Page 1

INFO nr. 516  |  juli 2019

Prettige vakantie pag. 4

BUITEN CATEGORIE

pag. 3

AFSCHEID VAN 63 LEERLINGEN

pag. 5

AANTAL KLASSEN pag. 10 VOLGEND SCHOOLJAAR  HET OUDERCOMITE  pag. 18 AGENDA pag. 19 VOLGEND SCHOOLJAAR 


IN DEZE INFO:

Beste lezer,

BUITEN CATEGORIE Drie collega’s met pensioen

3 3

ACTIVITEITEN: AANKONDIGING Tijdens de zomervakantie Raadplegen klassenlijsten Afscheid van 63 leerlingen Onthaalvoormiddag

4 4 4 5 5

ACTIVITEITEN: VERSLAG Sportdagen en schoolreizen Huldigingen Laureaat sport Vlaanderen

6 6 7 8

OVER DE MENSEN 8 Overleden  8 Goed-nieuws-rubriek8 HET LEERLINGENHOEKJE Carwash en cliniclowns

Het schooljaar is helemaal voorbij. School maken kan niemand alleen. Gelukkig kunnen we in Basisschool ‘De Toekomst’ dagelijks rekenen op een professioneel en gemotiveerd schoolteam én op de medewerking van heel veel vrijwilligers. Daarom wens ik alle personeelsleden en alle vrijwilligers te bedanken. Ik wens tenslotte iedereen een zeer zonnige, ontspannende en deugddoende vakantie toe. Steven Verplancke DIRECTEUR

9 9

ZEKER LEZEN 10 Aantal klassen volgend schooljaar  10 De kleuterafdeling: volgend schooljaar  10 De lagere afdeling: volgend schooljaar  10 Benodigdheden voor de leerlingen  11 Nieuwe wendingen voor drie collega’s 11 Facturen van de maand juni  12 Schoolkrant INFO Vakantie-editie  12 Tombola lotjes Lentefeest en Feest Vrijzinnige Jeugd 12 GEMEENTELIJK NIEUWS Vakantieaanbod 2019 Young Dance4friends In het gemeentelijk zwembad Kunstonderwijs in Avelgem: conservatorium Kunstonderwijs in Avelgem: GAVKA

13 13 13 13 14 14

Volgende INFO verschijnt op 16 augustus.

WEETJES VAN DE SCHOOL Vergeet-me-niet-rubriek Het CLB tijdens de zomervakantie CLBCH@T

15 15 15 15

Wie deze schoolkrant info ook maandelijks via elektronische weg (mail) wenst te ontvangen: geef een seintje.

SNELNIEUWS 16 PARTICIPATIE 17 Dank aan ... 17 Dank aan ... 17 Het Oudercomité van onze school 18 AGENDA De Toekomstshow 2019 Vakantieperiodes 2019 - 2020 Nog enkele data voor volgend schooljaar

19 19 19 19

Interesse in de wekelijkse digitale nieuwsbrief van onze school? Schrijf in via de website en elke woensdag vind je onze nieuwsbrief terug in jullie mailbox. VOLG ONS OOK OP:

www.bsdetoekomst.be


 Drie collega’s met pensioen Mevrouw Martine Degezelle (poetsvrouw), mevrouw Martine Crommelinck (busbegeleidster) en mevrouw Carine Crommelinck (busbegeleidster) zet ten een definitief punt achter hun carrière. Dit kon in Basisschool De Toekomst uiteraard niet onopgemerkt voorbij gaan.

