Page 12

„Sprzedaj mnie wiatrowi” 4:27 „Ze chcesz mnie, zechcesz” 3:34 „Chwila ciszy” 5:01 „Mu zyko moja” 3:54

Norwida. Wys tępował w kraju oraz m.in. w Czechosłowacji i Finlandii.

podwójny album Niemen z ambitną ujazzowioną muzyką, częściowo do słów

W s tyczniu 1971 r. now y skład Niemen Enigmatic zarejestrował materiał na

„En igmatyczne impresje” 7:27 „Nie jesteś moja” 8:15 „Wróć jeszcze dziś” 3:47 „Mój pejzaż” 5:13

„It aliam, Italiam” 4:58

10

niemen  

d zie i Kołobrzeg u, a Czesław zna la zł się w Gdańsku, gdzie rozpoczą ł naukę w średniej szkole muz ycznej. Ro d zina Wydrz yck ich w r ama...

niemen  

d zie i Kołobrzeg u, a Czesław zna la zł się w Gdańsku, gdzie rozpoczą ł naukę w średniej szkole muz ycznej. Ro d zina Wydrz yck ich w r ama...

Advertisement