Raport Pracodawca Roku® 2011

Page 1

PRACODAWCA ROKU速 2011

Raport z badania

PRACODAWCA ROKU速 2011


Warszawa, 07.03.2012r. Szanowni Państwo, W imieniu Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów AIESEC mam przyjemność przedstawić wyniki jubileuszowej, dwudziestej edycji badania Pracodawca Roku®. Istotą, już po raz dwudziesty przeprowadzonego przez nas badania jest szeroka analiza środowiska studenckiego zapatrującego się na rynek pracy. Staramy się poznać opinie i oczekiwania wobec pracy zawodowej tej grupy. Nasza organizacja, jako globalny głos młodych ludzi, pragnie przybliżyć wyniki tych badań potencjalnym pracodawcom, pełniąc rolę łącznika między studentami, a światem biznesu. Tegoroczne badanie Pracodawca Roku® zostało przeprowadzone na 39 uczelniach wyższych w całym kraju. Wzięło w nim udział 5407 studentów kierunków ekonomicznych. Od strony merytorycznej jak co roku patronowała badaniu Honorowa Rada Ekspertów pod przewodnictwem Pani prof. dr hab. Janiny Jóźwiak. Pragnę wyrazić uznanie oraz złożyć gratulację firmom, które znalazły się w gronie dziesięciu najbardziej pożądanych pracodawców. Życzę dalszych sukcesów na drodze employer brandingu. Natalia Koper AIESEC Polska Koordynator badania Pracodawca Roku® 2011 2 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PRACODAWCA ROKU® 2011


Organizator badania Pracodawca Roku 2011 AIESEC jest największą na świecie organizacją studencką obecną w 110 krajach całego świata. Daje młodym ludziom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności po to, by mogli wesprzeć rozwój swojego otoczenia. Realizując ten cel corocznie organizujemy 13 000 praktyk zagranicznych, ponad 4 000 różnorodnych projektów oraz około 470 konferencji. AIESEC przyciąga młodych ludzi, którzy dzięki aktywności wolontariackiej poszerzają swoje horyzonty, dając jednocześnie organizacjom niepowtarzalną okazję do współpracy z tymi utalentowanymi studentami z każdego zakątka świata. Ponadto AIESEC umożliwia młodym ludziom zdobycie grona przyjaciół o podobnych zainteresowaniach z całego świata oraz pozwala im przekonać się, jaki obrać kierunek w przyszłości. AIESEC Polska corocznie organizuje kilka projektów o zasięgu ogólnopolskim oraz kilkadziesiąt projektów lokalnych. Wszystkie organizowane przez nas projekty tworzą, zarówno dla studentów jak i organizacji korporacyjnych, pomost pomiędzy tymi dwoma środowiskami. Nasi Alumni są najlepszą miarą sukcesu AIESEC. Na całym świecie pracują w różnych firmach, organizacjach, w wielu branżach odgrywając istotną rolę w ich społecznościach.

3 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PRACODAWCA ROKU® 2011


Partner Merytoryczny badania Pracodawca Roku 2011

Partnerem merytorycznym projektu jest firma badawcza Nielsen. Nielsen przeprowadził analizę zbioru danych i przygotował raport. Nielsen jest wiodącym globalnym dostawcą badań marketingowych, systemów i narzędzi analitycznych wraz z profesjonalnym wsparciem i obsługą Klienta. Naszym głównym celem jest ułatwienie naszym Klientom lepszego zrozumienia rynku i osiągnięcia tym samym sukcesu na skalę światową. Naszymi Klientami są praktycznie wszyscy czołowi producenci oraz detaliści działający na rynku dóbr konsumpcyjnych, jak również firmy oferujące konsumentom innego typu produkty czy usługi. Klienci wykorzystują nasze usługi do określenia swojej pozycji rynkowej, analizy dynamiki rynku, rozwiązywania problemów marketingowych i sprzedażowych, oraz do identyfikacji możliwości wzrostu.

4 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PRACODAWCA ROKU® 2011


Patronat i partnerzy Badania Pracodawca Roku® 2011 Patronat honorowy:

Partner wspierający:

Partner merytoryczny:

Partnerzy medialni:

5 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PRACODAWCA ROKU® 2011


Spis treści Podsumowanie

s. 8

Ranking „Pracodawca Roku 2011”

s. 12

Rynek pracy

s. 18

Przygotowanie zawodowe studentów

s. 33

Demografia

s. 46

Podziękowania

s. 51

6 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PRACODAWCA ROKU® 2011


Uczelnie objęte badaniem Uczelnie biorące udział w badaniu Pracodawca Roku® 2011: •Politechnika Białostocka •Uniwersytet w Białymstoku •Uniwersytet Gdański •Politechnika Gdańska •Uniwersytet Ekonomiczny im. K. Adamieckiego w Katowicach •Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej •Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach •Politechnika Świętokrzyska •Politechnika Koszalińska •Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie •Uniwersytet Jagielloński w Krakowie •Akademia Górniczo Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie •Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego •Uniwersytet Łódzki •Politechnika Łódzka •Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie •Katolicki Uniwersytet Lubelski •Politechnika Lubelska •Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie •Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Politechnika Poznańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Politechnika Rzeszowska Uniwersytet Rzeszowski Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Uniwersytet Szczeciński Zachodniopomorska Szkoła Biznesu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Szkoła Główna Handlowa Uczelnia Łazarskiego w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Uniwersytet Warszawski Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Politechnika Wrocławska

7 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PRACODAWCA ROKU® 2011


Podsumowanie

PRACODAWCA ROKU速 2011


Podsumowanie Ranking „Pracodawca Roku 2011”

• W 2011 roku Ernst & Young został uznany za „Pracodawcę Roku 2011”.

• W pierwszej dziesiątce najbardziej pożądanych pracodawców pojawiły się P&G oraz PKO Bank Polsk. • Czynniki brane pod uwagę przy ocenie poszczególnych pracodawców to przede wszystkim branża będąca w kręgu zainteresowań studentów uczelni ekonomicznych, aktywność firmy na rynku, image i

popularność firmy na rynku oraz spodziewana wysoka płaca w danej firmie. • Internet oraz rozmowy ze znajomymi osobami pracującymi w danej firmie to dla studentów główne źródła wiedzy o pracodawcach.