Buiten categorie Daarom organiseerden we een verrassingsfeest. Martine, Martine en Carine, wees er alsjeblieft zeker van dat wij met grote bewondering en jullie met even grote fierheid terug mogen kijken op al die jaren voorbeeldige dienst ten voordele van onze kinderen en van onze school.

lega hebben mogen samenwerken hier op onze school, want jullie waren echte modelleden van ons team. We wensen jullie alle goeds toe voor de toekomst en hopen jullie nog dikwijls te mogen ontmoeten, want jullie zijn en blijven hier altijd van ganser harte WELKOM! Steven Verplancke, directeur

En wij, Beste Martine, Beste Martine en Beste Carine, wij zijn echt heel dankbaar dat we met jullie als col-

3


ACTIVITEITENAankondiging

Tijdens de zomervakantie

ZOMERVAKANTIE

Onze school is open tijdens de zomervakantie TOT EN MET VRIJDAG 5 JULI EN VANAF VRIJDAG 16 AUGUSTUS 2019. TELKENS VAN 8.00U TOT 12.00U EN VAN 12.30U TOT 17.00U (OP WOENSDAG TOT 12.30U) OF NA AFSPRAAK.

Raadplegen klassenlijsten

WOENSDAGMORGEN 28 AUGUSTUS TOT EN MET ZATERDAGMIDDAG 31 AUGUSTUS

De klassenlijsten voor het nieuwe schooljaar kunnen geraadpleegd worden vanaf woensdagmorgen 28 augustus in de inkomhal van de polyvalente zaal OM DE KLASSEN SAMEN TE STELLEN, DOEN WE ONS UITERSTE BEST OM REKENING TE HOUDEN MET DE VOLGENDE FACTOREN:

• • • • • •

de noden en de talenten van de kinderen de interesses van de kinderen het evenwicht jongens/meisjes het evenwicht aantal kinderen per klasgroep de vrienden & vriendinnen de keuzes levensbeschouwelijke vakken (godsdienst/ zedenleer) vanaf het eerste leerjaar

Groepen maken is niet eenvoudig, maar wees ervan overtuigd dat wij de klassen zo objectief en eerlijk mogelijk verdelen, want wij willen voor elk kind echt het beste.

4

De ouders die de klassenlijsten wensen te raadplegen, kunnen op school terecht vanaf woensdagmorgen 28 augustus tot en met zaterdagmiddag 31 augustus: • woensdag 28 augustus van 8.00u tot 12.30u • donderdag 29 en vrijdag 30 augustus van 8.00u tot 17.00u • zaterdag 31 augustus van 11.00u tot 12.30u Mogen we jullie vragen om met volgende afspraken rekening te houden: • er zijn geen wijzigingen meer mogelijk • omwille van de privacy mogen we de klassenlijsten niet publiceren op onze website en/of via sociale media


ACTIVITEITEN | Aankondiging

Afscheid van 63 leerlingen

VRIJDAG, 28 JUNI 2019

Veel succes in de toekomst en altijd welkom Hun carrière in Basisschool ‘De Toekomst’ zit er helemaal op. Met een stevige basis en een gezonde portie nieuwsgierigheid zijn ze klaar voor de ‘grote school’.

Onthaalvoormiddag

ZATERDAG, 31 AUGUSTUS 2019

Alle nieuwe leerlingen & hun ouders zijn hartelijk welkom De onthaalvoormiddag start stipt om 10.00u in de polyvalente zaal. We zorgen in de maand augustus nog voor een uitnodiging.

5


ACTIVITEITENVerslag

Sportdagen en schoolreizen Heel veel foto’s staan op op de klaspagina’s (Facebook). Bij het ter perse gaan van deze schoolkrant INFO stonden er nog veel schoolreizen op het programma. Daarom vindt u in deze schoolkrant INFO weinig foto’s van deze activiteiten terug. Maar, heel binnenkort kan u terecht op onze website en/of op de klaspagina’s.

6


ACTIVITEITEN | Verslag

Huldigingen Op maandag 3 juni werden de sportieve leerlingen gehuldigd. IN AANWEZIGHEID VAN DE SCHEPEN VAN SPORT & VAN DE GEMEENTELIJKE SPORTFUNCTIONARIS WERDEN HEEL VEEL LEERLINGEN GEHULDIGD:

• de sportiefste leerlingen (deelname aan de gemeentelijke sportnamiddagen) • de sportiefste klas • de groep buiten categorie (zes schooljaren aan alle gemeentelijke sportnamiddagen deelgenomen) WE WENSEN ALLE LEERLINGEN TE FELICITEREN WANT OOK DIT SCHOOLJAAR WAREN ONZE LEERLINGEN ZÉÉR SPORTIEF.

