Page 1

I

personally look at her work, not as an interesting abstraction of the human form, but sense of using the human form to evoke deeper pools of thought and emotion. There is a „dark side" to her painting that drew me to her. Her work is very mature and loaded with visual clues and ambiguities. I see something deeper, every time I look at her work. This is what makes great art.

Frederick Bidigare AWS, artist and collector

Polish Social and Cultural Association Ltd

238-246 King Street London W6 0RF

020 8741 1940

admin@posk.org

posk.org

Bohema Nowa Sztuka Dom Aukcyjny i Galeria

Warszawa, ul. Poznańska 16

+48 22 400 77 33

iwonapleskot@bohemanowasztuka.pl

bohemanowasztuka.pl

facebook.com/bohemanowasztuka


Magdalena Kwapisz-Grabowska

Magdalena Kwapisz-Grabowska

Kobieta okiem kobiety

Woman according to woman

Magdalena Kwapisz-Grabowska w centum swoich zainteresowań twórczych stawia kobietę, nie tylko jej ciało, ale także jej emocje i poszukiwanie tożsamości. Nie jest to sztuka łatwa w odbiorze, ponieważ obrazy Kwapisz-Grabowskiej pozostają na granicy figuracji i abstrakcji, na granicy piękna i brzydoty. Poszczególne elementy przedstawione na jej obrazach sugerują fragmenty ciała – sutki, stopy, dłonie czy włosy. Kwapisz-Grabowska stara się uchwycić w swoim malarstwie ciało kobiece podlegające ciągłej zmianie, a wraz z nim nieustannej transformacji osobowości. Jesteśmy świadkami procesu kreacji, poszukiwania tożsamości, „stawania się”. Wrażenie niepokoju w widzu potęguje się przez świadome wykorzystanie dwóch ulubionych strategii artystki, czyli syntezy i deformacji. Ten niepowtarzalny intymny klimat malarka uzyskuje również dzięki kolorystycznym poszukiwaniom. Szarościom, bielom i czerniom towarzyszą mocne akcenty kolorystyczne różu oraz czerwieni i ich przybrudzone odpowiedniki. Kwapisz-Grabowska eksperymentuje także z kładzeniem farby. Płótno pokrywa farbą nierównomiernie – czasem mocnymi, impastowymi pociągnięciami pędzla, a niekiedy delikatnie, niczym akwarelą. Artystka wypracowała własny malarski styl, któremu pozostaje wierna w swoich realizacjach.

Magdalena Kwapisz-Grabowska places woman in the center of her artistic interests. She is fascinated not only by female bodies but she explores the world of woman emotions and identity search. Experiencing of Kwapisz-Grabowska’s art is never obvious because her paintings remain in between figuration and abstraction, on a thin line between beauty and ugliness. One can find many female body parts suggestions across artist’s canvases – nipples, feet, hands and hair. What KwapiszGrabowska tries to capture in her art is a female body, with its constant metamorphosis, which in turn leads to the continuous transformation of personality. Looking at her works is witnessing the creation process, the identity search and „the process of becoming”. The spectator can feel even more anxious, because of synthesis and deformation, two of artist’s favourite strategies. This unique, intimate atmosphere is yet vastly intensified by her exploration of colours. Gray, white and black are counterpointed by strong pink and red accents. The artist experiments with paint layers, covering her canvases unevenly, sometimes with strong, impasto brush strokes, sometimes gently, like in watercolor. She has developed her own painting style, in which she remains truly consistent.

Malarstwo Kwapisz-Grabowskiej wpisuje się w szerszy nurt w sztuce polskiej oraz światowej. Na gruncie polskim jej prace pozostają w kręgu wpływów genialnej malarki, przedstawicielki tzw. „nowej figuracji” – Teresy Pągowskiej. W obrazach artystki można odnaleźć estetykę prac Tadeusza Kantora z okresu zainteresowania francuskim informelem. Kwapisz-Grabowska czerpie również z dorobku klasyków europejskiego malarstwa XX wieku, takich jak Francis Bacon. Łączy ją z nim podobny, niekiedy brutalny sposób traktowania figury ludzkiej, deformacja, zamiłowanie do koloru oraz gładkich, wyrywających postacie z kontekstu teł, nierzadko uzyskiwanych przez pozostawienie surowego, niezagruntowanego płótna. Artystka mierzy się również z tradycją aktu kobiecego, który był (i nieraz nadal jest) domeną mężczyzn-akademików. Grając z ikonografią aktu chętnie kładzie kobiety w typowych horyzontalnych pozach, rozbiera je, ale patrzy na nie zupełnie inaczej, bo kobiecym okiem.

Kwapisz-Grabowska painting fits in broader polish and global artistic context. She is influenced by Teresa Pągowska, a prominent polish painter and leading personality of the New Figuralism movement. Echoes of Tadeusz Kantor’s esthetics are also apparent, especially his informel period. Last but not least, some major european 20th century art classics, like Francis Bacon, have had a strong impact on her. With Bacon KwapiszGrabowska shares a similar, brutal way of handling a human figure, deformation, love for colour and smooth backgrounds, which leave painted figures out of context. Some of these background are just unprimed canvases – yet another similarity with great Bacon. The polish painter challenges the long tradition of female nude, which has always been a domain of male academic artists. She follows the nude iconography laying women models down, undressing them, but she confronts the whole tradition with different woman perspective.

