__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

TROMSØ SJØFRONT LABORATORIUM MERKNADSDOKUMENT C TSL ÅPEN DAG - kunsten å gi et sted mening

S

TROMSØ JØFRONT LABORATORIUM

+ Berit Steenstrup OKTOBER 2020


TROMSØ SJØFRONT LABORATORIUM MERKNADSDOKUMENT C TSL ÅPEN DAG - kunsten å gi et sted mening

TROMSØ SJØFRONT LABORATORIUM MERKNADSDOKUMENT C TSL ÅPEN DAG - kunsten å gi et sted mening INNHOLD side Introduksjon - TSL ÅPEN DAG 12. september – kunsten å gi et sted mening

3

Tromsø Sjøfrontlaboratorium Åpen dag 12. september 2020, Finngamsletta

4-29

Aktivitet: Merzbau 4

Aktivitet: Joikeflytt

8

Aktivitet: Hen & hund 12 Aktivitet: Bobla 14

Aktivitet: Verdens lengste (brus-)bar, Shrink & felles undersøkelser

16

Aktivitet: Historiefortelling, appell & Tromsø Folkekjøkken

18

Aktivitet: Offentlig høring - sentrumsplanen utstilt på fryseriets vegg

20

Aktivitet: Merknadsverksted 26

Foto: Ingun Alette Mæhlum

2

+ Berit Steenstrup


TROMSØ JØFRONT LABORATORIUM

S

OKTOBER 2020

TSL ÅPEN DAG 12. september – kunsten å gi et sted mening Tromsø sjøfrontlaboratorium (TSL) arrangerte åpen dag ved Sørsjetéen den 12. september. Arrangementet var et samarbeid mellom 70°N arkitektur + Berit Steenstrup og Statex-kollektivet. TSL-åpen dag var en hendelse for utprøving av tiltak og aktiviteter – for å gi stedet mening og for å gjøre stedet bevisst og synlig for byens befolkning. Arrangementet viste hele forslaget til sentrumsplan, posters og kommentarer, langs fryseriets 85m lange sørfasade, og ble et forum for diskusjon og samtale om planen, stedet og Tromsøs fremtid. Stedet ble gestaltet gjennom kunstneriske uttrykk, historieformidling og bygging av temporære konstruksjoner, og ikke minst ble stedets imaginære kulturelle betydning løftet frem gjennom flytting av samisk joik, kvænske og norske folkeviser – fra arkivene til Tromsø museum, til tomta ved Sørsjetéen og Finngamsletta.

+ Berit Steenstrup

3


TROMSØ SJØFRONT LABORATORIUM MERKNADSDOKUMENT C TSL ÅPEN DAG - kunsten å gi et sted mening

Merzbau

’Tromsøpalmen finnes forvillet langs veikanter, baksider og sjøfronten. Som ugress trives den ved de urbane grenser. Et symbol for det som ikke er planlagt.’ (Lawrence Malstaf)

Merzbau - organiske strukturer, materialer og samarbeid, av Lawrence Malstaf, STATEX kollektivet

4

+ Berit Steenstrup


Merzbau

+ Berit Steenstrup

TROMSØ JØFRONT LABORATORIUM

S

OKTOBER 2020

5


TROMSØ SJØFRONT LABORATORIUM MERKNADSDOKUMENT C TSL ÅPEN DAG - kunsten å gi et sted mening

6

Merzbau

+ Berit Steenstrup


Merzbau

+ Berit Steenstrup

TROMSØ JØFRONT LABORATORIUM

S

OKTOBER 2020

7


TROMSØ SJØFRONT LABORATORIUM MERKNADSDOKUMENT C TSL ÅPEN DAG - kunsten å gi et sted mening

Joikeflytt

Joikeflytt - verdens eldste innspilte joik ble flyttet ut av Tromsø museums arkiv og til Finngamsletta av Mari Boine

8

+ Berit Steenstrup


Joikeflytt

+ Berit Steenstrup

TROMSØ JØFRONT LABORATORIUM

S

OKTOBER 2020

9


TROMSØ SJØFRONT LABORATORIUM MERKNADSDOKUMENT C TSL ÅPEN DAG - kunsten å gi et sted mening

Joikeflytt

Initiativtaker Liv Hanne Haugen.

Kvenske og norske folkeviser, sammen med joik og dans.

10

+ Berit Steenstrup


Joikeflytt

TROMSØ JØFRONT LABORATORIUM

S

OKTOBER 2020

Svein Schultz, Kristin Mellem, Mari Boine, Berit Norbakken og Gunnar Augland.

Joikeflytt med Kristin Mellem, Mari Boine, Liv Hanne Haugen og Berit Norbakken - et prosjekt av Liv Hanne Haugen.

