Page 1

La Voix!

HELLMANS DRENGAr och gunnar bäckström

Göteborgs Domkyrka Lördag 2 juni 2012 kl 16.00


Program •• A different kind of love S McCarthy, J Dubbelman, M Landh Arr: Jan Isaksson

•• La voix M Ernman, F Kempe Arr: Emil Persson

•• I bröllopsgården A Söderman, R Gustafsson

•• Stad i ljus P Bäckman Arr: Gunnar Bern

•• Se på mig I Forsman, B Ljunggren, H Almqvist Arr: John Korsgren

•• För kärlekens skull Allsång T Gärdestad, K Gärdestad

•• Kung Liljekonvalje D Wikander, G Fröding

•• Drengpolska (Dansez la polska) Jan Isaksson

•• Sommarpsalm Allsång W Åhlén, H Kyhle, C D af Wirsén

•• Summertime I & G Gershwin, D B Heyward Arr: Jan Isaksson

•• Pseudo-Yoik NT Jaakko Mäntyjärvi •• Quand on n´a que l´amour J Brel Arr: Jan Isaksson

•• The lion sleeps tonight S Linda, P Campbell, H Peretti, L Creatore, G D Weiss, A Stanton Arr: Jan Isaksson


Allsånger •• för kärlekens skull Utanför fönstret slår våren ut Marken blir grön igen Allt som var dött, väcks till liv, det kan också vi Mm ... Så länge vi andas Ute till havs styr en fiskebåt längs en fri horisont Det gungar så tryggt in mot hamn som jag i din famn Mm ... Så länge vi älskar Det är för oss solen går opp Lyser som guld, för kärlekens skull Solen går upp, så oskuldsfull Lyser på oss för kärlekens skull Högt på ett berg står en katedral och pekar upp mot skyn Det är för himlen i dig och jorden i mig Mm ... Vi älskar varandra Det är för oss solen går opp Lyser som guld, för kärlekens skull Solen går upp, så oskuldsfull Lyser på oss för kärlekens skull Lyser som guld, för kärlekens skull Lyser på oss, för kärlekens skull

•• sommarpsalm En vänlig grönskas rika dräkt har smyckat dal och ängar. Nu smeker vindens ljumma fläkt de fagra örtesängar. Och solens ljus och lundens sus och vågens sorl bland viden förkunna sommar tiden. Sin lycka och sin sommarro de yra fåglar prisa. Ur skogens snår, ur stilla bo framklingar deras visa. En hymn går opp med fröjd och hopp från deras glada kväden, från blommorna och träden. Men Du, o Gud, som gör vår jord så skön i sommarns stunder. Giv, att jag aktar främst ditt ord och dina nådesunder. Allt kött är hö, och blomstren dö och tiden allt fördriver, blott Herrens ord förbliver.


Hellmans Drengar vill vara Sveriges modigaste manskör med medmänskliga förtecken. Genom körsång och mansarbete vill Hellmans Drengar stärka individen och skapa en bättre värld för människan. Kören bildades 1995 och har i dag cirka 55 medlemmar. Vi är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. Hellmans Drengar vill utmana den traditionella mansrollen genom att bedriva ett medvetet arbete för att avliva myten om hur en man skall vara. Dessa myter – ”Bra karl reder sig själv”, ”Ensam är stark” – leder ofta till isolering mellan män. Vi vill utveckla mansrollen genom att använda körsång som form där män får lov att skapa, känna och uttrycka sig utan att jämföras och värderas. För att förstärka detta arbetar Hellmans Drengar med en unik repertoar. Den består till mycket stor del av egenskrivet eller egenarrangerat material. Detta betyder att vi ofta sjunger sånger som man inte tror att en manskör kan sjunga, exempelvis hårdrock och schlager, vilket förhoppningsvis väcker tankar hos lyssnaren. Vill du hyra Drengarna? Om du vill engagera oss i något sammanhang kontaktar du oss på info@hellmansdrengar.se. Bli en Dreng? Vill du sjunga i vår kör? Vi söker hela tiden nya sångare inför varje terminsstart. Skicka ett mejl till info@hellmansdrengar.se så kontaktar vi dig för en provsjungning.

hellmansdrengar.se facebook.com/Hellmans.Drengar

Formgivning: Thomas Johnsson, maggmedia.se. Foto: Fia Schelander (framsida), Thomas Johnsson (sid 2), Pia Nyström (sid 4). Tryck: Lindgren & söner.

Hellmans Drengar

La Voix! – Programblad  

Programblad för konserten La Voix! med manskören Hellmans Drengar som framfördes den 3 juni 2012 i Göteborgs domkyrka.

La Voix! – Programblad  

Programblad för konserten La Voix! med manskören Hellmans Drengar som framfördes den 3 juni 2012 i Göteborgs domkyrka.

Advertisement