Michalina Sablik i Maciej Gajewski

Kwapisz-Grabowska graduated from the Academy of Fine Arts in Poland in 1999 (Graphic Workshop and Painting Department). Since then her paintings have received attention in Poland and internationally with the recognition in the 2010 Chelsea Fine Art Competition in New York which was juried by Guggenheim Museum in NY. In 2015 she participated in course of theory of art and painting at the Universitat der Kunst in Berlin. She has presented her art in many individual and group exhibitions all over the world including Poland, Germany, USA, United Kingdom and Italy. She lives and works in Berlin, Germany.


Inwestycja w sztukę Magdaleny Kwapisz-Grabowskiej – światowej klasy malarstwo 
w polskich cenach

Malarstwo Magdaleny Kwapisz-Grabowskiej funkcjonuje na polskim rynku aukcyjnym 
i galeryjnym od 2010 roku. Artystka weszła w obieg tzw. Młodej Sztuki, jako jedna 
z najbardziej doświadczonych artystek tego segmentu rynku. Mimo znacznie dojrzalszej twórczości, płótna Kwapisz-Grabowskiej podzieliły los wszystkich obiektów z katalogów, otrzymując z automatycznego przydziału ekstremalnie niską cenę wywoławczą. Rynek błyskawicznie dokonał pierwszej weryfikacji cenowej. Wszystkie licytowane obrazy uzyskały liczne przebicia i ceny sprzedaży usytuowały się na zupełnie innym poziomie, nawet 10-krotnie wyższym od cen początkowych. Popyt na artystkę nie spada, nawet gdy trafiła do katalogów z kilkukrotnie wyższymi cenami wywoławczymi. W dalszym ciągu dochodziło do ożywionych licytacji i twórczość Magdaleny Kwapisz-Grabowskiej niezmiennie znajdowała nabywców. W ciągu dwóch ostatnich lat klasyczne, reprezentatywne płótna w dużych formatach (powyżej 100 x 100 cm) osiągały ceny sprzedaży w granicach 3 500 – 6 000 PLN (650 – 1 000 GBP). Wraz ze wzrostem świadomości inwestycyjnej Polaków, szczególnie nowej klasy średniej, na rynku pojawili się nowi klienci, nastawieni na okazyjne zakupy artystycznych aktywów, których

Paintings by Magdalena Kwapisz-Grabowska as an investment – world class art at polish prices

wartość będzie rosnąć wraz z wyrównywaniem się poziomów cenowych w Unii Europejskiej. Polskie galerie, wykorzystując zainteresowanie tzw. inwestycjami alternatywnymi (sztuka, trunki kolekcjonerskie) zaoferowały malarstwo Magdaleny Kwapisz-Grabowskiej w cenach 5 000 – 9 000 PLN (1 000 – 1 700 GBP). To doskonały przykład niedowartościowania wysokiej klasy malarstwa współczesnego, które wynika z wczesnego stadium rozwoju polskiego rynku sztuki. Zaistniała sytuacja rynkowa, szczególnie na mniej rozpoznanym segmencie sztuki współczesnej, jest wyjątkowo atrakcyjna pod kątem inwestycyjnym. Zaniżone ceny, wielokrotnie niższe niż globalne średnie dla analogicznej klasy prac artystów zachodnich, oznaczają znikomy poziom ryzyka i pozwalają prognozować silną tendencję do wyrównywania cenowych z Europy Środkowo-Wschodniej względem Zachodniej. W przypadku M. Kwapisz-Grabowskiej bardzo korzystne, zdecydowanie lepsze niż średnia rynkowa, są parametry płynnościowe inwestycji w prace Kwapisz-Grabowskiej (historia rynkowa wykazuje zerowy poziom ryzyka niesprzedania prac artystki). Na przestrzeni 6 lat w domach aukcyjnych doszło do sprzedaży wszystkich 40 obrazów olejnych artystki, które zostały wystawione na licytację.

Magdalena Kwapisz-Grabowska’s paintings has been offered on polish auction and gallery market since 2010. The artist joined the new market section, the so called Young Art Sales, while being more experienced and with bigger achievements. Still, as all the others she had been automatically assigned an extremely low starting price, identical for every single artist in the catalogue. The market had verified the prices immediately. All works have got massive overbids and the premium prices had established a whole new price level for Kwapisz-Grabowska, even ten times higher the starting prices. The demand has never started to drop, even after realignment of starting prices. Actually, there have been always a brisk bidding and literally every single work was sold. Over last two years, the classic large paintings (over 100 x 100 cm) achieved selling prices ranging 3 500 – 6 000 PLN (650 – 1 000 GBP). As the awareness of investing possibilities has grown among the Poles, new group of clients has appeared on the market, focusing on bargains and hoping to benefit from the alignment of prices in EU. Polish galleries, seeing the growing interest in alternative investments have adjusted and offered paintings by Kwapisz-Grabowska for 5 000 – 9 000 PLN (1 000 – 1 700 GBP). 2

