Page 1

ahumar

uña

ahumar /aumar/ (verb) 1 (verb transitive) wędzić (mięso, rybę); 2 zadymić, zakopcić; 3 podkurzać (np. pszczoły); 4 (verb intransitive) dymić; 5 ahumarse zadymić się, napełnić się dymem conocer (verb transitive) 1 znać: conocer a fondo un problema znać dokładnie problem; 2 poznawać, rozpoznawać, znać: conocer a alguien znać kogoś; 3 (verb intransitive) znać się (na czymś), byś znawcą; 4 conocerse znać się (wzajemnie): nos conocemos desde hace muchos años znamy się od wielu lat fin (noun) 1 koniec, kres, zakończenie: al fin w końcu, al fin y al cabo wreszcie, en fin de cuentas ostatecznie; 2 cel: a fin de aby, żeby, con este fin w tym celu garganta /gar

anta/ (noun) 1 gardło; 2 głos (śpiewaka): tener buena garganta mieć

dobry głos; 3 nadstopie; 4 wąwóz, kanion, przełom girar /xi. rar/ 1 (verb intransitive) kręcić się, wirować, obracać się; 2 o ulicy skręcać, zakręcać; 3 przen. obracać się wokół czego; 4 (verb transitive) hand. wystawiać weksel hablador /a.'βlador/ 1 (adjective) rozmowny, gadatliwy; 2 (noun) gaduła, papla inseguro (adjective) 1 niepewny, wątpliwy; 2 nie zabezpieczony machacar (verb) 1 (verb transitive) tłuc, rozdrabniać, kruszyć; 2 kuć (żelazo); 3 (verb intransitive) przen. zanudzać, naprzykrzać się, dokuczać, dręczyć pescadería /pes.ka.ðe. ri.a/ 1 sklep rybny; 2 rynek rybny ser 1 (verb intransitive) w funkcji samodzielnej być: a no ser gdyby nie; 2 byt, istnienie być, istnieć: ser o no być albo nie być; 3 stan trwały, cecha stała być: la nieve es blanca śnieg jest biały uña (noun) 1 paznokieć: comerse las uñas por algo namiętnie pragnąć czegoś, son carne y uña są nierozłącznymi przyjaciółmi; 2 pazur, szpon: sacar la uña pokazać pazury; 3 kopyto: a uña de caballo co koń wyskoczy; 4 kolec skorpiona; 5 mors. pazur kotwicy

Slownik polsko hiszpanski mlingua spanish  

Druga część mojego słownika.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you