. Кр. Валдемара, 33, оф. 27. Тел. 67331940, 67331456, факс 67331416 Е-mail: fms-rus@internet.lv Skype: fms_latvia Сайт: www.latvia.mid.ru раздел «Представитель Федеральной миграционной службы (ФМС России) в Латвии» Все консультации и раздаточные информационные материалы бесплатные.

ственников, обращающихся за консультациями по этим вопросам, постоянно увеличивается. Полагаем, что интерес соотечественников обусловлен, в том числе, развитием экономики и улучшением социально-экономического положения регионов Российской Федерации, участвующих в реализации Госпрограммы. Соотечественники из Латвии имеют также возможность переселиться в Россию, воспользовавшись условиями Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Латвийской Республики о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев от 2 июня 1993 года. Переселение в данном случае возможно в любой субъект Российской Федерации. Потенциальный переселенец может в офисе представителя ФМС России в Риге оформить удостоверение. Переселенцу в рамках упомянутого межправительственного Соглашения предоставляется, в том числе, возможность ввезти через госграницу без уплаты таможенных пошлин принадлежащее ему личное имущество, включая одно автотранспортное средство. Он имеет также право подачи заявления на временное проживание в России вне квоты, установленной для иностранцев в регионе вселения. С начала реализации Соглашения в Россию переселилось более 12600 человек. Рассчитываем, что наметившаяся тенденция увеличения интереса соотечественников из Латвии к переселенческим программам, будет сохраняться.


Олимпиада-2014

XXII зимние Олимпийские игры, а за ними и Паралимпийские игры в Сочи вошли в летопись олимпийского движения яркими победами, уникальными спортивными сооружениями и насыщенной культурной программой. Эти игры были по-настоящему и зимними, и жаркими одновременно.

XXII зимние Олимпийские игры: ПОБЕДИЛ СПОРТ! О, спорт! Ты – мир!

В «Оде спорту» основателя Олимпийских игр современности Пьера де Кубертена есть замечательные слова: «О спорт! Ты – мир! Ты устанавливаешь хорошие, добрые, дружественные отношения между народами». «О спорт! Ты – мир!» – так назывался и фильм о летних Олимпийских играх 1980 года в Москве, снятый по заказу МОК. И эти же слова описывают эмоции участников нынешних зимних Олимпийских игр. Эти игры во многом были уникальны. Самой продолжительной и масштабной за всю историю зимних Олимпийских игр была эстафета олимпийского огня с участием 14 тысяч факелоносцев. Она началась 7 октября 2013 г. и завершилась в день открытия Олимпиады 7 февраля 2014 г. Одним из факелоносцев на этапе эстафеты в Белгороде 17 января был латвийский боксер, абсолютный чемпион в странах Балтии в 70–80-е гг. Александр Матюшенков. Описывая свои впечатления от игр, латвийский факелоносец назвал их фантастическими: «Передать это невозможно – это надо видеть! И со спортивной, и технической стороны, и с точки зрения организации соревнований, уникальности и эстетики сооружений, всей инфраструктуры – все безупречно и на самом высоком уровне. Это действительно был праздник – для спортсменов, для болельщиков, для России, для олимпийского движения в целом!» Символ игр, олимпийский факел выставлен на первом этаже рижского торгового центра Elkor Plaza (ул. Бривибас, 201).

Сочи-2014: Победа – одна на всех

Президент МОК Томас Бах назвал Олимпийские игры в Сочи превосходными с точки зрения их организации и отметил слаженную работу всех участников. «Команда «Сочи 2014», в которую вошли порядка 60 тысяч сотрудников и волонтеров, успешно завершила первую в

66

MAGISTRALE

истории России «белую» Олимпиаду. Игры посетили болельщики из 126 стран мира. В Сочи приехало более 2800 спортсменов из 88 стран мира, которые разыграли рекордные 98 комплектов наград. Игры в Сочи освещали 464 телеканала по всему миру. Игры в Сочи установили новый рекорд по числу стран, чьи представители завоевали золотые медали – награды высшей пробы увезли домой спортсмены из 21 государства. Олимпийская сборная России возглавила общекомандный медальный зачет Олимпиады в Сочи. Российские спортсмены завоевали 33 медали – национальный олимпийский рекорд. Из них 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых наград. В советской истории планка в виде 13 золотых при сумме в 27 медалей была задана в Инсбруке-1976. Во всем мире результат хозяев Олимпиады-2014 сравнивают с достижениями советских спортсменов, которые доминировали на зимних Играх и семь из девяти раз побеждали в общекомандном зачете с 1956 по 1988 год. В последний раз первую строчку (за счет золота – 11, в сумме – 23 – Норвегия и Германия остались впереди) российские олимпийцы оставили за собой в Лиллехаммере-1994. На втором месте по количеству золотых медалей – команда Норвегии, которая всего завоевала 26 медалей, из которых 11 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых. На третьем – команда Канады: 25 медалей, из них 10 золотых, 10 серебряных, 5 бронзовых. И XI Паралимпийские игры в Сочи завершились триумфом сборной России. За десять дней спортсмены завоевали рекордные 80 наград — 30 золотых, 28 серебряных и 22 бронзовые. А ведь это не просто цифры, это 80 историй преодоления, в первую очередь преодоления самого себя! И для Латвии это была самая успешная Олимпиада за всю историю. Латвийская сборная завоевала в Сочи четыре медали — две серебряных и две бронзовых в бобслее и скелетоне.


Олимпиада-2014

Поддержал своим присутствием латвийских олимпийцев и президент Латвии Андрис Берзиньш. По признанию А. Берзиньша, еще на борту самолета вместе с членами сборной он почувствовал, что латвийские спортсмены в отличном настроении едут на Олимпиаду, чтобы продемонстрировать свои силы и принять олимпийские вызовы: «Главное, что мы приняли участие в таком значимом международном мероприятии. В этом и ответ, почему я присоединился к нашей команде. Это мой долг по конституции». Делясь своими впечатлениями, президент Латвии подчеркнул: «Когда находишься на стадионе, все выглядит гораздо более зрелищно и масштабно – можно видеть сразу всю картину. Здесь были привлечены новейшие электронные технологии, и это не могло не впечатлить. И с человеческой стороны это выглядело трогательно – сюжет, идея церемонии открытия мне показались очень хорошими».

Праздник спорта и культуры

В культурной программе игр приняло участие 5000 артистов из 70 регионов России. Великолепным культурным событием стали церемонии открытия и закрытия игр на ультрасовременном стадионе «Фишт». Темой шоу во время красочной и самой амбициозной в техническом отношении церемонии открытия зимних Олимпийских игр были «Сны о России», а главной героиней – девочка по имени Любовь. В театрализованном действе зрителям представили историю становления Российского государства, в том числе масштабные сцены времен царской России (парад гвардейцев и бал высшего света), эпох революции, индустриализации и послевоенной жизни, покорения космоса… Всего в представлении принимали участие более трех тысяч участников. Ярким и эмоциональным завершением Игр стала церемония закрытия. Сюжетная линия обратилась к богатому культурному наследию России, нашедшему отражение в художественных произведениях, музыке, балете, литературе и цирковом искусстве. В церемонии приняли участие такие российские звезды мировой музыкальной сцены, как дирижер Валерий Гергиев, дирижер и альтист Юрий Башмет, пианист Денис Мацуев, певица Хибла Герзмава и скрипачка Татьяна Самуил, артисты Большого и Мариинского театров. Во время церемонии закрытия на экранах стадиона «Фишт» были продемонстрированы лучшие моменты спортивных состязаний, и зрители вновь смогли вместе со спортсменами пережить переполнявшие их эмоции. В финале шоу Белый Мишка, один из талисманов игр, под звуки ремикса известной мелодии Эдуарда Артемьева и зна-

менитой песни Александры Пахмутовой «До свиданья, Москва!» затушил олимпийский огонь, символизируя связь олимпийских поколений. Олимпийский флаг спустили с флагштока под звуки Олимпийского гимна и вручили мэру города Пхенчхана, столицы следующей зимней Олимпиады. Кульминационным моментом церемонии стала волнующая сцена затухания Олимпийского огня. В финале церемонии к Белому Мишке, Зайке и Леопарду присоединились почти 3000 детей с ветками мимозы в руках. Зрители почувствовали предвкушение весны.

Наследие и дух Олимпиады-2014

Отличные стадионы, запоминающиеся трассы, захватывающие дух трамплины. Все это было и все это останется наследием Сочи и всей стране. В Сочи был построен самый компактный спортивный кластер в олимпийской истории. Прибрежные ледовые арены находятся в шаговой доступности друг от друга, а попасть в горы по новой железной дороге можно менее чем за час. Благодаря Олимпиаде Сочи и юг России получили 4 современных горнолыжных курорта, мощный современный гостиничный комплекс на десятки тысяч номеров, более 360 км автомобильных дорог и 200 км железнодорожного полотна, 690 км инженерных сетей, современные отели и благоустроенную береговую линию. Особое внимание было уделено вопросам экологии, минимизации воздействия на окружающую среду и рациональное природопользование. У российских спортсменов благодаря Играм появились тренировочные базы по всем зимним видам спорта. Построенные в Сочи спортивные объекты образовали международный центр, который располагает всем необходимым – от мест для проведения тренировок до гостиниц и объектов здравоохранения. Из летнего курорта, популярного среди россиян, город превратился в круглогодичный деловой и туристический центр мирового уровня. Сочи уже получил право на проведение ряда крупнейших спортивных турниров – например, чемпионат мира по футболу-2018 или чемпионат мира по бобслею и скелетону в 2017 году. Президент Оргкомитета «Сочи 2014» Дмитрий Чернышенко отметил: «Россия полностью выполнила обещанное – наши Игры стали невероятно жаркими по накалу страстей, по-настоящему зимними, и Играми каждого из нас. Игры в Сочи – это величайшее мгновение нашей истории, мгновение, которое мы будем беречь в наших сердцах и передавать следующим поколениям». Ольга СОКОЛОВА


Сотрудничество

Рига – Петербург: путешествие в столицы культур Европы и России Столицу Латвии Ригу и Северную столицу России Санкт-Петербург связывает не только нахождение на берегах общего для стран Балтийского моря, но и давние партнерские, культурные и дружеские связи. Доброй традицией стало проведение Дней Риги в Санкт-Петербурге и Дней Санкт-Петербурга в Риге и Юрмале. О развитии партнерских отношений между городами, являющимися признанными культурными столицами, в эксклюзивном интервью журналу Magistrale рассказал член Правительства СанктПетербурга, председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга А. В. Прохоренко. 68

MAGISTRALE


Сотрудничество  Александр Владимирович, какие знаковые события в международной жизни Санкт-Петербурга запланированы на 2014 год? – Дни Санкт-Петербурга и деловые миссии запланированы в десятках городах за рубежом. Но в нынешнем году особое место в этой палитре партнерских программ займет Рига. Дни Санкт-Петербурга в Культурной столице Европы–2014 запланированы на первую декаду июня. Мы готовим сбалансированную и яркую программу, т. е. в делегацию войдут и предприниматели, и специалисты в области сохранения памятников архитектуры, и звезды петербургских подмостков. Эксперты будут работать в формате круглых столов, а горожан, я уверен, не оставит равнодушными гала-концерт мастеров искусств, вечер джаза. Любителей фотографии порадует выставка «Петербург глазами ангелов», авторы которой вдохновились панорамами города с высоты птичьего полета. В 2014 году мы ждем большое количество гостей из Европы для участия в специальных программах перекрестных годов культуры России и Великобритании, туризма России и Италии, Года культуры в России. Крупное и значимое событие, к которому город готовится с особой тщательностью, – это Десятая европейская биеннале современного искусства «Манифеста». Биеннале пройдет в Государственном Эрмитаже, который в этом году отмечает 250-летний юбилей. В конце весны деловую и политическую элиту мира вновь соберет Петербургский международный экономический форум, а выдающихся деятелей искусства и культуры – Международный культурный форум – в начале зимы.  Как Вы оцениваете развитие диалога Санкт-Петербурга с регионами Латвии? – Между Санкт-Петербургом и латвийскими городами выстроено насыщенное и эффективное взаимодействие. Созданы все юридические и институциональные условия: подписаны документы о сотрудничестве между городами, между торгово-промышленными палатами. В последнее десятилетие наблюдается рост взаимной торговли между Санкт-Петербургом и Латвией. Несмотря на мировые кризисные вихри, в 2013 году товарооборот увеличился на 1% и составил порядка миллиарда евро, что соответствует 14-му месту в рейтинге торговых партнеров нашего города. В 2013 году на 5% увеличились поставки латвийских товаров в Петербург. Четверть импорта из Латвии составляет продукция машиностроения. Также мы покупаем в Латвии соль, серу, строительные смеси, пластмассу, бумагу, картон, изделия из черных металлов и многое другое. Нельзя не сказать о молочной продукции латвийских производителей, которая пользуются особым спросом у петербуржцев. Конечно, красной строкой в повестке дня нашего взаимодействия был и останется туризм. Ежегодно Латвию посещают более 20 тысяч петербуржцев. Эта цифра не соответствует огромному потенциалу латвийских курортов и бесконечному обаянию Риги. Недавно на берегах Невы состоялся фестиваль латгальской культуры. Рижане тепло встречали гастроли наших театров. Но петербуржцы хотели бы больше знать о культуре Латвии и больше рассказывать о нашем на-

следии. Санкт-Петербург активно набирает баллы известности как туристская Мекка, как место проведения встреч на высшем уровне. Внешний облик города обретает европейский лоск, а экология – европейские стандарты. Деловой климат становится все более комфортным и устойчивым. При этом нас все чаще называют «умным городом», центром инноваций и новых технологий. Все эти конкурентные преимущества Петербурга становятся предметом партнерств с городами Латвии. В Риге много лет работает Информационный деловой центр Санкт-Петербурга. Его основные задачи – через консультации оказывать содействие, например, латвийским предпринимателям в подборе партнера в Санкт-Петербурге и, встречно, петербургским бизнесменам – на рынок Латвии. В ИДЦ Санкт-Петербурга в Риге работают специалисты, которые хорошо знакомы с обоими городами и имеют поддержку со стороны администраций – своего рода «мандат». Мы стремимся поддерживать наш диалог не «от мероприятия к мероприятию», а в постоянном развитии, в детализации его в разных областях.  Какова стратегия Санкт-Петербурга сегодня? – Петербург – город молодой. Нам в мае исполнится всего 311 лет. Он был основан Петром Первым как «окно в Европу», как выход к морским торговым путям, как новая столица Российской империи. Можно сказать, что это был первый российский инновационный проект. Петербург и в XXI веке соответствует историческому предназначению, своему новаторскому духу. После вступления России во Всемирную торговую организацию ландшафт петербургской экономики постепенно меняется. В Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга поставлена задача перевода экономики на инновационные рельсы. Успешно действует программа «Наука. Промышленность. Инновации». Все больше резидентов принимает особая экономическая зона по внедрению инноваций. Создается технопарк в сфере высоких технологий «Ингрия», открыты бизнес-инкубаторы, где отрабатываются механизмы поддержки начинающих предпринимателей. Многие мировые компании выбирают Петербург для размещения современных наукоемких производств. СанктПетербург – обладатель официального титула, присуждаемого голосованием по всей стране, «Лучший инновационный регион России». Среди регионов России Санкт-Петербург занимает лидирующую позицию по количеству предприятий малого и среднего бизнеса. В этом важном для социальной стабильности и общественного благополучия секторе экономике занято более полутора миллиона горожан. Большое внимание уделяется вопросам защиты прав интеллектуальной собственности, вопросам экологической безопасности, ресурсосбережению и повышению энергоэффективности предприятий. Петербург – самый северный мегаполис в мире, в котором проживают более пяти миллионов человек. Такое же количество туристов город принимает ежегодно. Мы будем рады видеть у себя предпринимателей и путешественников из Латвии. Ольга СОКОЛОВА Фото предоставлено Комитетом по внешним связям санкт-Петербурга

MAGISTRALE

69


Ziemeļu galvaspilsēta Северная столица

Sanktpēterburga:

muzejs zem atklātas debess Sanktpēterburgu slavenu padarījuši tās pieminekļi un monumenti. Ne velti šī pilsēta tiek dēvēta par „muzeju zem atklātas debess”. Daudzi Sanktpēterburgas pieminekļi ir iemūžinājuši vēsturiskus vai mītiskus personāžus, citi atgādina pilsētas dzīvē nozīmīgus notikumus. Nav iespējams nepamanīt pieminekļus Sanktpēterburgas ielās. Tagad mēs pastāstīsim par dažiem no tiem.

Санкт-Петербург знаменит своими памятниками и монументами. Недаром город называют «музеем под открытым небом». Одни памятники Санкт-Петербурга запечатлели исторических или вымышленных персонажей, другие напоминают о важнейших событиях города. Памятники Санкт-Петербурга невозможно не заметить на улицах города. Мы расскажем о некоторых из них.

Санкт-Петербург:

музей под открытым небом Laimi nesošie Pētera I ceļgali

Pētera I piemineklis Petropavlovskas cietoksnī ir jaunākais starp visiem valdniekam veltītajiem pieminekļiem, kas atrodami šajā pilsētā. Jāsaka, ka tas ir arī pats neviennozīmīgākais un pārsteidzošākais Pētera I pirmineklis. Tā autors ir skulptors Mihails Šemjakins. Šis Pēterim I veltītais piemineklis tika uzstādīts 1991. gadā Petropavlovskas cietokšņa Galvenajā alejā, kādreizējās sardzes nama priekšā. Tas notika īsi pirms vēsturiskā pilsētas nosaukuma atgūšanas. Piemineklis liets bronzā un ataino tronī sēdošo Pēteri I. Postamenta sānos redzams uzraksts: „Varenās Pilsētas dibinātājam, Krievijas imperatoram Pēterim Pirmajam no itāļu skulptora Karlo Rastrelli un krievu mākslinieka Mihaila Šemjakina. 1991. gads. Liets Amerikā.” Pieminekļa izstrādes procesā Mihailu Šemjakinu iedvesmoja kāda cita skulptora – Karlo Bartolomeo Rastrelli mantojums – darba pamatā

70

MAGISTRALE

Счастливые колени Петра I

Памятник Петру I в Петропавловской крепости — самый «свежий» из имеющихся в городе памятников самодержцу, а также самый неоднозначный и неожиданный памятник Петру I вообще. Автор его — ныне здравствующий скульптор Михаил Шемякин. Памятник Петру I установлен на Главной аллее Петропавловской крепости перед зданием бывшей гауптвахты в 1991 году, накануне возвращения городу исторического имени — Санкт-Петербург. Памятник отлит из бронзы и представляет собой сидящего на троне Петра I. На боковой плоскости постамента имеется надпись: «Основателю Великого Града Российского императору Петру Первому от итальянского скульптора Карло Растрелли и от русского художника Михаила Шемякина. 1991 год. Отлита в Америке».


Ziemeļu galvaspilsēta Северная столица При создании памятника Михаил Шемякин опирался на наследие другого скульптора — Карло Бартоломео Растрелли, в частности, на известную «Восковую персону», находящуюся в Эрмитаже, и на посмертную восковую маску. Растрелли снял восковую маску с Петра в 1719 году и позже использовал её для создания бронзового бюста самодержца. Но если Растрелли как-то оживил маску — на бюсте его работы есть усы, парик, читается выражение лица, то Шемякин этого делать не стал. Лицо Петра в его исполнении выглядит неживым — скульптор не стал ничего добавлять к тому, что было на посмертной маске. Лицо выполнено натуралистично, но в нем есть нечто жуткое и неестественное, что заставляет вспомнить обитателей Кунсткамеры. Растрелли также создал «Восковую персону» — объемную фигуру, портрет Петра I в натуральную величину. При создании памятника Шемякин воспроизвел позу «Восковой фигуры», однако внес некоторые изменения. Петр I отличался монументальным ростом — 2 метра 4 сантиметра. Михаил Шемякин увеличил пропорции тела Петра в 1,5 раза, но голову трогать не стал — поэтому она выглядит карикатурно маленькой. Скульптор пытался добиться пропорций, характерных для русской иконописи. Памятник — одна из наиболее популярных достопримечательностей Петропавловской крепости. Туристы любят фотографироваться на коленях Петра I. Большинство людей помещается там без труда — пропорции скульптуры это позволяют. Колени и пальцы скульптуры хорошо отполированы. Существует примета, по которой человек, коснувшийся пальца Петра I, обретет богатство. Благодаря своей необычности памятник вызывает противоречивые мнения у петербуржцев и гостей города, так как нарушает традиционные представления о Петре I. Кто-то даже называет его «Петр-паук» за длинные, растопыренные, наводящие некоторую жуть пальцы. А кто-то просто любит его — как необычный памятник необычному человеку, основателю Санкт-Петербурга и Петропавловской крепости. ir slavenā „Vaska persona”, kas pašlaik atrodas Ermitāžā, un pēcnāves vaska maska. 1719. gadā Rastrelli noņēma Pētera I vaska masku un vēlāk izmantoja to, lai izveidotu valdnieka krūšutēlu no bronzas. Rastrelli centās masku atdzīvināt – krūšutēla sejā ir ūsas, uz galvas – parūka, iespējams uztvert sejas izteiksmi, savukārt Šemjakins to nedara. Viņa veidotā Pētera seja izskatās nedzīva – skulptors nekādā veidā nepapildināja pēcnāves masku. Seja ir dabiska, taču tajā ir kaut kas baismīgs un nedabisks, - tā atsauc atmiņā Kunstkameras iemītniekus. Rastrelli radošā iztēle palīdzēja radīt arī „Vaska personu” – telpisku figūru, Pētera I portretu dabiskā lielumā. Veidojot pieminekli, Šemjakins atainoja „Vaska figūras” pozu, taču ieviesa dažas izmaiņas. Pēteris I bija milzīga auguma cilvēks – 2 metri un 4 centimetri. Mihails Šemjakins savā darbā ir 1,5 reizes palielinājis Pētera ķermeņa proporcijas, taču galvu viņš neaiztika – tā izskatās kariķēti maza. Skulptors centās panākt krievu ikonu glezniecībai raksturīgās proporcijas. Šis piemineklis ir viens no populārākajiem objektiem Petropavlovskas cietoksnī. Tūristiem ļoti patīk fotografēties, sēžot uz Pētera I ceļiem. Lielākā daļa tūristu iekārtojas bez jebkādām grūtībām – skulptūras proporcijas to pieļauj. Bronzas ceļi un pirksti ir gludi nopulēti. Izveidojies ticējums, saskaņā ar kuru cilvēks, kurš pieskāries Pētera I pirkstam, kļūs bagāts. Pieminekļa neparastais izskats rada pretrunīgas jūtas gan pašu Pēterburgas iedzīvotāju, gan pilsētas viesu vidū, jo grauj tradicionālos priekšstatus par Pēteri I. Dažs labs to pat dēvē par „Pēteri-zirnekli” garo, izplesto un nedaudz biedējošo pirkstu dēļ. Taču citi to mīl – kā neparastu pieminekli neparastam cilvēkam, Sanktpēterburgas un Petropavlovskas cietokšņa dibinātājam.

Памятник «российскому Марсу»

Фигура Суворова была отлита в бронзе по проекту скульптора М.И. Козловского и установлена 5 мая 1801 года в годовщину смерти полководца. Скульптор в своей работе отошел от реальности и прибегнул к аллегории, так вместо небольшой сухощавой фигурки Суворова, автор изобразил полководца юным атлетом, древнеримским богом войны – Марсом. Он суров и неустрашим – надежный защитник России. Этот памятник Суворову по совершенству композиции и выразительности считается одним из лучших монументов, созданных в России в 18 веке. Во время Великой Отечественной войны памятник Суворову оставался открытым, тогда как многие монументы города были либо закрыты специальными деревянными щитами, либо закопаны.

Анна Ахматова напротив «Крестов»

Памятник Анне Ахматовой в Петербурге установлен напротив знаменитой тюрьмы «Кресты», у стен которой, по признанию поэтессы в поэме «Реквием», она провела 300 часов. Памятник Анне Ахматовой между улицей Шпалерной и набережной Робеспьера был установлен относительно недавно, в 2006 году. Создали его скульптор Галина Додонова и архитектор Владимир Реппо. Напротив — самая знаменитая в Петербурге тюрьма «Кресты», у ворот которой поэтесса провела много тяжелых дней. Можно сказать, что в поэме «Реквием» Ахматова сама указала на место для будущей скульптуры:

MAGISTRALE

71


Ziemeļu galvaspilsēta Северная столица

Piemineklis „krievu Marsam”

Suvorova figūra ir atlieta bronzā pēc skulptora M.Kozlovska projekta un uzstādīta 1801. gada 5. maijā – karavadoņa nāves gadadienā. Savā darbā skulptors atkāpās no realitātes un izmantoja alegoriju: Suvorova nelielās kalsnējās figūras vietā autors viņu atainoja kā jaunu atlētu, senās Romas kara dievu – Marsu. Viņš ir skarbs un bezbailīgs – uzticams Krievijas aizstāvis. Kompozīcijas pilnības un izteiksmīguma dēļ Suvorovam veltītais piemineklis tiek uzskatīts par vienu no labākajiem pieminekļiem, kas tapuši Krievijā 18. gadsimtā. Lielā Tēvijas kara laikā Suvorova piemineklis netika nosegts, kā daudzi citi pieminekļi, kas tika apsegti ar īpašiem koka vairogiem vai aprakti.

Anna Ahmatova iepretim „Krustiem”

Piemineklis Annai Ahmatovai Sanktpēterburgā ir uzstādīts iepretim plaši pazīstamajam cietumam „Krusti” – poēmā „Rekviēms” dzejniece atzīstas, ka pie tā sienām viņa ir pavadījusi 300 stundas. Piemineklis Annai Ahmatovai starp Špaļernaja ielu un Robespjēra krastmalu uzstādīts salīdzinoši nesen – 2006. gadā. Tā autori ir skulptore Gaļina Dodonova un arhitekts Vladimirs Reppo. Iepretim – Sanktpēterburgā labi pazīstamais cietums „Krusti”, pie kura vārtiem dzejniece ir pavadījusi ilgas un smagas dienas. Jā, poēmā „Rekviēms” Ahmatova pati norāda vietu skulptūrai: «А если когда-нибудь в этой стране Воздвигнуть задумают памятник мне, … здесь, где стояла я триста часов И где для меня не открыли засов».