Zalety malarstwa Magdaleny Kwapisz-Grabowskiej jako inwestycji

The valuation is still a glaring example of the undervaluation of high-class contemporary Polish painting and results from the market immaturity. On the bright side it contains an enormous investing potential. Prices, several times below global average for similar western painters, mean an almost risk-free investment and yet with a huge grow of asset value to be expected as price levels between Western and Central Eastern Europe will strive for full alignment. Art assets by Magdalena KwapiszGrabowska perform especially well in terms of liquidity. Artist’s track record shows that the risk of not selling the work does not exist in current market reality. Figures are impressive in this regard: over last 6 years, all 40 pieces of painting with her name in signature, got sold after being offered by an auction house.

3 10 Reasons to invest in paintings by Magdalena Kwapisz-Grabowska

── Warsztat kształcony u najlepszych (krakowska ASP, dyplom z malarstwa u prof.J. Rykały).

── Technical proficiency acquired from biggest masters of Polish painting (Academy of Fine Arts, Cracow).

── Klasa artystyczna i walory dekoracyjne (wyrafinowana wersja neofiguralizmu).

── Highest artistic value with decorative premium (a sophisticated version of neofiguralism).

── Zauważona na konkursach międzynarodowych (Chelsea International Fine Art Competition).

── Artist awarded at international art competitions (eg. Chelsea International Fine Art Competition).

── Ekspercka wiedza z teorii malarstwa (kurs na Universität der Künste w Berlinie).

── Expert theoretical knowledge about painting (a course at Universität der Künste in Berlin).

── Duży zasięg oddziaływania i uniwersalne wartości sztuki (liczne wystawy krajowe i zagraniczne).

── Broad reach and universal values of artworks (numerous local and international shows).

── Rozpoznawalna marka (styl indywidualny).

── Recognizable brand (individual style).

── Wysoka płynność inwestycji (100% skuteczność sprzedaży na aukcjach, ani jedna praca nie spadła z aukcji).

── High liquidity of investment (100% of selling effectiveness).

── Niski próg wejścia w inwestycję (niedoszacowane ceny polskiego malarstwa współczesnego, nawet utalentowanych artystów).

── Low entry threshold (undervaluation of a classy polish contemporary painters).

── Ogromny potencjał wzrostu wartości prac wynikający z niedoszacowania polskiego malarstwa współczesnego względem cen europejskich.

── Huge value grow potential based on price alignment between Western and Central Eastern Europe.

── Optymalny inwestycyjnie moment rynkowy – artystka zaczyna wkraczać na rynek międzynarodowy z cenami polskimi.

Maciej Gajewski - ekspert rynku sztuki

── Timing optimal to invest – artists at the beginning of her european tour.

Maciej Gajewski - art market ekspert


gym (by twos) 2016

gym (with blue) 2016

olej na płótnie

olej na płótnie

oil on canvas, 50 x 50 cm

oil on canvas, 50 x 50 cm

cena: 2 600 zł price: 550 £ sensitive figures (gym) 2016 olej na płótnie oil on canvas, 70 x 70 cm cena: 2 900 zł price: 600 £

cena: 2 600 zł 4

5

price: 550 £ gym (with blue) 2016 olej na płótnie oil on canvas, 50 x 50 cm cena: 2 600 zł price: 550 £


6

monofigure (standing) 2016 olej na płótnie oil on canvas, 100 x 80 cm

7

sensitive figures 2016 olej na płótnie oil on canvas, 130 x 100 cm

cena: 3 400 zł

cena: 5 000 zł

price: 700 £

price: 1 000 £


sensitive figures (gym) 2016 olej na płótnie oil on canvas, 70 x 70 cm cena: 2 900 zł price: 600 £

8

monochrome figure 2016 olej na płótnie oil on canvas, 115 x 95 cm

9

figure on the seat 2016 olej na płótnie oil on canvas, 50 x 50 cm

cena: 5 000 zł

cena: 2 600 zł

price: 1 000 £

price: 550 £


figures in black 2016 olej na płótnie oil on canvas, 60 x 60 cm cena: 3 200 zł price: 630 £

10

monofigure (feminine) 2016 olej na płótnie oil on canvas, 120 x 100 cm

11

gym (on the floor) 2016 olej na płótnie oil on canvas, 70 x 50 cm

cena: 5 000 zł

cena: 2 800 zł

price: 1 000 £

price: 580 £


figure (feminine) 2016 olej na płótnie oil on canvas, 80 x 60 cm cena: 3 200 zł price: 630 £

monofigure (lying) 2016 olej na płótnie oil on canvas, 50 x 70 cm cena: 2 900 zł price: 600 £

12

Profile for Magdalena Kwapisz Grabowska

Exhibition at POSK London  

Magdalena Kwapisz-Grabowska at POSK in London 9th to 22nd of July

Exhibition at POSK London  

Magdalena Kwapisz-Grabowska at POSK in London 9th to 22nd of July

Advertisement