7


ACTIVITEITEN | Verslag

Laureaat sport Vlaanderen Proficiat ONZE SCHOOL WERD LAUREAAT VAN ‘SPORT BEWEEGT JE SCHOOL’ OMDAT WIJ MET ONS BEWEGINGS– EN SPORTBELEID EEN DUURZAAM PROCES HEBBEN DOORLOPEN BINNEN DE BOUWSTENEN BELEID, AANBOD EN FOCUS.ONZE SCHOOL ONTVING HIERVOOR EEN WAARDEVOLLE SPORTPRIJS EN EEN LAUREAATPLAAT.

Over de mensen Overleden • Mevrouw Josabeth Minne, moeder van de heer Koen Verbeke (technisch adviseur coördinator campus GO! Avelgem • De heer Jacques Descamps, ere-leerkracht GO! atheneum Avelgem • Mevrouw Julienne De Poorter, overgrootmoeder van Kato Van Dorpe (5de leerjaar A) Onze blijken van innige deelneming

Goed-nieuws-rubriek

Lowiek

12 mei 2019 Zoontje van juf Sofie Degezelle (zesde leerjaar A) en Axel Desmit

8

Adélie

17 juni 2019 Dochtertje van Dennis en Kelly Ghys - Rose Zusje van Lien, Niels (5de leerjaar A), Océane (3de leerjaar B), Léana (3de kleuterklas B) en Mathis (Jules-klas B)


Het leerlingenhoekje

Carwash en cliniclowns De leerlingen uit de zesde leerjaren hebben het hart op de juiste plaats. Ondanks de drukke examenperiode staken de zesdeklassers toch hun handen uit de mouwen voor het goede doel.

Met de opbrengst (€ 250) van de georganiseerde carwash (onder leiding van juf Mieke) voor ouders en personeelsleden, kochten de leerlingen speelgoed. Verkleed als ‘cliniclowns’ trokken de leerlingen vervolgens met massa’s speelgoed onder de arm naar de campus AZ Groeninge in Kortrijk en brachten daar een bezoek aan de kinderafdelingen. Onze leerlingen werden er met open armen ontvangen.

9
Zeker lezen

Aantal klassen volgend schooljaar ALLE BASISSCHOLEN (IN ALLE ONDERWIJSNETTEN) IN VLAANDEREN KRIJGEN VAN HET DEPARTEMENT ONDERWIJS OP DE EERSTE SCHOOLDAG VAN SEPTEMBER HET AANTAL LESTIJDEN DAT ZIJ MOGEN BESTEDEN.

Dit aantal lestijden wordt voor alle onderwijsnetten berekend op grond van dezelfde officiële regels. In de eerste plaats telt het aantal leerlingen op de eerste schooldag van februari van het voorgaande schooljaar.

Ook de volgende drie leerlingenkenmerken tellen mee: • de thuistaal van de leerlingen • het hoogste opleidingsniveau van de moeder • het ontvangen van een schooltoelage

Dat wil dus zeggen dat alle leerlingen in alle scholen op de eerste schooldag van februari 2019 werden geteld.

Op basis van die twee tellingen krijgen wij in Basisschool ‘De Toekomst’ voor het schooljaar 2019-2020 voldoende lestijden om in te richten: • ZEVEN KLEUTERKLASSEN • ZESTIEN LAGERE KLASSEN Wij besteden natuurlijk altijd de lestijden die onze school van het Departement Onderwijs krijgt allemaal aan de leerlingen. Meer klassen kunnen wij dus niet meer inrichten.

