Page 1

Främjartekniker, motsatsen till Härskarteknik Synliggörande (härskarteknik: Osynliggörande) Det finns flera sätt att motverka härskartekniken osynliggörande genom att istället synliggöra alla medlemmar i gruppen, särskilt de som andra verkar ha svårt för att se och lyssna till. Märker man att någon blir avbruten, så kan man bolla tillbaka frågan till dem med ett enkelt ”Karin, vad ville du säga..?”. Man kan låta bli att erkänna avbrottet och fortsätta se på Karin och ställa frågor eller kommentarer. Man kan vara nogrann med att alltid referera tillbaka till föregående talare och ha koll på att man ger rätt person cred för idén om man bygger vidare på den. Genom att själv vara nogrann med att synliggöra alla medlemmar sätter man standarden för gruppen – det blir betydligt svårare att omedvetet osynliggöra någon om andra hela tiden motverkar det. Om du själv drabbas är det viktigt att hävda sin rätt att bli hörd och sedd, men utan att skapa en konfliktsituation i gruppen eller skriva in sig själv i en ofta snäv offerposition. Är det en man som alltid sitter och läser papper medan andra pratar kan det vara bra att säga några ord om det i anslutning till mötet. Formulera det som om du bara hjälper honom att bli en bättre lyssnare och utgå ifrån att han gör det helt omedvetet. Efteråt kan han i alla fall inte påstå att han inte är medveten om det han gör. Ge enkla knep för honom att förbättra sig – se den som talar i ögonen, nicka om hon eller han säger något bra, och låt bli att avbryta. Även om du själv är den som utsätts är det en bra metod att själv sätta standarden – lyssna på det andra säger, hänvisa tillbaka dem, och låt bli att själv avbryta. På det sättet fastnar man inte i fällan att man själv bidrar till att skapa ett klimat utan respekt.

Respektera (Härskarteknik: Förlöjligande) Även om det kan verka svårt att bemöta förlöjligande skämt och förminskande kommentarer finns det flera praktiska tips. Det första och absolut viktigaste: Skratta aldrig med när du själv eller andra förlöjligas. Även om du väljer att inte kritisera skämtet, kan det räcka med att helt enkelt inte skratta med för att förmedla att du inte ser några tecken på en framtida ståupp-karriär för den som drar skämten. En annan teknik är att be personen förklara skämtet. Genom att du inte förstår, visar du på andra normer och perspektiv. Det allra bästa är naturligtvis att även kommentera att tekniken används. Många härskartekniker fungerar bäst så länge de är outtalade och subtila. När de påpekas blir det svårare att upprätthålla dem. Det är viktigt här att säga det lugnt och kallt, så att inte problemet placeras på dig: ”Jag tycker det är farligt med sådana skämt, eftersom många kan tycka, att dem är obehagliga. Det kan vara bra att tänka på nästa gång.” Som utbildare kan du här också anstränga dig för att respektera alla medlemmar i gurppen och bemöta dem seriöst, så att alla känner sig betydelsefulla. Genom att ställa frågor om deras perspektiv och tankar ger man alla ett utrymme. Det gör det svårare för andra att förlöjliga dem.

Framhållande av information (Härskarteknik: Undanhållande av information) För att motverka undanhållande av information är det viktigt att själv aktivt arbeta för att sprida information. Sträva alltid efter att alla i gruppen ska veta så mycket som möjligt. Berätta bakgrunden till frågor om du tror att någon i gruppen inte har samma bakgrundsinformation (annars kan det också lätt bli en härskarteknik, med kommentarer som ”det här skedde innan du var med…” eller det klassiska ”det där har vi redan provat”). Du behöver inte här peka ut någon genom att säga att du berättar det för att någon är ny. Gör det bara till en vana att alltid förklara så mycket som möjligt. På så sätt får ni också en gemensam bild av frågorna i gruppen. Om du av ren inspiration och entusiasm har fortsatt diskutera frågan med några i gruppen efter mötet – skicka iväg några rader till de andra och berätta om alla roliga tankar som finns. På så sätt kan alla delta i mellanmötesdiskussionerna. Försök i entusiastiska mellan-diskussioner att låta bli att komma så långt som till ett förslag på beslut – där bör alla vara med och kunna påverka. Rycktes ni ändå med – förklara för alla hur diskussionen gick, inte bara vilket beslut ni föreslår. Gå med på att skjuta upp beslutet om någon vill ha mer tid att diskutera det. Det blir också betydligt bättre beslut om alla känner sig ansvariga för det. Om du själv utsätts för undanhållande av information kan det vara bra att komma ihåg att det inte är du som är dum – det är informationsspridningen som har brustit. Var inte rädd för att kräva att viktiga beslut skjuts upp. Ha alltid som krav att ha blivit grundligt informerad innan du är med och tar ett beslut. En främjarteknik är också att själv skapa informella nätverk för att utbyta information, och där bjuda in personer och grupper som ofta utesluts. Det blir också ett sätt att få råd och stöd. Men tänk på att inte själv upprepa härskartekniken genom att använda det nätverket till att undanhålla andra information.


