Page 1

Wady ebooków są jeszcze dość drogie, jednak coraz więcej dystrybutorów zauważa różnicę między nimi i książkami drukowanymi, obniżając cenę – więcej o cenach ebooków, o tym, skąd brać darmowe ebooki oraz gdzie szukać okazji znajdziesz w kolejnych wpisach na blogu, mają zabezpieczenia, np. DRM lub znak wodny – ebooków z DRM nie odczytuje Kindle – trzeba zdjąć zabezpieczenie, wiele ebooków wciąż wydawana jest w formacie PDF, z którym niektóre czytniki mają problem, ten typ książki wciąż ma wielu przeciwników – ebooki nie pachną, kartki nie szeleszczą, nie są „fizyczne”, jak książka tradycyjna.

Zalety ebooków są „lekkie” – ważą tyle, co urządzenie, na którym je czytamy. W przypadku czytnika ebooków będzie do 200300 gramów, można zabrać kilkaset e-książek za jednym razem – urządzenia mają pamięć, która pozwala na przechowywanie wielu książek. Przydaje się to zwłaszcza podczas podróży, część ebooków dostępna jest legalnie i za darmo. Darmowe ebooki to takie, które trafiły do domeny publicznej, dostępne są między innymi w serwisie Wolne Lektury i Project Gutenberg, dla mnie jedną z najważniejszych zalet ebooków jest przeszukiwalność – w przypadku książki tradycyjnej musiałam czasem przerzucać kilkaset stron w celu znalezienia tego, co mnie interesuje. Teraz wystarczy


wpisać szukane słowo i zostanie ono wyszukane i zaznaczone, ebooki są łatwo i szybko dostępne – mogę mieć to, co mnie interesuje bez wychodzenia z domu, a za pośrednictwem księgarni ebooków. Po kilku minutach od zakupu mogę cieszyć się lekturą. To pewnie nie koniec wad i zalet książek elektronicznych, jednak te przychodzą mi teraz do głowy. Jeśli pojawią się nowe z pewnością się tu nimi podzielę.

Mikołaj Kopernik Polski astronom, urodzony w 1473 r. w Toruniu przy ul. św. Anny (obecnie: Kopernika). W latach 1491-1495 studiował w Krakowie, a następnie we Włoszech (Bolonia, Padwa, Ferrara). W 1503 doktoryzował się z prawa kanonicznego. Po powrocie do Polski mieszkał w Lidzbarku Warmińskim, Fromborku (1510), Olsztynie (1520-1521, w czasie wojny polsko-krzyżackiej). Opracował heliocentryczny model Układu Słonecznego, według którego Słońce znajduje się w centrum, Ziemia jest planetą i podobnie jak pozostałe planety obiega Słońce po orbicie kolistej. Jego teoria została opublikowana w 1543 r. w księdze De revolutionibus orbium coelestium (O obrotach sfer niebieskich). Mimo zadedykowania dzieła ówczesnemu papieżowi, nie została przychylnie przyjęta przez Kościół, a nawet umieszczono ją w 1616 r. w indeksie ksiąg zakazanych. Teoria Kopernika wpłynęła na sposób patrzenia na miejsce


Ziemi i człowieka we Wszechświecie i stała się podstawą rozwoju nauk ścisłych. Określa się ją mianem "rewolucji kopernikańskiej". Z idei Kopernika wywodzi się późniejsza zasada kosmologiczna, zwana także zasadą kopernikańską, według której część Wszechświata dostępna obserwacjom nie różni się od jego pozostałych części. W wersji uogólnionej przyjmuje się, że żaden punkt we Wszechświecie nie jest wyróżniony. Kopernik był także matematykiem, lekarzem, prawnikiem, ekonomistą, publikował prace o reformie monetarnej i sformułował prawo, iż "gorszy pieniądz wypiera z rynku lepszy".

Johannes Kepler Johannes Kepler urodził się 27 grudnia 1571 r. w mieście Weil, w Wirtembergii, wówczas niezależnym państwie niemieckim. Jego ojciec był zawodowym żołnierzem. Odznaczał się ekscentrycznym usposobieniem. Kepler w


dzieciństwie często chorował, a w wieku dojrzałym stał się hipochondrykiem. Uczęszczał na uniwersytet w Tybindze, gdzie jego profesorem był Michael Mastlin, zagorzały zwolennik Kopernika. Początkowo Kepler zamierzał zostać teologiem, ale po uzyskaniu dyplomu w 1591 r. przyjął posadę nauczyciela w Grazu, w Styrii, w cesarstwie austriackim. Uczył matematyki i moralności, nie cieszył się jednak szczególnym uznaniem i miał niewielu uczniów. W wolnym czasie stawiał horoskopy - wierzył w astrologię, ale z coraz mniejszym przekonaniem - i studiował astronomię. W 1597 r. opublikował Mysterium Cosmographicum, w którym opowiedział się za kopernikańskim heliocentrycznym modelem kosmosu. Zastosował w tej pracy pitagorejskie idee do heliocentrycznej koncepcji wszechświata, traktując poważnie szczególny ontologiczny status, jaki Grecy nadali matematyce. ("Wszystko jest liczbą" - miał podobno powiedzieć.)Kepler usiłował wykazać, że orbity sześciu znanych wówczas planet są rozdzielone przez wpisane w siebie wielościany foremne. Jak przyjmowali już starożytni Grecy, istnieje pięć takich brył. Saturnowi przypisał sześcian, a Merkuremu ośmiościan.


Izaak Newton Izaak Newton ur. się rok po śmierci Galileusza w angielskim miasteczku Woolsthorpe. Podczas swojej kariery naukowej dokonał wielu ważnych odkryć z dziedziny matematyki, fizyki i astronomii. Stworzył teorię, która formułowała prawa fizyki rządzące zarówno Układem Słonecznym, jak i otaczającym nas światem. Według tej teorii planety, w tym również Ziemia są utrzymywane na swych orbitach przez siłę grawitacji Słońca. Zainteresował się on teorią grawitacji obserwując jabłka spadające z drzewa. Nurtowało go pytanie jaka jest natura siły przyciągającej jedne ciała do drugich. Doszedł do wniosku, że ta sama siła, która powoduje spadanie jabłka na ziemię, utrzymuje Księżyc na orbicie wokół Ziemi, a Ziemię na orbicie wokół Słońca. Teorię grawitacji wraz z innymi zasadami dynamiki Newton opisał w traktacie "Zasady matematyczne filozofii naturalnej". Zawarł w nim między innymi jedno proste równanie matematyczne, pozwalające przewidzieć eliptyczny kształt orbit planetarnych. Grawitacyjna siła działająca między dwoma dowolnymi ciałami jest proporcjonalna do ich masy i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi. Oznacza to, że im bliżej siebie znajdują się ciała, tym większa jest siła ich wzajemnego przyciągania. Będąc dorosłym człowiekiem stworzył teorie matematyczne, przedstawiające Wszechświat jako ogromną machinę, której wszelkie ruchy można przewidzieć. Izaak zaprojektował nowy typ teleskopów, który wykorzystywał zwierciadła zamiast soczewek, dając tym samym wyraźniejszy obraz.


e-booki  

krótki e-book o wadach i zaletach oraz o sławnych fizykach

e-booki  

krótki e-book o wadach i zaletach oraz o sławnych fizykach

Advertisement