Page 1

PRESENTACIÓ - FULL DE L’ALUMNE NORMES GENERALS DEL FUNCIONAMENT DE L’ASSIGNATURA iNFORMÀTICA – 1R ESO (1 h setmanal) Benvingut/da! Si mostres una actitud positiva a classe, podràs arribar molt lluny. Vine a classe preparat/da per a aprendre cada dia. Si us plau, llegeix aquestes normes i guarda-les en el teu quadern o dossier. Si et sorgeix qualsevol dubte fes-m’ho saber. Que gaudim d’un any profitós! =============================== NORMATIVA CLASSE INFORMÀTICA Pautes de comportament 1. Respectar el professor i els companys. 2. Aprofitar el temps a classe. 3. Prendre apunts. 4. Ser responsable. Tots els treballs s’han d’entregar en la data indicada. 5. Ser disciplinat. Les absències i retards sense justificar seran sancionades. També la no entrega dels deures (primer amb un punt negatiu; l’acumulació de tres punts negatius suposa una nota a l’agenda). La classe acaba no quan sona el timbre, sinó quan així ho diu el professor. 6. Participar. S’espera de tu una actitud activa i participativa. 7. Respectar el material. No es pot instal·lar cap programa als ordinadors. No es pot obrir cap programa, arxiu o pàgina d’Internet que no estigui relacionat amb l’assignatura. No es pot canviar el fons de l’escriptori dels ordinadors.


Em reservo el dret a ajustar la disciplina d’acord amb el comportament i l’actitud individual i de la classe. L’incompliment d’aquesta normativa suposarà la convenient sanció. MATERIAL Pen-drive Llibreta d’espiral Dossier de treball Sempre han d’estar a disposició del professorat, perquè poden ser demanats al principi o al final de qualsevol classe. EXAMEN CURS Es farà una prova després de cada unitat (3 per trimestre?). El dia de la prova s’ha de portar tot el material com si fos un dia normal de classe. Durant l’examen no es demanarà cap material als companys/es. Cadascú ha de dur el material necessari per a fer l’examen. Si un company copia durant l’examen, la nota d’aquest serà un zero. EXAMEN MOS Aquells alumnes que ho vulguin podran realitzar l’examen del MOS (Microsoft Office S…). ENTREGA DE TREBALLS La data d’entrega de treballs és un dia fix. Si no s’entrega en el moment es sancionarà amb un punt negatiu. Acumular tres negatius per no entregar significa un avís a l’agenda. L’entrega de treballs és realitzarà o bé mitjançant un dossier imprés o bé mitjançant un arxiu de word, que s’enviarà adjunt a través del correu electrònic. Criteris elaboració treballs en dossier imprés 1.- L’entrega sempre es farà dins la funda de plàstic. 2.- Cal utilitzar fulls Din-A 4 en blanc. (no utilitzar fulls de paper d’espiral per als treballs). 2.- Sempre hi haurà una portada on s’especificarà el nom de la matèria, el de l’alumne/a, el del curs i grup, així com el títol o tema del treball. 2.- Cada unitat didàctica començarà amb una pàgina on hi hagi el títol de la unitat. Seguidament s’adjuntaran tots els exercicis i treballs encomanats. 3.- Només es pot escriure en un costat del full (en tinta blava o negra).


4.- Cal deixar doble espai per a les entrades (això permet al professor tenir prou espai per a realitzar correccions, anotacions, etc.). 3.- És important mantenir els mateixos criteris d’elaboració a mesura que es va avançant en el treball del dossier (mateixos títols, mateixes numeracions, mateixos subratllats, mateixos tipus de lletra…). 4.- Cal fer constar la data en cada full. 5.- Els treballs es presentaran a ordinador. Criteris elaboració document word El nom de l’arxiu ha de ser: ACT1_NOM + COGNOM + CURS Exemple: ACT1 MAGDA ROSSELLO 1C.doc Tots els arxius que no s’anomenin en base a aquest criteri no es corregiran. CRITERIS D’AVALUACIÓ Continguts: 80% de la nota final. Actitud: 20% de la nota final.

BON CURS!

Full de l'alumne  

Presentacio informatica

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you