Page 1

Sopocki Bank Dobrych Praktyk – Karta projektu/inicjatywy 1. Dane organizacji/instytucji - realizatora projektu (nazwa, dane kontaktowe, o ile występuje: strona www, a także dane kontaktowe koordynatora projektu) Stowarzyszenie In Memoriam (przedtem Towarzystwo Opieki nad Cmentarzem Katolickim w Sopocie) Irena Sarnowska, Barbara Kühn Ul. Struga 11, Sopot, Jesteśmy na Facebook’u, strona w budowie. 2. Tytuł projektu 12 MAJA - MAJÓWKA SOPOCIAN śladami przeszłości w sopockich lasach 3. Okres realizacji projektu Kwiecień-maj 2012 r. 4. Co nas skłoniło do realizacji projektu? (skąd taki pomysł? na jaką potrzebę odpowiada nasza inicjatywa?)  Potrzeba uświadamiania Mieszkańcom Sopotu potrzeby i wagi społecznej opieki nad miejscami pamięci,  Chęć inspirowania, rozwijania i wspomagania inicjatyw społecznych zmierzających do ochrony starych, zabytkowych nagrobków, zapomnianych miejsc pamięci w mieście i zapobieganie ich likwidacji, degradacji,  Potrzeba kształtowania emocjonalnych i intelektualnych związków z miastem i miejscem zamieszkania,  Zachęcanie Mieszkańców Sopotu do odkrywania piękna miasta,  Dbanie o pamięć o poprzednich rozdziałach historii Miasta, o ludziach, którzy je tworzyli i upiększali Stowarzyszenie chce być kontynuatorem działającego w Sopocie w latach 30-tych TOWARZYSTWA UPIĘKSZANIA SOPOTU (TUS). 5. Jaką zmianę chcieliśmy osiągnąć dzięki realizacji projektu? (jaki założyliśmy sobie cel? jaka była nasza wizja? co chcieliśmy osiągnąć?)  Zwiększenie świadomości sopocian w zakresie konieczności podejmowania inicjatyw ukierunkowanych na opiekę nad miejscami pamięci  Zwiększenie aktywności społecznej ukierunkowanej na ratowanie pamiątek przeszłości  Zwiększenie wrażliwości sopocian na szeroko rozumianą dbałość o kulturę otoczenia, w szczególności krajobrazu przyrodniczego  Podniesienie wiedzy sopocian w zakresie znajomości historii Miasta, w tym twórcy TUS Otto Gericeke’a i działalności TUS

Strona

  

Inicjatywa skierowana była do: Mieszkańców Sopotu Miłośników historii, przyrody i czynnego wypoczynku Osób zainteresowanych nawiązaniem współpracy ze Stowarzyszeniem