9 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PRACODAWCA ROKU® 2011


Podsumowanie Rynek pracy • Badani studenci kierunków ekonomicznych najchętniej podjęliby pracę w branżach bezpośrednio związanych ze zdobywanym wykształceniem (bankowość, audyt, księgowość, inne obszary związane z finansami). Istotna część badanych (23%) wskazuje także na zainteresowanie pracą w reklamie lub PR. • Wśród najważniejszych czynników wyboru pracodawcy wskazywano przede wszystkim płacę oraz czynniki społeczne (dobrą atmosferę i satysfakcję z pracy oraz szacunek dla życia prywatnego –

zachowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym). • Oceniając obecną sytuację na rynku pracy warto zauważyć sceptyczne opinie co do stopnia przygotowania absolwentów do przyszłej pracy, a także zbyt niskie zarobki oferowane przez pracodawców. Więcej obaw na temat rynku pracy wykazują studenci nie pracujący lub pracujący na

umowę zlecenie, osoby ze słabszą znajomością języków (tylko 1 język obcy) oraz z mniejszych ośrodków akademickich. • Ponad ¾ badanych nie odrzuca założenia własnej firmy, przy czym jest to działanie odsunięte w czasie (dla wielu osób konieczne jest uprzednie zdobycie doświadczenia zawodowego).

10 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PRACODAWCA ROKU® 2011


Podsumowanie Przygotowanie zawodowe studentów • Większość studentów (3/4 badanej grupy) posiada minimum 3 miesięczne doświadczenie związane z typem pracy, którą chcieliby wykonywać w przyszłości. • Co trzeci student jest aktywny zawodowo i pracuje, jest zatrudniony głównie na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło (2/3 pracujących). • Studentki częściej pracują na umowę-zlecenie / umowę o dzieło lub w niepełnym wymiarze godzin. Studenci natomiast częściej prowadzą własną działalność gospodarczą oraz częściej niż studentki pracują na pełnym etacie.

• Brak doświadczenia zawodowego to największa słabość na jaką wskazują studenci w związku z podjęciem pracy. Próbują go rekompensować pracowitością, łatwością nawiązywania kontaktów oraz kreatywnością i głową pełną ciekawych pomysłów jako swoimi głównymi atutami. • Niemal wszyscy studenci znają język angielski przynajmniej w stopniu średnim. Ponad połowa z nich zna przynajmniej jeszcze jeden język obcy. • Połowa studentów jest chętna do zdobywania doświadczeń zawodowych poza granicami Polski. Większość preferuje krótsze wyjazdy (do pół roku). Dodatkowym benefitem wyjazdu jest możliwość

podszkolenia języka. 11 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PRACODAWCA ROKU® 2011


Ranking „Pracodawca Roku 2011”

12 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PRACODAWCA ROKU® 2011


Najbardziej pożądani pracodawcy 2011 roku – top 10 2 1

5 4 7 8 13

awans w rankingu w stosunku do miejsca zajmowanego w 2010 spadek w rankingu w stosunku do miejsca zajmowanego w 2010

6

ta sama pozycja w rankingu w stosunku do miejsca zajmowanego w 2010

16 Baza N=1525

13 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PRACODAWCA ROKU® 2011


Top 10 - Najbardziej pożądani pracodawcy lata 2006 - 2010 2011

2010

2009

2008

2007

2006

Ernst & Young

1

2

2

5

9

9

PwC

2

1

1

1

1

1

Google

3

3

5

-

-

-

Deloitte

4

5

3

2

5

3

MARS Polska

5

4

7

10

10

-

Nestle Polska

6

7

8

8

8

5

KPMG

7

8

4

6

-

-

P&G

8

-

9

3

2

2

ING Bank Śląski

9

6

6

7

3

8

PKO BP

10

-

-

-

7

4

„-” w danym roku firma znalazła się poza pierwszą 10

14 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PRACODAWCA ROKU® 2011


Najbardziej pożądani pracodawcy 2011 roku miejsca 11 – 50 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Danone Unilever Bank Pekao S.A. Bank City Handlowy Alior Bank KGHM PKN Orlen McKinsey & Company BRE Bank Microsoft Jeronimo Martins / Biedronka Infosys IBM BZ WBK Capgemini Bank Millennium Skanska PZU HP Coca Cola

31 32 33 34 35 36

37 38 39 40 41 42 43 44 45

46 47 48 49 50

Boston Consulting Group Shenker L'Oreal Asseco Raben McDonald’s Allegro State Street Emperia Kompania Piwowarska Volkswagen Polska Nivea NBP Tieto Thomson Reuters DHL PGE Urząd Marszałkowski Tesco Bank BPH Baza N=1525

15 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PRACODAWCA ROKU® 2011


Czynniki decydujące o wyborze Pracodawcy Roku ® 2011 Działalność (branża) i wizerunek firmy w największym stopniu wpływają na wybór pracodawców, którzy zasługują na tytuł Pacodawcy Roku ®.

Odpowiadająca mi branża

63%

Aktywność firmy na rynku

57%

Image i popularność firmy

55%

Wysoka płaca

53%

Odpowiadający mi styl pracy i atmosfera w pracy

40%

Prestiż pracownika firmy

38%

Opinia znajomych

31%

Wysokie szanse na zatrudnienie

28%

Jakość oferowanych produktów

25%

Możliwość odbycia zagranicznego stażu lub praktyki

20%

Jakość doświadczeń pozafinansowych Polityka firmy oparta na odpowiedzialnooeci biznesu (CSR) Inne

17% 10% 15%

Baza N=1525

Q: Jakie czynniki zadecydowały o Twoim wyborze firm, które zasługują Twoim zdaniem na miano Pracodawca Roku ® 2011? Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PRACODAWCA ROKU® 2011

16


Źródła informacji o pracodawcach Zdecydowanie najpopularniejszym źródłem wiedzy o pracodawcach jest dla młodych ludzi Internet. Wielu studentów kieruje się także opiniamii znajomych, którzy zatrudnieni są w poszczególnych firmach.

Internet

66%

Rozmowy ze znajomymi pracownikami tej firmy

51%

Mass media (radio, telewizja)

40%

Prasa (ogłoszenia, artykuły)

37%

Targi pracy (”Dni Kariery”)

26%

Prezentacje na uczelni

24%

Rozmowy ze znajomymi, ale nie zatrudnionymi w tej firmie

24%

Akcje informacyjne firmy (np. prezentacje, szkolenia) Przewodniki informacyjne o firmach Inne źródła

20% 15% 25%

Baza N=1525

Q: Z jakich źródeł czerpiesz informacje o firmach, które zasługują Twoim zdaniem na miano Pracodawca Roku ® 2011? Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PRACODAWCA ROKU® 2011

17


Rynek pracy

18 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PRACODAWCA ROKU® 2011


Preferowane branże Badani studenci deklarowali chęć podjęcia pracy głównie w branżach związanych z finansami (pierwsze 3 wymienione). Blisko ¼ badanych wskazywała także na zainteresowanie reklamą lub public relations. 32% 25% 24%

23% 17% 17% 16% 10%

Q: Wybierz branże spośród niżej wymienionych, w których najchętniej podjął(ęła)byś pracę.