„Krustu” vārti Ahmatovas priekšā patiešam neatvērās – ne reizi viņa netika arestēta, iespējams, laimīgas nejaušības dēļ. Taču viņas tuviniekus baismīgais režīms nesaudzēja. 1921. gadā pazīstamajam dzejniekam Nikolajam Gumiļevam, tolaik jau bijušajam Ahmatovas vīram, tika piespriests augstākais soda mērs – nāves sods nošaujot. Apsūdzību Gumiļevs gaidīja netālu no šīs vietas, iepriekšējā ieslodzījuma ēkā Špaļernaja ielā 25, pirmajā Krievijas „paraugcietumā” (pašlaik – izmeklēšanas izolators Nr.3). Ievērības cienīgs fakts: ceturtdaļgadsimtu agrāk šeit sēdēja arī Ļeņins – „paraugcietumā” ir sēdējuši simtiem revolucionāru pirms cara gāšanas un tūkstošiem viņu pretinieku pēc tās. Saglabājusies Gumiļeva zīmīte sievai no 7. kameras, kurā viņš sēdēja: „Neraizējies par mani, esmu vesels, rakstu dzeju un spēlēju šahu.” Dažas dienas vēlāk viņš tika nošauts kā tautas ienaidnieks. Nikolaja Gumiļeva un Annas Ahmatovas dēls, nākamais slavenais vēsturnieks Ļevs Gumiļevs „Krustos” nokļuva 1935. gadā. Tolaik viņam bija tikai 23 gadi, viņš studēja Ļeņingradas universitātes Vēstures fakultātē. «Муж в могиле, сын в тюрьме помолитесь обо мне», – rakstīs Ahmatova vienā no sava „Rekviēma” dziedājumiem. Laikā, kad tika arestēts viņas dēls, Ahmatova no jauna bija precējusies – ar mākslas zinātnieku Nikolaju Puņinu. Puņins tiek „savākts” vienlaikus ar Ļevu Gumiļevu. Ahmatova viņiem abiem nes paciņas, pastāvīgi apmeklē cietumu, stāv rindās kopā ar simtiem tādu pašu ieslodzīto radinieku. Pēdējā cerībā viņa raksta vēstuli Staļinam ar lūgumu atbrīvot viņas tuviniekus. Dīvaini, taču saskaņā ar ģenerālsekretāra personisko rīkojumu Ahmatovas vīrs un dēls patiešām tiek atlaisti brīvībā. Uz zināmu laiku. Piecpadsmit gadus vēlāk Puņins tiks represēts un ies bojā izsūtījumā Vorkutā.

72

MAGISTRALE

«А если когда-нибудь в этой стране Воздвигнуть задумают памятник мне, … здесь, где стояла я триста часов И где для меня не открыли засов». Засов для Ахматовой в «Крестах» действительно не открыли — она ни разу не была арестована, по чистой, вероятно, случайности. Но ее близких страшный режим не щадил. В 1921 году был приговорен к высшей мере наказания — расстрелу — на тот момент уже бывший муж Ахматовой, известный поэт Николай Гумилев. Своего обвинения Гумилёв ждал тут же неподалеку, в доме предварительного заключения на Шпалерной, 25, в первой российской «образцовой» тюрьме (ныне СИЗО № 3). Примечательно, что на четверть века раньше там сидел и Ленин — «образцовая» тюрьма перевидала сотни революционеров до свержения царя и тысячи их противников после 17-го года. Сохранилась записка Гумилева жене из его 7-й камеры: «Не беспокойся обо мне, я здоров, пишу стихи, играю в шахматы». Несколько дней спустя он был расстрелян как враг народа. Сын Николая Гумилёва и Анны Ахматовой, будущий знаменитый историк Лев Гумилев попадает в «Кресты» в 1935 году. Ему тогда всего 23 года, он учится на историческом факультете Ленинградского университета. «Муж в могиле, сын в тюрьме помолитесь обо мне», — напишет Ахматова в одной из песен своего «Реквиема». На момент ареста сына Ахматова вновь замужем, за искусствоведом Николаем Пуниным. Пунина «забирают» в одно время с Львом Гумилёвым. Им обоим носит Ахматова передачки, обивает тюремные пороги, стоит в очередях из сотен таких же несчастных родственников заключенных. В последней надежде пишет письмо Сталину, с просьбой освободить близких. И как ни странно, по личному распоряжению генсека, мужа и сына действительно выпускают. На время. Через пятнадцать лет Пунин будет репрессирован и погибнет в ссылке в Воркуте. Лев Гумилев за свою долгую жизнь арестован три раза. В 38-м году семнадцать месяцев подряд приходила Ахматова к стенам «Крестов», прежде чем сына отправили в заключение в норильскую колонию. Семнадцать месяцев кричу Зову тебя домой. Кидалась в ноги палачу — Ты сын и ужас мой». Потрясение от этого ареста — наряду с другими страшными жизненными событиями — и повлекло за собой возникновение поэмы «Реквием». В предисловии Ахматова расскажет, что в годы ежовщины она провела семнадцать месяцев в тюремных очередях. Как-то стоявшая за ней женщина спросила — может ли она об этом написать. Ахматова ответила — да, и «что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом».


Ziemeļu galvaspilsēta Северная столица Savā ilgajā mūžā Ļevs Gumiļevs ir ticis arestēts trīs reizes. 1938. gadā Ahmatova uz „Krustiem” staigāja septiņpadsmit mēnešus, pirms dēls tika izsūtīts uz koloniju Noriļskā. «Семнадцать месяцев кричу Зову тебя домой. Кидалась в ноги палачу – Ты сын и ужас мой». Šī aresta radītie pārdzīvojumi līdz ar citiem briesmīgiem negadījumiem pamudināja dzejnieci sacerēt poēmu „Rekviēms”. Priekšvārdā Ahmatova stāsta, ka ježovščinas gados viņa septiņpadsmit mēnešus viņa ir pavadījusi rindās pie cietuma. Reiz kāda līdzās stāvoša sieviete pajautāja, vai viņa varētu to aprakstīt. Ahmatova atbildēja apstiprinoši, un „kaut kas līdzīgs smaidam pārslīdēja pāri tam, kas reiz bija viņas seja.” „И я молюсь не о себе одной, А обо всех, кто там стоял со мною, И в лютый холод, и в июльский зной, Под красною ослепшею стеною”. Vieta Annas Ahmatovas pimineklim tika oficiāli apstiprināta vairākus gadus pirms tā uzstādīšanas. Taču, pirms to paspēja uzstādīt, šajā vietā tika uzcelta pazemes autostāvvieta, tāpēc tautā skulptūra acumirklī ieguva nosaukumu „Ahmatova uz garāžām”. Bet cietums? Kas attiecas uz cietumu, 2006. gada vasarā tika pieņemts lēmums pārcelt to uz citu vietu. Iespējams, vecā ēka tiks pārbūvēta un pārvērtīsies par izklaides kompleksu vai viesnīcu. Ja tā patiešam notiks, autora iecerētais pieminekļa ansamblis zaudēs savu pamatu.

74

MAGISTRALE

И я молюсь не о себе одной, А обо всех, кто там стоял со мною, И в лютый холод, и в июльский зной, Под красною ослепшею стеною. Место для памятника Анне Ахматовой было официально утверждено за несколько лет до его установки. Но к моменту открытия там построили подземную стоянку, благодаря чему в народе скульптура тут же получила название «Ахматова на гаражах». Что касается тюрьмы, то летом 2006 года было принято решение о переносе ее на новое место. Старое здание, возможно, будет перепрофилировано в развлекательный комплекс или отель. Если это действительно произойдет, то задуманный авторами памятника ансамбль будет разрушен. Подготовила Ольга СОКОЛОВА


Вселенную цветов – ок р а д о п в В

компетенции Rīgas Ziedi творить настоящие чудеса, доставлять радость людям. Букеты, созданные профессиональными флористами или же на индивидуальный вкус заказчика, букеты с подарками, доставленные в течение двух часов по Риге или в течение трех часов по Юрмале, только часть работы этого коллектива. Еще одна сфера деятельности – оформление цветами и растениями помещений, уличных веранд, площадок рядом с офисом, различных мероприятий государственных и частных организаций. Цветы для составления букетов и цветочных композиций приходят из самых разных стран. Голландия – несомненный лидер цветочного рынка. Эта страна поставляет по миру не только ставшие ее визитной карточкой тюльпаны, но и самые разнообразные экзотические, рожденные в теплицах цветы и комнатные декоративные растения. Использует компания только самые лучшие цветы из Голландии. Свое место в букетах флористов занимают роскошные крупные розы из Эквадора и Кении. Цветы из жарких стран имеют свои положительные свойства, внешний вид и аромат. Например, розы из Кении отлично стоят в вазах и сохраняют свою свежесть почти в два раза дольше, чем европейские. Используются также цветы из Израиля. Естественно, все сезонные цветы Латвии – полевые и выращенные в садах – есть в арсенале флористов www.RigasZiedi.lv. Владелец компании и сайта www.RigasZiedi.lv Илгварс Думкалнс с увлечением говорит о своей работе. Он основал компанию около двух лет назад, но заказчиков становится все больше и больше, потому что персонал работает с максимальной отдачей, и люди это чувствуют. К тому же сделать заказ совсем просто – надо всего лишь зайти на домашнюю страничку компании www.RigasZiedi.lv Это и современно, и не доставляет особых хлопот. «Еще не было случая, что мы кому-то отказали в его просьбе. Даже самой оригинальной», – рассказывает Илгварс Думкалнс. А такие случаи бывают нередко. Например, один молодой человек пожелал заказать для своей возлюбленной «миллион алых роз». Компания поставила романтику букеты, а также розами и лепестками украсили его частный дом и территорию вокруг! Есть клиенты, которые с периодичностью посылают цветы своим подругам или женам, есть и такие, кто готовы делать это каждый день. Можно заказать и букет из конфет или приложить к букету коробку сладостей. Поводы дарить цветы бывают самыми разными.

Жизненное пространство

Подарить экзотический благоухающий букет тропических цветов, скромный букетик привычных и милых полевых, оформить квартиры или офисы заморскими диковинными растениями… Сегодня – это мечта, ставшая реальностью благодаря фирме Rīgas ziedi.

Портфолио Порт тф на сайте компании www.RigasZiedi.lv постоянно обновляется, но овлляетсс можно посмотреть фотографии размещенных там букетов и выбрать вы ыбрат классический вариант или же заказать свой, проявив собсственную тввенную фантазию. Особый случай – свадьба. К этому событию флористами р исттами создаются нежные букеты для невесты и другие свадебные ааксессуары ксеессуа из цветов. Под стать случаю – букеты из белых роз и лилий, роскошных орхидей, нежно-розовых бутонов весенних пионов. ли ий,, рос Для оформления автомобилей свадебного кортежа можно заказать Д ляя офо о элегантные эл леггантн н гирлянды из цветов, другие цветочные композиции для украшения ук краашен н салона автомобиля или праздничного помещения. адрес: www.RigasZiedi.lv! Он доступен отовсюду, где ЗЗапомните апом м интернет. Клиенты, желающие поздравить своих друзей, родных, еесть стьь инте е ллюбимых, юби имыхх коллег или партнеров по бизнесу, могут сделать заказ с в море, с нефтяной платформы (что на практике уже ссудна уд дна корабля ко о делалось), д елаалось из аэропорта или отправляясь в путешествие. В активе закказчиков азчиков – клиенты из 40 стран мира! Наталья КЛЮЧНИКОВА

Rīgas Ziedi Ул. Таллинас, 83, Рига. Тел. 67310047; моб. 20018499 www.RigasZiedi.lv birojs@rigasziedi.lv www.facebook.com/RigasZiedi

MAGISTRALE

75


Darbīgs prāts Человек дела

Nikolajs Sokols: Manuprāt,

ir svarīgi būt noderīgam cilvēkiem 24 gadu vecumā viņš tika pirmo reizi ievēlēts Aizkraukles pilsētas domē. Izrādījās, ka jaunība nemaz nav tik slikta lieta, un vēlētāji pēc nopelniem novērtēja viņa darba rezultātus. Nikolajs Sokols tika ievēlēts pašvaldībā atkārtoti, taču viņa „rekordu” – visjaunākais deputāts – vēl neviens nav pārspējis. Šodien Nikolajs stāsta gan par to, ko viņš ir paspējis paveikt šo četru gadu laikā, gan arī par saviem nākotnes nodomiem. Ему было 24 года, когда он впервые был избран депутатом городской думы Айзкраукле. Молодо оказалось не зелено, и результативность его работы избиратели оценили по достоинству. Николай Сокол вошел в состав самоуправления во второй раз, а его «рекорд» самого молодого депутата никто еще не побил. Сегодня Николай рассказывает о том, что он успел сделать за эти четыре года и что намерен сделать еще.

Николай Сокол:

Для меня важно быть полезным для людей 76

MAGISTRALE


Darbīgs prāts Человек дела

Narkotikām – stop!

Pret narkotikām man vienmēr ir bijusi strikti negatīva attieksme. Narkotikas ir ļaunums, kas izposta jauniešu dzīvi. Esmu kustības „Stop Drugs” valdes loceklis. Tās mērķis ir iznīdēt legālās narkotikas. Sākumā mēs darbojāmies kā tautas kustība, cēlām cilvēkus cīņā ar šo ļaunumu. Pēc tam nodibinājām juridisku organizāciju, un tagad esam spējīgi likumīgi iesniegt likuma grozījumus. Mēs lokalizējam „spaisu” tirdzniecības punktus, bloķējam tirdzniecību, organizējam skaidrojošas sarunas ar pircējiem. Daudzi žēlojās, ka viņiem nav naudas sporta nodarbībām. Tātad tam draņķim nauda ir, bet sportam – ne? Taču mēs esam gatavi maksāt viņu vietā – lai tikai viņi nāktu. Cieši sadarbojamies ar policiju. Ja izdodas iekļūt veikalā, policijai ir tiesības konfiscēt aizdomīgos „spaisus” pārbaudēm (esam panākuši, lai tiktu pieņemts tāds likums). Izstrādāsim sistemātisku reidu shēmu, lai sabiedrība un likumdošanas orgāni ieraudzītu, ko dara narkotiku tirgoņi un kā viņi kropļo mūsu bērnus.

Sports

Sports spēj daudz ko dot cilvēkam un no daudz kā pasargāt. Ar sportu nodarbojos kopš astoņu gadu vecuma. Izvēlējos Austrumu tuvcīņas: sambo, ušu, karatē, šotokan. Šodien esmu Latvijas Karatē asociācijas viceprezidents un galvenais tiesnesis. Šogad pēc 13 gadus ilga pārtraukuma esmu nolēmis piedalīties Eiropas karatē čempionātā. Kāpēc? Bērniem ir vajadzīgs piemērs, motivācija. Viņiem ir jāredz, ka cilvēks, kurš tiesā viņu cīņu, arī pats prot un dara. Tas ir pirmais iemesls. Otrkārt, esmu nolēmis piepildīt savu bērnu dienu sapni. 16 gadu vecumā notika tā, ka es biju gatavs uzstāties Eiropas čempionātā. Braucienam bija vajadzīgi 200 dolāri, taču neviens man tos neiedeva, un uz čempionātu es neaizbraucu. Esmu pilnīgi pārliecināts par to, ka sportam ir nepieciešams valsts atbalsts. Ir jāstrādā Izglītības un sporta ministrijai, jābūt spēcīgām un dzīvotspējīgām valsts programmām. Latvijā ir daudz talantīgu jauniešu, kam nepieciešama tikai sporta organizācija. Nākamajā gadā Latvijā notiks pasaules čempionāts karatē – tas liecina par to, ka esam stipri, ka mūsu karatistus pasaulē ciena. Pavasarī jau trešo reizi organizēšu draudzības spēli starp Latvijas Saeimas un Aizkraukles futbolistu-veterānu futbola komandām. Pagaidām rezultāts ir neizšķirts – 1:1.

Стоп наркотикам!

Всегда относился к наркотикам жестко и радикально. Наркотики – очевидное зло, которое калечит жизни молодых. Я член правления Stop Drugs, цель движения – искоренить легальные наркотики. Поначалу мы выступали как народное движение, подняли народ на борьбу с этим злом. Затем создали юридическую организацию, чтобы уже на юридической основе могли подавать поправки к закону. Мы выявляем точки торговли «спайсами», блокируем торговлю, проводим разъяснительную беседу с покупателями. Многие жаловались, что у них нет денег на занятия спортом. На дурь есть, а на спорт нет? Но мы готовы платить за них, пусть только приходят. Мы плотно работаем с полицией. Если удается попасть внутрь магазина, полиция имеет право изъять подозрительные «спайсы» для проверки (мы добились, чтобы такой закон был принят). Наши рейды будут носить систематический характер, чтобы общество и законодатели видели, что творят наркоторговцы, калеча наших детей.

Спорт

Спорт много дает человеку и от многого остерегает. Я в спорте с восьми лет – занимаюсь восточными единоборствами: самбо, ушу, карате, шотокан. Сегодня я главный судья и вице-президент Латвийской ассоциации карате. В этом году после 13 лет перерыва решил выступить на чемпионате Европы по карате. Почему? Детям нужен пример, мотивация. Они должны видеть, что человек, который судит их бой, сам умеет и делает. Это во-первых. А во-вторых, решил осуществить свою детскую мечту. Была у меня ситуация, когда в 16 лет я готов был выступить на чемпионате Европы. Для поездки требовалось 200 долларов, но никто мне их не дал, и на чемпионат я не поехал. Я глубоко убежден, что спорту требуется государственная поддержка. Должно работать Министерство образования и спорта, должны быть созданы сильные, действенные государственные программы. В Латвии огромное количество талантливой молодежи, кото-

MAGISTRALE

77


Darbīgs prāts Человек дела

Maksā mazāk

Saviem vēlētājiem esmu apsolījis cīnīties ar augstajiem apkures tarifiem. 2009. gadā iekļāvām pilsētas attīstības plānā siltuma ģenerācijas uzņēmuma piebūves celtniecību. Tādu līdzekļu pašvaldībai nebija, tāpēc nodevām celtniecības darbus privātās rokās. Jau tuvāko gadu laikā apkures tarifi Aizkrauklē ievērojami mazināsies.

Sava slimnīca

Nosargājām Aizkraukles pilsētas slimnīcu, ko gatavojās slēgt. Mums izdevās piesaistīt investorus un izdzīvot smagākajā krīzes periodā. Šodien slimnīca strādā, un esam pat palielinājuši tai paredzētās kvotas.

Krievu skolai – būt!

Mums ir izdevies nosargāt arī vienīgo krievu skolu pilsētā, ko gatavojās „optimizēt”, apvienojot ar latviešu skolu. Dziļa pateicība jāizsaka 1. vidusskolas audzēkļu vecākiem, kuri operatīvi griezās pie mums pēc palīdzības un sniedza atbalstu šajā cīņā. Šobrīd jau ir pieņemts lēmums, ka latviešu skolas pirmsskolas klases pāries uz krievu skolas telpām, taču 1. vidusskola ir saglabāta.

Teātris

Pirms diviem gadiem kopā ar deputātu Vitāliju Orlovu atvedām uz Aizkraukli Rīgas krievu teātra izrādi un uzdāvinājām to pilsētai. 7. martā izrāde bez maksas tika demonstrēta arī Jēkabpilī. Dāmas dāvanā saņēma izrādi „Viss par sievietēm”. Reizi gadā noteikti centīšos sameklēt līdzekļus šādām „viesizrādēm” manā dzimtajā pilsētā. Izrāde noteikti notiks arī nākamgad. Pašlaik tā jau ir tradīcija.

Pareizticīgo baznīca

Baznīcas celtniecība ir vēsturisks notikums, jo tā uzticīgi kalpos 200 – 300 gadus vai pat ilgāk. Baznīcu apmeklēs ticīgie no visas valsts. Tātad palīdzība būvdarbos būs labs darbs. Ir ļoti patīkami apzināties, ka arī šeit esmu pielicis savu roku, – man izdevās pārliecināt pilsētas domes deputātus un mēru atbalstīt celtniecību. Mani izdzirdēja, atbalstīja, un rezultātā baznīca saņēma palīdzību no pilsētas budžeta. Ja Dievs dos, nākamgad Aizkrauklē tiks atklāta pareizticīgo baznīca. Jeļena KOŅIVECA

рую надо спортивно организовать. В следующем году мы будем проводить в Латвии чемпионат мира по карате, это говорит о нашей силе и о том, что наших каратистов в мире уважают. Весной вот уже в третий раз я организую товарищеский матч между футбольными командами латвийского парламента и футболистами-ветеранами Айзкраукле. Пока счет равный – 1:1.

Плати дешевле

Своим избирателям я обещал, что буду бороться с высокими тарифами за отопление. В 2009 году мы включили в план развития города строительство пристройки для предприятия по генерации тепла. У самоуправления таких средств не было, мы отдали стройку в частные руки. И уже в ближайшие годы тарифы на тепло в Айзкраукле будут значительно снижены.

Своя больница

В Айзкраукле мы отстояли свою городскую больницу, которую намеревались закрыть. Нам удалось привлечь инвесторов и выжить в сложный период кризиса. Сегодня больница работает, и даже увеличены квоты для нее.

Русской школе быть!

Отстояли мы и единственную в городе русскую школу, которую пытались «оптимизировать», объединив с латышской. Спасибо родителям 1-й средней школы, которые оперативно обратились к нам за помощью и поддержали нас в этой борьбе. Сегодня принято решение, что начальные классы латышской школы перейдут в здание русской. Но русская 1-я средняя школа сохранена.

Театр

Два года назад вместе с депутатом Виталием Орловым я привез в Айзкраукле спектакль Рижского русского театра и подарил его городу. 7 марта представление бесплатно показали и в Екабпилсе. Женщины получили в подарок спектакль «Все о женщинах». Раз в год обязательно буду находить средства на такие «гастроли» в родной город. Спектакль обязательно будет показан и в следующем году. Сегодня это уже традиция.

Православный храм

Строительство храма – историческое событие, ведь верой и правдой служить он будет лет 200-300, а то и больше. В храм будут приезжать верующие со всех регионов страны. А значит, помочь ускорить его строительство – благое дело. Приятно, что к этому и я приложил свою руку. Мне удалось убедить депутатов, мэра города помочь строительству. Меня услышали, поддержали, и из бюджета города храм получил помощь. В следующем году, даст Бог, в Айзкраукле состоится открытие православного храма. Елена КОНИВЕЦ

78

MAGISTRALE


Навигатор гурмана

На счету компании SIGTUR – оператора сети гостиниц GoodSTAY – четыре отеля в разных городах Латвии: Риге, Юрмале, Сигулде и Даугавпилсе. К приему гостей здесь всегда готовятся тщательно, продуманно, учитывая все нюансы комфортного, удобного и приятного пребывания.

www.goodstay.lv

– Хорошая гостиница – это не только уютный номер, где можно хорошо отдохнуть, но и ресторан, где можно вкусно отобедать и замечательно провести время, – убеждена директор по маркетингу сети Good Stay hotels & restaurants Алина Ростовска. – В нашей сети три ресторана, в рижской гостинице – уютное кафе. Все отличаются отличным обслуживанием, индивидуальным подходом к каждому клиенту. Главный принцип работы – сезонное меню, только свежие продукты, которые закупаем в местных хозяйствах. Повара сами заготавливают соленья-в аренья из местных овощей, фруктов, грибов, ягод. При каждом ресторане есть удобная автостоянка. Каждый ресторан старается подготовить свою развлекательную программу для гостей. В каждом можно прекрасно провести деловой обед с партнерами, романтический ужин с возлюбленной, отметить юбилей или сыграть свадьбу. И все-таки, у каждого нашего ресторана свое лицо и свои особые «фишки». 80

MAGISTRALE


Навигатор гурмана

Юрмала. Отель Eiropa. Ресторан Eiropa

В

Ул. Юрас 56, Юрмала Tел.: +371 67762211 www.eiropahotel.lv

главном корпусе отеля работает ресторан с одноименным названием. Кормят здесь, без лишней скромности, фантастически вкусно. Работает тот же принцип: сезонное меню и свежие продукты в основном из местных хозяйствах. Повара сами занимаются заготовками: солят-маринуют, поэтомуу огурчики, помидорчики, патиссоны, грибы, варенья в ресторане такие вкусные, домашние. Еще один козырь ресторана – его знаменитые, без прееувеличения, на всю Юрмалу паштеты. Готовят их здесь удиивительно вкусно. Мастер-классы для гостей – увлекательнейшее шоу. Клииенты вместе и под руководством шеф-повара готовят выыбранное блюдо. Это может быть и мясо, и десерт, и супы. Поопутно повар дает советы и рассказывает, как блюдо можно о приготовить в домашних условиях. Словом, «варим-париммжарим» вместе. Вместе накрываем. И вместе же потом дегуустируем. В ресторане работает замечательный бар, в котоором гостям предлагают не только широкий и разнообразный й выбор напитков, но и большой выбор качественных сигар. Любители сигар оценят их по достоинству. Это одна из фишек ресторана Eiropa. Насладиться сигарой можно на высокой террасе, расположенной тут же, радом с основным залом. При отеле есть очень удобная (во дворе) автостоянка, а значит, гости и отеля и ресторана легко припаркуются, что для Юрмалы, бесспорно, весьма актуально.

Ре Рецепт от шеф-повара ре ресторана Eiropa Крем-суп из цветной капусты и куриной печени Лук-порей (100 г), ччеснок, картофель (100 гг) почистить и нарезать соломкой. Цветную капусту (700 г) разделить на соцветия. В сотейнике на смеси растительного и сливочного масла пассеруем лук, чеснок, добавляем картофель Добавляем капусту, тимьян. и готовим еще 5 минут. Добавл Вводим молоко (500 г) и сливки (300 г). Варим суп на среднем огне до готовности 15– 20 мин. В конце солим и добавляем мускатный орех. Куриную печень (100 г) обжариваем, в конце добавляем веточку тимьяна и зубчик чеснока. На дно тарелки выкладываем куриную печень и наливаем крем-суп. Нюанс Свежая спаржа должна быть твердой и блестящей на срезе.

