Page 1

Sopot, dn. 23.12.2012 Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 1.12.2012

Zleceniodawca:

mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca:

Jan Kowalski, ul. Mickiewicza 50, 81-866 Sopot Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

1. Kwota wynagrodzenia brutto:

4389.00 Euro

2. Kwota uzysku: 2194,5 Euro 20% lub 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania: 2194,5 Euro różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia: 395 Euro 18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty: 3994 Euro różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie: Trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery Euro)

...........................................

Jan Kowalski

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

rachunek umowa  

r5achunek, umowa, dzielo

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you