Page 1

Ämne: Svenska Vad: ”Skrivnycklar” - hur du kan skilja de olika texttyperna åt Vad säger kursplanen i svenska? Ur det centrala innehållet för årskurs 7–9

Läsa och skriva • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. • Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang. • Strategier för att skriva olika sorters texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. • Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar respons på texter • Redigering och disposition av texter med hjälp av datorn. • Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier På de kommande sidorna beskrivs följande texttyper: • • • • • • • • • • • • •

Novell Ansökningsbrev CV Debattartikel Faktauppsats Instruktion Insändare Kallelse och dagordning Krönika Nyhetsartikel Nyhetsnotis Privatannons Projektarbete

• • • • • •

Protokoll Rapport Recension Referat Reklamannons Reportage


Textnycklar Portal s 81-87  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you