DE KLEUTERAFDELING: VOLGEND SCHOOLJAAR In de kleuterafdeling krijgen we van het Departement Onderwijs voldoende lestijden om zeven kleuterklassen in te richten (idem als dit schooljaar):

• Jules-klas A, B & C: kleuters en peuters geboren in het jaar 2016 en 2017 • tweede kleuterklas A & B: kleuters geboren in het jaar 2015 • derde kleuterklas A & B: kleuters geboren in het jaar 2014

DE LAGERE AFDELING: VOLGEND SCHOOLJAAR In de lagere afdeling krijgen we van het Departement Onderwijs voldoende lestijden om terug zestien klassen in te richten (idem als dit schooljaar). Meer C-klassen kunnen wij dus niet inrichten. De C-klassen worden voorzien voor de leerlingengroepen die in aantal het grootst zijn.

• • • • • •

10

eerste leerjaar A, B & C (A-klas voor wiskunde en taal) tweede leerjaar A & B derde leerjaar A, B & C vierde leerjaar A & B vijfde leerjaar A, B & C zesde leerjaar A, B & C


ZEKER LEZEN

Benodigdheden voor de leerlingen De benodigdhedenlijsten zijn klaar ALLE LEERLINGEN UIT DE LAGERE AFDELING KREGEN OF KRIJGEN ‘DE BENODIGDHEDENLIJST’ VOOR VOLGEND SCHOOLJAAR.

Deze benodigdheden dienen door de ouders te worden aangekocht. Op de lijst staan ook de benodigdheden voor lichamelijke opvoeding en levensbeschouwelijke vakken (godsdienst/zedenleer) vermeld. De school zorgt wel voor de materialen om de eindtermen te bereiken en stelt deze ter beschikking, maar deze blijven natuurlijk altijd in de klas om beschadiging en verlies te voorkomen. Daarom raden we aan dat de leerlingen ook thuis over bijvoorbeeld een lat, een gradenboog of geodriehoek, kleurpotloden enz. beschikken. Veel van deze benodigdheden kunnen trouwens meerdere jaren gebruikt worden. De school legt geen enkele verplichting op over welk soort (merk, …). Iedereen kan dit naar eigen voorkeur kopen waar hij dat verkiest. ‘De benodigdhedenlijsten’ kan je krijgen: • bij de klasleerkracht (o.a. oudercontactavond, ...) • op het secretariaat via e-mail info@bsdetoekomst.be De benodigdhedenlijst kan ook geraadpleegd worden op de website van de school: www.bsDeToekomst.be.

NIEUWE WENDINGEN VOOR DRIE COLLEGA’S • Meester Jelle (5de leerjaar C) werd vast benoemd op 1 januari 2019 in basisschool ‘De Polyglot’ in Spiere-Helkijn en gaat vanaf 1 september 2019 daar aan de slag.

• Opvangverantwoordelijke Celine verhuisde naar Harelbeke en de combinatie (afstand woonplaats en school meerdere keren per dag) is niet langer realiseerbaar waardoor Celine nieuwe horizonten zal verkennen.

• Juf Ine (zedenleer) besliste om een nieuwe wending te geven aan haar professionele carrière.

We wensen meester Jelle, opvangverantwoordelijke Celine en juf Ine oprecht te bedanken voor de zeer fijne samenwerking en we wensen hen allen heel veel succes toe met ‘de nieuwe wendingen’.

11


ZEKER LEZEN

Schoolkrant INFO VAKANTIE-EDITIE

FACTUREN VAN DE MAAND JUNI

Op vrijdag 16 augustus verschijnt de Schoolkrant

De administratieve medewerkers van de school zullen begin juli zo spoedig mogelijk de facturen van de maand juni maken.

INFO VAKANTIE-EDITIE DEZE EDITIE VERSCHIJNT ENKEL DIGITAAL:

• op de website van de school • via mail naar alle gezinnen

Wie de factuur wenst op te halen, is welkom op ons secretariaat: op donderdag 4 en vrijdag 5 juli (van 8.00u tot 12.00u en van 12.30u tot 17.00u) of vanaf vrijdag 16 augustus.