Telekomunikacja/ elektronika

3% Branża nie ma znaczenia

3% Inne

3% FMCG

6%

Organizacje pozarządowe

6%

Ubezpieczenia

7%

Informatyczna/ komputerowa

7%

Szkolnictwo/ praca naukowa

7%

Produkcja/ przemysł

7%

Budownictwo/ nieruchomości

8%

Nowe technologie

Hotelarstwo lub turystyka

10% 10%

Mass media

Transport/ spedycja/ logistyka

Administracja publiczna

Handel

Konsulting/ doradztwo

Reklama lub public relations

Audyt lub księgowość

Finasowa (nie bankowość)

Bankowość

11%

Baza N=5080

19 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PRACODAWCA ROKU® 2011


Atrakcyjność działów w ramach firmy Preferencje odnośnie branży przekładają się na ocenę atrakcyjności działów w firmie – najwyższe oceny atrakcyjności uzyskały działy finansów i księgowości. Jako drugie w kolejności wymienione zostały stanowiska kierownicze, co odzwierciedla aspiracje studentów, natomiast na dwóch kolejnych miejscach wskazano działy Marketingu oraz Promocji i Public Relations, dające perspektywy pracy studentom wielu różnych wydziałów. Niska atrakcyjność

Średnia atrakcyjność

Wysoka atrakcyjność

Średnia ocena (skala 1-3):

Finanse i księgowość Naczelne kierownictwo Marketing Promocja/ PR Personalny/ rekrutacja Logistyka Administracja Sprzedaż i dystrybucja Badania rynku Badania i rozwój Planowanie produkcji Obsługa i dystrybucja

26% 21% 28% 31% 32% 35% 34% 34% 32% 32% 40% 41%

Wydziały produkcyjne Inne

22% 34% 37% 35% 35% 37% 39% 40% 43% 44% 39% 40% 57%

49%

51% 45% 35% 34% 32% 28% 26% 26% 24% 24% 21% 19% 28% 16%

27%

Q: Wśród poniższych propozycji - działów w firmie zaznacz “1” gdzie chciał(a)byś najchętniej pracować lub “2” oraz “3” dla działów, które wydają Ci się atrakcyjne w dalszej kolejności. Zaznacz tylko jedną odpowiedź (1, 2 lub 3) dla jednej pozycji. Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

25%

2,25 2,24 2,08 2,04 2,00 1,93 1,92 1,92 1,92 1,92 1,80 1,78 1,59 1,76

Baza N=1923

20 PRACODAWCA ROKU® 2011


Czynniki wyboru pracy – TOP 10 Analizując czynniki wyboru pracy warto zauważyć, że na pierwszym miejscu studenci wskazywali zarobki, a kolejne trzy zajęły czynniki społeczne (dobra atmosfera i satysfakcja z pracy oraz szacunek dla życia prywatnego). Na kolejnych miejscach uplasowały się czynniki związane z rozwojem zawodowym (awansami i szkoleniami). Żadne

Małe

Średnie

Duże

Bardzo duże

Średnia ocena (skala 1-5):

Płaca

5%

42%

Dobra atmosfera w 6% pracy Stopień satysfakcji z 1%7% pracy Szacunek dla życia 2% 9% prywatnego Jasna ścieżka kariery i 2% 13% kryteria awansu Możliwość zdobywania wiedzy lub szkolenia 2% 14% Gwarancja zatrudnienia Premie

32%

3%

15%

System ubezpieczeń zdrowotnych

5%

17%

Opieka medyczna

5%

18%

4,52

61%

35%

3% 13%

4,44

52%

4,47

57%

37%

4,36

51% 50%

4,14

34%

46%

4,17

37%

36%

46% 48% 37%

4,24 33%

40%

38%

Q: Jakie znaczenie przy wyborze przyszłej pracy (lub przy zmianie obecnej) mają dla Ciebie poniższe czynniki?

4,10 4,08

37%

4,03 Baza N=5305

21 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PRACODAWCA ROKU® 2011


Czynniki wyboru pracy Czynniki finansowe – ocena ważności Wśród finansowych czynników wyboru pracy zdecydowanie najważniejszą rolę odgrywa płaca, a także oferowane przez pracodawców premie. Na kolejnych miejscach wymieniane były bezpłatne zajęcia sportowe i kulturalne, nagrody okolicznościowe oraz pomoc w uzyskaniu mieszkania. Z perspektywy studentów kwestie udziału w zyskach firmy, stypendia dla dzieci oraz posiadanie samochodu służbowego były najmniej atrakcyjne. Małe/ żadne

W ogóle nie ważne

Duże/ bardzo duże

Bardzo ważne

Płaca

1%

Premie

4%

Bezpłatny dostęp do sportu i imprez kulturalnych

18%

3,43

49%

Nagrody okolicznościowe

16%

3,44

49%

Pomoc w uzyskaniu mieszkania Dofinansowanie wyjazdów na wczasy Transport zakładowy lub zwrot kosztów dojazdu Udział w zyskach (procent, różne formy akcjonariatu)

4,44

93%

4,10

24%

81%

3,29

46%

3,19

24%

39%

31%

3,02

32%

30%

3,00

29%

Stypendia dla dzieci pracowników

37%

Samochód służbowy

32%

Q: Jakie znaczenie przy wyborze przyszłej pracy (lub przy zmianie obecnej) mają dla Ciebie poniższe czynniki?

2,85

28%

2,94 1

2

28% 3

4

5

Baza N=5305

22 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PRACODAWCA ROKU® 2011


Czynniki wyboru pracy Czynniki zawodowe – ocena ważności Przy ocenie czynników zawodowych wyboru pracy - najważniejsze okazały się jasna ścieżka kariery i awansu, a także możliwość szkolenia i poszerzania wiedzy. Za najmniej ważne badani uznali pracę w firmie, która daje możliwość odbycia stażu za granicą oraz pracę w firmie stawiające pracownikom wysokie wymagania. Małe/ żadne

W ogóle nie ważne

Duże/ bardzo duże

Bardzo ważne

Jasna ścieżka kariery i kryteria awansu

3%

4,14

84%

Możliwość zdobywania wiedzy lub szkolenia

3%

4,17

83%

Autorytet stanowiska

4%

3,93

75%

Praca wśród specjalistów

5%

3,92

74%

Szybki awans Odpowiedzialność stanowiska

5%

3,82

66%

6%

3,66

60%

Zdobycie wiedzy do założenia własnej firmy

17%

3,65

59%

Możliwość wpływania na działalność firmy

11%

Możliwość zagranicznego stażu/ praktyki

19%

3,39

47%

Wysokie wymagania wobec pracowników

9%

3,43

46%

Q: Jakie znaczenie przy wyborze przyszłej pracy (lub przy zmianie obecnej) mają dla Ciebie poniższe czynniki?

