Page 1

L’Antic Egipte Treball fet per: Aitor Herrera Francesc Moreno Julen Valbuena Juan José Quiroga


1. Els trets generals de l'art egipci: pintura, escultura i arquitectura

Treballs arquitectònics: •

Tombes i temples.

Dins de les primeres destaquen les piràmides de Keops, Kefrén i Micerinos.


L’ escultura •

Les estàtues a Egipte tenien un significat religiós.

Quan moria un personatge poderós, el seu cos era embalsamat i dipositat en un sarcòfag dins d'una tomba.

El difunt necessitava una estàtua perquè la seva ànima seguís viva.


La pintura •

Les pintures es realitzaven sobre les parets i s'utilitzaven principalment per decorar les tombes i els temples.

La seva funció no era només decorativa, també tenien un objectiu religiós.


2. Quines són les principals construccions funeràries de l'Antic Egipte? • • •

Els treballs van ser, principalment, temples i tombes. Les més conegudes són les de Keops, Kefrén i Micerinos. També n'hi ha a l’aire lliure i de soterrades.


3. Què són les piràmides? •

La piràmide constituïa la part fonamental del conjunt arquitectònic destinat al culte del faraó.

És la màxima expressió de la arquitectura del Regne Antic.

La funció principal para la que van ser construïdes era com a monument funerari.


4. Què són les mastabes? Una mastaba és un edifici rectangular de murs inclinats i sostre pla que s'utilitzava en l'antic Egipte (Imperi Antic) per enterrar alts dignataris. La paraula mastaba prové de l'àrab ‫ط ةَب ة‬ َ‫ص ة‬ ْ‫( ةَم َط‬maṣṭabaʰ o maṣṭabat), denominació d'un "banc de pedra". Aquest nom que Auguste Mariette escoltà als obrers egipcis va ser adoptat per aquest egiptòleg.


5. Qui construïa les piràmides? Teoria 1

Teoria 2

• Opció que més gent creu. • Opció poc coneguda. • Les construïen esclaus. • Esclaus martiritzats.

• Les construïen humans lliures. • Gent que creia que feia un servei al país i al seu faraó.


6. Quina era la finalitat de les piràmides? •

• •

A l'Egipte antic es creia que la mort era l' inici d'una nova vida. La tomba tenia una doble funció: Protegir el cos i les ofrenes Ser la llar de la seva nova vida


7. De quines parts constaven les piràmides? • • • • • •

Constava dels conductes de ventilació que permetien l’entrada i la sortida d’aire. Cambres de descàrrega per poder baixar els cossos amb més facilitat i les seves pertinències. La cambra del rei : On s’hi trobava, el cos del faraó momificat en una tomba i les seves pertinències . La cambra de la reina : On s’hi trobava, el cos de la dona del faraó momificada en una tomba i les seves pertinències. L’entrada: Per on s’hi podia accedir a l’interior de la piràmide. Passadís i cambra fals: Els feien per que els lladres no trobessin fàcilment el tresor.

L'Antic Egipte  

Presentacio dels alumnes de primer d'ESO B sobre les construccions funeraries a l'Antic Egipte.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you