Page 1

Historiska personer inom kemi och fysik! Du ska beskriva en viktig historisk person som betytt något för kemin eller fysiken. Du kan välja från listan nedan eller kom med förslag till mig. Du ska göra en keynot på detta. Tidsplanen är att detta ska var klar till v 47 och redovisas vecka 48. Det som ska finnas med är: * En personbeskrivning * Vad personen betytt för ke/fy * Hur personens upptäcker avspeglar sig i dag * Annat viktigt eller intressant du hittat om personen

Du kan välja från exemplen nedan eller gå in och se på länkarna om nobelpristagare Nobelpristagare i kemi Nobelpristagare i fysik


Här är några exempel! Gå gärna in på länkarna nedanför och kolla in nobelpristagarna i kemi och fysik Niels Bohr Niels Bohr

Fy

Dansk fysiker, den förste att använda kvantteorin för att beskriva atomen

Albert Einstein

Fy

Marie Curie

FY Polsk fysiker och kemist. Har fått /Ke nobellpriset i både kemi och fysik. Mest känd för sin forskning om radioaktivitet

Pierre Curie

Ke

Var en fransk fysikalisk kemist, gift med Marie Curie. År 1903 fick han dela den ena halvan av nobelpriset i kemi med sin hustru för deras gemensamma forskning om radioaktivitet och radioaktiva ämnen

Wilhelm Röntgen

Fy

var en tysk fysiker. Han blev den förste nobelpristagare i fysik för sin upptäckt av röntgenstrålning

Tysk fysiker som utvecklade den allmänna relativitetsteorin

Henri Bequerell

fransk fysiker som fick nobelpriset i fysik år 1903. Han var en av upptäckarna av radioaktiviteten

Rolf Sievert

var en svensk medicinsk fysiker. Sieverts huvudsakliga vetenskapliga bidrag var hans studier av biologiska effekter av joniserande stålning


Niels Bohr

Fy

Dansk fysiker, den förste att använda kvantteorin för att beskriva atomen

J J Thomsom

Fy

Thomsons huvudarbete från 1898 visade att katodstrålar är en ström av fria elektroner. Detta arbete var banbrytande för utvecklingen av elektronrören.

Ernest Rutherford

Fy

engelsk fysiker som är mest känd av sin upptäckt av elektronen.

Dimitri Mendelejev

Ke

Rysk kemist, upphovsman till det periodiska systemet

Wilhelm Sheele

Ke

Svensk kemist som många av de vanligaste grundämnena

Jacob Berzelius

Ke

Svensk kemist, känd för att ha infört atomteorin i kemin. upptäckte flera grundämnen

Robert Oppenheimer

fy

Amerikansk fysiker som räknas som atombombens fader

John Dalton

Ke

Engelsk kemist och fysiker, känd för sina teorier om atomens byggnad

Fysik och kemi  

Viktiga personer innom fysiken och kemin