Page 43

Speakup doet dat samen met business partners, maar het bedrijf is de laatste tijd ook behoorlijk met de eigen naamsbekendheid aan de weg aan het timmeren. Florian Overkamp: “De naam Speakup was dan wel in het resellerkanaal bekend, maar niet bij onze doelgroep: het MKB. We willen daar graag duidelijk maken waar onze toegevoegde waarde zit ten opzichte van andere aanbieders, namelijk het bouwen van innovatieve oplossingen die bij bedrijven frictie wegnemen en een oplossing bieden voor hun businessproblemen.” Dat klinkt natuurlijk prachtig, maar het is ook wel een beetje vaag. We vragen Florian dus om een concreet voorbeeld. “Neem bijvoorbeeld een medewerker die twee smartphones heeft, een voor zakelijk en een voor privé. Is dat nu werkelijk nodig? Nee, denken wij. Wij brengen de intelligentie naar het netwerk op een dusdanige wijze dat die medewerker het met één telefoon af kan. Maar wij gaan daarin verder door het netwerk zelf te laten leren hoe de gebruiker ermee omgaat, met het doel om het zo voor die gebruiker

Kijkend naar 2020, welke gevaren ziet Florian Overkamp? “Ik denk dat het heel belangrijk is dat er interoperabiliteit blijft. Het gevaar bestaat dat de grote bedrijven, ik noem als voorbeeld een Facebook, een dusdanige machtpositie verwerven dat mensen steeds meer worden beïnvloed door de informatiestromen vanuit dergelijke platformen. Er moeten meer communicatieplatformen zijn; dat zie ik ook als een van onze fundamentele vrijheden als mens. Je moet er toch niet aan denken dat er nog maar één partij is voor alle communicatie? Denk bijvoorbeeld eens aan al het nepnieuws dat nu de ronde doet. Wij moeten er dus voor zorgen dat er ruimte blijft voor innovatieve bedrijven en dat wij er met zijn allen voor zorgen dat er geen monopolie ontstaat.” Een vraag die eigenlijk al sinds de start van mobiele telefonie in Nederland gesteld wordt: hebben wij niet teveel netwerken? Hoe kijkt Florian Overkamp hier tegenaan? Hij schudt zijn hoofd: “We hebben dan weliswaar vier mobiele netwerken in Nederland, het is nog steeds niet simpel om op basis van wholesale-toegang nieuwe diensten op die netwerken aan te bieden. Het systeem van de frequentieveiling zoals we dat in Nederland kennen, daar ben ik dan ook niet zo gelukkig mee. Want waar is die veiling voor? Maximale opbrengst. Terwijl ik denk dat, wanneer je de markt echt wilt stimuleren, je de frequenties beter via een soort ‘beauty contest’ kunt verdelen.” Moeten we dan niet toe naar één netwerk (neem als voorbeeld Tennet voor de elektriciteit) waar je heel simpel

wholesale-toegang tot kunt krijgen? “Daar heeft de politiek in Nederland niet voor gekozen. En ik durf ook niet de stelling te poneren dat het dan allemaal beter zou zijn. Je ziet natuurlijk wel dat de netwerken niet vooroplopen bij het ontwikkelen van vernieuwende diensten. Het bouwen en onderhouden van een goede infrastructuur is ook een heel ander spel dan het ontwikkelen van toepassingen. Daarom vind ik de proef met de e-SIM ook erg interessant. Dit soort ontwikkelingen zorgen ervoor dat diensten worden losgekoppeld van de netwerken waardoor er echt waarde toegevoegd kan worden.”

Tekst en foto Marco Mekenkamp

Een laatste vraag tot slot. Bestaat de vaste telefoon, het bureautoestel, nog in 2020? Florian Overkamp moet lachen. “Ik denk wel dat het aantal toestellen zal afnemen. Veel bedrijven zie je inmiddels een ‘mobile first’-strategie hebben, maar dan moet je wel zorgen dat je vast en mobiel goed hebt geïntegreerd. Je ziet ook dat de softcliënt steeds meer hun opmars maken. Dus nee, in 2020 zijn de bureautoestellen nog niet verdwenen maar het zullen er wel minder zijn.” Maar moeten dan ook niet alle mobiele indoordekkingsproblemen getackeld worden? “Indoordekking is inderdaad nu nog wel een issue. Maar de ontwikkelingen staan niet stil en ik denk dat het een probleem van tijdelijke aard is en er een goede oplossing voor komt.” En zal dat in 2020 het geval zijn? “Florian Overkamp denkt even na en zegt dan: “Ik denk dat 2020 nog wat vroeg is, maar ik denk dat er in pak ’m beet 2025 geen probleem meer zal zijn.” 

visie2020

Sinds die tijd is er een hoop veranderd, constateert Overkamp. “In die tijd waren we een echte innovatieclub en onze eerste klanten waren de early adopters die bereid waren om kleine onvolkomenheden te accepteren. Tegenwoordig is dat wel anders.” Wat wil de klant van vandaag dan? “De klant van vandaag wil eigenlijk alles wat hij in een mooi glimmende brochure heeft gezien”, lacht hij. “Natuurlijk, dat is een beetje gechargeerd, maar tegenwoordig zijn er zoveel functies en mogelijkheden dat je samen met de klant moet meedenken en moet kijken wat de beste oplossing is in zijn situatie. Het gaat niet om ‘plat bellen’ maar om het oplossen van het bedrijfsprobleem dat hij ondervindt.”

allemaal een stuk simpeler te maken. Een telefoonnummer is eigenlijk niets meer of minder dan een verwijzing naar de rol die je hebt. Jij moet in regie zijn van je eigen communicatie, maar op zo’n manier dat het netwerk leert van jouw gedrag en op basis van analyses jou die toegevoegde waarde brengt.”

als een van de eersten een Softwareas-a-Service telefonieplatform voor het MBK in de cloud.”

connexie 1-2017

43

Profile for Magenta communicatie

connexie 1 2017  

HET G ROOTSTE TELECOMBLAD V AN NEDERLAND

connexie 1 2017  

HET G ROOTSTE TELECOMBLAD V AN NEDERLAND

Advertisement