__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

TROMSØ SJØFRONT LABORATORIUM MERKNADSDOKUMENT B MERKNADSVERKSTED - Merknader fra innbyggere i Tromsø

Epost mottatt 29.10.2020, til Tromsø Sjøfront Laboratorium ved 70°N arkitektur: Hei, jeg vil gjerne være med på idédugnaden til den nye sentrumsplanen for Tromsø, området rundt Sørjeteen. Jeg er ikke i Tromsø nå, og kunne ikke laste opp bilder i skjemaet på nettsiden deres, så sender på mail med vedlegg.

Min by, min merknad Her kan du melde inn behov og utfordringer, legge fram ønsker og bekymringer, gi dine synspunkter, dele kunnskap som du synes er viktig å få med - om byen generelt og området mellom Mack og Polaria spesielt - og bruken av den. Tromsø Sjøfront Laboratorium sender dine innspill til sentrumsplanen videre til Tromsø kommune. (Plan 0225 Kommunedelplan for Tromsø sentrum til offentlig ettersyn, merknadsfrist 01.11.2020)

TROMSØ ER MIN BY - DETTE ER VIKTIG FOR MEG: Sjøfronten må være tilgjengelig for byens innbyggere, og fra byens sentrum må vi oppleve at vi er en del av det store landskapsrommet som Tromsøya plasserer seg i. Dette er viktig for byens identitet. Jeg ønsker å kunne skimte fjellene nordover, fra Storgata og Storgatabakken. Og fra Strandtorget må vi fortsatt kunne se sørover mot Bentsjordtindan og utover sundet. Et byggeri på Sørsjeteen som bidrar til å løsrive byens sentrum fra det store landskapsrommet,- det ønsker jeg ikke. Fra sentrale steder i sentrum bør siktlinjer defineres. Byen må vende seg mot sjøen og langs de mest attraktive tomtene bør det ligge offentlige bygg tilpasset landskapet eller allmenninger for offentlige arrangement, som bidrar til at sjøfronten er tilgjengelig og attraktiv for alle byens innbyggere, også barn, unge og eldre. Sentrumsplanen beskriver at høyere bygg kan plasseres sør og nord for det historiske sentrum og at sentrum kan bebygges med infill. Kommunen må stille krav til kvalitet: Krav til bestandighet og estetikk i fasade og materialbruk, og krav til kvalitet og attraktivitet i uteområdene utover minimumskravene. Byggeri langs sjøfronten må ikke sperre for utsikten til de som ligger bakenfor, det må være en helhetlig tilpasning og kvaliteter for alle, feks i nytt boligbyggeri.

I tillegg tegnet jeg inn forslag til et lite bygg lengst ut på sørjeteen som kan brukes som serveringssted, galleri, leies ut til private arrangementer e.l.

Dato: DD

I malen har jeg også tegnet inn flytebrygger til kommunal småbåthavn. Nå bor jeg i båt i Oslo. Jeg har lyst til å flytte hjem til Tromsø, men ønsket er at jeg kan bo i båt nær sentrum, noe som viser seg vanskelig med dagens tilbud. I 2017 ble det tillatt å ha bostedsadresse i båt ved kommunal brygge, dersom det er tilrettelagt for det. Med dagens boligpriser mener jeg at båter/flytende boliger er en idé som bør tas på alvor og legges til rette for i Tromsø. Dette er samtidig en løsning hvor folk kan bo ved (på) sjøen uten å ta utsikten fra andre og uten store inngrep i naturen. Kanskje flytende boliger til og med kan inngå som en del av løsningen på fremtidige utfordringer med stigende havnivå. For å gjøre disse bryggene mer tilgjengelige for allmennheten kunne man for eksempel lage et flytende mini-badehus med store vinduer og sittegruppe ytterst på bryggene, hvor folk kunne ta med seg kaffe, kortstokk eller badetøy og nyte sjøen. Jeg tegnet også inn en brygge/kai på sørsiden av jeteen, for å legge til rette for aktiviteter på sjøen, som badstue, bading, fisking, leie kajakk/robåt/småbåt osv. Området innenfor kunne være disponibelt til midlertidige bygg/installasjoner som kunstinstallasjoner, folkekjøkken/matboder, omkledningsrom, badestamp, bålplass, konsert/teaterscene, bruktmarked osv.