MAGISTRALE

81


Навигатор гурмана

Р Рецепт от шеф-повара о Garšas Frekvence G Запеченная спаржа с сыром пармезан

Сигулда. Отель Segevold. Ресторан Garšas Frekvence Ул. Малпилс 4б, Сигулда Тел.: +371 6 797 48 83 www.hotelsegevold.lv

В

ресторане Garšas Frekvence легко удовлетворят любой каприз и желание клиента. Основной акцент кухни – свежие, экологически чистые продукты. Меню носит сезонный характер. Опытные бармены всегда посоветуют, какое вино лучше подойдет к заказанному вами блюду. Винные карты в ресторане очень богатые, на любой вкус. Ресторан – это не только качество угощений и разнообразие ассортимента, но и интерьер, атмосфера обслуживания. Garšas Frekvence – это 13 столиков на 40 гостей, уютный зал в стиле модерн. Здесь одинаково приятно отобедать в одиночестве, в компании друзей или заказать банкет, сыграть свадьбу, отметить юбилей. С прошлого года открыта летняя терраса прямо под кронами вековых дубов, что, конечно же, располагает к неспешной беседе, романтическому настроению. Сюда часто приходят родители с детьми: пока мамы и папы дегустируют блюда и вина, малыши развлекаются на качелях, расположенных тут же, рядом с террасой. Кроме того, специально для малышей в ресторане есть детское меню. Ресторан в Сигулде не только угощает, но и развлекает гостей. Постоянные гости отеля уже знают, что в канун каждого праздника здесь проходят интересные тематические вечера. С репертуаром ближайших концертов всегда можно ознакомиться на домашней страничке отела – www.hotelsegevold.lv

Соус к спарже. Смешиваем горчицу (40 г), майонез (100 г) и 100 г винного уксуса. Добавляем пору порубленное яйцо и зелень петрушки и лука. лука Убираем в холодильник. Спаржу (500 г) чистим, срезая часть основания, чтобы побеги были одной длины. Шпагатом связываем спаржу в пучок. В высокую кастрюлю с кипящей водой добавляем соль, сахар и 50 г. сливочного масла. Ставим пучок в кастрюлю так, чтобы вода не покрывала головки спаржи. Накрываем крышкой, варим 3–5 минут. С готовой спаржи снимаем шпагат и опускаем в холодную воду. На смеси оливкового (50 г) и сливочного (100 г) масла обжариваем спаржу 3–5 мин. на среднем огне. Перекладываем на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло. Выкладываем спаржу на тарелку, поливаем соусом и сверху посыпаем натертым сыром. Нюанс По этому же рецепту можно готовить кремсуп с брокколи, спаржей или кольраби. Вместо куриной печени можно использовать креветки, козий сыр, бекон.

Даугавпилс. Отель Dinaburg. Ресторан Dinaburg

Рецепт от шефповара ресторана Dinaburg g

Ул. Добелес 39, Даугавпилс Tел.: +371 22332241 www.hoteldinaburg.lv

Салат с кальмарами

Кальмары (1 кг) г) очистить, помыть, ть, сварить в подсоленной ой воде (3 минуты после сле закипания). Остывшие шие кальмары порезать соломкой. Помидоры (5–6 шт.) порезать (семена убрать), добавить горошек (1 баночка), мелко порезанную зелень. Салат заправить майонезом, можно чуть подсолить, по вкусу. Нюанс Тушка кальмара должна быть плотной, верхняя шкурка может быть розовато-сиреневатой, но мясо обязано быть только белого цвета. Если оно желтое или фиолетовое, покупать его не стоит.

82

MAGISTRALE

Р

есторан Dinaburg Di b при одноименном отеле – один из самых больших в городе, на пятьдесят человек. И, пожалуй, один из самых любимых и даугавпилчанами, и гостями города. Кухня в ресторане славится своим особенным ассортиментом. Здесь можете отведать столичный мясной салат, шницель, заливной язык, холодец, котлету по-киевски, «фальшивый заяц». Вам это ничего не напоминает? Этакий микс по мотивам меню советских ресторанов. Впрочем, если гость захочет нечто изысканное, тирамису, например, или салат «греческий» – значит, будет ему и тирамису, будет и салат. Цены при этом весьма умеренные. Особой популярностью пользуется банкетный зал «Зимний сад» на 150–200 человек – прекрасное место для проведения корпоративных вечеров, свадеб, юбилеев, поминок. Ресторан доступен всем горожанам, а после вкусного обеда можно продолжить отдых в великолепном комплексе СПА при отеле. Елена КОНИВЕЦ


Pastaigas pa Maskavu Прогулки по Москве

Maskavas tilti Мосты Москвы

Pārceltuvju vietas

Līdz XV gadsimta sākumam pastāvīgu tiltu Maskavā praktiski nebija. Pāri Maskavas upēm iedzīvotāji pārkļuva pa braslu vai iekārtoja „dzīvos”, jeb peldošos tiltus no plostiem, kam pāri tika klāti savā starpā sastiprināti baļķi. Tādus tiltus bija viegli izjaukt ziemā, kad upi klāja ledus, vai iznīcināt ienaidnieka uzbrukuma gadījaumā. Pirmie pastāvīgie koka tilti Maskavā tika pārmesti pāri aizsarggrāvjiem pie Nikoļskas, Spasskas un Konstantino-Jeļeņinskas vārtiem, kā arī pāri dažām nelielām upītēm. Pirmais tilts pāri Negļinnajas upei parādījās arī pie Kremļa Troickas vārtiem. Tā apsardzei tika uzcelts Kutafja tornis – vienīgais senais sardzes tornis, kas saglabājies līdz mūsu dienām. Saglabājies ir arī Troickas tilts, taču Negļinka tagad ir noslēpta caurulē, tāpēc tilts ved pāri Aleksandra dārzam. Pirmais tilts šajā vietā tika uzcelts aptuveni 1367. gadā – tā bija izeja uz Smoļenskas ceļu. No Maskavas dienvidu puses upe veidoja vienīgo šķērsli ienaidnieka karaspēku ceļā, un ilgu laiku tika uzskatīts par neracionālu celt šeit kapitālu tiltu. Pēc tam, kad Maskava atbrīvojās no tatāru karapulku graujošajiem iebrukumiem, pilsētā daudzviet parādījās koka tilti. Vēlāk pilsētas iedzīvotāji sāka celt arī akmens tiltus. Jāpiebilst, ka ievērojami palielinājās arī Zamoskvorečjes iedzīvotāju skaits, un pagaidu tilti vienkārši netika galā ar slodzi.

84

MAGISTRALE

Места для переправы

До начала XV века в Москве не практически не строили постоянные мосты. Для переправы через московские реки использовали либо броды, либо устраивали «живые» или «наплавные» мосты. Такие мосты представляли собой плоты, на которые укладывались настилы из скрепленных между собой бревен. Подобные мосты можно было быстро разобрать зимой, когда реку сковывал лед, а также уничтожить в случае нападения неприятеля. Самые первые деревянные постоянные мосты в Москве были переброшены через защитные рвы у Никольских, Спасских и Константино-Еленинских ворот, а также через некоторые мелкие московские речушки. Первый мост через реку Неглинную появился также у Троицких кремлевских ворот. Специально для его охраны была возведена Кутафья башня – единственная сохранившаяся из всех древних башен, строившихся перед постами. Троицкий мост тоже сохранился, но поскольку Неглинка спрятана в трубу, то он проходит просто над Александровским садом. Самый первый мост на этом месте был в приблизительно в 1367 году, и служил выходом к Смоленской дороге. С южной стороны Москвы река служила естественной преградой для вражеских войск, и долгое время строить здесь капитальный мост было нерационально. После того, как Москва избавилась от раз-


Tilti Maskavā parādījās vienlaikus ar pašu pilsētu. Šodien Krievijas galvaspilsētā ir vairāk nekā 450 tilti, tajā skaitā aptuveni 50 vēsturiski vai mākslinieciski ievērojami projekti. To vidū vislabāk pazīstami ir Lielais Akmens tilts, Krimas tilts, Moskvoreckas un Andrejevskij tilti. Мосты в Москве появились одновременно с зарождением города. Сегодня в российской столице насчитывается более 450 мостов. Мостов, имеющих историческую или художественную ценность, – около 50, самые известные из них – Большой Каменный мост, Крымский мост, Москворецкий, Андреевский.

Kā pirmie Maskavā tika uzbūvēti Vsehsvjatskij (Lielais akmens) tilts pāri Maskavas upei un Kuzņeckas tilts pāri Negļinnajas upei. Mūsdienu Maskavā tilti ir ne tikai inženieru talanta iemiesojums, - daži no tiem ir kļuvuši par lieliskiem arhitektūras objektiem. Īpaši interesanti tūristiem šķitīs gājēju tilti – Patriaršij, Lužkov, kā arī Borodinskij, Andrejevskij un Krasnolužskij tilti.

Pastaigas pa Maskavu Прогулки по Москве рушительных вторжений татарских полчищ, в городе постоянные деревянные переправы стали появляться повсеместно, а затем начали строить и каменные мосты. Кроме того, и население Замоскворечья значительно увеличилось, и временные мосты уже не справлялись с нагрузками. В числе первых каменных мостов в Москве появились Всехсвятский (Большой каменный) через Москву-реку и Кузнецкий через реку Неглинную. Современные московские мосты – это не только воплощение инженерного таланта мостостроителей, но иногда и прекрасные архитектурные достопримечательности. Для туристов особенно интересными могут показаться пешеходные мосты Москвы, такие как Патриарший мост, Лужков мост, а также Бородинский, Андреевский и Краснолужский.

Большой Каменный мост

Первый Большой каменный мост через Москву-реку был сооружен в конце XVII века, когда миновала опасность нападения на Москву со стороны ее южных границ, от которого столицу оборонял только один естественный рубеж — река. Однако население Замоскворечья росло, и броды, наплывные мосты, о существовании которых писал в своем «Путешествии в Россию в половине XVII века» антиохийский патриарх Макарий, мосты деревянные уже не справлялись со своими функциями. Требовались более прочные конструкции. В 1643 г. по приказу царя Михаила Федоровича в Москву приглашают каменных дел мастера Ягана Кристлера из Страсбурга. Работа продолжалась почти полвека. Завершал строительство предположительно монах («чернец») старец Филарет. Новый мост — 170 метров в длину и 24 — в ширину, с 15-метровыми пролетами — получил название Всехсвятский, по одноименным воротам Белого города, к которым примыкал. Мост имеет выпуклый продольный профиль проезжей части. Подобно римским акведукам каменные арки образовывали полуциркульное очертание. В южном конце моста было построено «палатное строение» с шестью проездными воротами внизу, которые охранялись и запирались на ночь. Фактически это были первые на Руси каменные триумфальные ворота. Грандиозное сооружение, которому дали второе название Большой каменный мост (в Москве уже было два каменных моста, но небольших), сразу стало достопримечательностью у горожан, которые называли его еще и Берсеневским или Николаевским. Вдоль моста были установлены каменные и деревянные торговые лавки, у которых всегда толпился народ. Однако в конце XVIII в. все лавки убрали. По мосту ежегодно совершался крестный ход из Успенского собора в

MAGISTRALE

85


Pastaigas pa Maskavu Прогулки по Москве

Lielais Akmens tilts

Pirmais Lielais akmens tilts pāri Maskavas upei tika uzcelts XVII gadsimta beigās, kad vairs nedraudēja uzbrukums Maskavai no dienvidu puses – to no uzbrukuma galvaspilsētai sargāja tikai upe. Taču Zamoskvorečjes iedzīvotāju skaits auga, tāpēc brasli un peldošie tilti, kurus savā „Ceļojumā uz Krieviju XVII gadsimta otrajā pusē” aprakstīja patriarhs Makarijs no Antiohijas, ar savām funkcijām vairs netika galā. Bija nepieciešamas izturīgākas konstrukcijas. 1643. gadā pēc cara Mihaila Fjodoroviča pavēles uz Maskavu tiek aicināts akmens būvju meistars Jagans Kristlers no Strasburgas. Darbs ilga gandrīz pusi gadsimta. Pašlaik vēsturnieki uzskata, ka celtniecību beidza mūks Filarets. Jaunais tilts (170 metrus garš, 24 metrus plats tilts ar 15 metrus gariem posmiem) tika nosaukts par Vsehsvjatkij (Visu svēto) tiltu – atbilstoši tādu pašu nosaukumu ieguvušajiem Baltās pilsētas vārtiem, uz kuriem tas veda. Tiltam ir izliekts braucamās daļas garenprofils. Līdzīgi Romas akvedukiem, arī šeit akmens arkas veidoja pusapļa kontūras. Tilta dienvidu galā bija uzcelta „palātu ēka” ar sešiem izbraucamiem vārtiem apakšdaļā, kas tika apsargāti un naktīs aizslēgti. Faktiski tie bija pirmie no akmens būvētie triumfa vārti Krievzemē. Grandiozā būve, kas tika iedēvēta arī par Lielo akmens tiltu (Maskavā tolaik jau bija divi akmens tilti, tikai nelieli), tūlīt kļuva par iecienītu vietu pilsētas iedzīvotāju vidū; viņi to sauca arī par Berseņevskij vai Nikolajevskij tiltu. Tā malās pacēlās akmens un koka ēkas – tirgotavas, pie kurām vienmēr pulcējās cilvēki. Taču XVIII gs. visas tirgotavas tika aizvāktas. Ik gadus pāri tiltam devās krusta gājiens no Uspenskas katedrāles Kremlī uz Donas klosteri. Palu un ledus iešanas laikā tilts kļuva par tautas izpriecu vietu un tribīnēm laikā, kad uz ledus notika zirgu skriešanās. 1696. gadā uz Vsesvjatskas tilta par godu krievu karaspēka ienākšanai pilsētā pēc Azovas ieņemšanas tika celtas gleznainas dekorācijas ar varonīgās batālijas ainām. 80 gadus vēlāk pa šo tiltu uz nāvessoda vietu tika vests Jemeļjans Pugačovs. Tilts stāvēja gandrīz divus gadsimtus, līdz 1859. gadā tika pieņemts lēmums tā vietā uzcelt modernāku un drošāku trīsposmu tiltu no metāla uz diviem akmens balstiem, taču arī tas tika dēvēts par Lielo akmens tiltu. Mūsdienās šajā vietā uzcelts vienlaidu Lielais akmens tilts (projekta autori: arhitekti V.Ščuko, V.Gelfreihs un M.Minkuss, kā arī inženieris N. Kalmikovs). Tas celts 1938. gadā, galvenokārt – no tērauda. Šis tilts ir gandrīz 4 reizes garāks un 2 reizes platāks nekā vecais. Posmu režģojuma zīmējumā virs braucamās daļas izmantoti labības kūļi un sirpji, tilta dekoratīvajā noformējumā – reljefi ar obeliska attēlu, kurš stāvēja Maskavas Padomes priekšā 1918. – 1941.gg.

86

MAGISTRALE

Кремле в Донской монастырь. Во время половодья и ледохода мост становился местом народных гуляний, подобием трибуны во время рысистых бегов по льду. На Всесвятском мосту в 1696 г., готовясь встречать русские войска, взявшие Азов, выстроили живописные декорации с изображением героической баталии на суше и на море. Прошло 80 лет, и по мосту повезли на казнь Емельяна Пугачева. Мост простоял почти два века, до 1859 года, когда его решено было заменить более современным и надежным — металлическим, на новых каменных опорах, трехпролетным мостом, который все равно называли Большим каменным мостом. Современный однопролетный Большой каменный мост (авторы проекты — архитекторы В. А. Щуко и В. Г. Гельфрейх, М. А. Минкус, инженер Н. Я. Калмыков) был построен в 1938 г., выполнен, в основном, из стали, почти в 4 раза длиннее и в 2 раза шире старого моста. В рисунке решеток пролетов над проезжими частями использованы снопы и серпы, в декоративном оформлении моста — рельефы с изображением обелиска, который стоял перед Моссоветом в 1918 —1941 гг.

Большой Москворецкий мост

Большой Москворецкий мост расположен рядом со Спасскими воротами Кремля, соединяет Красную площадь и улицу Варварку с улицей Большая Ордынка, пересекающей Водоотводный канал по Малому Москворецкому мосту. Длина с подходами 554 м, ширина 40 м. Свое название сооружение унаследовало от бывшего Москворецкого моста, построенного несколько ниже по течению реки в 1872 г. на месте деревянного, сгоревшего в 1870 г., который соединял улицы Балчуг и Москворецкую (шла от Собора Василия Блаженного до моста). В 1789 г. был построен деревянный свайный мост, затем в 1829 г. на каменных быках установлены деревянные пролеты, которые и сгорели в 1870 г. и были заменены металлическими конструкциями. Современный мост построен в 1936 — 1937 гг. (инж. В. С. Кириллов, архитекторы А. В. Щусев, И. Г. Сардарьян). Трехпролетное сооружение выполнено из монолитного железобетона, мост высоко поднят над водой для пропуска речных судов, перекрывая реку одной слегка вытянутой аркой. Над выступами устоев на мосту расположены балконы, с которых открывается панорама набережных Москвыреки, Кремля и Васильевского спуска Красной площади.

Мост «Багратион»

Мост «Багратион» — первый торгово-пешеходный мост столицы, связавший набережные Тараса Шевченко и Краснопресненскую, является частью строящегося комплекса «Москва-Сити».


Pastaigas pa Maskavu Прогулки по Москве

Lielais Moskvoreckas tilts

Lielais Moskvoreckas tilts atrodas līdzās Kremļa Spasska vārtiem. Tas savieno Sarkano laukumu un Varvarkas ielu ar Lielās Ordinkas ielu, kas šķērso Novades kanālu pa Mazo Moskvoreckas tiltu. Kopā ar piebrauktuvēm tas ir 554 m garš un 40 m plats. Savu nosaukumu tilts mantojis no agrākā Moskvoreckas tilta, kas 1872. gadā tika uzbūvēts nedaudz zemāk pa straumi agrākā – 1870. gadā nodegušā – koka tilta vietā. Tas savienoja Balčuga un Moskvoreckas ielu (tā veda no Vasilija Svētlaimīgā katedrāles līdz tiltam). 1789. gadā tika uzcelts koka pāļu tilts, pēc tam – 1829. gadā uz akmens balstiem tika nostiprināti koka posmi, kas nodega 1870. gadā un tika nomainīti pret metāla konstrukcijām. Mūsdienu tilts ir celts 1936. – 1937.gg. (inženieris V.Kirillovs, arhitekti A.Ščusevs un I.Sardarjans). Trīsposmu tilts ir celts no monolīta dzelzsbetona. Tas ir pacelts augstu virs ūdens, lai netraucētu upes kuģiem, un stiepjas pāri upei nedaudz izstieptas arkas formā. Virs tiltu balstiem izvietoti balkoni, no kuriem paveras Maskavas upes, Kremļa un Sarkanā laukuma Vasiļjevskij nobrauktuves panorāma.

Tilts „Bagrations”

Мост был сооружен в 1997 г. к 850-летию Москвы по проекту заслуженного архитектора России Б. И. Тхора и получил название в честь русского полководца, героя Бородинского сражения князя П. И. Багратиона. Мост представляет собой сооружение из стекла и бетона, соответствующее стилю активно растущего делового центра на Краснопресненской набережной. Технические параметры сооружения: длина — 217 м, ширина — 16 м, высота над уровнем реки — 14 м. Мост состоит из двух уровней. Нижний уровень (торговая галерея «Аквариус») — это застекленная на всем протяжении крытая галерея. Для удобства пешеходного движения установлены травалаторы (движущиеся тротуары). Здесь расположились многочисленные бутики. Верхний уровень застеклен частично, серединная часть открыта и представляет собой смотровую площадку. Оба уровня соединяются между собой лестницами, эскалаторами и лифтами. Со стороны Краснопресненской набережной мост заканчивается пятиуровневым зданием с вестибюлем, который соединен с выходом станции метро «Деловой центр». 9 октября 2004 г. в вестибюле моста на Краснопресненской набережной открылась скульптурная композиция Эрнста Неизвестного «Древо жизни». Рядом находится одноименный теплоходный причал. Со стороны набережной Тараса Шевченко мост совмещен с «Башней 2000», далее аллея проходит до Кутузовского проспекта, на которой в 1999 г. установлен памятник П. И. Багратиону (автор М. Мерабишвили).

Крымский мост

Первым мостом на месте Крымского брода был построенный в 1783 г. деревянный Николаевский мост. Через сто лет его заменили металлическим, имевшим решетчатые фермы. В соответствии с генеральным планом Москвы 1935 г. через Москву-реку было переброшено 6 новых мостов. Одним из них стал Крымский, связавший зону Калужской площади и Парка культуры им. Горького с трассой Садового кольца. Как и остальные новые мосты, Крымский перекрывает набережные, обеспечивая развязки транспорта на разном уровне. Мост отличался от остальных типом своей подвесной конструкции. Протяженность моста 671 м. Ширина 33 м. Длина пролета около 100 м.

Tilts „Bagrations” ir pirmais tirdzniecības-gājēju tilts galvaspilsētā, kas savienoja Tarasa Ševčenko un Krasnopresņenskas krastmalas. Šis tilts ir topošā kompleksa „Moskva-Siti” elements. Tilts celts 1997. gadā par godu Maskavas 850. gadadienai saskaņā ar Krievijas Nopelniem bagātā arhitekta B.Thora projektu un nosaukts par godu krievu karavadonim, Borodinas kaujas varonim, kņazam P.Bagrationam. Bagrationa tilts ir stikla un betona būve, kas atbilst uz Krasnopresņenskas krastmalas strauji augošā biznesa centra stilam. Tilta tehniskie parametri: garums – 217 m, platums – 16 m, augstums virs upes līmeņa – 14 m. Tilts veidots no diviem līmeņiem. Apakšējais līmenis (tirdzniecības galerija „Akvarius”) ir visā garumā stiklota slēgta galerija. Gājēju ērtībām uzstādīti travalatori (kustīgie trotuāri). Šeit iekārtojušies daudzi un dažādi boutique. Augšējais līmenis ir iestiklots tikai daļēji – vidējā daļa ir atklāta, un šeit iekārtots skatu laukums. Abus līmeņus savieno kāpnes, eskalatori un lifti.

MAGISTRALE

87


Pastaigas pa Maskavu Прогулки по Москве No Krasnopresņenskas krastmalas puses tiltu noslēdz piecu līmeņu ēka ar vestibilu, kas savienots ar metro stacijas „Biznesa centrs” izeju. 2004. gada 9. oktobra tilta vestibilā Krasnopresņenskas krastmalā tika atklāta skulptūru kompozīcija „Dzīves koks”, kuras autors ir Ernsts Ņeizvestnijs. Līdzās – tvaikoņu piestātne. No Tarasa Ševčenko krastmalas puses tilts ir savienots ar „Torni 2000”, bet tālāk aleja ved līdz Kutuzova prospektam, un šeit 1999. gadā tika atklāts P.Bagrationam veltītais piemineklis (autors – M.Merabišvili).

Krimas tilts

Pirmais tilts, kas tika uzcelts Krimas brasla vietā, bija 1783. gadā no koka uzbūvētais Nikolajevskij tilts. Simt gadus vēlāk to nomainīja metāla tilts ar režģotām kopnēm. Saskaņā ar Maskavas ģenerālo plānu, 1935. gadā pāri Maskavas upei tika uzbūvēti 6 jauni tilti. Starp tiem bija arī Krimas tilts, kas saistīja Kalugas laukuma zonu un Gorkija Kultūras parku ar Sadovij loka trasi. Tāpat kā pārējie, arī Krimas tilts nosedz krastmalas un nodrošina transporta plūsmu dažādā līmenī. No pārējiem šis tilts atšķiras ar savu piekaru konstrukciju. Krimas tilts ir 671 m garš un 33 m plats. Posma garums – aptuveni 100 m.

