Page 1


wając po hiszpańsku i polsku piosenki latynoamerykańskie akompaniując sobie na gitarze. Dwie z tych piosenek pojawiły się potem na jego pierwszej płycie. W 1958 r. ożenił się z pielęgniarką Marią Klauzunik, z którą miał córkę Marię (ur. 1960). Mieszkali w Sopocie. Rozwiedli się w 1971 r.

Wschodnich. Rod zina Wydrzyckich zamieszkała w Świebodzinie, Białogardzie i Kołobrzegu, a Czesław znalazł się w Gdańsku, gdzie rozpoczął naukę w średniej szkole muzycznej. Ucz ył się grać na fagocie. Równocześnie występował w studenckich teatrach, kabaretach i klubie Żak w Gdańsku, śpie-

masowych wysiedleń Polaków z Kresów

Zos tał przesiedlony do powojennej Polski w 1958 r. w ramach drugiej fali

nej w Grodnie.

1953–54 uczęszczał do szkoły muzycz-

oraz w chórze kościelnym. W latach

Śpiewał już w szkole dziesięciolatce

r. w S tarych Wasiliszkach k. Lid y.

sław Juliusz Wydrzycki 16 lutego 1939

Cze sław Niemen urodził się jako Cze-

CZESŁAW NIEMEN

3


z polskich protest-songów i hymnem młodzieży końca lat sześćdziesiątych.

W 1967 r. Cze sław Niemen wystąpił m.in. na festiwalu w Sopocie oraz

listopadzie 1965 roku. po trasie koncertowej w Jugosławii. Czesław Niemen debiutował jako piosenkarz bigbitowy, śpiewając rock and rollowe i rockowe

ten świat” stała się najbardziej znanym

ten świat. 25 czerwca 1967 r. wys tą-

wał materiał na longplay Dziwny jest

radia. Zakończył z nim współpracę w

Dok onał nagrań dla radia i na małą płytę, a w kwietniu 1967 r. zarejestro-

inną niż w przypadku nazwy rzeki.

Polskiego Radia. Piosenka „Dziwny jest

gającej młodzieży akademickiej.

jednak odmianę Niemena, Niemenem,

płyt, zrealizował też wiele nagrań dla

zyki, adresowanej do bardziej wyma-

jego miejsca urodzenia. Sto sował on

teresowanie i otrzymał m.in. nagrodę

zmierzać w stronę ambitniejszej mu-

od rzeki Niemen, płynącej w pobliżu

Rennes. Z zespołem nagrał kilka małych

„Pod Papugami”. Wkrótce jednak zaczął

Naz wisko Niemen Wydrzycki przyjął

w Opolu, gdzie wzbudził wielkie zain-

„Czy wiesz?” i sentymentalna ballada

Czerwono-Czarni.

r. wystąpił jako solista na festiwalu w

szego okresu należą dynamiczny utwór

cinie i odbył trasę po kraju z zespołem

pił z piosenką tytułową na festiwalu

lady. Do największych przebojów pierw-

Festiwalu Młodych Talentów w Szcze-

Z g rupą Niebiesko-Czarni występował na koncertach w Polsce, m.in. na festiwalu w Sopocie w 1965 r., na Węgrzech i we Francji. W listopadzie 1965

piosenki w stylu The Beatles oraz bal-

W 1962 r. odn iósł duży sukces na

4


łomie 1969/70 r. zrealizowano też film ilustrujący utwór Bema pamięci żałobny rapsod. Album ten stał się rewelacją i do dziś jest regularnie wybierany jedną z dwóch najlepszych płyt polskiego rocka.

W styczniu 1971 r. nowy skład Niemen Enigmatic zarejestrował materiał na podwójny album Niemen z ambitną ujazzowioną muzyką, częściowo do słów Norwida. Wys tępował w kraju oraz m.in. w Czechosłowacji i Finlandii. W tym czasie Czesław Niemen uzyskał mieszkanie w Warszawie przy ul. Niecałej 8, finalizował też sprawę rozwodową. Pod koniec 1971 r. wziął udział w nagraniu płyty z muzyką Andrzeja Kurylewicza.

Grupa Niemen zakończyła swoją działalność koncertem w Białymstoku w sierpniu 1973 r. W n astępnym mie-

w Kolonii w Niemczech, a w styczniu 1968 r. śpiewał na targach MIDEM w Cannes. Niemen i Akwarele nagrali jeszcze płytę Czy mnie jeszcze pamiętasz?, a w grudniu odebrali wspomnianą złotą płytę.

W s wej twórczości Czesław Niemen włączał się w kolejne dominujące w światowej muzyce rockowej prądy, tworząc własne, indywidualne i charakterystyczne odmiany muzyki – od rocka psychodelicznego przez symfoniczny Rock progresywny aż po awangardowy jazz-rock oraz muzykę elektroniczną.

