Page 1

TLex output

Page 1 of 1

besom (noun) miotła z chrustu broom (noun) miotła do zamiatania;: I sweep the floor in the kitchen with a broom everyday. Codziennie

zamiatam miotłą podłogę w kuchni. coal (noun) substance węgiel; piece of coal węgielek drug (noun) illegal substance narkotyk;: He is addicted to drugs. On jest uzalezniony od narkotyków. narcotic (noun) 1 medical substance narkotyk a:; 2: Morphine is a narcotic. Morfina jest narkotykiem. polish (adjective) coming from Poland polski; a substance used for polishing poli room (noun) a part of building that has its own floor and ceiling and is usually used for a particular purpose pokój: They were in the next room so we could hear everything they said. Byliśmy w pokoju

obok więc słyszeliśmy wszystko co mówili. star (noun) ciało niebieskie gwiazda: We camped under the stars. Obozowaliśmy pod gwiazdami. start (verb) rozpoczynać startować, rozpoczynać: I start work at nine. Rozpoczynam pracę o godzinie dziewiątej.; turkey a kind of a bird indyk: The turkey comes from North America. Indyk pochodzi z Ameryki Północnej.; an Euroasian country Turcja

file://C:\Documents and Settings\Magda\Moje dokumenty\TLex\Sownik polsko-angie... 2012-10-15

Słownik  

Niewielka próbka czegoś co chyba mogę nazwać słownikiem. Myślałam, że jakoś ciężej to będzie szło, ale dałam radę :3

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you