3,55

1

2

3

54%

4

5

Baza N=5305

23 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PRACODAWCA ROKU® 2011


Czynniki wyboru pracy Czynniki socjalne – ocena ważności Wśród czynników socjalnych najważniejsza okazała się gwarancja zatrudnienia, a także profity medyczne – system ubezpieczeń oraz opieki lekarskiej. Bezpłatny dostęp do Internetu po godzinach pracy, a także oferta opieki nad dziećmi przez pracodawców, są mniej atrakcyjnymi benefitami z perspektywy studentów. Małe/ żadne Gwarancja zatrudnienia

4%

System ubezpieczeń zdrowotnych

7%

Opieka medyczna

7%

Niestresujące tempo pracy

9%

Program emerytalny oferowany przez firmę

12%

Dofinansowanie dalszej nauki

W ogóle nie ważne

Duże/ bardzo duże

Bardzo ważne

4,24

83%

4,08

77%

4,03

75%

3,83

66%

3,75

64%

10%

3,69

61%

Możliwość samodzielnego ustalania godzin pracy

11%

3,68

59%

Własny pokój do pracy

16%

Opieka nad dziećmi (przedszkola, itp.)

26%

Bezpłatny dostęp do Internetu po pracy

39%

Q: Jakie znaczenie przy wyborze przyszłej pracy (lub przy zmianie obecnej) mają dla Ciebie poniższe czynniki?

3,46

50%

3,25

45%

2,88 1

2

32% 3

4

5

Baza N=5305

24 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PRACODAWCA ROKU® 2011


Czynniki wyboru pracy Czynniki społeczne – ocena ważności Wśród czynników społecznych, które na tle pozostałych czynników są bardzo istotne dla studentów, najważniejsze są dobra atmosfera oraz satysfakcja z pracy, a także szacunek dla życia prywatnego pracownika. Aspekty takie jak wykonywanie pracy ważnej społecznie, czy bardziej prozaiczne: możliwość odbywania podróży służbowych czy dostęp do stołówki w miejscu pracy, są najmniej istotnymi czynnikami społecznymi. Małe/ żadne Dobra atmosfera w pracy

1%

Stopień satysfakcji z pracy

1%

Szacunek dla życia prywatnego

3%

Twórcza atmosfera pracy

5%

Bliskość miejsca pracy Praca dla znanej firmy Podróże służbowe za granicę

W ogóle nie ważne

Duże/ bardzo duże

Bardzo ważne

4,52

93%

4,47

92%

4,36

88%

3,94

8%

73%

3,84

67%

3,54

13%

54%

20%

3,35

44%

Podróże służbowe po kraju

18%

3,31

42%

Wykonywanie pracy ważnej społecznie

23%

Dostęp do stołówki

40%

Q: Jakie znaczenie przy wyborze przyszłej pracy (lub przy zmianie obecnej) mają dla Ciebie poniższe czynniki?

3,20

39%

2,76 1

2

24% 3

4

5

Baza N=5305

25 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PRACODAWCA ROKU® 2011


Opinie na temat rynku pracy Opinie na temat rynku pracy są negatywne - w oczach studentów absolwenci wyższych uczelni nie są należycie przygotowani do wejścia na rynek pracy, a zarobki oferowane przez potencjalnych pracodawców nie są wystarczające. nie wiem Po ukończeniu uczelni absolwenci nie są należycie przygotowani do pracy Pracodawcy oferują zbyt niskie zarobki Bardzo trudno o pracę zgodną z zainteresowaniami Bez nieformalnych układów małe są szanse na zdobycie dobrej pracy Interesująca praca wymaga bardzo dużej dyspozycyjności Panuje wolny rynek, na którym szansę mają tylko najlepsi Wymagania pracodawców są zbyt wygórowane w stosunku do kwalifikacji absolwentów Obecna sytuacja gospodarcza w Polsce ma wpływ na możliwość zdobycia praktyki Osoby niepełnosprawne mają mniejsze szanse na rynku pracy

5%

13%

5%

raczej nie

47%

18%

4% 5%

20%

4% 6%

21%

9% 5% 7%

7%

Jest wiele interesujących miejsc pracy, ale zarobki są tam niskie

10%

9%

Kobiety są dyskryminowane na rynku pracy

10% 19% 12%

47% 38%

16%

8% 18%

22%

2,89 2,94

26%

38%

23%

2,88

36%

24%

2,93 2,78

21% 14% 26%

41% 43%

Q: Wejście na rynek pracy może wiązać się z różnymi obawami, których przykłady zamieszczono poniżej.

12%

24% 21%

2,64 2,36

8%

2,41

7%

2,19

Baza N=5320

Prosimy o ustosunkowanie się do każdego stwierdzenia. Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

2,92

39% 34%

2,93

23%

34%

28%

2,94

25%

47%

27%

18%

3,16

21%

47%

19%

6%

10%

3,25 32%

22%

Średnia ocena (skala 1-4):

54%

7%

17%

tak

47%

17%

14%

raczej tak

33%

6% 2% 13%

Pracodawcy nie inwestują w młodych ludzi

Pracodawcy są nieuczciwi w stosunku do pracowników Istnieje duża konkurencja ze strony pracowników z zagranicy

nie

26 PRACODAWCA ROKU® 2011


Opinie na temat rynku pracy vs status zawodowy Studenci pracujący na umowę zlecenie oraz nie mający pracy najbardziej sceptycznie oceniają sytuację na rynku pracy. Respondenci pracujący przynajmniej na część etatu wyrażają bardziej pozytywne opinie na temat rynku pracy (niższa średnia ocen dla stwierdzeń opisujących potencjalne zagrożenia i minusy współczesnego rynku pracy).

Po ukończeniu uczelni absolwenci nie są należycie przygotowani do pracy

Pracujący na pełny etat [A] (N=142)

Pracujący na Pracujący na Pracujący we Niepracujący [E] część etatu [B] umowę zlecenie [C] własnej firmie [D] (N=3482) (N=339) (N=1175) (N=176)

C,E

3,22

3,17

3,33

Pracodawcy oferują zbyt niskie zarobki

3,11

3,10

3,16

Bardzo trudno o pracę zgodną z zainteresowaniami

2,70

2,79

2,90

Wymagania pracodawców są zbyt wygórowane w stosunku do kwalifikacji absolwentów

2,60

2,68

2,91

Osoby niepełnosprawne mają mniejsze szanse na rynku pracy

2,79

2,94

Bez nieformalnych układów małe są szanse na zdobycie dobrej pracy

2,58

2,76

2,90

A,B

2,89

Interesująca praca wymaga bardzo dużej dyspozycyjności

2,86

2,78

2,93

A,B

2,81

Panuje wolny rynek, na którym szansę mają tylko najlepsi

2,77

2,77

2,89

A,B

2,94

Obecna sytuacja gospodarcza w Polsce ma wpływ na możliwość zdobycia praktyki

2,91

2,78

2,84

Pracodawcy nie inwestują w młodych ludzi

2,69

2,63

2,76

Jest wiele interesujących miejsc pracy, ale zarobki są tam niskie

2,60

2,52

Pracodawcy są nieuczciwi w stosunku do pracowników

2,45

Kobiety są dyskryminowane na rynku pracy Istnieje duża konkurencja ze strony pracowników z zagranicy

C

3,23

3,06

3,17

A,B

2,82

2,99

A,B,D

2,71

3,00

2,82

2,99

2,80

B,D

A,B,C,D A,B,C,D

A

A,B

2,97

A,B,C

2,93

A,B

2,90

A,B

2,84

2,91

B

2,66

2,82

B,C,D

2,65

B

2,67

2,64

B

2,22

2,38

B

2,46

2,44

B,C

2,20

2,29

2,30

D

2,13

1,94

2,16

2,14

A

2,08

B

A

Q: Jakie znaczenie przy wyborze przyszłej pracy (lub przy zmianie obecnej) mają dla Ciebie poniższe czynniki?

