Page 46

M A G I S T E R B L A D E T 1 3 · D M N AT U R & K U LT U R 0 3 · O K T O B E R 2 0 1 3

46

af Erik Alstrup, formand for DM Forskning & Formidling

Gode rammer for samarbejdet Det kan være udfordrende at få et samarbejde til at fungere. Mennesker er forskellige; nogle er højttalende, andre mere tavse. Samtidig kan interessen i den sag, der skal samarbejdes omkring, være forskellig – fra den ene deltager eller gruppe til den næste. Det er desværre ikke ualmindeligt, at et samarbejde, der kører skævt, kan så splid mellem ellers gode kolleger eller grupper af medarbejdere. Men det er måske ikke så mærkeligt, for medarbejderen anno 2013 er af den engagerede slags. Langt de fleste tager deres arbejde alvorligt og dermed deres opgave alvorligt. Og kører et samarbejde ikke optimalt, er det svært at få løst opgaven godt. Det er lige præcis en af pointerne i den ph.d. om komplekse samarbejdsprocesser, som udviklingskonsulent Manon de Jongh står bag. Derfor er forskerens opfordring da også klar: Find modet frem, og få sat ord på mislydene. Men husk, at omdrejningspunktet er opgaven. Ikke dig. Det vil ikke kun være til glæde for opgaveløsningen, men også for trivslen. Ansvaret for det gode samarbejde ligger dog ikke kun hos medarbejderne. Det ligger i endnu højere grad hos lederen. Hos den person, der står for planlægningen af samarbejdet og med dirigentstokken under samarbejdet. Præcis som i den øvrige dagligdag, hvor det også er lederen, der har hovedansvaret for at gøre det nødvendige for at få dagligdagen til at fungere godt for alle. For at sikre et godt samarbejde på arbejdspladsen har vi en række redskaber at tage i brug: MED-aftalen, samarbejdsudvalget og samarbejdsaftalen. Fællesnæv-

neren for dem er dialogen. Den er ved hjælp af disse redskaber sat i strukturerede rammer. Alle bliver pålagt en pligt til at tale om det der fungerer, men endnu vigtigere også om det, der udfordrer, er tabubelagt og giver høj sø og sure miner på arbejdspladsen. Samme tilgang ville være en effektiv hjælper i det svære samarbejde. Der bliver fra arbejdsgivernes side stillet store krav til de ansattes samarbejdsevner. Med tydelig empirisk belæg konstaterer institutleder fra SDU, cand.negot. og ph.d. Jeanette Lemmergaard, da også nøgternt, at enhver, der ikke er forandringsparat og samarbejdsvillig, ikke har nogen fremtid på arbejdsmarkedet. Forandringer er blevet en integreret del af det moderne arbejdsliv, og det kræver samarbejdsevner og -vilje hos alle parter. Derfor er det værd at huske, at MED-aftalen, samarbejdsudvalget og samarbejdsaftalen er til for at blive brugt. Vel er skabelsen af dem af ældre dato, men redskaberne har også i 2013 deres berettigelse. Ikke kun som ret og pligt-papirer, når der står store og tunge beslutninger på dagsordenen, men også når rammerne for det helt almindelige, daglige samarbejde skal skabes.

DM Natur & Kultur er sektorblad for DM-medlemmer, der arbejder på forsknings- og kulturinstitutioner. Bladet udkommer fire gange årligt.

Redaktionssekretær: Vivian Andersen Voldgaard

Redaktionen: Erik Alstrup Ida Elisabeth Mørch Erik S. Christensen Lars Trap-Jensen

Forsidefoto: Jesper Voldgaard

Magisterbladet132013  

magister,DM,Dansk Magisterforening

Magisterbladet132013  

magister,DM,Dansk Magisterforening

Advertisement