Navn + evt. tittel / virksomhet / forening / representerer:

MM

I tillegg til malen man kunne tegne på har jeg tegnet mitt forslag til plassen bak Polaria, hvor den gamle fjæra er "restaurert", med en kanal til sjøen. Min tanke er at vi ikke bare må slutte å ødelegge sjøfronten, men også reparere skaden vi har gjort der det åpnes for muligheter.

Håper dere kan formidle bildene og synspunktene videre, sammen med de andre merknadene dere får inn, da jeg er usikker på riktig prosedyre om jeg skulle kontakte kommunen direkte.

YYYY

10 / 24 / 2020

This content is neither created nor endorsed by Google.

Takk for at dere inviterer til engasjement.

Forms /

Mvh. Vivi Winther-Fossmo

S

TROMSØ JØFRONT LABORATORIUM

+ Berit Steenstrup OKTOBER 2020


TROMSØ SJØFRONT LABORATORIUM MERKNADSDOKUMENT B MERKNADSVERKSTED - Merknader fra innbyggere i Tromsø

TROMSØ SJØFRONT LABORATORIUM MERKNADSDOKUMENT B MERKNADSVERKSTED INNHOLD side Introduksjon - Merknader fra innbyggere i Tromsø

3

Merknadsverksted, TSL Åpen dag 12. september 2020, Finngamsletta

2-19

Bilder fra utstillingsvegg og merknadsverksted, foto: Ingun Alette Mæhlum

2-5

Merknader levert i merknadsverksted, digitalt og i TSLs postboks ved Sørsjetéen

6-19

Foto: Ingun Alette Mæhlum

2

+ Berit Steenstrup


TROMSØ JØFRONT LABORATORIUM

S

OKTOBER 2020

Merknader fra innbyggere i Tromsø Prosjektet Tromsø sjøfrontlaboratorium (TSL) har på sine websider en åpen invitasjon til å skrive merknader til sentrumsplanen. I tillegg ble det arrangert eget merknadsverksted under TSL-åpen dag ved Sørsjetéen den 12. september. Alle merknader er levert Tromsø kommune, og gjengis her i faksimile.

+ Berit Steenstrup

3


TROMSØ SJØFRONT LABORATORIUM MERKNADSDOKUMENT B MERKNADSVERKSTED - Merknader fra innbyggere i Tromsø Merknadsverksted - ÅPEN DAG

4

+ Berit Steenstrup


+ Berit Steenstrup

TROMSØ JØFRONT LABORATORIUM

S

OKTOBER 2020

Merknadsverksted - ÅPEN DAG

5


TROMSØ SJØFRONT LABORATORIUM MERKNADSDOKUMENT B MERKNADSVERKSTED - Merknader fra innbyggere i Tromsø Merknadsverksted - ÅPEN DAG

6

+ Berit Steenstrup


+ Berit Steenstrup

TROMSØ JØFRONT LABORATORIUM

S

OKTOBER 2020

Merknadsverksted - ÅPEN DAG

7


TROMSØ SJØFRONT LABORATORIUM MERKNADSDOKUMENT B MERKNADSVERKSTED - Merknader fra innbyggere i Tromsø Merknadsverksted - ÅPEN DAG

8

+ Berit Steenstrup


TROMSØ JØFRONT LABORATORIUM

S

OKTOBER 2020

Merknadsverksted - ÅPEN DAG

Illustrasjon Richard Kirkpatrick

+ Berit Steenstrup

9


TROMSØ SJØFRONT LABORATORIUM MERKNADSDOKUMENT B MERKNADSVERKSTED - Merknader fra innbyggere i Tromsø Merknadsverksted - ÅPEN DAG