B

2,40

A,B,C,D 2,23 A,C,D

Baza N=5320

Różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

3,31

27 PRACODAWCA ROKU® 2011


Opinie na temat rynku pracy vs wielkość ośrodka akademickiego Perspektywa mniejszych ośrodków akademickich sprzyja bardziej sceptycznym opiniom na temat obecnej sytuacji na rynku pracy. Studenci z Warszawy wyróżniają się bardziej optymistycznym podejściem do rynku pracy niż koledzy z innych miast. Warszawa[A] (N=818)

Inne duże ośrodki [B] (N=2852)

Po ukończeniu uczelni absolwenci nie są należycie przygotowani do pracy

3,16

3,24

A

3,31

A,B

Pracodawcy oferują zbyt niskie zarobki

3,04

3,12

A

3,29

A,B

Bardzo trudno o pracę zgodną z zainteresowaniami

2,70

2,93

A

3,08

A,B

Wymagania pracodawców są zbyt wygórowane w stosunku do kwalifikacji absolwentów

2,75

2,94

A

3,04

A,B

Osoby niepełnosprawne mają mniejsze szanse na rynku pracy

3,08

Bez nieformalnych układów małe są szanse na zdobycie dobrej pracy

2,67

2,88

Interesująca praca wymaga bardzo dużej dyspozycyjności

2,92

Panuje wolny rynek, na którym szansę mają tylko najlepsi

2,94

Obecna sytuacja gospodarcza w Polsce ma wpływ na możliwość zdobycia praktyki

2,96

Pracodawcy nie inwestują w młodych ludzi

2,63

2,73

Jest wiele interesujących miejsc pracy, ale zarobki są tam niskie

2,56

2,61

Pracodawcy są nieuczciwi w stosunku do pracowników

2,26

2,40

Kobiety są dyskryminowane na rynku pracy

2,31

2,35

Istnieje duża konkurencja ze strony pracowników z zagranicy

2,09

2,17

Q: Jakie znaczenie przy wyborze przyszłej pracy (lub przy zmianie obecnej) mają dla Ciebie poniższe czynniki? Różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

B,C

B,C

2,90

Mniejsze ośrodki [C] (N=1675)

2,93

A

3,14

A,B

2,89

2,96

B

2,89

2,87

2,88

2,85

A

A

2,94

A,B

2,71

A,B

2,50

A,B

2,39

A

2,27

Podział miast: • Warszawa • Inne duże miasta (6 największych miast Polski z wyłączeniem Warszawy: Aglomeracja Śląska, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk) • Mniejsze miasta: Białystok, Kielce, Koszalin, Lublin, Nowy Sącz, Olsztyn, Rzeszów, Szczecin, Toruń

PRACODAWCA ROKU® 2011

A,B Baza N=5320

28


Plany założenia własnej firmy Ponad ¾ badanych nie odrzuca założenia własnej firmy, przy czym jest to działanie odsunięte w czasie (dla wielu osób konieczne jest uprzednie zdobycie doświadczenia zawodowego). 8% badanych jest natomiast zdecydowana na założenie firmy po zakończeniu studiów, a 4% już posiada własną firmę. Osoby odrzucające możliwość założenia własnej firmy stanowią tylko 6% badanych. Nie wiem, ale nie odrzucam takiej możliwości Chciał(a)bym po kilku latach pracy na etacie Już zdecydowałem(am), że po zakończeniu studiów otwieram własną firmę Nie, na pewno nie chcę założyć własnej firmy Już posiadam własną firmę W ogóle się nad tym nie zastanawiałem/zastanawiałam

4%

6% 8%

5%

46% 30%

Q: Czy zamierzasz założyć własną firmę?

Baza N=5378

29 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PRACODAWCA ROKU® 2011


Oczekiwania płacowe Wysokość pierwszego wynagrodzenia w blisko połowie wskazań mieści się w przedziale 2000-2999 PLN. Po roku pracy oczekiwania studentów przesuwają się w kierunku przedziału 3000-3999 PLN, a średnia rośnie o 1200 PLN. Analizując natomiast oczekiwania płacowe, pozwalające na życie na odpowiednim poziomie, widać natomiast duże ich zróżnicowanie – najwięcej jest wskazań w szerokim przedziale 3000 – 6000 PLN, przy średniej bliskiej 6500 PLN.

Średnia=2701 PLN Mediana 2500 PLN 48%

Średnia=3926 PLN Mediana 3200 PLN 35%

28%

Średnia=6479PLN Mediana =5000PLN 19%

24%

18%

19% 18%

5%

2%

1% Do 2000 pln

2 000 – 2 999 pln

15%

10% 8%

7%

4%

13%

16%

3 000 - 3 999 pln

4 000 - 4 999 pln

5 000 - 5 999 pln

3%

3%

1%

0%

6 000 - 6 999 pln

7 000 - 9 999 pln

2%

1%

10 000 i więcej

Oczekiwana wysokość pierwszego wynagrodzenia brutto Oczekiwane wynagordzenie brutto po roku pracy Oczekiwana wysokość zarobków miesięcznych brutto gwarantująca życie na odpowiednim poziomie Q: Chcielibyśmy teraz poznać Twoje oczekiwania płacowe związane z przyszłą pracą.

Baza N=5110, N=5048, N=5054

30 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PRACODAWCA ROKU® 2011


Oczekiwania płacowe Mężczyźni mają znacznie wyższe oczekiwania płacowe od kobiet, zwłaszcza jeśli chodzi o kwotę gwarantującą życie na odpowiednim poziomie. Analogiczne różnice można zauważyć między osobami studiującymi w Warszawie i studentami z innych miast oraz w mniejszym stopniu między studentami studiów licencjackich i magisterskich. Płeć

Stopień studiów

7741

6860 6278

5755

4494

4096

3611 3042

Q: Chcielibyśmy teraz poznać Twoje oczekiwania płacowe związane z przyszłą pracą.

Kobiety

Wysokość pierwszego wynagrodzenia

Studia licencjackie

Studiia magisterskie

Wysokość zarobków miesięcznych brutto gwarantująca życie na odpowiednim poziomie

Wielkość miejscowości , w której znajduje się uczelnia 9058 B, C

• Warszawa

C B, C

6447 5300

5181

B, C 3415

• Mniejsze miasta: Białystok, Kielce, Koszalin, Lublin, Nowy Sącz, Olsztyn, Rzeszów, Szczecin, Toruń

Różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95%

2663

Wynagordzenie po roku pracy

Podział miast:

• Inne duże miasta (6 największych miast Polski z wyłączeniem Warszawy: Aglomeracja Śląska, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk)

2760

2510

Mężczyźni

3838

C 3863

3437 2430

C 2659

Dane: średnia

Warszawa A

Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Inne duże miasta B

Mniejsze miasta C

PRACODAWCA ROKU® 2011

31


Przygotowanie zawodowe studentów

32 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PRACODAWCA ROKU® 2011


Doświadczenie zawodowe Trzy czwarte studentów posiada doświadczenie zawodowe związane ze swoimi zainteresowaniami bądź planami zawodowymi. Jednak tylko 1/3 spośród pracujących studentów chciałaby kontynuować obecnie wykonywaną pracę po skończeniu studiów. Większość z nich jest zatrudniona na umowę zlecenie/ o dzieło.

Doświadczenie zawodowe

25% 13%

Pracuję na umowę - zlecenie lub umowę o dzieło

41% 21% Baza N=5393

Tak, poniżej 3 miesięcy Tak, od 3 do 12 miesięcy Tak, powyżej 12 miesięcy Nie mam żadnych doświadczeń zawodowych Q: Czy masz już jakiekolwiek doświadczenie związane z pracą, którą chciał(a)byś wykonywać w przyszłości (np. staże, praktyki, umowy o pracę)?

Aktywność zawodowa Tak; 35%

Forma zatrudnienia 64%

Mam stałą pracę ale w niepełnym wymiarze godzin (np 1/2 etatu)

19%

Mam własną firmę

Mam stałą pracę w pełnym wymiarze godzin (cały etat)

10%

8% Baza N=1863

Chęć kontynuowania bieżącej pracy po studiach

Nie; 65%

32%

68% Tak

Baza N=5386 Q: Czy obecnie pracujesz?

Nie Baza N=1863

Q: Czy praca, którą obecnie wykonujesz jest tą, którą chciał(a)byś wykonywać po ukończeniu studiów?

33 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PRACODAWCA ROKU® 2011


Doświadczenie zawodowe- zadowolenie z pracy Zdecydowana większość osób posiadajacych wlasną firmę chciałaby pracować w ten sposób także po ukończeniu studiów. Wśrod pracujących na umowę zlecenie lub o dzieło jedynie co czwarty nie chciałby zmienić pracy będąc już absolwentem.

Chęć kontynuowania bieżącej pracy po studiach

27% 55%

72%

75%

28%

25%

74% 45% Mam własną firmę

Mam stałą pracę w pełnym Mam stałą pracę ale w Pracuję na umowę wymiarze godzin (cały etat) niepełnym wymiarze godzin zlecenie lub umowę o dzieło (np 1/2 etatu)

Tak

Baza N=1863

Nie

Q: Czy praca, którą obecnie wykonujesz jest tą, którą chciał(a)byś wykonywać po ukończeniu studiów?

34 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PRACODAWCA ROKU® 2011


Doświadczenie zawodowe – poziom studiów Studenci studiów magisterskich mają większe doświadczenie zawodowe i częściej pracowali w trakcie trwania badania niż studenci studiów licencjackich. Studenci studiów licencjackich

Studenci studiów magisterskich

Doświadczenie zawodowe Q: Czy masz już jakiekolwiek doświadczenie związane z pracą, którą chciał(a)byś wykonywać w przyszłości (np. staże, praktyki, umowy o pracę)?

31% 7% 16%

22% 39% 15% 24%

47%

Tak, poniżej 3 miesięcy Tak, od 3 do 12 miesięcy Tak, powyżej 12 miesięcy Nie mam żadnych doświadczeń zawodowych

Baza N=1655

Baza N=3507

Aktywność zawodowa Q: Czy obecnie pracujesz?

Tak; 28% Nie; 72%

Tak; 37%

Baza N=1658

Baza N=3498

Różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Nie; 63%

35 PRACODAWCA ROKU® 2011


Doświadczenie zawodowe – poziom studiów Studenci studiów magisterskich nieco częściej niż studenci studiów licencjackich pracują na pełen etat oraz chcieliby kontynuować ją także po zakończeniu studiów. Studenci studiów licencjackich Pracuję na umowę - zlecenie lub umowę o dzieło

Mam stałą pracę w pełnym wymiarze godzin (cały etat)

64%

67%

Mam stałą pracę ale w niepełnym wymiarze godzin (np 1/2 etatu) Mam własną firmę

Studenci studiów magisterskich

18%

18%

9%

11%

4%

9% Baza N=470

Baza N=1310

Q: Czy praca, którą obecnie wykonujesz jest tą, którą chciał(a)byś wykonywać po ukończeniu studiów?

26%

73%

34%

Tak

Nie

Różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

66%

36 PRACODAWCA ROKU® 2011


Doświadczenie zawodowe – płeć Co piąty pracujący student posiada już własną firmę, wśród studentek o wiele częstsza jest praca na umowę zlecenie/ o dzieło lub na niepełny etat. Mężczyźni także w większym stopniu chcieliby kontynuować obecnie wykonywaną pracę po zakończeniu studiów.

Mężczyźni Pracuję na umowę - zlecenie lub umowę o dzieło

Baza N=470

55%

Mam stałą pracę ale w niepełnym wymiarze godzin (np 1/2 etatu)

71%

15%

Mam własną firmę

Mam stałą pracę w pełnym wymiarze godzin (cały etat)

Kobiety

20%

20%

Baza N=1310

3%

10%

6%

Q: Czy praca, którą obecnie wykonujesz jest tą, którą chciał(a)byś wykonywać po ukończeniu studiów? Baza N=1103 Baza N=705

41%

26%

59%

Tak

Nie

Różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

74%

37 PRACODAWCA ROKU® 2011


Czynniki ważne przy wyborze pracy wykonywanej podczas studiów Badani przy wyborze pracy kierowali się w największym stopniu atmosferą w miejscu pracy, dobrym traktowaniem przez pracodawcę oraz wynagrodzeniem.

Średnia ocena: Żadne Dobra atmosfera w miejscu pracy

Szacunek dla pracownika Satysfakcjonująca płaca Możliwość rozwoju osobistego i zawodowego (np. kursy, staże, awans) Duża samodzielność na zajmowanym stanowisku Gwarancja bezpieczeństwa zatrudnienia Zgodność z zainteresowaniami Zgodność z kierunkiem studiów

Prestiż stanowiska Dodatkowe świadczenia (np. samochód służbowy, ubezpieczenia, premie) Image, prestiż firmy Możliwość podróżowania w interesach, poznawanie nowych ludzi i miejsc Konieczność (nie miałem żadnego wyboru, szukałem jakiejkolwiek pracy) Opinia znajomych Inne

Małe

3% 6%

14%

4% 5%

16%

5% 7%

Bardzo duże

32%

11%

31% 16%

9%

10%

Duże

33%

16%

13% 8%

Średnie

14% 23%

24%

26%

25%

36%

13%

Baza N=1863

12%

21%

14%

14%

28%

Q: Jak ważne w podjęciu pracy, która obecnie wykonujesz, były poniższe czynniki? Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

14%

23%

27%

PRACODAWCA ROKU® 2011

2,99

12%

22%

20%

3,30

18%

25%

22%

17%

3,54

22%

23%

29%

32%

3,60

27%

21%

17%

3,55

25%

28%

19%

26%

3,95

33%

21%

17%

17%

41%

28%

18%

26%

4,03

31%

15%

17%

43%

34%

22%

13%

4,06

27%

25%

10%

43%

16% 17%

11%

5% 12%

2,95 2,80 2,94 2,79 2,65 2,49 2,51 38


Mocne i słabe strony kandydatów do pracy Przyszli pracownicy brak doświadczenia zawodowego będą nadrabiali głównie pracowitością oraz łatwością nawiązywania kontaktów z ludźmi i głową pełną ciekawych pomysłów.

Słabe strony

Mocne strony Pracowitość

39%

Łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi

19%

Kreatywność, ciekawe pomysły

18%

Doświadczenie związane z pracą zawodową Znajomość języków obcych

11%

Brak doświadczenia zawodowego Brak znajomości języków obcych

14%

Lenistwo

9%

Brak solidnej wiedzy teoretycznej

9%

Trudności w nawiązywaniu kontaktów

6%

51%

5%

Urok osobisty

3%

Brak znajomości kultury pracy innego kraju

3%

Atrakcyjny wygląd, aparycja

2%

Brak znajomości innych kultur

2%

Inne

2%

Inne

7%

Q: Zaznacz jedną z poniższych cech, która jest Twoim największym atutem, przy podejmowaniu pracy oraz jedną, która jest Twoją największą słabością i obawiasz się jej w związku z podjęciem pracy. Baza N=5090 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Baza N=5223

PRACODAWCA ROKU® 2011

39


Mocne i słabe strony kandydatów do pracy-płeć Pracowitość była znacznie częściej przypisywana sobie przez kobiety niż przez meżczyzn, którzy z kolei częściej przyznawali się do lenistwa. Mężczyźni w większym stopniu niż kobiety uznawali za swój atut kreatywność oraz posiadane doświadczenie zawodowe.

Słabe strony

Mocne strony 45%

Pracowitość

28%

Łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi

20% 18%

Znajomość języków obcych

Urok osobisty

Atrakcyjny wygląd, aparycja Baza Kobiety N=3273; Mężczyźni N=1726

Inne

Lenistwo

25%

Doświadczenie związane z pracą zawodową

10% 13%

Brak solidnej wiedzy teoretycznej

6% 6%

Trudności w nawiązywaniu kontaktów

2% 4% 1% 2% 1% 3%

56% 44%

Brak znajomości języków obcych

14%

Kreatywność, ciekawe pomysły

Brak doświadczenia zawodowego

Kobiety

15% 12% 5% 16%

9% 9% 4% 5%

Brak znajomości kultury pracy innego kraju

3% 3%

Brak znajomości innych kultur

2% 2%

Mężczyźni Inne

7% 9%

Baza Kobiety N=3258; Mężczyźni N=1772

Q: Zaznacz jedną z poniższych cech, która jest Twoim największym atutem, przy podejmowaniu pracy oraz jedną, która jest Twoją największą słabością i obawiasz się jej w związku z podjęciem pracy. Różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

40 PRACODAWCA ROKU® 2011


Umiejętności językowe Niemal wszyscy badani znają przynajmniej jeden język obcy przynajmniej na poziomie średnim, a połowa z nich – ponad dwa. Wśród studentów powszechna jest znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie średnim. Z kolei czterech na dziesięciu studentów deklaruje także znajomość języka niemieckiego, a co szósty- rosyjskiego.

45%

43% 11%

1% nie zna żadnego języka obcego

zna 1 język obcy

zna 2 języki obce

zna więcej niż dwa języki obce Baza N=5178

brak znajomości lub słaba znajomość Angielski

znajomość średnia lub dobra

5%

Niemiecki Rosyjski

znajomość bardzo dobra, biegła

51%

44%

61%

33% 84%

6% 11%

5%

Francuski

92%

6% 2%

Hiszpański

91%

7% 2%

Włoski

96%

Q: W jakim stopniu znasz wymienione poniżej języki obce?

Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

3% 1% Baza N=5178

PRACODAWCA ROKU® 2011

41


Organizacje studenckie Aż 70% studentów przyznaje, że dzialałaność w organizacjach studenckich w istotny sposób zwieksza szanse na zdobycie wymarzonej pracy. Mężczyźni są na ogół bardziej sceptyczni wobec tego poglądu.

Dużym

26%

Średnim

45%

Małym

30%

Mężczyźni

22%

41%

Kobiety

37%

28%

46%

25%

Q: W jakim stopniu działalność w organizacjach studenckich zwiększa szanse na rynku pracy? Baza N=5217

Różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

42 PRACODAWCA ROKU® 2011


Gotowość zdobycia doświadczenia za granicą Blisko połowa studentów ostatnich lat planuje wyjechać za granicę w celu odbycia praktyki bądź wolontariatu. Większość badanych planuje pobyt maksymalnie półroczny, który posłuży zdobyciu doświadczenia zawodowego oraz poprawieniu znajomości języka obcego. Chęć wyjazdu zagranicznego na praktykę / wolontariat

Nie; 51% Q: Czy chcesz odbyć praktykę lub wolontariat zagraniczny?

Baza N=5343

Główny cel wyjazdu Doświadczenie zawodowe w obszarze wykształcenia

20% 37%

Doświadczenie kulturowe

41%

10%

Zarobkowy (niezależnie w jakiej firmie)

Q: Jaki jest główny cel wyjazdu?

Oczekiwana długość pobytu za granicą 42%

Chcę podszlifować język

Kulturowe

Tak; 49%

14% 20% 5%

Powyżej 6 miesięcy Od 3 miesięcy do 6 miesięcy Do 3 miesięcy (inne mies. niż wakacje) Do 3 miesięcy (okres wakacyjny) Jeszcze nie wiem

9% 3% Baza N=2532

Q: Na jak długo chcesz wyjechać?

Baza N=2586

43 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PRACODAWCA ROKU® 2011


Gotowość zdobycia doświadczenia za granicą – cel wyjazdu Chęć podszlifowania języka jest częściej wskazywanym motywem wyjazdów zagranicznych dla osób z mniejszych miejscowości do 50 tyś mieszkańców. Osoby pochodzące z większych miejscowości za granicą chcą zdobyć doświadczenie zawodowe związane z ich wykształceniem oraz zdobyć doświadczenia kulturowe.

Wielkość miejscowości pochodzenia Wieś, mniejsze miasta do 50 tys. mieszkańców A

Duże miasta powyżej 200 tys. mieszkańców C

Miasta 50-200 tys. mieszkańców B A

Doświadczenie zawodowe w obszarze wykształcenia

40%

45%

44%

B, C

Chcę podszlifować język

41%

32% A

A

Doświadczenie kulturowe

7%

Zarobkowy (niezależnie w jakiej firmie) Kulturowe

33% 11%

9%

12%

8%

3%

9%

3% Baza N=1281

3% Baza N=519

Baza N=656

Q: Jaki jest główny cel wyjazdu?

Różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95%

44 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PRACODAWCA ROKU® 2011


Demografia

45 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PRACODAWCA ROKU® 2011


Płeć badanych Wielkość miejscowości zamieszkania Wśród badanych przeważają kobiety (65%). Natomiast biorąc pod uwagę charakterystyki względem miejsca zamieszkania można mówić o proporcjonalnym rozkładzie respondentów.

Płeć badanych:

Mężczyzna

Wielkość miejscowości zamieszkania :

Wieś

Kobieta

Miasto do 50 tys. mieszkańców

35%

28%

26%

65% Miasto od 50 tys. do 200 tys. mieszkańców

Miasto powyżej 200 tys. mieszkańców

Baza =5295

21%

26% Baza =5295

Q: Płeć. Wielkość miejscowości, z której pochodzisz.

46 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PRACODAWCA ROKU® 2011


Wykształcenie rodziców Poziom zamożności rodziców Analizując sytuację rodzinną badanych, najliczniejszą grupę stanowią osoby wywodzące się z rodzin o średniej lub wyższej od średniej sytuacji materialnej. Rodzice blisko połowy (47%) badanych studentów nie posiadają wyższego wykształcenia.

Zarobki rodziców: Wielokrotnie powyżej średniej krajowej

Wyższe wykształcenie rodziców:

7% Nikt

Wyższy od średniej krajowej

Oboje

Tylko Mama

Tylko Tata

Nie wiem

32%

Zbliżony do średniej krajowej

8%

36%

4%

17% Poniżej średniej krajowej

47%

19%

27%

Trudno powiedzieć

6% Baza =5178

Baza =5221

Q: Jak w porównaniu do średniej krajowej oceniasz poziom zamożności swoich rodziców. Q: Kto z Twoich rodziców ma wyższe wykształcenie? Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

47 PRACODAWCA ROKU® 2011


Rok studiów Typ uczelni Wśród badanych studentów największą grupę stanowiły osoby kończące studia magisterskie (łącznie 68% badanych). Zdecydowanie przeważali studenci uczelni państwowych.

Rok studiów:

Typ uczelni:

Licencjackie III rok Magisterskie I rok

Państwowa

Magisterskie II rok

Prywatna

Jednolite magisterskie IV/ V rok

1% 5% 32%

39%

95%

28%

Baza =5186,

Baza =4981

Q: Rok studiów. Typ uczelni.

48 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PRACODAWCA ROKU® 2011


Kierunek studiów Plany kontynuowania nauki Największą grupę (35%) stanowili studenci wydziałów zarządzania, dalsze w kolejności to Finanse i Bankowość (24%) oraz Ekonomia (22% wskazań). Blisko połowa badanych (47%) wyraziła chęć kontynuowania nauki po zakończeniu obecnych studiów (w tym większość zamierza kontynuować naukę bezpośrednio po zakończeniu studiów i nie zamierza wyjeżdżać w tym celu za granicę).

Kierunek studiów:

Plany kontynuowania nauki:

Zarządzanie Finanse i bankowość Ekonomia Międzynarodowe Stosunki Gosp. i Polit. Informatyka / Metody ilościowe Inne

4% 5%

Tak, w Polsce Tak, za kilka lat w Polsce Tak, za granicą Tak, za kilka lat za granicą

10% 30%

35%

22% 23%

24%

Baza =4936

34% 6% 4% 2% Baza N=5130

Q: Kierunek studiów. Plany kontynuowania nauki po zakończeniu studiów.

49 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PRACODAWCA ROKU® 2011


Podziękowania

PRACODAWCA ROKU® 2011


Podziękowania Pragniemy serdecznie podziękować osobom, które przyczyniły się do realizacji całego projektu Pracodawca Roku® 2011, w szczególności członkom Komitetu Narodowego AIESEC Polska 2011/2012 za okazane wsparcie i zaangażowanie w pracę przy badaniu:

Prezydent AIESEC Polska – Aleksandra Sosnówka, Wiceprezydent ds. Marketingu – Piotr Kuciapski, Wiceprezydent ds. Kontaktów Zewnętrznych – Dawid Bychawski, Dyrektor Finansowy – Radosław Świszcz, Corporate Managers – Dorota Siry oraz Dawid Bombera, Brand Manager - Magdalena Woźna. Specjalne podziękowania kierujemy także Koordynatorom Lokalnym oraz ich Oddziałom Lokalnym za zaangażowanie i pracę włożoną w tworzenie badania Pracodawca Roku® 2011: •Białystok

Artur Łoś

•Gdańsk

Magdalena Gierma

•Katowice

Michał Korzeniec

•Kielce

Karolina Sidło

•Koszalin

Krzysztof Szyda

•Kraków

Piotr Małek

•Lublin

Magdalena Klaja

•Łódź

Edyta Czakon

•Nowy

Sącz •Olsztyn •Poznań •Rzeszów •Szczecin •Toruń •Warszawa •Wrocław

Elwira Policht Zbigniew Padło Aleksandra Jodko Tomasz Wiech Aleksandra Nowicka Magda Bącela Aleksandra Bomba, Michał Krucan Joanna Jaremczyk, Justyna Kołcz 51

Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PRACODAWCA ROKU® 2011


The Nielsen Company Professional solutions to meet your needs

Key Account Data

Retail Measurement

Promotion analyses, Scantrack

Price Elasticity, Promotion & Media ROI Assortment Optimization

Consumer Research

Special Panels: HORECA, Petrol Stations

Shopper Trends Store Observation

Thank you