Dubbelbelöning (Härskarteknik: dubbelbestraffning) Dubbelbestraffning är en effektiv härskarteknik eftersom det är så lätt att anklaga sig själv för det och låta känslor av otillräcklighet löpa amok. Nog borde man ägna mer tid åt både barn, arbete, karriär, vänner och förhållande. Ju mer stressad man blir, desto svårare är det att dissekera var olustkänslorna kommer ifrån och stå upp för sin rätt att göra så gott man kan. Därför är det viktigt att påminna sig om att man själv vet vad man gör, att man har fattat medvetna val, att det är flera saker som är viktiga i ens liv och att andra måste kunna acceptera det. Till personen som framkallar känslorna av otillräcklighet kan man då också säga: ”Det är tråkigt att du känner så, men jag har många saker som jag måste prioritera i mitt liv och jag gör så gott jag kan. Jag vill vara en del av den här arbetsgruppen/föräldragruppen/relationen, men det är även viktigt för mig att ha tid för annat. Jag hoppas att du/ni kan ha förståelse för det och lita på att jag gör så gott jag kan.” Du kan också arbeta med dubbelbelöning gentemot andra, det vill säga att vad någon än gör så är det rätt. Ett knep är att börja med att påminna sig själv om att alla alltid gör så gott de kan, utifrån sina förutsättningar. Blir något fel är det lika ofta förutsättningarna som personen som det är fel på – tillgång på dagisplatser, till exempel, eller att barn blir sjuka, eller att möten kan dra ut på tiden utanför ens egen kontroll. Om du är bejakande och belönande mot andra är det lättare att också vara det mot sig själv. Ibland dömer vi ändå oss själva hårdast – då kan det vara bra att öva genom att vara stöttande mot andra först. Om någon är en bra lyssnare kan man bekräfta det. Nästa gång när någon är bestämd och tydlig, bekräftar man det. Det skapar också en positivare stämning i gruppen. Ett sätt att göra dubbelbelöningen enklare är att i gruppen diskutera vad som finns i medlemmarnas liv förutom gruppens möte. Personliga rundor kan användas för att påminna sig själv och gruppen om att det kan finnas saker som stör och distraherar men som inte behöver bemötas med grinighet och bestraffning. Om någons mamma plötsligt blivit sjuk kan de flesta människor ändå ha förståelse för att personen ifråga kanske är lite tyst. Det är lättare att påminna sig själv om att människor gör så gott dom kan utifrån sina förutsättningar om man faktiskt känner till några av förutsättningarna.

Avlastning och bekräftelse (Härskarteknik: På förande av skuld och skam) Motsatsen till att på föra någon skuld och skam är att ge bekräftelse, uppbackning och stöd. Istället för att kommentera att någon gör för lite, uppmärksammar du det positiva som personen bidrar med. Det är nära kopplat till strategin med dubbelbelöning. Du kan också hjälpa andra med avlastning – att erbjuda praktiskt stöd för att visa att hon inte är ensam om att försöka kombinera barn och karriär och att det är okej att be om hjälp, eller genom att hindra människor från att ta på sig för mycket. Poängtera hur mycket de redan gör. Skapa en tydlig stämning i gruppen där martyskap, det vill säga att ta på sig allt själv och lida i tysthet (eller inte så tyst, ibland blir martyrskapet väldigt demonstrativt), inte framhålls som ett ideal. Bekräfta människor som ber om hjälp eller som faktiskt säger att de har för mycket att göra. Ingen tjänar på människor som tar på sig för mycket eller har dåligt samvete för att de inte gör tillräckligt. Det leder bara till att arbetet utförs sämre och med mindre tillfredsställelse.

Främjartekniker  
Främjartekniker  

Synliggörande (härskarteknik: Osynliggörande) Respektera (Härskarteknik: Förlöjligande) Avlastning och bekräftelse (Härskarteknik: På förand...

Advertisement