Wie een papieren versie wenst, is welkom op het secretariaat vanaf vrijdag 16 augustus

U kan de factuur ook opvragen via mail: conny.verhaeghe@bsdetoekomst.be Ons informaticapakket laat het (voorlopig) nog niet toe om automatisch de facturen via elektronische weg te kunnen bezorgen.

FEEST VRIJZINNIGE JEUGD – LENTEFEEST 2019 LOTNR 1

2796

2

RESERVE 2996

LOTNR

LOTNR

LOTNR

LOTNR

10

3391

19

2873

28

1771

37

1387

1472

11

1449

20

3099

29

1700

38

3147

3

2359

12

2644

21

1629

30

2040

39

2266

4

1018

13

2318

22

1290

31

1788

40

2542

5

2490

14

2147

23

2976

32

2484

41

1866

6

2819

15

2883

24

1861

33

1542

42

1907

7

2192

16

2427

25

3164

34

3358

43

1193

8

1299

17

2024

26

1982

35

2849

44

2840

9

3128

18

2286

27

2451

36

1642

45

2274

Prijzen af te halen t.e.m. 30 juni e.k. bij de leerkracht zedenleer van Basisschool De Toekomst Avelgem, of bij O.V.M.-H.V.V. Avelgem via afspraak per email diethild@ovm-avelgem.be 12
Gemeentelijk nieuws

Vakantieaanbod 2019 Popeiland | Grabbelpas ‘t Speelplein | Kinderclub

Sportkampen INFORMATIE EN INSCHRIJVEN: Sportdienst Avelgem | Sportcentrum Ter Muncken Doorniksesteenweg 226, Avelgem T 056 65 30 60 | sport@avelgem.be

INFORMATIE EN INSCHRIJVEN: Dienst Jeugd en Cultuur | Gemeenschapscentrum Spikkerelle | Scheldelaan 6, Avelgem T 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be

www.uitinavelgem.be

www.uitinavelgem.be

YOUNG DANCE4FRIENDS

IN HET GEMEEN-

Wanneer: • maandagavond vanaf 9 september : BREAKDANCE met Hoa om 18.00u (beginners vanaf 8 jaar) • woensdagnamiddag vanaf 11 september : KINDER- EN JONGERENDANSEN (jazz, hip hop, clipdance enz.) met Yarah, Kevin en Anneleen (T 0498 26 65 69) • 13.30u: kiddies (2de kleuter) • 14.15u: kiddies (3de kleuter) • 15.00u: kids 1 (1ste en 2de leerjaar) • 16.00u: tweens (3de en 4de leerjaar) • 17.00u: teens (5de , 6de leerjaar, 1ste en 2de middelbaar)

TELIJK ZWEMBAD Zwemshorts met broekzakken worden in het Avelgems zwembad niet toegelaten. Aansluitende zwemshorts kunnen wel.

Plaats: zaal Regency Avelgem Kostprijs: • Prijs : € 60 voor 12 lessen, verzekering inbegrepen. • Prijs: € 50 voor de kiddies Wie inschrijft en betaalt vóór 15 juli krijgt € 10 vroegboekkorting. Inschrijven en informatie: info@dance4friends.be en www.dance4friends.be

13


GEMEENTELIJKNIEUWS

KUNSTONDERWIJS IN AVELGEM: CONSERVATORIUM Wil je graag een instrument bespelen, met woorden spelen, voordragen of toneel spelen? • Aanbod muziek: accordeon, altsaxofoon, bugel, cello, cornet, dwarsfluit, gitaar, hoorn, klarinet, piano, slagwerk, sopraansaxofoon, trombone, trompet, tuba en viool. • NIEUW: opmaatjes: in deze leuke lessen leer je zingen over beren, paddestoelen en vliegende bezems, af en toe bespeel je ook al een instrument, ben je 7 jaar, dan kan je al onmiddellijk starten met een instrument. • Aanbod woord: NIEUW Plankgastjes: op een speelse manier word je ondergedompeld in de wereld van het woord: babbelen, vertellen, moppen tappen, toneelspelen, … Kom mee op ontdekkingstocht. Online inschrijven kan via: www.mijnacademie.be/conservatoriumkortrijk Informatie en inschrijven: De heer Tom Colpaert | Kasteelstraat 3b, 8580 Avelgem | 056 65 30 67 conservatorium@avelgem.be | www.avelgem.be/kunstonderwijs