10

+ Berit Steenstrup


+ Berit Steenstrup

TROMSØ JØFRONT LABORATORIUM

S

OKTOBER 2020

Merknadsverksted - ÅPEN DAG

11


TROMSØ SJØFRONT LABORATORIUM MERKNADSDOKUMENT B MERKNADSVERKSTED - Merknader fra innbyggere i Tromsø Merknadsverksted - ÅPEN DAG

12

+ Berit Steenstrup


+ Berit Steenstrup

TROMSØ JØFRONT LABORATORIUM

S

OKTOBER 2020

Merknadsverksted - ÅPEN DAG

13


TROMSØ SJØFRONT LABORATORIUM MERKNADSDOKUMENT B MERKNADSVERKSTED - Merknader fra innbyggere i Tromsø Merknadsverksted - ÅPEN DAG

14

+ Berit Steenstrup


+ Berit Steenstrup

TROMSØ JØFRONT LABORATORIUM

S

OKTOBER 2020

Merknadsverksted - ÅPEN DAG

15


TROMSØ SJØFRONT LABORATORIUM MERKNADSDOKUMENT B MERKNADSVERKSTED - Merknader fra innbyggere i Tromsø Merknadsverksted - ÅPEN DAG

16

+ Berit Steenstrup


TROMSØ JØFRONT LABORATORIUM

S

OKTOBER 2020

Merknader mottatt digitalt

Epost mottatt 29.10.2020, til Tromsø Sjøfront Laboratorium ved 70°N arkitektur:

Hei, jeg vil gjerne være med på idédugnaden til den nye sentrumsplanen for Tromsø, området rundt Sørjeteen. Jeg er ikke i Tromsø nå, og kunne ikke laste opp bilder i skjemaet på nettsiden deres, så sender på mail med vedlegg.

Min by, min merknad Her kan du melde inn behov og utfordringer, legge fram ønsker og bekymringer, gi dine synspunkter, dele kunnskap som du synes er viktig å få med - om byen generelt og området mellom Mack og Polaria spesielt - og bruken av den. Tromsø Sjøfront Laboratorium sender dine innspill til sentrumsplanen videre til Tromsø kommune. (Plan 0225 Kommunedelplan for Tromsø sentrum til offentlig ettersyn, merknadsfrist 01.11.2020)

TROMSØ ER MIN BY - DETTE ER VIKTIG FOR MEG: Sjøfronten må være tilgjengelig for byens innbyggere, og fra byens sentrum må vi oppleve at vi er en del av det store landskapsrommet som Tromsøya plasserer seg i. Dette er viktig for byens identitet. Jeg ønsker å kunne skimte fjellene nordover, fra Storgata og Storgatabakken. Og fra Strandtorget må vi fortsatt kunne se sørover mot Bentsjordtindan og utover sundet. Et byggeri på Sørsjeteen som bidrar til å løsrive byens sentrum fra det store landskapsrommet,- det ønsker jeg ikke. Fra sentrale steder i sentrum bør siktlinjer defineres. Byen må vende seg mot sjøen og langs de mest attraktive tomtene bør det ligge offentlige bygg tilpasset landskapet eller allmenninger for offentlige arrangement, som bidrar til at sjøfronten er tilgjengelig og attraktiv for alle byens innbyggere, også barn, unge og eldre. Sentrumsplanen beskriver at høyere bygg kan plasseres sør og nord for det historiske sentrum og at sentrum kan bebygges med infill. Kommunen må stille krav til kvalitet: Krav til bestandighet og estetikk i fasade og materialbruk, og krav til kvalitet og attraktivitet i uteområdene utover minimumskravene. Byggeri langs sjøfronten må ikke sperre for utsikten til de som ligger bakenfor, det må være en helhetlig tilpasning og kvaliteter for alle, feks i nytt boligbyggeri.

