Page 11

„Nigdy się nie dowiesz” 3:30 „Ten los, zły los” 2:40 „Coś, co kocham najwięcej” 3:05 „Wspomnienie” 3:48 „Nie wstawaj lewą nogą” 2:12 „Dz iwny jest ten świat” 3:34 „Je szcze swój egzamin zdasz” 1:54

„Gd zie to jest” 2:55

„Aerumnarum Plenus” 7:35

jam niewdzięczny” 20:32

„Nie dla mnie taka dziewczyna” 2:27 „Chyba, że mnie pocałujesz” 2:57 „Ja ki kolor wybrać chcesz” 2:22 „Proszę, przebacz” 3:09 „Domek bez adresu” 2:22 ”Człowiek

„Chciałbym cofnąć czas” 3:51 „Pa miętam ten dzień” 3:12

9

niemen  

d zie i Kołobrzeg u, a Czesław zna la zł się w Gdańsku, gdzie rozpoczą ł naukę w średniej szkole muz ycznej. Ro d zina Wydrz yck ich w r ama...