KUNSTONDERWIJS IN AVELGEM: GAVKA (GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR VISUELE KUNSTEN AVELGEM) Wil je graag tekenen, schilderen of werken met vormen en kleuren? • Voor jongeren vanaf 6 jaar: 2 lesuren per week algemeen beeldende vorming • NIEUW voor leerlingen 4de, 5de en 6de leerjaar: audiovisueel atelier (animatie op iPads): 2 lesuren per week • Voor jongeren vanaf 12 jaar: 4 leerjaren met 4 lesuren per week (waarnemingstekenen, kleur– en vormstudie en kunstinitiatie) • Voor volwassenen (vanaf 17 jaar): 4 lesuren per week op donderdag van 18.20u tot 21.40u (waarnemingstekenen, kleurstudie en kunstinitiatie) Online inschrijven kan via: www.mijnacademie.be/academiekortrijk Informatie en inschrijven: De heer Jos Naessens | Yzerwegstraat 1, 8580 Avelgem | 0494 17 06 84 gavka@avelgem.be | www.avelgem.be/kunstonderwijs

14
Weetjes van de school

VERGEET-ME-NIET

HET SCHOOLSCRETARIAAT - T 056 65 01 40 - T 056 65 01 41 info@bsdetoekomst.be | www.bsdetoekomst.be

De administratieve medewerkers zijn bereikbaar: alle schooldagen van 8u tot 17u; op woensdag tot 12u30 Vóór 8u en na 17u & tijdens de schoolvakanties kunt u een boodschap inspreken op het antwoordapparaat of een e-mail sturen. DE ZORGCOORDINATOR Juf Annelies is rechtstreeks bereikbaar T 0478 69 67 78 of T 056 65 01 45 annelies.anckaert@bsdetoekomst.be HET ZORGTEAM De leden van het zorgteam zijn rechtstreeks bereikbaar: Juf Inneke T 056 65 01 48 zorgkleuter@bsdetoekomst.be Juf Julie T 056 65 01 48 zorgkleuterklas@bsdetoekomst.be Juf Corry T 056 65 01 48 zorglager@bsdetoekomst.be DE GEVOELENSBUS VOOR LEERLINGEN rode brievenbus aan de sportzaal DE BUSLIJN T 0902 150 50 klascode 9600 (€ 0.75/minuut)

DE BUSBEGELEID(ST)ERS De busbegeleid(st)ers zijn tijdens hun werkuren rechtstreeks bereikbaar: Martine Crommelinck T 0478 42 20 61 (en buschauffeur Yvan Dutranoit ) Carine Crommelinck T 0478 46 05 66 (en buschauffeur Nico Wylin) Daphne Verbeke T 0478 46 30 85 (en buschauffeur Saskia Van Lancker) U kunt ook altijd een boodschap inspreken op het antwoordapparaat DE OPVANG OKEE T 0479 82 86 67 HET KINDERDAGVERBLIJF T 0488 08 08 25 zonnetjeavelgem@infano.be HET OUDERCOMITE rode brievenbus in de inkomhal van de polyvalente zaal ouders.detoekomst@gmail.com

HET CLB TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE Tijdens de zomervakantie is het Centrum voor LeerlingenBegeleiding (CLB) anders georganiseerd dan tijdens het schooljaar.

• Van 1 tot en met 5 juli en vanaf 26 augustus zijn onze CLB-medewerkers bereikbaar in het CLB te Ronse: T 055 21 30 78.