Gleznainais tilts

Šis jaunais, 2008. gada priekšvakarā atklātais tilts ir otrais vanšu tilts Maskavā (pēc Krimas tilta). Tas saista Maršala Žukova prospektu ar Krilatskij ielu un kopā ar trīs kilometrus garo tuneli veido daļu no Zveņigorodas maģistrāles. Arhitekti: N.Šumakovs, N.Šurigina, D.Jerohins, N.Trusilova, J. Mirohina. Divu līmeņu tilts ir paredzēts automašīnu un metro vilcienu satiksmei. Arku pilons, vanšu konstrukcija un gareniskais izvietojums padara šo tiltu unikālu – Gleznainais tilts ir saņēmis zelta medaļu starptautiskajā izstādē Briselē. Nosaukumu jaunais tilts ieguvis, pateicoties tāda paša nosaukuma ielai, taču daudzi ir pārliecināti, ka runa ir par tilta ārējo izskatu. It īpaši pārsteidz milzīgā sarkanā arka, kas atgādina varavīksni. Uz tās turas vairāk nekā četrsimt metrus garā ceļa klātne. Tilts stiepjas nevis pāri upei, bet gan līdztekus tai. Centrālajam posmam (409,5 m) upē balstu nav, tas ir piekārts 72 vantīs aptuveni 30 m augstumā no ūdens virsmas pie metāliskās arkas, kas uzstādīta perpendikulāri maģistrālei uz nekustīgiem, ūdenī samontētiem balstiem. Projekts pieļāva celtniecību, kuras ietvaros netika aiztikti krasti un skarta Sudraba sila ekoloģija. Īpaši Gleznainā tilta vajadzībām tika izmantots liels skaits know-how. Uz arku pilona ir uzstādīti liftu ceļi, kas seko paša pilona formai. Vēl kāda Gleznainā tilta īpatnība – iestiklota elipses formas skatu platforma, kas atgādina lidojošo šķīvi. Tā ir 33 m gara, 24 m plata un 13 m augsta. No šejienes paveras lieliska aina. Sagatavoja Olga SOKOLOVA

88

MAGISTRALE

Живописный мост

Это новый, открытый в канун 2008 г., второй, после Крымского, вантовый мост в Москве, связывает проспект Маршала Жукова с Крылатской улицей и вместе с трехкилометровым туннелем является частью Звенигородской магистрали. Архитекторы: Н. Шумаков, Н. Шурыгина, Д. Ерохин, Н. Трусилова, Е. Мирохина Мост имеет два уровня — для движения автомобилей и поездов метро. Сочетание арочного пилона, вантовой конструкции и продольного моста сделало сооружение неповторимым — Живописный мост получил золотую медаль на международной выставке в Брюсселе. Свое название новый мост получил благодаря одноименной улице, однако многие уверены, что все дело в примечательности его внешнего вида. Особенно поражает огромная красная арка, напоминающая радугу в небе. На ней держится четыреста с лишним метров дорожного полотна. Мост тянется не поперек, а вдоль реки. Центральный пролет (409,5 м) не имеет опор в реке, а подвешен на 72 вантах на высоте около 30 м от поверхности воды к металлической арке, установленной перпендикулярно магистрали на неподвижные опоры, смонтированные в воде. Проект позволил провести строительство, не затронув берега и не нарушив экологии Серебряного бора. Специально для Живописного моста было разработано множество ноу-хау. На арочном пилоне установлены лифтовые пути катания, которые следуют форме самого пилона. Еще одной особенностью Живописного моста является стеклянная смотровая площадка эллипсоидной формы, напоминающая летающую тарелку длиной 33 м, шириной 24 м, высотой 13 м. Отсюда открывается прекрасный вид. Подготовила Ольга СОКОЛОВА


RÆ®*$. 5 % $ 5 2 1 $  7(/


R Театр R

Национальный театр Латвии едет на гастроли в Москву «В

ойцека» Г. Бюхнера на рижской сцене поставил Кирилл Серебренников, художественный руководитель «Гогольцентра», известный российский театральный и кинорежиссер. В настоящее время он имеет репутацию одного из наиболее ярких, крупных и передовых постановщиков в России. Специалисты и критика считают его основоположником так называемой «новой драмы», продемонстрировавшим ее состоятельность, в том числе на сцене МХТ. В последние годы Кирилл Серебренников – частый гость в Риге, где, помимо «Войцека», им четыре года назад был поставлен спектакль «Мертвые души» по великой поэме Гоголя. В нынешней постановке по пьесе немецкого поэта и драматурга Георга Бюхнера «Войцек», написанной в 1830-е годы и впервые опубликованной в 1879 году, действие перенесено в наши дни, в галерею современного искусства, и ее герой становится жертвой жестокого арт-эксперимента. Постановка была встречена критикой с большим интересом.

«Самый тихий и сосредоточенный спектакль Серебренникова. Режиссер ни на секунду не забывает о Войцеке, который в исполнении Гундарса Грасбергса стоит отдельного описания… Здоровенный бритый детина, он существует, согнувшись в три погибели – чтобы не испугать галериста и прочую музейную мелочь. Он не ходит, а бегает, сильно нагнувшись вперед, вот-вот упадет. А то вдруг засыпает – прямо на полу, свернувшись, как

90

MAGISTRALE

С 1 по 4 апреля в московском «Гоголь-центре» при поддержке банка Rietumu состоятся гастроли Латвийского национального театра. В афише – две оригинальные постановки известных в Москве режиссеров Кирилла Серебренникова и Владислава Наставшева – «Войцек» и «Старуха».

пес. Или как доверчивый ребенок, потерявшийся среди лживых взрослых. Странности добавляет психоделическая музыка Ниманиса, обволакивающая сцену как клубы дыма. Не сразу понимаешь, что все происходящее – короткое замыкание, сопровождающееся инфернальным грохотом, странные всполохи, сводящие с ума пляски, глумливые намеки – часть эксперимента, который прожженные эстеты проводят над неиспорченным существом» ( Алла Шендерова, «Коммерсантъ»). Постановщиком второго спектакля является молодой режиссер, уроженец Риги Владислав Наставшев, который на протяжении своей творческой карьеры учился и ставил спектакли в Латвии, Англии и России. Московские зрители уже могли увидеть на сцене «Гоголь-центра» такие его постановки как «Митина любовь», «Страх»» и «Медея»». На этот раз московский зритель увидит его новый спектакль «Старуха», в основе которого – повесть Даниила Хармса и другие рассказы этого выдающегося автора. «Мои спектакли всегда очень личные. Эта постановка дает мне возможность говорить о страхе, о попытке поиска своего «я», о моем ощущении мира на данном отрезке времени, в надежде на то, что это будет важно еще и зрителю. Ключевое понятие этого спектакля – страх. Вторая тема – одиночество. Этой постановкой я хотел бы достучаться до одиночества


Театр

каждого отдельного зрителя. На этот раз я постараюсь сделать это с помощью смеха, игры, шутки, забавных ситуаций», – рассказывает о своей новой постановке В. Наставшев. Латвийский национальный театр был основан в 1919 году. По сей день он находится в исторических помещениях, где еще в начале ХХ века присутствовал на репетициях своих пьес Максим Горький. В афише театра наряду с классическими спектаклями всегда присутствуют оригинальные современные постановки, таким образом предоставляя выбор и для самой демократической публики, и для искушенного зрителя. На протяжении своей истории театр несколько раз выезжал на гастроли в Москву и другие города России. В нынешней гастрольной программе две современные постановки, и этим в том числе был обусловлен выбор площадки. Московский «Гоголь-центр» – крупный мультимедийный театральный комплекс, созданный на базе реформированного театра им. Гоголя. Это не только театральная площадка, здесь присутствуют многие виды современного искусства – помимо спектаклей, проходят также кинопоказы, лекции, дискуссии, концерты и выставки. Примечательно, что нынешние гастроли Национального театра Латвии предваряются масштабной рекламной кампанией на российских телеканалах и в прессе. «Если брать всю широкую палитру культурного сотрудничества между Латвией и Россией, театральное направление здесь – среди явных лидеров. Глубокий двусторонний интерес в этой сфере обусловлен высоким уровнем театрального искусства в наших странах, тем более что в Латвии оно переживает беспрецедентный подъем в течение последних лет, когда здесь появился целый ряд ярких современных режиссеров, работа которых высоко оценена как у них на родине, так и за рубежом. Как мне кажется, именно эта оригинальная, в известном смысле авангардная ипостась латвийского театра будет особенно оценена московскими зрителями. Мы ожидаем высокого интереса к нынешним гастролям. Уверен, это не последний проект, который мы будем представлять в Москве. Хочется показать то лучшее и самое интересное, что сегодня есть в современной культуре Латвии», – говорит Александр Гафин, член Совета банка Rietumu.

Латвийский банк Rietumu известен у себя на родине и за рубежом поддержкой различных проектов в сфере культуры и культурного сотрудничества между Россией и Латвией в целом. На протяжении многих лет банк является партнером фестиваля «Золотая маска» в Латвии; в последние годы выступал в качестве спонсора гастролей театров и музыкальных коллективов России в Риге и Латвийской национальной оперы – в Москве, поддержал показ в Риге работ Карла Фаберже из российских государственных коллекций, выставку современного фотохудожника Яниса Круминьша в Петербурге и другие проекты.

MAGISTRALE

91


Искусство

Мюзикл «Дориан Грей», премьера которого прошла в октябре прошлого года в Риге, стал настоящим хитом латвийского театрального сезона. Киноконцертный зал Дома Москвы не всегда в состоянии вместить всех желающих увидеть представление. Мы решили задать несколько вопросов композитору, продюсеру, а по совместительству и актеру мюзикла Борису Леви.  «Дориан Грей» – ваш первый мюзикл. Почему выбор пал именно на роман Оскара Уайльда? – Начну с того, что Уайльд – один из моих любимых авторов. А когда три года назад мой московский друг, замечательный переводчик с английского Михаил Загот, предложил написать мюзикл на его текст, я согласился. В течение полутора лет, в свободное время, писал музыку. Затем примерно полгода вел переговоры о постановке с несколькими театрами. Два месяца искали актеров, четыре месяца репетировали. А 2 октября сыграли премьеру.

ДОРИАН ГРЕЙ

покоряет Ригу

 Сколько лет вы еще планируете играть «Дориана» в Риге? – Учитывая огромный интерес зрителей к мюзиклу, мы обязательно будем играть его и в следующем сезоне. А дальше – трудно сказать. Мы не хотим надоесть и самим себе, и зрителям, поэтому уже думаем о новом музыкальном проекте, который пока находится в процессе создания.

 Как происходил отбор актеров на роли? – Сначала нужно было определиться с режиссером. Не скрою, желание поставить «Дориана» проявили несколько известных режиссеров из Латвии и России. Но они не смогли найти театры для постановки. Тогда я обратился к своему другу, замечательному и опытному режиссеру Абе Герцбаху. Он проделал огромную работу – как в творческом, так и в организаторском плане, и на базе своего, совсем еще молодого театра «Абажур», поставил мюзикл. Актеров мы отбирали вместе. Главную роль – Дориана Грея – играет прекрасный музыкант и рок-исполнитель Слава Слушный. Роль Сибилы досталась талантливейшей певице и вокальному педагогу Дане Кугаудо. На другие роли мы пригласили и известных актеров, таких как Мартиньш Вилсонс и Арнис Лицитис, и способную молодежь.  На какую возрастную категорию рассчитан спектакль? – На самую широкую. На мюзикл приходят и десятилетние, и семидесятилетние. И, что самое важное, редко случается, чтобы кто-то ушел по ходу спектакля или в антракте. С неослабевающим вниманием смотрят от начала до конца. Развязка у нас значительно отличается от первоисточника. Жанр мюзикла имеет свои законы, поэтому мы привнесли в классический сюжет романтическую линию.  Смогут ли увидеть и услышать мюзикл жители других стран – к примеру, России? – Заключительный показ этого сезона состоится 27 апреля. Рига от Москвы не так уж и далеко, а рижский Дом Москвы – всего в двухстах метрах от железнодорожного вокзала, так что – милости просим! А если последует приглашение приехать на гастроли в Россию, то мы готовы порадовать публику нашего восточного соседа.

MAGISTRALE

93


Mode Мода

pavasara tendences

Pavasaris – mīlestības un pārmaiņu laiks. Kā jau ierasts, tiklīdz kļūst siltāks, daiļās dāmas sāk pārdomāt garderobes atjaunošanas iespējas. Nu, bet izvēloties jaunu kleitu, svārkus, bikses vai kādu citu apģērba elementu, īpašu uzmanību vajadzētu pievērst ne vien fasonam, bet arī materiālam, no kā tas izgatavots. Kādi audumi un materiāli būs īpaši populāri 2014. gada pavasarī/vasarā? Atklāsim jums dažus noslēpumus. Весна – время любви и перемен. С приходом тепла перед прекрасной половиной человечества традиционно встает вопрос обновления гардероба. А ведь при выборе нового платья, юбки, брюк или другого элемента одежды стоит обратить внимание не только на фасон, но и на материал, из которого они изготовлены. Итак, какие ткани и материалы станут особенно популярны в сезоне весна/лето 2014? Попытаемся открыть пару секретов.

Mežģīnes – viens no nedaudzaMež materiāliem, kas spēj pareizi jiem m akcentēt meitenes skaistumu, roakcentē mantisko noskaņojumu, trauslumu mantis un eleganci. Tieši tāpēc daudzi dizail neri savās kolekcijās izmanto mežģīnes kā galveno materiālu ikdienas, vakara un kāzu tērpu izveidei. 2014. gada pavasara/vasaras sezonā daudzi modes mākslinieki iesaka izvēlēties pasteļkrāsas, maigi zaļas, rožainas un gaiši zilas mežģīņu kleitas – tas ļaus dāmām turēties līdzi modei. Taču paturiet prātā, ka mežģīņu kleita ir ļoti viltīga lieta. Meitenes ar modeles cienīgu figūru var droši papildināt savu garderobi ar cieši pieguļošiem tērpiem, taču dāmām ar kuplām formām es ieteiktu izvēlēties brīva piegriezuma kleitas. Zīds – imperatoru audums. Šis materiāls ir tapis Ķīnā. Tolaik zīds tika pielīdzināts zeltam. Pašlaik dabiskā zīda apģērbu iespējams atrast gan boutique, gan arī tirdzniecības

94

MAGISTRALE

тенденции весны Кружево – один из немногих материалов, умеющий правильно подчеркивать красоту, романтичность, хрупкость и элегантность девушки. Именно поэтому многие дизайнеры в своих коллекциях используют кружево как основной материал для создания повседневных, вечерних и свадебных платьев. В сезоне весна/лето 2014 многие кутюрье советуют приобретать кружевные платья пастельных, нежно-зеленых, розовых и голубых тонов, чтобы оставаться в тренде. Но помните, что кружевное платье – достаточно коварная вещь. Девушки с модельной фигурой могут не бояться пополнять свой гардероб облегающими платьями, а вот модницам с пышными формами я бы посоветовала выбирать платья свободного кроя. Шелк – ткань императоров. Этот материал был придуман китайцами. В то время шелк сравнивали с золотом. Сейчас одежду из натурального шелка можно видеть как в бутиках, так и в торговых центрах. Почему именно шелк до сих пор остается популярным в мире моды? Натуральный материал может регулировать температуру вашего тела в зависимости от климата. Он не вызывает аллергии, приятен на ощупь. Сезон весна/лето 2014 будет богат на выбор шелковых платьев, туник, брюк, летних пальто. Мировые дизайнеры предлагают покупать одежду из шелка с эффектом металлик. Латвийские дизайнеры более сдержаны – советуют приобрести модницам в свой


Mode Мода centros. Kāpēc gan zīds vēl joprojām ir tik populārs modes pasaulē? Dabiskais materiāls var regulēt jūsu ķermeņa temperatūru atbilstoši laika apstākļiem. Zīds nerada alerģisku reakciju, un tā pieskāriens ādai ir ļoti patīkams. 2014. gada pavasara/vasaras sezonā zīda kleitu, tuniku, bikšu un vasaras mēteļu izvēle būs ļoti plaša. Dizaineri visā pasaulē iesaka iegādāties zīda apģērbu ar metallic efektu. Latviešu dizaineri ir ieturētāki – viņi iesaka modesdāmām vairākus gaiši zilus, maigi rožainus un krēmkrāsas apģērba elementus. Nu, izvēle ir jūsu ziņā! Āda – materiāls, kas nemainīgi asociējas ar rokeriem, metālistiem, baikeriem un gotiem. Laiks atbrīvoties no šī stereotipa. Pēdējos gados ādas apģērbs arvien biežāk parādās gan Latvijas, gan visas pasaules dizaineru kolekcijās. No ādas tiek izgatavoti jebkādi apģērba elementi – kleitas, vējjakas, svārki un baskas. No šī dabiskā materiāla izgatavotais apģērbs arvien biežāk parādās īstu modes mīļotāju garderobē. 2014. gada pavasara/vasaras sezonā modē joprojām būs apavi un apģērbs no perforētas ādas. Neaizmirsīsim arī somiņas un klačus. Es ieteiktu izvēlēties apģērbu pastekļa toņos, taču nevajag baidīties no eksperimentiem. Vasara ir spilgtu un piesātinātu krāsu laiks!

гардероб несколько вее ещей голубого, нежно-роозового, кремового оттеннков. В общем, выбор заа вами! Кожа – материал, кооторый мы привыкли асссоциировать с рокерами, и, металлистами, байкераами и готами. Пора развееять этот стереотип. В пооследние годы одежда из кожи все чаще появляется в коллекциях как латвийских, так и мировых дизайнеров. Из кожи делается все – платья, куртки, юбки, баски. Одежду из этого натурального материала все чаще можно видеть в гардеробах модников и модниц. В сезоне весна/лето 2014 года в моде остаются актуальными обувь и одежда из перфорированной кожи. Также не забываем про сумки и клатчи. Я бы посоветовала выбирать вам одежду пастельных тонов, но не бойтесь экспериментировать, ведь лето – это время ярких, сочных красок.

Karina ZU

Карина ЗУ

MAGISTRALE

95


Вкусная жизнь

Островок японской традиции находится в самом центре Старой Риги. Ресторан SUMO выделяется среди своих собратьев, предлагающих блюда восточной кухни, особым шармом и высоким качеством. Приобщение к японскому стилю и вкусу сулит посетителям незабываемые впечатления.

чемпион японской кухни Я

понская кухня интересна не только своими традициями, непохожестью на европейские блюда, но и тем, что очень полезна для здоровья. Недаром ведь среди японцев так много долгожителей. При постоянном употреблении морских продуктов в организм поступает достаточное количество всех нужных веществ. А рыба и морские продукты – основа основ японской кухни. Но возможно ли в далекой от Японии Европе соответствовать правилам, которым на протяжении веков следовала эта экзотическая кухня? Оказывается, возможно, и тому подтверждение – опыт элитарного ресторана SUMO.

Все только свежее!

По мнению директора ресторана Михаила Болдавенко, главное – придерживаться настоящей японской традиции. Японская кухня свое-

96

MAGISTRALE

образна, и приготовление блюд требует от повара и сушиста определенных навыков. Сегодня в мире существует даже ассоциация поваров японской кухни, которая охраняет ее от «подделок», интерпретаций. Чтобы донести до посетителей вкус и ароматы японской кухни, надо придерживаться кулинарных и культурных основ, традиционно сформировавшихся в Стране восходящего солнца. В чем же секрет чисто японского подхода? Прежде всего, в том, что блюда готовятся только из свежих продуктов. Чтобы этот порядок не нарушался, заключены договора с поставщиками, которые напрямую поставляют в ресторан свежую, только что разделанную рыбу. Известно, что в японской кухне используется сырая рыба, и она должна быть свежей, еда не хранится долго. По заказу клиента тут же готовится блюдо, и оно подается на стол наисвежайшим. Повара, работающие в SUMO, прошли специальное обучение, имеют


Вкусная жизнь

сертификат. Они настоящие мастера своего дела. Прежде чем начать самостоятельно изготавливать блюда или суши, повар работает длительное время в подмастерьях, практикуется под руководством мэтра, осваивая и азы, и высокое искусство кулинара.

Дары моря и рис

Специфика японской кухни – в подборе продуктов. Блюда готовятся из рыбы и морских даров. Конечно, используется океаническая рыба – тунец, лакедра, желтохвост, угорь, макрель и лосось. Из морепродуктов – кальмар, осьминог, креветки. Традиционно к блюдам подаются маринованные овощи – дайкон (тертая редька), соевый соус, авокадо, огурец, спаржа. Обычно перед суши или, как их называют в Японии, – суси, подается рыбный бульон «даши» из водорослей и стружек тунца, сушеных анчоусов. Он усиливает вкус, который человек получит, съедая суши. Конечно, используется специальный японский рис. Рис – самый важный продукт для японцев, их кухня немыслима без риса, они даже считают свой обед незаконченным, если в конце его не подадут рис. Есть у них и свое божество риса, которое, по одной из легенд, принесло в страну из дальних странствий это чудесное растение. Японцы верят, что рис, как и человек, имеет душу, поэтому и относиться к нему нужно с большим почтением. Из напитков подается сакэ – японская рисовая водка. – Никакая самодеятельность не позволительна, традиции японской кухни для нас – приоритет, – рассказывает Михаил Болдавенко. – Знаю, что в Москве, например, некоторые рестораны проявляли фантазию – готовили суши из картофеля с килькой. Наверное, это вкусно, но не по-японски… У нас традиционное меню – урамаки, инаридзуси, нигиридзуси, футомаки, сашими и так далее. Представлено своеобразие всех японских регионов.

Красота по-японски

Чтобы приготовить замысловатые японские блюда нужно не только умение, но и особый инвентарь на кухне. Полный набор кухонных принадлежностей есть и в SUMO. Главное – это ножи. Для сушистов это незаменимый инструмент, которым они владеют мастерски. Также есть вся посуда, выдержанная в японском стиле, ведь блюда должны подаваться на традиционной посуде, например, к бульону полагаются специальные черпачки. Обязательный атрибут, конечно же, палочки. Для детей сделаны специальные, закрепленные с одного конца, чтобы несложно было ими пользоваться. И обязательно уделяется внимание украшению блюд. Эстетика также входит в ритуал японской кухни, она обязательный элемент восточной традиции.

Знаменитая рыба фугу – японский эксклюзивный деликатес. Всего одна рыбка ядовита настолько, что можно отравить сразу 30 – 40 человек! Но обработанная особым образом фугу становится дорогим лакомством. Правда, этот архисложный деликатес в SUMO не готовят. Да и в Японии рыба фугу – привилегия редких и очень опытных поваров, ее умеют сделать вкусной и не опасной единицы поваров. Кстати, если такой повар все же не справится с задачей и блюдо из фугу станет причиной отравления, он должен будет сделать себе харакири. Такие «изыски» в рижском SUMO не практикуются. Во всем остальном традиции поддерживают. – Я присмотрел однажды за границей одежду самурая, думал купить и одеть в нее швейцара. Но, разобравшись, сколько там всего наворочено, еще и тяжелая кольчуга вдобавок, пожалел ребят, – говорит Михаил Болдавенко. Смотрелось бы, наверное, потрясающе! Конечно, важен и колорит, он создает настроение. Но, прежде всего, должно быть осознание японской культуры, традиций, техники корректного приготовления суши и японской высокой кухни. У ресторана много поклонников среди знаменитостей, сюда постоянно приходят депутаты, артисты, люди, которые поколесили по миру и могут сравнить, насколько хороша японская кухня в SUMO. И они возвращаются сюда снова и снова. Был даже такой случай, когда, вернувшись из Риги в Казахстан, гости ресторана заказали суши из Риги. Пришлось самолетом отсылать японскую еду в Казахстан! В SUMO любят своих клиентов и заботятся о них. Для постоянных посетителей существует определенная система скидок, поощрений. SUMO – ресторан элитарный, для гурманов. Он находится в тихом районе Старого города, где можно спокойно посидеть, встретиться с деловым партнером или любимым человеком, в уютном интерьере насладиться отменной кухней без всякой суеты и спешки. Такую атмосферу предпочитают артисты, знаменитые люди, которые устали от поклонников и хотят без назойливого внимания спокойно пообедать, встретиться с друзьями или насладиться семейным отдыхом. В начале мая на улице устанавливают красивую белую веранду. На свежем воздухе пообедать и полюбоваться Старым городом – мечта каждого туриста. Наталья КЛЮЧНИКОВА

Фугу и самураи

Интерьер ресторана выдержан в японском стиле, официантки также одеты в японском стиле, и даже чучела рыбы фугу в оформлении интерьера присутствуют…

Рига, ул. Кунгу, 8. Тел. 67503244; www.svp.lv


Gardā māksla Вкусное искусство

Konditore-māksliniece Ņina Tarasova, leģendāro kulināru Alēna Djukasa un Īva Turjē skolas ENSP Pâtisserie Yssingeaux audzēkne, teicami pārzina franču virtuvi. Taču, kā zināms, Gardēžu valstij robežu nav. Šodien mācīsimies pagatavot maigo un kārdinošo desertu no saldā krējuma un želatīna, kura dzimtene ir Pjemonta Itālijā, „panna cotta”.

Panna cotta: itāļu deserta maigums

Кондитер-художник Нина Тарасова, ученица школы ENSP Pâtisserie Yssingeaux, работающей под патронажем легендарных кулинаров Алена Дюкасса и Ив Тюрье, знаток и поклонница французской кухни, но страна гурмания, как известно, не знает границ. Сегодня учимся готовить нежнейший соблазнительный десерт из сливок и желатина родом из итальянского Пьемонта – панна котта.

Панна котта:

нежность итальянского десерта

Несмотря на то, что французскую кухню считают эталоном совершенства, все основы кулинарного искусства родом из Италии. Император Франц I основал кухню при дворе, которая получила большее распространение после брака его сына с Екатериной Медичи. Во времена Римской империи Италия уже была местом сосредоточения гурманов со всего мира, да и сейчас не сдает своих позиций. Прием пищи у итальянцев – это часть культуры, праздник жизни, подарок, который ниспослан провидением. Итальянцы прославились широко за пределами своей страны как гурманы и большие сладкоежки. Итальянские десерты заслужено олицетворяют собой изысканность вкуса и неизменно высокое качество. Слово «десерт» произошло от французского слова «dessert» и обозначает финал трапезы, предназначенный для получения особенных вкусовых ощущений. Привычка лакомиться сладким после приема основной пищи начала распространяться лишь в XIX веке. До этого приятная привилегия была доступна лишь богатым людям. А так как производство сахара было очень дорогим, то на обеденных столах низших слоев населения сладости не всегда появлялись даже по праздникам. Сегодня совсем не обязательно

98

MAGISTRALE


Gardā māksla Вкусное искусство Jā, franču virtuve tiek uzskatīta par pilnības kalngaliem, taču visi kulinārās mākslas pamati ir radušies Itālijā. Imperators Francis I savā galmā izveidoja virtuvi, kas īpaši plaši izpatījās pēc viņa dēla laulībām ar Katrīnu Mediči. Jau Romas impērijas laikos Itālijā pulcējās gardēži no visas pasaules, un arī tagad tā pat nedomā atkāpties no savām pozīcijām. Itāļu acīs ēdienreize ir kultūras elements, dzīves svētki, Dieva sūtīta dāvana. Tālu aiz Itālijas robežām ir izplatījusies tās iedzīvotāju – gardēžu un saldumu mīļotāju – slava. Itāļu deserti ir īsts gaumes un nemainīgi augstas kvalitātes etalons. Vārds deserts ir cēlies no franču valodas: „dessert” apzīmē maltītes finālu, kas sniedz īpašas garšas izjūtas. Paradums palutināt sevi ar kaut ko saldu pēc galvenajiem ēdieniem sāka izplatīties tikai XIX gadsimtā. Pirms tam šī patīkamā privilēģija piederēja tikai bagātiem cilvēkiem. Nu, bet tā kā cukura ražošana bija ļoti dārgs process, uz zemāko aprindu pusdienu galda saldumi ne vienmēr parādījās pat svētkos. Taču šodien vairs nav jāgaida svētki, lai palutinātu sevi un savus tuviniekus ar mājās gatavotiem itāļu desertiem. Vēl jo vairāk tāpēc, ka Itālijā nav pieņemts izmantot sarežģītas receptes. Nu, bet tagad ķersimies pie darba... „Panna cotta” tulkojumā no itāļu valodas nozīmē “vārīts saldais krējums”. Šis no saldā krējuma, cukura un vaniļas pagatavotais deserts ir īpaši populārs Itālijas ziemeļu daļā. Tā variācijas ir tik daudzveidīgas, ka ne saskaitīt: šokolādes un pikantā panna cotta, ar augļiem vai ogām, medus, ar caurspīdīgu želeju vai nugu, ar karameli vai riekstu pastu... Šī deserta komponenti var veidot zināmu sezonu maiņu: gada vēsajā laikā – rieksti, medus, šololāde un garšvielas, bet vasarā – želejas, augļi un ogas. Šī varianta pagatavošanai iedvesmu man sniedza... bērnu augļu un ogu mikslis, ko nejauši pamanīju veikalā. Pagrozīju rokās kārbiņu, izlasīju sastāvu un nospriedu, ka varu pagatavot pat kaut ko garšīgāku! Deserts ir vienkāršs, garšīgs un atsvaidzinošs. Panna cotta kļūs par lielisku cienastu svētku vai ikdienas galdā. Jūs varat to pagatavot iepriekš un divas vai trīs dienas uzglabāt ledusskapī. Pagatavošanai varam izmantot arī saldētas ogas, tikai tās vispirms vajag atlaidināt.