W październiku 1969 r., w przerwie włoskich występów, grupa Niemen Enigmatic nagrała tak zatytułowaną płytę z czterema kompozycjami do słów wybitnych polskich poetów, która ukazała się na początku 1970 r. Na prze-

6


ki, zgodnie z ostatnią wolą artysty, zostały skremowane. 30 stycznia 2004 r. urna z prochami została złożona w katakumbach na Starych Powązkach w Warszawie. Żegnało go ok. 2,5-3 tysięcy ludzi, w tym oficjalni przedstawiciele władzy. W momencie rozpoczęcia pogrzebu, o godzinie 13.00, z inicjatywy Marka Niedźwieckiego, wiele stacji radiowych w Polsce wyemitowało „Dziwny jest ten świat”, oddając

się do wznowienia zasadniczej części swego dorobku, co nastąpiło w 2002 i 2003 r. Wcz eśniej, bo w 1999 r. Czesław Niemen został wybrany wykonawcą wszech czasów w plebiscycie „Polityki”, wystąpił też wtedy w Trójce. Zaś 29 września 2001 r. wystąpił w Warszawie na koncercie pamięci C. K. Norwida, a 17 listopada 2001 r. wyszła ostatnia jego płyta studyjna spodch-

w ten sposób hołd zmarłemu artyście.

zachorował w szpitalu[6]. Jego zwło-

dycyny naturalnej. Zma rł 17 stycznia

dykował mu płytę Katharsis, nagraną

szawie. Art ysta zaczął przymierzać

próbował zwalczyć przy pomocy me-

którą Niemen głęboko przeżył. Zade-

kompaktowa jego nagrań Sen o War-

na nowotwór układu chłonnego, który

Piotra Dziemskiego w marcu 1975 r.,

zanych z zapaleniem płuc, na które

Od wielu lat Czesław Niemen cierpiał

łalność przerwała śmierć perkusisty

toryzowana przez Niemena składanka

tyków.

tułowaną nazwą zespołu. Jego dzia-

w Warszawie z powodu powikłań zwią-

chylnie przyjęta przez słuchaczy i kry-

Jana, a w końcu roku 1974 płytę zaty-

2004 roku w szpitalu onkologicznym

utworu Jagody szaleju. Została przy-

śmiertną płytę 41 Potencjometrów Pana

solo również w 1975 r.

kompaktowym z trzema wersjami

która nagrała m.in. mat eriał na po-

W 1995 r. uka zała się pierwsza au-

murykapelusza, promowana singlem

siącu powstała grupa Niemen Aerolit,

7


Mar ian Zimiński – fortepian, organy Alibabki – chórki

Paweł Brodowski – bass Tom asz Butowtt – perkusja Tom asz Jaśkiewicz – gitara

Dziwny Jest Ten Świat

Par tita

bieta Linkowska - chórki

Jac ek Mikuła - organy Hammonda Tom asz Jaśkiewicz - gitara Janusz Zieliński - bass Cze sław Bartkowski - bębny Zbigniew Namysłowski - saksofon Janusz Stefański - perkusja Cze sław Niemen - wokal, flet Krystyna Prońko, Zofia Borca, Elż-

Czerwony Album

status „złotej”.

grudnia 1968 płyta otrzymała

wydawnictwo w historii 20

tową Muza. Jak o pierwsze

wydany przez wytwórnię pły-

Czesława Niemena z 1967 roku

szy autorski album muzyczny

Dziwny jest ten świat – pierw-

8

MUZYKO MOJA


„Nigdy się nie dowiesz” 3:30 „Ten los, zły los” 2:40 „Coś, co kocham najwięcej” 3:05 „Wspomnienie” 3:48 „Nie wstawaj lewą nogą” 2:12 „Dz iwny jest ten świat” 3:34 „Je szcze swój egzamin zdasz” 1:54

„Gd zie to jest” 2:55

„Aerumnarum Plenus” 7:35

jam niewdzięczny” 20:32

„Nie dla mnie taka dziewczyna” 2:27 „Chyba, że mnie pocałujesz” 2:57 „Ja ki kolor wybrać chcesz” 2:22 „Proszę, przebacz” 3:09 „Domek bez adresu” 2:22 ”Człowiek

„Chciałbym cofnąć czas” 3:51 „Pa miętam ten dzień” 3:12

9


„Sprzedaj mnie wiatrowi” 4:27 „Ze chcesz mnie, zechcesz” 3:34 „Chwila ciszy” 5:01 „Mu zyko moja” 3:54

Norwida. Wys tępował w kraju oraz m.in. w Czechosłowacji i Finlandii.

podwójny album Niemen z ambitną ujazzowioną muzyką, częściowo do słów

W s tyczniu 1971 r. now y skład Niemen Enigmatic zarejestrował materiał na

„En igmatyczne impresje” 7:27 „Nie jesteś moja” 8:15 „Wróć jeszcze dziś” 3:47 „Mój pejzaż” 5:13

„It aliam, Italiam” 4:58

10


Czy mnie jeszcze pamiętasz?


niemen  

d zie i Kołobrzeg u, a Czesław zna la zł się w Gdańsku, gdzie rozpoczą ł naukę w średniej szkole muz ycznej. Ro d zina Wydrz yck ich w r ama...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you