CLBCH@T

zetel te Oudenaarde permanentie voorzien: T 055 33 74 70.

Tijdens de eerste week van juli en de laatste week van augustus kunnen leerlingen en ouders terecht bij CLBch@t.

• Van 8 tot en met 12 juli & van 19 tot en met 23 augustus is er op de hoofdDe permanenties worden verzekerd tijdens de kantooruren:van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur. Dit betekent dat er tijdens de permanentieperiode steeds een CLB-medewerker beschikbaar is voor je vragen. Mogelijks zal deze medewerker geen deel uitmaken van onze school. De permanentiemedewerker zal ernaar streven u zo goed mogelijk verder te helpen.

• Het CLB is volledig gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus. • Bij nood aan een gesprek kan je buiten de openingsdagen en kantooruren

Op de homepagina van onze website (rechterkolom) vind je de link naar de CLBch@t of rechtstreeks via www. clbchat.be .

gratis en anoniem terecht op het nummer teleonthaal 106 en dit 7 dagen op 7 (dag en nacht).

15
Snelnieuws Onze school viel in de prijzen: € 1470 omdat we onze leerlingen structureel bewust maken dat zwerfvuil niet kan én omdat we met onze leerlingen op regelmatige basis de handen uit de mouwen staken om de buurt proper te houden. De som van € 1470 gaat integraal naar de verdere vergroening van onze school.

1

Bedankt aan juf Ine & juf Mieke voor de coördinatie en aan alle andere leden van de MOS-werkgroep (Milieuzorg Op School).

2 De proclamatie van de lerenlerenklas (module 3) vond plaats op donderdag 20 juni.

De OVSG-toetsen kwamen halfweg juni aan in gesloten dozen.De OVSG-toetsen in het zesde leerjaar zijn toetsen die niet door onze leerkrachten zijn opgesteld, maar door het Onderwijssecretariaat Voor het Stedelijk en Gemeentelijk onderwijs (OVSG), waardoor we duidelijk kunnen bewijzen dat onze leerlingen op het einde van de basisschool wel degelijk de eindtermen bereikt hebben. De OVSG-toetsen zijn trouwens elk jaar anders...

4 16

3

‘Goed nieuws’: vanaf 1 september 2019 komen er fietsstraten rond onze schoolomgeving.


Participatie Dank aan ... In Basisschool ‘De Toekomst’ kunnen we gelukkig dagelijks rekenen op de medewerking van talrijke vrijwilligers en sympathisanten: leesouders, medewerkers van het kriebelteam, gemachtigde opzichters, leden van Raad van Bestuur, Schoolraad, Oudercomité en Vriendenkring OLGA, handige klussers die allerlei karweitjes en herstellingen opknappen, begeleiders tijdens uitstappen en activiteiten, schenkers van waardevol speelgoed of knutselmateriaal, ...

Dank aan ... De Communies en het Lentefeest zijn voorbij. Langs deze weg wensen we volgende personen hartelijk te bedanken voor de zeer vele voorbereidingen, vergaderingen, repetities, praktische beslommeringen, …: • de leerkrachten Rooms-Katholieke Godsdienst (juf Mieke), juf Corry (zorgteam), juf Charline (vierde leerjaar B), juf Sofie (zesde leerjaar A) en de parochiale werkgroep onder leiding van mevrouw Marijke Lobel • de leerkrachten Niet-Confessionele Zedenleer (juf Ine) en de ganse ploeg van de Oudervereniging Voor de Moraal (OVM) Avelgem

17


Participatie Het OudercomitĂŠ van onze school Ons oudercomitĂŠ heeft als doel de school een handje te helpen bij tal van activiteiten en daar slagen ze jaar na jaar in. Enkele activiteiten: controle fluojassen, animatie eerste schooldag, dag van het schoolteam, schilderen speelplaatstekeningen, het Warmste Huis van Avelgem, de kidsfuif, de open dagen en vier korte vergaderingen.