+ Berit Steenstrup

11


TROMSØ SJØFRONT LABORATORIUM MERKNADSDOKUMENT C TSL ÅPEN DAG - kunsten å gi et sted mening

Hen & hund

Temporær hundegård installeres.

Hundetreff

12

+ Berit Steenstrup


Hen & hund

TROMSØ JØFRONT LABORATORIUM

S

OKTOBER 2020

Hen & hund - performance med Hera og Liv Hanne Haugen, STATEX kollektivet.

+ Berit Steenstrup

13


TROMSØ SJØFRONT LABORATORIUM MERKNADSDOKUMENT C TSL ÅPEN DAG - kunsten å gi et sted mening

Bobla

Bobla og Debatable ved Sørsjetéen, av Lawrence Malstaf.

14

+ Berit Steenstrup


Bobla

+ Berit Steenstrup

TROMSØ JØFRONT LABORATORIUM

S

OKTOBER 2020

15


TROMSØ SJØFRONT LABORATORIUM MERKNADSDOKUMENT C Verdens lengste (brus-)bar & Shrink TSL ÅPEN DAG - kunsten å gi et sted mening

Verdens lengste (brus-)bar gjenskapt på Sørsjetéen av 70°N arkitektur + Berit Steenstrup.

Performance av Mari Bø i Shrink av Lawrence Malstaf, STATEX kollektivet.

16

+ Berit Steenstrup


TROMSØ JØFRONT LABORATORIUM

S

OKTOBER 2020

Fellesprosjekter på Finngamsletta

’Planting’ av tromsøpalmer på Finngamsletta.

+ Berit Steenstrup

17


TROMSØ SJØFRONT LABORATORIUM MERKNADSDOKUMENT C Historiefortelling & Appell TSL ÅPEN DAG - kunsten å gi et sted mening

Erling Steenstrup fortalte om stedets historikk.

Appell av Amund Sjølie Sveen, STATEX kollektivet.

18

+ Berit Steenstrup


TROMSØ JØFRONT LABORATORIUM

S

OKTOBER 2020

Tromsø Folkekjøkken

Tromsø Folkekjøkken

+ Berit Steenstrup

19


TROMSØ SJØFRONT LABORATORIUM MERKNADSDOKUMENT C TSL ÅPEN DAG - kunsten å gi et sted mening

Utstillingsveggen

85 meter utstilling av sentrumsplanen med kommentarer, artikler, posters. Fryseriet, Sørsjetéen, Finngamsletta, september 2020

Utstillingsveggen installeres.

20

+ Berit Steenstrup


TROMSØ JØFRONT LABORATORIUM

S

OKTOBER 2020

Utstillingsveggen

av 70°N arkitektur + Berit Steenstrup.

+ Berit Steenstrup

21


TROMSØ SJØFRONT LABORATORIUM MERKNADSDOKUMENT C TSL ÅPEN DAG - kunsten å gi et sted mening

22

Utstillingsveggen

+ Berit Steenstrup


+ Berit Steenstrup

TROMSØ JØFRONT LABORATORIUM

S

OKTOBER 2020

Utstillingsveggen

23


TROMSØ SJØFRONT LABORATORIUM MERKNADSDOKUMENT C TSL ÅPEN DAG - kunsten å gi et sted mening

24

Utstillingsveggen

+ Berit Steenstrup


+ Berit Steenstrup

TROMSØ JØFRONT LABORATORIUM

S

OKTOBER 2020

Utstillingsveggen

25


TROMSØ SJØFRONT LABORATORIUM MERKNADSDOKUMENT C TSL ÅPEN DAG - kunsten å gi et sted mening

Merknadsverksted

Merknadsverksted av 70°N arkitektur + Berit Steenstrup.

26

+ Berit Steenstrup


+ Berit Steenstrup

TROMSØ JØFRONT LABORATORIUM

S

OKTOBER 2020

Merknadsverksted

27


TROMSØ SJØFRONT LABORATORIUM MERKNADSDOKUMENT C TSL ÅPEN DAG - kunsten å gi et sted mening

28

Merknadsverksted

+ Berit Steenstrup


+ Berit Steenstrup

TROMSØ JØFRONT LABORATORIUM

S

OKTOBER 2020

Merknadsverksted

29


TROMSØ SJØFRONT LABORATORIUM MERKNADSDOKUMENT C TSL ÅPEN DAG - kunsten å gi et sted mening

S

TROMSØ JØFRONT LABORATORIUM

+ Berit Steenstrup OKTOBER 2020

Profile for Magdalena Haggärde

Merknadsdokument C: TSL ÅPEN DAG - kunsten å gi et sted mening  

av 70°N arkitektur + Berit Steenstrup, Tromsø Sjøfront Laboratorium

Merknadsdokument C: TSL ÅPEN DAG - kunsten å gi et sted mening  

av 70°N arkitektur + Berit Steenstrup, Tromsø Sjøfront Laboratorium

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded