Page 1

NAUKA WYSTAWIANIA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH Rachunek nr 1/2013 Oryginał/Kopia Data wystawienia: 27 lipca 2013 r. Data sprzedaży: 27 lipca 2013 r. Miejsce wystawienia: Poznań

Sprzedawca Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Adres:

Nabywca Imię i nazwisko lub nazwa firmy:

Praktykant MAGIC ul. Wirtualna 1/1

Adres:

mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100

Miejscowość

Poznań

Miejscowość

Poznań

Kod pocztowy i poczta:

10-000

Kod pocztowy i poczta:

61-773

NIP e-mail: Bank: Nr konta:

2222222222222

NIP

wirtualny@gmail.com

778-14-35-103

e-mail:

Wirtualny

Bank:

11111111111111111111111111

Nr konta:

Uwagi: …………………………………………………………………………………….…………………………………….. L.p.

Nazwa towaru lub usługi

1

Tłumaczenie POL -> ENG

J.m.

Ilość

1125 znaków przekładu

725 176

Otrzymana zaliczka Do zapłaty Słownie: Forma zapłaty: Data zapłaty:

Cena 45,03 PLN

Rabat

Wartość

---------

29 026,38

Razem:

29 026,38

-----29 026,38 PLN

dwadzieścia dziewięć tysięcy dwadzieścia sześć złotych trzydzieści osiem groszy przelew 1 sierpnia 2013 r.

………………………………………………. Osoba upoważniona do wystawienia

………………………………………………. Osoba upoważniona do odbioru

Rachunek  

mLingua [12/12] Rozliczenia tłumacza

Rachunek  

mLingua [12/12] Rozliczenia tłumacza

Advertisement