18


AGENDA

SCHOOLJAAR 2019-2020

De Toekomstshow 2019 • maandag 18 november 2019 om 13.45u: De Toekomstshow 2019 voor hulpbehoevende (groot)ouders en bewoners gemeentelijke woon– en zorgcentra

• dinsdag 19 november 2019 om 13.45u: De Toekomstshow 2019 voor grootouders & ouders • donderdag 21 november 2019 om 13.45u: De Toekomstshow 2019 voor grootouders & ouders • vrijdag 22 november 2019 om 13.45u: De Toekomstshow 2019 voor ouders (enkel voor ouders) Tijdens deze feestelijkheden treden alle leerlingen van de school (vanaf de Jules-klassen tot en met de zesde leerjaren) op in onze polyvalente zaal.

Vakantieperiodes 2019 - 2020 • • • • • • • • • • • • • •

Pedagogische kindvrije studiedag 1: woensdag 2 oktober 2019 Herfstvakantie: van maandag 28 oktober tot en met zondag 3 november 2019 Wapenstilstand: maandag 11 november 2019 Kerstvakantie: van maandag 23 december 2019 tot en met zondag 5 januari 2020 Pedagogische kindvrije studiedag 2: woensdag 15 januari 2020 Krokusvakantie: van maandag 24 februari tot en met zondag 1 maart 2020 Pedagogische kindvrije studiedag 3: woensdag 4 maart 2020 Facultatieve vakantiedag 1: maandag 16 maart 2020 Paasvakantie: van maandag 6 tot en met zondag 19 april 2020 Feest van de Arbeid: vrijdag 1 mei 2020 Facultatieve vakantiedag 2: maandag 18 mei 2020 Hemelvaartweekend: van donderdag 21 tot en met zondag 24 mei 2020 Pinkstermaandag: maandag 1 juni 2020 Laatste schooldag: dinsdag 30 juni 2020 om 11.40u

De deuren van de opvang OKEE zijn open (van 6.45u tot en met 18.30u) tijdens de drie pedagogische studiedagen en op dinsdagnamiddag 30 juni 2020. Tijdens alle andere vakantiedagen is de opvang OKEE gesloten.

Nog enkele data voor volgend schooljaar • • • •

Plechtige Communie deelgemeenten Groot-Avelgem & randgemeenten: zaterdag 25 april 2020 om 16.30u Plechtige Communie centrumgemeente Avelgem: zondag 26 april 2020 om 10.30u Eerste Communie: zondag 10 mei 2020 om 11.00u Lentefeest en Feest Vrijzinnige Jeugd: zondag 31 mei 2020. De tijdstippen van het Lentefeest en Feest Vrijzinnige Jeugd zullen later bezorgd worden.

• Belangrijke informatie voor de Plechtige Communie: online inschrijven vóór 4 september 2019 via http://vormsel.heiligefamilieavelgem.be .

19


Foto van de maand

De kleutersportdag begon met een leuke opwarming.

Deze INFO is een publicatie van GO! Basisschool De Toekomst - Avelgem.

COLOFON REDACTIE & FOTOGRAFIE: GO! Basisschool De Toekomst

Wenst u deze schoolkrant info ook maandelijks via elektronische weg (mail) ontvangen: geef een seintje. Kerkhofstraat 51, 8580 Avelgem T 056 65 01 40 | T 056 65 01 41 info@bsdetoekomst.be www.bsDeToekomst.be

CONTACT: info@bsdetoekomst.be V.U.: Steven Verplancke, directeur GO! Basisschool De Toekomst Avelgem

Profile for Magelaan

Basisschool De Toekomst - INFO 516  

Het informatieblad voor ouders en kinderen van Basisschool De Toekomst - editie juni 2019

Basisschool De Toekomst - INFO 516  

Het informatieblad voor ouders en kinderen van Basisschool De Toekomst - editie juni 2019

Advertisement