Page 6

z polskich protest-songów i hymnem młodzieży końca lat sześćdziesiątych.

W 1967 r. Cze sław Niemen wystąpił m.in. na festiwalu w Sopocie oraz

listopadzie 1965 roku. po trasie koncertowej w Jugosławii. Czesław Niemen debiutował jako piosenkarz bigbitowy, śpiewając rock and rollowe i rockowe

ten świat” stała się najbardziej znanym

ten świat. 25 czerwca 1967 r. wys tą-

wał materiał na longplay Dziwny jest

radia. Zakończył z nim współpracę w

Dok onał nagrań dla radia i na małą płytę, a w kwietniu 1967 r. zarejestro-

inną niż w przypadku nazwy rzeki.

Polskiego Radia. Piosenka „Dziwny jest

gającej młodzieży akademickiej.

jednak odmianę Niemena, Niemenem,

płyt, zrealizował też wiele nagrań dla

zyki, adresowanej do bardziej wyma-

jego miejsca urodzenia. Sto sował on

teresowanie i otrzymał m.in. nagrodę

zmierzać w stronę ambitniejszej mu-

od rzeki Niemen, płynącej w pobliżu

Rennes. Z zespołem nagrał kilka małych

„Pod Papugami”. Wkrótce jednak zaczął

Naz wisko Niemen Wydrzycki przyjął

w Opolu, gdzie wzbudził wielkie zain-

„Czy wiesz?” i sentymentalna ballada

Czerwono-Czarni.

r. wystąpił jako solista na festiwalu w

szego okresu należą dynamiczny utwór

cinie i odbył trasę po kraju z zespołem

pił z piosenką tytułową na festiwalu

lady. Do największych przebojów pierw-

Festiwalu Młodych Talentów w Szcze-

Z g rupą Niebiesko-Czarni występował na koncertach w Polsce, m.in. na festiwalu w Sopocie w 1965 r., na Węgrzech i we Francji. W listopadzie 1965

piosenki w stylu The Beatles oraz bal-

W 1962 r. odn iósł duży sukces na

4

niemen  

d zie i Kołobrzeg u, a Czesław zna la zł się w Gdańsku, gdzie rozpoczą ł naukę w średniej szkole muz ycznej. Ro d zina Wydrz yck ich w r ama...

Advertisement