Ingredienti (6 porcijas)

Panna cotta:

ждать праздника, чтобы побаловать себя и своих близких итальянскими десертами, приготовленными в домашних условиях. Тем более что в домах Италии не очень принято готовить сложные рецепты. Итак, к делу… Панна котта (итал. Panna cotta) дословно переводится, как «вареные сливки» и является популярным североитальянский десертом из сливок, сахара и ванили. Ее вариации настолько различны, что их практически не счесть: шоколадная, пряная, с фруктовыми или ягодными дополнениями, медовая, с прозрачным желе или нугой, с карамелью или ореховой пастой… Так же можно по компонентам создать некую сезонность: для холодного времени года – это орехи, мед, шоколад и пряности, для теплого – желе, фрукты и ягоды. На создание именно этого варианта меня вдохновил… детский фруктово-ягодный микс, который я случайно ухватила краем глаза в магазине. Коробочку повертела в руках, прочитала состав и подумала, что смогу не хуже, но даже лучше! Десерт простой, вкусный, освежающий. Панна котта будет отличным угощением на праздничном и повседневном столе. Вы можете сделать его заранее и хранить в холодильнике два-три дня. Ягоды можно брать замороженные, только разморозив их предварительно.

Ингредиенты на 6 порций

Панна котта:

8 g želatīna 400 ml piena 100 ml saldā krējuma 33-35% 100 g cukura 1 pākstiņa vaniļas vai vaniļas ekstrakts

8 г желатина 400 мл молока 100 мл сливок 33-35% 100 г сахара 1 стручок ванили или ванильный экстракт

10 g želatīna 200 g plūmju 150 g upeņu 50 g aveņu 100 ml ābolu sulas 100 g cukura 50 g 4-graudu pārslu (rudzu, kviešu, miežu, auzu pilngraudu pārslas)

10 г желатина 200 г слив 150 г черной смородины 50 г малины 100 мл яблочного сока 100 г сахара 50 г хлопьев 4 злака (ржаные, пшеничные, ячменные, овсяные хлопья из цельного зерна)

Augļu-labības kokteilis:

Фруктово-злаковый коктейль:

MAGISTRALE

99


Gardā māksla Вкусное искусство

Pagatavošana

Приготовление

Augļu-labības kokteilis:

Фруктово-злаковый коктейль

Plūmes sadaliet uz pusēm un izņemiet kauliņus. 4-graudu pārslas dzirnaviņās jāsamaļ, līdz veidojas vidēja maluma milti – tā, lai saglabātos nelielas jūtamas daļiņas. Ielieciet bļodā plūmes, upenes un avenes. Sasmalciniet maisījumu ar blenderi, līdz masa ir viendabīga. Pievienojiet ābolu sulu, cukuru un pārslas. Sajauciet un atstājiet nostāvēties uz 1 stundu, laiku pa laikam apmaisot. Želatīnu pārlejiet ar aukstu ūdeni un ļaujiet tam sabriest. ½ labības pārslu ieberiet nelielā katliņā un sasildiet uz vidējas uguns. Karstajā augļu-ogu biezenī izšķīdiniet želatīnu un pievienojiet otru, auksto pusi biezeņa. Sajauciet maisījumu. Iegūto kokteili salejiet glāzēs. Jūs varat glāzes uzreiz novietot slīpi, taču tāda gadījumā tās jāuzpilda ļoti rūpīgi, lai nesasmērētu sieniņas. Ielieciet ledusskapī līdz masa sastingst (1 – 2 stundas).

Сливы разделите на половинки и достаньте косточки. Злаки в мельничке необходимо перемолоть в муку среднего помола, чтобы оставались небольшие ощутимые частички. Сложите в миску сливы, черную смородину, малину. Пюрируйте смесь блендером до однородности. Добавьте яблочный сок, сахар и злаки. Перемешайте и оставьте на 1 час, время от времени перемешивая. Желатин залейте холодной водой и дайте ему набухнуть. 1/2 часть злаковой смеси поместите в небольшую кастрюльку и нагрейте на среднем огне. Растворите в горячем фруктово-ягодном пюре желатин и соедините со второй, холодной половиной пюре. Перемешайте. Разлейте полученный коктейль по бокалам. Вы можете сразу бокалы установить под наклоном, тогда их надо заполнять очень аккуратно, чтобы не испачкать стенки. Уберите в холодильник до застывания, на 1-2 часа.

Panna cotta:

Панна котта

Стручок ванили разрежьте вдоль напополам и достаньте Vaniļas pākstiņu pārwww.ninatarasova.com семена. grieziet gareniski un izņeВылейте в ковшик молоко и miet sēklas. сливки, добавьте сахар, семена ванили Ielejiet kastrolī pienu un saldo и сам стручок. Доведите смесь почти до кипения. Накройте krējumu, pievienojiet cukuru, vaniļas sēkliņas un pašu pāksti. Nogaidiet, крышкой и оставьте на час настаиваться. līdz maisījums gandrīz sāk vārīties. Nosedziet ar vāciņu un atstājiet vienu Залейте желатин холодной водой и дайте ему набухнуть. stundu nostāvēties. Из молочной смеси достаньте стручок ванили, молоко снова Želatīnu pārlejiet ar aukstu ūdeni un ļaujiet tam sabriest. нагрейте. Растворите в нем желатин. Остудите до комнатIzvelciet vaniļas pāksti no piena maisījuma un no jauna uzsildiet pieной температуры на холодной водяной бане. nu. Izšķīdiniet tajā želatīnu. Aukstā ūdens peldē atdzesējiet līdz istabas Достаньте бокалы из холодильника и распределите аромаtemperatūrai. тизированную молочную смесь поверх фруктово-злакового кокIzņemiet no ledusskapja glāzes un izkārtojiet aromatizēto piena sajauтейля. Уберите в холодильник минимум на 60 минут или до полkumu virs augļu un labības kokteiļa. Ielieciet ledusskapī vismaz uz 60 miного застывания. nūtēm vai pagaidiet, līdz masa sastingst pilnībā. Перед подачей украсьте свежими ягодами и веточкой мяты. Pirms pasniegšanas rotājiet ar svaigām ogām un piparmētru lapiņām.

100

MAGISTRALE


Вкусная жизнь

Словно

у ш у д а н о к и м а з ь л ба Chi mangia solo crepa solo – кто ест один, один и умрет,

поговаривают в солнечной Италии. В курсе об этом и коллектив итальянской траттории Olive Oil Trading Co – хотя и находится ресторанчик в столице гораздо менее солнечной Латвии, теплая компания и лучезарное настроение тут всегда в меню!

Zero via zero fa zero,

или Из ничего ничего и не получится Это верно. Вначале было... вдохновение. Итальянскими красотами, разумеется. Ну и чуточку – оливковым бизнесом знаменитого «крестного» – дона Корлеоне. Он бы точно здесь чувствовал себя как дома, особенно в Сицилийском зале с длинными столами, за которыми отпразднован не один шумный банкет, и деревянным полом на повышенном уровне, где так и хочется станцевать зажигательную тарантеллу. Или, может, лучше уединиться в Венецианской комнатке за круглым столом, любуясь венецианскими масками, люстрой и видом Президентского замка из небольших окон, деревянные ставни которых здесь распахиваются в 11 часов утра, а летом так и в 10. А если по главнам, то лучше всего выбрать себе столик поуютнее из тех, что в глав

ном зале под скатертью в клеточку, и всей душой предаться кулинарным наслаждениям от вкуснейших яств со всея Италии, ни в чем себе не отказывая, а потом возле бара завершить весь этот пир чашечкой эспрессо и стаканчиком граппы.

Zucchero non guastò mai vivanda, или Кашу маслом не испортишь

Вообще-то в оригинале не маслом, а сахаром, но в Olive Oil Trading Co утреннюю кашу можно получить и с тем, и с другим, и с вареньем в придачу. Но это не первые ароматы, наполняющие кухню и зал, – тут все начинается с запаха только что выпеченного хлеба: без модшеф-повар ных миксеров и разной химии шеф повар собственноручно каждое


Вкусная жизнь тоже итальянской – оперы: утиный бульон с базиличной фритатой и луком пореем – за 3,98. А потом уже – если, конечно, не удовольствуетесь каким-нибудь из роскошных tagliatelle, к примеру – с кальмаром в собственных чернилах за 6,55 евро или с копченой курицей с вялеными помидорами за 6,83, можно приступать к мясу или рыбе.

L’uomo è cacciatore, la donna è pescatrice, или Мужчина – охотник, а женщина – рыбак

утро месит тесто и создает этот идеальный, с хрустящей корочкой, восторгом пахнущий, самый белый хлеб, который добрая половина клиентов траттории называет лучшим в их жизни. И уж все эти брушетты – ну, как тут выбрать: с кремом Mascarpone и помидорнолуковой сальсой, моцареллой и помидорами с песто, вареным яйцом и анчоусами, а желаете – с баклажанно-луково-томатной сальсой в бальзамико, усыпанной натуральным козьим сыром, или моцареллой с помидором и тыквенным чатни, или вот – с остроумным «фуагра» из куриной печени и карамелизированным в бальзамико луком. С крепким, кровавым, ароматным вином – ну просто пальчики оближешь! И пиццы тут тоже – тонкие, насыщенные, классические. И без закусок, конечно, нельзя: тут и таpтар и карпаччо с трюфельным маслом, и тигровые креветки, жаренные в чесночном масле с рукколой и помидорами cherry. Но пора уже переходить к ароматам посерьезнее!

L’appetito vien mangiando,

или Аппетит приходит во время еды

В обеденное время в Olive Oil специфическим итальянским нюансом – тухлой рыбой – увы или к счастью, не пахнет. Да-да, супчик Cioppino в давние времена бедные рыбаки делали именно из всего, что грозило уже испортиться, в ход шли и хвосты, и головы. А в Olive Oil Trading Coне ждут, пока продукты «дозреют» до исторического уровня – в нынешних супах плавают наисвежайшая семга, осетр, морской ерш, креветки, мидии, осьминоги, кальмар: попробуйте супчик со сливками и белым вином с дарами моря, помидорами cherry и оливками всего за 4,55 евро! Ну, или что-то что то из совсем другой – но

…и предпочтения у них, чаще всего, соответствующие. Мужчина почувствует себя настоящим мачо после говяжьего стейка в пьемонтском стиле – минимум пять дней перед приготовлением кусок мяса выдерживается в красном вине. Большой, крепкий, ароматный, с кровью, пахнущий вином и чесноком – это, кстати, все еще о стейке!.. Замечательно и неподражаемо пахнет и филе тунца гриль, обожженного с граппой, с яично-лимонным соусом и жареной спаржей – 12,52 евро. А для стремительно приближающейся Пасхи ничего лучше кроличьих ног в вине с розмарином и чесноком, с пореем и картошкой просто представить нельзя! А потом для разгрузки можно будет погонять крашеные яйца – там же, по президентской полянке...

Al contadino non far sapere quanto è buono il cacio con le pere, или Не дай узнать крестьянину, как хорош сыр с грушами

Это стародавние итальянцы, наверное, том, что божественными вещами не следует делиться с людьми несведущими. И ведь как они правы! Шеф со смехом припоминает – многие из тех, кто хоть раз побывали в Италии, уже «знают» все тонкости итальянской кухни, как и что: например, паста bolognese – говорит одна дама – у вас совсем неправильная! Надо вареную пасту полить оливковым маслом и сушеным полуфабрикатным беконом посыпать (вот как, видать, незадачливых туристов кормят!). Забавно и парадоксально, но получается, что в рижском Olive Oil Trading Co еда более итальянская, чем в некоторых заведениях самой их родины. Не даром стажироваться сюда на три месяца приезжал молодой многообещающий повар из... Италии! Ведь здесь все настолько подлинно, что даже когда будете заказывать латте, уточните, что хотите именно кофе латте, не то вам, как в Италии, просто молока нальют! А уж с ним или с ароматной чашечкой эспрессо ни в коем случае не отказывайтесь от десерта – худеть будете завтра! А сегодня на выбор: панна кота с ягодами, бесподобный шоколадный десерт (ммм!) с мороженным или миндальное парфе с брусникой и шоколадным соусом. И Италия теперь пусть подождет. Иева АДАМС

Pils laukums 4-3, Rīga LV-1050, Tel. +371 29533523 w www.olive-oil.lv


Вкусная жизнь

приглашает!

Из истории бриошь

Юрмала активно готовится к летнему сезону. Уже в апреле этого года на проспекте Меллужу, 9, открылась новая буланжери Madam Brioš («Мадам Бриошь»). Приятная, романтичная атмосфера кафе вселяет ощущение домашнего уюта. А выбор угощений – глаза разбегаются: свежайший ароматный хлеб, крендельки, плюшки, булочки, круассаны, десерты. Особенность этого разнообразия – тесто. Ни одно кафе в Юрмале, да что в Юрмале – в Латвии, не работает с таким тестом. В этом и кроется секрет огромной популярности булочной среди юрмальчан и гостей латвийского курорта.

Буланжери по-юрмальски

У Madam Brioš своя история рождения. Как-то, прогуливаясь по Юрмале, семья Гиричевых решила передохнуть, не спеша выпить чашку кофе, накормить детей вкусной сдобой. Оглянулись вокруг и… не нашли такого места. – Это на знаменитой улице Йомас кафе да рестораны теснят друг друга, – рассказывает хозяйка буланжери Сирануш Гиричева. – Но ведь Юрмала – не только Дзинтари и Майори, традиционное место летних тусовок. Юрмала – это еще Пумпури, Меллужи, Асари и дальше до Кемери. Потенциал у Юрмалы огромный. Это идеальное место семейного отдыха, здесь каждый может найти занятие по своим интересам. Словом, на той прогулке и родилась идея – хорошо бы открыть свое кафе. Идея «подходила» постепенно, как тесто. И когда мы узнали, что можно приобрести помещения на Меллужу, 9, поняли, что пора действовать. Дело в том, что этот дом особенный, когда-то здесь был кинотеатр. Его закрыли, дом перестроили под апартаменты. По сути, мы вернули городу это историческое место. В канун Нового года мы открыли… небольшую булочную.

104

MAGISTRALE

сдобное франПо одной версии, иошь было изобре цузское тесто бр ьями ат бр ка ве XIX тено в начале версии, его придуЖюльен. По другой анцузский конфр ый мал знаменит сть которого и К хлебу у меня всегда дитер Бриош, в че а. Есть версия, чк ло бу было особое отношение – бебыла названа » булочки пекли режное и уважительное. У что «двухъярусные андии. Но кто рм Но в хлеба своя ценность. Никакие уже в XV веке у сдобу, рецепт у бы ни изобрел эт умопомрачительные, супеменяется уже нене нее один, и он рэксклюзивные, новомодные крет в том, что сколько веков. Се пирожные не сравнятся с ароовят за сутки, гот тесто бриошь матом свежеиспеченного хледолжно медленно оно обязательно ба с хрустящей корочкой. в течение ночи. де ло хо подходить в ного теста науПравда, наша «Мадам» предлаИз такого необыч воздушные сдобе, гает не обычный хлеб, какой гки тро пекли мя можно купить в любом суперные булочки. иоши приобремаркете, а «живой», здоровый, Мировую славу бр цузскому художна основе собственных рецепли благодаря фран их поклоннику. му шо ль нику Мане, бо тов с закваской, а также знамеи чк украшали не Эти сдобные було нитого французского теста бриенитого импресам зн только стол ошь. Начинается выпечка ранополотна. В своих сиониста, но и его рано утром. Понятие «свежий не часто писал Ма х натюрморта хлеб» для нас не образ и не литеэти сладости. на завтрак ратурное сравнение. Бриоши Любил отведать ан екс др Дюма. вчерашней выпечки не могут свежие бриоши и Ал быть априори. Наш хлеб не только очень вкусный, но и полезный, сытный. Хлеб – не дополнение к блюду, это самодостаточная еда. Выпил чашку кофе, съел сдобу – сытный завтрак. Легкий салат и кусок хлеба – полноценная еда. Как известно, дети – отражение здорового вкуса. Вы бы видели, с каким удовольствием и аппетитом уплетают малыши наш хлеб!


Вкусная жизнь Ну, а дальше начинается импровизация. Бриоши со шпинатом, с изюмом, с орехами, с шоколадом, со специальной сахарной крошкой. Хлеб гречишный, ореховый. Печенье овсяное, ореховое, лимонное, миндальное. Своих гостей мы постоянно стараемся порадовать разнообразием. Именно поэтому как дополнение к ассортименту появились в кафе круассаны (дань моде), оригинальные десерты (для любителей сладкого). В Латвии развита культура кофейного пития. Этот благородный напиток пользуется заслуженной любовью. Но не менее благороден и чай. Многоликий напиток можно дегустировать как хорошее, дорогое вино. У чая множество сортов, у каждого сорта свой неповторимый оттенок вкуса. Можно выпить моночай (индийский, китайский, японский), а можно насладиться купажированным чаем (смесью) от французской марки KUSMI. «Мадам Бриошь» предлагает разнообразный изысканный ассортимент кофе и чая. Кстати, чай можно выпить не только в кафе, но и купить баночку, чтобы угостить друзей, родных в домашних условиях. Сырная комната, которую мы открыли к новому сезону – еще одно наше ноу-хау. Мы предлагаем гостям различные сорта сыров, чтобы создать «сырную тарелку» на свой вкус. Конечно, это сыры из Франции. Ну, а к сыру, конечно же, прилагается вино. Опять же, в основном, французские вина. Но есть и несколько сортов итальянских вин. Почему вдруг такой выбор? Мы с большим пиететом относимся к продукту с историей. Это хлеб, чай, кофе, сыры, вина. Предлагаем своим гостям найти прелесть в одном продукте, прочувствовать оттенки его вкуса. Огромное внимание уделяем интерьеру, эстетике подачи еды. Создать настроение – это очень важно. Интерьер кафе, выполненный в спокойных тонах, радует глаз и располагает к беседе. Упаковка для десертов на вынос – оригинальные картонные коробочки с рисунком. А недавно мы придумали еще одну «фишку» – крохотные мешочки из ситца на одну-две печенюшки. Красиво, оригинально и очень трогательно. «Мадам Бриошь» рада гостям с 7 утра (в выходные дни с 8) и до 21 вечера (в выходные дни до 22 часов). Рядом с кафе удобная бесплатная автостоянка. Можно по пути на работу остановиться, перекусить, а по пути домой купить к ужину вкусную сдобу, полезный хлеб, хороший сыр и бутылочку благородного вина.

Čaika Family на пляже

Концепции семейного отдыха мы следуем без отступлений. Например, в буланжери можно прийти всей семьей, и пока родители наслаждаются кофе и неспешной беседой, оставить малышей в детском клубе (через стенку). Это удобно, территориально взрослые и дети разделены, у каждого свое занятие и своя зона комфорта. По выходным в клубе проходит кулинарная школа. Безумно интересно наблюдать, как маленькие дети учатся готовить простые блюда и с какой гордостью демонстрируют свои кулинарные шедевры мамам и папам. В будущем мы планируем развить детский центр в Центр Развития Семьи, где будут предусмотрены предложения не только для малы-

шей, но и для мамочек. И даже для пап. Но что конкретно – пока секрет! Прошлым летом на пляже мы открыли клуб Čaika Family Slowbeach. Здесь работает кафе, можно взять на прокат шезлонги, полотенца. Рядом небольшая детская площадка и детская комната, где каждый малыш найдет занятие по душе и сможет пообщаться со сверстниками в компании доброжелательных сотрудников. В этом году открываем еще один такой частный пляж Čaika Blu в районе Асари (в партнерстве с компанией SKY GARDEN). Он будет носить более динамичный характер. На прокат можно будет взять ракетки для бадминтона, мяч, велосипед. Приезжайте к нам всей семьей! Елена КОНИВЕЦ

Madam brioš Проспект Меллужи 9-1, Юрмала +371 20785555 www.brios.lv Čaika Family Slowbeach www.caika.lv +371 2505700

MAGISTRALE

105


Красота и здоровье

на крыльях весны Весна входит в нашу жизнь триумфально, окутывая ее свежим благоуханием, от которого сердце полнится ожиданием близкого счастья. Прекрасные ароматы радости дарит нам не только природа, но и парфюмеры, подготовившие к этому сезону свои новые коллекции. Известная компания Mirabella, представляющая в Латвии именитые парфюмерные бренды, знакомит с новинками, достойными того, чтобы их попробовать.

М

ир ароматов и мир моды идут рука об руку. Не случайно о духах принято говорить, что их – носят, будто красивое платье или элегантный мужской костюм. В эту весну нам есть что надеть и чем вскружить головы друг другу: создатели парфюмерных композиций разных брендов позаботились о том, чтобы у нас был богатый выбор, на любой вкус и на все случаи жизни. Не забыли и о том, что весна – пора любви, так что не только люди, но и парфюмы хотят иметь пару. Всего не перечислишь, но главное мы вам назовем. Император современной моды, знаменитый Карл Лагерфельд представил авторскую парфюмерную линию своего имени, куда вошли классические мужской и женский ароматы Karl Lagerfeld. В процессе работы все было окутано тайной, но наличие любимых автором бергамотовых нот скрыть не удалось. В брутальном дизайне флаконов узнаваем стиль великого Карла. Новый мужской классический древесный аромат от Valentino впечатляет изысканной роскошью флакона, схожего с хрустальным штофом дорогого коньяка, какой ценит современный джентльмен, носитель классического стиля, отдающий должное и практичности casual. Вполне реален расчет на то, что и через много лет этот аромат будет актуален. Дуэт из дневного и вечернего женских ароматов Balmain Extatic EDP – квинтэссенция духа модного дома Balmain, чьи дивные платья позволяют женщине элегантно раскрыть свою чувственность и сексуальность, быть дерзкой и гламурной. Нежная композиция в восточно-цветочном стиле оставляет чарующий соблазнительный шлейф, делая вас неотразимой. Тонко продуманный дизайн упаковки – знаковый набор символов бренда для тех, кто блистает в вихре городской жизни.

Парный парфюм Burberry Brit Rhytm для Него и для Нее с оригинальной концепцией объединения звука и аромата предназначен для тех, в чьей душе живет рок-нролл. Провокационный, сексуальный, дарящий энергию и адреналин, он входит в разряд цветочных и древесномускусных ароматов с умеренными контрастными акцентами и непременными нотами кожи. Девушка будто вдыхает тепло своего друга, только что снявшего кожаную куртку. Парфюм-дуэт Paco Rabanne Black XS Potion из популярной коллекции Black XS задуман, как любовное зелье, помещенное в черные флаконы узнаваемой формы, с красной сургучной печатью. Мужчинам – насыщенный фужерный древесно-пряный аромат, женщинам – цветочно-древесный с пудровыми аккордами. Эмблема высокого стиля и подлинной сущности прославленного немецкого бренда – мужской аромат Mont Blanc Emblem. Внешне он будет близок тем, у кого на письменном столе принадлежности с белой звездочкой – символом самой высокой горной вершины. Во флаконе, похожем на цветок эдельвейса, растущий на высоте, доступной не каждому, сильный харизматичный аромат, полный контрастов. В новой линейке от модного дома Carolina Herrera – более игривая летняя версия 212 VIP – освежающий женский парфюм 212 VIP Rose, из семейства цветочно-фруктовых ароматов с чувственной композицией. Лицом этого аромата, олицетворяющего радостную гламурную атмосферу самых модных мест, стала супермодель Жизель Бюндхен. Кроме того – аромат 212 Limited Editien в «гавайских рубашках» – приглашение к летнему отдыху. Благоухайте весной и будьте счастливы! Татьяна НАДАЛЬЯК

MAGISTRALE

107


5Æ®*$%/$80$1$$ 7(/


Сон – это время восстановления жизненных сил, энергии, здоровья и хорошего настроения. Активность нашего завтрашнего дня зависит от того, каким был наш сон сегодня. Поэтому так важно правильно организовать спальное пространство, убежден специалист по эргономии сна компании Unikulma Эдуард Величко.

Мир полезных вещей

ЗДОРОВЫЙ СОН

на правильном матрасе

Правильный й матрас – качественный сон!

Финская компания Unikulma признана лучшей в мире по производству матрасов. Для производства пружин здесь используют самый дорогой в Европе металл, а изготовление их «доверено» самой дорогой в мире машине. Материал для верхнего покрытия матраса – хлопок с вплетением серебряной нити, которая снимает статику. Отсюда и самая длительная гарантия – десять лет! Для здорового сна оптимален матрас, отвечающий пяти критериям:  не дает возможности «провалиться» в него,  оптимально жесткий, но имеет эластичное покрытие,  повторяет и поддерживает изгибы тела человека,  «дышит»,  не имеет эффекта волны (когда поворачивается один, рядом лежащий этого не ощущает). Три главных плюса pocket пружинных матрасов, когда каждая пружинка помещается в специальный автономный мешочек:  матрас не скрипит,  один человек ворочается, второй этого не чувствует,  ортопедический эффект.

