Page 5

wając po hiszpańsku i polsku piosenki latynoamerykańskie akompaniując sobie na gitarze. Dwie z tych piosenek pojawiły się potem na jego pierwszej płycie. W 1958 r. ożenił się z pielęgniarką Marią Klauzunik, z którą miał córkę Marię (ur. 1960). Mieszkali w Sopocie. Rozwiedli się w 1971 r.

Wschodnich. Rod zina Wydrzyckich zamieszkała w Świebodzinie, Białogardzie i Kołobrzegu, a Czesław znalazł się w Gdańsku, gdzie rozpoczął naukę w średniej szkole muzycznej. Ucz ył się grać na fagocie. Równocześnie występował w studenckich teatrach, kabaretach i klubie Żak w Gdańsku, śpie-

masowych wysiedleń Polaków z Kresów

Zos tał przesiedlony do powojennej Polski w 1958 r. w ramach drugiej fali

nej w Grodnie.

1953–54 uczęszczał do szkoły muzycz-

oraz w chórze kościelnym. W latach

Śpiewał już w szkole dziesięciolatce

r. w S tarych Wasiliszkach k. Lid y.

sław Juliusz Wydrzycki 16 lutego 1939

Cze sław Niemen urodził się jako Cze-

CZESŁAW NIEMEN

3

niemen  
niemen  

d zie i Kołobrzeg u, a Czesław zna la zł się w Gdańsku, gdzie rozpoczą ł naukę w średniej szkole muz ycznej. Ro d zina Wydrz yck ich w r ama...

Advertisement