1

6. Do kogo kierowaliśmy nasze działania? (co można powiedzieć o grupie, której „dedykowaliśmy” nasze działania?)


Sopocki Bank Dobrych Praktyk – Karta projektu/inicjatywy 7. Jakie działania podjęliśmy, by osiągnąć założony cel? (opis podjętych działań)  Spotkanie z decydentami i urzędnikami  Przygotowanie projektu plakatu, druk i rozwieszenie na terenie Sopotu oraz zamieszczenie w Internecie ● Zorganizowanie spaceru z udziałem 42 osób i przewodnika – Nasz spacer rozpoczęliśmy pod Łysą, skąd przemaszerowaliśmy do głazu poświęconego Otto Gericke twórcy Towarzystwa Upiększania Sopotu, dziełem którego są między innymi wytyczone leśne aleje, ścieżki i dukty. Trasie naszej wędrówki nadaliśmy imię „Ścieżka pamięci Otto Gericke’a”; stosowną tabliczkę przybiliśmy wspólnie do leśnej bramy ustawionej wcześniej na naszą prośbę przez ZDiZ . Brama wyglądała okazale, bowiem przyczepiliśmy do niej kolorową tablicę z informacją o majówce. Maszerowaliśmy Doliną Daglezjową gdzie rosną strzeliste pomniki przyrody, stuletnie daglezje. Uznaliśmy, że należy dokonać nasadzeń nowych, bo stare zostały mocno przetrzebione przez wiatry. Zatrzymaliśmy się obok znajdujących się przy Wilczym Parowie trzech leśnych grobów. Nasz przewodnik – Zbyszek Okuniewski opowiedział nam historię śmierci tych trojga młodych ludzi. Ruszyliśmy dalej w górę Wilczego Parowu do Małej Gwiazdy. Od tego miejsca wije się nad Osiedlem Mickiewicza malownicza serpentyna. Spacerowicze zauważyli, że niektóre jej fragmenty uległy znacznemu zwężeniu. Mieliśmy okazję przysiadać na postawionych przez ZDiZ ławeczkach. Obok jednej z nich znajduje się nieco podniszczony metalowy kosz na śmieci. Byliśmy wyposażeni w worki na śmieci ( dar ZOM ) bowiem nasz spacer miał również sprawić, że ten i pozostałe kosze zostaną opróżnione, a śmieci zabrane przez nas! Tak doszliśmy, przysiadając na kolejnych ławeczkach do Zajęczego Wzgórza; wdrapaliśmy się na nie i widok, który zobaczyliśmy wart był tego wysiłku… zobaczyliśmy nie tylko Sopot z góry, plamy czerwonych buków tu i ówdzie, czerwone dachy domów, molo, morze, a dalej….. Hel. Alejką zakochanych, przy której jest pozostałych kilka starych koszy ( obok nich miejsca na ławki), które opróżnialiśmy skrzętnie maszerowaliśmy w stronę Małej Gwiazdy, Łysej i Sabatu, gdzie czekały na nas jadło i napitki. 8. Co udało się osiągnąć w wyniku realizacji projektu? (jakie były efekty naszych działań? jakie korzyści wyniknęły z realizacji naszych działań?) Rezultaty podjętych działań to:  Zrealizowana wędrówka ścieżką historii poprzez sopockie cmentarze  Popularyzacja sopockich miejsc godnych zapamiętania, uratowania i wyeksponowania poprzez organizację spaceru  Zwrócenie szczególnej uwagi sopockich władz, instytucji oraz sopocian na las otaczający Sopot, który stanowi wspólne dobro i bogactwo, wymagające troski i bieżącej dbałości  Podpisanie deklaracji popierającej ideę zwrócenia się do Nadleśnictwa o nasadzenie modrzewi w Dolinie Modrzewiowej oraz uporządkowania/poszerzenia leśnych ścieżek  Ustawienie w głębi lasu 3 ławek wypoczynkowych Realizacja projektu umożliwiła ponadto zaprezentowanie działalności Stowarzyszenia In Memoriam oraz pozyskanie kilku nowych członków do Stowarzyszenia.

Strona

Spacery będziemy kontynuować, już po wakacjach we współpracy z Paniami konserwator zabytków i przyrody. Planujemy kolejne projekty, konkursy integrujące mieszkańców, kształtujące emocjonalne i intelektualne związki z miejscem zamieszkania, z miastem, odkrywaniem piękna miasta. Najbliższym projektem, kontynuacją, jest kolejny „spacer z przeszłością” szlakiem zabytkowych kamienic połączony z aktualnym konkursem związanym z rozgrywkami piłkarskimi „Z przymrużeniem oka –

2

9. Czy projekt jest cykliczny/kontynuowany, czy to jednorazowa inicjatywa?


Sopocki Bank Dobrych Praktyk – Karta projektu/inicjatywy Dekoracje na Euro 2012”. Przygotowujemy trasę spaceru, który zakończymy w „Harnasiu” wyborem najdowcipniejszych dekoracji, wyłonieniem zwycięzców. Plakaty już wiszą na mieście. Do Wszystkich Świętych zamierzamy stworzyć tzw. małe lapidarium na cmentarzu katolickim. 10. Wsparcie, z jakiego korzystaliśmy przy realizacji projektu w aspekcie finansowym i pozafinansowym (np. wsparcie wolontariuszy, organizacji/instytucji, bez których realizacja projektu byłaby bardzo utrudniona) Bardzo przychylny naszym poczynaniom i planom jest vice Prezydent Sopotu, Panie konserwator zabytków i opiekun przyrody w mieście, ławki i bramę do lasu wykonał ZDiZ. Ze składek i kwest opłaciliśmy przygotowanie plakatów, które rozwieszaliśmy sami. Bez świadomości, przekonania o celowości działań pro publico bono nie warto się angażować. 11. Nasze doświadczenia - wnioski, wskazówki (na co należałoby zwrócić szczególną uwagę? co można byłoby usprawnić przy realizacji podobnych inicjatyw?)

Strona

3

Należy zwrócić uwagę na dobre przygotowanie planowanej inicjatywy i przewidywać różne okoliczności, jakie mogą się pojawić. Bardzo ważne jest zaangażowanie w dążeniu do celu. Te elementy stanowią o powodzeniu przedsięwzięcia.

In memoriam  

This is the presentation of in Memoriam association

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you