I tillegg tegnet jeg inn forslag til et lite bygg lengst ut på sørjeteen som kan brukes som serveringssted, galleri, leies ut til private arrangementer e.l.

Dato: DD

I malen har jeg også tegnet inn flytebrygger til kommunal småbåthavn. Nå bor jeg i båt i Oslo. Jeg har lyst til å flytte hjem til Tromsø, men ønsket er at jeg kan bo i båt nær sentrum, noe som viser seg vanskelig med dagens tilbud. I 2017 ble det tillatt å ha bostedsadresse i båt ved kommunal brygge, dersom det er tilrettelagt for det. Med dagens boligpriser mener jeg at båter/flytende boliger er en idé som bør tas på alvor og legges til rette for i Tromsø. Dette er samtidig en løsning hvor folk kan bo ved (på) sjøen uten å ta utsikten fra andre og uten store inngrep i naturen. Kanskje flytende boliger til og med kan inngå som en del av løsningen på fremtidige utfordringer med stigende havnivå. For å gjøre disse bryggene mer tilgjengelige for allmennheten kunne man for eksempel lage et flytende mini-badehus med store vinduer og sittegruppe ytterst på bryggene, hvor folk kunne ta med seg kaffe, kortstokk eller badetøy og nyte sjøen. Jeg tegnet også inn en brygge/kai på sørsiden av jeteen, for å legge til rette for aktiviteter på sjøen, som badstue, bading, fisking, leie kajakk/robåt/småbåt osv. Området innenfor kunne være disponibelt til midlertidige bygg/installasjoner som kunstinstallasjoner, folkekjøkken/matboder, omkledningsrom, badestamp, bålplass, konsert/teaterscene, bruktmarked osv.

Navn + evt. tittel / virksomhet / forening / representerer:

MM

I tillegg til malen man kunne tegne på har jeg tegnet mitt forslag til plassen bak Polaria, hvor den gamle fjæra er "restaurert", med en kanal til sjøen. Min tanke er at vi ikke bare må slutte å ødelegge sjøfronten, men også reparere skaden vi har gjort der det åpnes for muligheter.

Håper dere kan formidle bildene og synspunktene videre, sammen med de andre merknadene dere får inn, da jeg er usikker på riktig prosedyre om jeg skulle kontakte kommunen direkte.

YYYY

10 / 24 / 2020

This content is neither created nor endorsed by Google.

Takk for at dere inviterer til engasjement.

Forms /

Mvh. Vivi Winther-Fossmo

Illustrasjoner av Vivi Winther-Fossmo

+ Berit Steenstrup

17


TROMSØ SJØFRONT LABORATORIUM MERKNADSDOKUMENT B Merknad mottatt digitalt MERKNADSVERKSTED - Merknader fra innbyggere i Tromsø

Illustrasjon av Vivi Winther-Fossmo

18

+ Berit Steenstrup


+ Berit Steenstrup

TROMSØ JØFRONT LABORATORIUM

S

OKTOBER 2020

Merknader levert i TSLs postboks

19


TROMSØ SJØFRONT LABORATORIUM MERKNADSDOKUMENT B MERKNADSVERKSTED - Merknader fra innbyggere i Tromsø

S

TROMSØ JØFRONT LABORATORIUM

+ Berit Steenstrup OKTOBER 2020

Profile for Magdalena Haggärde

Merknadsdokument B: MERKNADSVERKSTED - merknader fra innbyggere i Tromsø  

av 70°N arkitektur + Berit Steenstrup, Tromsø Sjøfront Laboratorium

Merknadsdokument B: MERKNADSVERKSTED - merknader fra innbyggere i Tromsø  

av 70°N arkitektur + Berit Steenstrup, Tromsø Sjøfront Laboratorium

Advertisement