Выбираем ложе для сна

Выбор индивидуального матраса начинается с компьютера. Сверхчувствительная кровать с миллионом сенсоров определяет точные изгибы вашего тела и то положение, которое оно хочет принять во время комфортного сна (самое правильное – «поза эмбриона»). Все данные компьютер анализирует и выдает «вердикт» здоровья вашего позвоночника и выверенные рекомендации, каким должен быть матрас. Unikulma – пионеры во многих нюансах, касающихся здорового сна. Например, благодаря разработанному новшеству – прогрессивной пружине – можно легко регулировать жесткость индивидуального матраса. Раньше для этого использовалась разная толщина металла пружины. Теперь амортизация зависит от количества завитков на пружине – чем больше завитков, тем более амортизированной становится поверхность матраса.

Над пружинами и под пружинами эластичный материал

Супружеское ложе – это целостный матрас, внутри которого два индивидуальных. Семейной паре надо только сразу определиться, кто с какой стороны спит. На каждой половине матраса пометка, для кого сделан матрас. Unikulma – единственная компания в Латвии, которая предлагает пружинные матрасы на моторном основании.

На решетку становись!

От правильного выбора решетки во многом зависит долговечность матраса. Это как в автомобиле: если у него плохие тормоза, уже неважно, какие у него колеса, – тормозить он все равно будет плохо. Так и на кровати. Если матрас не очень хороший, то какие под ним решетки уже и не столь важно. Качественный матрас очень требователен к решеткам. Самая правильная – когда без нагрузки она стоит чуть горочкой вверх, а с нагрузкой становится ровной. Наши решетки выполнены из березы, и каждая рейка оформлена резинкой, чтобы исключить скрип кровати. Под любую кровать можем заказать наши фирменные решетки.

Наматрасник с глубоким дыханием

Мировая инновация от Unikulma – наматрасник из лески, абсолютный показатель воздухопроницаемости – 98 процентов! Его «живой» материал дает дополнительную амортизацию, чем создает условия для еще более комфортного сна. Из этого материала изготавливают также подушки, матрасы для малышей, сиденья для офисов, автомобильные кресла. Заказ на индивидуальные матрасы и наматрасники из лески выполняется в течение 10–20 дней и доставляется в любую точку мира. Елена КОНИВЕЦ

Магазин-салон Unikulma; Spice Home Рига, ул. Яунмоку, 13 MAGISTRALE

109


ØÈÐÎÊÈÉ ÂÛÁÎÐ ÝËÅÊÒÐÎÈÍÑÒÀËËßÖÈÎÍÍÛÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ ËÞÁÎÃÎ ÖÅÍÎÂÎÃÎ ÄÈÀÏÀÇÎÍÀ


www.konstantatvis.lv Ph. +371 67205159 22 Pliederu str., Kekavas district, Rigas region, Latvia info@konstantatvis.lv


Tehnoloģijas jaunumi Новинки технологий LIELĀKĀ SAULES ELEKTROSTACIJA A PASAULĒ Mohavas tuksnesī Amerikā netālu no Lasvegasas darbu sākusi lielākā saules elektrostacija pasaulē. Kompleksu veido trīs 140 metrus augsti torņi un vairāk nekā 300 000 vadāmu spoguļu, kuri kopumā aizņem 14,24 kvadrātkilometrus. Spoguļi atstaro gaismu un sasilda ūdeni torņos. Saskaņā arr datiem stacijas jauda sastāda 392 MW – 30% no vi-sas ASV ražotās saules gaismas enerģijas. Kompleksa sa izbūve izmaksāja 2,2 miljardus dolāru. Tās īpašnieki ir NRG Energy, BrightSource Energy иn Google.

GUDRS PULKSTENIS AR IEBŪVĒTU TELEFONU Pagājušā gada vasarā Kikstartertā tika prezentēts „gudrs” s” pulkstenis Omate TrueSmart, ar kura palīdzību iespējams veiktt telefona zvanu bez viedtālruņa. Izstādē Mobile World Con-gress tika demonstrēta jauna iekārtas versija. Omate TrueSmart Elegance piemīt oriģinālās iekārtas īpatnības, taču tas ir par 30% vieglāks. Pārdošanā tiks laisti trīs iekārtas varianti: melnā, bronzas krāsas un rožainā korpusā. Izstrādātāji jau ir gandrīz pabeiguši darbu pie pulksteņa, taču nekāda informācija par cenu vai realizācijas sākuma termiņiem vēl nav sniegta.

КР КРУПНЕЙШАЯ В МИРЕ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ЭЛ В американской пустыне Мохаве, недалеко от Лас-Вегаса, была запущена крупнейшая в мире солнечная электростанция. Сооружение сопу стоит из трех вышек, выстой 140 метров и более чем 300000 управляест мых зеркал, занимающих площадь около 14.24 квадратных киломем ттров, которые отражают свет и нагревают воду в башнях. Заявленная мощность станции составляет 392 МВт, а это 30% от всего производства энергии из солнечного света в США. Стоимость сооружения составила 2,2 млрд. долларов, а его владельцами являются NRG Energy, BrightSource Energy и Google. BrightSou

УМНЫЕ ЧАСЫ СО ВСТРОЕННЫМ ТЕЛЕФОНОМ Летом прошлого года на Кикстартере были представлены умные часы Omate TrueSmart, с которым можно н было звонить без смартфона, а на выставке Mobile World Congress продемонстрировали новую версию W устройства. Omate TrueSmart Elegance обладают теми же у характеристиками, что и оригинал, но на 30% легче. В ха продажу поступят три варианта устройства: в черном, пр бронзовом и розовом корпусах. Разработка часов практибр чески чес закончена, но никакой информации о цене или сроках начала продаж пока не озвучено.

SUNSPRITE PASTĀSTĪS, KĀDS SAULES GAISMAS DAUDZUMS NEPIECIEŠAMS JŪSU VESELĪBAI

SUNSPRITE ПОДСКАЖЕТ, СКОЛЬКО СОЛНЦА НУЖНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Dažādu portatīvo sensoru skaits pastāvīgi pieaug.. Dažkārt starp tiem parādās arī principiāli jaunas iekārtas.. Viena no tām ir saules gaismas sensors SunSprite, ko izstrādājuši divi Hārvardas medicīnas skolas profesori. Pirms iekārtas izstrādes gandrīz 30 gadi tika veltīti pētījumiem par saules gaismas ietekmi uz cilvēka veselību. Jaunā iekārta, kuras izmēri nepārsniedz košļājamās gumijas paciņu, tiek ar klipsi piestiprināta pie apģērba. Tās korpusā ir vairākas diodes, kas iedegas viena pēc otras. Indikators liecina par to, ka iekārtas īpašnieks ir saņēmis dabiskā siltuma un gaismas diennakts normu. Ierīce ir aprīkota ar Bluetooth 4.0 moduli – datu sinhronizācijai ar iPhone, taču tā var lieliski funkcionēt arī pastāvīgi. Jāpiebilst, ka SunSprite darbam izmanto saules baterijas, tāpēc nekādi USB un cita veida spraudņi nav paredzēti. Ja jūs ieinteresējusi šī iekārta, jūs to varēsiet iegādāties šī gada jūnijā. Tā izmaksās aptuveni $150. Taču arī bez dažādiem sensoriem ir skaidrs, ka mēs pārāk maz laika pavadām svaigā gaisā.

Количество различных портативных сенсоров постоянно растет и среКол ди них иногда появляется нечто принципиально новое. Одним из таких устройств стал датчик солнечного света SunSprite, разработанный двумя профессорами Гарвардской медицинской школы. Созданию гаджета предшествовали почти 30 лет изучения влияния солнечного света на здоровье человека. Новинка представляет собой подобие брелка размером с упаковку жевательной резинки, который крепится к одежде при помощи клипсы и имеет ряд светодиодов, загорающихся друг за другом. Заполнение индикатос ра р будет свидетельствовать о получении суточной нормы естественного тепла и света. Устройство оснащено модулем Bluetooth с 4.0 для синхронизации данных с айфоном, но и без него может прекрасно функционировать, а заряжается оно благодаря солнечным батареям, так как никаких USB и прочих разъемов не предусмотрено. Если SunSprite оказался вам интересен, то приобрести его можно будет в июне этого года по цене около $150. Однако и без различных датчиков прекрасно понятно, что мы стали проводить слишком мало времени на свежем воздухе.

HUAWEI IEPAZĪSTINA AR „GUDRU” PULKSTENI NI AR FITNESA TREKERI Izrādījās, ka kompānijas Huawei līdzstrādnieka „jaunā rotaļlieta”, tomēr ir „gudrs” pulkstenis, taču pieņēmumi par fitnesa trekera funkcijām, kā izrādījās, tomēr bija pareizi. Jaunā ierīce – TalkBand B1 tika demonstrēta MWC 2014. Iekārtai ir izliekts 1,4-collu OLED displejs. Rokassprādze ir 14,6 mm plata, jo tajā slēpjas noņe-mamas austiņas. Kontrolēt veselību palīdz soļu skaitītājs, kalorijuu skaitītājs un miega fāžu monitors. Iekārtas pieslēgšanai pie viedtāl-lruņa tiek izmantots NFC modulis. Pateicoties 90mAh akumulatoram, m, iekārta var strādāt 6 dienas, bet uzlāde aizņem tikai pāris stundas. as. Veikalu plauktos TalkBand B1 nonāks šī gada otrajā ceturksnī, tā cena ena – aptuveni 99 eiro.

УМНЫЕ ЧАСЫ С ФИТНЕС-ТРЕКЕРОМ ОТ HUAWEI УМ «Новая игрушка» одного из сотрудников компании Huawei всё-таки оказалась умными часами, однако предположения функционале фитнесок трекера так же оказались верны. Новинка была анонсирована на MWC тр 22014 и получила название TalkBand B1. Устройство имеет 1.4-дюймовый иизогнутый OLED дисплей, а максимальная толщина браслета составляет 114.6 мм, что объясняется спрятанным внутри съемным наушником. Следить за здоровьем позволяют шагомер, счетчик калорий и монитор фаз сна, а для объединения гаджета со смартфоном используется модуль NFC. Благодаря аккумулятору ёмкостью 90 мАч, устройство способно работать в течение 6 дней, а его зарядка происходит всего часов. В ппродаже TalkBand B1 появится во втором квартале этого года, а его цена за пару часов составит около €99.

MAGISTRALE

113


Tehnoloģijas jaunumi Новинки технологий KOMFORTABLAS BEZPILOTA AUTOMAŠĪNAS KONCEPCIJA

КОНЦЕПТ КОМФОРТНОГО БЕСПИЛОТНОГО АВТОМОБИЛЯ

Autonomās automašīnas ir parādījušās pavisam nesen, un pagaidām to aktualitāte vēl tiek apšaubīta, taču dizaineri jau domā par to, kā nodarbināt tās vadītāju. Aģentūra Rinspeed piedāvāja risinājumu, kura koncepcija ir iecerēta kā elektromobiļa Tesla model S evolūcija. Tas zināmā mērā atgādina atpūtas telpu uz riteņiem. Vieglās automašīnas priekšējie sēdekļi var pagriezties par 360°, tāpēcc brauciena laikā visi pasažieri var sēdēt, pagriezušiess viens pret otru. Stūre ir nostiprināta uz īpašas platforrmas, kas var pārvietoties gar vadības paneli – ja „vadī-ītājs” vēlas paskatīties filmu vai iziet internetā, platfororma tiek pavirzīta, un paveras displejs. Arī aizmugures res sēdeklim ir „neliels noslēpums”: tā atzveltne var nolaisaisties, atklājot 52” televizora ekrānu. Lai cik absurda šķiet šī koncepcija, dizaineri plāno to demonstrēt izstādē Geneva Motor Show 2014. gada martā.

Автономные автомобили только начали появляться и их актуальность пока находится под вопросом, а дизайнеры уже задумались, чем нос же занять ненужного теперь водителя. Одно из решений было предложено агентством Rinspeed, концепция которого задумана как эволюция же электромобиля Tesla model S и напоминает комнату отдыха на колесах. эл ДДва передних сидения легкового автомобиля имеют возможность ввращения на 360 градусов, и таким образом, все пассажиры могут сиддеть лицом друг к другу во время поездки, а руль крепится на специальную платформу, которая может перемещаться вдоль приборной панели, и если «водитель» захотел посмотреть фильм или выйти в интернет, то платформа сдвигается в центр, открывая дисплей. Заднее сидение тоже содержит «небольшой секрет»: его спинка может опуститься, чтобы ооткрыть доступ к экрану 52-дюймового телевизора высокой чёткости. Каким бы абсурдным ни казался этот концепт, дизайнеры собираются продемонстрировать его на выставке Geneva Motor Show в марте 2014 г.

BRELOKS, KAS PASARGĀS DATORU NO JŪSU KOLĒĢIEM

БРЕЛОК, КОТОРЫЙ ЗАЩИТИТ КОМПЬЮТЕР ОТ ВАШИХ КОЛЛЕГ

Arvien lielāku apjomu personiskas informācijas mēs uzticam datoriem. Pat darbā tie nereti glabā informāciju, kas nav paredzēta svešām acīm, un ir nevēlami to atstāt pieejamu. Ja jūs pastāvīgi aizmirstat bloķēt savas iekārtas, par īstu glābiņu var kļūt breloks GateKeeper Chain. Pateicoties Bluetooth pieslēgumam, tas seko drošībai un, tiklīdz jūs attālināties līdz zināmai robežai, ieslēdzas automātiskais bloks, kas neļauj ziņkārīgajiem parakņāties jūsu failos. Pašlaik izstrādātāji ir nodrošinājuši Windows 7, Windows 8 un Windows 8.1 operētājsistēmu atbalstu, taču drīzumā tām pievienosies arī Mac OS X. Pagaidām vēl būtu pāragri runāt par GateKeeper Chain parādīšanos pārdošanā un iekārtas cenu, jo j komerciāla ražošana vēl nav uzsākta.

Слишком много персональной информации мы стали доверять компьютерам. Даже рабочие ПК нередко содержат сведения, не предназначенные для кого-то, постороннего, и было бы крайне неосмотрительно оставлять эти устройство со свободным доступом. Если вы постоянно забываете блокировать свои устройства, но брелок GateKeeper Chain может стать настоящим спасением. Благодаря Bluetooth-соединению с компьютером, он следит за безопасностью и, стоит вам отойти на некоторое расстояние, как включается автоматическая блокировка от желающих покопаться в ваших файлах. На данный момент разработчками заявлена поддержка операционных систем Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1, но скоро к ним добавится и Mac OS X. О сроках появления W в продаже и цене GateKeeper Chain говорить пока что рано, так как его коммерческое производство еще не запущено. р

СЕТЕВОЕ ХРАНИЛИЩЕ НА 3 ТБ СЕ TĪMEKĻA GLABĀTUVE AR 3 TB APJOMU Kompānija Toshiba ir laidusi klajā tīmekļa glabātuves Canvio Home, kuru apjoms sasniedz 2 TB un 3 TB. Iekārta izceļas ar nelielo cenu, vienkāršu regulēšanu un ekspluatāciju. Tām iespējams piekļūt ne tikai no datora un klēpjdatora, bett arī no mobilajām ierīcēm uz Andriod un iOS bāzes. Jaunās ie-kārtas pieejamas par 150 dolāriem (2B) un 195 dolāriem (3TB).).

Компания Toshiba выпустила в продажу сетевые хранилища Canvio Home объемом 2 ТБ и 3 ТБ. Устройство отличаются ценовой доCa ступностью, простотой настройки и эксплуатации, а также доступом к ст нним не только с компьютеров и ноутбуков, но и с мобильных уустройств на базе Andriod и iOS. Цена новинок составляет $150 за ххранилище с 2 ТБ памяти и $195 за 3 ТБ.

МЕДИЦИНСКАЯ ФОТОКАМЕРА MEDICĪNISKĀ FOTOKAMERA Kompānija Given Imaging, kas nodarbojas ar medicīnisko ieie kārtu izstrādi, ir saņēmusi ASV Pārtikas produktu un medikamentu kvalitātes sanitā-rās kontroles pārvaldes patentu par savu jaunāko izgudrojumu – PillCam Colon. Šī nelielā iekārta ļaus atteikties no parastās gastro- un kolonoskopijas. Diagnostikas veikšanai pacientam vienkārši jānorij kapsula PillCam, un laikā, kamēr tā atradīsies kuņģa un zarnu traktā, tā pastāvīgi fotografē iekšējos orgānus un ar bezvadu sakaru palīdzību noraida tos uz īpašu šu pie jostasvietas nostiprinātu uztvērēju. Jaunumu iespējams izmantot agrīnai slimīibu diagnosticēšanai. Tai nav nekādu kontrindikāciju medikamentu alerģijas gadījumos.

114

MAGISTRALE

Компания Given Imaging, занимающаяся разработками в области медицинских приборов, получила патент американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов на свою последнюю разработку – PillCam Colon. Устройство позволит отказаться от стандартных гастро- и колоноскопии и имеет довольно компактный размер. Для проведения диагностики капсула PillCam должна быть проглочена пациентом и во время пребывания в желудочно-кишечном тракте она постоянно делает ж снимки внутренних органов, мгновенно передающиеся по беспроводной связи на специальный приемник, который крепится на поясе. Новинка может использок ваться для ранней диагностики заболеваний и не имеет в противопоказаний при аллергии на медикаменты. п


Tehnoloģijas jaunumi Новинки технологий REĢE ROKASSPRĀDZE-PAREĢE

БРАС БРАСЛЕТ-ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ

Dizainers Dor Tal no Izraēlas aēlas ir izstrādājis dīvainu, taču visai interesantu rokassprādzi, kas brīdina par jūsu dzīvē gaidāmajiem tuvākajiem notikumiem. Pateicoties sociālo tīklu skenēšanai, tā var, piemēram, sav-laicīgi paziņot par draugu unn radu dzimšanas dienām. Nu, u, bet tā kā šis „informators” s” skenēs ne tikai jūsu lietotāja ja kontus, bet arī ieskatīsies to cilvēku lapās, ar ko jūs bieži eži sarunājaties, jūs uzzināsiet, siet, kāds ir šo cilvēku noskaņojums ums un vēlmes, un varēsiet jauu iepriekš izlemt, kā rīkoties dažādās situācijās. Pielikuma interfeierfeisu veido vairāki loki, kuru krāsa atbilst dažādām dzīves sfērām, fērām, piemēram, attiecības – sarkanais, kanais darbs – zaļais, finanses – zilais utt. Jo plašāks kļūst loks, jo tuvāk nāk gaidāmais notikums. Protams, diezin vai kādam iepatiksies doma par tādu personiskās informācijas apkopošanu, taču ideja izskatās interesanta.

Израильский дизайнер Dor Tal разИз работал странный, но довольно интеработ ресный концепт браслета, который ресны предупреждает о ближайших событипреду ях в вашей жизни. Благодаря сканированию социальных сетей, устройрова ство получает массу информации о его владельце, что позволит, например, своевременно сообщить о днях ме рождения друзей и родственников. ро А если представить, что такой инфформатор будет сканировать не ттолько ваши учетные записи, но и ааккаунты тех людей, с которыми вы часто общаетесь, то вы узнаете об их настроениях и желаниях, и сможете спрогнозировать, как поступить в той или иной ситуации ззаранее. Интерфейс приложения представляет собой несколько кругов, цвета цвет которых соответствуют различжизни, например например, отношения – красный, работа – зеленый, финансы ным областям жизни кра – синий и так далее. И чем больше становится круг, тем ближе запланированное событие. Конечно, идея со сбором личной информации подобным образом мало кому понравится, но идея выглядит довольно интересной.

Sagatavoja Olga SOKOLOVA

Подготовила Ольга СОКОЛОВА

MAGISTRALE

115


Vēsture История

Latvijas pirmā kolekcijas eiro monēta ir veltīta Ainažu jūrskolas 150 gadu jubilejai. Tās dibinātājs ir izcilais latviešu sabiedriski politiskais darbinieks, jaunlatvietis, publicists un ekonomists, «Pēterburgas avīzes» redaktors un izdevējs Krišjānis Valdemārs. Kad viņš 15 gadu vecumā pirmo reizi ieraudzīja jūru, tā viņu saistīja uz visu mūžu... Первая коллекционная евромонета Латвии посвящена 150-летию Айнажской мореходной школы, основателем которой был выдающийся общественно-политический деятель, младолатыш, публицист и экономист, редактор-издатель газеты «Петербургас авизес» Кришьянис Валдемарс. Он впервые увидел море, когда ему было пятнадцать лет, и оно пленило его на всю жизнь…

LATVIJAS JŪRSKOLA –

varenu darbu aculiecinieks


Vēsture История

ЛАТВИЙСКАЯ МОРЕХОДКА –

свидетель славных дел Novada patriots un impērijas pavalstnieks K.Valdemārs ir dzimis 1825. gada 2. decembrī Vecjunkuru muižā Ārlavas pagastā Talsu apriņķī. Skolā gāja Sasmakā (tagadējā Valdemārpils), Pūnē un Lubezerē. Valdemāra darba gaitas sākās Ēdolē, kur viņš kļuva par skrīvera palīgu. Šeit jauneklis izveidoja pirmo publisko bibliotēku latviešu valodā, kā arī nodibināja pirmo latviešu inteliģences literāro pulciņu. Pēc vācu muižnieku prasības pulciņš tika aizliegts. No 1834. līdz 1845. gadam Krišjānis Valdemārs strādāja Valdemārpilī par skolotāju. 24 gadu vecumā viņš iestājās Jelgavas ģiamnāzijā, bet pēc tam – Tartu (Tērbatas) universitātē studēja tautsaimniecību. XIX gadsimta vidū Tērbatas universitātē studēja aptuveni trīsdesmit latviešu studenti. Valdemārs burtiski modināja viņus no ziemas guļas. Viņš apvienoja tos latviešu studentus, kuri nekaunējās no savas tautības. Pulciņa locekļi parasti apsprieda ar nacionālo apspiešanu un cīņu pret vācu muižniecību saistītos jautājumus. Tolaik universitātē valdīja vācu tradīcijas. Lielākā daļa studentu, arī igauņi un latvieši centās pieskaitīt sevi pie vāciešiem, tāpēc liels bija izbrīns, kad 1854. gadā uz kāda studenta istabas durvīm parādījās uzraksts „Krišjānis Valdemārs. Latvietis.” Savus rakstus studenti sūtīja avīzei „Mājas viesis”, taču tās redakcija nevēlējās bojāt attiecības ar Baltijas vāciešiem un atteicās tos publicēt. Vēlāk Krišjānis Valdemārs kopā ar saviem domubiedriem Krišjāni Baronu, Juri Alunānu u.c. nodibināja „Pēterburgas avīzi”, kas iznāca no 1862. līdz 1865. gadam. „Pēterburgas Avīze” kritizēja vācu muižniekus, pieprasīja to privilēģiju ierobežošanu, centās panākt latviešu tautas un latviešu valodas tiesību atzīšanu. Neskatoties uz to, ka vācu muižniecība panāca avīzes slēgšanu, tās ieguldījums tautas nacionālās pašapziņas attīstībā bija patiešām milzīgs. K.Valdemārs uzskatīja, ka latviešu tautai ir jātiecas pēc apgaismības un labklājības, lai atbrīvotos no daudzus gadusimteņus ilgā vācu jūga. Ar mērķi vājināt vācu muižieku varu, ievērojamais sabiedriskais darbinieks sadarbojās ar slavofiliem, aicināja cara valdību ieviest Baltijas guberņās likumus par pašvaldību, kas bija spēkā Krievijas iekšzemē, kā arī atņemt vācu muižniekiem to privilēģijas.

Патриот края и подданный империи

К. Валдемарс родился 2 декабря 1825 года в усадьбе Вецюнкури Арлавской волости Талсинского уезда. Его учеба проходила в школах Сасмаки (ныне Валдемарпилс), Пуни и Лубэзере. Он начал работать в Эдоле помощником писаря. Здесь юноша основывает первую публичную библиотеку книг на латышском языке. Тогда же Валдемарс создает первый литературный кружок латышской интеллигенции. По настоянию немецких помещиков кружок был запрещен. С 1834 года по 1845-й Кришьянис Валдемарс учительствовал в Валдемарпилсе. В возрасте 24 лет он поступает в Елгавскую гимназию, а затем — в Тартуский (Дерптский) университет, где изучает народное хозяйство. В середине XIX века в Тартуском университете учились около тридцати студентов латышской национальности. Валдемарс буквально пробуждает их от спячки. Он объединил тех латышских студентов Тартуского университета, которые не стеснялись своей национальной принадлежности. Участники этого кружка обычно обсуждали между собой вопросы, связанные с национальным угнетением, борьбой против немецкого засилья. В университете господствовали немецкие традиции. Большинство студентов, в том числе эстонцы и латыши, причисляли себя к немцам, поэтому велико было всеобщее удивление, когда в 1854 году на дверях комнаты одного из студентов появилась надпись: «Кришьянис Валдемар. Латыш». Они направляли свои статьи в газету «Маяс Виесис». Однако редакция газеты, не желая портить отношения с прибалтийскими немцами, стала отказывать в их публикации. Позже Кришьянис Валдемарс вместе со своими единомышленниками Кришьянисом Бароном, Юрисом Алунаном и другими основал газету «Петербургас авизес» («Петербургская газета»), которая выходила с 1862 по 1865 год. «Петербургас авизес» критиковала немецких помещиков, требовала ограничения их привилегий, выступала за признание прав латышского народа и латышского языка. Несмотря на то, что немецкое дворянство добилось закрытия газеты, она успела внести значительный вклад в развитие национального самосознания народа. По мнению К. Валдемарса, латышский народ, чтобы освободиться от многовекового немецкого гнета, должен был стремиться к просвещению и благосостоянию. С целью ослабить власть немецких дворян К. Валдемарс сотрудничал со славянофилами, призывал царское правительство ввести в прибалтийских губерниях законы о самоуправлении, действовавшие во внутренних губерниях России, лишить немецких помещиков их привилегий.

MAGISTRALE

117


Vēsture История

Pēc universitātes K.Valdemārs publicēja vairākus darbus valsts tautsaimniecības sfērā, kurā lielu uzmanību veltīja tirdzniecības flotes izveidei. Valdemāra raksts „Krievijas tirdzniecības flote” piesaistīja imperatora brāļa, ģenerāladmirāļa Viņa Augstības Konstantina Nikolajeviča uzmanību, un 1861. gadā lielkņazs piedāvāja Krišjānim Valdemāram apbraukāt jūras piekrasti un izpētīt kuģniecības stavokli. Rezultātā Kristiāns Martinovičs Valdemārs (tā viņu sauca Krievijā) kļuva par Krievijas Valsts īpašumu ministrijas ierēdni un vairākus gadu desmitus strādāja Krievijas kuģniecības attīstības jomā. Viņš vairs nekad neatgriezās dzimtenē – vairāk nekā 30 gadus viņš nodzīvoja Krievijā un aizgāja viņsaulē Maskavā. Pēc Krišjāņa Valdemāra iniciatīvas Latvijā tika nodibinātas desmit jūrskolas, kurās tika gatavoti tirdzniecības flotes kapteiņi un stūrmaņi. Pēc viņa ieteikuma 1864. gadā Ainažos tika nodibināta pirmā jūrskola latviešiem un igauņiem. Citas mācību iestādes vēlāk atvērās Rīnūžos (tagadējie Mangaļi), Engurē, Lubezerē (tagadējā Roja), Ģipkā, Ventspilī, Pilsbergā (tagadējā Pāvilosta), Užavā, Liepājā un Rīgā, kā arī Palangā. Taču K.Valdemārs rūpējās ne tikai par jūrniecību Latvijā. Vienlīdz kaismīgi viņš cīnījās par kuģniecības attīstību Rīgas jūras līcī, Baltajā jūrā, Somu līcī un Melnās jūras piekrastē, veicināja jūrskolu tīkla izveidi Krievijas impērijā (Krievijā eksistēja 41 jūrskola). Valdemārs kļuva par Krievijas flotes palīdzības biedrības sekretāru. Jāpiebilst, ka viņš veicināja ne vien tirdzniecības, bet arī jūras kara flotes attīstību. Līdztekus darbam K.Valdemārs nodarbojās ar literatūru un valodzinībām. Viņš bija pirmais, kas aicināja savākt un apkopot latviešu folkloru. K.Valdemārs mēdza teikt, ka latviešiem ir nepieciešamas trīs lietas: skolas, skolas un skolas. Bieži vien K.Valdemārs akcentēja, kāda nozīme varētu būt tranzītam viņa dzimtenes uzplauksmē: „Viņas rokās ir jāpāriet visai Austrumeiropas un pat Āzijas ziemeļrietumu tirdznieciskajai kustībai.” Doma par to, cik izdevīga latviešiem ir sadarbība ar Krieviju, mudināja Krievijas jūrniecības biedrības sekretāru parūpēties par to, lai pēc iespējas vairāk latviešu prastu runāt un rakstīt krievu valodā. Viņš pat sastādīja latviešu-krievu vārdnīcas, lai atvieglotu krievu valodas apgūšanu latviešu vidū. Tāpat kā citi pirmās Atmodas darbinieki, arī Valdemārs uzskatīja, ka latviešu nacionālajai attīstībai šķēršļus liek vācu muižniecība, un uzskatīja, ka krievu valodas zināšanas varētu latviešus pasargāt no pārvācošanās.

118

MAGISTRALE

После окончания университета К. Валдемарс опубликовал целый ряд работ по вопросам государственного хозяйствования, в которых уделил большое внимание созданию торгового флота. Статья Валдемарса «Русский торговый флот» привлекла внимание брата императора, генерал-адмирала Его Высочества Константина Николаевича. И в 1861 году великий князь предложил Кришьянису Валдемару объехать морское побережье и исследовать состояние судоходства. В результате Христиан Мартынович Валдемар, как звался он в России, стал чиновником российского министерства государственных имуществ, а над развитием российского судоходства работал десятки лет. Жить на родину он не возвращался уже никогда – прожил более 30 лет в России и умер в Москве. По инициативе К. Валдемарса в Латвии было организовано десять мореходных училищ, которые готовили капитанов и штурманов для кораблей торгового флота. В 1864 году по предложению Валдемарса была основана первая мореходная школа для латышей и эстонцев в Айнажи. Другие училища позже были основаны в Ринужи (ныне Мангали), Энгуре, Лубэзере (ныне Роя), Гипке, Вентспилсе, Пилсберге (ныне Павилоста), Ужаве, Лиепае и Риге, а также в Паланге. Но заботился К. Валдемарс не только о латышском мореходстве. Одинаково страстно боролся за развитие мореплавания в Рижском заливе, в Белом море, в Финском заливе и на побережье Черного моря, способствовал созданию в Российской империи целой сети мореходных школ (в Российской империи существовало 41 морское училище). Валдемарс стал секретарем российского общества содействия флоту, причем способствовал развитию не только торгового, но и военного флота. К. Валдемарс занимался также литературой и языкознанием. Он впервые призвал собирать и обобщать латышский фольклор. К. Валдемарс не переставал повторять, что латыши нуждаются в трех вещах: во первых, в школах, во-вторых, в школах и, в третьих, в школах. Что касается Латвии, то Кришьянис Валдемарс подчеркивал, какую роль может играть транзит для его родины: «В ее руки должно перейти все торговое движение Восточной Европы и даже СевероЗападной Азии». Осознание того, сколь выгодно для латышей сотрудничество с Россией, побуждало секретаря Российского мореходного общества заботиться о том, чтобы как можно больше латышей умели бы говорить и писать по-русски. Чтобы облегчить латышам задачу изучения русского языка, он даже сам составлял латышско-русские словари. Валдемарс, как и другие деятели первой Атмоды, считал, что национальному развитию латышей мешает немецкое засилье, а в усилении позиций русского языка в регионе видел средство защиты от онемечивания.


Vēsture История Добавим, что в 60-е годы ХIX столетия Кришьянис Валдемарс даже призвал латышей переселяться в Россию. Он считал, раз в Латвии царит неравноправие, значит, латышам лучше отправиться в Россию, чтобы они стали равноправны с другими жителями тех мест, где поселятся. Духовный лидер первой латышской Атмоды даже купил в России имение, чтобы латышским переселенцам было где пахать и сеять. Он ощущал себя одновременно и латышом – патриотом своего края, и подданным огромной Российской империи. Выдающийся общественно-политический деятель, младолатыш Кришьянис Валдемар скончался 7 декабря 1891 года в Москве. Прах его доставлен в Ригу. Он похоронен на Большом кладбище в Риге. В честь деятеля первой Атмоды Кришьяниса Валдемара ныне названа улица в центре Риги, ему установлен памятник в Вентспилсе. В 1926 город Сасмака переименован в Валдемарпилс. С тех пор название города не менялось даже при советской власти. В 2006 году в рамках серии «Люди» программы «Латвия. Срезы и ценности веков» Банк Латвии (БЛ) выпустил однолатовую серебряную монету «Кришьянис Валдемарс» тиражом 5000 экземпляров. Jāpiebilst, ka XIX gadsimta 60. gados Krišjānis Valdemārs pat aicināja latviešus pārcelties uz Krieviju. Viņš uzskatīja, ka Latvijā valda nevienlīdzība, tātad latviešiem vajadzētu doties uz Krieviju, kur viņi iegūtu vienlīdzīgas iespējas ar tās pamatiedzīvotajiem. Pirmās latviešu Atmodas iedvesmotājs pat nopirka Krievijā muižu, lai pārceļotājiem no Latvijas būtu zeme, ko art un apsēt. Savā sirdī viņš vienlaikus bija latvietis – savas zemes patriots un milzīgās Krievijas impērijas padotais. Izcilais sabiedriski politiskais darbinieks, jaunlatvietis Krišjānis Valdemās ir miris 1891. gada 7. decembrī Maskavā. Viņa pīšļi tika nogādāti Rīgā un apglabāti Lielajos kapos. Par godu pirmās Atmodas darbiniekam Krišjānim Valdemāram pašlaik nosaukta iela Rīgas centrā, Ventspilī – uzstādīts piemineklis. 1926. gadā Sasmaka tika pārdēvēta par Valdemārpili. Kopš tā laika pilsētas nosaukums nav mainījies, arī ne padomju laikā. 2006. gadā Latvijas Banka laida klajā viena lata sudraba monētu „Krišjānis Valdemārs” programmas „Latvija. Laikmetu grieži un laikmetu vērtības” sērijas „Cilvēki” ietvaros. Tās tirāža – 5 000 eksemplāru.

Gadsimtiem ilgās jūrniecības tradīcijas

Latvijas Banka atzīmē, ka kopš Ainažu jūrskolas dibināšanas ir pagājuši 150 gadi, un brīvās Latvijas pilsoņi ir izbraukājuši jūras un okeānus, izgājuši lielajā pasaulē, iestājušies Eiropas Savienībā un eirozonā. Ainažu jūrskolas 150. gadadienai veltītās eiro monētas prezentācija notika 2014. gada 5. martā Ainažos – Jūrniecības muzejā. Tajā piedalījās muzeja, Latvijas Bankas, Jūras akadēmijas pārstāvji, kā arī monētas autors, mākslinieks Ivars Drulle. Jūrskolas ēkā izveidotā muzeja ekspozīcija stāsta par jūrniecības vēsturi valstī, burukuģu un tvaikoņu flotes attīstību, par drosmīgajiem jūras vilkiem un visiem, kas ieguldījuši savu artavu cilvēka un jūras attiecību izaugsmē... Ainažu jūrskola kļuva par visu Krievijas jūrskolu prototipu un eksperimentu poligonu, kas tika nodibinātas pēc imperatora Aleksandra II 1867. gadā apstiprinātā likuma „Par jūrskolām” pieņemšanas. Savā ziņojumā Krievijas finanšu ministram M.Reiternam, kurā Valdemārs pamatoja skolas budžetu, paskaidrots, ka Ainažu ostā bija pierakstīti 18 kuģi, kuru ietilpība bija 1960 lasti (1 lasts – tirdzniecības flotes kuģu reģistrietilpības mērvienība, 1,08m3, 120 pudi), tātad kursantu praksei bija pieejama pietiekami liela flote. Bez tam Ainaži atrodas uz robežas, tātad vieta ir vienlīdz labi piemērota gan latviešiem, gan igauņiem. Ainažu tirgoņi ziedoja līdzekļus skolas vajadzībām.

120

MAGISTRALE

Вековые традиции мореходства

Как отмечает Банк Латвии, с тех пор, как было основано мореходное училище в Айнажи, прошло 150 лет, и граждане свободной Латвии избороздили все моря, вышли в большой мир, вступили в Евросоюз и еврозону. Презентация евромонеты, посвященной 150-летию Айнажской мореходной школы, состоялась 5 марта 2014 г. в Айнажи, в музее мореходства. В ней приняли участие представители музея, Банка Латвии, Морской академии, автор монеты художник Ивар Друлле. Музей в Айнажи, расположенный в здании мореходки, отражает историю морского дела в стране, историю развития парусного и парового флота, рассказывает о бравых морских волках и о всех тех, кто внес вклад в развитие отношений человека с морем… Мореходка в Айнажи стала прообразом и испытательным полигоном для всех российских морских школ, созданных после принятия российского Закона о морских школах, утвержденного в 1867 году императором Александром II. в докладной записке министру финансов России М. Рейтерну, обосновывая бюджет школы, Валдемарс пояснил, что к Айнажи были приписаны 18 судов вместимостью 1960 ластов (1 ласт – мера вместимости торговых судов, 1,08 куб. м, 120 пудов), то есть здесь был достаточно большой флот для практики курсантов. К тому же Айнажи находится на границе, что удобно латышам и эстонцам. Купцы города внесли пожертвования для открытия школы. Первым начальником Айнажской школы был капитан дальнего плавания Кристиан Иоганн Даль из Ревеля (Таллин), Он возглавлял школу в Айнажи до 1893 года, что не мешало моряку ходить в дальние плавания и участвовать в важнейших географических экспедициях. Он возглавлял исследовательские экспедиции к устью реки Обь и первым совершил плавание из Любека в Тюмень по Северному морскому пути в 1877 году. С 1870 года школа заняла новое здание, которое было выстроено специально для нее. В этом же году школа получила вторую категорию. В 1880 году ей была присвоена высшая, третья категория. В 1902 году для школы построили новое двухэтажное здание. С этого же года, после принятия нового положения о морских школах, школа в Айнажи стала начальным учебным заведением для моряков дальнего плавания, а в городе была открыта еще и подготовительная морская школа.


Vēsture История Pirmais Ainažu skolas priekšnieks bija kapteinis-tālbraucējs Kristiāns Johans Dāls no Rēveles (Tallina). Viņš vadīja skolu līdz 1893. gadam, taču skolas priekšnieka pienākumi ļāva viņam doties arī tālos braucienos un piedalīties nozīmīgās ekspedīcijās. Viņš vadīja pētnieku ekspedīciju uz Obas upes grīvu un 1877. gadā pirmais izbrauca pa Ziemeļu jūras ceļu no Lībekas līdz Tjumeņai. 1870. gadā skola pārcēlās uz jaunu, īpaši tās vajadzībām celtu ēku. Šajā pašā gadā skola tika iekļauta otrās kategorijas mācību iestāžu sarakstā. 1880. gadā tai tiek piešķirta trešā – augstākā – kategorija. 1902. gadā skolas vajadzībām tiek uzcelta jauna divstāvu ēka. Tagad tā kļuva par jūrnieku-tālbraucēju sākotnējo mācību iestādi, un pilsētā tiek atvērta arī sagatavošanas skola jūrniekiem. Muzeja pagalmā ir uzstādītas interesantas skulptūras – pieminekļi seno laiku jūrniekiem. Tā fondos glabājas liela karšu, jūrniecības ierīču, atšķirības zīmju, signālu un citu eksponātu kolekcija. Jūrskolas muzejā ir viena no plašākajām enkuru un boju kolekcijām Eiropā, iespējams – pat visā pasaulē. Muzejs tika atvērts 1969. gadā. Par godu Ainažu jūrskolas 150. gadadienai kaltā monēta tapusi Nīderlandē. Latvijas bankas kasēs tā maksā 35,99 eiro. Tirāža – 5 000 eksemplāru. Šogad tiks laistas klajā vēl piecas kolekcijas eiro monētas, veltītas Kurzemes barokam, Baltijas ceļa 25. gadadienai un citiem ievērības cienīgiem notikumiem.

Во дворе музея установлены любопытнейшие скульптуры – памятники морякам былых эпох. В музее есть большая коллекция карт, мореходных приборов, отличительных знаков, сигналов и многое другое. В музее мореходки – одна из самых полных коллекций якорей и буйков Европы, если не всего мира. Музей был открыт в 1969 г. Монета в честь 150-летия Айнажской мореходной школы отчеканена в Нидерландах. Ее стоимость в кассах Банка Латвии составит 35,99 евро, тираж – 5 тыс. экземпляров. В этом году будет выпущено еще пять коллекционных евромонет, посвященных курземскому барокко, 25-летию Балтийского пути и другим датам и событиям.

Olga SOKOLOVA

Ольга СОКОЛОВА

122

MAGISTRALE


Недвижимость

Новое рождение проекта

Staraja Rusas О специфике работы с одним из качественнейших проектов Premium-класса, построенных в Задвинье, а также о требованиях покупателей в 2014 году на вопросы Magistrale отвечает старший партнер компании LK-CITI Роман Ващенко. Компания LK-CITI оперерует рядом новых апартаментов бизнес-класса в центре, развивая относительно новый формат – дизайн апартаментов бизнес-класса.  Почему ваша компания в Premium-сегменте в качестве своего первого проекта выбрала именно проект на Кливерсале? – Задвинье всегда занимало свое почетное место в нашем пакете апартаментов в новых проектах в деловом центре Риги – до этого мы работали в таких успешных проектах, как Tomsona Terases (2007, RRE), Centra Nams (2005, PBLC), Ziedoņdārza mājas (2007, Dommo), Skanstes Virsotnes (2007-2010, Merks), Zalves Darzs (2007, DEPO projekts), Trijādības ielā 2A-4 (2007, Narro Proect). Кливерсала – самое близкое к Старому городу исторически знаменитое место Пардаугавы. Первые сведения о районе известны, начиная с конца XVII столетия, когда Ригу посетила российская императрица Елизавета II, она пожелала проложить дорогу от наплавного моста на острове Лиела Кливерсала в столицу Курляндского герцогства Митаву (Елгаву) и поставить на острове таможенный пункт. От этого места в Задвинье до расположенной в Старой Риге Ратушной площади можно дойти пешком за десять минут, так как расстояние до одного из самых красивых мест столицы составляет всего один километр. Совсем неподалеку находится Даугава, с набережной которой открывается классическая панорама Риги. На расстоянии нескольких минут ходьбы – парк Победы, предлагающий различные возможности активного отдыха летом и зимой.  С чем связано, что выбор проекта остановился на Staraja Rusas, 22? – Во-первых, проект Staraja Rusas, 22, – уникальное предложение в трехминутной удаленности от исторического центра Риги. Сегодня в центре практически невозможно найти предложение в Premiumсегменте, соответствующее по характеристикам проекту на Staraja Rusas, 22. Проект является продолжением удачной реконструкцией

здания на улице Staraja Rusas, 18, возведенного в свое время по проекту архитектора Мандельштама. Во-вторых, застройку проекта реализовал один из авторитетнейших девелоперов Латвии предприятие SIA Maris Gailis, известное такими проектами, как Ģipša fabrika II, Cigoriņu fabrika, Staraja Rusas, 22. Дом является составной частью комплекса из двух зданий (Staraja Rusas, 22a (2007) и Staraja Rusas, 22 (реконструкция исторического здания 1899 года). Дом был удостоен почетного приза как самый энергоэффективный новый проект 2007 года. В-третьих, Premium-классу данное здание можно отнести за счет идеального расположения, современного стильного дизайна и качественных современных отделочных материалов (гранит, алюминий), применяемых компанией застройщиком MG būve. Территория сведена в единый блок, включающий в себя зеленую зону, подземную и наземную парковки и небольшую игровую площадку.  Сейчас на рынке достаточно много предложений от застройщиков, в том числе и позиционирующих себя как продукт Premium-класса. В чем отличие вашего предложения? – Дело в том, что инвесторы покупают объекты Premium класса для собственного использования, временного или периодического проживания – для этой категории важны эмоции,  которые, как мы понимаем, невозможно тиражировать и повторить в большом количестве при типовой застройке .Поэтому для каждой квартиры мы заказываем отдельный проект ее внутреннего дизайна и меблировки. И даже квартиры с полной отделкой от девелоперов стоит подвергать определенному «редизайну» – так как ни один застройщик не готов будет распылять свои силу на индивидуальную подготовку каждого апартамента. Поэтому-то я советую, причем еще на стадии приобретения, подключать к вопросу оценки жилья дизайнеров и архитекторов. При изучении вопроса внутренней комплектации апартаментов Premium класса список наших «точек повышенного внимания» включает не менее 30 позиций: их приведение в соответствие нашим стандартам хорошего жилья обходится в 20 000 – 50 000 евро для каждого 2-комнатного апартамента. В основном мы обустраиваем квартиры мебелью, сделанной из натурального шпона, а также кожаной мягкой мебелью, которая привозится со стоков в Германии и Голландии. Апартаменты на Staraja Rusas, 22, – удачное сочетание современного стиля и высочайшего качества . Двухэтажные апартаменты имеют общую площадь от 61 кв м. Современная кухня совмещена с гостиной, стены которой отделаны декоративным камнем и расписаны современной штукатуркой CLONDIKE от VALPAINT. Отделка и техническое оснащение в квартире выполнено из качественных материалов – паркетные полы (бук), полы с подогревом из коллекционной итальянской плитки в санузлах, пакетные окна с алюминиевым несущим профилем, дизайнерские радиаторы ADRESSIJA от СARDIVARI.  Спасибо за беседу и успехов вашим проектам!


Вкусная жизнь

Ëåãåíäû è ðåöåïòû îò ðåñòîðàíà Говорят, нельзя узнать душу народа, если ты не знаешь его легенд и не знаком с его кухней. С этим не поспоришь! Рига на протяжении всей своей многовековой истории лежала на перекрестке дорог с Востока на Запад, с Севера на Юг. Рижские легенды и рижские рецепты путешественники разносили далеко по свету…

К

огда-то в Риге жил известный далеко за ее пределами уважаемый господин по имени Кристап. Много повидал он за свою жизнь, пока не поселился в доме, где теперь расположен известный ресторан Pie Kristapa kunga. Кристап был великий путешественник и из странствий привозил домой невиданные ценности, а также рецепты блюд. Нынче в ресторане Pie Kristapa kunga можно не только посмотреть на эти ценности и отведать заморских яств, но узнать и таинственные рижские легенды и познакомиться с настоящей латышской кухней.

124

MAGISTRALE


Вкусная жизнь Сами стены ресторана, украшенные изображениями предков Кристапа и предметов быта того времени, символикой древних времен, рогами доисторического лося, найденными в ледниках Сибири, каменными плитами с изображением мифических персонажей, привезенными из Византии, – уже целое сказание. Кажется, ресторан впитал в себя дух веков истории. Впрочем, все новые сюжеты и новые блюда пополняют копилку. Ведь и Рига никогда не будет достроена до конца.

Готова ли Рига?

Это самая популярная и любимая рижанами легенда, выражающая вечное стремление Риги к переменам… Старики говорят, что время от времени в Риге появляется некто, интересующийся о будущем города. Говорят разное – иногда это господин в черном фраке, иногда бледная дева, или просто сорока, даже просто голос, раздающийся из Даугавы. Нет единого мнения и о периодичности появления этого некто – кто-то появляется в каждую Новогоднюю ночь, кто-то раз в пять или даже в сто лет. Однако вопрос, задаваемый этими существами первому встречному, всегда один: «Готова ли Рига?» До сих пор все встреченные – ночные сторожа, строители или просто прохожие отвечали, что – нет, не готова еще Рига! Предание гласит – как только прозвучит ответ, что город построен, Рига погрузится в воды Даугавы. Однако рижане умны – они знают, каков должен быть ответ. Рига никогда не будет готова! Ну, а пока Ригу достраивают и прихорашивают, нам пора перекусить. Тем более что в ресторане Pie Kristapa kunga, как пишут в откликах его посетители, прекрасная креативная кухня, огромные порции, отличный персонал, оригинальный интерьер и очень демократичные цены! И где еще попробовать национальную кухню, как не в национальном ресторане! Говорят, всякая национальная кухня – это, прежде всего, кухня простых людей. А это значит, что продукты для нее должны быть «родными», со своей грядки, рецепты должны быть выверены многими поколениями, процесс приготовления – быстрым и простым, а конечный продукт – сытным, вкусным и незабываемым. Латышская кухня на протяжении многих столетий испытывала влияние других национальных кухонь. И все же в латышской кухне можно выделить блюда, которые составляют основу латышской кулинарии. Ощутить национальный колорит Латвии даст перечное печенье «Пипаркукас», пирожки со шпеком, свежая рыбка и копчености... В ресторане Pie Kristapa kunga вас ждет традиционная латышская кухня -- основательная и очень вкусная. Чего тут только нет! Классика

Филе селедки с вареным картофелем, творогом и сметаной с зеленью Ингердиенты:

Прибалтийская соленая селедка – 1 шт. Творог – 150 г Сливки – 70 г Вареная картофелина – 1 шт. Перепелиное яйцо – 1 шт. Зелень, соль и перец по вкусу Взбиваем в блендере творог и сливки, добавляя чуть соли и перца. На тарелке выкладываем филе селедки, отварную картошечку и взбитую сливочно-творожную массу. Декорируем блюдо веточкой укропа. Приятного аппетита!

жанра – серый горох c жареной копченой грудинкой и кефиром, жареная кровяная колбаса, нежный отварной язык, пикантная жаренная в беконе куриная печень, отменный свиной карбонад, приготовленный на открытом огне, фантастическая запеченная свиная рулька, жареная утиная ножка в глазури из липового меда с печеными яблоками и жаренное на гриле филе сома с горчично-медовым соусом и многое другое. Вкусно все! Весна уже вот-вот ворвется в Ригу с полной силой, а весной так хочется попробовать чего-то свеженького. Каждый латыш знает это простое, но потрясающе вкусное блюдо, которое можно готовить в любое время года, но весной оно кажется особенно вкусным. Гости Риги поначалу удивляются – как вы до этого додумались, соединять такие продукты? Но, попробовав однажды, их уже за уши не оттащишь, и в следующий приезд в Ригу они обязательно его заказывают, да и дома делают с удовольствием. Итак, пробуем Ригу на вкус, а точнее – филе селедки с вареным картофелем, творогом и сметаной с зеленью. Мастер-класс дает шеф-повар ресторана Pie Kristapa kunga Эдгарс Пуикис. Ольга СОКОЛОВА

MAGISTRALE

125


Событие

Забытая русская Олимпиада На Олимпийских играх 1912 года в Стокгольме российская команда атлетов, возглавляемая великим князем Дмитрием Романовым, заняла среди 18 стран-участниц предпоследнее место. Тогда журналисты назвали бесславное выступление олимпийцев «позором всея русского народа». И вот, чтобы не допустить таких провалов в будущем, великий князь распорядился каждый год проводить в России свои олимпиады. Первым городом, где было решено провести «пробную мобилизацию всех русских спортивных сил», стал Киев, а вторым — Рига.

Руководитель «Дома Москвы» Юрий Силов у экспозиции выставки, посвященной 100-летию Олимпиады, проведенной в Риге.

В

этом году олимпийская Рига отмечает 100-летний юбилей, и в честь этого события «Дом Москвы» приглашает рижан и гостей столицы посетить уникальную выставку под названием «Рига. II Всероссийская Олимпиада 1914–2014». – 100-летний юбилей Олимпиады, проведенной в Риге в 1914 году, – это хороший повод рассказать рижанам об истории олимпийского движения, о выдающихся спортсменах, прославивших Латвию, о значении спорта в жизни каждого человека. Экспозиция посвящена нескольким важным событиям – Олимпиада 1914 года в Риге, Олимпийские игры 1980 года в Москве, Олимпийские игры 2014 года в Сочи. На выставке будут представлены уникальные знаки и медали Олимпиад, олимпийские талисманы и факелы, некоторые предметы инвентаря и экипировки олимпийских чемпионов и участников Игр,

126

MAGISTRALE

редкие фотографии и архивные документы. Экспонаты должны жить, их должны видеть как можно больше людей. И моя главная цель – просветительская. Хотелось бы, чтобы молодежь пришла, заинтересовалась историей спорта своего города, своей страны, – отметил руководитель «Дома Москвы» Юрий Силов. II Российская Олимпиада состоялась в Риге с 6 по 20 июля 1914 года. Соревнования проходили по 12 видам спорта: гимнастика, легкая атлетика, велогонка, фехтование, борьба, конный спорт, тяжелая атлетика, стрельба, плавание, лаун-теннис, гонки на мотоциклах и футбол. Такая богатая программа привлекла небывалое количество участников для того времени — более 1000 спортсменов из 24 городов Российской империи. Несмотря на ряд недостатков и неувязок, II Российская Олимпиада прошла успешно. Идея организации подоб-


ных состязаний получила всеобщее признание, вызвав большой интерес прессы. Олимпиада сыграла значительную роль в пропаганде спорта, выявила немало талантливых спортсменов, способных показывать результаты мирового класса. Нет сомнений в том, если бы война не помешала проведению VI Олимпийских игр, российские спортсмены выступили бы на них более достойно, чем в 1912 году в Стокгольме. Первая мировая война, а за ней и Гражданская война приостановили развитие спорта в России. Лишь в 1920 году в Москве состоялась так называемая Предолимпиада, которую принято считать первым чемпионатом Советской России. Протоколы соревнований пестрели уже новыми именами спортсменов. Но опыт проведения двух Российских Олимпиад очень помог в ее организации.

Выставка открыта с 25 апреля по 7 июня в галерее «Дома Москвы» в Риге.


Ceļa stāsts Дорожная история

Vilciens ar vēžiem

Раки в поезде

...Nesteidzīgs vietējās satiksmes vilciens, kurš apstājas vai katrā mazākajā stacijā. Nakts. Pieturā kopējā vagonā iekāpj laucinieks ar diviem milzīgiem groziem un biļeti līdzTas, pilsētai, iekārtojas un iesnaužas. par ko gribu pastāstīt, notikaVilciens Somijā.turStapina ceļu.biļeti Pēkšņi klusumu izmisīgs cijā pirku uz nakts Pēterburgu. Piepārtrauca blakus kases kāds sievietes Braucēji pamodās. Atskanēja vēlvalodā viens vīrietis jaukliedziens. pusstundu, ne vārda nesaprasdams angļu bļāviens, jau no otras moka puses.nelaimīgo Pēc dažiem mirkļiem auroja viss (nerunājottikai jau tagad par somu valodu), kasieri, kas neparko vagons... nepārdod viņam biļeti. Nu jau vīrietis ir spējīgs sazināties tikai žestu vaIzrādījās, ka vīrssakarstot, ved uz pilsētu pārdošanai. UzNolēmu kādas pārmijas lodā, kas, strīdam kļūst vēžus arvien–nepieklājīgāki. palīvagons sakratījās,atrast viens kopēju no groziem apvēlās, un tam nokrita vāks. Brīvībā dzēt līdzpilsonim valodu ar kasieri. izkļuvušie vēži devās meklēt kādu paslēptuvi. Daudzi izlēma paslēpties Pieeju un prasu vīrietim: vakarā novilktajos - Vecīt, uz kurienipasažieru tev vajag?apavos... Pirmais upuris, droši vien gribēdams līdz tualetei, pamodās un iekāpa - Uzaiziet Pēterburgu, uz pulksten deviņiem, - viņščībās, atbild.taču vēzis drosmīgi metās cīņā parkasavu alu... atmodinātie pasažieri, proJāpiezīmē, no jauno turienes iet Kliedziena tikai divi vilcieni – trijos dienā uz tams, gribēja apauties, taču arī– viņus mīksto čību vietā gaidīja spīles... Sanktpēterburgu un deviņos līdz Maskavai. Stāsta, ka laucinieks ar atlikušajiem vēžiem jau nākamajā pieturā tika Nosvīdusī kasiere izmisusi lūdz: izmests no vilciena... - Jaunkundz, lūdzu! Nu, paskaidrojiet taču viņam, ka 9.00 vilciens iet līdz Maskavai, nevis Sanktpēterburgai. Vilciens Sanktpēterburgā neapstājas, tas ir tiešais maršruts uz Maskavu! Uzklausīju kasieri un sāku skaidrot vīrietim visas brauca vietējā vilcienu sarakstaPēdēgudVilciens uz dienvidiem. rības.– Taču tādu –atbildi no bija viņa pārpildīts. negaidīju jais vietkaršu vagons pat es,pa viņa līdzpilsone: Skats logu – fantastisks. Dienvidi, ko kā tad! Bļin, esapstājas jau pusstundu mēģitur -Nu lai saka. Vilciens arī mazākajās nu viņai Vienā ieskaidrot, ka es mašīnisstacijās. no tām piesarunāšu vilciena ar pienāk vetu! Viņš apstāsies Pēterburgā! Pasaki viņai, lailīdzi vien-– čuks ar kazu un lūdz pavadoņus paķert viņu kāršinākamajai iedod manstacijai. biļeti!!! Neviens negribēja ielaist pie sevis līdz P.S. Nu, ārzemēs večuku ar mūsējie kazu, līdz viņamnepazudīs… izdevās pierunāt pēdējā vagona pavadoni. Sak, ceļā tikai stundiņa jāpavada, mēs ar kazu tamburā pastāvēsim. Pavadonis viņu pažēloja un ielaida tamburā. Vilciens devās ceļā. Aiz loga zib koki, ezeri un stabi. Te pēkšņi, acis iepletusi, atskrien priekšpēdējā vagona pavadone un ziņo, ka vilcienā iekāpuši revidenti. Pēdējā vagona pavadonis šausmās domā, ko iesākt. Par večuku, turklāt vēl ar kazu, no darba izmetīs vienā rāvienā. Mājās – sieva, bērni... nē, bez darba tik grūtā laikā palikt nevar. Ko iesākt? Mest kazu ārā no vilciena? Žēl. Jānoslēpj. Bet kur? Zem pasažiera plaukta viņa ieblēsies, un revidenti viņu atradīs vienā rāvienā. Ja aizsiet purnu, - sāks spārdīties. Tik un tā atradīs. Izeju atrada pats večuks, kazas saimnieks. Ievajadzējās tikai mazliet vodkas. Un viss. Atskrien divi revidenti un prasa – kur ir kaza? Pavadonis attrauc, ka nesaprot, par ko ir runa. Nekādu kazu viņš neesot laidis vilcienā. Revidenti sāk meklēt kazu. Pārmeklējuši visu vagonu, viņi neko neatrada. Pieiet pie pavadoņa un jautā – kur tad īsti esot kaza. Viņi paši savām acīm esot redzējuši, kā viņš stacijā ielaidis vilcienā večuku ar kazu. Pavadonis visu noliedz. Revidenti, kazu neatraduši, devās prom, tikai palūdza vilciena priekšnieku uzzināt, kur tad viņš ir noslēpis to kazu. Vilciena priekšnieks ierodas pēdējā vagonā un prasa – kur liki kazu? Varbūt izmeti? Sola, ka pavadoni nesodīs, gluži otrādi: revidenti esot apsolījuši „draudzēties”, ja kaza patiešām ir vagonā. Pavadonis aizveda viņu līdz vagona vidum. Uz apakšējā plaukta kāds guļ zem segas, krāc un smird pēc vodkas. Pavadonis paceļ segu. Zem tās – kaza. Vilciena priekšnieks vai nomira aiz smiekliem. Izrādās, pavadonis ielēja viņai mutē vodku, kaza aizmiga un sāka krākt kā īsts vecis. Atlika tikai šo apsegt ar segu!

Ехал поезд на юг, последний вагон, плацкарт. Народу – полно. Природа изумительная – юг, одним словом. В расписании много маленьких станций. На одной из них к составу подходит дедок с козой, и просит проводников довезти его до соседней станции. Никто брать деда с козой не захотел. А проводника последнего вагона дед уговорил довезти его. Мол, ехать всего час, мы с козой в тамбуре постоим. Пожалел его проводник, пустил в тамбур. Поезд тронулся, набрал ход. За окном замелькали деревья, озера, столбы. Прибегает проводница предпоследнего вагона с огромными глазами и сообщает, что в поезд сели ревизоры. Проводник последнего вагона в ужасе думает, что же ему делать? За деда, да тем более с козой, уволят сразу же. А дома жена, дети, нет, нельзя остаться без работы в такое трудное время, но что делать? Выкидывать на ходу поезда козу – жалко. Надо прятать. Но куда? Под полку с пассажиром, она будет блеять и ее сразу найдут. Завязать рот – она будет лягаться, ее также найдут по шуму. Решение подсказал сам дед – хозяин этой козы. Понадобилось только немного водки. Все. Прибегают два ревизора и спрашивают – где коза? Проводник говорит, что не понимает, о чем они говорят, никакую козу он не сажал и не знает, кто сажал. В вагоне начинаются поиск козы. Обыскав весь вагон, они (ревизоры) ничего не нашли. Подходят к проводнику и спрашивают, где же коза, ведь они собственными глазами видели, как по станции такой-то он сажал деда с козой. Проводник упорно отказывается. Ну, ревизоры, не найдя козу, уходят в штабной вагон и просят начальника поезда узнать у проводника, куда же он спрятал козу. Начальник поезда приходит в последний вагон. Спрашивает, куда дел козу? Может, выкинул? Обещает, что никакого наказания не будет, наоборот, ревизоры пообещали «дружить», если коза едет в вагоне. Проводник ведет его в середину вагона, на нижней полке ктото лежит под одеялом, дико храпит, и при этом воняет перегаром. Проводник поднимает одеяло, а там – коза. Начальник поезда чуть не умер от смеха. Оказывается, проводник влил ей в горло водки, и она тут же уснула и захрапела, как взрослый мужик, ее накрыли одеялом, и все!

Sagatavoja Olga SOKOLOVA

Подготовила Ольга СОКОЛОВА

Kaza – bezbiļetniece

128

MAGISTRALE

...Неспешно едущий и останавливающийся у каждого полустанка поезд местного сообщения. Ночь. На полустанке в общий вагон влезает селянин с двумя большими корзинами и билетом до города, устраивается и засыпает. Поезд продолжает свой путь. Вдруг среди ночи тишина взрывается истошным женским воплем. Народ просыпается – и снова вопль, уже из другого места. Через несколько секунд орет весь вагон... Оказывается, мужик вез в город раков на продажу – и на каком-то стыке рельсов вагон тряхнуло, одна из корзин упала и открылась, раки, попав на волю, стали искать убежища – и многие нашли его в снятой на ночь пассажирами обуви. Первая жертва проснулась и собралась, очевидно, в туалет, попыталась надеть тапочки – но поселившийся в них рак стойко защищал свою новую нору... Проснувшиеся на крик пассажиры тоже, естественно, пытались, вскочив, надеть обувь – и тоже были встречены клешнями... Говорят, мужика с остатками раков выкинули из поезда на первом же полустанке...

Безбилетная коза


Bērnu rotaļlaukums Детская площадка

Anekdotītes

Анекдотики

*** – Es rīt uz skolu neiešu. Lapiņš atkal apsaukāsies, Bērziņš paliks kāju priekšā, bet Jana šķobīs ģīmi! – Nu, kā tad tā? Dēls, kā tu vari neiet uz skolu! Tu esi skolas direktors! *** Dēls atgriežas no skolas, un tētis viņam jautā: – Nu, dēls, kā veicas skolā? Bez zēns viņa atbild: – Ar nesekmīgu bērnu vecākiem es nesarunājos! *** Mamma kopā ar mazo meitiņu lasa pasaku par Sarkangalvīti: – Un vilks apēda Sarkangalvīti un viņas vecmāmiņu... Meitiņa saka: – Mamm, Sarkangalvīte pati ir vainīga. Nu, kāpēc viņa visiem izpļāpāja, kur dzīvo viņas vecmāmiņa? *** Ali Baba pieiet pie alas un saka: –Sezam, atveries! Bet balss no alas atsaucas: – Lūdzu, ievadiet savu PIN kodu. *** Baltais lācēns jautā savai mātei lācenei: – Mamm, kāpēc mums vajadzīgs tāds biezs, balts kažoks? Baltā Lācene viņam atbild: – Lai roņi mūs neievērotu un mēs nenosaltu. Lācēns jautā: – Māmiņ, kāpēc mums vajadzīgas tik stipras ķepas un nagi? Lācene viņam atbild: – Lai aizsargātos un lai no mums bītos os ienaidnieki. Lācēns pakasa pakausi un prasa: – Nu, un ko mums ar to visu iesākt zoodārzā?

*** – Я завтра в школу не пойду! Сидоров опять будет обзываться, Остапов опять подножки будет ставить, а Иванова рожи корчить! – Ой, ну как же ты, мой сынок, в школу не пойдешь? Ты же все-таки директор школы! *** Сын пришел из школы, и папа у него спрашивает: – Ну, сынок, как дела в школе? А мальчик ему отвечает: – Я с родителями двоечника не разговариваю! *** Мама с маленькой девочкой читают сказку про Красную Шапочку: – И сьел Волк Красную Шапочку и ее бабушку... Девочка говорит: – Мама, а Красная Шапочка сама виновата. Зачем она всем разболтала, где живет ее бабушка.

Sameklē 11 atšķirības

Н Найди 11 отличий

Подходит Али-Баба к пещере и говорит: – Сим-сим, откройся! А ему голос, в ответ из пещеры: – Пожалуйста, введите ваш пин-код. *** Белый Медвежонок спрашивает у мамымедведицы: – Мамуля, а зачем нам такая густая белая шуба? Белая Медведица ему отвечает: – Чтобы нас не замечали тюлени и мы не замерзали.. Медвежонок спрашивает: – Мамочка, а зачем нам такие сильные когти и лапы? Медведица ему говорит: – Чтобы защищаться и чтобы нас боялись враги. Медвежонок почесал затылок, подумал и спрашивает: – Ну и зачем нам это то все?? Мы же в зоопарке живем!

MAGISTRALE

131


Bērnu rotaļlaukums Детская площадка

Īstā un izdomātā Alise Šo pasaku dievina gan bērni, gan pieaugušie. Tas ir stāsts par to, kā maza meitene reiz negaidot nokļuva dīvainā zemē. Lūk, kā tas notika. Meitene ieraudzīja Balto Trusi ar sārtām acīm un metās viņam pakaļ. Jāsaka, ka tas vis nebija nekāds parasts trusis. Ne jau katru dienu var sastapt trusi, kurš vestes kabatā nēsā pulksteni! Pēc tam meitene iekrita dziļā truša alā, no kuras nokļuva noslēpumainā istabā. No tās veda vairākas durvis, taču tās visas bija slēgtas. Caur atslēgas caurumu kādās durvīs viņa ieraudzīja burvīgu dārzu, taču nekādi nespēja tajā iekļūt, jo durtiņas bija pārāk mazas. Pēc tam viņa atrada pudelīti, pie kuras kakla bija piesieta zīmīte. Tajā bija teikts „Izdzer mani!” Kad Alise to izdzēra, viņa acumirklī kļuva pavisam maziņa. To ieraudzījusi, viņa ļoti nobēdājās un gandrīz vai noslīka pati savās asarās. Vai varat iedomāties? Pēc tam Alisei izdevās nokļūt brīnumainajā dārzā, viņa gandrīz izdemolēja Baltā Truša māju, apciemoja Hercogieni, kur sastapa Češīras kaķi. Bet pēc tam… Vārdu sakot, man šķiet, jūs jau esat uzminējuši, ka runa ir par pasaku „Alise Brīnumzemē”. Vai ne? Tā ir Alise un Češīras kaķis. Vai atceraties, kas tas tāds? Šo pasaku sacerējis rakstnieks Lūiss Kerols (viņš uzrakstīja arī šīs pasakas turpinājumu – „Alise Aizspogulijā”). Taču Lūiss Kerols – tas ir tikai pseidonīms. Patiesībā viņu sauca Čārlzs Latvidžs Dodžsons. Viņš bija matemātikas profesors. Vai varat iedomāties? Starp citu, studenti, kam Dodžsons lasīja lekcijas, viņu uzskatīja par ļoti garlaicīgu un stingru. Arī pats profesors zināja, ka viņš nav īpaši labs lektors, jo bija noslēgts un kautrīgs. Turklāt vēl viņš stostījās. Tieši tāpēc viņš savā dienasgrāmatā reiz uzzīmēja amizantu cilvēciņu ar izmisuma izteiksmi sejā. Zem zīmējuma viņš uzrakstīja: „Tā es izskatos, kad lasu lekcijas.” Profesors Čārlzs Dodžsons nespēja rast kopēju valodu ne ar kolēģiem, ne studentiem. Toties viņu ļoti mīlēja bērni, ar kuriem viņš varēja rotaļāties stundām ilgi. Ziniet, kad misters Dodžsons tikās ar saviem mazajiem draugiem, viņš patiešām pārvērtās – ar lielāko prieku rādīja trikus un izklaidēja bērnus ar savām mīklām un spēlēm. Reiz viņš pat uzrakstīja grāmatu bērniem. Vai jūs jau zināt, kā tā saucās? Protams! „Alises piedzīvojumi Brīnumzemē.” Šī pasaka ir dzimusi 1862. gada 4. jūlijā. Todien profesors Dodžsons devās izbraucienā ar laivām kopā ar savu

132

MAGISTRALE

Настоящая и выдуманная Алиса Эту сказку любят дети и взрослые. А рассказывается в ней о том, как одна девочка неожиданно попала в удивительную страну. Вышло это так. Девочка увидела Белого Кролика с розовыми глазками и побежала за ним. А нужно сказать, что это был совсем даже и необычный кролик. Ведь не каждый же кролик носит с собой часы, да еще и в жилетном кармане! Потом эта девочка провалилась в глубокую кроличью нору, через которую попала в загадочную комнату с множеством закрытых дверей. Сквозь одну из этих дверей она увидела чудесный сад, в который сначала никак не могла попасть из-за своего роста. Потом она выпила какую-то жидкость из пузырька, к горлышку которого был привязан бумажный ярлычок с надписью «Выпей меня», и сразу же стала меньше ростом. Увидев это, она очень расстроилась и чуть не утонула в своих же собственных слезах. Представляете? Потом она все-таки попала в чудесный сад, чуть не разломала дом Белого Кролика и оказалась в домике Герцогини, где встретила Чеширского кота. А потом… В общем, вы догадались, наверное, что речь идет о сказке «Алиса в Стране Чудес». Да? Это Алиса и Чеширский кот. Помните, кто это такой? Написал эту сказку писатель Льюис Кэрролл (он также написал и продолжение этой сказки – «Алиса в Зазеркалье»). Хотя на самом деле звали этого человека иначе – Чарльз Латуидж Доджсон. И был он профессором математики. Да-да, именно так! Кстати, студенты, которым преподавал Доджсон, считали его очень скучным и строгим. Да и сам профессор понимал, что он не очень хороший лектор, потому что был замкнут и застенчив, да еще и заикался. Именно поэтому он в своем дневнике и нарисовал смешного человечка с выражением отчаяния на лице, под которым написал: «Вот так я выгляжу, когда читаю лекции». Профессор Чарльз Доджсон не находил общего языка с коллегами и студентами. Но зато его очень любили дети, с которыми он мог общаться часами.


Bērnu rotaļlaukums Детская площадка draugu – misteru Lidelu un viņa meitām – Lorīnu Šarloti, Alisi un Edīti. Desmit gadus vecā Alise ļoti lūdza pastāstīt kaut ko interesantu, un tad viņš izdomāja stāstu, ko tagad zina bērni un pieaugušie visā pasaulē. Meitenes ļoti iemīļoja šo stāstu, un galu galā profesors to pierakstīja, uzzīmēja savas ilustrācijas un uzdāvināja Alisei. Jau 1865. gadā pasaka tika uzdrukāta tipogrāfijā. Drīz vien visa Anglija ar interesi lasīja par labi audzinātās angļu meitenes piedzīvojumiem dīvainā un nesaprotamā, taču vienlaikus arī interesantā pasaulē. Tā nu notika, ka īstā Alise palīdzēja „piedzimt” pasaku varonei Alisei. Savukārt literāro vārdu misters Dodžsons izdomāja tā: viņš paņēma abus savus vārdus – Čārlzs un Latvidžs un pārtulkoja tos latīņu valodā. Iznāca Karolus Ludovikus. Pēc tam misters Dodžsons apmainīja šos vārdus vietām un no jauna pārtulkoja angļu valodā. Tā dzima slavenā angļu rakstnieka Lūisa Kerola literārais pseidonīms...

Tā ir īstā Alise. Alise Lidela. Это – настоящая Алиса. Ее фамилия – Лиддел.

И знаете, когда мистер Доджсон встречался со своими маленькими друзьями, он просто преображался – с радостью показывал фокусы и развлекал детей головоломками и играми. А однажды он даже написал книгу для детей. Догадались, как она называлась? Точно - «Приключения Алисы в Стране чудес»! Родилась эта сказка 4 июля 1862 года. В этот день профессор Доджсон отправился на лодочную прогулку со своим другом по фамилии Лиддел и его тремя дочерьми – Лориной Шарлоттой, Алисой и Эдит. Десятилетняя Алиса очень просила его рассказать что-нибудь интересное, и тогда он придумал историю, которую теперь знают все на свете. Девочкам она очень понравилась, и профессор переписал получившуюся историю, нарисовал к ней картинки, после чего подарил ее Алисе. А уже в 1865 году сказка была напечатана и вышла отдельной книжкой. И очень скоро вся Англия с интересом читала о приключениях благовоспитанной английской девочки, которая попала в удивительный и непонятный, но в то же самое время такой интересный мир. Вот так и вышло, что настоящая девочка Алиса помогла «родиться» сказочной героине Алисе. А свое литературное имя мистер Доджсон придумал так. Он взял два своих имени – Чарльз и Латуидж – и перевел их на латынь. Получилось Каролус Людовикус. Тогда мистер Доджсон поменял получившиеся слова местами и снова перевел их обратно на английский. Так и родилось литературное имя знаменитого английского писателя Льюиса Кэрролла…

MAGISTRALE

133


Anekdote ceļam Анекдот в дорогу Velti gan Obama neat brauca uz Olimpisko spēļu atklāšanas cere kura atvēršanās aizkamoniju. Piektais gredzens, Ameriku. Smalks tro vējās, simbolizēja ļļu gājiens...

inās, Dolārs kļūst dārgāks, benzīns sadārdzjumi alpo pak lie produktu cenas aug, komunā kļuvušas izmaksā arvien vairāk. Tikai jahtas ir īti laim lētākas. No šīs puses gan mēs negaidījām! Atjautīgas bērnudārza audzinātājas izdomājušas viltīgu konkursu bērniem: tas, kurš pirmais aizmigs, drīkst neiet gulēt! anis atnāca Šodien pie m ki – stāstīja, ka nie Jehovas lieciiem cilvēkiem un v tu z d lī , lai jāpa est arbi! Palūdzu jādara labi d āt podu tualetē un iznjās un aizgāja… zg o a in m a v iz p z a d ēc palī .. Šie nez kāp atkritumus.

Lai sieva neatrastu manu noslēpto naudu, es to glabāju viņas somiņā – otrais vidējais nodalījums, apakšējā kabatiņa labajā pusē. Šodien darbā puso stundu nebija internetru Izdzērām visu tēju... ta. runāties... iepazināmisākām es.

tu, kā šis Kaut nu jūs zinā rauj no at s rb da s nelaimīgai interneta! Vislabāk un visātrāk cilvēks aizmieg, tiklīdz ieslēdzas modinātājs… Vīrs brauc uz tikšanos, ē, nervozē, nevar atrast vietu, kur nolikt makavē šīn Paceļ seju pret debesīm u. - Augstais Dievs, palīdzi un saka: mašīnai. Tad es atmetīšu man atrast vietu svētdienu iešu uz baznīcudzeršanu un katru . Pēkšņi brīnumainā kārtā atrodas brīva vietiņa. Vīrs no jauna pa ceļ - Ā, viss kārtībā, vairs ne galvu pret debesīm: vajag.

126

MAGISTRALE

А вот зря Обама на открытие Олимпиад не приехал. Пятое не ы как раз символизир раскрывшееся кольцо тонкий троллинг... овало Америку. Какой

прон дорожает,ько зи н е б т, е а л ж о Доллар дор ют, ЖКХ дорожает. И тооткуда жа о р о ришла, д ты к у д и. Радость п л е в е ш е д о яхты п не ждали!

В детском саду смекалистые воспитательницы в тихий час придумали конкурс для детей: кто первый заснет, тому можно не спать!

Сегодня ко мне пр иходили свидетели Иеговы вали что нужно по — рассказымогать ближнему и де их помыть унитаз лать добро! Попросил Они почему-то об и вынести мусор… иделись и ушли…

Чтобы жена не нашла мою заначку, я храню ее в правом нижнем кармане второго среднего отделения ее сумочки. Сегодня на работе часа полтора не было интернета... Выпили весь чай... разговорились... позна познакомились...

Ох, кто бы знал, как эта несчастная работа отвлекает от интернета!

Лучше и быстрее все л ловек засыпает после го четтывания будильника…сраба-

встречу, опаз Мужик едет на ет, не может ча дывает, нервни нимает лицо к од П . коваться ар ип пр то ес найти м я парт: небу и говори помоги мне найти место дл воскрее и, до од ж сп ка — Го и буду ть пи у ош бр а ковки. Я тогд в церковь! свободсенье ходить сным образом появляется к небу: я Вдруг чуде ужик снова обращаетс М ное местечко. надо. Нашел! — А, все, не


Magistrale #20 /Spring 2014/  

Travel on-board magazine

Advertisement